SlideShare une entreprise Scribd logo
KWIECIEŃ
SOCIAL BRAND
FOOTPRINT
SPIS TREŚCI
WSTĘP												3
NIESTANDARDOWE FORMY KOMUNIKACJI
W SOCIAL MEDIA								 4 - 5
HOT OR NOT										6
SOCIAL MEDIA LEAD GENERATION			 7 - 8
STRONA MIESIĄCA 9 - 11
NIE PISZ GDY TWOI FANI SIEDZĄ NA FEJSIE! 12 - 14
WYWIAD 15 - 17
SII2 											18
DEMOGRAFIA FACEBOOKA						19
YOUTUBE											20
TWITTER 21
BRANŻE NA FACEBOOKU							22 - 53
3
Lewandowski przyciąga dzięki swoim występom
naboisku.CleoiDonatanbudzązkoleiskrajneemocje.
Część oskarża ich o seksizm, część pokochała ich
bezpretensjonalną energię i bezwstydną radość z
naturalnego piękna. W obu przypadkach wizerunek
pasuje do marki, jest szczery i autentyczny.
W kwietniu kampaniami marek prowadzo-
nymi w mediach społecznościowych wstrząsnęły
kontrowersje wokół “Rozkosz w ustach”. Producent
pikantnej zupy uznał, że pikantny podtekst erotycz-
ny będzie skutecznym magnesem. Większa reklamę
zrobiły mu jednak media piętnujące kampanię, niż
sama kampania, która, gdyby nie szukająca sensacji
prasa i portale przeszłaby na Facebooku, gdzie kierują
banery reklamowe, niezauważona. Fan page cieszy się
znikomym powodzeniem.
“W kwietniu najgłośniejszą próbę zrobienia
większego szumu w mediach społecznościowych
WSTĘP
Seks sprzedaje, choć nie zawsze na Facebooku
podjęła chyba marka obuwnicza Bartek. Dotąd nieszcze-
gólnie wyróżniającą się komunikację zastąpiły teasero-
we kreacje „Tysiące kobiet w ciąży przez Bartka”. Co
ciekawe w tym przypadku to komunikacja ATL-owa
kierowała ruch głównie do mediów społecznościowych
(a nie odwrotnie). Potencjał był niezły, jednak mam
wrażenie, że w mediach społecznościowych komplet-
nie go nie wykorzystano. Gratulacje należą się jednak
za odwagę i chęć wyróżnienia się na tle konkuren-
cji. Autorka kampanii była w ostatnim czasie jedną z
najczęściej krytykowanych osób w branży; rzecz jasna
głównie reklamowej - pisze Marta Kowalczys z agencji
Get More Social.
Bardzo ciekawe czasy nadchodzą dla tradycyjnych
mediów, których część zaczyna dostrzegać potencjał w
innych mediach - społecznościowych. W tym miesiącyu
postanowiliśmy wziąć pod lupę stację TV i program
TV. Obie stanowią świetne przykłady tego jak łączyć
ze sobą różne narzędzia do promocji mediów.
4funTVtowielowymiarowarozrywka.“Abyosiągać
jak największą efektywność postanowiliśmy wypraco-
wać mechanizmy tzw. Social viral loop czyli odpowied-
niego przekierowywania użytkowników pomiędzy
serwisami społecznościowymi w których reprezento-
wane są nasze stacje a ekranem TV w taki sposób aby
odbywało się to jak najbardziej dla nich neutralnie a
dla nas efektywnie” - pisze Mateusz Górecki z 4fun
Media SA.
Z kolei odpowiedzialny za rozwój społeczności
wokół Fakty TVN mówi nam o tym w którym kierunku
zmierzają media i połeczności: “
Media tradycyjne
promują swoje treści w nowych mediach. Właściwie
skupiają się na promocji, bo rzadko potrafią np. na
Facebooku prowadzić sensowny dialog. A fanpage –
niczym magiczna różdżka – przemienia „drewniane”
marki w żywe. Jest ich percepcją. Nadaje też cechy
ludzkie. Niestety – reprezentanci mediów tradycyjnych
to w większości Pinokia social mediów. Umiejętność
ożywienia marki i dopasowania jej do odbiorcy w
mediach społecznościowych to sztuka.”
