Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Handouts bij de workshop toll net

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013
1
Handouts bij de workshop
“Digitale didactiek” Toll-net Leuven 16...
Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013
2
5.4 Animaties zoals Explania.com...................................
Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013
3
integreren. Zodoende leren we ook verschillende andere tools ken...
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Handouts bij de workshop toll net (20)

Publicité

Plus par Artevelde - VUB (20)

Plus récents (20)

Publicité

Handouts bij de workshop toll net

 1. 1. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 1 Handouts bij de workshop “Digitale didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 (bron afbeelding: Alec Couros @courosa) Bram Bruggeman http://bramvuur.be bruggeman.bram@gmail.com Inhoudsopgave 1 Inleiding............................................................................................................................................ 2 2 Context doelgroep............................................................................................................................ 3 3 Digitale didactiek.............................................................................................................................. 4 3.1 Kwaliteiten van de lesgever...................................................................................................... 4 3.2 Stappenplan............................................................................................................................. 5 3.3 Tips bij evaluatie ...................................................................................................................... 6 4 Insluiten van objecten in de elektronische leeromgeving ............................................................... 10 5 Voorbeelden van ‘tools’ die we kunnen insluiten............................................................................ 11 5.1 Screenr .................................................................................................................................. 11 5.2 Thinglink................................................................................................................................. 13 5.3 Filmpjes Youtube - Vimeo etc ................................................................................................ 13
 2. 2. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 2 5.4 Animaties zoals Explania.com................................................................................................ 14 5.5 Oefeningen Educaplay........................................................................................................... 15 5.6 Integratie van GoogleDocs..................................................................................................... 15 6 Knovio............................................................................................................................................ 18 1 Inleiding Technologie verandert het onderwijs. Steeds meer leerlingen, studenten en cursisten hebben toegang tot een computer. Er is niet alleen sprake van een onvoorstelbare toename van informatie, maar ook van een onvoorstelbare toename van de toegankelijkheid daarvan via informatie- en communicatietechnologie. Dit treft het onderwijs in de kern. Of die kern nu bestaat uit kennis, opdrachten, de docent, de lerende, de organisatie of de cultuur. Nog niet beseft elke leraar dat door deze technologie alles in het onderwijs aan het schuiven gaat. Niet alleen hoe er geleerd wordt, maar ook wat er wordt geleerd. Niet alleen de programma’s gaan schuiven, ook de leerlingen en studenten. Niet alleen de docenten en de leiding, ook de organisatie die we school noemen of universiteit. En wie gaan ook schuiven zijn de uitgevers van schoolboeken, de ontwerpers van cursussen, de begeleiders van scholen, de lerarenopleiders, de beleidsmakers. ICT dwingt hen te bedenken wat ze eigenlijk ‘in de kern’ aan het doen zijn. Je eigen visie op ICT en onderwijs vormen is dus essentieel. Want alle onderzoek wijst in de volgende richting: de sleutel ligt in handen van de leerkracht. Het is de leerkracht die ICT effectief maakt, en niet omgekeerd. Elke school beschikt tegenwoordig over een elektronische leeromgeving. Er zijn heel wat systemen op de markt, al of niet betalend. De omgeving Smartschool is aan een opmars bezig, maar ook de open- source systemen zoals Dokeos, Moodle of Chamilo hebben hun aanhangers. In beide gevallen worden de leeromgevingen nog steeds te veel als communicatieplatform en Documententool gebruikt. Communicatie naar de leerlingen toe, en bestanden distribueren zijn uiteraard belangrijke mogelijkheden maar de elektronische leeromgeving biedt meer! Opdrachten indienen, Oefeningen aanmaken, leerpaden opstellen etcetera. In deze workshop leggen we het accent op het implementeren van andere leermiddelen, “tools” in de elektronische leeromgeving. We gebruiken de leeromgeving als centrale “container” om andere tools te
 3. 3. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 3 integreren. Zodoende leren we ook verschillende andere tools kennen en leren we die integreren in de leeromgeving. Een belangrijke techniek daarbij is het insluiten van online objecten (zie hoofdstuk 4). 2 Context doelgroep De context van het volwassenenonderwijs en specifieke doelgroepen zoals senioren vragen om een gerichte aanpak. Welke zijn de specifieke kenmerken van deze doelgroepen? Noteer in deze woordspin welke specifieke kenmerken deze doelgroepen eigen maken. Je kan meteen ook enkele tips formuleren over aanpak van deze doelgroepen.
