Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
BÀI THUYẾT TRÌNH       CHỦ ĐỀ:DÂN SỐ, SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TÁC ĐỘNG     CỦA DÂN SỐ ĐẾN MÔI TRƯỜNG & SẢN XUẤT XÃ HỘI
Chủ đề gồm 2 phần:Phần 1:Tác động của dân số đến sản xuấtxã hộiPhần 2 :Tác động của dân số đến môitrường
Phần 1:Tác động của dân số đến sản xuất xã hội 1.PHÂN TÍCH DÂN SỐ THẾ GIỚI  - Theo số liệu thống kê của LHQ, tính đến giử...
• Bùng nổ dân số là vấn đề nan giải mà nhiều quốc gia gặp phải
- Dân số trung bình năm được tính theo công thức:     P= (P0 + P1)/2  trong đó: p: DSTB năm   p0: dân số đầu năm ...
Biểu đồ dân số qua từng thời kì dự báo đến 2050
• - Dân số thế giới tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển          33  1950               ...
• 2. SỰ PHÁT TRIỂN DÂN SỐ QUA CÁC GIAI ĐOẠN  - Đến thế kỷ XIX thế giới đạt 1 tỉ người đầu tiên, gần 100 năm sau đạt 2 tỉ...
- Đến thế kỷ XIX thế giới đạt 1 tỉ người đầutiên, gần 100 năm sau đạt 2 tỉ người    - Đầu CN dân số là 270-300 triệu ng...
Bảng phát triển ds trên TGNĂM        1804 1927  1959 1974 1987 1999 2025                     ...
• 3. TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SỐ CỦA NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI                MẶT TIÊU                 ...
• MẶT TÍCH CỰC:             • MẶT TIÊU CỰC:• -cung cấp nguồn lao động       • sự gtds đa dẫn đến sự phâ...
• Thu hút đầu tư nước ngoài
Đa dạng trong công tác đào tạo nhân sự
Đẩy nhanh phát triển kinh tế
• Nhưng sự gia tăng dân số cũng ảnh hiểu nhiều mặt tiêu cực đối với đời sống kinh tế- xã hội như : ô nhiễm môi trường, đ...
Và sau đây là 1 clip thú vị nói về việc dân số tácđộng đến xã hội. Mời cô và các bạn cùng xem.
Phần 2 :Tác động của dân số đến môitrườngI.T¸c ®éng cña con ngu-êi tíi m«i tru-êng qua c¸c thêi k×ph¸t triÓn cña x· héi  ...
-S¨n b¾t, h¸i l-îm -S¨n b¾n, trång  -Khai th¸c tµi          trät, ch¨n nu«i  nguyªn-Dïng löa ®Ó nÊu      ...
II.T¸c ®éng cña con ng-uêi lµm suy tho¸i m«i tr-êngtù nhiªn - Suy Thoái môi trường:Lµ hiÖn tu-îng m«i tr-uêng tù nhiªn b...
ChÊt th¶i cña c¸c khu c«ngnghiÖp.
- T¸c ®éng lín nhÊt cña con ng-êi tíi m«I tr-uêng tù nhiªnlµ ph¸ huû th¶m thùc vËt, g©y ra nhiÒu hËu qu¶ xÊu.
Vøt r¸c bõa b·i.
Sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt kh«ng ®óng quy c¸ch.
ChÊt th¶i cña c¸c ph-u¬ng tiÖn giao th«ng nh-u khãi ,bôi,C
Hậu Quả suy thoái môi trư              Xãi mßn              ®Êt                ...
Bïng nç d©n sè…
III. Vai trß cña con ng-êi trong viÖc b¶o vÖ vµ c¶i t¹o m«i tru-êng tù nhiªnVì m«i tr-êng tù nhiªn chÝnh lµ m«i tru-êng sè...
*Nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ vµ c¶i t¹o m«i tr-êng tùnhiªn - H¹n chÕ sù gia t¨ng d©n sè. - Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi n...
Trß ch¬i : Gi¶i « ch÷    1             L    ò  L    ô  T                 T    2...
The End
Bài thuyết trình: Các thông số về dân số học
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Bài thuyết trình: Các thông số về dân số học

16 787 vues

Publié le

video đính kèm http://www.youtube.com/watch?v=mVrOnOTv0xw
đây là slide mà nhóm tớ đã làm, các bạn có thể down về để tham khảo (dùng IDM để down nhé)
Bắt đầu từ slide 20 trở đi nó bị lỗi font chữ, lúc ở máy tớ chữ ko bị lỗi nhưng khi up lên đây nó mới bị :'( khi các bạn down về chỉnh sửa giùm tớ nhá (xin lỗi vì sự cố này)
ở phần cuối video có mục trò chơi ô chữ, nếu có bạn nào down về mà ko chạy dc phần đó thì có thể liên hệ với tớ qua fb https://www.facebook.com/cassnam.93
Hướng dẫn down bài viết này => Các bạn ấn chữ save ở trên cùng, sau đó đăng nhập tài khoản ( nếu ko có các bạn có thể tạo chỉ trong 30s ) Đăng nhập xong là tự nó down về cko bạn :)