Oskar Berezowski
NapoleonCat.com
Robert Lewandowski jest nie tylko królem strzelców. Na Facebooku
buduje kolejne imperium. Tylko w kwietniu zyskał ponad 430 fanów.
Gdy na YouTube Donatan i Cleo przekroczyli 40 mln wyświetleń tele-
dysku My Słowianie, to na Facebooku numerem jeden jest zespół z
drugiego bieguna muzycznej wrażliwości - Behemoth (1,2 mln fanów).
4
Wkwietniunajgłośniejsząpróbęzrobieniawiększe-
go szumu w mediach społecznościowych podjęła
chyba marka obuwnicza Bartek. Dotąd nieszczegól-
nie wyróżniającą się komunikację zastąpiły teasero-
we kreacje „Tysiące kobiet w ciąży przez Bartka”. Co
ciekawe w tym przypadku to komunikacja ATL-owa
kierowała ruch głównie do mediów społecznościowych
(a nie odwrotnie). I co się tam wydarzyło? Na YouTubie
pojawił się spot promujący akcję zatytułowany „Viral
BARTEK2”, którego obejrzano nieco ponad 2000 razy.
Na www.przezbartka.pl spoty zostały opublikowane
przez vimeo.com, które w tym przypadku posłużyło
wyłącznie jako narzędzie do udostępnienia materia-
łu. Na Facebooku pojawił się dedykowany fanpage, na
którymzgromadziłosięprawie30tysięcyfanów.Wynik
fajny, jednak zaangażowanie na stronie z pewnością
dalekie jest od oczekiwań. Zabrakło tu pomysłu, a
jeżeli był to jego skutecznej egzekucji. Całość wydaje mi
się być bardzo niespójna i chaotyczna – z jednej strony
wielkanocne słodkie i komunikacyjnie „poprawne”
kurczaczki, z drugiej zaś ocierające się o kontrower-
sję zdjęcia „ofiar Bartka”. Całość uzupełniana zdjęcia-
mi barwnych wystaw sklepowych i „arcyciekawych”
i długich wywiadów ze wszystkimi świętymi, którzy
brali udział w realizacji kampanii.
Potencjał był niezły, jednak mam wrażenie, że w
mediach społecznościowych kompletnie go nie wykorzy-
stano. Gratulacje należą się jednak za odwagę i chęć
wyróżnienia się na tle konkurencji. Autorka kampanii
była w ostatnim czasie jedną z najczęściej krytykowa-
nych osób w branży; rzecz jasna głównie reklamowej.
O wiele bardziej „seksi” w mojej ocenie poradziły
sobie inne akcje. Na myśli mam promocję czwartego
sezonu serialu „Gra o tron” na Facebooku połączoną z
niestandardową akcją offline. Specjalnie na zamówie-
nie polskiego HBO w USA powstała replika kultowe-
go tronu. Same liczby robią wrażenie – 1000 mieczy, 2
metry wysokości, 100 kg wagi i 2 miesiące pracy. Do
dziś tron pojawił się m.in. w Warszawie, Katowicach,
Gdańsku, Wrocławiu a w newsfeedzie do tej pory
pojawiają się zdjęcia znajomych, którzy zasiadając na
tronie na chwilę mogli poczuć się jak Władcy Siedmiu
Królestw.
Z pewnością z dużo mniejszym budżetem, ale za
to z pomysłem w ostatnich dniach zabłysnęło również
Tesco.Wykorzystanieokresuprzedhistorycznąkanoni-
zacją jest wręcz książkowym przykładem real-time
marketingu.ScreenyzestronyinternetowejTesco,które
zaproponowałozestawdlapielgrzyma(kremówka,flaga
papieska, peleryna przeciwdeszczowa oraz turystycz-
ne krzesełko) obiegły całą sieć. Ze względu na grono
Redefiniowanie DNA marki
NIESTANDARDOWE FORMY KOMUNIKACJI W SOCIAL MEDIA
Social media zredefiniowały kontakt marki z klientem, sposób i formę jego
obsługi, a często i DNA marek, co sprawiło, że marketingowcy zaczęli
myśleć nowymi kategoriami, a odbiorcy zaczęli mieć większe oczekiwa-
nia. Bardzo poprawna i standardowa komunikacja przestaje być regułą. Marta Kowalczys
Project Manager
Get More Social
5
odbiorców na wzrost sprzedaży wybranych produktów raczej
się to mocno nie przełożyło (a może się mylę?), jednak Tesco
idealnie puściło oko do swoich klientów i sprawiło, że o marce
mówiła nie tylko marketingowa branżunia.
