SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  43
Télécharger pour lire hors ligne
dll

ຈົດໝາຍຂ່າວ

lt[a[mu

1

,a'dvo{,y45ok

2014

ຂະແໜງສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ:
ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,
ສາລະບານ
ກຊສ ມອບ​ ິ່ງພິມໃຫ້ 17 ແຂວງ ແລະ 147 ເມືອງ..................................................................... 1
​
ສ ​ ​
​
​
​
.
ການສະເຫຼີມສະຫລອງ ວັນສິ່ງແວດ​ ້ອມ​ ລກ ຄົບຮອບ 41 ປີ...................................................... 5
​ ​ ​
ລ ໂ
​
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ III......... 6
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ II.......... 1 0
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ I................................ 1 2
ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລີກຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ການສຶກສາ........... 1 4
.
ກອງປະຊຸມ ຜ່ານເນື້ອໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ...... 1 7
.
ກອງປະຊຸມ ທົບທວນຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ........................ 1 9
ກອງປະຊຸມ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ............................ 2 1
ການປັບປຸງລະບົບບໍລິການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ............................................................................. 2 2
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວແບບ..................................................................................... 2 2
ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ. ............................................................................................... 2 3
ກອງ​ ະຊຸມ ສ້າງ​ ິດ​ ຳນຶກ ກ່ຽວ​ ັບ ວຽກ​ ານ​ ານ​ ຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດ ແລະ ການ​ ່ຽນ​ ປງ​................. 2 3
ປ
ຈ ສ
ກ
ງ ກ ຄ ​
​
ປ ແ .
ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄູຝຶກ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. .................. 2 5
.
ເຢຍລະມັນ ມອບລົດສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ........... 2 6
ລົດສິ່ງແວດລ້ອມເລິ່ມອອກເດີນທາງຖົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ............................ 2 8
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການຄຸ້ມຄອງປ່າ. ............. 3 0
ພິທີມອບລາງວັນການປະກວດ ຮູບຖ່າຍ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ..................................................... 3 3
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ນັກຮຽນ......... 3 5
ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການໍາໃຊ້ຫຼັກການ 3Rs (R1: ການຫຼຸດຜ່ອນ, R2: ການນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່;. ......................... 3 6
ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ຄົ້ນຄ້ວາເຊື່ອມຊຶມ ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນມະຕິ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານ. ....... 3 8
.
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ໄດ້ມອບຖັງແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ 5 ຖັງ ໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຖົມ.......... 3 9
ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ຈົດໝາຍຂ່າວ ກສສ
ຄະນະຮ່າງ ແລະ ຮຽບຮຽງ
ຄະນະກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ທ່ານ ຄຳປະດິດ ຄຳມູນເຮືອງ ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນີ ພອນວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ ໂລນຄຳ ອາດສະນາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ຄະນະກວດແກ້
ຄະນະພະແນກຂອງກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ພະແນກສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມ
ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ພະແນກປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ
ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີສິ່ງແວດລ້ອມ

ຈັດໜ້າອອກແບບ
ພະແນກສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມ
ທ່ານ ນາງ ຈິດຖະໜອມ ອຸ່ນສີດາ ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ນ. ລັດຕະນາພອນ ອິນທີສານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ຈັນທະບຸນເຮືອງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ບົວແສງປະເສິດ ພຣະສິດທິເດດ
ທ່ານ ກິ່ງທອງ ສິຣິສົມພອນ

ຄະນະເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ທ່ານ ນາງ ມະນີຈັນ ວໍລະຈິດ
ທ່ານ ນາງ ເກດສະໄໝ ແກ້ວຫານາມ
ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວັນ ພົມມະເທບ
ທ່ານ ນາງ ນາລິນ ຈະເລີນສຸກ
ທ່ານ ນາງ ອອນລະໄທ ວິໄລສິດ
ທ່ານ ນາງ ປິກຄຳ ພັນທະວົງ
ທ່ານ ບຸນທະວີ ປັນຍານຸວົງ

	

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ຂໍຂອບໃຈມາເປັນຢ່າງສູງ ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ໃນການປະກອບສ່ວນສ້າງ ຈົດໝາຍຂ່າວ ກສສ
ປະຊຸມ

ກຊສ ​ ອບ​ ິ່ງ​ ິມ​ ຫ້ 17 ​ ຂວງ ​ ລະ 147 ​ ມືອງ
ມ ສ ພ ໃ
ແ
ແ
ເ
ພິທີປະກາດມອບສິ່ງພິມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກ

ໃນປີນີ້ ເຫັນວ່າ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ

ງານ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ

ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບ ສູນກາງ ຊາວຫນຸ່ມ

ປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ ພະແນກ ຊັບພະ

ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດການສະ

ຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 17 ແຂວງ

ເຫລີມສະຫລອງ ພາຍໃຕ້ ຄຳຂວັນທີ່ວ່າ: “ຈົ່ງພ້ອມ
​

ແລະ 147 ເມືອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2013

ກ
​ ັນຄຳ​ ຶງຖືການ​ ິນຢູ່​ ່າງ​ ະຢັດ ​ ລະ ປອດ​ ພ”,
ນ ​
ກ ​ຢ ປ
ແ
ໄ

ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ (ICTC)

ເຊິ່ງໄດ້ຕິດພັນ ກັບ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1

ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ

ມິຖຸນາ. ການສະເຫລີມ ສະຫລອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມ

ຕັດແຖບຜ້າ ຂອງ ພະນະທ່ານ ອາຊາງ ລາວລີ

ໂລກ ໃນປີນີ້, ກໍ່ເຫມືອນທຸກໆປີ ໂດຍຖືເອົາໂອກາດ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,

ຄະນະກຳມະ

ນີ້ ເປັນການທົບທວນ, ສະຫລຸບ ສັງລວມ ຜົນງານ

ການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງມີລັດຖະມົນຕີ

ທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຫນຶ່ງປີ ຜ່ານມາ, ທັງຕີລາຄາ

ວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ

ດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຖອດຖອນ

ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານເລຂາ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນ

ບົດຮຽນ ໄປພ້ອມໆກັບ ການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່,

ກາງ ຊປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມ

ການສ້າງຂະບວນການ ປຸກລະດົມ, ການສ້າງຈິດສຳ

ໃນພິທີປະກາດ ມອບສິ່ງພິມຄັ້ງນີ້. ທ່ານ ຮອງນາຍົກ

ນຶກ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ ໃນທົ່ວປະເທດ

ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 1972 ເປັນຕົ້ນ

ເຫັນໄດ້ ບົດບາດ ແລະ ທ່າແຮງອັນສຳຄັນ ຂອງ

ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ກໍ່ພໍດີຄົບຮອບ 41 ປີ ຢູ່ ສປປ

ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ໄດ້ສ້າງຂະບວນ

ໃນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນຂະບວນການ ພັດທະ

ການ ສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ

ນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຈົ່ງຮ່ວມ

ຂຶ້ນທຸກໆປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1998 ເປັນຕົ້ນມາ.​ສະເພາະ

ແຮງ ຮ່ວມໃຈກັນ ຢ່າງຈິງຈັງ ຫັນພຶດຕິກຳ ໂດຍເລີ່ມ

ປະທານ

1
ປະຊຸມ

ຈາກຕົນເອງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ການກິນຢູ່ ແບບຟູມ

ຍືນຍົງ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ປະກົດຜົນ

ເຟືອຍ, ການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ

ເປັນຈິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ເປັນຕົ້ນໃນ ຊຸມປີຕໍ່ຫນ້ານີ້

ແບບປະຢັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ ໄປພ້ອມໆກັບການ

ໃຫ້ສຸມໃສ່ ການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ,

ສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອ

ຍຸດທະສາດ,​ ບັນດານິຕິກຳ ຂອງຂະແໜງການ ທີ່

ກາດ

ໃນການກິນຢູ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍ

ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນ ທາງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ ທີ່ມີ

ການ ປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໂພຊະນາການ ແລະ ປອດໄພສຳລັບທຸກໆຄົນ ນຳໄປ

ແຜນດຳເນີນງານ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 5 ປີ

ສູ່ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ຕາງຫນ້າ ຄະນະ

ຄັ້ງທີ II (2011 - 2015), ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງ

ກຳມະການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ, ຂ້າພະເຈົ້າ

ເຊື່ອມຊຶມ, ກຳແຫນ້ນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ ໃນການ

ຂໍຮຽກຮ້ອງ

ຄົ້ນຄ້ວາ

ໄດ້ເຂົ້າເຖິງປັດໄຈພື້ນຖານ

ມາຍັງທຸກພາກສ່ວນ

ໃນທົ່ວສັງຄົມ,

ສ້າງຮາກຖານສາຍຕັ້ງ

ຂອງຕົນໃຫ້ເຂັ້ມ

ຂະແໜງການ ທີ່ນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ

ແຂງຮອບດ້ານ ຕາມທິດຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນຈິດ

ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ

ໃຈ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ​ ຫ້​ ລິກ
ໃ ເ

ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈົ່ງພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າການ ຄຸ້ມ

ເ
​ ຊິ່ງ. ຮຽກຮ້ອງ​ າ​ ັງ ​ ແມ່​ພີ່ນ້ອງ​ປະຊາຊົນ​ທຸກຊົນ
ມ ຍ ພໍ່​
​

ຄອງ ທ່າແຮງ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ ໄປຕາມທິດເສດຖະກິດ

ເ
​ ຜົ່າ, ທຸກຊັ້ນຄົນ, ບັນດາ​ ົງການ ​ ັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
​
ອ
ຈ

ສີຂຽວ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການບັນລຸ ການພັດທະນາແບບ

ຈ ພ ກ ​
​ ົ່ງ​ ້ອມ​ ັນປຸກລະດົມປະກອບສ່ວນ ​ ່າງ​ ຂງ​ ຮງ
​
ຢ ແ ແ

2
ປະຊຸມ

ເ ໃ ກ ຜ
​ ຂົ້າ​ ນ​ ານ​ ະລິດສິນຄ້າທປອດ​ ພ, ປອດ​ ານພິດ
​
​ ີ່​
ໄ
ສ

ຊ
​ າດ ​ ລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​ ກໍ່​ ື ​ ະ​ ໜງ​ ານ ​ ີ່​ ຳ
ແ
​
ຄຂ ແ ກ
ທນ

ໃ ນ ​
​ ຫ້​ ັບມື້ນັບຫລາຍ​ ຶ້ນ
​
ຂ

ໃ
​ ຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ ະ​ າດ ​ ລະ ທຸກພາກສ່ວນ
ມ ຊ ແ
​

ເ
​ ພື່ອປະກອບສ່ວນ​ ຂົ້າ​ ນ
ເ ໃ

ກ ພ
​ ານ​ ັດທະນາ​ ສ​ ຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ເ ດ

ຜັນຂະຫຍາຍ
​

ທກ
​ ີ່​ ່ຽວຂ້ອງ ​ ີ່​ ດ້​ ັດສິນໃຈ ​ ລ​
ທໄ ຕ
​ ແ ະ

ສຸມທຸກຄວາມ
​

ເ ​ ບ
​ ນື້ອໃນ​ ຸກທະລຸທັງ 4 ດ້ານ​ຂອງ​ ະ​ ໜງ​ ານ ​ ດຍ
ຂ ແ ກ
ໂ

ພ
​ ະຍາຍາມ​ ນ​ ະບວນ 3 ສ້າງ​ ທີໄດ້​ ອົາ​ ຈ​ ສ່
ໃ ຂ
່​ ເ ໃ ໃ

ສະ​ ພາະ​ ນ​ ລຍະ​ ີ້​ ໃຫ້ສຸມໃສ່ວຽກ​ ານ 3 ສ້າງ
ເ
ໃ ໄ
ນ
​ ​ ງ

ສະຫນອງ​ ິ່ງພິມ ​ ່າງໆ​ ຊັ່ນ: ​ ອກະສານ ​ ້ານ​ ະ
ສ ​
ຕ
ເ
ເ
ດ ນ

ແ ໃ ​ ​
​ ນ​ ສ່ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ​ ະຫວ່າງ ​ ັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນ
​
ລ
ຂ
​

ໂຍບາຍ, ຍຸດທະ​ າດ, ນິຕກຳ, ບັນດາ​ ູ່ມແນະນຳ
​ ສ
ິ​
ຄ ື​

ແ
​ ຂວງ​ ແລະ​ ເມືອງ​ ໃຫ້ຈະ​ ຈ້ງ​ ພື່ອເພີ່ມສິດອຳນາດ
​ ແ ເ ​
​

ທ ດ
​ າງ​ ້ານ​ ວິຊາ​ ານ ​ ລະ ວາລະ​ ານ​ ່າງໆ​ ໃຫ້​ ກ່
ກ ແ
ສ ຕ
ແ

ແ
ເ
ທ ​ ເ
​
ແ
​ ລະ ຄວາມ​ ັບຜິດຊອບ​ ຫ້​ ້ອງ​ ິ່ນ ​ ລາຍຂຶ້ນກ່ວາ​ 17 ​ ຂວງ ​ ແລະ 147 ​ ມືອງໃນ​ ົ່ວປະ​ ທດ. ທັງນີ້
ຮ
​
ໃ ທ ຖ ຫ
ເກົ່າ​ ນ 5 ຂົງ​ ຂດ ຈຸດສຸມ ​ ອງ​ ະ​ ໜງ​ ານ​ ື:
ໃ
ເ
ຂ ຂ ແ ກ ຄ

ກໍ່​ ພື່ອຮັບປະກັນການ​ ຂົ້າເຖິງ ​ ໍ້​ ູນ-ຂ່າວ​ ານ ​ ລະ
ເ
​
ເ ​ ຂມ
ສ ແ

ວຽກງາ​ ຄຸ້ມຄອງ​ ະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ວຽກ​ ຸ້ມ
ນ ​ ພ
ຄ

ໄ ຍ ​
​ ດ້​ ົກລະດັບຄວາມ​ ູ້​ ຄວາມ​ າມາດ ​ ິດພັນກັບ​
ຮ
ສ
ຕ ​

ຄ ງແ
​ ອ​ ​ ລະ ຈັດສັນທີ່​ ິນ, ວຽກ​ ານ ຄຸ້ມຄອງ​ ັບພະ
​ ​ ດ
ງ
​ ຊ

ການ​ ້າງຄວາມ​ ຂັ້ມແຂງ​ ຫ້​ ້ອງຖິ່ນ​ ມີຄວາມ​ ັບ
ສ
ເ ​ ໃ ທ ​
​
ຮ

ຍາກອນ​ ່າໄມ້ (ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ) ແລະ
ປ
​
​

ຜິດຊອບ​ ່າງ​ ປັນເຈົ້າ​ ານ​ ລາຍຂຶ້ນ​ ໃນ​ ຽກ​ ານ
ຢ ເ ​ ກ ຫ
ວ ງ

ວຽກ​ ານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດ​ ້ອມ​ ໃນ​ ຄງການລົງທຶນ
ງ
​
​
ລ
ໂ