 4. 4. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 4 3 Digitale didactiek 3.1 Kwaliteiten van de lesgever Als we de vaardigheden van een goede informatica leerkracht, begeleider willen omschrijven, maken we gebruik van enkele kernwoorden, kernzinnen:  Motiverend en uitdagend Motivatie is heel belangrijk, je moet je doelpubliek kunnen motiveren. Zorgen voor uitdaging is ook heel belangrijk.  Geduldig.  Leren is niet alleen 1 richtingsverkeer! De begeleider leert de “lerende” het onbekende te verkennen (ideaal is via onderwijsleergesprek -> Socratische manier van vragen stellen)  Begeleider – coach Zeer belangrijk dat je goed kunt begeleiden, coachen wanneer mensen zelf aan het werk gaan met oefeningen  Differentiatie Een goede variatie in inhoud en oefeningen is belangrijk. Ook zorgen voor een gedifferentieerd aanbod voor de “mindere” leerder en de “sterkere” leerde is belangrijk. Zorg voor makkelijke en moeilijke oefeningen.  Inzichtelijk toelichten Licht toe ‘waarom’ een programma zus of zo werkt.  Functioneel, niet gericht op programma's, versies maar overschrijdend, gericht op de toekomst  Ruimdenkend Niet in vakjes denken en alle mogelijkheden/opties open laten  Identiteit binnen virtuele wereld Internet en de digitale revolutie vraagt aandacht voor de identiteit van een persoon binnen deze virtuele wereld (zie maar het spel Simms voor jongeren)  Creativiteit: belangrijk om op alle vlakken creatief te proberen zijn.
 5. 5. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 5 3.2 Stappenplan Hanteer volgende stappen: Aanknoping Probleemstelling Uitleg, uiteenzetting Demonstratie Oefening Vastzetting, afsluiting Een functionele aanknoping bij de leefwereld van de cursist is nodig. Zorg voor een duidelijke probleemstelling (eventueel aansluitend bij de aanknoping). Verzorg je tempo bij de uiteenzetting en demonstratie! Zorg voor verschillende oefeningen die telkens variaties zijn op wat je wilt aanleren (cursisten ‘verwachten’ soms dat alles er hetzelfde uitziet als in de klas. Wanneer ze de logica van stappen inzien gaan ze de software beter onder de knie hebben als bijvoorbeeld een nieuwe versie van Office verschijnt). Zorg voor een afsluiter: een laatste herhaling van de oefening “hoe jij het zou doen”. Of een overzichtje van de gemaakte ‘fouten’. In hoofdstuk 4 gaan we ICT technisch aan de slag om de elektronische leeromgeving zo efficiënt mogelijk te gebruiken in onze cursussen volwassenenonderwijs. Om het oefenen in deze workshop zo efficiënt mogelijk te maken, noteer je hier enkele lesideeën, lesconcepten waarvoor je straks ICT tools kunt ontwerpen.
