Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

מחזון_לתכנית_עבודה

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Presentation1
Presentation1
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à מחזון_לתכנית_עבודה (20)

Publicité

Plus récents (17)

מחזון_לתכנית_עבודה

 1. 1. ‫בני שדה‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ ‫מחזו לתכנית עבודה‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫כתיבה ומימוש של תכנית עבודה‬
 2. 2. ‫פרק זמ קצוב‬ ‫חזו‬ ‫בני שדה‬ ‫כיצד נראה במיטבנו‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫יעוד‬ ‫מעבר לזמ‬ ‫לש מה אנו קיימי‬ ‫מהו התפקיד שלנו‬ ‫מהו הער המוס שאנחנו מביאי‬ ‫ללא גבול זמ‬ ‫ערכי‬ ‫מה חשוב לנו, על מה איכפת לנו‬
 3. 3. ‫שביעות רצו לקוחות‬ ‫שביעות רצו עובדי‬ ‫איכות מקצועית‬ ‫רווחיות/איזו‬ ‫קיימות‬ ‫בני שדה‬ ‫ות‬ ‫ייעוד‬ ‫חזו‬ ‫ע‬ ‫מש‬ ‫ת שמ‬ ‫יציר ומ‬ ‫י‬ ‫בי ת ו‬ ‫מו‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫צו פ ע‬ ‫אימו אנשי‬ ‫ע ול‬ ‫מטפורה‬ ‫ות‬ ‫אתיקה‬ ‫עסקית‬ ‫מארגנת‬ ‫יב‬ ‫חו‬ ‫גישור‬ ‫מ‬ ‫ות‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫מטרות‬ ‫הנחות‬ ‫ארוכות טווח‬ ‫יסוד‬ ‫ניהולי‬ ‫‪DNA‬‬ ‫יעדי‬ ‫ערכי‬ ‫קריטריוני‬ ‫התנהגויות‬ ‫ומדדי‬ ‫ומעשי סמליי‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫ארגונית‬ ‫למימוש החזו‬ ‫ביצוע‬ ‫יצירת‬ ‫המשימה‬ ‫משמעות‬
 4. 4. ‫איך בונים ספינה?‬ ‫אוספים אנשים ויוצרים אצלם‬ ‫בני שדה‬ ‫כמיהה לים הגדול, הרחב,‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫לים האין סופי.‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫ולא אוספים אנשים ואומרים להם:‬ ‫אספו עצים!‬ ‫הכינו תכניות!‬ ‫בנו ספינה!‬ ‫אנטואן ד'סנט אכסופרי‬
 5. 5. ‫חזו - ‪) Visioning‬התחזנות מתמדת(‬ ‫בני שדה‬ ‫תמונת העתיד המיטבית של הארגו‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫הצהרה של חלומות תקוות וצפיות לעתיד‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫יעד משמעותי - אתגר שקשה להשיגו‬ ‫תמונה אמינה, ריאלית ואטרקטיבית של העתיד הנצפה‬ ‫מעורר משאבי רגשיי , רוחניי וערכיי‬ ‫נות השראה ומניע אנשי בארגו לפעולה‬
 6. 6. ‫תרומת החזו הארגוני‬ ‫בני שדה‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫אימו אנשי‬ ‫ארגו שאינו ערו‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ ‫מול חזו משות‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫ארגו ערו‬ ‫מול חזו משות‬
 7. 7. ‫יצירת קיימות בעזרת ייעוד חזו וערכי‬ ‫בני שדה‬ ‫מי אנחנו?‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫למי משתייכי ?‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫מה הייחודיות שלנו?‬ ‫מה האמונות שלנו?‬ ‫למה שיבחרו בנו?‬ ‫מה הערכי שלנו?‬ ‫כיצד נראה‬ ‫במיטבנו?‬ ‫מי הוא קהל‬ ‫היעד שלנו?‬ ‫מה אנחנו‬ ‫מספקי ?‬