Sama specyfika portali społecznościowych, czy też mechani-
zmynimirządząceponiekądpodyktowałyfirmomnowepodejście
do reklamy i sprzedaży. Osobiście mocno trzymam kciuki, aby
nowe trendy i niesztampowe pomysły znalazły się w „strate-
giach marketingowych” większości firm.
02-04
03-04
04-04
05-04
06-04
07-04
08-04
09-04
10-04
11-04
12-04
13-04
14-04
15-04
16-04
17-04
18-04
19-04
20-04
21-04
22-04
23-04
24-04
25-04
26-04
27-04
28-04
29-04
30-04
1,000
250
500
750
1,250
1 934 473 37 637
37 637
Najwyższy wzrost Najniższy wzrost
Średni wzrost
HBO wzrost fanów
NIESTANDARDOWE FORMY KOMUNIKACJI W SOCIAL MEDIA
6
HOT
NOT
Jakiś czas temu kumpel zajmujący się moderacją dziesiątków fan page’y
zachwycił się swoim nowym smartfonem, gdzie pierwszy raz zainsta-
lował aplikację mobilną do zarządzania fan page’ami. Mówił mi: stary,
teraz to ja w ogóle nie siadam już do komputera. Fajnie, pomyślałem. Też
zresztą mam podobnie. Podobnie postępuje już ponad miliard osób na
całym świecie. W kwietniu bowiem liczba mobilnych użytkowników
Facebooka przekroczyła właśnie tę kolejną barierę.
W kwietniu Facebook uruchomił też usługę „Nearby friends”, dzięki
której będziemy mogli wyszukać naszych znajomych znajdujących się w
pobliżu. Coraz więcej firm wykorzystuje mobilne formaty reklamowe na
FB, a potencjał mobilnych serwisu stale rośnie. Wiadomo to nie od dziś, a
szczególnie jest to widoczne w związku z dynamicznym rozwojem innych
aplikacji mobilnych, jak choćby Facebookowy Instagram czy Snapchat.
Coraz więcej marek, i użytkowników, wykorzystuje te narzędzia, a treści
z nich gromadzi na swoim fan page’u czy profilu osobistym. Facebook
w coraz większym stopniu staje się więc hubem, a coraz mniej innowa-
cyjnym serwisem społecznościowym. Aczkolwiek bycie gigantycznym
socialowym hubem to też innowacyjność, bo nikt wcześniej tego nie
robił. Zobaczymy jak to dalej pójdzie.
Na pewno będziemy dalej szli w stronę mobilności. Widać to i po moim
kumplu, i po mnie samym. W kwietniu Facebook chwalił się wieloma
rzeczami, ale kwestie związane z mobile’m były widoczne najbardziej.
Pozostaje tylko czekać na jakiś ruch Zuckerberga i spółki, który pozwoli
na wykorzystywanie Facebookowych aplikacji w mobile’u…
Google+ przez wielu jest postrzegany jako najgroźniejszy rywal
Facebooka. Choć nadal liczba jego użytkowników jest ponad dwukrot-
nie mniejsza, działania polegające na wymuszaniu korzystania z tej
platformy poprzez jej integrację z innymi produktami Google’a, przyno-
siły zamierzony efekt. Oczywiście, znajdowały wielu przeciwników.
Dla mnie jednak zawsze wydawały się naturalne – zarówno z punktu
widzenia firmy, jak i użytkownika wielu produktów stworzonych przez
Google. Posiadanie osobnych tożsamości i loginów do poczty, YouTube’a
i Google+ było jedynie utrudnieniem. Sam Google+ też budzi we mnie
pozytywneuczuciadziękiprzejżystemuinterfejsowiiciekawymfunkcjo-
nalnościom, jak na przykład Hangouts.
