Publicité

Automatyczny Monitoring Jakości w Fabryce (Sztuczna Inteligencja, byteLAKE)

AI Products for Manufacturing, Automotive, Restaurants, Paper, and Chemical Industries. à byteLAKE
12 Jan 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Automatyczny Monitoring Jakości w Fabryce (Sztuczna Inteligencja, byteLAKE)

 1. Prezenterzy: Marcin Rojek, Mariusz Kolanko założyciele byteLAKE AID Route 365, styczeń 2023 Automatyczny Monitoring Jakości w Fabryce Sztuczna Inteligencja byteLAKE’s Cognitive Services
 2. Produkty byteLAKE Cognitive Services Rozwiązania oparte na Sztucznej Inteligencji (SI; ang. AI, Artificial Intelligence) Produkcja Przemysł Samochodowy Przemysł Papierniczy Restauracje CFD Suite Skracanie czasu symulacji komputerowych dot. Dynamiki Płynów i Gazów. (ang. CFD, Computational Fluid Dynamics)
 3. Współpraca Więcej: bytelake.com “AI already plays a very important role in our daily lives. Nevertheless, many companies still perceive the application of AI in their business as an addition, not its foundation. The application of the Intel® Distribution of OpenVINO™ toolkit in byteLAKE’s Cognitive Services shows that AI works efficiently as an actual tool for optimizing company operations. Moreover, such a combination reduces the barrier of necessary upgrades to IT infrastructure in the company to an additional computer forming the basis for the whole system. This is a breakthrough in looking at AI and its implementation in companies that are able to see the potential in joining the ‘Industry 4.0’ family of businesses,” said Krzysztof Jonak, EMEA Territory Sales Director, Intel.
 4. • To zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności, takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność. • Dzięki czujnikom takim jak kamery, mikrofony, czujniki wibracji, temperatury itp., pozwala na postrzeganie świata takim jakim widzimy go my. • Dzięki przetwarzaniu informacji zwrotnej maszyny są w stanie analizować skutki swoich działań i dostosowywać swoje zachowanie. Sztuczna Inteligencja (AI, SI)
 5. Zbudowanie rozwiązania z partnerami Automatyczna inspekcja wizualna Diagnostyka obrazu. Poprawa opieki nad pacjentem Wirtualni agenci usprawniający obsługę klienta (roboty programowe) Analiza danych z sensorów, analiza trendów, predykcja Wykrywanie oszustw ograniczające straty & ryzyko Scenariusze Potrzebujemy SI! "Przeczytałem artykuł w Forbes i jeśli nie mamy strategii SI, będziemy w tyle za konkurencją!" Źródła danych Inne źródła danych Czujniki Urządzenia Big Data Rozwiązania SI Dostosowanie Rozwiązania Jak wdrożyć sztuczną inteligencję (SI) w firmie? „Sztuczna Inteligencja w Biznesie — szkolenie dla menedżerów” www.bytelake.com/pl/SzkolenieAI
 6. Cognitive Services rozwiązują następujące problemy Inspekcja Wizualna • Rosnące koszty inspekcji manualnych i ograniczony dostęp do personelu • Niska jakość wpływająca na satysfakcję klienta, reputację itp. • Słabe liczenie prowadzące do strat (gratisy) i będące źródłem rozczarowania klientów • Praca manualna trwa zbyt długo i prowadzi do utracenia okazji, opóźnia wdrożenia, etc. Analityka Big Data • Brak analityki danych historycznych oznacza, że nie wiemy tego, czego nie wiemy • Automatyzacja: analiza danych z czujników, przetwarzanie dokumentów itp. • SI pozwala odpowiedzieć na pytania, np. dlaczego coś się dzieje? co się prawdopodobnie stanie? jakie są trendy? • Czy możemy wykorzystać dane historyczne do podejmowania lepszych decyzji? Średni koszt nieplanowanego przestoju dla papierni wynosi 220 000 USD dziennie. International Journal of Strategic Engineering Asset Management
 7. Cognitive Services • dla Produkcji Automatyczna inspekcja wizualna procesów, części, komponentów lub produktów • dla Przemysłu Samochodowego Mikrofony + SI do oceny jakości silników samochodowych • dla Przemysłu Papierniczego Sztuczna Inteligencja do analizy linii mokrej. Wykrywanie i pomiary. • dla Restauracji Rozszerzenia dla programów do zarządzania restauracjami. Przykład: moduł do rozpoznawania posiłków/produktów żywieniowych na tacy i wysyłania ich listy do kasy.