 6. 6. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 6 Module: …………………………………………… Leerplandoelstelling(en): …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. Sleutelvaardigheden: …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. Module: …………………………………………… Leerplandoelstelling(en): …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. Sleutelvaardigheden: …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. 3.3 Tips bij evaluatie Digitale artefacten: gebruik quality rubrics (beoordelingsschema’s). Gebruik een (op voorhand gecommuniceerd) beoordelingsschema dat duidelijk meegeeft wat je verwacht van het werkstuk. Een voorbeeld:
 7. 7. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 7 Bijlage: Algemeen beoordelingsschema (incl. sleutelvaardigheden en beroepshoudingen) Onvoldoende Novice Professional Expert Inhoud - Synthese blogposts Je kan vanuit diverse componenten, elementen, samenstellende delen geen geheel, geen synthese bepalen. Je kan vanuit geanalyseerde informatie tot een oordeel of synthese komen, doch niet systematisch. Je kan op basis van verzamelde informatie systematisch tot een sobere synthese komen Je formuleert een stevig onderbouwde synthese, op basis van veelzijdige informatie. Inzet en stiptheid Je taken en opdrachten dien je regelmatig te laat in. Of net op tijd (na aanmaningen). Je stelt uit. Sommige opdrachten dien je te laat in . Grootste deel van de opdrachten realiseer je (net) op tijd. Soms heb je een aanmaning nodig. Levert zaken op tijd in. Taken zijn stipt op tijd klaar. Het is niet nodig je aan te manen. Je levert taken voor de deadlines in. Je vat snel taken aan. Je bent uitermate stipt. Samenwerking - community Je reageert niet op blogposts van anderen. Je reageert regelmatig op berichten van anderen. Inhoudelijk reik je weinig oplossingen aan. Goede samenwerking met anderen. Je zet je niet alleen in voor je eigen werk, maar ook voor de groep. Je reikt anderen meestal inhoudelijk oplossingen aan. Je kan uitstekend op afstand werken. Je reageert regelmatig en inhoudelijk correct op andere berichten. Je bent stimulerend voor anderen.
 8. 8. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 8 Creativiteit en inspiratie Inspiratie is er niet. Je combineert geen ideeën, je bootst vooral na. Je gaat op zoek naar inspiratie, maar niet te ver (medestudenten, collega’s). Je maakt variaties op de gegeven voorbeelden. Je bekijkt, vergelijkt veel. Vanuit andere invalshoeken kan je ideeën combineren. Je geeft veranderingen een kans. Nieuwigheden zijn voor jou unieke kansen om bij te leren. Je denkt graag breed na over oplossingen. Je zoekt ook inspiratie in andere contexten. Zelfstandig werken Je kan moeilijk zelfstandig werken. Zelfstandig werken lukt je alleen door strikt de deadlines en opgegeven structuur te volgen. Je kan zelfstandig werken. De gegeven structuur heb je na verloop van tijd niet meer nodig. Je hebt voldoende “drive” om aan zelfstudie te doen. Je vraagt spontaan naar suggesties en integreert deze spontaan in je leerproces. Algemene opmerkingen bij het werkstuk: ……………………………………………………… Ander voorbeeld (Engelstalig):
 9. 9. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 9
 10. 10. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 10 4 Insluiten van objecten in de elektronische leeromgeving Het kunnen insluiten van online objecten op een eigen site/blog, of in een leerplatform is een heel handige manier om online inhoud gericht te gebruiken. Dit insluiten of "embedden" gebeurt telkens op een zelfde manier. Is het nu een Youtube filmpje in Chamilo of Dokeos leerplatform, een Explania animatie of Educaplay oefening in je blog ... Het zijn steeds de volgende stapjes: 1. De insluit code vinden en kopiëren 2. Op je doel bestemming de code plakken in html modus. Vooral dit laatste is erg belangrijk, anders plak je de code als "gewone tekst". Bekijk dit filmpje: http://www.screenr.com/MsYs Testomgeving online  http://campus.dokeos.com Registreer je, of meld aan met BramB paswoord slo123 (als je je nieuw registreert, kies dan voor Create Course > zo kan je zelf eigen test- en oefenklassen maken) Startpagina / Ad-valvas van de cursus Gebruik je startpagina van de cursus als Ad-valvas. Werk deze startpagina regelmatig bij, plaats hier filmpjes die op dat moment van de cursus gebruikt worden, plaats aankondigingen over nieuwe bestanden, leg een link naar een GoogleDoc die je agenda bevat, gebruik afbeeldingen etcetera.
