www.icc.cat
cartografia mapes geoinformació geodèsia topogràfic teledetecció 3d etrs89 terra observació bases coordenades prg icc clima lidar tecnologia wms recursos idec geoserveis google maps tilecache ogc agricultura de precisió aplicacions sensor tèrmic tasi història subsidències radar serveis vissir openlayers visualitzador mapa ide preservació ebre delta geologia geo app rutes ortofotos topografia georeferenciació cartoteca atles naturals infraestructures dtes agricultura sostenibilitat satèl·lits ica potencial solar arquitectura 3d modeling inundabilitat geofísica vessants forestal modelització 1714 sig setge paisatge curs master girona municipal web mòbils anivellació ed50 gps posicionament toponímia widget digital camins ensenyament geotèrmia ens locals fusió validació metadades iso satèl·lit geoportal internet openlayers icc mapes visualitzador prova planejament poum urbanisme industrial polígon carrers ajuntament
Tout plus