Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Улога универзитетске библиотеке у
процесу креирања, похрањивања и
о ећа а ос о орсповећања видљивости докторских
дисертаци...
ММотив и повод
• Искуство и пракса Универзитетске библиотеке
• 2011 – Репозиторијум, 2012 – Етезе
• Депоновање: око 700 ди...
П ф јПрофил студента докторских студија
• Хетерогена група!
– академске традиције и културеакадемске традиције и културе
–...
Шта су други открили?Шта су други открили?
Истраживање 2011: универзитетске библиотеке у Копенхагену, Ослу и БечуИстражива...
Ш ? / 2Шта су други открили? / 2
• Библиографски алати се не користе колико би се
очекивало
• Велики број различитих метод...
Ш ј ?Шта препоручују?
• Предузети одлучне кораке као би се појачали маркетинг и
брендирање
• Понудити ad hoc специјализова...
Ш ј ? / 2Шта препоручују? / 2
• Библиотечки каталог и алати за претраживање треба да
буду што је могуће више интуитивниуду...
Још литературеЈош литературе
• Gullbekk, Eystein, Tove Rullestad, and Maria Carme Torras i Calvo.y
PhD Candidates and the ...
Д сер а јаДисертација
Припрема
- Истраживање
-Прикупљање
Израда
-Писање
Консултације са
Одбрана Чување и коришћење
-Чување...
Обликовање докторскед р
дисертације
• Октобар 2015. – 11
• Укупно:140 студената са 24 факултета УБ
• 6 студената са УНС; У...
ПолазнициПолазници
• Филолошки 40
• Фармацеутски 15р ц у
• Медицински 12
• Економски 10
• Филозофски 8
• ЕТФ 7
ФОН 6• ФОН ...
ДаљеДаље...
• Информација и евиденција, мејлинг листе
• Понуда нових програма (цитатни менаџери и
)др.)
• Понуда другачији...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Uloga univerzitetske biblioteke u prosecu kreiranja, pohranjivanja i povećanja vidljivosti doktorskih disertacija

706 vues

Publié le

Univerzitetska biblioteka je aktivni učesnik u složenom i zahtevnom procesu nastanka doktorskih disertacija. Izlaganje želi da skrene pažnju, na osnovu rada i iskustva Univerzitetske biblioteke „Svetozar Markovic“, na one faze u tom postupku u kojima je uloga biblioteke narocito znacajna i nezaobilazna. Biće istaknuto da se pred akademsku biblioteku danas, pored očekivane i tradicionalne uloge, kao što je deponovanje ili davanje na korišćenje ovakvog materijala, postavljaju mnogo veći zadaci koji zadiru u sam čin stvaranja disertacija i unapredjenja nastavnog procesa.

Predavanje održano 7. marta 2016. godine u Univezitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu, povodom obeležavanja Nedelje otvorenog obrazovanja 2016.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Uloga univerzitetske biblioteke u prosecu kreiranja, pohranjivanja i povećanja vidljivosti doktorskih disertacija