 11. 11. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 11 5 Voorbeelden van ‘tools’ die we kunnen insluiten 5.1 Screenr Een screencast is een digitale opname van computerbeeldscherm door gebruik te maken van software die vastlegt wat er op het beeldscherm gebeurt. Vaak zijn deze screencasts voorzien van commentaar van de maker. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Screencast Dit is een heel handig hulpmiddel in een krachtige leeromgeving!  Je geeft aanschouwelijk uitleg, los van het klaslokaal. Via een website (bvb embedden op je blog) of je elektronische leeromgeving (ook embedden). Anytime, anyplace, anywhere ...  Het is heel visueel, en bevordert zo het leren (Beeldslim, visueel-ruimtelijke intelligentie).  Het is heel helder, soms is het moeilijk om alles mooi op papier neer te schrijven hoe je iets doet. De screencast toont hoe het moet en geeft mondeling extra uitleg.  Je kan het gebruiken om feedback te geven op werkstukken, taken, etc. In plaats van alles uit te tikken, spreek je het in. Zie je nog meer mogelijkheden?  ... … Hoe een screencast maken? Er zijn verschillende mogelijkheden om een screencast te maken. De eenvoudigste zijn: Screenr en Screencast-o-matic. Deze zijn volledig web-gebaseerd, werken dus in de browser. Wat heeft de browser nodig?Java . Dat is normaalgezien geïnstalleerd, of de browser zal daar om "vragen". Beperking? Weinig extra mogelijkheden of bewerking, enkel opnemen. En beperkt in de tijd: Screenr: 5 minuten , Screencast-o-matic: 15 minuten. Hoe werkt Screenr (trailer van hun site): http://www.screenr.com/
 12. 12. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 12 Opmerking: Screencasts zijn een essentieel onderdeel in het didactische principe “Flipping the classroom”. ‘Een klaslokaal kan soms een onnatuurlijke leeromgeving zijn. Je zet een groep leerlingen bij elkaar, neemt klassikaal de lesstof door en hoopt dat leerlingen geconcentreerd naar je luisteren.’ Dit zijn de woorden van Jelmer Evers, een docent geschiedenis die er ongeveer een jaar geleden voor heeft gekozen het roer letterlijk om te gooien. Vrijwel geen klassikale instructies meer, maar YouTube- colleges. Flipping the classroom heet het concept, ofwel het omdraaien van de les.’ Leerlingen luisteren en kijken thuis naar de uitleg van de lesstof, waardoor er in de les tijd vrijkomt voor dingen die normaal als huiswerk worden opgegeven: opdrachten maken, met digitaal lesmateriaal werken, onderzoek doen, in groepjes werken, etc. Vandaar de term ‘flipping the classroom’. Het idee is afkomstig van de Khan Academy. Bron: http://www.onderwijsvanmorgen.nl/flipping-the-classroom/ Opgelet: Flipping the classroom is eigenlijk een vorm van demonstreren. Chris Dede: ‘I think that the flipped classroom is an interesting idea if you want to do learning that is largely based on presentation. You use presentation outside of the classroom.’ No more, no less. http://usergeneratededucation.wordpress.com/2011/11/20/flipped-classroom-full-picture-an-example- lesson/
 13. 13. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 13 5.2 Thinglink Via de website http://thinglink.com kan je afbeeldingen interactief maken. Je kan een afbeelding opladen en dan “klik” opties toevoegen. Zo kan je hyperlinks, audio of YouTube filmpjes toevoegen aan een afbeelding. Hoe?  Registreer op thinglink.com en log in  Laad een afbeelding op  Klik op de afbeelding waar je hotspots wilt toevoegen  Voeg een hyperlink toe (bvb ook de rechtstreekse link naar een YouTube filmpje)  Je kan het icoontje nog wijzigen afhankelijk van het type object  Bewaar de afbeelding. Eens je de interactieve Thinglink afbeelding hebt, kan je via het knopje Share aan de “embed” code. > En dan is het terug de zelfde techniek om de interactieve afbeelding op andere plaatsen zoals leerpaden, je eigen blog of GoogleSite te gaan gebruiken. 5.3 Filmpjes Youtube - Vimeo etc Embed een YouTube filmpje in een leerpad. Een leerpad is een opeenvolging van leerstappen waarbij ofwel een aantal hoofdstukken moeten doorlopen worden ofwel een aantal opdrachten moeten uitgevoerd worden. Op die manier is het programma dat doorlopen wordt om zo bepaalde kennis onder de knie te krijgen. Aan de linkerkant van het leerpad zijn de opeenvolgende stappen van het leerpad te zien, rechts wordt telkens de inhoud van één van de stappen volledig weergegeven. U kunt door het leerpad navigeren door op de links in de inhoudstabel te klikken of met de pijltjes. Het is mogelijk om op een willekeurige plaats in het leerpad te stoppen en de volgende sessie vanaf daar verder te gaan. Stap 1: de Embed code vinden en kopiëren Je zoekt het stukje “embed” code op bij het filmpje (bvb YouTube > Delen -> Insluiten) Kopieer het stukje code (rechtermuisknop - kopiëren)