ຄຸ້ມຄອງ​ ັບພະຍາກອນ​ ຳ​ ະ​ າດ ​ ລະ ປົກ​ ັກ
​ ຊ
ທ ມ ຊ
ແ
ປ

ຮ
ສ ​
ລ ບ ​ ແ ​ ​ ເ ​
ໃ ບ
​ ຫ້​ ັນລຸ​ຄາດຫມາຍ​ສູ້ຊົນ​ທີ່​ ດ້ວາງ​ ວ້. ຂ້າພະ​ ຈົ້າ​ ​ ັກສາ​ ິ່ງແວດ ​ ້ອມ​ ໍ່ໃຫ້ບົກ​ ຫ້ງເປັນຈັກ​ ທື່ອຈົນ
ໄ ​ ໄ
ເ
ຂໍ​ ົມເຊີຍ ຕໍຂະ​ ໜງ​ ານ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ​ ະ
ຊ ​
່​ ແ ກ
ມ

ເຖິງເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫລານ.
​ ​ ​ ​

3
ປະຊຸມ

ການສະເຫຼີມສະຫລອງ ​ ັນສິ່ງ​
ວ ​ ແ
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫລີມ ສະຫລອງ ວັນສິ່ງ
ແວດລ້ອມໂລກ 5 ມິຖຸນາ ຄົບຮອບ 41 ປີ ພາຍໃຕ້
ຄຳຂວັນ “ຈົ່ງພ້ອມກັນ ຄຳນຶງເຖິງ ການກິນຢູ່ ຢ່າງ
ປະຢັດ ແລະ ປອດໄພ” ຂຶ້ນ

ງານສະເຫລີມສະຫລອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ວັນ
ທີ 5 ມິຖຸນາ 2013 ຄົບຮອບ 41 ປີ ແລະ ການສະ
ເຫລີມ ສະຫລອງ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1
ມິຖຸນາ 2013 ຊຶ່ງເປັນການ ສະເຫລີມ ສະຫລອງ
ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ຈົ່ງພ້ອມກັນຄຳນຶງເຖິງ ການ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2013 ທີ່ສູນ

ກິນຢູ່ ຢ່າງປະຢັດ ແລະ ປອດໄພ”, ຊຶ່ງພວກ ເຮົາ
​

ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮ່ວມມື ສາກົນ (ICTC)

ຕ ສ ​
​ ້ອງ​ ຸມໃສ່​ ການໂຄສະນາ​ ເຜີຍແຜ່ ​ ລະ ປຸກລະ
​
ແ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ດົມທົ່ວສັງຄົມ

ໂດຍການເປັນ

ປະທານ

ເ ​
​ ພື່ອຫລຸດຜ່ອນ​ ານ​ ິນຢູແບບ​ ຸມ​
ກ ກ ່​
ຟ

ຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນູລິນ ສິນບັນດິດ ລັດຖະມົນຕີ

ເຟືອຍ, ການ​ ຳ​ ຊ້ ຊັບພະຍາກອນ​ ທຳ​ ະ​ າດ
ນ ໃ
ມ ຊ

ວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ

ແບບ​ ະຢັດ, ສົມເຫດ​ ົມຜົນ ໄປ​ ້ອມໆ​ ັບ ​ ານ
ປ
ສ ​
ພ
ກ ກ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ

ສ້າງ​ ອກາດ ​ ຫ້ແກ່​ ູ້​ ຸກຍາກ ​ ລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ
ໂ
ໃ ​ ຜທ ​
ແ

ເລຂາ

ໄດ້ເ ​ ​ ​
​​ ​ ຂົ້າເຖິງປັດໄຈ

ຄະນະບໍລິຫານງານ

ສູນກາງ

ຊາວຫນຸ່ມ

ພ
​ ື້ນຖານໃນ​ ານ​ ິນຢູ່ເພື່ອແນ
ກ ກ ​

ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເຊິ່ງມີບັນດາຊາວຫນຸ່ມ,

ໃ ​
​ ສ່ຮັບປະກັນທາງ​ ້ານ​ ສະບຽງອາຫານ ​ ມໂພຊະ
​ ດ
ທີ່​ ີ​

ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ນ ກ
​ າ​ ານ ​ ລະ ປອ​ ​ ພສຳລັບທຸກໆຄົນ ນຳ​ ປ​ ູ່
ແ
ດໄ
​​
ໄ ສ

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ນູລິນ ສິນບັນດິດ ​ ດ້ກ່າວ
ໄ
ໃນງານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີບາງຕອນທ່ານ ໄ​ ້ກ່າວວ່າ:
ດ
4

ກ ລ
​ ານ​ ຶບລ້າງ

ຄ
​ ວາມທຸກຍາກ.

ເນື່ອງ​ ນໂອກາດ
ໃ

ດ
​ ັ່ງກ່າວ ກະຊວງ ​ ັບພະຍາກອນ ​ ຳ​ ະຊາດ ​ ລະ
ຊ
ທ ມ
ແ
ປະຊຸມ

ແວດ​ ້ອມ​ ລກ ​ ົບຮອບ 41 ປີ
ລ ໂ
ຄ
ສິ່ງແວດ​ ້ອມ ​ ດ້ປະສານ​ ສົມທົບ ​ ັບ ບັນດາ ​ ະ
​
ລ
ໄ
ກ
ກ

ນະຄອນຫລວງ,​ຈັດສຳ​ ະ​ າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ
​ ມ ນ

​
ກ ຂ ບ
ນ
ໜ ແ
ຊວງ, ອຳນາດ​ ານ​ ົກຄອງ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ສິ່ງແວດລ້ອມ ​ ັບ ​ ະ​ ວນກາ​ ຊາວ​ ຸ່ມ ​ ລະ ຈັດ​
ກ ປ
​
ມ ນ ວ
ສ
ໃ ​ ​
ຫລວງ,​ອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງ​ າກ​ ັດ ແລະ ​ ອກະຊົນ, ສຳ​ ະ​ າ​ ິທະຍາ​ າດພາຍ​ ຕ້ຫົວຂໍ້
ພ ລ
ເ

“ຈົ່ງພ້ອມ​ ັນ
ກ

ຄ
​
ກ ກ ​
ປ
ແ
ໄ
ບັນດາ​ ູ່​ ່ວມ​ ັດທະນາ, ບໍລິສັດ ​ ລະ ທຸກພາກ​ ່ວນ ​ ຳນຶງເຖິງ ​ ານ​ ິນຢູ່ ຢ່າງ​ ະຢັດ ​ ລະ ປອດ​ ພ”
ຄຮ ພ
ແ
ສ
ທກ
​ ີ່​ ່ຽວຂ້ອງ​ ໃນ​ ອບ​ ຂດ​ ົ່ວປະ​ ທດ ​​
ຂ ເ ທ
ເ
ໂດຍ​ ະ​ ພາະ​ ແລະ ເຕົ້າໂຮມບັນດາ ເອກະສານ ນະໂຍບາຍ,
ສ ເ
ໄດ້ຮ່ວມ​ ັບ​ ສູນກາງ​ ຊາວ​ ນຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິ ຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານ, ບັນດານິຕິກຳ, ຄູ່ມື
ກ
ຫ
ວັດລາວ ສ້າງຂະ​ ວນການ, ກິດຈະກຳ​ ່າງໆ​ ຊັ່ນ: ແນະນຳ ວິຊາການ ແລະສິ່ງພິມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກ
ບ
ຕ
ເ
ກິດຈະກຳ​ ້າງ​ ຮງຮຽນ​ ຂຽວ ສະອາດ​ ງາມ​ າ, ງານ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ສ ໂ
ຕ
ແຂ່ງຂັນຮູບຖ່າຍ ກ່ຽວ​ ັບ​ ການປົກປົກຮັກສາ ​ ິ່ງ ລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ
​
ກ
​ ​
ສ
ແ ລ
​ ວດ​ ້ອມ, ສຳພາດ ​ ່ານ ​ າຍົກລັດຖະມົນຕີ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ 147 ເມືອງ ແລະ ພະແນກ
ທ
ນ
ຮອງ​ າຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານ​ ະນະ​ ຳມະການ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ນ
ຄ
ກ
ສ ​
​ ິ່ງແວດ​ ້ອມ​ ຫ່ງຊາດ, ສຳພາດ ​ ລຂາທິການ ​ ູນ 17 ແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄປຕາມທິດ 3 ສ້າງ
ລ ແ ​
ເ
ສ
ກ
​ າງ​ ຊາວ​ ຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະ​ ວັດ​ າວ, ບັນດາ​ ົງ ເພື່ອສ້າງແຂວງ ໃຫ້ເປັນຫົວຫນ່ວຍ
ໜ
ຕິ​ ລ
ອ
ການ​ ັດຕັ້ງ ສາກົນ ​ ລະ ພາກສ່ວນ​ ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງເມືອງໃຫ້ເປັນຫົວຫນ່ວຍ
ຈ
ແ
ທີ່​
ກິດຈະກຳ​ ູກຕົ້ນໄມ້​
ປ
​

ຍຸດທະສາດ,

ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ

ໃນ​ ະຖານ​ ສາທາ​ ະນະ ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫ້ເປັນຫົວຫນ່ວຍ ພັດທະນາ.
ສ
ທີ່​
ລ

ຕ
​ ່າງໆ, ສ້າງ​ ະ​ ວນການ​ ະກຽມ​ ນ​ ັນດາ​ ຂວງ,
ຂ ບ
ກ
ໃ ບ
ແ

5
ປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ
	
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ
ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ III
ໃນວັນທີ 16-17 ທັນວາ 2013 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຣີສອດ
ນາປ່າກວາງ, ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ.
	
ຜ່ າ ນມາແມ່ ນ ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ເຜີ ຍ ແຜ່
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
(ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ II ໃນວັນທີ 29-30 ຕຸລາ 2013
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ມູນລະນິທິຮັນຊາຍແດນ
ຟາວເດີເຊີນ (HSF) ແລະ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະ
ບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ I ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2013 ທີ່
ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ICTC)
ໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນຈາກ ອົງການສະຫະປະ
ຊາດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ (UNEP) ກອງປະຊຸມທັງ
ສອງຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້

6

ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນຳໄປຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກຳ ລຸ່ມກົດໝາຍ ເປັນອັນລະ
ອຽດ.
	
ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ III ໄດ້ຮັບກຽດກ່າວເປີດ
ໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ອາຄົມ ຕຸນາລົມ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ
ວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ນ. ເປີ້ນທິບ
ຈັນໂອແທນ ຕາງໜ້າມູນລະນິທິຮັນຊາຍແດນຟາວ
ເດີເຊີນ (HSF) ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງ
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ 08 ແຂວງພາກເໜືອ, ແຂວງວຽຈັນ ແລະ ຂະ
ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາ
ການ ຂອງກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ,
ກຊສ ຈຳນວນທັງໝົດ 30 ທ່ານ.
	

ທ່ານ ດຣ. ອາຄົມ ຕຸນາລົມ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ
ປະຊຸມ

ປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ III
ວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງທ່ານ
ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ຂອງກົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນ
ບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການເພີ່ມທະວີສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ເພື່ອເປັນ
ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ກໍ່ຄືຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໄດ້ຮັບການ
ປົກປັກຮັກສາຮອດເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫຼານ, ຈາກນັ້ນໄດ້
ທ່ານ ນ. ເປີ້ນທິບ ຈັນໂອແທນ ຕາງໜ້າມູນລະນິທິ
ຮັນຊາຍແດນຟາວເດີເຊີນ (HSF) ສະເໜີຄວາມເຫັນ
ຈາກນັ້ນ ປະທານກໍໄດ້້ມອບໃຫ້ ທ່ານ ເກດແກ້ວ
ສາລີຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ,
ກຊສ ໄດ້ສະເໜີ ໂຄງສ້າງ, ຫຼັກການ ແລະ ເນື້ອໃນ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

(ສະບັບປັບປຸງ) ເປັນແຕ່ລະພາກ, ໝວດ ແລະ
ມາດຕາ: ພາກທີ I: ຂໍ້ບັນຍັດທົ່ວໄປ, ພາກທີ II:
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ; ພາກທີ III: ການປົກປັກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີ 5 ໝວດ: ການປ້ອງກັນສິ່ງ
ແວດລ້ອມ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄວບຄຸມ
ສານເຄມີເປັນສານພິດ ແລະ ການກໍາຈັດສິ່ງເສດ
ເຫຼືອ, ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການອະນຸຍາດ ດ້ານສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ມວນຊົນ; ພາກທີ IV: ການອະນຸລັກ ແລະ ການນໍາ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; ພາກທີ V: ການບູ
ລະນະ ຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ; ພາກທີ VI : ເຫດການ
ສຸກເສີນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບັດທໍາມະ
ຊາດ; ພາກທີ VII: ກອງທຶນ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ
ລ້ອມ; ພາກທີ VIII: ຂໍ້ຫ້າມ ; ພາກທີ IX: ການແກ້ໄຂ
ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ; ພາກທີ X: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ
ກວດກາ ມີ 2 ໝວດ: ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ການກວດກາວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ;
ພາກທີXI: ວັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ, ເຄື່ອງໝາຍ,
7
ປະຊຸມ

ເຄື່ອງແບບ ແລະ ກາປະທັບ; ພາກທີ XII: ນະໂຍ
ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ເນື້ອໃນ, ຫຼັກການ ແລະ ຈຸດ
ບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ;
ປະສົງຂອງກົດໝາຍໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົນ
ພາກທີ XIII ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ.
ໄກການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະບຽບການຕ່າງໆ
	
ພາຍຫຼັງການຮັບຟັງການສະເໜີ ກົດໝາຍ ລຸ່ມກົດໝາຍ ແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານປົກປັກ
ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ ແບບຍືນ
ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື, ແລກ ຍົງ. ນອກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຍັງໄດ້ສະເໜີຄຳຄິດຄຳ
ປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເປັນແຕ່ລະພາກ ໂດຍລວມແລ້ວ ເຫັນ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ແມ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ
1.	 ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງວຽກ
ປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ
ງານຕິດຕາມກວດກາ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ
ແວດລ້ອມ (ສະບັບປັປຸງ) ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້
ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ເປັນຕົ້ນ ການດຳ
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຂອດປະສານງານລະຫ່ວາງຂະ
ເນີນວຽກງານກິດຈະກຳ, ລະບຽບຫຼັກການ, ການວາງ
ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການກຳນົດໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະ
ແຜນການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຮ່ວມກັບ
ຂະແໜງການ ໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອຄວາມຊັດເຈັນໃນ
ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບັນດາພະແນກ ຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ, ເມືອງ,
ກັບ ວຽກງານປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ
ບ້ານ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຄວນເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳຂອງຕົນ
ກອນປ່າໄມ້;
ຮອດທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຮ່າງໄກສອກຫຼີກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
2.	 ໃຫ້ສູນກາງຮີບຮ້ອນປັບປຸງ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິ
ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ກຳ ລຸ່ມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປກຮັກສາສິ່ງແວດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສະຕິຕໍ່ກົດໝາຍ,
ການຄຸ້ມ
ລ້ອມ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງ,
ຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ, ການ
ເມືອງ) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໄດ້ຮັບຜົນດີ
ສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດ
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
ລ້ອມ ແລະ ມາດຕະການທາງອາຍາ.
3.	 ການຄວບຄຸ້ມໄພພິບັດທຳມະຊາດ ຜ່ານມາໃນ
	
