Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Folkbibliotek och digitalisering, Uppsala 20180614

126 vues

Publié le

Region Uppsala bjuder in till heldag för bibliotekspersonal inom regionen.
https://www.regionuppsala.se/Global/Kultur/L%C3%A4nsbibliotek%20Uppsala/Kalendarium/PROFFS-day%20180614.pdf

Publié dans : Direction et management
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Folkbibliotek och digitalisering, Uppsala 20180614

 1. 1. 2018-06-14 Sida 1 KULTURFÖRVALTNINGEN HELSINGBORGS BIBLIOTEK Folkbibliotek och digitalisering Uppsala 2018-06-14 Catharina Isberg, Bibliotekschef, Helsingborg
 2. 2. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 2 • Något konkret • En förändrad omvärld • Utblick internationellt, nationellt, lokalt • Vårt uppdrag och hur vi uppnår det • Resurser • Kompetens • Konkreta exempel från Helsingborg Idag
 3. 3. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 3 Vår framtida roll påverkas av de vägval vi gör i dag, liksom det vi är i dag har påverkats av vad vi gjorde igår. Vår framtida roll Igår I dag I morgon
 4. 4. 2018-06-14 Något konkret
 5. 5. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 5 Jobba med berättelsen på olika sätt! Ex: Green screen
 6. 6. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 6 IT-verkstad varje vecka på stadsbiblioteket och ibland on tour!
 7. 7. 2018-06-14 En förändrad omvärld
 8. 8. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 8 • Globalisering • Urbanisering • Digitalisering Omvärlden
 9. 9. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 9 Vår omvärld Präglas av hög grad av oenighet och osäkerhet kring hur framtiden ser ut. (Kaosteoretikern Stacey)
 10. 10. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 10 Hur hanterar vi osäkerhet? TillitKontroll ?
 11. 11. 2018-06-14 Bikupa! Hur hanterar du osäkerhet?
 12. 12. 2018-06-14 Sida 12 KULTURFÖRVALTNINGEN HELSINGBORGS BIBLIOTEK Globalt – nationellt – regionalt – lokalt – allt hänger samman! Internationell vision, manifest etc Bibliotekslag •Nationell biblioteksstrategi Styrdokument regionalt och lokalt Biblioteksplan •Olika utredningar Handlingsplan
 13. 13. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 13
 14. 14. 2018-06-14
 15. 15. 2018-06-14 Kulturförvaltningen Biblioteket
 16. 16. 2018-06-14 Kulturförvaltningen Biblioteket
 17. 17. 2018-06-14 Kulturförvaltningen Biblioteket
 18. 18. 2018-06-14 https://www.ifla.org/globalvision
 19. 19. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 19 Nationellt
 20. 20. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 20
 21. 21. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 21
 22. 22. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 22
 23. 23. 2018-06-14 Vårt uppdrag …och hur vi uppnår det
 24. 24. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 24 Helsingborgs bibliotek erbjuder en arena för fri åsiktsbildning och utveckling i det demokratiska samhället. Alla är välkomna till Helsingborgs bibliotek på lika villkor. Biblioteket präglas av gemenskap, mångfald och jämlikhet. Helsingborgs biblioteksverksamhet bedrivs i såväl stadsbibliotek, områdesbibliotek och biblioteksbuss, i andras lokaler samt i det digitala. Biblioteket erbjuder inspirerande, tillgängliga och kreativa mötesplatser och finns där människor har behov. Biblioteket - uppdrag
 25. 25. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 25 Tillhandahålla biblioteksservice till alla genom att: - Vara en arena för fri åsiktsbildning och fri tillgång till information och kunskap - Skapa välkomnande, kreativa och inspirerande mötesplatser - Arbeta läsfrämjande och läsinspirerande - Arbeta med att minska den digitala klyftan Biblioteket - uppdrag
 26. 26. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 26 Tillgänglighet – möta alla där alla finns! Informationstillgång – tillgång och handledning Digitala landskapet och tekniklyft – för både allmänhet och personal Kompetens – förändrade arbetssätt och förhållningssätt Varför? – Säkra fri åsiktsbildning samt fri tillgång till information och kunskap Biblioteksverksamhetens utmaningar Från lokal till innehåll
 27. 27. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 27 Vår utvecklingsresa – ritas efter hand
 28. 28. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 28 Verksamhetsstruktur
