Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Soy stick

 1. Soy Soy stick stick นึกสุขภาพ นึกถึงเรา Soy stick ประโยชน์อัดแน่นเต็มแท่งทุกคำ Pitch Deck Order Now
 2. Problem and Problem and Opportunities Opportunities เนื่องจากในยุคนี้เป็นยุคทองของการ ดูแลสุขภาพ ผู้คนเลยสนใจในเรื่องของ อาหารการกินมากขึ้น ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพมีราคาค่อน ข้างสูง ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ บางกลุ่มเท่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันมี เศษขยะจากกากถั่ว เหลืองเหลือทิ้งเป็น จำนวนมากจึงก่อให้เกิด มลภาวะโลกร้อน
 3. Solution Solution แบรนด์ Soy Stick ได้เล็งเห็นถึงในเรื่องของมลภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น และเห็นถึงคุณประโยชน์ของกากถั่วเหลืองจึงได้คิดสินค้า Soy Stick โดยนำออกมาในรูปแบบของโปรตีนอัดแท่งขึ้นมาเพื่อลดปริมาณขยะ และยังสามารถนำกลับมาเพิ่มคุณค่าให้กับกากถั่วเหลืองได้อีกด้วย ทางแบรนด์จึงทำ Soy Stick เพื่อเป็นทางเลือกของคนที่รัก สุขภาพแต่อยากทานขนมที่มีประโยชน์ ที่อุดมไปด้วยสาร อาหารที่มาจากกากถั่วเหลืองและธัญพืชอีกมากมาย ทางแบรนด์จึงผลิตสินค้า Soy Stick ขึ้นมาเพื่อให้คนทุก กลุ่มสามารถเข้าถึงแบรนด์ของเราได้ ในราคาที่ย่อมเยาว์
 4. Soy stick Market Validation Market Validation pain point ในเรื่องของอยากที่จะหาตัวช่วยในการดูแลสุขภาพในเวลา ที่เร่งรีบ แต่จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้คนไม่สามารถรับประทานได้ทุกวัน และผู้คนสมัยนี้ต้องการความ สะดวกสบายในการทาน ในชีวิตประจําวันที่มีความวุ่นวาย และเร่งรีบ ประกอบกับไม่มีเวลามากพอที่จะปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์จะต้องมีรสชาติที่ดี มี ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยมีคุณค่าทาง โภชนาการตาม ธรรมชาติ และความ สะดวกในการนํามารับประทาน แบรนด์ Soy Stick จึงจะเข้ามาแก้ไขปัญหา ตรงนี้ กากถั่วเหลืองนำมาแปรรูปถือว่าเป็นไอ เดียที่น่าสนใจ เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่จะเหลือ ทิ้งยังสามารถดึงคุณค่าและคุณประโยชน์ กลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ สามารถย่อยสลายเองได้ เพื่อลดปริมาณ ขยะที่ก่อให้เกิดมลภาวะโลกร้อน
 5. Soy Stick Market Size ตลาดอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพเป็น ตลาดขนาดใหญ่และมีแนวโน้มในการ เติบโตเพิ่มขึ้นในทุกๆปี โดยในปัจจุบันพบว่า คนไทยได้หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะ เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็หันมาสนใจกันว่า 45.39% ยังไม่สนใจ 54.6% หันมาสนใจ 45.4% โดยมูลค่าตลาดธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพโดยรวม มีมูลค่ามากกว่า 23,916.80 ล้านบาท โดยได้ เติบโตจากปีที่ผ่านมาคือ 20,876.30 ล้านบาท 0 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 ปีก่อน ปัจจุบัน แน่นอนว่ากลุ่มผู้ประกอบการก็ควรที่จะเตรียม ตัวสำหรับการขายสินค้าเพราะเนื่องจากเป็น ตลาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่และเติบโตอยู่ตลอด
 6. 5THB 100M Business Model Business Model ส่วนแบ่งจากการตลาด 50% ต่อการขายในแต่ละไตรมาส ผลิตภัณฑ์ Soy Stick จะมีช่องทางการขายที่แบ่งออกได้ ดังนี้ ร้านสะดวกซื้อ ชั้นนำต่างๆ เช่น 7-11 , Tops, ร้านค้าทั่ว ๆ ไป Vending Machine Sales / Products Sales / Products ส่วนแบ่งทางการตลาด/ชิ้น รายได้รวมทางการตลาด รายได้รวมทางการตลาด การขายผ่านร้านอาหาร หรือ บริษัทต่าง ๆ การขายออนไลน์ สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 10M