ເຫັນວ່າບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນມີຄວາມຮັບ
8
ປະຊຸມ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນຂະແໜງການແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອ
ບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊໍ້າຊ້ອນກັນ ຄວນໃຫ້ສູນ
ກາງອອກລະບຽບການ ຫຼື ແຈ້ງການເພີ່ມໃຫ້ບັນດາ
ແຂວງໄດ້ຮັບຊາບ;

ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມສົ່ງເສີມ
ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ແຜນ
ການຈຸດສຸມ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ດັ່ງລຸ່ມ
ນີ້:

4.	 ອົງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ມີ 4 ຂັ້ນ. ແຕ່ໃນ
ພາລະບົດບາດມີແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ສ່ວນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ກຳນົດໃນພາລະບົດບາດ ຖ້າເປັນໄປໄດ້
ຢາກໃຫ້ກຳນົດລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດດັ່ງ
ກ່າວ;

1.	 ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການປົກປກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້
ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນແຂວງພາກໃຕ້;

2.	 ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກຳຢູ່ລຸ່ມ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
5.	 ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນສູນກາງຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ບັນດາພະ (ສະບັບປັບປຸງ) ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ແນກ ໃນການຂຽນໂຄງການ ເພື່ອຂໍທຶນໃຫ້ບັນດາ ຕິບັດກົດໝາຍ;
ແຂວງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້;
	
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ປະທານ ກໍໄດ້ສະຫຼຸບ ເນື້ອ
6.	 ສະເໜີໃຫ້ສູນກາງ ສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະ ໃນກອງປະຊຸມ ຜ່ານການຮັບຟັງການສະເໜີຕ່າງໆ
ມານ ໃນການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກ ເຫັນໄດ້ວ່າບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແມ່ນໄດ້
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ບັນດາຂະ ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ໃນການປະກອບ
ແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງ ຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເຮັດໃຫ້ມີບັນຍາ
ເລີກເຊິ່ງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ກາດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມ
ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
ແລະ ປິດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ
	
ພາຍຫຼັງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ 2013, ເວລາ 16:00.
ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນແລ້ວ ທ່ານ ເກດແກ້ວ ສາລີຈັນ

9
ປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກ
	
ກົມສົ່ງເສີມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃນວັນທີ 29-30 ຕຸລາ 2013 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ
ດອນຈັນພາເລດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນຈາກ ມູນລະນິທິຮັນຊາຍແດນຟາວເດເຊິນ (HSF)
	
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບ
ປັບປຸງ) ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກຳ ລຸ່ມກົດໝາຍ ເປັນ
ອັນລະອຽດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບກຽດກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ສີສະຫວັດ ວິທະໄຊ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນນັ້ນມີຂອງທ່ານ ປີເຕີ ໂຊເອັນຟິດ ຜູ້ອຳນວຍ
ການມູນລະນິທິຮັນຊາຍແດນຟາວເດີເຊີນ (HSF) ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສິ່ງ
ແວດລ້ອມ (UNEP), ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ພ້ອມດ້ວຍ
ວິຊາການ ຂອງກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ຈຳນວນທັງໝົດ 65 ທ່ານ.
	
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສຸມໃສ່ເຜີຍແຜ່ ເນຶ້ອໃນຈິດໃຈສຳຄັນ ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຊຶ່ງຂື້ນບັນຍາຍໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກກົມໂຄສະນາອົບຮົມກົດໝາຍ, ກະຊວງ

10
ປະຊຸມ

ກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ II
ຍຸຕິທຳ ໂດຍສຸມໃສ່ແຕ່ລະພາກ, ແຕ່ລະໝວດ ແລະ ມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍ; ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ
ຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກ ປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເປັນແຕ່ລະພາກ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັປຸງ), ເປັນຕົ້ນ ຂອດການປະສານງານ
ລະຫ່ວາງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກັບ ບັນດາກະຊວງ ຫຼື ຂະແໜງການຕ່າງໆ.
	
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ)
ບັນລຸຄາດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶ່ງມີແຜນການຕໍ່ໜ້າ ດັ່ງນີ້:
1.	 ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ຂະແໜງ
ການ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ພາກເໜືອ (ຄາດໝາຍ ວັນທີ 25-26 ພະຈິກ 2013 ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ)
ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກມູນລະນິທິຮັນຊາຍແດນຟາວເດເຊິນ (HSF).
2.	 ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຂະແໜງການຂັ້ນທ້ອງ
ຖິ່ນ ຢູ່ພາກໃຕ້ (ຄາດໝາຍ ເດືອນ ທັນວາ 2013 ທີ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ) ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີງົບປະມານ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

11
ປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ກົມສົ່ງເສີມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ
ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ກຊສ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບ
ປັບປຸງ) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນຈາກ ອົງ
ການສະຫະປະຊາດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ (UNEP) ໄດ້
ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2013 ທີ່ ສູນການຮ່ວມ
ມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ICTC)

ແລະ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະກົມ, ກອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ
ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ
ເປັນອັນລະອຽດ. ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ເຜີຍ
ແຜ່ເນຶ້ອໃນຈິດໃຈສຳຄັນຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ
ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄື:
ຄວາມເປັນມາຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກ
ຮັກສາ (ສະບັບປັບປຸງ), ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດກົດໝາຍ, ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການ
ປັບປຸງກົດໝາຍ ສະພາບການກະກຽມ ແລະ ປັບປຸງ
ກົດໝາຍ,
ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງການປະ
ກາດໃຊ້ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ
ແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ), ໂຄງຮ່າງ ແລະ ເນື້ອໃນ
ຕົ້ນຕໍຂອງ ກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກ
ສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໂດຍ
ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ອາຄົມ
ຕຸນາລົມ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະ
ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມຈາກບັນດາ ຫ້ອງການ ກຊສ, ກົມ, ກອງ, ສູນ
ແລະ ສະຖາບັນພາຍໃນກະຊວງ ຊັບພຍາກອນທຳ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງໝົດ ຈຳນວນ 67
ທ່ານ
ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວ
ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ກັບການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ກົມ,
ສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະ ກອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາຍໃນ ກຊສ ເພື່ອນຳ
ພາບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໄປຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍສ້າງເປັນນິຕິກຳລຸ່ມ

12
ປະຊຸມ

ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ I
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
(ສະບັບປັບປຸງ) ເປັນອັນລະອຽດ. ຜ່ານການປຶກສາ
ຫາລື ແລະ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບ
ປຸງ) ສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມ ໄດ້ດັ່ງນີ້:
ເຫັນໄດ້ວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແມ່ນຮັບຮູ້ ແລະ
ເຂົ້າໃຈລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການປັບປຸງກົດ
ໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນສະພາບການກະກຽມ ແລະ ປັບ
ປຸງກົດໝາຍ, ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນ, ຄາດ
ຄະເນຜົນໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງການປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍ,
ໂຄງຮ່າງ ແລະ ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງ ກົດໝາຍ ແລະ
ວຽກງານຈຸດສຸມໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບ
ປັບປຸງ), ກອງປະຊຸມ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລະບຽບ
ການ ຫຼື ນິຕິກຳ ລຸ່ມກົດໝາຍລະອຽດ ທີ່ຕິດພັນກັບ
ກົມ, ກອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາຍໃນ ກຊສ,
ໂດຍເຫັນດີໃຫ້ປັບປຸງເປັນຮ່າງຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂອງ
ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ

ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ
ລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ).
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ບັນ
ລຸຄາດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ກົມສົ່ງເສີມຄຸນ
ນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶ່ງມີແຜນການຕໍ່ໜ້າ ດັ່ງນີ້:
∗	 ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ
ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວ
ຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ຄາດໝາຍ ວັນທີ 29-30 ຕຸລາ
2013
∗	 ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ
ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຂະແໜງການ ຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ບັນດາແຂວງ 02 ພາກ (ພາກເໜືອ ຄາດ
ໝາຍ ວັນທີ 25-26 ພະຈິກ 2013 ທີ່ແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຄາດໝາຍ ເດືອນ ທັນວາ
2013 ທີ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ).

13
ປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລີກຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອກາດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສ

ກ

ອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລີກຂອງ ຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບວຽກງານ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ການສຶກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອກາດ
ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາສາ ໃນວັນທີ 09 ຕຸລາ
2013,ທີ່ ຣີສອດນາປ່າກວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ເພື່ອພັດທະນາ ຫຼັກສູດການສຶກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ນັບແຕ່ອະນຸ
ບານ 3 ຫາ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໂດຍອີງໃສ່ບົດ
ຮຽນທີ່ດີເລີດ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນປະເທດອິນ
ໂດເນເຊຍ ເພື່ອມາໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ
ຫຼັກສູດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວ
ກັບ ການກະກຽມສ້າງ ຫຼັກສູດການສຶກສາສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເອກະລາດ
ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ ພາຍຫຼັງປີ 2015 ເປັນຕົ້ນ
ໄປ.
	
ກອງປະຊຸ ມ ຜ່ າ ນການປຶ ກ ສາຫາລື ໄ ດ້ ດ ຳ
ເນີນເປັນເວລາ 1 ວັນ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆ ໄດ້ມີຄວາມເຫັນເອກະພາບກັນດັ່ງນີ້:

	
ກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້
ສົມທົບກັບ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກ
ສາ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານ ພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ ການສຶກສາ
ສາມັນ
ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ
ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ ຫົວໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະ
1.	 ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ຮ່ວມມືກັບ
ພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ຄຳພັນ ພິມສີປະສົມ
ມູນນິທິ Hanns Seidel Foudation
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
•	 ເຫັນດີໃຫ້ດຳເນີນການແປປຶ້ມຄູ່ມືການສິດສອນ
ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ຊຶ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກຂະແໜງ
ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ມາເປັນ ພາສາລາວ
ການພັດທະນາຫຼັກສູດວິຊາຕ່າງໆ ພາຍໃນ ສະຖາບັນ
ແລະ ນຳໄປທົດລອງສິດສອນໄປຄວບຄູ່ກັບວິຊາ
ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການ
ຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ແຊກຊ້ອນວິຊາສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ:
ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມແຜນການ
ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວ, ວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະ
ແລະ ການຮ່ວມມື, ກຊສ, ແລະ ພະນັກງານ ກົມສົ່ງ
ຊາດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນແຕ່
ເສີມຄຸນນະພາບເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ.
ອະນຸບານ 3 ຫາ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ.
	
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ
•	 ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ເອົາປຶ້ມຄູ່ມືສິດສອນດັ່ງກ່າວ
ຮ່ວມມືກັບມູນນິທິ Hanns Seidel Foundation
ມາປັບປຸງໄປຕາມບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກ
14
ປະຊຸມ

ບວຽກງານ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ສຶກສາສາ
ການທົດລອງສິດສອນຈົນໃຫ້ສົມບູນ ໃນສົກປີ
2013-2014 ແລະ ຂໍອະນຸມັດນຳໃຊ້ເປັນວິຊາ
ເອກະລາດ ໃນປີ 2015.
•	 ກອງປະຊຸມ ເຫັນດີມອບໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເປັນເຈົ້າການດຳເນີນ
ການແປ ຮຽບຮຽງ ແລະ ການທົດລອງຕ່າງໆ
ພ້ອມທັງເກັບກ່ຽວບົດຮຽນ ແລະ ນຳມາປັບປຸງ.
•	 ເຫັນດີໃຫ້ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ສະໜອງງົບປະມານ, ອຸປະກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ຕ່າງໆ.
2.	 ເຫັ ນ ດີ ສ້ າ ງຫຼັ ກ ສູ ດ ການສຶ ກ ສາສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ເປັນວິຊາ
ເອກະລາດ
•	 ເຫັນດີໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ
ສຶກສາ ປັບປຸງຫຼັກສູດເພື່ອກຽມພ້ອມນຳສະເໜີ
ເປັນຫຼັກສູດເອກະລາດໃນປີ 2015 ໃນເວລາທີ່
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາດຳ
ເນີນການທົດສອບຫຼັກສູດທົ່ວປະເທດ.
•	 ເຫັນດີໃຫ້ເອົາການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຂົ້າໃນການສຶກສາ
ສາມັນ ເລີ່ມແຕ່ ອະນຸບານ 3, ປ 1 ຮອດ ປ 5,
ສຳລັບ ມ ຕົ້ນ ຈະສຸມໃສ່ການສຶກສາ ການປ່ຽນ
ແປງດິນຟ້າອາກາດ ສ່ວນ ມ ປາຍຈະສຸມໃສ່
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ,

ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ສ່ວນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ
ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການຜັນຂະຫຍາຍກົດ
ໝາຍເປັນຕົ້ນ
ລາຍວິຊາວິສະວະກຳສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ການປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ, ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການ
ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ, ການ
ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຄອບຄົວ, ການວາງແຜນແບບ
ຍຸດທະສາດ, ເທັກໂນໂລຊີສະອາດ, ມາດຕະ
ຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຕົວຈິງ.
	
ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນ
ລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ນັ້ນ ກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນ
ນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂໍຮຽນສະເໜີດັ່ງນີ້:
1.	 ສືບຕໍ່ແປເອກະສານໄປຕາມຕຳລາຕົ້ນສະບັບ
2.	 ພິມປຶ້ມເປັນພາສາລາວ ( ສະບັບແປຈາກປຶ້ມ
ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ) ໃຫ້ມີສີສັນ
3.	 ປີ 2015 ໃຫ້ມີລະບົບສົມບູນເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກົມ
ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ເພາະປີ 2015
ທາງ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະ
ທົບທວນລະບົບຫຼັກສູດ
4.	 ເປີດກອງປະຊຸມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

15
ປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມ ຜ່ານເນື້ອໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ກ່ຽວກັບ ສ
ແລະ ທົດລອງນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ
	
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ
ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກ
ສາ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມ ຜ່ານເນື້ອໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ກ່ຽວກັບ ສິງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພ້ອມທັງ
ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການທົດລອງນຳໃຊ້ປຶ້ມ
ແບບຮຽນດັ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 12-14 ທັນວາ 2013
ທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ເມືອງໄຊເຊດຖາ), ຄູອາຈານຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມ,
ມັດຖະຍົມ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະກົມ ແລະ ພະນັກງານ
ຈຳນວນໜຶ່ງ ຈາກກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ (ລາຍລະ
ອຽດທີ່ຕິດຄັດມາພ້ອມ). ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງ
ຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ມູນິທິ Hanns Seidel
Foundation ປະເທດ ເຍຍລະມັນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຸມໃສ່ 2 ບັນຫາຫຼັກ
	
ກອງປະຊຸມ ຜ່ານເນື້ອໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ກ່ຽວ 	
ກັບ ສິງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ດັ່ງນີ້:	
ກາດ ພ້ອມທັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການທົດລອງ 1.	 ຜ່ານເນື້ອໃນການແປປຶ້ມແບບຮຽນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ຊຶ່ງເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ
ສຳລັບຊັ້ນ ອະນຸບານສຶກສາ ປີທີ 3, ປະຖົມ ແລະ
ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຫົວໜ້າກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະ
ມັດທະຍົມ ຈາກແບບຮຽນ ຂອງປະເທດ ອິນໂດ
ພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານນາງ ປາກຽນ ຫຼວງໄຊ
ເນເຊຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດສູງ ເພື່ອມາຄົ້ນຄວ້າ
ຊະນະ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ໝູນໃຊ້ ໃຫ້ເປັນຫຼັກສູດ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
ການສຶກສາ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການເຂົ້ນຮ່ວມ ຂອງ
ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ສຸລິວັນ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມ ແຜນ 2.	 ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການທົດລອງນຳໃຊ້ປຶ້ມ
ແບບຮຽນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖົມ
ການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກຊສ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ແລະ ມັດທະຍົມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຈາກພາກ ສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພະແນກສຶກສາ ແລະ

ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະ 	
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ດຳເນີນໄປ ເປັນເວລາ 3 ວັນ,
ຍາສາດການສຶກສາ, ຫ້ອງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ປະຫວັດຄວາມ
ເມືອງ (ເມືອງສີໂດຕະບອງ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເປັນມາ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
16
ປະຊຸມ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ
ໂຄງການ ຮ່ວມມື ກັບມູນນິທິ Hanns Seidel
ແລະ ກິລາ ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເປັນໃຈກາງ ປະ
Foundation, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ແບ່ງກຸ່ມ ຜ່ານເນື້ອໃນ
ສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ບັນ
ການແປ ອອກເປັນ 5 ຈຸຄົ້ໜຄ້ວາດັ່ງນີ້:
ດາໂຮງຮຽນ) ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງເນື້ອໃນ
1.	 ຈຸໂຮງຮຽນອະນຸບານ (1 ຈຸ): ຄົ້ນຄວ້າປຶ້ມແບບ
ແບບຮຽນ ດັ່ງກ່າວ ຈົນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ແລະ
ຮຽນ ດ້ານອາກາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຫົວທີ 1
ແທດເໝາະ ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ
ສຳລັບອະນຸບານ 3;
ສປປລາວ. ສ່ວນ ກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງ
2.	 ຈຸໂຮງຮຽນປະຖົມ (2 ຈຸ): ຄົ້ນຄວ້າປຶ້ມແບບຮຽນ
ແວດລ້ອມ, ກຊສ ສືບຕໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ
ດ້ານອາກາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຫົວທີ 2 ຫາ
ແລະ
ຄົ້ນຄວ້າງົບປະມານມາສະໜັບສະໜູນ
6 ສຳລັບປະຖົມ;
ວຽກງານດັ່ງກ່າວ;
3.	 ຈຸໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ (2 ຈຸ): ຄົ້ນຄວ້າປື້ມແບບ
2.	 ການແປ ແລະ ກວດແກ້ເນື້ອໃນການແປ ເປັນພາ
ຮຽນ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຫົວທີ
ສາລາວນັ້ນ ໄດ້ສຳເລັດ ແລ້ວ 70%;
7 ຫາ 9 ສຳລັບມັດທະຍົມ.
3.	 ໃນໄລຍະ ປີ 2014 ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມັງກອນ ເປັນ
	
ການຄົ້ນຄວ້າເປັນຈຸ ແມ່ນກິດຈະກຳຫຼັກ ຂອງ
ຕົ້ນໄປ ຈະໄດ້ທົດລອງນຳໃຊ້ແບບຮຽນດັ່ງກ່າວ
ກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 2 ມື້ເຄີ່ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ໃນອະນຸບານ 3, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົ້ນ
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສີ້ນສຸດລົງ ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັນ
ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2014;
ກ່ຽວກັບ ວິທີການທົດລອງນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນເຫຼົ່ານີ້
4.	 ເຫັນດີ ໃຫ້ດຳເນີນການທົດລອງ ໃນໂຮງຮຽນ
ຢູ່ໃນອະນຸບານ 3 ແລະ ໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນປະຖົມ,
ອະນຸບານ 3, ປະຖົມ ປີ 1 ຮອດປີ 5 ກ່ຽວກັບ
ມັດທະຍົມ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມ
ອາກາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ສ່ວນມັດທະຍົມ
ໄດ້ດຳເນີນໄປ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດສູງ ຊຶ່ງໄດ້ບັນລຸຜົນ
ຕົ້ນ ທົດລອງ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ
ເອກກະພາບກັນທີ່ສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:
ກາດ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະ
1.	 ຄະນະວິຊາການ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງ
ນາແບບຍືນຍົງ ລວມທັງສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ
ກ່າວ ໂດຍໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ
(ການກຳຈັດຂີ້ ເຫຍື່ອ, ນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ອື່ນໆ);
17
ປະຊຸມ

5.	 ເຫັນດີໄປພ້ອມກັບ
ການທົດລອງນຳໃຊ້ແບບ
ຮຽນດັ່ງກ່າວນີ້, ໃຫ້ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ປະເມີນຜົນການທົດລອງ ແລະ ດຳເນີນ
ການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງແບບຮຽນເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ເປັນຫຼັກ
ສຸດ ຫຼື ແບບຮຽນ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ທີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ບົນ
ພື້ນບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ ຈາກແບບຮຽນຂອງ
ປະເທດອີນໂດເນເຊຍ ແລະ ແບບຮຽນ ຂອງສປປ
ລາວ ທີ່ມີແລ້ວ ເຊັ່ນ: ວິຊາສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວ,
ໂລກອ້ອມຕົວ, ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ
ວິຊາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສຳເລັດ ໃນທ້າຍປີ
2014;
6.	 ໃນປີ 2015, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ
ຈະໄດ້ດຳເນີນການປັບປຸງຫຼັກສຸດ ການຮຽນການ
ສອນໃຫຍ່ ໃນທຸກລະດັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະ
ກັນວ່າ ແບບຮຽນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຢູ່
ໃນປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ເຂົ້າເປັນວິ
ຊາເອກກະລາດ ໃນລະບົບການສຶກສາສາມັນ
ນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ສະຖາ
ບັນ ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດການສຶກສາ ດຳເນີນ
ການປະເມີນ ຫຼັກສຸດການຮຽນ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ທີ່ມີໃນປະຈຸບັນໃຫ້ເຫັນໄດ້ ດ້ານຕັ້ງໜ້າ, ດ້ານ
ອ່ອນ-ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນ
ບ່ອນອີງໃຫ້ການອະນຸມັດ;
	
ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ
ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໃນຂະບວນການ
ພັດທະນາຫຼັກ ຊຸດດັ່ງກ່າວ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການນຳຂອງ
ສະຖາບັນ ມີຄວາມເອກກະພາບສູງ ແລະ ເປັນເຈົ້າ
ການ ໃນການຄົ້ນບົນຈິດໃຈ ທີ່ຢາກສ້າງຄວາມເຂັ້ມ

18

ແຂງ ໃຫ້ແກ່ຫຼັກສຸດ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເປັນວິຊາ ຫຼັກໜຶ່ງ ໃນ
ລະບົບການສຶກສາສາມັນ ຢູ່ສປປ ລາວ. ຕໍ່ບັນຫາ ດັ່ງ
ກ່າວ ກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ
ມີຄວາມພ້ອມ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ
ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວ
ດັ່ງກ່າວ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າ ແບບຮຽນ ຫຼື ຫຼັກສູດ
ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສິດສອນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
	
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກ ຈຸດສຸມ ໄດ້ສືບຕໍ່ຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຮ້ອງເອົາແຜນການຈຸດ
ສຸມຮ່ວມກັນ ດັ່ງນີ້:

1.	 ແຜນການ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການທົດລອງ
ນຳໃຊ້ແບບຮຽນດັ່ງກ່າວ ຈົນຮອດ ທ້າຍປີ 2014.
2.	 ແຜນການປະເມີນ ຫຼັກສຸດການສຶກສາສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ທີ່ດຳເນີນໃນປະຈຸບັນ ໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ
2014.
3.	 ແຜນການປັບປຸງ ຫຼັກສຸດການສຶກສາ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ສຳ
ເລັດ ໃນທ້າຍປີ 2014 ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ
ຄື: ໃນໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ 3 ຫາ ປະຖົມ ປີ 1
ຮອດປີ 5 ໃຫ້ມີຫຼັກສູດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ພື້ນຖານທົ່ວໄປ (ອາກາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ),
ສ່ວນມັດທະຍົມຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ ກ່ຽວກັບ ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ລວມທັງສິ່ງແວດລ້ອມ
ຕົວເມືອງ (ການກຳຈັດຂີ້ ເຫຍື່ອ, ນ້ຳເປື້ອນ ແລະ
ອື່ນໆ) ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ
ທີ່ຄວນລົງເລິກ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການ
ໃນການຄຸ້ມອຄງ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມ ທົບທວນຍຸດທະສາດການສຶກສາ
ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ
ສປປ ລາວ ຈົນເຖິງປີ 2020 ແລະ ການຮ່າງ
ແຜນດຳເນີນງານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳ
ນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມປີ 2013-2015
	
ກອງປະຊຸມ ທົບທວນຍຸດທະສາດການສຶກ
ສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ
ສປປ ລາວ ຈົນເຖິງປີ 2020 ແລະ ການຮ່າງແຜນດຳ
ເນີນງານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ປີ 2013-2015, ໃນວັນທີ 16-17 ທັນວາ
2013, ທີ່ຣີສອດນາປ່າກວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ຊ່ຽວຊານ ຂອງໂຄງການ ProCEEd ແລະ ພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ ອຸດສະຫະກຳ
ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະ
ທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ບັນດາກົມກອງ, ສູນ ແລະ
ສະຖາບັນພາຍໃນ ກຊສ, ຄະນະ ວິທະຍາສາດສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ມຊ, ຄະນະ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມຊ,
ຄະນະ ສຶກສາສາດ ມຊ, ຄະຄະ ວິສະວະກຳສາດ
ມຊ, ວິທະຍາໄລດົງຄຳຊ້າງ, ສູນກາງ ສະຫະພັນກຳ
ມະບານລາວ, ສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ສູນກາງ
ຊາວໝຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອົງການ IUCN
ແລະ ສະມະຄົມອະນຸລັກສັດປ່າ WCS ລວມທັງໝົດ
57 ທ່ານ.

	
ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ
ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ProCEEd)
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທົບທວນຍຸດທະສາດການສຶກສາ
ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ
ຮອດປີ 2020 ແລະ ການຮ່າງແຜນດຳເນີນງານ
ການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ປີ 2015-2020, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ 	
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຸມໃສ່ ການຄົ້ນຄວ້າ
ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຫົວໜ້າກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະ ໃນບັນຫາຫຼັກ ດັ່ງນີ້:	
ພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ Dr. Uwe Singer 1.	 ນຳສະເໜີຜົນການປັບປຸງຍຸດທະສາດ ການສຶກ

19
ປະຊຸມ
ສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານສິ່ງແວດ
ລ້ອມຮອດປີ 2030
2.	 ການກະກຽມແຜນດຳເນີນດ້ານການສຶກສາ ແລະ
ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ II ປີ
2015-2020
3.	 ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ວິໄສທັດດ້ານຍຸດທະສາດການ
ສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ລວມທັງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຮອດປີ
2020, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ແຜນງານບູລິມະ
ສິດ
4.	 ໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຂອງຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ: ກົມອະນຸບານ-ປະຖົມ, ກົມການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກົມການສຶກສາໃນໂຮງ
ຮຽນ, ກົມອະຊີວະສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.
	
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1.	 ເຫັນດີ ຊື່ຂອງຍຸດທະສາດໃຫ້ເອົາຊື່ເກົ່າຄື: ຍຸດ
ທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງ
ແວດລ້ອມ;
2.	 ເຫັນດີ ໃຫ້ເອົາວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ

20

ກາດເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງ
ຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ;
3.	 ເຫັນດີ ປັບປຸງຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງ
ຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອດປີ 2030;
4.	 ເຫັນດີ ໃຫ້ມີການພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາ
ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ ບັນຈຸເຂົ້າໃນການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ
ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ແຕ່ອະນຸບານ ປີທີ 3 ຮອດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ;
5.	 ເຫັນດີ ໃຫ້ສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີການສ້າງຈິດສຳນຶກ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ.

	
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ໄດ້ສືບຕໍ່ຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາແຜນການ
ຈຸດສຸມຮ່ວມກັນ ດັ່ງນີ້:
1.	 ຮ່ວມກັນສືບຕໍ່ປັບປຸງຮ່າງຍຸດທະສາດ ແຜນດຳ
ເນີນງານໃຫ້ມີເນື້ອໃນສົມບູນ ສະບັບຕົ້ນ ໃນ
ເດືອນມັງກອນ ປີ 2014;
2.	 ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ
ກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດ
ສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນດຳເນີນ
ງານດັ່ງກ່າວ ໃນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ ແລະ
ຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ 2014.
ປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ
ແລະ ພິທີປະກາດມອບແຜນດຳເນີນງານ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ (PEAP)
	
ກອງປະຊຸມ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພິທີປະ
ກາດມອບແຜນດຳເນີນງານ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແຂວງ (PEAP) ໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2013, ທີ່ ຣີສອດ
ນາປ່າກວ່າງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.

ເທດ.
	
ພາຍຫຼັງ ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ ຫົວ
ໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກ່າວ
ເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ທ່ານ ກໍໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ
ການປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ເກດແກ້ວ
ສາລີຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຈຸດສຸມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ທ່ານ ນ. ຈິດຖະະໜອມ ອຸ່ນສີດາ ຫົວໜ້າ
ພະແນກສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມ ສະເໜີຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການສ້າງຕັ້ງ ແຜນການ
ດໍາເນີນງານສິ່ງແວດລ້ອມ (PEAP). ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ກໍ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວິທີການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນດຳເນີ ນ ງານດ້ າ ນສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມຂອງ
ແຂວງ.

	
ກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະ
ຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພິທີປະ
ກາດມອບແຜນດໍາເນີນງານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແຂວງ
ໂດຍການເປັນປະທ່ານຂອງ ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນ
ເຮືອງ ຫົວໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 16 ແຂວງ ແລະ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ ແລະ
ພະນັກງານ
ຈາກກົມສົ່ງເສີ່ມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ລວມທັງໝົດ 55 ທ່ານ.
	
