Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
INFORMACIÓN AOS MEDIOSO xulgado do Contencioso-Administrativo Nº1 de Santiago avala a xestión realizadapolo ente públicoA ...
INFORMACIÓN AOS MEDIOSSAÚDOS, GABINETE DE COMUNICACIÓN DA CONSELLERÍA DO MARGabinete de Comunicación           ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
Dte azulejos
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Sentencia concesion puerto de Sada

Télécharger pour lire hors ligne

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sentencia concesion puerto de Sada

 1. 1. INFORMACIÓN AOS MEDIOSO xulgado do Contencioso-Administrativo Nº1 de Santiago avala a xestión realizadapolo ente públicoA XUSTIZA DESESTIMA OS RECURSOS CONTRA PORTOS DE GALICIA POLOOUTORGAMENTO DA CONCESIÓN AO CLUBE NÁUTICO DE SADA A sentencia alude a probas “fehacientes da transparencia, meticulosidade e ausencia de vontade torticera da Administración”Santiago, 18 de marzo de 2011.- O xulgado do Contencioso-Administrativo Nº1 deSantiago de Compostela dictou sentenza, con data 25 de febreiro de 2011, na quedesestima o recurso presentado por Portomar Sada contra Portos de Galicia e o ClubeNáutico de Sada polo outorgamento dunha concesión administrativa de ocupación dedominio público portuario do Porto de Sada para a construción e explotación de instalaciónspara a navegación recreativa.Este pleito, acumulaba seis recursos interpostos polo demandante contra diferentes fases doprocedemento de outorgamento, cuxa tramitación comezou en xullo de 2004 e finalizou enxaneiro de 2006. O procedemento seguido para o outorgamento foi, inicialmente, aconvocatoria dun concurso público, que quedou deserto. Por conseguinte, a continuación,cumprindo coa normativa aplicable as concesións demaniais, iniciouse un procedementonegociado sen publicidade, que se resolveu a favor do Clube Náutico de Sada.Nos fundamentos de dereito, o Xulgado desestima os seis motivos de recurso, avalando encada fase do procedemento a xestión realizada por Portos de Galicia. Así, ratifica, comopunto de partida, que se trata de una concesión demanial, non un contrato de concesión deobra pública, polo que a normativa aplicada durante o proceso é a preceptiva. En canto aacusación de falta de publicidade do procedemento negociado sen publicidade, a sentenzadesestima tamén o recurso evidenciando que este “foi público”, e consta acreditado conprobas documentais mediante anuncio no DOG nº113 do ano 2005 e anuncios en prensaescrita.Polo que respecta á superficie incluída na concesión, o xulgado lembra, nos fundamentos dedereito para desestimar tamén este recurso, que “no marco dun procedemento negociado aoferta final negóciase, páctase co licitador, e o título final pode conter variacións oumodificacións non substanciais”. Neste caso a variación de superficie recollida na Acta derecoñecemento, o documento final que delimita o ámbito da concesión, mantívose “semprepor baixo do límite de non superar o 10% da superficie autorizada”, como fixa a lei. Nestepunto, a sentenza recolle que existe “proba fehaciente da transparencia, meticulosidade eausencia de vontade torticera da administración actuante”.Finalmente, polo que respecta ás avaliacións de impacto ambiental, a Xustiza respaldatamén o posicionamento de Portos de Galicia no procedemento, estimando que a concesión“non está suxeita a Declaración de Impacto Ambiental, por canto se trata de instalaciónsdeportivas e non dun porto deportivo” ao non preverse neste caso obras como diques deabrigo ou defensa, nin acceso marítimo e terrestre separado do resto do porto.Gabinete de Comunicación 1San Caetano, s/n - 15704 Santiago de CompostelaTel.: 981 54 40 06/09Fax: 981 54 50 06Correo-e: prensa.mar@xunta.es
 2. 2. INFORMACIÓN AOS MEDIOSSAÚDOS, GABINETE DE COMUNICACIÓN DA CONSELLERÍA DO MARGabinete de Comunicación 2San Caetano, s/n - 15704 Santiago de CompostelaTel.: 981 54 40 06/09Fax: 981 54 50 06Correo-e: prensa.mar@xunta.es

Vues

Nombre de vues

390

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

27

Actions

Téléchargements

3

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×