 7. MARKET MARKET ADOPTION ADOPTION EVENT ออกอีเวนท์ จัดบูทโปรโมท เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพิ่มยอดขาย PARTNERSHIP E-COMMERCE SITE ร้านอาหารคลีน ร้านขายอาหารเช้า Fitness Vending Machine ขยายสินค้าส่งออก ผ่าน E-commerce Site ในการเป็นตัวกลางกระจายสินค้า ออกสู่ทั่วโลก
 8. Competition Competition Grainey Soy Stick Fitness OAT CHOCO non-Green Concept Green Concept High Price Low Price
 9. Competitive Competitive Advantage Advantage Soy Stick มี Competitive Advantage ที่ชัดเจน และเป็นเอกลักษณ์ในตลาดของสินค้าที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอาจ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเปิดตลาดและเพิ่มยอดขายได้ใน อนาคตเพราะเมื่อเทียบกับคู่แข่งทางด้านราคาเดียวกันก็ จะพบได้ว่า Soy Stick นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักโลกด้วย การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ยังดีต่อผู้บริโภคอีกด้วย การใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ เพื่อตอบ สนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่รัก สุขภาพ การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด ประโยชน์สูงสุด การมีราคาที่เป็นกลางและคุ้มค่า ทำให้ สามารถแข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้ การมีการตลาดที่เหมาะสม และมีการสร้าง ความสนใจให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 10. TEAM TEAM นักกำหนดอาหารวิชาชีพ หัวหน้าแผนกกำหนดอาหาร ศศิภา กรินทรากุล เจ้าของโรงงานผลิต หัวหน้าแผนกการผลิต วินิจ ฤทธิ์ฉิม CEO (Chief Exceutive Officer) กานต์ธีรา ตองอบ CMO (Chief Marketing Officer) ณัฐธิดา อ้นอรุณ CTO (Chief Technology Officer) ชินวัตร พ่อปัญญา CFO (Chief Financial Officer) กวิสรา ประสพสม CCO (Chief Communication Officer) ดุจดาว เล็กสาคร
 11. Contact Us Contact Us S O Y S T I C K O F F I C I A L S O Y S T I C K O F F I C I A L S O Y S T I C K O F F I C I A L S O Y S T I C K O F F I C I A L S O Y S T I C K O F F I C I A L
 12. ภาคผนวก ภาคผนวก Soy stick Soy stick Next
 13. เนื่องจากในปัจจุบันมีเศษขยะ จากกากถั่วเหลืองเหลือทิ้ง เป็นจำนวนมากจึงก่อให้เกิด มลภาวะโลกร้อน เนื่องจากในยุคนี้เป็นยุคทอง ของการดูแลสุขภาพ ผู้คน เลยสนใจในเรื่องของอาหาร การกินมากขึ้น ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพมี ราคาค่อนข้างสูง ทำให้ สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้บาง กลุ่มเท่านั้น แบรนด์ Soy Stick จึงเล็งเห็นถึงในเรื่องของ มลภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นและเห็นถึงคุณ ประโยชน์ของกากถั่วเหลืองจึงได้คิดสินค้า Soy Stick ขึ้นมาเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถ นำกลับมาเพิ่มคุณค่าให้กับกากถั่วเหลืองได้อีก ด้วย ทางแบรนด์เลยทำ Soy Stick เพื่อเป็นทาง เลือกของคนที่รักสุขภาพแต่อยากทานขนมที่มี ประโยชน์ ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มาจากกา ถั่วเหลืองและธัญพืชอีกมากมาย ทางแบรนด์จึงผลิตสินค้า Soy Stick ขึ้นมา เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแบรนด์ของเรา ได้ การที่แบรนด์นำกากถั่วเหลืองมา แปรรูปใหม่ทำให้เกิดความแตก ต่างจากแบรนด์ทั่วไปที่มีตามท้อง ตลาด เพราะส่วนใหญ่แบรนด์ใน ท้องตลาดจะใช้เป็นกาโนล่าและ ธัญพืชอัดแท่ง แต่ทางแบรนด์ ของเรามีการนำกากถั่วเหลืองมา ผสมด้วยเลยทำให้เกิดจุดเด่นของ แบรนด์ Soy Stick เนื่องจากเป็นแบรนด์แรกของ ประเทศไทยที่คิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมา เลยทำให้เกิดความน่าสนใจและแปลก ใหม่ และด้วยส่วนผสมที่เราใส่ไปทำให้ผู้ บริโภคอยากที่จะลองสินค้าในแบรนด์ ของเรา รวมไปถึงแบรนด์ของเราก็วาง ไว้ว่าจะผลิตออกมาหลากหลายรสชาติ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกหลายๆทางให้ แก่ผู้บริโภค Instagram : ลงรูปสินค้า บอกสรรพคุณ และยิงAds Tiktok : นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัว แบรนด์ Soy Stick ไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้น ความเป็นมาต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือพา ไปดูขั้นตอนการผลิตบางส่วน และมีการเข้า ถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น สร้างคลิปกิจกรรม ชาเล้นจ์ การร่วมเล่นเกมส์ เพื่อให้แบรนด์ ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีการโปรโมททางช่องทาง platform ต่างๆ กลุ่มลูกค้าที่อยากรู้อยากลอง ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กลุ่มคนที่สนใจดูแลสุขภาพ กลุ่มคนที่ชอบทานขนม แต่รัก สุขภาพ ยอดขาย การรีวิว การบอกต่อทำให้แบรนด์เป็น ที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยจะอ้างอิงยอดขายใน แต่ละเดือน ว่าลูกค้าชอบรสไหนมากที่สุด ถ้า รสชาติลูกค้ายอดขายน้อย อาจจะมีการ พิจารณากันอีกทีว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ หรือมีการ พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ช่วงเทศกาลพิเศษก็จะออกรสพิเศษออกมา หรือมีการปรับเปลี่ยนแพคเกจให้มีการเข้ากับ ช่วงเทศกาลนั้น ๆ เปอร์เซนต์รายได้จากลูกค้า วัตถุดิบหลัก 0 % มีการ mou กับโรงงานที่มีกากถั่วเหลืองอย่างบริษัทแลคตาซอย ค่ากรรมวิธีผลิต บรรจุภัณฑ์ 30 % การตลาด 40% การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 30% *มีการจ้างโรงงานในขั้นตอนกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ รายได้ที่เป็นตัวเงินจากการจำหน่าย Spy Stick รายได้ที่ไม่ใช่ตัวเงิน : สินค้าตอบโจทย์ความต้องการของ ลูกค้า และรักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม
 14. Gain Creators Products & Services Pain Relievers Gains Pains Customer Jobs To Be Done เราใช้กากถั่วเหลืองมาแปรรูปใหม่ เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่จะเหลือทิ้ง ยัง สามารถดึงคุณค่าและคุณ ประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง มีรสชาติให้เลือกหลากหลาย พก พาสะดวก บริโภคง่าย ทำรสชาติของ Soy Stick ให้หลากหลายเช่น รสชาเขียว รส หาแหล่งวัตถุดิบที่ไม่ได้มีต้นทุนสูงมาก แต่ยังคงคุณภาพที่ดีอยู่ เพื่อที่จะสามารถนำมาขายในราคาที่ย่อมเยาว์ได้ การใส่ Super Food เพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารที่มาก ขึ้น บลูเบอรี่ รสดาร์กช็อคโกแลต เป็นต้น เพื่อให้ทานได้ง่ายขึ้นและ รสชาติอร่อย มีการเพิ่ม Super Food เข้าไปใน Soy Stick เพื่อ เพิ่มคุณประโชยน์และคุณค่าทางอาหาร เช่น เมล็ด แฟลกซ์ อัลมอนด์ ถั่วเลนทิล เป็นต้น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นออแกนิค สามารถย่อยสลาย เองได้ เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นโลกและ สภาวะโลกร้อน Soy Stick จะมีรสชาติที่ดีและสามารถให้คุณ ประโยชน์ทางสารอาหารที่มากพอ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายเองได้ เพื่อลดปริมาณขยะที่ก่อให้เกิดมลภาวะโลก ร้อน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ อาหารที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่จะรสชาติไม่ อร่อย การทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ มีราคาที่แพง ไม่สามารถซื้อทานได้ทุกวัน ต้องการความสะดวกสบายในการ ทานและการซื้อสินค้า ต้องการทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ รสชาติอร่อย ต้องการราคาย่อมเยาว์ ต้องการมีสุขภาพที่ดี