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຈັດ
	
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອປະເມີນຜົນ ພິທີ ມອບ-ຮັບ ປຶ້ມແຜນດໍາເນີນງານໃຫ້ ບັນດາພະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງ ແນກ ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ຊາດ ແລະ ພິທີປະກາດ ມອບແຜນດໍາເນີນງານ ລ້ອມແຂວງ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (PEAP) ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງທົ່ວປະ

21
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp
Newsleter deqp

Contenu connexe

Similaire à Newsleter deqp (6)

Magazines 06 2021 final
Magazines 06 2021 finalMagazines 06 2021 final
Magazines 06 2021 final
 
Newsleter deqp ix
Newsleter deqp ixNewsleter deqp ix
Newsleter deqp ix
 
Newsleter deqp vi
Newsleter deqp viNewsleter deqp vi
Newsleter deqp vi
 
Newsleter iii deqp for print size 265x210l
Newsleter iii deqp for print size 265x210lNewsleter iii deqp for print size 265x210l
Newsleter iii deqp for print size 265x210l
 
Newsleter deqp iv
Newsleter deqp ivNewsleter deqp iv
Newsleter deqp iv
 
Newsleter deqp x
Newsleter deqp xNewsleter deqp x
Newsleter deqp x
 

Plus de ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Plus de ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (12)

Magazines v2 12 2020
Magazines v2 12 2020Magazines v2 12 2020
Magazines v2 12 2020
 
Magazines 04 2021 final
Magazines 04 2021 finalMagazines 04 2021 final
Magazines 04 2021 final
 
ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h
ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2hຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h
ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h
 
ການວິເຄາະ 5 w2h
ການວິເຄາະ 5 w2hການວິເຄາະ 5 w2h
ການວິເຄາະ 5 w2h
 
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
 
Guidelide green-school lao
Guidelide green-school laoGuidelide green-school lao
Guidelide green-school lao
 
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guideເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
ເທັກນິກການຂຽນຂ່າວ ແລະ ພາດຫົວຂ່າວໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ News guide
 
Newsleter deqp viii
Newsleter deqp viiiNewsleter deqp viii
Newsleter deqp viii
 
Move
MoveMove
Move
 
Writingnews
WritingnewsWritingnews
Writingnews
 
ຄູ່ມື ແນະນຳການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ Bank for wast laos
ຄູ່ມື ແນະນຳການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ Bank for wast laosຄູ່ມື ແນະນຳການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ Bank for wast laos
ຄູ່ມື ແນະນຳການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ Bank for wast laos
 
ຄູ່ມືປະຊາຊັນ ເພື່ອການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ
ຄູ່ມືປະຊາຊັນ ເພື່ອການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ ຄູ່ມືປະຊາຊັນ ເພື່ອການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ
ຄູ່ມືປະຊາຊັນ ເພື່ອການຫຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ
 