 8. 8. ‫מיפוי של מרחבי התייחסות‬ ‫בני שדה‬ ‫מוקד רחב‬ ‫מוקד צר‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫אימו אנשי‬ ‫עובדי‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ ‫הארגו כשל‬ ‫מופנה‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫תהליכי עבודה‬ ‫פנימה‬ ‫אינטגרציה בי היחידות‬ ‫עבודת צוות‬ ‫הקהילה‬ ‫לקוחות‬ ‫מופנה‬ ‫אחריות חברתית‬ ‫שירותי‬ ‫החוצה‬ ‫גלובאליות‬ ‫מוצרי‬
 9. 9. ‫בני שדה‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫חזונות לדוגמא‬
 10. 10. ‫חברת ‪E.D. TELEPHONE‬‬ ‫חזו‬ ‫הלקוחות שלנו יאמרו:‬ ‫בני שדה‬ ‫• העובדי בחברה ה מקצועני אמיתיי המחויבי למצוינות‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫אימו אנשי‬ ‫בכל פרט בעבודת ושאיכפת לה ממני.‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ ‫• אני מקבל תמורה מלאה עבור הכס שאני משל .‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫העובדי שלנו יאמרו:‬ ‫• אני נהנה לספק שרות יוצא מ הכלל ללקוחותינו כחלק‬ ‫מצוות החברה החברה מתנהגת לעובדיה בכבוד וביושר ,‬ ‫ומספקת לה הזדמנויות רבות לאתגר וצמיחה.‬ ‫• אני נהנה מעבודתי פה.‬
 11. 11. ‫חזו חברת “ישקר”‬ ‫בני שדה‬ ‫שורשיות ומסורת משולבי ע יצרנות ויצירתיות,‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫ועבודת כפיי ע אמנות ואסטטיקה, לפיכ התעשייה‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫היא מקו שנעי לעבוד בו, שמזמי אנשי לחשוב וליצור,‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫ואלו מצמיחי “אור לגויי .”‬ ‫ערכי :‬ ‫אסטטיקה‬ ‫משפחתיות ושורשיות‬ ‫שבירת מסגרות והטלת ספק‬ ‫יזמות ויצוא‬ ‫למידה ושיפור מתמיד‬
 12. 12. ‫חזו חברת “דיסני”‬ ‫בני שדה‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫• סביבה בה האורחי , חברי הצוות, ובעלי המניות שמחי .‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫• כול שותפי להצגה גדולה בה:‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫*אי המו - יש קהל ,‬ ‫*אי לקוח - יש אורח ,‬ ‫*אי מדי - יש תחפושות ,‬ ‫*אי עובדי - יש חברי צוות-להקה,‬ ‫*אי עול יצור או שטח - יש במה!‬
 13. 13. ‫בני שדה‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫החזו כמכוו של התנהגות אתית‬ ‫וכמנו להובלת שינוי‬
 14. 14. ‫גורמי משפיעי על התנהגות אתית‬ ‫בני שדה‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫אימו אנשי‬ ‫מצבי‬ ‫אתיקה‬ ‫קונפליקט‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫לקוחות‬ ‫בעלי‬ ‫התנהגות‬ ‫עניי‬ ‫אתית‬ ‫יעוד‬ ‫ערכי‬ ‫וחזו‬
 15. 15. ‫הדר להנחלת שינוי עפ"י קוטר‬ ‫צור תחושה‬ ‫של דחיפות‬ ‫בני שדה‬ ‫גבש את‬ ‫עג גישות חדשות‬ ‫הצוות המוביל‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫אימו אנשי‬ ‫בתרבות הארגונית‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫פתח חזו‬ ‫גבש רווחי‬ ‫ואסטרטגיה‬ ‫וצור יותר שינויי‬ ‫צור הצלחות‬ ‫תקשר את‬ ‫לטווח קצר‬ ‫החזו לשינוי‬ ‫העצ את‬ ‫ההנהלה לפעולה‬