Dlatego dużym zaskoczeniem i zawodem była dla mnie informacja
o rozstaniu z Google twórcy i dotychczasowego szefa projektu Google+,
Vica Gundotry. Od razu zrodziło to spekulacje na temat przyszłości
tego projektu, podsycane informacjami o przesunięciu znaczącej części
zespołu programistycznego do innych zadań, głównie związanych z
rozwojem Androida. Mimo wszystko
Marcin Żukowski
Account Manager
Mint Media
Grzegorz Berezowski
CEO
NapoleonCat.com
HOT OR NOT
7
Michał Makowski
social media manager
click community
SOCIAL MEDIA LEAD GENERATION
Bądź LEADerem w Social Media
Niektórzy z całą pewnością się trochę zawiodą, ale
powyższy tytuł nie odnosi się wcale do regularnego
pojawiania się w zestawieniu Social Brand Footprint.
Słowo klucz to Social Media Lead Generation – czyli
budowanie relacji a następnie sprzedaży za pomocą
mediów społecznościowych.
Marketerzy wszystkich krajów zastanawiają się
nad jednym: „Jak przekuć zaangażowanie osób śledzą-
cych daną markę na ich decyzje zakupowe?”. Już od
dawna liczba Fanów a od jakiegoś czasu „ilość osób,
które o tym mówią” nie jest wymierna dla osiągnię-
cia wyników sprzedażowych czy nawet pośrednio dla
zasięgu. Samą, nawet bardzo angażującą, komunika-
cją nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Szczególnie, że
waluta – lajki, dodanie do ulubionych - w jakiej Fani
płacą za wartościowy kontent, nie zawsze przenosi się
na zasięg a następnie sprzedaż. Jak więc wykorzystać
pokłady złota drzemiące w socialowych kopalniach?
Podpowiadamy:Wdobiespadającychzasięgówrozszerz
swoją obecność w mediach społecznościowych o LEAD
Generator, czyli społecznościowy kamień transmu-
tacji zamieniający społeczność w bazę potencjalnych
klientów.
Fan w zasięgu
Społeczności budowane nawet latami przesta-
ją widzieć to co do nich komunikujemy. - Lekiem
na całe zło fragmentarycznego zasięgu społeczności
fanpage’a miała być reklama, jednak dostrzegalne jest
coraz częściej to, że i ona – przy niewielkich nakładach
finansowychorazniewystarczającejwiedzytechnicz-
nej – jest przelewaniem z pustego w próżne. Mało
tego, również dobrze przygotowana kampania nie
gwarantuje skutecznych rejestracji a użytkowni-
cy nie są pozytywnie nastawieni do wypełniania
formularzy. Stąd też istotnym jest znalezienie innej
metody działania, która pozwoli powstałą wokół
marki społeczność monetyzować.
- Tą metodą są prospekty i leady, czyli zaintereso-
wanie użytkownika ofertą i jego – wyrażona oficjal-
nie – zgoda na przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych. Dane te raz zdobyte,
należą już do nas na zawsze - mówi Rahim Blak,
współtwórca click apps.
TymsamympozyskującjenaFacebooku,możemy
wykorzystywać następnie także poza nim. Na myśl
przychodzitu,choćby,prowadzeniespersonalizowa-
nych kampaniach emailingowych a nawet kampanii
telemarketingowych zwłaszcza, że te drugie nie
wymagają udzielenia zgody na wykonanie telefonu!
Leady – skąd je wziąć?
Aby przekonać się o sile i znaczeniu leadów
społecznościowych, trzeba poznać ich źródło oraz
wartość. Tym pierwszym są aplikacje instalowane
na fanpage’ach. Aby móc wziąć udział w konkur-
sie lub akcji promocyjnej, czy programie lojalnoś-
ciowym użytkownik musi obligatoryjnie – poza
polubieniem fanpage’a – zaznaczyć dwa checkboksy.
Za ich pomocą potwierdza, że zapoznał się z regula-
minem aplikacji oraz że zezwala na wykorzystanie
danych udostępnionych na profilu osobistym w
celach marketingowych oraz na przetwarzanie
tychdanychdrogąelektroniczną.Używającaplika-
cji administrator fanpage’a nie tylko tworzy listę
subskrybcyjną, ale również szereg informacji
o użytkownikach, których nie pozyska dzięki
polubieniuFanpage.Napodstawiedanychzaplika-
cjiadministratorskategoryzujeużytkownikówlike
page’a, a co za tym idzie przeprowadzi skutecz-
niejsze kampanie marketingowe.
