Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Projektorganisering og -
ledelse
>> Struktur, ledelse og det gode samarbejde
Overskrifter…
 Tendenser i samfundet
 Projektledelse i det frivillige samfund
 At sætte sig mål og nå dem
 Det gode pr...
Tendenser i samfundet
  Øget Individualisering
  Øget Specialisering
  Fokus på selvrealisering
  Øget internation...
STAT - Magt
           Offentlige
           sektor
                       ...
DER ER SKET E T SKRED
Forholdet til arbejde
          Traditionelt    Moderne
          •  Løn...
FRIVILLIGE
ORGANISATIONER Der er ikke tale om lønarbejde
 Der er få formelle sanktioner
 Foreningen er typisk demok...
Hvad er et projekt?
  Engangspræget
  Tidsbegrænset
  Særlig       Ressourcer       Økonomi
  organi...
Hvad er ledelse?
  Det handler om at     Fokus på målet:
  lede folk og styre     ◦   Gør vi de rigtige ti...
Frivillige organisationer og
ledelse
 Forvaltning af organisationens
 bærende idé
 Forvaltning af alle menneskelige
 r...
Forpligtelser i den frivillige
organisation
 Hvem, hvad, hvornår, hvilken kvalitet?
 Der findes ikke én VIRKELIGHEDEN…
...
Tydelig ansvarsfordeling
 Dette er historien om fire mennesker, der hed:
 Alle, Enhver, En-eller-anden og Ingen.

 Der var...
At sætte sig mål og nå dem
 Ambitioner
 Målsætning
 Planlæg
 Entusiasme
 Kommunikation
 Respekt
 Medansvar
 Drivkr...
UDVIKLING
Hvordan bliver vi bedre til det vi gør?
                      Målsæt        ...
Team Udvikling
  Den enkelte og ”holdets mål” skal
  afstemmes.
  Klargøring af funktioner i
  fællesskabet.
  K...
  Jo større kendskab du har til dig selv
  og din måde at agere på desto større
  succes får du med dine projekter

...
Kvalifikationer til det gode projektteam

RAFI-MODELLEN
               Kenneth Bülow |
         ...
Teamrolle og
funktionsrolle
   Teamrolle        Funktionsrolle
 Vores måde at bidrage til   Den opgave eller
lø...
RAFI-MODELLEN
Kvalifikationer til det gode projektteam  Det gode projektteam kræver mange og gode
  kvalifikatione...
R
                                ResultatProducenten: Der skal handles!
Er optaget af ...
A
                            AdministrativtAdministratoren: Optaget af at få opstillet
re...
F
                           Fornyelse/udviklingEntrepreneuren: Forandring fryder. Optaget
a...
I
                             Integration/
                         ...
RAFI-modellen
  Resultat

  Administrativt

  Fornyelse/udvikling

  Integration/ skabe
  samspil


      ...
RAFI-MODELLEN
Bedøm umiddelbart dine egne stærke og svage sider i RAFI-
modellen.


             R      ...
Point  R  A  F  I
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
BELBINs 3 x 3 Teamroller
1. Opgave og handling  Opstarter
            Organisator
            Afs...
Efterhånden som en opgave skrider
frem, er der brug for forskellige
teamroller
                      ...
Kenneth Bülow
Eventmanager | bulow_dk@hotmail.com
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Projekorganisering og Ledelse