 8. Analityka Obrazu Zautomatyzowane monitorowanie jakości i procesów w produkcji Model SI Uczenie Dane Defects #: 1 Distance: < 2m! Inspekcja Wizualna
 9. • Automatyzacja monitorowania jakości (kontrola wizualna produktów i procesów, analiza otoczenia, wykrywanie niebezpiecznych sytuacji, zdarzeń i zachowań itp.) • Liczenie obiektów (rozpoznawanie i kwantyfikacja obiektów np. na taśmach transportowych, elementy w obiektach itp.) • Rozpoznawanie obiektów (analiza danych z kamery, np. rozpoznawanie rodzaju żywności, produkowanych elementów itp.) • Analityka danych 3D (automatyzacja ruchu ramion robotów za pomocą kamer 3D, roboty samojezdne itp.) Inspekcja Wizualna Możliwości Analityka Obrazu
 10. Zliczanie obiektów 11
 11. 0 Cognitive Services dla Produkcji Automatyczna inspekcja wizualna procesów, części, komponentów lub produktów. Model SI ‘s Cognitive Services dla Produkcji
 12. ✓ Szybka analiza obrazów ✓ Wysoka dokładność, 24/7 ✓ Rozwiązanie łatwe do powielenia ✓ Szybkie wdrożenie ✓ SI nigdy się nie nudzi / nie rozprasza ✓ byteLAKE’s Cognitive Services – offline (nie jest wymagany dostęp do chmury / Internetu) Przykłady • automatyczna kontrola wizualna • zadrapania • pęknięcia • wgniecenia • zły kolor • odpryski farby • niewłaściwy kształt • złamania • itp. Rozwiązanie problemów dot. jakości Automatyczna inspekcja wizualna procesów, części, komponentów lub produktów.
 13. Analiza dźwięku 16 • Sztuczną Inteligencję można wytrenować do analizy dźwięku, filtrowania szumów, identyfikowania charakterystycznych fragmentów próbek dźwiękowych itp. • Analityka: anomalia obecna / nieobecna. • Zaawansowana analityka: anomalie można analizować i grupować. • Sztuczna Inteligencja może dostosowywać się do zmian w środowisku (uczyć się z czasem).