 14. 14. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 14 Stap 2: Demonstratie van de opbouw van een leerpad in Dokeos:  Ga naar Leerpaden  Maak een nieuw leerpad aan  In het leerpad ga je “stapjes” , leerpadonderdelen moeten aanmaken. Een soort pagina’s dus.  Je kan in het leerpad ook andere elementen opnemen zoals bestanden uit je Documenten rubriek, Oefeningen. Aangezien we met een ingesloten filmpje werken maken we een Nieuw Document (HTML pagina). Voeg je tekst in en kopieer het stukje <iframe> code van de YouTube of Vimeo site.  Voeg het document toe aan je leerpad. 5.4 Animaties zoals Explania.com Explania.com bevat prachtige animaties die je in je lessen kunt gebruiken. De animaties voorzien ook een “Embed” Code.  Klik op Embedden  Kies een formaat, bijvoorbeeld ‘Klein’  Kopieer de code.  Ga naar je Leerpad of Ad-valvas bericht in je Elo  Bewerk een pagina, of maak een nieuw bericht aan  Toon in HTML modus! (knopje HTML of ‘Code’)  Plaats de cursor ergens tussen de <p> </p> tags van een lege paragraaf.  Plak de code.
 15. 15. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 15 5.5 Oefeningen Educaplay De website http://en.educaplay.com is een online alternatief voor Hot Potatoes. Het is Flash gebaseerde oefen-software waarmee je kruiswoordraadsels, matching oefeningen, invulteksten etc. kunt maken. Er is een goede handleiding online te vinden als je zoekt in Google op “Artevelde educaplay”. Geert Kraeye van de Artevelde Hogeschool heeft deze handleiding geschreven. Je kan ze downloaden als pdf. Manier van werken:  Inloggen  Klik meteen op “New Activity” (via My educaplay kan je aan bestaande oefeningen)  Kies je type oefening, taal Dutch , geef titel en beschrijving op, plus de leeftijd.  Klik op Next  Doorloop de stapjes: bijvoorbeeld aanmaken van de opties in het kruiswoordraadsel “Add word”  Geef je oefening nog wat trefwoorden mee (Labels)  Klik op “Create another” (beetje slecht vertaald)  Kopieer de Embed code (rechtsboven , naast de oefening), en je kan de oefening insluiten in leerpaden, blogs of googlesites. 5.6 Integratie van GoogleDocs Wat? Google Docs is een handige oplossing om online aan documenten te werken, samen te werken met anderen of documenten eenvoudig te delen met anderen. Documenten hoeven niet meer heen en weer gemaild te worden tussen belanghebbenden. Met de online software Google Docs kan je online vijf soorten documenten aanmaken die in zelfgekozen mappen geplaatst kunnen worden Dus: maak en deel documenten op internet en open deze documenten vanaf iedere computer of smartphone met internetverbinding. Dit kunnen zijn:
 16. 16. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 16 Algemene kenmerken:  Bestanden online opslaan: overal toegang tot je documenten (een computer of Mac met internetverbinding)  Direct delen en samenwerken: nodig mensen uit om uw GoogleDocumenten te bewerken en samen met u te gebruiken  Geen USB stick of backup meer nodig, enkel de internetverbinding is een dwingende voorwaarde. Lees er meer over op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Docs Aan de slag 1. Aanmelden  Om GoogleDocs te gebruiken heb je een Google Account nodig.  Surf naar http://google.be en meld je aan met je Google Account  Heb je nog geen Google Account? Maak dan een nieuwe Gmail aan, via Aanmelden. Of: Ga naar http://accounts.google.com/newaccount?hl=en om een Google Account te maken met je bestaande Hotmail, Telenet …  Ga via de knop Meer > naar Documenten, of Drive Opmerking: Google heeft een update van hun GoogleDocs systeem gedaan namelijk GoogleDrive. De basis van het werken met GoogleDocs blijft hetzelfde. GoogleDrive doet echter meer … Met Google Drive kunt u uw bestanden overal opslaan en openen: op het web, op uw vaste schijf of onderweg. Het werkt als volgt: 1. Ga naar Google Drive op het web op het adres drive.google.com. 2. Installeer Google Drive op uw computer of mobiele apparaat. 3. Sleep uw bestanden of mappen naar Google Drive. Dit is eenvoudig toegankelijk op uw apparaat. Uw bestanden gaan nu overal met u mee. Als u een bestand op het web, uw computer of mobiele apparaat wijzigt, wordt het bijgewerkt op elk apparaat waarop u Google Drive heeft geïnstalleerd. U kunt delen, samenwerken of alleen werken: u bepaalt het zelf voor uw bestanden. 4. De eerste 5 GB van uw materiaal kunt u gratis opslaan.
