Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ภาพเข้าเวปไซด์

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 7 Publicité

ภาพเข้าเวปไซด์

Télécharger pour lire hors ligne

ประวัติเคียงเขารีสอร์ท จันทบุรี

ประวัติเคียงเขารีสอร์ท จันทบุรี

Publicité
Publicité

ภาพเข้าเวปไซด์

  1. 1. เขาวงศ์รีสอร์ทก่อตั้งเมื่อ 2540 เนื่องจากมี กลุ่มเพื่อนศุลกากรตั้งใจสร้างบ้านเป็นบ้านพักที่เกิด จากจุดประสงศ์จะทำาเพื่อบ้านพักเชิงเกษตรใน จำานวน 40 หลัง และสองหลังในนั้นก็เป็นของคุณ ปริญญาผู้เป็นเจ้าของเคียงเขาสปอร์ตคลับซึ่งก่อตั้ง ในปี2546ในตอนนั้นเป็นเพียงสวนดอกไม้และบ้าน เรือนแฝดด้วยความที่มีเพื่อนมาขอจัดเลี้ยงบ่อยจึงมี ความคิดว่าจะรับการจัดเลี้ยงงานต่างๆหลังจากนั้น ด้วยความชื่นชมการตีกอล์ฟของบรรดาสมาชิกจึงมี การทำาสนามกอล์ฟเกิดขึ้นมีจำานวน 3 พาร์ท
  2. 2. แพคเกจA 2 วัน 1 คืน ราคา1,000 บาท/ท่าน ห้องพัก • ห้องพัก 1 คืน • สปอร์ตคลับ(สระว่าย นำ้า+ฟิตเนต) กิจกรร ม • เดินป่า+ปีนเขา • พายเรือเลอดถ้า อาหาร • อาหาร 3มื้อ • คาราโอเกะ ห้องพัก • ห้องพัก 2คืน • สปอร์ตคลับ(สระว่าย นำ้า+ฟิตเนต) กิจกรร ม • ปั่นจักรยาน+เดินป่า+ปีน เขา+เดินป่า • พายเรือลอดถำ้า+มินิ กอล์ฟ(3 par) อาหาร • อาหาร 6 มื้อ • ห้องจัดเลี้ยง+คาราโอเกะ promotionpromotionแพคเกจแพคเกจ แพคเกจB 3 วัน 2 คืน ราคา1,800 บาท/ท่าน
  3. 3. เปิดบริการ 09.00- 19.00 น. เคียงเขาสปอร์ตคลับเคียงเขาสปอร์ตคลับ รับสมัครสมาชิกชมาชิกรายปีรับสมัครสมาชิกชมาชิกรายปี 3,0003,000บาทบาท//ท่านท่าน ตั้งอยู่ 52/3 ม.เขาวงกต อ.แก่ง หางแมว จ.จันทบุรี
  4. 4. แพคเกจประชุมแพคเกจประชุม//สัมมนาสัมมนา **ราคานี้สำาหรับจำานวนผู้เข้าร่วมขั้นตำ่าราคานี้สำาหรับจำานวนผู้เข้าร่วมขั้นตำ่า 1010 ท่านขึ้นไปท่านขึ้นไป แพคเกจประชุม/สัมมนา ราคา 1,000 บาท /ท่าน ระยะเวลาใช้ห้องประชุม เวลา 08:00-17:00น. ฟรี Wi-Fi ตลอดการ ประชุม เครื่อง LCD โปรเจคเตอร์และหน้าจอ ระบบไฟและแสงสี ไมโครโฟนและลำาโพง แผ่นกระดาษ Flip chart และปากกา มาร์คเกอร์ กระดานไวท์บอร์ดและปากกามาร์คเกอร์ กระดาษจดและดินสอ นำ้าดื่ม (ขวด) ลูกอม *ราคานี้ไม่รวมอาหารพักเบรก คิดค่าของว่างมื้อละ20บาท/ท่าน
  5. 5. บรรยากาศสปอร์ตคลับบรรยากาศสปอร์ตคลับ
  6. 6. เครื่องเล่นฟิตเนตเครื่องเล่นฟิตเนต
  7. 7. บรรยากาศสนามกอล์ฟบรรยากาศสนามกอล์ฟ

×