Newsleter deqp

 • 1. dll ຈົດໝາຍຂ່າວ lt[a[mu 1 ,a'dvo{,y45ok 2014 ຂະແໜງສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,
 • 2. ສາລະບານ ກຊສ ມອບ​ ິ່ງພິມໃຫ້ 17 ແຂວງ ແລະ 147 ເມືອງ..................................................................... 1 ​ ສ ​ ​ ​ ​ ​ . ການສະເຫຼີມສະຫລອງ ວັນສິ່ງແວດ​ ້ອມ​ ລກ ຄົບຮອບ 41 ປີ...................................................... 5 ​ ​ ​ ລ ໂ ​ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ III......... 6 ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ II.......... 1 0 ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ I................................ 1 2 ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລີກຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ການສຶກສາ........... 1 4 . ກອງປະຊຸມ ຜ່ານເນື້ອໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ...... 1 7 . ກອງປະຊຸມ ທົບທວນຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ........................ 1 9 ກອງປະຊຸມ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ............................ 2 1 ການປັບປຸງລະບົບບໍລິການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ............................................................................. 2 2 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວແບບ..................................................................................... 2 2 ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ. ............................................................................................... 2 3 ກອງ​ ະຊຸມ ສ້າງ​ ິດ​ ຳນຶກ ກ່ຽວ​ ັບ ວຽກ​ ານ​ ານ​ ຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດ ແລະ ການ​ ່ຽນ​ ປງ​................. 2 3 ປ ຈ ສ ກ ງ ກ ຄ ​ ​ ປ ແ . ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄູຝຶກ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. .................. 2 5 . ເຢຍລະມັນ ມອບລົດສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ........... 2 6 ລົດສິ່ງແວດລ້ອມເລິ່ມອອກເດີນທາງຖົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ............................ 2 8 ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການຄຸ້ມຄອງປ່າ. ............. 3 0 ພິທີມອບລາງວັນການປະກວດ ຮູບຖ່າຍ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ..................................................... 3 3 ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ນັກຮຽນ......... 3 5 ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການໍາໃຊ້ຫຼັກການ 3Rs (R1: ການຫຼຸດຜ່ອນ, R2: ການນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່;. ......................... 3 6 ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ຄົ້ນຄ້ວາເຊື່ອມຊຶມ ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນມະຕິ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານ. ....... 3 8 . ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ໄດ້ມອບຖັງແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ 5 ຖັງ ໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຖົມ.......... 3 9
 • 3. ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈົດໝາຍຂ່າວ ກສສ ຄະນະຮ່າງ ແລະ ຮຽບຮຽງ ຄະນະກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ທ່ານ ຄຳປະດິດ ຄຳມູນເຮືອງ ຫົວໜ້າກົມ ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນີ ພອນວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ທ່ານ ໂລນຄຳ ອາດສະນາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຄະນະກວດແກ້ ຄະນະພະແນກຂອງກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ພະແນກສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ ພະແນກຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ພະແນກປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດໜ້າອອກແບບ ພະແນກສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມ ທ່ານ ນາງ ຈິດຖະໜອມ ອຸ່ນສີດາ ຫົວໜ້າພະແນກ ທ່ານ ນ. ລັດຕະນາພອນ ອິນທີສານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ຈັນທະບຸນເຮືອງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ທ່ານ ບົວແສງປະເສິດ ພຣະສິດທິເດດ ທ່ານ ກິ່ງທອງ ສິຣິສົມພອນ ຄະນະເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທ່ານ ນາງ ມະນີຈັນ ວໍລະຈິດ ທ່ານ ນາງ ເກດສະໄໝ ແກ້ວຫານາມ ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວັນ ພົມມະເທບ ທ່ານ ນາງ ນາລິນ ຈະເລີນສຸກ ທ່ານ ນາງ ອອນລະໄທ ວິໄລສິດ ທ່ານ ນາງ ປິກຄຳ ພັນທະວົງ ທ່ານ ບຸນທະວີ ປັນຍານຸວົງ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ຂໍຂອບໃຈມາເປັນຢ່າງສູງ ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ໃນການປະກອບສ່ວນສ້າງ ຈົດໝາຍຂ່າວ ກສສ
 • 4. ປະຊຸມ ກຊສ ​ ອບ​ ິ່ງ​ ິມ​ ຫ້ 17 ​ ຂວງ ​ ລະ 147 ​ ມືອງ ມ ສ ພ ໃ ແ ແ ເ ພິທີປະກາດມອບສິ່ງພິມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກ ໃນປີນີ້ ເຫັນວ່າ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ງານ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບ ສູນກາງ ຊາວຫນຸ່ມ ປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ ພະແນກ ຊັບພະ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດການສະ ຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 17 ແຂວງ ເຫລີມສະຫລອງ ພາຍໃຕ້ ຄຳຂວັນທີ່ວ່າ: “ຈົ່ງພ້ອມ ​ ແລະ 147 ເມືອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2013 ກ ​ ັນຄຳ​ ຶງຖືການ​ ິນຢູ່​ ່າງ​ ະຢັດ ​ ລະ ປອດ​ ພ”, ນ ​ ກ ​ຢ ປ ແ ໄ ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ (ICTC) ເຊິ່ງໄດ້ຕິດພັນ ກັບ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມິຖຸນາ. ການສະເຫລີມ ສະຫລອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມ ຕັດແຖບຜ້າ ຂອງ ພະນະທ່ານ ອາຊາງ ລາວລີ ໂລກ ໃນປີນີ້, ກໍ່ເຫມືອນທຸກໆປີ ໂດຍຖືເອົາໂອກາດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະກຳມະ ນີ້ ເປັນການທົບທວນ, ສະຫລຸບ ສັງລວມ ຜົນງານ ການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງມີລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຫນຶ່ງປີ ຜ່ານມາ, ທັງຕີລາຄາ ວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຖອດຖອນ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານເລຂາ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນ ບົດຮຽນ ໄປພ້ອມໆກັບ ການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່, ກາງ ຊປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມ ການສ້າງຂະບວນການ ປຸກລະດົມ, ການສ້າງຈິດສຳ ໃນພິທີປະກາດ ມອບສິ່ງພິມຄັ້ງນີ້. ທ່ານ ຮອງນາຍົກ ນຶກ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ ໃນທົ່ວປະເທດ ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 1972 ເປັນຕົ້ນ ເຫັນໄດ້ ບົດບາດ ແລະ ທ່າແຮງອັນສຳຄັນ ຂອງ ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ກໍ່ພໍດີຄົບຮອບ 41 ປີ ຢູ່ ສປປ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ໄດ້ສ້າງຂະບວນ ໃນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນຂະບວນການ ພັດທະ ການ ສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຈົ່ງຮ່ວມ ຂຶ້ນທຸກໆປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1998 ເປັນຕົ້ນມາ.​ສະເພາະ ແຮງ ຮ່ວມໃຈກັນ ຢ່າງຈິງຈັງ ຫັນພຶດຕິກຳ ໂດຍເລີ່ມ ປະທານ 1
 • 5. ປະຊຸມ ຈາກຕົນເອງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ການກິນຢູ່ ແບບຟູມ ຍືນຍົງ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ປະກົດຜົນ ເຟືອຍ, ການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ເປັນຈິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ເປັນຕົ້ນໃນ ຊຸມປີຕໍ່ຫນ້ານີ້ ແບບປະຢັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ ໄປພ້ອມໆກັບການ ໃຫ້ສຸມໃສ່ ການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອ ຍຸດທະສາດ,​ ບັນດານິຕິກຳ ຂອງຂະແໜງການ ທີ່ ກາດ ໃນການກິນຢູ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນ ທາງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ ທີ່ມີ ການ ປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂພຊະນາການ ແລະ ປອດໄພສຳລັບທຸກໆຄົນ ນຳໄປ ແຜນດຳເນີນງານ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 5 ປີ ສູ່ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ຕາງຫນ້າ ຄະນະ ຄັ້ງທີ II (2011 - 2015), ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງ ກຳມະການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ, ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອມຊຶມ, ກຳແຫນ້ນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ ໃນການ ຂໍຮຽກຮ້ອງ ຄົ້ນຄ້ວາ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງປັດໄຈພື້ນຖານ ມາຍັງທຸກພາກສ່ວນ ໃນທົ່ວສັງຄົມ, ສ້າງຮາກຖານສາຍຕັ້ງ ຂອງຕົນໃຫ້ເຂັ້ມ ຂະແໜງການ ທີ່ນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແຂງຮອບດ້ານ ຕາມທິດຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນຈິດ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ໃຈ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ​ ຫ້​ ລິກ ໃ ເ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈົ່ງພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າການ ຄຸ້ມ ເ ​ ຊິ່ງ. ຮຽກຮ້ອງ​ າ​ ັງ ​ ແມ່​ພີ່ນ້ອງ​ປະຊາຊົນ​ທຸກຊົນ ມ ຍ ພໍ່​ ​ ຄອງ ທ່າແຮງ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ ໄປຕາມທິດເສດຖະກິດ ເ ​ ຜົ່າ, ທຸກຊັ້ນຄົນ, ບັນດາ​ ົງການ ​ ັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ​ ອ ຈ ສີຂຽວ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການບັນລຸ ການພັດທະນາແບບ ຈ ພ ກ ​ ​ ົ່ງ​ ້ອມ​ ັນປຸກລະດົມປະກອບສ່ວນ ​ ່າງ​ ຂງ​ ຮງ ​ ຢ ແ ແ 2
 • 6. ປະຊຸມ ເ ໃ ກ ຜ ​ ຂົ້າ​ ນ​ ານ​ ະລິດສິນຄ້າທປອດ​ ພ, ປອດ​ ານພິດ ​ ​ ີ່​ ໄ ສ ຊ ​ າດ ​ ລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​ ກໍ່​ ື ​ ະ​ ໜງ​ ານ ​ ີ່​ ຳ ແ ​ ຄຂ ແ ກ ທນ ໃ ນ ​ ​ ຫ້​ ັບມື້ນັບຫລາຍ​ ຶ້ນ ​ ຂ ໃ ​ ຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ ະ​ າດ ​ ລະ ທຸກພາກສ່ວນ ມ ຊ ແ ​ ເ ​ ພື່ອປະກອບສ່ວນ​ ຂົ້າ​ ນ ເ ໃ ກ ພ ​ ານ​ ັດທະນາ​ ສ​ ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເ ດ ຜັນຂະຫຍາຍ ​ ທກ ​ ີ່​ ່ຽວຂ້ອງ ​ ີ່​ ດ້​ ັດສິນໃຈ ​ ລ​ ທໄ ຕ ​ ແ ະ ສຸມທຸກຄວາມ ​ ເ ​ ບ ​ ນື້ອໃນ​ ຸກທະລຸທັງ 4 ດ້ານ​ຂອງ​ ະ​ ໜງ​ ານ ​ ດຍ ຂ ແ ກ ໂ ພ ​ ະຍາຍາມ​ ນ​ ະບວນ 3 ສ້າງ​ ທີໄດ້​ ອົາ​ ຈ​ ສ່ ໃ ຂ ່​ ເ ໃ ໃ ສະ​ ພາະ​ ນ​ ລຍະ​ ີ້​ ໃຫ້ສຸມໃສ່ວຽກ​ ານ 3 ສ້າງ ເ ໃ ໄ ນ ​ ​ ງ ສະຫນອງ​ ິ່ງພິມ ​ ່າງໆ​ ຊັ່ນ: ​ ອກະສານ ​ ້ານ​ ະ ສ ​ ຕ ເ ເ ດ ນ ແ ໃ ​ ​ ​ ນ​ ສ່ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ​ ະຫວ່າງ ​ ັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນ ​ ລ ຂ ​ ໂຍບາຍ, ຍຸດທະ​ າດ, ນິຕກຳ, ບັນດາ​ ູ່ມແນະນຳ ​ ສ ິ​ ຄ ື​ ແ ​ ຂວງ​ ແລະ​ ເມືອງ​ ໃຫ້ຈະ​ ຈ້ງ​ ພື່ອເພີ່ມສິດອຳນາດ ​ ແ ເ ​ ​ ທ ດ ​ າງ​ ້ານ​ ວິຊາ​ ານ ​ ລະ ວາລະ​ ານ​ ່າງໆ​ ໃຫ້​ ກ່ ກ ແ ສ ຕ ແ ແ ເ ທ ​ ເ ​ ແ ​ ລະ ຄວາມ​ ັບຜິດຊອບ​ ຫ້​ ້ອງ​ ິ່ນ ​ ລາຍຂຶ້ນກ່ວາ​ 17 ​ ຂວງ ​ ແລະ 147 ​ ມືອງໃນ​ ົ່ວປະ​ ທດ. ທັງນີ້ ຮ ​ ໃ ທ ຖ ຫ ເກົ່າ​ ນ 5 ຂົງ​ ຂດ ຈຸດສຸມ ​ ອງ​ ະ​ ໜງ​ ານ​ ື: ໃ ເ ຂ ຂ ແ ກ ຄ ກໍ່​ ພື່ອຮັບປະກັນການ​ ຂົ້າເຖິງ ​ ໍ້​ ູນ-ຂ່າວ​ ານ ​ ລະ ເ ​ ເ ​ ຂມ ສ ແ ວຽກງາ​ ຄຸ້ມຄອງ​ ະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ວຽກ​ ຸ້ມ ນ ​ ພ ຄ ໄ ຍ ​ ​ ດ້​ ົກລະດັບຄວາມ​ ູ້​ ຄວາມ​ າມາດ ​ ິດພັນກັບ​ ຮ ສ ຕ ​ ຄ ງແ ​ ອ​ ​ ລະ ຈັດສັນທີ່​ ິນ, ວຽກ​ ານ ຄຸ້ມຄອງ​ ັບພະ ​ ​ ດ ງ ​ ຊ ການ​ ້າງຄວາມ​ ຂັ້ມແຂງ​ ຫ້​ ້ອງຖິ່ນ​ ມີຄວາມ​ ັບ ສ ເ ​ ໃ ທ ​ ​ ຮ ຍາກອນ​ ່າໄມ້ (ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ) ແລະ ປ ​ ​ ຜິດຊອບ​ ່າງ​ ປັນເຈົ້າ​ ານ​ ລາຍຂຶ້ນ​ ໃນ​ ຽກ​ ານ ຢ ເ ​ ກ ຫ ວ ງ ວຽກ​ ານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດ​ ້ອມ​ ໃນ​ ຄງການລົງທຶນ ງ ​ ​ ລ ໂ ຄຸ້ມຄອງ​ ັບພະຍາກອນ​ ຳ​ ະ​ າດ ​ ລະ ປົກ​ ັກ ​ ຊ ທ ມ ຊ ແ ປ ຮ ສ ​ ລ ບ ​ ແ ​ ​ ເ ​ ໃ ບ ​ ຫ້​ ັນລຸ​ຄາດຫມາຍ​ສູ້ຊົນ​ທີ່​ ດ້ວາງ​ ວ້. ຂ້າພະ​ ຈົ້າ​ ​ ັກສາ​ ິ່ງແວດ ​ ້ອມ​ ໍ່ໃຫ້ບົກ​ ຫ້ງເປັນຈັກ​ ທື່ອຈົນ ໄ ​ ໄ ເ ຂໍ​ ົມເຊີຍ ຕໍຂະ​ ໜງ​ ານ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ​ ະ ຊ ​ ່​ ແ ກ ມ ເຖິງເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫລານ. ​ ​ ​ ​ 3
 • 7. ປະຊຸມ ການສະເຫຼີມສະຫລອງ ​ ັນສິ່ງ​ ວ ​ ແ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫລີມ ສະຫລອງ ວັນສິ່ງ ແວດລ້ອມໂລກ 5 ມິຖຸນາ ຄົບຮອບ 41 ປີ ພາຍໃຕ້ ຄຳຂວັນ “ຈົ່ງພ້ອມກັນ ຄຳນຶງເຖິງ ການກິນຢູ່ ຢ່າງ ປະຢັດ ແລະ ປອດໄພ” ຂຶ້ນ ງານສະເຫລີມສະຫລອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ວັນ ທີ 5 ມິຖຸນາ 2013 ຄົບຮອບ 41 ປີ ແລະ ການສະ ເຫລີມ ສະຫລອງ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2013 ຊຶ່ງເປັນການ ສະເຫລີມ ສະຫລອງ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ຈົ່ງພ້ອມກັນຄຳນຶງເຖິງ ການ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2013 ທີ່ສູນ ກິນຢູ່ ຢ່າງປະຢັດ ແລະ ປອດໄພ”, ຊຶ່ງພວກ ເຮົາ ​ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮ່ວມມື ສາກົນ (ICTC) ຕ ສ ​ ​ ້ອງ​ ຸມໃສ່​ ການໂຄສະນາ​ ເຜີຍແຜ່ ​ ລະ ປຸກລະ ​ ແ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ດົມທົ່ວສັງຄົມ ໂດຍການເປັນ ປະທານ ເ ​ ​ ພື່ອຫລຸດຜ່ອນ​ ານ​ ິນຢູແບບ​ ຸມ​ ກ ກ ່​ ຟ ຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນູລິນ ສິນບັນດິດ ລັດຖະມົນຕີ ເຟືອຍ, ການ​ ຳ​ ຊ້ ຊັບພະຍາກອນ​ ທຳ​ ະ​ າດ ນ ໃ ມ ຊ ວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ແບບ​ ະຢັດ, ສົມເຫດ​ ົມຜົນ ໄປ​ ້ອມໆ​ ັບ ​ ານ ປ ສ ​ ພ ກ ກ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ສ້າງ​ ອກາດ ​ ຫ້ແກ່​ ູ້​ ຸກຍາກ ​ ລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໂ ໃ ​ ຜທ ​ ແ ເລຂາ ໄດ້ເ ​ ​ ​ ​​ ​ ຂົ້າເຖິງປັດໄຈ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງ ຊາວຫນຸ່ມ ພ ​ ື້ນຖານໃນ​ ານ​ ິນຢູ່ເພື່ອແນ ກ ກ ​ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເຊິ່ງມີບັນດາຊາວຫນຸ່ມ, ໃ ​ ​ ສ່ຮັບປະກັນທາງ​ ້ານ​ ສະບຽງອາຫານ ​ ມໂພຊະ ​ ດ ທີ່​ ີ​ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມ. ນ ກ ​ າ​ ານ ​ ລະ ປອ​ ​ ພສຳລັບທຸກໆຄົນ ນຳ​ ປ​ ູ່ ແ ດໄ ​​ ໄ ສ ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ນູລິນ ສິນບັນດິດ ​ ດ້ກ່າວ ໄ ໃນງານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີບາງຕອນທ່ານ ໄ​ ້ກ່າວວ່າ: ດ 4 ກ ລ ​ ານ​ ຶບລ້າງ ຄ ​ ວາມທຸກຍາກ. ເນື່ອງ​ ນໂອກາດ ໃ ດ ​ ັ່ງກ່າວ ກະຊວງ ​ ັບພະຍາກອນ ​ ຳ​ ະຊາດ ​ ລະ ຊ ທ ມ ແ
 • 8. ປະຊຸມ ແວດ​ ້ອມ​ ລກ ​ ົບຮອບ 41 ປີ ລ ໂ ຄ ສິ່ງແວດ​ ້ອມ ​ ດ້ປະສານ​ ສົມທົບ ​ ັບ ບັນດາ ​ ະ ​ ລ ໄ ກ ກ ນະຄອນຫລວງ,​ຈັດສຳ​ ະ​ າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ​ ມ ນ ​ ກ ຂ ບ ນ ໜ ແ ຊວງ, ອຳນາດ​ ານ​ ົກຄອງ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ສິ່ງແວດລ້ອມ ​ ັບ ​ ະ​ ວນກາ​ ຊາວ​ ຸ່ມ ​ ລະ ຈັດ​ ກ ປ ​ ມ ນ ວ ສ ໃ ​ ​ ຫລວງ,​ອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງ​ າກ​ ັດ ແລະ ​ ອກະຊົນ, ສຳ​ ະ​ າ​ ິທະຍາ​ າດພາຍ​ ຕ້ຫົວຂໍ້ ພ ລ ເ “ຈົ່ງພ້ອມ​ ັນ ກ ຄ ​ ກ ກ ​ ປ ແ ໄ ບັນດາ​ ູ່​ ່ວມ​ ັດທະນາ, ບໍລິສັດ ​ ລະ ທຸກພາກ​ ່ວນ ​ ຳນຶງເຖິງ ​ ານ​ ິນຢູ່ ຢ່າງ​ ະຢັດ ​ ລະ ປອດ​ ພ” ຄຮ ພ ແ ສ ທກ ​ ີ່​ ່ຽວຂ້ອງ​ ໃນ​ ອບ​ ຂດ​ ົ່ວປະ​ ທດ ​​ ຂ ເ ທ ເ ໂດຍ​ ະ​ ພາະ​ ແລະ ເຕົ້າໂຮມບັນດາ ເອກະສານ ນະໂຍບາຍ, ສ ເ ໄດ້ຮ່ວມ​ ັບ​ ສູນກາງ​ ຊາວ​ ນຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິ ຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານ, ບັນດານິຕິກຳ, ຄູ່ມື ກ ຫ ວັດລາວ ສ້າງຂະ​ ວນການ, ກິດຈະກຳ​ ່າງໆ​ ຊັ່ນ: ແນະນຳ ວິຊາການ ແລະສິ່ງພິມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກ ບ ຕ ເ ກິດຈະກຳ​ ້າງ​ ຮງຮຽນ​ ຂຽວ ສະອາດ​ ງາມ​ າ, ງານ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ສ ໂ ຕ ແຂ່ງຂັນຮູບຖ່າຍ ກ່ຽວ​ ັບ​ ການປົກປົກຮັກສາ ​ ິ່ງ ລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ​ ກ ​ ​ ສ ແ ລ ​ ວດ​ ້ອມ, ສຳພາດ ​ ່ານ ​ າຍົກລັດຖະມົນຕີ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ 147 ເມືອງ ແລະ ພະແນກ ທ ນ ຮອງ​ າຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານ​ ະນະ​ ຳມະການ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນ ຄ ກ ສ ​ ​ ິ່ງແວດ​ ້ອມ​ ຫ່ງຊາດ, ສຳພາດ ​ ລຂາທິການ ​ ູນ 17 ແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄປຕາມທິດ 3 ສ້າງ ລ ແ ​ ເ ສ ກ ​ າງ​ ຊາວ​ ຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະ​ ວັດ​ າວ, ບັນດາ​ ົງ ເພື່ອສ້າງແຂວງ ໃຫ້ເປັນຫົວຫນ່ວຍ ໜ ຕິ​ ລ ອ ການ​ ັດຕັ້ງ ສາກົນ ​ ລະ ພາກສ່ວນ​ ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງເມືອງໃຫ້ເປັນຫົວຫນ່ວຍ ຈ ແ ທີ່​ ກິດຈະກຳ​ ູກຕົ້ນໄມ້​ ປ ​ ຍຸດທະສາດ, ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ໃນ​ ະຖານ​ ສາທາ​ ະນະ ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫ້ເປັນຫົວຫນ່ວຍ ພັດທະນາ. ສ ທີ່​ ລ ຕ ​ ່າງໆ, ສ້າງ​ ະ​ ວນການ​ ະກຽມ​ ນ​ ັນດາ​ ຂວງ, ຂ ບ ກ ໃ ບ ແ 5
 • 9. ປະຊຸມ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ III ໃນວັນທີ 16-17 ທັນວາ 2013 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຣີສອດ ນາປ່າກວາງ, ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ. ຜ່ າ ນມາແມ່ ນ ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ເຜີ ຍ ແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ II ໃນວັນທີ 29-30 ຕຸລາ 2013 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ມູນລະນິທິຮັນຊາຍແດນ ຟາວເດີເຊີນ (HSF) ແລະ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະ ບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ I ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2013 ທີ່ ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ICTC) ໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນຈາກ ອົງການສະຫະປະ ຊາດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ (UNEP) ກອງປະຊຸມທັງ ສອງຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ 6 ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນຳໄປຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກຳ ລຸ່ມກົດໝາຍ ເປັນອັນລະ ອຽດ. ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ III ໄດ້ຮັບກຽດກ່າວເປີດ ໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ອາຄົມ ຕຸນາລົມ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ນ. ເປີ້ນທິບ ຈັນໂອແທນ ຕາງໜ້າມູນລະນິທິຮັນຊາຍແດນຟາວ ເດີເຊີນ (HSF) ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ 08 ແຂວງພາກເໜືອ, ແຂວງວຽຈັນ ແລະ ຂະ ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາ ການ ຂອງກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ຈຳນວນທັງໝົດ 30 ທ່ານ. ທ່ານ ດຣ. ອາຄົມ ຕຸນາລົມ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ
 • 10. ປະຊຸມ ປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ III ວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງທ່ານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ຂອງກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນ ບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການເພີ່ມທະວີສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ ໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ເພື່ອເປັນ ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ກໍ່ຄືຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໄດ້ຮັບການ ປົກປັກຮັກສາຮອດເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫຼານ, ຈາກນັ້ນໄດ້ ທ່ານ ນ. ເປີ້ນທິບ ຈັນໂອແທນ ຕາງໜ້າມູນລະນິທິ ຮັນຊາຍແດນຟາວເດີເຊີນ (HSF) ສະເໜີຄວາມເຫັນ ຈາກນັ້ນ ປະທານກໍໄດ້້ມອບໃຫ້ ທ່ານ ເກດແກ້ວ ສາລີຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ໄດ້ສະເໜີ ໂຄງສ້າງ, ຫຼັກການ ແລະ ເນື້ອໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເປັນແຕ່ລະພາກ, ໝວດ ແລະ ມາດຕາ: ພາກທີ I: ຂໍ້ບັນຍັດທົ່ວໄປ, ພາກທີ II: ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ; ພາກທີ III: ການປົກປັກ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີ 5 ໝວດ: ການປ້ອງກັນສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄວບຄຸມ ສານເຄມີເປັນສານພິດ ແລະ ການກໍາຈັດສິ່ງເສດ ເຫຼືອ, ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການອະນຸຍາດ ດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ມວນຊົນ; ພາກທີ IV: ການອະນຸລັກ ແລະ ການນໍາ ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; ພາກທີ V: ການບູ ລະນະ ຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ; ພາກທີ VI : ເຫດການ ສຸກເສີນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບັດທໍາມະ ຊາດ; ພາກທີ VII: ກອງທຶນ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ; ພາກທີ VIII: ຂໍ້ຫ້າມ ; ພາກທີ IX: ການແກ້ໄຂ ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ; ພາກທີ X: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ ກວດກາ ມີ 2 ໝວດ: ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ການກວດກາວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ; ພາກທີXI: ວັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ, ເຄື່ອງໝາຍ, 7
 • 11. ປະຊຸມ ເຄື່ອງແບບ ແລະ ກາປະທັບ; ພາກທີ XII: ນະໂຍ ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ເນື້ອໃນ, ຫຼັກການ ແລະ ຈຸດ ບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ; ປະສົງຂອງກົດໝາຍໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົນ ພາກທີ XIII ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ. ໄກການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ພາຍຫຼັງການຮັບຟັງການສະເໜີ ກົດໝາຍ ລຸ່ມກົດໝາຍ ແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານປົກປັກ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ ແບບຍືນ ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື, ແລກ ຍົງ. ນອກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຍັງໄດ້ສະເໜີຄຳຄິດຄຳ ປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເປັນແຕ່ລະພາກ ໂດຍລວມແລ້ວ ເຫັນ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ແມ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ 1. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງວຽກ ປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ ງານຕິດຕາມກວດກາ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ແວດລ້ອມ (ສະບັບປັປຸງ) ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ເປັນຕົ້ນ ການດຳ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຂອດປະສານງານລະຫ່ວາງຂະ ເນີນວຽກງານກິດຈະກຳ, ລະບຽບຫຼັກການ, ການວາງ ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການກຳນົດໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະ ແຜນການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຮ່ວມກັບ ຂະແໜງການ ໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອຄວາມຊັດເຈັນໃນ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບັນດາພະແນກ ຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ກັບ ວຽກງານປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ບ້ານ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຄວນເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳຂອງຕົນ ກອນປ່າໄມ້; ຮອດທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຮ່າງໄກສອກຫຼີກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 2. ໃຫ້ສູນກາງຮີບຮ້ອນປັບປຸງ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິ ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກຳ ລຸ່ມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປກຮັກສາສິ່ງແວດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສະຕິຕໍ່ກົດໝາຍ, ການຄຸ້ມ ລ້ອມ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງ, ຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ, ການ ເມືອງ) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໄດ້ຮັບຜົນດີ ສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ລ້ອມ ແລະ ມາດຕະການທາງອາຍາ. 3. ການຄວບຄຸ້ມໄພພິບັດທຳມະຊາດ ຜ່ານມາໃນ ເຫັນວ່າບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນມີຄວາມຮັບ 8
 • 12. ປະຊຸມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອ ບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊໍ້າຊ້ອນກັນ ຄວນໃຫ້ສູນ ກາງອອກລະບຽບການ ຫຼື ແຈ້ງການເພີ່ມໃຫ້ບັນດາ ແຂວງໄດ້ຮັບຊາບ; ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມສົ່ງເສີມ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ແຜນ ການຈຸດສຸມ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ດັ່ງລຸ່ມ ນີ້: 4. ອົງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ມີ 4 ຂັ້ນ. ແຕ່ໃນ ພາລະບົດບາດມີແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ສ່ວນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ກຳນົດໃນພາລະບົດບາດ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຢາກໃຫ້ກຳນົດລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດດັ່ງ ກ່າວ; 1. ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນແຂວງພາກໃຕ້; 2. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກຳຢູ່ລຸ່ມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ 5. ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນສູນກາງຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ບັນດາພະ (ສະບັບປັບປຸງ) ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຈັດຕັ້ງປະ ແນກ ໃນການຂຽນໂຄງການ ເພື່ອຂໍທຶນໃຫ້ບັນດາ ຕິບັດກົດໝາຍ; ແຂວງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້; ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ປະທານ ກໍໄດ້ສະຫຼຸບ ເນື້ອ 6. ສະເໜີໃຫ້ສູນກາງ ສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະ ໃນກອງປະຊຸມ ຜ່ານການຮັບຟັງການສະເໜີຕ່າງໆ ມານ ໃນການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກ ເຫັນໄດ້ວ່າບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແມ່ນໄດ້ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ບັນດາຂະ ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ໃນການປະກອບ ແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງ ຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເຮັດໃຫ້ມີບັນຍາ ເລີກເຊິ່ງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ກາດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ແລະ ປິດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ ພາຍຫຼັງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ 2013, ເວລາ 16:00. ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນແລ້ວ ທ່ານ ເກດແກ້ວ ສາລີຈັນ 9
 • 13. ປະຊຸມ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກ ກົມສົ່ງເສີມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃນວັນທີ 29-30 ຕຸລາ 2013 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພາເລດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນຈາກ ມູນລະນິທິຮັນຊາຍແດນຟາວເດເຊິນ (HSF) ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບ ປັບປຸງ) ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກຳ ລຸ່ມກົດໝາຍ ເປັນ ອັນລະອຽດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບກຽດກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ສີສະຫວັດ ວິທະໄຊ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນນັ້ນມີຂອງທ່ານ ປີເຕີ ໂຊເອັນຟິດ ຜູ້ອຳນວຍ ການມູນລະນິທິຮັນຊາຍແດນຟາວເດີເຊີນ (HSF) ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສິ່ງ ແວດລ້ອມ (UNEP), ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ພ້ອມດ້ວຍ ວິຊາການ ຂອງກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ຈຳນວນທັງໝົດ 65 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສຸມໃສ່ເຜີຍແຜ່ ເນຶ້ອໃນຈິດໃຈສຳຄັນ ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຊຶ່ງຂື້ນບັນຍາຍໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກກົມໂຄສະນາອົບຮົມກົດໝາຍ, ກະຊວງ 10
 • 14. ປະຊຸມ ກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄັ້ງທີ II ຍຸຕິທຳ ໂດຍສຸມໃສ່ແຕ່ລະພາກ, ແຕ່ລະໝວດ ແລະ ມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍ; ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກ ປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເປັນແຕ່ລະພາກ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັປຸງ), ເປັນຕົ້ນ ຂອດການປະສານງານ ລະຫ່ວາງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກັບ ບັນດາກະຊວງ ຫຼື ຂະແໜງການຕ່າງໆ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ບັນລຸຄາດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶ່ງມີແຜນການຕໍ່ໜ້າ ດັ່ງນີ້: 1. ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ຂະແໜງ ການ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ພາກເໜືອ (ຄາດໝາຍ ວັນທີ 25-26 ພະຈິກ 2013 ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ) ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກມູນລະນິທິຮັນຊາຍແດນຟາວເດເຊິນ (HSF). 2. ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຂະແໜງການຂັ້ນທ້ອງ ຖິ່ນ ຢູ່ພາກໃຕ້ (ຄາດໝາຍ ເດືອນ ທັນວາ 2013 ທີ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ) ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີງົບປະມານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 11
 • 15. ປະຊຸມ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກົມສົ່ງເສີມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ກຊສ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບ ປັບປຸງ) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນຈາກ ອົງ ການສະຫະປະຊາດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ (UNEP) ໄດ້ ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2013 ທີ່ ສູນການຮ່ວມ ມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ICTC) ແລະ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະກົມ, ກອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປັນນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ເປັນອັນລະອຽດ. ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ເຜີຍ ແຜ່ເນຶ້ອໃນຈິດໃຈສຳຄັນຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຄື: ຄວາມເປັນມາຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກ ຮັກສາ (ສະບັບປັບປຸງ), ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດກົດໝາຍ, ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການ ປັບປຸງກົດໝາຍ ສະພາບການກະກຽມ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍ, ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງການປະ ກາດໃຊ້ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ), ໂຄງຮ່າງ ແລະ ເນື້ອໃນ ຕົ້ນຕໍຂອງ ກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກ ສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໂດຍ ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ອາຄົມ ຕຸນາລົມ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມຈາກບັນດາ ຫ້ອງການ ກຊສ, ກົມ, ກອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາຍໃນກະຊວງ ຊັບພຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງໝົດ ຈຳນວນ 67 ທ່ານ ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ກັບການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ກົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະ ກອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາຍໃນ ກຊສ ເພື່ອນຳ ພາບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໄປຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍສ້າງເປັນນິຕິກຳລຸ່ມ 12
 • 16. ປະຊຸມ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ I ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເປັນອັນລະອຽດ. ຜ່ານການປຶກສາ ຫາລື ແລະ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບ ປຸງ) ສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມ ໄດ້ດັ່ງນີ້: ເຫັນໄດ້ວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແມ່ນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການປັບປຸງກົດ ໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນສະພາບການກະກຽມ ແລະ ປັບ ປຸງກົດໝາຍ, ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນ, ຄາດ ຄະເນຜົນໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງການປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍ, ໂຄງຮ່າງ ແລະ ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງ ກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບ ປັບປຸງ), ກອງປະຊຸມ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວ ກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລະບຽບ ການ ຫຼື ນິຕິກຳ ລຸ່ມກົດໝາຍລະອຽດ ທີ່ຕິດພັນກັບ ກົມ, ກອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາຍໃນ ກຊສ, ໂດຍເຫັນດີໃຫ້ປັບປຸງເປັນຮ່າງຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ). ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ບັນ ລຸຄາດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ກົມສົ່ງເສີມຄຸນ ນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶ່ງມີແຜນການຕໍ່ໜ້າ ດັ່ງນີ້: ∗ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວ ຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ຄາດໝາຍ ວັນທີ 29-30 ຕຸລາ 2013 ∗ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຂະແໜງການ ຂັ້ນ ທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ບັນດາແຂວງ 02 ພາກ (ພາກເໜືອ ຄາດ ໝາຍ ວັນທີ 25-26 ພະຈິກ 2013 ທີ່ແຂວງຫຼວງ ພະບາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຄາດໝາຍ ເດືອນ ທັນວາ 2013 ທີ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ). 13
 • 17. ປະຊຸມ ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລີກຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອກາດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສ ກ ອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລີກຂອງ ຄະນະຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ການສຶກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອກາດ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາສາ ໃນວັນທີ 09 ຕຸລາ 2013,ທີ່ ຣີສອດນາປ່າກວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ເພື່ອພັດທະນາ ຫຼັກສູດການສຶກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ນັບແຕ່ອະນຸ ບານ 3 ຫາ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໂດຍອີງໃສ່ບົດ ຮຽນທີ່ດີເລີດ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນປະເທດອິນ ໂດເນເຊຍ ເພື່ອມາໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຫຼັກສູດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວ ກັບ ການກະກຽມສ້າງ ຫຼັກສູດການສຶກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເອກະລາດ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ ພາຍຫຼັງປີ 2015 ເປັນຕົ້ນ ໄປ. ກອງປະຊຸ ມ ຜ່ າ ນການປຶ ກ ສາຫາລື ໄ ດ້ ດ ຳ ເນີນເປັນເວລາ 1 ວັນ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກ ສ່ວນຕ່າງໆ ໄດ້ມີຄວາມເຫັນເອກະພາບກັນດັ່ງນີ້: ກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ ສົມທົບກັບ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກ ສາ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ ພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາ ແລະ ການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ ການສຶກສາ ສາມັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ ຫົວໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະ 1. ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ຮ່ວມມືກັບ ພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ຄຳພັນ ພິມສີປະສົມ ມູນນິທິ Hanns Seidel Foudation ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ • ເຫັນດີໃຫ້ດຳເນີນການແປປຶ້ມຄູ່ມືການສິດສອນ ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ຊຶ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກຂະແໜງ ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ມາເປັນ ພາສາລາວ ການພັດທະນາຫຼັກສູດວິຊາຕ່າງໆ ພາຍໃນ ສະຖາບັນ ແລະ ນຳໄປທົດລອງສິດສອນໄປຄວບຄູ່ກັບວິຊາ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການ ຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ແຊກຊ້ອນວິຊາສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມແຜນການ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວ, ວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກຊສ, ແລະ ພະນັກງານ ກົມສົ່ງ ຊາດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນແຕ່ ເສີມຄຸນນະພາບເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ. ອະນຸບານ 3 ຫາ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ • ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ເອົາປຶ້ມຄູ່ມືສິດສອນດັ່ງກ່າວ ຮ່ວມມືກັບມູນນິທິ Hanns Seidel Foundation ມາປັບປຸງໄປຕາມບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກ 14