Publié dans : Formation
 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I think they are the best
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Thanks thớt nhé !
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Bài thuyết trình: Các thông số về dân số học

 1. 1. BÀI THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ:DÂN SỐ, SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SỐ ĐẾN MÔI TRƯỜNG & SẢN XUẤT XÃ HỘI
 2. 2. Chủ đề gồm 2 phần:Phần 1:Tác động của dân số đến sản xuấtxã hộiPhần 2 :Tác động của dân số đến môitrường
 3. 3. Phần 1:Tác động của dân số đến sản xuất xã hội 1.PHÂN TÍCH DÂN SỐ THẾ GIỚI - Theo số liệu thống kê của LHQ, tính đến giửa 2005 dân số TG là 6477 triệu người trong tổng số trên 200 quốc gia và vùng lãnh thỗ - Hiện nay dân số trên thế giới đang gia tăng với tỉ lệ trung bình 1,2% trên năm(tức 1” có 4,4 em bé ra đời) tăng 78 triệu người hàng năm, bình quân 13 năm dân số thế giới tăng thêm 1 tỉ người.
 4. 4. • Bùng nổ dân số là vấn đề nan giải mà nhiều quốc gia gặp phải
 5. 5. - Dân số trung bình năm được tính theo công thức: P= (P0 + P1)/2 trong đó: p: DSTB năm p0: dân số đầu năm p1: dân số cuối năm
 6. 6. Biểu đồ dân số qua từng thời kì dự báo đến 2050
 7. 7. • - Dân số thế giới tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển 33 1950 các nước phát triển 67 29,2 các nước đang phát triển 2000 79,8 16 2025 84 dân số thế giới phân theo hai nhóm nước trong thời kì 1980 – 2025(%)
 8. 8. • 2. SỰ PHÁT TRIỂN DÂN SỐ QUA CÁC GIAI ĐOẠN - Đến thế kỷ XIX thế giới đạt 1 tỉ người đầu tiên, gần 100 năm sau đạt 2 tỉ người -Đầu CN dân số là 270-300 triệu người -Năm 1999 DS là 6 tỉ người,2004(6,5 tỉ người)2005(6,7 tỉ người) -Dự đoán sẽ 9,2 tỉ người năm 2050 -Hiện nay dân số trên TG gần 7 tỉ người.* Các nước phát triển có ds giảm,các nước đang phát triễn và kém phát triển có ds tăng
 9. 9. - Đến thế kỷ XIX thế giới đạt 1 tỉ người đầutiên, gần 100 năm sau đạt 2 tỉ người - Đầu CN dân số là 270-300 triệu người - Năm 1999 DS là 6 tỉ người,2004(6,5 tỉ người)2005(6,7 tỉ người) -Dự đoán sẽ 9,2 tỉ người năm 2050 -Hiện nay dân số trên TG gần 7 tỉ người. * Các nước phát triển có ds giảm,các nước đang phát triễn và kém phát triển có ds tăng
 10. 10. Bảng phát triển ds trên TGNĂM 1804 1927 1959 1974 1987 1999 2025 Dự báoSố dân trên 1 2 3 4 5 6 8TG(tỉ người)Tg ds tăng thêm1 tỉ người(năm) 123 32 15 13 12tg dân số tăng 123 47 47gấp đôi (năm)
 11. 11. • 3. TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SỐ CỦA NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI MẶT TIÊU CỰC KINH TẾ DÂN SỐ XÃ HỘI MẶT TÍCH CỰC MÔI TRƯỜNG
 12. 12. • MẶT TÍCH CỰC: • MẶT TIÊU CỰC:• -cung cấp nguồn lao động • sự gtds đa dẫn đến sự phân chia giàu nghèo giửa các nước các quốc• dồi dào. gia và các khu vực• -thu hút mạnh nguồn đầu tư • Nguy cơ nghèo đói gia tăng tạo ra nước ngoài tạo động lực phát các nguồn thải gây ô nhiêm môi triển kinh tế mở rộng sản xuất trường hàng xuất khẩu • Tình trạng thất nghiệp thiếu• đa dạng các loại hình đào tạo VL, thiếu ăn, thiếu ở, thiếu cơ sở y• -đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tế, nhà trường... Ngày càng gây gắt kinh tế, đa dạng hóa các hoạc • Dẩn đến sự chênh lệch về tốc độ động sản xuất cung cấp nhiều phát triển kinh tế giũa các nước sản phẩm phục vụ xã hội trên TG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC - Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khoẻ sinh sản - Phân bố lại dân cư và nguồn lao động
