Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Cuốn giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính trong doanhnghiệp dùng cho chuyên ngành tài ...
6.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán…Chương 7: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm7.1. Nhiệm...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Giáo trình nguyên tắc chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp

 • Soyez le premier à commenter

Giáo trình nguyên tắc chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp

 1. 1. Cuốn giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính trong doanhnghiệp dùng cho chuyên ngành tài chính quốc tế được biên soạn đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ giảngdạy, học tập và nghiên cứu khoa học của chuyên ngành tài chính quốc tế ở Học viện Tài chính.Kế toán tài chính trong doanh nghiệp là bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán đó và cũng khôngngừng được hoàn thiện phù hợp với luật kế toán, chế độ kế toán, nguyên tắc và chuẩn mực kế toán quốctế nhằm có được thông tin kế toán chất lượng cao nhất cung cấp cho các đối tượng sử dụng, cơ quanchức năng và nhà quản lý.Cuốn giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và tài chính trong doanh nghiệp dùng chochuyên ngành tài chính quốc tế được biên soạn đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ giảng dạy, học tập vànghiên cứu khoa học của chuyên ngành tài chính quốc tế ở Học viện Tài chính.MỤC LỤC:Chương 1: Chuẩn mực quốc tế về kế toán1.1. Loại hình kế toán và những khái niệm nguyên tắc quốc tế về kế toán1.1.1. Loại hình kế toán1.1.2. Khái niệm kế toán cơ bản1.1.3. Các nguyên tắc kế toán1.2. Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế1.2.1 Chuẩn mực kế toán, CMKTQT và CMKT quốc gia1.2.2. Hệ thống CMKTQTChương 2: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp2.1. Vai trò, nhiệm vụ kế toán tài chính trong công tác quản lý2.2. Những nguyên tắc cơ bản sử dụng trong KTTC doanh nghiệp2.2.1. Cơ sở dồn tích2.2.2. Hoạt động liên tục2.2.3. Giá gốc (giá vốn)2.2.4. Nguyên tắc trọng yếu…Chương 3: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ3.1. Nhiệm vụ kế toán3.1.1. Khái niệm, đặc điểm và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong các doanh nghiệp3.1.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ3.2.1. Phân loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ…Chương 4: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp4.1. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ4.1.1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ4.1.2. Yêu cầu quản lý TSCĐ…Chương 5: Kế toán tiền công và các khoản trích theo tiền công5.1. Đặc điểm lao động tiền lương, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán5.1.1. Đặc điểm lao động, tiền lương và yêu cầu quản lý5.1.2. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…Chương 6: Kế toán các khoản đầu tư tài chính6.1. Nội dung, đặc điểm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán6.1.1. Nội dung và đặc điểm đầu tư tài chính
 2. 2. 6.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán…Chương 7: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm7.1. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm7.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm7.1.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm…Chương 8: Kế toán bán hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả kinh doanh8.1. Nhiệm vụ kế toán8.2. Kế toán thành phẩm và hàng hoá8.2.1. Đánh giá thành phẩm, hàng hóa…Chương 9: Báo cáo tài chính9.1. Ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo Tài chính9.1.1. Thông tin kế toán tài chính9.1.2. Mục đích và tác dụng của báo cáo tài chính…Trân trọng giới thiệu!

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • NguynThao2

  Feb. 22, 2013
 • thuongmin86

  Apr. 10, 2013

Vues

Nombre de vues

2 943

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

5

Actions

Téléchargements

35

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

2

×