 15. Brand Positioning Brand Purpose Soy Stick Brand Vision Brand Mission Brand Platform Brand Values เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ให้กับคนรักสุขภาพ และรักสิ่งแวดล้อม (SDGs12) เป็นผู้นำในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหาร Future Food ที่มุ่งเน้นการรักษาสุขภาพใจและ กายที่ดี เต็มไปด้วยสารอาหารและคุณ ประโยชน์ พร้อมทั้งเป็นส่วนช่วยในการ รักษาสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อ สิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อผู้คน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด Soy Stick จะเป็น Future Food ที่ เหมาะสำหรับผู้คนที่ต้องการสาร อาหารอย่างครบถ้วนและดีต่อ สุขภาพ เป็นแบรนด์ที่เหมาะสำหรับผู้คนที่ ต้องการดูแลสุขภาพ มีสารอาหารที่ ครบถ้วนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและยังเข้าถึงได้ง่าย เป็นแบรนด์เพื่อสุขภาพที่เต็มได้ด้วยสาร อาหาร และคุณประโยชน์ เป็น Future Food เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงได้ง่าย ใส่ใจผู้บริโภค มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
 16. ยิปซี คีรติ เกิดวันที่ 12 สิงหาคม 2530 อายุ 35 ปี เป็นคนกรุงเทพ ปัจจุบันทำ อาชีพเป็นนักแสดง เป็นนางแบบ กำลัง คบหาดูใจกันกับ นิโคลัส และปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาโท หลักสูตร บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล lifestyle เป็นคนรักสุขภาพ ชอบออก กำลังกาย ชอบดูแลตนเอง อยากดูแลร่างกายให้ดีเพราะต้องอยู่กับร่างนี้ ไปจนตาย เลือกกินอาหารที่แปรรูปน้อยที่สุด เป็น ธรรมชาติที่สุด ออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์ เพราะอยากมีสุขภาพที่ดี กินคลีนเพราะปกติป่วยง่ายและไม่ค่อยถ่าย พอหันมากินคลีนก็ถ่ายง่ายขึ้น สุขภาพดีขึ้น เวลาออกกำลังกายและทานอาหารที่ดีจะทำให้ รู้สึกสดใสและมีแรงที่จะทำอย่างอื่นได้ดีขึ้น อยากทานขนมแต่อยากได้คุณประโยชน์ที่ หลากหลาย อยากทานอาหารคลีนที่ทานง่ายๆหาซื้อง่าย อยากกินอาหารที่มีประโยชน์แต่ไม่มีเวลาทำ เป็นคนขับถ่ายยาก คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ 35 ปี นักแสดง , นางแบบ กรุงเทพมหานคร มีแฟน เพราะว่าเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ และยังมีประโยชน์ของสารอาหารอีกมากมาย แถมยังอร่อยอีกด้วย ในบางทีคู่แข่งทางการตลาดอาจทำรสชาติออกมา ได้ดีกว่า แคลเลอรี่น้อยกว่าและมีสารอาหารที่สูง กว่า หรือ อาจจะมีสินค้าที่มีโปรโมชั่นที่ดีกว่า แบรนด์ Calvin Klein Fabrique Mitr Devices : Apple Platforms : Instagram YouTube appreciate ในสิ่งดีที่ตัวเรามี และพัฒนาตัวเองให้ be better version of yourself
 17. Caregiver ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสะบายและตอบ สนองความต้องการสำหรับคนที่รักสุขภาพและต้องการสาร อาหารที่ครบถ้วนและส่งผลดีต่อร่างกาย voice นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การเอาใจใส่ การสร้างประโยชน์ Content การดึงดูด ส่งเสริมการรักสุขภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ Typography script (Head) san serif (Sub Head) Everyman เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทุกคน สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ มีราคาที่ย่อมเยาช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเป็นมิตรต่อ สุขภาพและอุดมไปด้วยสารอาหารอย่างครบถ้วน voice การเข้าถึงได้ง่าย ความเอาใจใส่ มีประโยชน์ ดีต่อผู้คน Content กระบวนการผลิตที่ดี สุขภาพและการดูแล ส่งเสริมการรักสุขภาพ Typography script (Head) san serif (Sub Head) Brand Archetypes