- Mechanizmy aplikacji udostępniają dane
o wieku, płci, miejscu obecnego zamieszkania,
kategoriach zainteresowań, a co najważniej-
sze adresie email danego fana. E-mial aktualny,
aktywny i z którego najprawdopodobniej korzysta
na co dzień logując się do Facebook’a – stwierdza
Michał Blak, CEO click apps.
Nierzadko udaje się także pozyskać tak ważną
daną jak numer telefonu. Jak widać wyższość
leadów socialowych nad tymi z formularzy
8
co za tym idzie najmocniej angażuje społeczności. Co
w ten sposób uzyskujemy?
- Przeniesiemy zaangażowanie i ruch z tych źródeł,
pozyskując nowych fanów, a co najważniejsze, docierając
doichdanychosobowych.Napoczątekwartospróbować
dwóch aplikacji z palety ponad 30 narzędzi click apps
– click insta oraz click competition – sugeruje Michał.
Nastawiając się na synergię obecności marki na
wspomnianych platformach i Facebooku, jesteśmy więc
w stanie skutecznie zwiększyć zasięg naszego komuni-
katu i oferty oraz możliwości sprzedażowych drzemią-
cych w Social Mediach.
newsletterowych jest bezdyskusyjna. Przy dedykowa-
nej optymalizacji możemy również uzyskać dodatko-
we informacje takie jak inne profile w social media,
miejsce pracy, stanowisko, strona internetowa, z którą
użytkownik jest powiązany a nawet zainteresowania.
Wszystko to zdobywamy tylko dzięki jednorazowemu
zalogowaniu użytkowika bez wypełniania formularza.
Legalnie i niewielkim kosztem
Mając rozbudowaną społeczność oraz pomysł na
nietuzinkową, przekraczającą schematy akcję jesteśmy
w stanie przenieść, bez większych przeszkód, jej
aktywność do jednej z aplikacji, a następnie przetrans-
formować ją w gorące leady behawioralne.
- Im większy kapitał początkowy, tym lepiej, gdyż
automatycznie koszt pozyskania tą metodą leadów
spada do wartości nie przekraczających kilkunastu
groszy za jeden – mówi Rahim.
Jest to wartość, której innymi drogami właści-
wie nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Szczególnie,
że taki lead uzyskujemy na własność do momentu
wypisania z listy subskrybcyjnej, a możliwości jego
wykorzystania ogranicza jedynie nasza wyobraźnia.
Co bardzo ważne, cały proces pozyskiwania danych
z Facebooka jest zgodny z jego regulaminem oraz
polskim ustawodawstwem.
- Warunkiem, który musimy spełnić jest m.in.
zamieszczenie informacji, że promocja i akcja nie jest
współorganizowana przez Facebooka - dodaje Rahim.
Polskieustawodawstwowymagajedynie“wyraźnej
zgody”, za którą uznaje się checkboks. Wszystkie
mechanizmy są gotowe a aplikacja jest właściwie
rodzajem interaktywnego landingu, który nie tylko
zachęca o logowania, ale dodatkowo używa viralowych
funkcjonalności, które automatyzują proces pozyski-
wania osób połączonych z osobami, które zapiszą się
dzięki reklamie lub zasięgom organicznym.
Co poza Facebookiem?
Umiejętnie przeprowadzona akcja konkursowa na
InstagramielubYouTubiejestwstanietakżewygenero-
wać leady sprzedażowe. Do aplikacji możemy również
kierować z kampanii w sieciach afiliacyjnych poza
serwisem, umieszczając aplikację na stronie www.
Samo logowanie odbywa się przez dialog autoryzacji
Facebooka, który działa zarówno w ramach portalu
jak i poza nim. Ten warunek wynika z faktu, że tylko
Facebook oraz Google pozwalają na przekazanie
administratorwi adresu email. Facebook przekazuje
jednak więcej danych uzupełniających. Elementem,
który najefektywniej zwiększy naszą bazę jest głosowa-
nie. To ono najbardziej emocjonuje użytkowników, a
SOCIAL MEDIA LEAD GENERATION
9
Social viral loop w 4fun Media
Jak angażować fanów, zdobywać userów, komu-
nikować się z widzami na przykładzie 4fun Media
(właściciela m.in. 4fun.tv, RBL.TV oraz TV.DISCO).