 17. 17. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 17 > Zodoende is GoogleDrive een combinatie van Dropbox (online USB stick) met de GoogleDocs functionaliteit geworden. Een aanrader … ! 2. Overzicht van de basisbewerkingen: Bekijk volgend filmpje: http://www.screenr.com/D76s 3. Samenwerken met anderen:  Met GoogleDocs kan je makkelijk samenwerken aan documenten. Daarvoor moet je het document delen met anderen (via e-mailadres, of het document publiek openbaar stellen). Bekijk volgend filmpje: http://www.screenr.com/HH6s Extra: 4. GoogleSpreadsheet maken met invulformulier Bekijk volgend filmpje: http://www.screenr.com/XH6s Didactisch gebruik van GoogleDocs:  Directe interactie met studenten: laat een huiswerk of taak maken in GoogleDocs en laat meteen delen met jou -> Zo kan je sneller feedback geven.  Werk verlichten: laat studenten zelf organiseren: maak een GoogleDoc voor een planning bijvoorbeeld en deel dat met de studenten. Kijk eens hier: http://bit.ly/udu1KD  Aanspreken op individuele verantwoordelijkheid:  Remediëringsmogelijkheden: maak oefeningen met GoogleSpreadsheet formulieren  Verzamelen van data, bijvoorbeeld een vragenlijst over je cursus. Of  Gebruik Google Tekeningen om online mindmaps te maken, leerlingen logo's te laten ontwerpen of als whiteboard  Zie je zelf nog andere didactische mogelijkheden? Er zijn er ongetwijfeld nog … …
 18. 18. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 18 6 Knovio En zo kan je deze Embed techniek nog voor heel wat andere tools gebruiken. Er rijzen elke dag nieuwe tools op, maar op deze manier kan je ze handig integreren in je eigen elektronische leeromgeving. Dat zorgt voor stabiliteit en uniformiteit naar de student toe. Bijvoorbeeld:  http://knovio.com  Maak snel en eenvoudig van je PowerPoints een video presentatie.  Login op de site (tip: maak een aparte Hotmail of outlook.com aan voor registratie op al deze Web 2.0 sites, op den duur krijg je te veel reclame mails op je belangrijkste mail account.) Klik links op Upload slides  Klik rechtsbeneden op “Next step: record video” Sta je Webcam toe  Start recording  Stop je recording en Publiceer het filmpje  Je hebt een filmpje van je PPT slides met opname Webcam en je bent klaar om de Embed code te gebruiken in je Elo.
 19. 19. Workshop “Digitale Didactiek” Toll-net Leuven 16/5/2013 19 Nog meer interessante tools:  geschiedenis: http://timerime.com/nl/ Maak interactieve tijdlijnen  Meograph http://www.meograph.com/education Maak multimedia verhalen  Popcorn Webmaker https://popcorn.webmaker.org/ Maak video’s van geluid en afbeeldingen, en mix met tekst en hyperlinks van het web.  …. Gebruik telkens de Embed code om deze tools te integreren in je elektronische leeromgeving: Documenten, leerpaden, Ad valvas berichten. Een handige manier om creatief aan de slag te gaan en tóch het overzicht en de duidelijkheid te behouden voor de cursist. Veel succes

×