 14. Status: OK Status: NOT-OK [Powód?] Cognitive Services dla Przemysłu Samochodowego Mikrofony + SI do oceny jakości silników samochodowych Test zdany: nie • SI pomaga zwiększyć ogólną niezawodność produkcji • SI umożliwia ciągłe monitorowanie jakości, 24/7 • SI odciąża ludzi od męczącej, nudnej i żmudnej pracy • SI poprawa jakości, ponieważ proces jest spójny i niezawodny • Eliminacja pomyłek • Łatwa integracja
 15. ✓ 24/7, wysoka dokładność ✓ Rozwiązanie ulepsza się z czasem ✓ Rozwiązanie łatwe do powielenia ✓ Szybkie wdrożenie ✓ SI nigdy się nie nudzi / nie rozprasza ✓ byteLAKE’s Cognitive Services – offline (nie jest wymagany dostęp do chmury / Internetu) Przykłady • zautomatyzowana kontrola jakości oparta na analizie dźwięku • analiza dźwięku silników • analiza dźwięku łożysk • analiza dźwięku ruchomych części i wykrywanie problemów • itp. Rozwiązanie problemów dot. jakości Mikrofony + SI do oceny jakości silników samochodowych
 16. Produkcja papieru i tzw. linia mokra Sztuczna Inteligencja do analizy linii mokrej. Wykrywanie i pomiary. Analityka Obrazu Monitoring produkcji papieru przy pomocy SI • Woda • Linia Mokra Linia mokra wykryta: TAK Odległość: 10.5m Szerokość: 3m Headbox Press Section Źródło: PIV measurements of flow through forming fabrics—Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Forming-section-of- a-modern-Fourdrinier-paper-machine_fig3_286055124
 17. 0 Kompletne rozwiązanie dla papierni Sztuczna Inteligencja do analizy linii mokrej. Wykrywanie i pomiary. Początek: 6000mm Koniec: 8000mm Model SI ‘s Cognitive Services dla Przemysłu Papierniczego
 18. • Instalacja w konfiguracji: kamera + mini komputer (Edge AI) (kamery, małe komputery/serwery brzegowe itp.) • Pozyskiwanie danych (oprogramowanie zbierające dane z kamer lub mikrofonów) • Cognitive Services (algorytmy SI) • Wdrożenie i uruchomienie rozwiązania na produkcji (integracja i wdrożenie na miejscu) • Obsługa klienta po dostawie (gwarancja i wsparcie) Cognitive Services dla Przemysłu Papierniczego Informacja prasowa: intel.com/content/www/us/en/newsroom/ news/ai-helps-speed-papermaking-process-europe.html
 19. Paper production monitoring with AI • Produkcja papieru to proces wieloetapowy. • W fazie usuwania wody obserwuje się zjawisko powstawania tzw. linii mokrej. • Dzięki Sztucznej Inteligencji może być ono efektywnie monitorowane 24/7/365 Analityka Obrazu Monitoring produkcji papieru przy pomocy SI Średni koszt nieplanowanego przestoju dla papierni wynosi 220 000 USD dziennie. International Journal of Strategic Engineering Asset Management Przykłady • wykrycie linii mokrej • analityka i pomiary linii mokrej
 20. byteLAKE’s Cognitive Services (Sztuczna Inteligencja, SI) dla Restauracji Zoptymalizowany na procesory www.byteLAKE.com/pl/SI-dla-Restauracji Produkt współfinansowany przez NCBR
 21. 1. Klienci umieszczają jedzenie na tackach i zbliżając się do lady, umieszczają tacę pod kamerą znajdującą się w pobliżu kasjerki/kasjera. Na dodatkowym ekranie widać wynik rozpoznania potraw przez algorytmy SI. 2. Kasjer/ka klika przycisk „Pobierz cenę”, który uruchamia Cognitive Services (SI). 3. Serwer POS (point of sale) pobiera klatkę z kamery i przesyła ją do SI. 4. SI następnie rozpoznaje produkty na tacy. 5. Serwer POS ponownie przesyła wyniki rozpoznawania od SI na ekran, aby klient również mógł je zobaczyć. 6. Równolegle serwer POS przesyła listę rozpoznanych pozycji do panelu POS, aby kasjer/ka nie musiał/a ich ręcznie wprowadzać. 7. Panel POS może wtedy wyświetlić podsumowanie zamówienia i przekierować do zapłaty. Panel POS Serwer POS + moduł SI Ekran dla klienta Obraz z kamery Przesył danych (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 100$ Rozpoznawanie produktów Moduł SI rozpoznaje posiłki i wysyła listę do kasy
 22. Integracja z oprogramowaniem Simpra Cognitive Services dla Restauracji 27 • System POS do obsługi punktów sprzedaży • Program do monitoringu zapasów/inwentaryzacji • Program lojalnościowy • Zamówienie / menu w formie kodu QR • Opcję wysyłania raportów na smartfony • System rezerwacji stolików • System do wyświetlania komunikatów w kuchni • Moduł zamówień dla kelnerki/a • Wsparcie dla usług związanych z dostarczaniem posiłków do klientów • Wiele możliwości integracji z systemami zewnętrznymi Co oferuje Simpra?