 16. 16. ‫מיקומה של תכנית העבודה ברצ הפעילות הארגונית‬ ‫לש מה קיימת היחידה‬ ‫יעוד‬ ‫בני שדה‬ ‫לא רוצי להגיע‬ ‫חזו‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫מה רוצי להשיג‬ ‫מטרות‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫כמה רוצי להשיג‬ ‫יעדי‬ ‫תכנית‬ ‫העבודה‬ ‫מה עושי‬ ‫תכנו פעולות‬ ‫מה צרי בשביל לעשות‬ ‫הקצאת משאבי‬ ‫עושי‬ ‫ביצוע‬ ‫הא עושי מה שהחלטנו‬ ‫בקרה‬ ‫שיפור הבצוע בהתא למה שעלה בבקרה‬ ‫שיפור‬
 17. 17. ‫עקרונות מרכזיי בהכנת תכנית העבודה‬ ‫יצירת רצ היררכי והתאמה בי הדרגי אשר משתתפי בתכנית‬ ‫•‬ ‫בני שדה‬ ‫העבודה.‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫הקפדה על הלימה בי הפעולות המתוכננות לבי הקצאת המשאבי .‬ ‫•‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ ‫בהכנת התכנית שותפי כל הגורמי אשר מעורבי בביצועה בפועל.‬ ‫•‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫קביעת מדדי ביצוע – פיזיי ותוכניי , כבסיס למדידת הישג.‬ ‫•‬ ‫יצירת מערכת חד-חד ערכית של אחריות וסמכות בביצוע הפעילויות‬ ‫•‬ ‫המתוכננות.‬ ‫יצירת מתכונת אחידה של מבנה תכנית העבודה, כמכנה משות‬ ‫•‬ ‫לש השוואה ובקרה של הרמה הממונה.‬
 18. 18. ‫תכנית עבודה "חכמה"‬ ‫בני שדה‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫‪Specific‬‬ ‫ספציפית‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫‪Measurable‬‬ ‫מדידה‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫‪Achievable‬‬ ‫ברת השגה‬ ‫‪Relevant‬‬ ‫רלוונטית‬ ‫‪Time‬‬ ‫תחומת זמ‬
 19. 19. ‫תפוקות מצופות מתכנית העבודה‬ ‫• מעבר מניהול על ידי הוראות לניהול על ידי לקיחת אחריות למטרות‬ ‫ויעדי .‬ ‫בני שדה‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫• גיבוש היחידה סביב מטרות ויעדי משותפי .‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אתיקה‬ ‫• העצמת האפקטיביות של היחידה בגישה של "סו מעשה במחשבה‬ ‫גישור‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫תחילה".‬ ‫• יצירת אינטגרציה לפעילות הארגונית על ידי הכללת כל המרכיבי‬ ‫במערכת שיקולי משולבת אחת.‬ ‫• יצירת התחיבות מצד היחידה לבצועי ברוח הארגו .‬ ‫• גישה משותפת ליחידה ולארגו .‬ ‫• הדגשת הנקודות החשובות ליחידה כמנו ליכולת להובלת שינוי.‬ ‫• יצירת אפשרות לבקרה על פעילות היחידה והארגו .‬ ‫• הקצאת משאבי מתוכננת.‬
 20. 20. ‫טבלת סכו לתכנית עבודה‬ ‫בני שדה‬ ‫לו"ז‬ ‫משאבי‬ ‫מדדי‬ ‫פעולות‬ ‫אחראי‬ ‫שותפי‬ ‫יעדי‬ ‫מטרות‬ ‫נושא‬ ‫פתוח ארגוני‬ ‫לביצוע‬ ‫נדרשי‬ ‫בקרה‬ ‫לבצוע‬ ‫אימו אנשי‬ ‫אלו גורמי ,‬ ‫כיצד נדע‬ ‫אתיקה‬ ‫חיצוניי‬ ‫מה נדרש‬ ‫איפה נהיה‬ ‫במה‬ ‫מתי יתבצעו‬ ‫מי אחראי‬ ‫שהשגנו‬ ‫מה רוצי‬ ‫גישור‬ ‫ליחידה,‬ ‫בכדי להגיע‬ ‫מה עושי‬ ‫כשהמטרות‬ ‫רוצי‬ ‫הפעולות‬ ‫לנושא‬ ‫את מה‬ ‫להשיג‬ ‫שותפי‬ ‫ליעד‬ ‫יושגו‬ ‫לטפל‬ ‫‪EFQM‬‬ ‫שרצינו‬ ‫לנושא‬

×