 18. 5 custumer journey AWARENESS การรับรู้ CONSIDERATION การพิจารณา PURCHASE การซื้อสินค้า RETENTION ซื้อซ้ำ ADVOCACY การแนะนำ รับรู้ผ่านโฆษณาบนสื่อวิทยุและโทรทัศน์ Website Official ของแบรนด์ Soy Stick ออนไลน์ Ads บนแพลตฟอร์ม ต่างๆ เช่น Facebook, IG, TikTok, Youtube การ PR ลงบนช่องทาง Official ของแบรนด์อยู่เป็นประจำ เช่น Facebook, IG, TikTok บูทสินค้า เพื่อให้เกิดการรับรู้, เป็นที่รู้จัก และได้ลองชิมสินค้า Soy Stick ในแต่ละรสชาติ >> เพื่อให้รับรู้การมีอยู่ของแบรนด์ Soy Stick และเกิดความรู้สึกคุ้นเคย >> รับรู้ว่าเป็นแบรนด์ที่ดีต่อสุขภาพ และมีจุดตั้งต้นแนวคิดรักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม >> รับรู้ความต้องการ เกิดแรงกระตุ้น เกิดการคิดว่าอยากได้ไปทำอะไร (Need Recognition) ตัวอย่าง >> กลุ่มเป้าหมายเล่นโซเชียลอยู่แล้วเห็นรูปสินค้าขึ้นแสดงบน News Feed ผ่านการยิงแอด ค้นหาข้อมูล (Information Search) หาข้อมูลจากประการณ์ผู้ใช้จริง การประเมินทางเลือกก่อoซื้อ (Evaluation of Alternatives) >> หาข้อมูลจาก Website ของแบรนด์ Soy Stick และช่องทางออนไลน์ต่างๆของแบรนด์ >> Blog / Review >> เกิดการเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง 2-3 แบรนด์ >> ด้านราคา รูปแบบ คุณภาพ ประโยชน์ ความสวยงามของPackaging >> ด้านความคุ้มค่า, ความเชื่อมั่น ตัวอย่าง >> กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในตัวสินค้า Soy Stick >> ตัดสินใจ Click รูปภาพและอ่านแคปชันเพื่อดูข้อมูลของสินค้าทั้งหมด >> ลองอ่านรีวิวสินค้าเพิ่มเติมเพื่อเช็กว่าสินค้าดีจริงไหม >> อ่านเสร็จแล้วตัดสินใจค้นหารีวิว Soy Stick ซื้อที่ไหน : ร้านสะดวกซื้อ, / Vending Machine (มั่นในในการซื้อ) / online store : Line Store (สะดวก,ง่าย) / E Commerce Site : Shope, Lazada ซื้อเมื่อไหร่ : Promotion period / Convenience Time ซื้ออย่างไร : เงินสด , แสกน QR Code, บัตรเครดิต, E-Wallet ซื้อเท่าไหร่ : ราคาชิ้นละ 10 บาท ปริมาณ 20 กรัม ตัวอย่าง >> ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและตัดสินใจ inbox เพื่อสอบถามข้อมูลการสั่งซื้อ >> สั่งซื้อ โอนเงิน แจ้งการโอนเงิน ระบุที่อยู่ในการจัดส่งใน Inbox ประเมินความพึงพอใจหลังการซื้อ Email แจ้งเตือนโปรโมชั่นลดราคาต่างๆ รวมถึงแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชั่น E Commerce >> พอใจในตัวสินค้า ราคาถูก คุ้มค่า อร่อย มีประโยชน์ ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม >> พอใจด้านการจัดส่งไว, พอใจด้านพนักงานขาย/แอดมิน, Thank You Card ตัวอย่าง >> รอสินค้า 2 วัน ก็ได้รับสินค้าพร้อม Thank You Card ขอบคุณที่สนับสนุนให้เรา เป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อน และมี Email แจ้งเตือนโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ทำแคมเปญแชร์รสชาติ Soy Stick รสที่ชอบพร้อมบอกเหตุผล ลุ้นรับ Soy Stick Gift Set ลูกค้าพึงพอใจในตัวสินค้า เกิดการแนะนำและบอกต่อ >> รีิวิวสินค้า >> บอกต่อเพื่อนๆ และคนรู้จักในแวดวงออกกำลังกาย ตัวอย่าง >> ลูกค้าพอใจในสินค้า และตัดสินใจบอกต่อให้เพื่อน ๆ และคนรู้จักในแวดวงออกกำลัง กายได้รู้จักและลองทาน Soy Stick
 19. THANK YOU! ชินวัตร พ่อปัญญา 1630310447 กานต์ธีรา ตองอบ 1630318283 ณัฐธิดา อ้นอรุณ 1630313615 กวิสรา ประสพสม 1630313797 ดุจดาว เล็กสาคร 1630314068
Publicité