1 774 vues

Publié le

Oplæg vedrørende Projektorganisering og -ledelse for ULN maj 2009

Publié dans : Sports, Voyages, Business
 • Soyez le premier à commenter

Projekorganisering og Ledelse

 1. 1. Projektorganisering og - ledelse >> Struktur, ledelse og det gode samarbejde
 2. 2. Overskrifter…  Tendenser i samfundet  Projektledelse i det frivillige samfund  At sætte sig mål og nå dem  Det gode projektteam  Hvem er du? - Personlighedstesten Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 2
 3. 3. Tendenser i samfundet  Øget Individualisering  Øget Specialisering  Fokus på selvrealisering  Øget internationalisering  Mange valgmuligheder  Stor konkurrence Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 3
 4. 4. STAT - Magt Offentlige sektor Offentlig Privat Frivillige sektor Kommer- Uformelle cielle sektor sektor MARKED - Økonomi CIVILSAMFUND - Tillid Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 4
 5. 5. DER ER SKET E T SKRED Forholdet til arbejde Traditionelt Moderne • Løn • Løn er ikke nok • Regler • Udviklende • Hierarki • Værdier • Fastholdelse • Personlige mål • Afgrænsning • Fleksibilitet • Netværk Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 5
 6. 6. FRIVILLIGE ORGANISATIONER  Der er ikke tale om lønarbejde  Der er få formelle sanktioner  Foreningen er typisk demokratisk organiseret  At arbejde med frivillige i en forening er ligesom at hold en due i hænderne. Klemmer du den for meget ”dør” den – løsner du grebet for meget ”flyver den” Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 6
 7. 7. Hvad er et projekt?  Engangspræget  Tidsbegrænset  Særlig Ressourcer Økonomi organisation  Forandringsbasere t  Mange interessenter  Mange resultater  Et ”livsforløb”  Tværfaglig deltagelse  Tværfaglig organisation  Heltid/deltid Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 7
 8. 8. Hvad er ledelse?  Det handler om at  Fokus på målet: lede folk og styre ◦ Gør vi de rigtige ting ressourcer ?  (Strategi) ◦ Gør vi tingene rigtigt  Ledelse ? karakteriseres ikke  (kvalitet) kun ud fra faglige kunnen, men i høj grad ud fra menneskelige kvaliteter.  Kunne få folk til at yde det ”optimale”. Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 8
 9. 9. Frivillige organisationer og ledelse  Forvaltning af organisationens bærende idé  Forvaltning af alle menneskelige ressourcer  Forvaltning af penge og materielle værdier Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 9
 10. 10. Forpligtelser i den frivillige organisation  Hvem, hvad, hvornår, hvilken kvalitet?  Der findes ikke én VIRKELIGHEDEN…  Vi må søge en fællesoplevelse af VIRKELIHEDEN  Når vi ikke iagttager de samme ting, hvordan kan vi så løse problemer sammen?  ”Et menneske, som ikke har information, kan ikke påtage sit et ansvar”  ”Et menneske som har information, kan ikke undgå at påtage sig et ansvar” (Jan Carlson) Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 10
 11. 11. Tydelig ansvarsfordeling Dette er historien om fire mennesker, der hed: Alle, Enhver, En-eller-anden og Ingen. Der var engang et vigtigt stykke arbejde der skulle udføres, og Alle var sikre på, at En-eller-anden ville gøre det. Ingen gjorde det. En-eller-anden blev vred, fordi det var Alle´s arbejde. Alle mente, at Enhver kunne gøre det, men Ingen indså, at det ikke var Alle der ville gøre det. Det endte med, at Alle bebrejdede En-eller- anden, at ingen gjorde, hvad Enhver kunne have gjort. Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 11
 12. 12. At sætte sig mål og nå dem  Ambitioner  Målsætning  Planlæg  Entusiasme  Kommunikation  Respekt  Medansvar  Drivkraft Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 12
 13. 13. UDVIKLING Hvordan bliver vi bedre til det vi gør? Målsæt Juster Planlæg Evaluer Udfør Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 13
 14. 14. Team Udvikling  Den enkelte og ”holdets mål” skal afstemmes.  Klargøring af funktioner i fællesskabet.  Klargøring af forventninger til hinanden.  Bevidstgørelse om hierarkiet. Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 14
 15. 15.  Jo større kendskab du har til dig selv og din måde at agere på desto større succes får du med dine projekter Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 15
 16. 16. Kvalifikationer til det gode projektteam RAFI-MODELLEN Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 16
 17. 17. Teamrolle og funktionsrolle Teamrolle Funktionsrolle Vores måde at bidrage til Den opgave eller løsning af opgaven, skabe stilling vi har i kraft af relationer og samarbejde vores uddannelse, med andre mennesker erfaring og færdigheder Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 17
 18. 18. RAFI-MODELLEN Kvalifikationer til det gode projektteam  Det gode projektteam kræver mange og gode kvalifikationer. Grundlæggende kan man vurdere et projektteam på baggrund af dets evne til at: ◦ Skabe resultater ◦ Administrere ◦ Skabe fornyelse/udvikling ◦ Integrere/skabe sammenhæng  RAFI-modellen bygger på disse fire evner, som kan relateres til fire forskellige rollemodeller. Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 18
 19. 19. R Resultat Producenten: Der skal handles! Er optaget af hvad, der skal gøre, er meget flittig og har behov for at være i en organisation, hvor det er muligt at få lov til at præstere noget. Træffer hurtige beslutninger, ordner det meste selv. Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 19
 20. 20. A Administrativt Administratoren: Optaget af at få opstillet regler og systemer. Hvordan skal tingene gøres? Arbejder med lister og checklister. Har behov for at være i en organisation hvor der er styr på tingene. Overholder regler, frister og aftaler, har ordenssans, ro og besindighed. Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 20
 21. 21. F Fornyelse/udvikling Entrepreneuren: Forandring fryder. Optaget af ”hvad ellers” eller ”hvorfor/hvorfor ikke”. Forandrer tit og omprioriterer ofte spontant. Er risikovillig – elsker at satse. Ser ikke trusler men muligheder, er primært kreativ, meget dynamisk og igangsættende. Er egoistisk og dominerende. Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 21
 22. 22. I Integration/ skabe samspil Integratoren: Optaget af at skabe sammenhold, samarbejde og i organisationen. Er optaget af hvem der skal løse opgaver og medvirke. Det er vigtigt at få alle med. Ingen må ofres. Er kompromissøgende, har fremragende samarbejdsevner, god til at lytte, kan få det positive frem hos alle. Mindre god til at beslutte, konfliktsky og overbeskyttende. Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 22
 23. 23. RAFI-modellen  Resultat  Administrativt  Fornyelse/udvikling  Integration/ skabe samspil Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 23
 24. 24. RAFI-MODELLEN Bedøm umiddelbart dine egne stærke og svage sider i RAFI- modellen. R A F I Resultat Administrativt Fornyelse/ Integration/ udvikling skabe samspil Stærk Middel Svag Kenneth Bülow | bulow_dk@hotmail.com 24
 25. 25. Point R A F I 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 26. 26. BELBINs 3 x 3 Teamroller 1. Opgave og handling Opstarter Organisator Afslutter 2. Mennesker Koordinator Formidler Kontaktskaber 3. Intellektuelle Idémand Analysator Specialist
 27. 27. Efterhånden som en opgave skrider frem, er der brug for forskellige teamroller Organisator Afslutter Kontakt- Koordi- Organisator Analy- skaber nator Idemand sator Formidler Opstarter Kontakt- Specialist Koordinator skaber Mål og Ideer Planer Kontakter Organi- Gennem- Behov Løsninger Strategi Formidling sering førelse
 28. 28. Kenneth Bülow Eventmanager | bulow_dk@hotmail.com

×