 1. 1. Улога универзитетске библиотеке у процесу креирања, похрањивања и о ећа а ос о орсповећања видљивости докторских дисертацијадисертација Др Драгана Столић У б б “С М ћ”Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” Београд, 7. март 2016. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this li i it htt // ti /li /b /4 0/license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
 2. 2. ММотив и повод • Искуство и пракса Универзитетске библиотеке • 2011 – Репозиторијум, 2012 – Етезе • Депоновање: око 700 дисертација годишњеДепоновање: око 700 дисертација годишње О б 2015 б• Октобар 2015 – обука докторанада • Докторанди?
 3. 3. П ф јПрофил студента докторских студија • Хетерогена група! – академске традиције и културеакадемске традиције и културе – фазе у истраживачком животу – интернационални или домаћи студенти– интернационални или домаћи студенти – професионални ангажмани стилови учења– стилови учења... Maria-Carme Torras i Calvo: PhD students, Information Literacy and Library User Education: International perspectives Les doctorants et information scientifique 10èmes rencontres FORMIST / 3ème journée d’étude desperspectives, Les doctorants et information scientifique 10èmes rencontres FORMIST / 3ème journée d étude des URFIST Lyon, Villeurbanne 4 juin 2010 https://doctis.files.wordpress.com/2010/06/maria-carme-torras- presentation-en.pdf + студенти докторских студија vs магистри+ студенти докторских студија vs. магистри наука
 4. 4. Шта су други открили?Шта су други открили? Истраживање 2011: универзитетске библиотеке у Копенхагену, Ослу и БечуИстраживање 2011: универзитетске библиотеке у Копенхагену, Ослу и Бечу • Потребни сервиси већ постоје, али нису ефектно предочени циљној групи • Чланци из часописа су идентификовани као најважнији информациони ресурс • Кључна је погодност приступа, материјал који није лако доступан често je занемарен. Вероватно због временског притискапритиска. • Гугл се доста користи током свих фаза, али нарочито на почетку истраживачког процесапочетку истраживачког процеса • Онлајн библиотечки сервиси се много користе, зграде много мањемање • Drachen, Thea Marie, Larsen, Asger Væring, Gullbekk, Eystein, Westbye, Hilde, and Lach, Karin. Information Behaviour and Practices of PhD Students. n.d. http://hprints.org/hprints-00599034.Превод Д. Столић
 5. 5. Ш ? / 2Шта су други открили? / 2 • Библиографски алати се не користе колико би се очекивало • Велики број различитих метода се користи за претраживање и информисаност, то је нешто што се значајно развија током докторских студија • Информационе навике су често установљене много пре докторских студија, оне се даље развијају током њих, али најчешће без подршке библиотека б б б• Надзор и курсеви се траже од библиотеке, али морају бити делотворни, корисни и прилагођени • Drachen, Thea Marie, Larsen, Asger Væring, Gullbekk, Eystein, Westbye, Hilde, and Lach, Karin. Information Behaviour and Practices of PhD Students. n.d. http://hprints.org/hprints-00599034.Превод Д. Столић
 6. 6. Ш ј ?Шта препоручују? • Предузети одлучне кораке као би се појачали маркетинг и брендирање • Понудити ad hoc специјализовану, а не подршку општег карактера • Понудити кратку, специјализовану и конкретну обуку на почетку докторских студија • Библиотеке треба да подучавају студенте докторских студија најефектнијим методама претраге у раним фазама студија Повећати број електронских ресурса доступних онлајн и• Повећати број електронских ресурса доступних онлајн и понудити онлајн помоћ и онлајн курсеве како би се задовољиле потребе студената који раде и / или не могу назадовољиле потребе студената који раде и / или не могу на присуствују лично • Drachen, Thea Marie, Larsen, Asger Væring, Gullbekk, Eystein, Westbye, Hilde, and Lach, Karin. Information Behaviour and Practices of PhD Students. n.d. http://hprints.org/hprints-00599034.Превод Д. Столић
 7. 7. Ш ј ? / 2Шта препоручују? / 2 • Библиотечки каталог и алати за претраживање треба да буду што је могуће више интуитивниуду ј у у • Библиотека треба да одржава и ажурира знање о локалним истраживачким процесима како би омогућилар р ц у развој библиотеке, усмерен према локалним истраживачким заједницама • Библиотеке треба да понуде наменски радни простор (што је нарочито изражено од стране студената из Беча и Осла) • Drachen, Thea Marie, Larsen, Asger Væring, Gullbekk, Eystein, Westbye, Hilde, and Lach, Karin. Information Behaviour and Practices of PhD Students. n.d. http://hprints.org/hprints-00599034.Превод Д. Столић
 8. 8. Још литературеЈош литературе • Gullbekk, Eystein, Tove Rullestad, and Maria Carme Torras i Calvo.y PhD Candidates and the Research Process: The Library's Contribution. Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo, 2013. Karin Lach & Manuela Rohrmoser: The roles of librarians in the• Karin Lach & Manuela Rohrmoser: The roles of librarians in the research and information skills development of PhD students at Vienna Universityy https://iflasatellitetampere2012.files.wordpress.com/2012/08/poster _lach_rohrmoser.pdf
 9. 9. Д сер а јаДисертација Припрема - Истраживање -Прикупљање Израда -Писање Консултације са Одбрана Чување и коришћење -Чување примерка у библиотеци-Прикупљање литературе -Библиографски алати -Консултације са ментором -Обликовање библиотеци -Чување у репозиторијуму -Давање наалати -Формулисање теме -Пријава теме Давање на коришћење -Видљивост на мрежи Пријава теме УБ ФБ УБ ФБ УБ ФБ • За шта још има простора?ј р р
 10. 10. Обликовање докторскед р дисертације • Октобар 2015. – 11 • Укупно:140 студената са 24 факултета УБ • 6 студената са УНС; УБКГ 2, УКМ 1, Унив. Уметности 1,у прив. универзитет 1 • Teме: обликовање дисертације у складу са упутствима Универзитета у Београду, похрањивање дисертације уу у ј у Репозиторијум, видљивост на другим порталима.
 11. 11. ПолазнициПолазници • Филолошки 40 • Фармацеутски 15р ц у • Медицински 12 • Економски 10 • Филозофски 8 • ЕТФ 7 ФОН 6• ФОН 6 • Грађ. / Мат. 5 • Маш / Физ хем / Хем /• Маш. / Физ. хем. / Хем./ ТМФ / Физ. 2 • Гео / ФПН / Вет / Сао / Пр /Гео. / ФПН / Вет. / Сао. / Пр. / Пољ. / ФАСПЕР / РГФ / Арх. / Сто/ 1
 12. 12. ДаљеДаље... • Информација и евиденција, мејлинг листе • Понуда нових програма (цитатни менаџери и )др.) • Понуда другачијих облика едукације (онлајн) • Библиотека као информациони центар заб о е а ао фор ац о це ар за докторанде

×