 13. 13. • Thu hút đầu tư nước ngoài
 14. 14. Đa dạng trong công tác đào tạo nhân sự
 15. 15. Đẩy nhanh phát triển kinh tế
 16. 16. • Nhưng sự gia tăng dân số cũng ảnh hiểu nhiều mặt tiêu cực đối với đời sống kinh tế- xã hội như : ô nhiễm môi trường, đói nghèo, thất nghiệp,……
 17. 17. Và sau đây là 1 clip thú vị nói về việc dân số tácđộng đến xã hội. Mời cô và các bạn cùng xem.
 18. 18. Phần 2 :Tác động của dân số đến môitrườngI.T¸c ®éng cña con ngu-êi tíi m«i tru-êng qua c¸c thêi k×ph¸t triÓn cña x· héi Thêi k× nguyªn X· héi n«ng thuû nghiÖp X· héi C«ng nghiÖp
 19. 19. -S¨n b¾t, h¸i l-îm -S¨n b¾n, trång -Khai th¸c tµi trät, ch¨n nu«i nguyªn-Dïng löa ®Ó nÊu -Ph¸t triÓn khu d©n - Ph¸ rõng lµm cư- n­ưíng khu d©n c- - TÝch luü nhiÒu- Kh«ng ®¸ng kÓ gièng c©y trång - C¶i t¹o m«i tr-êng - Lµm gi¶m -Suy gi¶m ®é mµu -Gi¶m diÖn tÝch diÖn tÝch mì ®Êt rõng rõng
 20. 20. II.T¸c ®éng cña con ng-uêi lµm suy tho¸i m«i tr-êngtù nhiªn - Suy Thoái môi trường:Lµ hiÖn tu-îng m«i tr-uêng tù nhiªn bÞ thay ®æi vÒ chÊt l-uîng vµ sè luîng cña c¸c thµnh phÇn m«i truêng g©y ¶nh h-uëng xÊu cho con ng-uêi vµ thiªn nhiªn. - VD: + Đất đai bị sãi mßn + Rõng c©y bÞ chÆt ph¸ V…vv..
 21. 21. ChÊt th¶i cña c¸c khu c«ngnghiÖp.
 22. 22. - T¸c ®éng lín nhÊt cña con ng-êi tíi m«I tr-uêng tù nhiªnlµ ph¸ huû th¶m thùc vËt, g©y ra nhiÒu hËu qu¶ xÊu.
 23. 23. Vøt r¸c bõa b·i.
 24. 24. Sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt kh«ng ®óng quy c¸ch.
 25. 25. ChÊt th¶i cña c¸c ph-u¬ng tiÖn giao th«ng nh-u khãi ,bôi,C
 26. 26. Hậu Quả suy thoái môi trư Xãi mßn ®Êt Lò lôt Sa m¹c ho¸
 27. 27. Bïng nç d©n sè…
 28. 28. III. Vai trß cña con ng-êi trong viÖc b¶o vÖ vµ c¶i t¹o m«i tru-êng tù nhiªnVì m«i tr-êng tù nhiªn chÝnh lµ m«i tru-êng sèng cña conng-uêi. M«i truêng bÞ suy gi¶m lµm cho chÊt l-uîng cuécsèng bÞ suy gi¶m.
 29. 29. *Nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ vµ c¶i t¹o m«i tr-êng tùnhiªn - H¹n chÕ sù gia t¨ng d©n sè. - Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn. - B¶o vÖ c¸c loµi sinh vËt. - Xử lí rác thải - Phục hồi và trồng rừng mới. - Lai tạo giống có năng suất và phẩm chất tốt.
 30. 30. Trß ch¬i : Gi¶i « ch÷ 1 L ò L ô T T 2 C H ¸ Y R R õ N G 3 ¤ å X I 4 T Ç N N G ¤ Z ¤ N 5 N ¤ N G N GG H I Ö P 6 P H ¸ R R õ N G 7 H ¸ I L ¦ õ î M 8 P H ¸ P L Ö NN H 9 C ¤ N G N gG H I Ö P 7.8. Cã 87 ch÷ 5 Ho¹t c¸i: §©yvÒcñangµnh nguyªn loµi qu¸ph¸ rõng.suy CãCã3CãCãc¸i: Quy khÝ mµ mét xanh nh· raxuÊt conkh«ng lµmta.gäi 6. 7 ch÷ c¸i: Mét trong nh÷ng ng-êi®éng cña c¸i: ®éng nµo ho¹t ng-êi 5. 1. C¸c ho¹t c¸i:®Þnhlµ con th¶m ho¹ lín nhÊtchÝnh vËtlµm ¶nh víi 10 ch÷ ®éngmïa kh«, ng-êi hiÖnviÖcthuû thÓëx¶y quang §©y lµngµnhb¶ocña c¸c nhiÔm m«i n-íc thñng s¶n nay cãcã tr×nh®-îc®èi4. Cã 83. 2. Cãch÷ Ho¹t Vµo cña c©y m«inµyvÖ tù nhiªn. ch÷ ch÷ ch÷ ch÷ trÇm träng Lo¹i viÖc tr-êng trong sinh 9. Cã 10 c¸i:8 c¸i: c¸i: ®éng cña hËu qu¶ g©y « chÆt c¬ lµm nhiÒu tho¸i ®Õn m«i tr-êng tù nhiªn? nguy tr-êng ra h-ëng lµ g×? hîp. tÇngnhÊt? g×? nµy? rõng lµ KÕt qu¶
 31. 31. The End

×