 29. 29. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 29 …fokusering och omfördelning av resurser Resurser
 30. 30. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 30 • Tillit och förtroende • Samsyn kring uppdrag och mål • Skapa förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap • Från ett utförande chefskap till ett mer koordinerande ledarskap Vi menar allvar när vi lyfter att personalen är vår absolut viktigaste resurs! Ledarskap och medarbetarskap i den hälsosamma arbetsplatsen
 31. 31. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 31 Social Samverkan, samarbete, bemötande, pedagogisk förmåga… Yrkesteknisk Teori, metoder, lagar, avtal… Strategisk Omvärlden, verksamhetsidé, mål, fokus, organisation… Personlig Ansvar, värderingar, attityder, inställning… Kompetenshjulet Funktionell kompetens Källa: IPF, Uppsala
 32. 32. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 32 Kontinuerliga insatser genom exempelvis: • Lära av varandra (30 min vid verksamhets-APT) • Drop-in, prova på • Inbjudna föreläsare • Dagliga arbetet • Webbaserad kurs: 6 Saker • Tekniklyft • All personal fyller i självskattningstestet • Del av medarbetarsamtalen • Bidragsansökningar: Regionen, Omställningsfonden etc Digitala kompetensen
 33. 33. 2018-06-14 Övning - bikupa Hur säkrar jag så att jag har alla delar av kompetenshjulet?
 34. 34. 2018-06-14 Konkreta exempel Helsingborg Folkbibliotek och digitalisering
 35. 35. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 35 • Fokusering av arbetet - organisationen • Samarbeten o Exempel: Träffpunkter o Exempel: IT-gymnasiet • Kompetens • Tekniklyft • Villighet • … Varför? – Säkra fri åsiktsbildning samt fri tillgång till information och kunskap Förutsättningar
 36. 36. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 36 • IT-verkstad • Pop-up • Info-points • Digidel • Handledning och Boka en bibliotekarie • Läsinspiration • … Konkreta exempel – Helsingborgs bibliotek
 37. 37. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 37
 38. 38. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 38 Delta i andras satsningar och finnas på olika platser där människor rör sig. Ex: Knutpunkten
 39. 39. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 39digidel.helsingborg.se
 40. 40. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 40 Digidel stadsbiblioteket är: • Plats för lärande – digitala verktyg och digitalisering • Gemensam mötesplats – helsingborgare och stadens medarbetare kan samskapa • Både för nybörjare och erfarna • Utveckla och dela med oss av kompetenser och erfarenheter Digidel drivs av Biblioteket och Digitaliseringsavdelningen i samarbete med alla stadens förvaltningar och bolag.
 41. 41. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 41 Exempel DigiDeli: Mellanvalsdemokrati – hur stödjer staden invånarinvolvering?
 42. 42. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 42 Nao framför Haiku
 43. 43. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 43 Läsinspiration på många sätt
 44. 44. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 44 Bibliotekets fokus 2018 Tänk digitalt! Tänk digitalt i allt du gör!
 45. 45. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 45 • Läsgalaxen • Adventskalendern • Daisy • NAO och Haiku • Ronja Rövardotter, berättelse och teknik • Helsingborgs-appen • Anmälningar tillarrangemang via hemsidan • Digitala kompletteringar till tidningar och tidskrifter • Digidel • Digideli • Webb- och telefonmöten • Filmning av Ledningsgruppsmöte, stormöten, verksamhets-APT • Bilden av Framtidens bibliotek Tänk digitalt – exempel från arbetet
 46. 46. 2018-06-14 Arbetet ger spin-off effekter!
 47. 47. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 47 - En ny arbetsmetod för att säkerställa tillväxtpotential hos städer samt hantera gemensamma utmaningar - Främjar samarbete - Formell utkomst: handlingsplan med åtgärder
 48. 48. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 48 Biblioteket - en del av staden • Ökat samarbete • Del av stadens utvecklingsarbete • Strategiskt mer synliga och involverade • Visar på relevans
 49. 49. 2018-06-14 2018-06-14 Sida 49 • Tillitsbaserad styrning • Medarbetarskap • Involvering, samarbeten, nätverk • … Framtid
 50. 50. 2018-06-14 Tillsammans skapar vi framtidens bibliotek – i den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden

×