 • 18. ປະຊຸມ ບວຽກງານ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສຶກສາສາ ການທົດລອງສິດສອນຈົນໃຫ້ສົມບູນ ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ ຂໍອະນຸມັດນຳໃຊ້ເປັນວິຊາ ເອກະລາດ ໃນປີ 2015. • ກອງປະຊຸມ ເຫັນດີມອບໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເປັນເຈົ້າການດຳເນີນ ການແປ ຮຽບຮຽງ ແລະ ການທົດລອງຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເກັບກ່ຽວບົດຮຽນ ແລະ ນຳມາປັບປຸງ. • ເຫັນດີໃຫ້ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ສະໜອງງົບປະມານ, ອຸປະກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຕ່າງໆ. 2. ເຫັ ນ ດີ ສ້ າ ງຫຼັ ກ ສູ ດ ການສຶ ກ ສາສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ເປັນວິຊາ ເອກະລາດ • ເຫັນດີໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ ສຶກສາ ປັບປຸງຫຼັກສູດເພື່ອກຽມພ້ອມນຳສະເໜີ ເປັນຫຼັກສູດເອກະລາດໃນປີ 2015 ໃນເວລາທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາດຳ ເນີນການທົດສອບຫຼັກສູດທົ່ວປະເທດ. • ເຫັນດີໃຫ້ເອົາການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຂົ້າໃນການສຶກສາ ສາມັນ ເລີ່ມແຕ່ ອະນຸບານ 3, ປ 1 ຮອດ ປ 5, ສຳລັບ ມ ຕົ້ນ ຈະສຸມໃສ່ການສຶກສາ ການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ສ່ວນ ມ ປາຍຈະສຸມໃສ່ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ສ່ວນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການຜັນຂະຫຍາຍກົດ ໝາຍເປັນຕົ້ນ ລາຍວິຊາວິສະວະກຳສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ການປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ, ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ, ການ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຄອບຄົວ, ການວາງແຜນແບບ ຍຸດທະສາດ, ເທັກໂນໂລຊີສະອາດ, ມາດຕະ ຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕົວຈິງ. ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນ ລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ນັ້ນ ກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນ ນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂໍຮຽນສະເໜີດັ່ງນີ້: 1. ສືບຕໍ່ແປເອກະສານໄປຕາມຕຳລາຕົ້ນສະບັບ 2. ພິມປຶ້ມເປັນພາສາລາວ ( ສະບັບແປຈາກປຶ້ມ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ) ໃຫ້ມີສີສັນ 3. ປີ 2015 ໃຫ້ມີລະບົບສົມບູນເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ເພາະປີ 2015 ທາງ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະ ທົບທວນລະບົບຫຼັກສູດ 4. ເປີດກອງປະຊຸມໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 15
 • 19. ປະຊຸມ ກອງປະຊຸມ ຜ່ານເນື້ອໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ກ່ຽວກັບ ສ ແລະ ທົດລອງນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກ ສາ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມ ຜ່ານເນື້ອໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ກ່ຽວກັບ ສິງແວດ ລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພ້ອມທັງ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການທົດລອງນຳໃຊ້ປຶ້ມ ແບບຮຽນດັ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 12-14 ທັນວາ 2013 ທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ. ເມືອງໄຊເຊດຖາ), ຄູອາຈານຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດຖະຍົມ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະກົມ ແລະ ພະນັກງານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຈາກກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດ ລ້ອມ ເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ (ລາຍລະ ອຽດທີ່ຕິດຄັດມາພ້ອມ). ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງ ຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ມູນິທິ Hanns Seidel Foundation ປະເທດ ເຍຍລະມັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຸມໃສ່ 2 ບັນຫາຫຼັກ ກອງປະຊຸມ ຜ່ານເນື້ອໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ກ່ຽວ ກັບ ສິງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ດັ່ງນີ້: ກາດ ພ້ອມທັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການທົດລອງ 1. ຜ່ານເນື້ອໃນການແປປຶ້ມແບບຮຽນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ຊຶ່ງເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ສຳລັບຊັ້ນ ອະນຸບານສຶກສາ ປີທີ 3, ປະຖົມ ແລະ ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຫົວໜ້າກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະ ມັດທະຍົມ ຈາກແບບຮຽນ ຂອງປະເທດ ອິນໂດ ພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານນາງ ປາກຽນ ຫຼວງໄຊ ເນເຊຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດສູງ ເພື່ອມາຄົ້ນຄວ້າ ຊະນະ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໝູນໃຊ້ ໃຫ້ເປັນຫຼັກສູດ ຢູ່ ສປປ ລາວ; ການສຶກສາ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການເຂົ້ນຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ສຸລິວັນ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມ ແຜນ 2. ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການທົດລອງນຳໃຊ້ປຶ້ມ ແບບຮຽນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖົມ ການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກຊສ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມັດທະຍົມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈາກພາກ ສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ດຳເນີນໄປ ເປັນເວລາ 3 ວັນ, ຍາສາດການສຶກສາ, ຫ້ອງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ປະຫວັດຄວາມ ເມືອງ (ເມືອງສີໂດຕະບອງ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເປັນມາ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 16
 • 20. ປະຊຸມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ໂຄງການ ຮ່ວມມື ກັບມູນນິທິ Hanns Seidel ແລະ ກິລາ ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເປັນໃຈກາງ ປະ Foundation, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ແບ່ງກຸ່ມ ຜ່ານເນື້ອໃນ ສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ບັນ ການແປ ອອກເປັນ 5 ຈຸຄົ້ໜຄ້ວາດັ່ງນີ້: ດາໂຮງຮຽນ) ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງເນື້ອໃນ 1. ຈຸໂຮງຮຽນອະນຸບານ (1 ຈຸ): ຄົ້ນຄວ້າປຶ້ມແບບ ແບບຮຽນ ດັ່ງກ່າວ ຈົນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຮຽນ ດ້ານອາກາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຫົວທີ 1 ແທດເໝາະ ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ ສຳລັບອະນຸບານ 3; ສປປລາວ. ສ່ວນ ກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງ 2. ຈຸໂຮງຮຽນປະຖົມ (2 ຈຸ): ຄົ້ນຄວ້າປຶ້ມແບບຮຽນ ແວດລ້ອມ, ກຊສ ສືບຕໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ດ້ານອາກາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຫົວທີ 2 ຫາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າງົບປະມານມາສະໜັບສະໜູນ 6 ສຳລັບປະຖົມ; ວຽກງານດັ່ງກ່າວ; 3. ຈຸໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ (2 ຈຸ): ຄົ້ນຄວ້າປື້ມແບບ 2. ການແປ ແລະ ກວດແກ້ເນື້ອໃນການແປ ເປັນພາ ຮຽນ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຫົວທີ ສາລາວນັ້ນ ໄດ້ສຳເລັດ ແລ້ວ 70%; 7 ຫາ 9 ສຳລັບມັດທະຍົມ. 3. ໃນໄລຍະ ປີ 2014 ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມັງກອນ ເປັນ ການຄົ້ນຄວ້າເປັນຈຸ ແມ່ນກິດຈະກຳຫຼັກ ຂອງ ຕົ້ນໄປ ຈະໄດ້ທົດລອງນຳໃຊ້ແບບຮຽນດັ່ງກ່າວ ກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 2 ມື້ເຄີ່ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນອະນຸບານ 3, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົ້ນ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສີ້ນສຸດລົງ ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັນ ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2014; ກ່ຽວກັບ ວິທີການທົດລອງນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນເຫຼົ່ານີ້ 4. ເຫັນດີ ໃຫ້ດຳເນີນການທົດລອງ ໃນໂຮງຮຽນ ຢູ່ໃນອະນຸບານ 3 ແລະ ໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນປະຖົມ, ອະນຸບານ 3, ປະຖົມ ປີ 1 ຮອດປີ 5 ກ່ຽວກັບ ມັດທະຍົມ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມ ອາກາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ສ່ວນມັດທະຍົມ ໄດ້ດຳເນີນໄປ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດສູງ ຊຶ່ງໄດ້ບັນລຸຜົນ ຕົ້ນ ທົດລອງ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ເອກກະພາບກັນທີ່ສຳຄັນ ດັ່ງນີ້: ກາດ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະ 1. ຄະນະວິຊາການ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງ ນາແບບຍືນຍົງ ລວມທັງສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ ກ່າວ ໂດຍໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ (ການກຳຈັດຂີ້ ເຫຍື່ອ, ນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ອື່ນໆ); 17
 • 21. ປະຊຸມ 5. ເຫັນດີໄປພ້ອມກັບ ການທົດລອງນຳໃຊ້ແບບ ຮຽນດັ່ງກ່າວນີ້, ໃຫ້ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການທົດລອງ ແລະ ດຳເນີນ ການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງແບບຮຽນເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ເປັນຫຼັກ ສຸດ ຫຼື ແບບຮຽນ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ບົນ ພື້ນບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ ຈາກແບບຮຽນຂອງ ປະເທດອີນໂດເນເຊຍ ແລະ ແບບຮຽນ ຂອງສປປ ລາວ ທີ່ມີແລ້ວ ເຊັ່ນ: ວິຊາສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວ, ໂລກອ້ອມຕົວ, ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ວິຊາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສຳເລັດ ໃນທ້າຍປີ 2014; 6. ໃນປີ 2015, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະໄດ້ດຳເນີນການປັບປຸງຫຼັກສຸດ ການຮຽນການ ສອນໃຫຍ່ ໃນທຸກລະດັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະ ກັນວ່າ ແບບຮຽນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຢູ່ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ເຂົ້າເປັນວິ ຊາເອກກະລາດ ໃນລະບົບການສຶກສາສາມັນ ນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ສະຖາ ບັນ ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດການສຶກສາ ດຳເນີນ ການປະເມີນ ຫຼັກສຸດການຮຽນ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ມີໃນປະຈຸບັນໃຫ້ເຫັນໄດ້ ດ້ານຕັ້ງໜ້າ, ດ້ານ ອ່ອນ-ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນ ບ່ອນອີງໃຫ້ການອະນຸມັດ; ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໃນຂະບວນການ ພັດທະນາຫຼັກ ຊຸດດັ່ງກ່າວ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການນຳຂອງ ສະຖາບັນ ມີຄວາມເອກກະພາບສູງ ແລະ ເປັນເຈົ້າ ການ ໃນການຄົ້ນບົນຈິດໃຈ ທີ່ຢາກສ້າງຄວາມເຂັ້ມ 18 ແຂງ ໃຫ້ແກ່ຫຼັກສຸດ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເປັນວິຊາ ຫຼັກໜຶ່ງ ໃນ ລະບົບການສຶກສາສາມັນ ຢູ່ສປປ ລາວ. ຕໍ່ບັນຫາ ດັ່ງ ກ່າວ ກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ມີຄວາມພ້ອມ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວ ດັ່ງກ່າວ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າ ແບບຮຽນ ຫຼື ຫຼັກສູດ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສິດສອນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກ ຈຸດສຸມ ໄດ້ສືບຕໍ່ຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຮ້ອງເອົາແຜນການຈຸດ ສຸມຮ່ວມກັນ ດັ່ງນີ້: 1. ແຜນການ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການທົດລອງ ນຳໃຊ້ແບບຮຽນດັ່ງກ່າວ ຈົນຮອດ ທ້າຍປີ 2014. 2. ແຜນການປະເມີນ ຫຼັກສຸດການສຶກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ ທີ່ດຳເນີນໃນປະຈຸບັນ ໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2014. 3. ແຜນການປັບປຸງ ຫຼັກສຸດການສຶກສາ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ສຳ ເລັດ ໃນທ້າຍປີ 2014 ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ຄື: ໃນໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ 3 ຫາ ປະຖົມ ປີ 1 ຮອດປີ 5 ໃຫ້ມີຫຼັກສູດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພື້ນຖານທົ່ວໄປ (ອາກາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ), ສ່ວນມັດທະຍົມຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ ກ່ຽວກັບ ການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ລວມທັງສິ່ງແວດລ້ອມ ຕົວເມືອງ (ການກຳຈັດຂີ້ ເຫຍື່ອ, ນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ຄວນລົງເລິກ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການຄຸ້ມອຄງ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 • 22. ປະຊຸມ ກອງປະຊຸມ ທົບທວນຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈົນເຖິງປີ 2020 ແລະ ການຮ່າງ ແຜນດຳເນີນງານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳ ນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມປີ 2013-2015 ກອງປະຊຸມ ທົບທວນຍຸດທະສາດການສຶກ ສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈົນເຖິງປີ 2020 ແລະ ການຮ່າງແຜນດຳ ເນີນງານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ອມ ປີ 2013-2015, ໃນວັນທີ 16-17 ທັນວາ 2013, ທີ່ຣີສອດນາປ່າກວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ຊ່ຽວຊານ ຂອງໂຄງການ ProCEEd ແລະ ພາກ ສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະ ທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ບັນດາກົມກອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາຍໃນ ກຊສ, ຄະນະ ວິທະຍາສາດສິ່ງ ແວດລ້ອມ ມຊ, ຄະນະ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມຊ, ຄະນະ ສຶກສາສາດ ມຊ, ຄະຄະ ວິສະວະກຳສາດ ມຊ, ວິທະຍາໄລດົງຄຳຊ້າງ, ສູນກາງ ສະຫະພັນກຳ ມະບານລາວ, ສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ສູນກາງ ຊາວໝຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອົງການ IUCN ແລະ ສະມະຄົມອະນຸລັກສັດປ່າ WCS ລວມທັງໝົດ 57 ທ່ານ. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ProCEEd) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທົບທວນຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2020 ແລະ ການຮ່າງແຜນດຳເນີນງານ ການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ປີ 2015-2020, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຸມໃສ່ ການຄົ້ນຄວ້າ ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຫົວໜ້າກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະ ໃນບັນຫາຫຼັກ ດັ່ງນີ້: ພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ Dr. Uwe Singer 1. ນຳສະເໜີຜົນການປັບປຸງຍຸດທະສາດ ການສຶກ 19
 • 23. ປະຊຸມ ສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມຮອດປີ 2030 2. ການກະກຽມແຜນດຳເນີນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ II ປີ 2015-2020 3. ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ວິໄສທັດດ້ານຍຸດທະສາດການ ສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຮອດປີ 2020, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ແຜນງານບູລິມະ ສິດ 4. ໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຂອງຂະ ແໜງການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ: ກົມອະນຸບານ-ປະຖົມ, ກົມການ ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກົມການສຶກສາໃນໂຮງ ຮຽນ, ກົມອະຊີວະສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ແລະ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ເຫັນດີ ຊື່ຂອງຍຸດທະສາດໃຫ້ເອົາຊື່ເກົ່າຄື: ຍຸດ ທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ອມ; 2. ເຫັນດີ ໃຫ້ເອົາວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ 20 ກາດເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງ ຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ; 3. ເຫັນດີ ປັບປຸງຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງ ຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອດປີ 2030; 4. ເຫັນດີ ໃຫ້ມີການພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ ບັນຈຸເຂົ້າໃນການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ແຕ່ອະນຸບານ ປີທີ 3 ຮອດ ມະຫາວິທະຍາໄລ; 5. ເຫັນດີ ໃຫ້ສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີການສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ໄດ້ສືບຕໍ່ຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາແຜນການ ຈຸດສຸມຮ່ວມກັນ ດັ່ງນີ້: 1. ຮ່ວມກັນສືບຕໍ່ປັບປຸງຮ່າງຍຸດທະສາດ ແຜນດຳ ເນີນງານໃຫ້ມີເນື້ອໃນສົມບູນ ສະບັບຕົ້ນ ໃນ ເດືອນມັງກອນ ປີ 2014; 2. ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດ ສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນດຳເນີນ ງານດັ່ງກ່າວ ໃນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ ແລະ ຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ 2014.
 • 24. ປະຊຸມ ກອງປະຊຸມ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພິທີປະກາດມອບແຜນດຳເນີນງານ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ (PEAP) ກອງປະຊຸມ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພິທີປະ ກາດມອບແຜນດຳເນີນງານ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ (PEAP) ໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2013, ທີ່ ຣີສອດ ນາປ່າກວ່າງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ. ເທດ. ພາຍຫຼັງ ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກ່າວ ເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ທ່ານ ກໍໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ເກດແກ້ວ ສາລີຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຈຸດສຸມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ນ. ຈິດຖະະໜອມ ອຸ່ນສີດາ ຫົວໜ້າ ພະແນກສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມ ສະເໜີຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການສ້າງຕັ້ງ ແຜນການ ດໍາເນີນງານສິ່ງແວດລ້ອມ (PEAP). ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວິທີການຈັດຕັ້ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນດຳເນີ ນ ງານດ້ າ ນສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມຂອງ ແຂວງ. ກົມ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະ ຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພິທີປະ ກາດມອບແຜນດໍາເນີນງານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທ່ານຂອງ ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນ ເຮືອງ ຫົວໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ ແລະ ພະນັກງານ ຈາກກົມສົ່ງເສີ່ມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດ ລ້ອມ ລວມທັງໝົດ 55 ທ່ານ. ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອປະເມີນຜົນ ພິທີ ມອບ-ຮັບ ປຶ້ມແຜນດໍາເນີນງານໃຫ້ ບັນດາພະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງ ແນກ ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ຊາດ ແລະ ພິທີປະກາດ ມອບແຜນດໍາເນີນງານ ລ້ອມແຂວງ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (PEAP) ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງທົ່ວປະ 21