 23. Zalety rozwiązania Cognitive Services dla Restauracji ✓ Szybsza obsługa = zadowoleni klienci ✓ Mniejsze kolejki = większa sprzedaż ✓ Mniej pracy = szczęśliwszy personel ✓ Tworzy innowacyjne środowisko ✓ Łatwe do powielenia / wdrożenia ✓ byteLAKE’s Cognitive Services – offline (nie jest wymagany dostęp do chmury / Internetu) Przykłady • rozpoznawanie przekąsek, żywności • analityka wnętrza restauracji (zajęte stoliki, puste szklanki itp.) • kompletne, kompleksowe oprogramowanie do zarządzania restauracją (Simpra) • itp.
 24. Wdrożenie: restauracja w Stambule Cognitive Services dla Restauracji Wideo: youtu.be/zh7GbiR56uA
 25. Cognitive Services • Analityka Danych
 26. Cognitive Services do Big Data Wspomagana sztuczną inteligencją analityka danych Model AI Uczenie Analiza Danych Znajdujemy odpowiedzi ukryte w danych • Lepsza interakcja z klientem (analiza współpracy / decyzji w celu dostarczenia lepiej spersonalizowanych usług) • Analiza trendów (wykrywanie anomalii lub podejrzanych zdarzeń, wzorców, budowanie systemów rekomendacyjnych) • Automatyzacja procesów (przetwarzanie dokumentów, silniki konwersacyjne, automatyzacja złożonych i powtarzalnych zadań) • Wsparcie przy podejmowaniu decyzji (uczenie maszynowe, głębokie uczenie)
 27. Predictive Reactive Preventive Wyczucie czasu Wtedy kiedy potrzeba Po zdarzeniu W ściśle określonym harmonogramie Zalety Niskie ryzyko awarii Brak ustalonych kosztów stałych Niższe ryzyko awarii niż w Reactive Wady Wysokie koszty stałe Wysokie ryzyko awarii Niepotrzebne prace serwisowe Reactive Maintenance Vs Preventive Maintenance Vs Predictive Maintenance (assetinfinity.com) Predictive, Reactive, Preventive maintenance
 28. • Automatyzacja skomplikowanych i powtarzalnych zadań (wyciąganie danych z dokumentów, skanów, maili etc.) • Sztuczna Inteligencja dla Przemysłu 4.0 (inteligentne kamery do inspekcji wizualnej, analiza danych z sensorów/danych historycznych dowolnego typu etc.) • Lepsze i szybsze decyzje (odnajdywanie informacji ukrytych w danych: dlaczego coś się wydarzyło? Co się najprawdopodobniej wydarzy w przyszłości? Jakie są trendy?) Eliminacja nudnych i powtarzalnych a jednocześnie czasochłonnych zadań. Usługi Kognitywne
 29. Pytania & Odpowiedzi Automatyczny Monitoring Jakości w Fabryce Sztuczna Inteligencja byteLAKE’s Cognitive Services
 30. Zapraszamy do kontaktu! mkolanko@byteLAKE.com +48 505 322 282 Mariusz Kolanko mrojek@byteLAKE.com +48 508 091 885 Marcin Rojek
 31. 36 36 Konsultacje Indywidualne
 32. Wyróżnienia
 33. 38 Among 5 top startups working on CFD! “Explore our analysis of 441 global startups & scaleups and learn how their computational fluid dynamics (CFD) solutions impact your business!” “This time, you get to discover 5 hand-picked startups developing computational fluid dynamics solutions.” https://www.startus- insights.com/innovators- guide/discover-5-top- startups-working-on- computational-fluid- dynamics/
Publicité