Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité
Publicité

Lecture 6

 1. Улаанбаатар Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим Маркетингийн урамшуулал сурталчилгаа Лекц :№6 Сурталчилгааны төсөв зардлыг тооцох нь • • • Хичээлийн кредит: 3 Хичээлийн индекс: BA 325 Судлах анги: Маркетинг менежмент 4
 2. Сурталчилгааны төсөв зардлыг тооцож төлөвлөх нь Лекц № 7
 3. Агуулга • • • • • Бэлэн байгаа хөрөнгөнөөс тооцох арга Борлуулалтын дүнгээс хувиар тооцох арга Өрсөлөдөөний тэгш байдлыг хангах арга Зорилго зорилтонд үндэслэж тооцох арга Ашгийн тодорхой хувиар сурталчилгааны төсвөө тооцох • Борлуулалтын нэгжээс сурталчилгааны төсвийг тодорхойлох • Зах зээлд эзлэх хувь хэмжээнд үндэслэх арга • Боломжит нөөцөө зарцуулах арга
 4. Бэлэн байгаа хөрөнгөнөөс тооцох арга Компани бүх хөрөнгөө тооцон үзэж эхлээд зайлшгүй шаардлагатай маркетингийн зардлуудаа хасаад үлдсэнийг нь сурталчилгаандаа зарцуулахаар тооцдог . Энэ нь сурталчилгааны ач холбогдолын нөлөөнд бага анхаардаг. Энэ аргаар төлөвлөдөг компаниудын хувьд идэвхжүүлэлтийн болон зах зээлийн үйл ажиллагааны урт хугацааны төлөвлөлт хийх боломжгүй
 5. Борлуулалтын дүнгээс хувиар тооцох арга Зарим компаниуд хүлээгдэж байгаа борлуулалтын дүнгээс эсвэл худалдааны дүнгээс хамааруулж сурталчилгааныхаа төсвийг тооцдог. Хэдийгээр энэ арга нь хэрэглэгчидэд хялбар өрсөлдөөнийг тогтвортой байлгах сайн талтай боловч нилээд дутагдалтай талуудтай. Энэ арга нь төсөв төлөвлөгдөөгүй зардал гаргахыг зөвшөөрдөггүй ба зарим тохиолдолд гаргах шаардлагтай байдаг.
 6. Өрсөлдөөний тэгш байдлыг хангах арга Ихэнх газрууд өрсөлдөөний тэгш байдлыг хангах аргыг хэрэглэж урамшууллалын төсвийг тодорхойлдог. Ингэхдээ өөрсдийн өрсөлдөгчийн хэмжээг салбарын төлөвлөдөг. сурталчилгааны баримтлах дундаж эсвэл зардлыг зардлын өөрийн үндэслэн
 7. Зорилго зорилтонд үндэслэж тооцох арга Пүүс зорилго зорилтоо тодорхойлоод түүнд хүрэхэд шаардлагтай сурталчилгааны зардлаг төлөвлөнө. Энэ нь 3 үе шаттай. 1. Зорилго зорилтоо тодорхойлно 2. Стратегиа тодорхойлно 3. Нийт зардлаа үнэлнэ.
 8. Ашгийн тодорхой хувиар сурталчилгааны төсвөө тооцох Төсөв өнгөрсөн жилийн ашиг эсвэл эрх жилийн төлөвлөсөн ашгийн тодорхой хувиар тогтоогддог. Энэ аргаар сурталчилгааны зардлыг тооцоход хэд хэдэн хүндрэл тохиолддог. Үүнд: явагдаж буй сурталчилгаанаас гадна бусад хүчин зүйлс ашигт нөлөөлдөг. Ийм учраас сурталчилгааны байдлыг хэмжихэд хүндрэлтэй. ашигт нөлөөлсөн
 9. Борлуулалтын нэгжээс сурталчилгааны төсвийг тодорхойлох Энэ арга нь борлуулалтын тодорхой хувиар тооцох аргын нэг юм. үйлдвэрлэсэн бараа тус бүрээс нь сурталчилгааны зардлыг тооцдог. Жишээ нь: бүтээгдэхүүн бүрээс төгрөгийг сурталчилгаанд төсөвлөдөг. 100
 10. Зах зээлд эзлэх хувь хэмжээнд үндэслэх арга Бүх пүүсүүд зах зээлд эзлэх хувь хэмжээгээ тогтоогоод дараа нь үүнтэй адил хувь хэмжээгээр сурталчилгааныхаа төсвийг тогтоодог.
 11. Боломжит нөөцөө зарцуулах арга Энэ аргыг зах зээлд бүтээгдэхүүн нэвтрүүлж буй санхүүгийн чадавхи муутай пүсийн менежрүүд сонгодог.
 12. Ашиглах ном 1.“Реклам сурталчилгаа ба үзэсгэлэн чимэглэлийн алба” Ч.Н Герчикова 2003 2.“Реклам сурталчилгаа” С,Түвшинзаяа 1999 3.“Маркетингийн урамшуулал сурталчилгаа” П.Долгорсүрэн 2005 4. “Маркетинг,Реклам, PR- ыг хэрхэн яаж ашиглаж ажилтанд хүрэх вэ?” Орчуулсан Дэлгэрмаа 5. “Рекламны сэтгэл зүй” 6. “Advertising” 7. “PR олон нийтийн харилцаа холбоо” Өрнөхбаяр
 13. Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Publicité