09 ชนิดข้อมูล

il y a 8 ans 166 Vues

07 e r model

il y a 8 ans 482 Vues

01 ข้อมูลและสารสนเทศ

il y a 8 ans 273 Vues

01ข้อมูลและสารสนเทศ

il y a 8 ans 187 Vues

10 กรณีศึกษา

il y a 8 ans 471 Vues

อ้างอิง

il y a 8 ans 1674 Vues