STRONA MIESIĄCA
Kanały telewizyjne 4fun Media od zawsze kojarzyły
się z najbardziej interaktywnymi i angażującymi widzów
telewizjami w Polsce. Jeden z głównych celów przed nimi
stawianych był taki, że miały umożliwiać jak największą
interakcję z widzem, budować zaangażowanie i długoter-
minowe relacje. Takie cele strategiczne od przeszło 10 lat
bez kłopotu realizowano na ekranie telewizora, natomiast
były znacznie wolniej wdrażane w obszarze Internetu.
Od przeszło 3 lat spółka realizuje strategię silnej ekspan-
sji w obszarze social media, które w ostatnich latach stało
się równorzędnym miejscem poszukiwania rozrywki dla
widzów naszych stacji co TV.
Aby osiągać jak największą efektywność postanowi-
liśmy wypracować mechanizmy tzw. Social viral loop
czyli odpowiedniego przekierowywania użytkowni-
ków pomiędzy serwisami społecznościowymi w których
reprezentowanesąnaszestacjeaekranemTVwtakisposób
aby odbywało się to jak najbardziej dla nich neutralnie a
dla nas efektywnie.
10
W celu silnego zaistnienia w mediach społecznoś-
ciowych postanowiliśmy postawić na następujące
obszary aktywności:
1. Fanpage na Facebooku – gdzie łącznie „mamy”
ponad 1,2 fanów
2. Kanały na youtube – które subskrybuje łącznie
prawie 200 000 widzów a których oglądalność wacha
się między 1,5 a 6 mln odtworzeń miesięcznie
3. Stronyinternetowe–„spinające”większośćnaszych
treści w jednym miejscu i pozwalające na kierowanie do
konkretnychpozycjiprogramowychw TV
14. Apr 21. Apr 28. Apr 5. May
0
5
10
15
20
25
30
35
4. Twitter - pozwalający dotrzeć nam do najwięk-
szych fandomów w Polsce (przede wszystkich fani Justina
Biebera, One Direction czy też Dawida Kwiatkowskiego)
5. Instagram – pozwalający pokazywać codzien-
ne życie prezenterów naszych stacji czy też poszczegól-
nych produkcji jakby „od kuchni” i zawsze dokładnie w
momencie gdy coś się dzieje
6. 	 Ask.fm – pozwalający dotrzeć do najmłodszej
grupy docelowej naszych stacji TV
7. 	 FUNAPP- Czylipierwszatakrozbudowanaaplika-
cja mobilna + RWD + Windows 8 second screen na świecie
Udało nam się stworzyć schemat działania dla
większości treści jakie umieszczamy tak aby w
odpowiedni sposób je multiplikować w różnych
serwisach, zwiększać liczbę kontaktów z marką
oraz ostatecznie kierować widzów do odpowiednich
pozycji programowych w TV. I tak na przykładzie
np. dowolnego programu w TV postaram się pokazać
jak do jego promocji wykorzystujemy „arsenał”
posiadanych możliwości.
ER 4funTV -
Zaangażowanie jest sumą
interakcji fanów/śledzących
podzieloną przez liczbę fa-
nów/śledzących na danych
profilach. Pokazuje jakie
kanały społecznościowe
angażują skutecznie
STRONA MIESIĄCA
11
W trakcie nagrań do programu prezenterzy robią
zdjęcia, które umieszczają od razu w Instagram i które
automatyczniesąsharowanenaFB.Powstająteżkrótkie
filmiki promocyjne, które umieszczamy na naszych
kanałachYT(automatycznieinformujemyonichfanów
na Twitterze), embedujemy na WWW do którego
następnie kierujemy z Facebooka. W trakcie emisji
programu nasi prezenterzy zapraszają fanów w ask.fm
do zadawania pytań o programie i o nich prywatnie.
W ten sposób wykorzystujemy każde z posiadanych
mediów społecznościowych w celu jak największej
promocji naszego kontentu TV.
Naszym największym osiągnięciem w ostatnim
czasie jest jednak aplikacja second screen – FUN APP.
Jej największym wyróżnikiem jest to, że jest interne-
towym medium społecznościowymi ale bardzo mocno
zintegrowanym i przede wszystkim w pełni zsynchro-
nizowanym z naszymi TV. To dopiero to rozwiązanie
umożliwiło nam na tworzenie mechanizmów realnego
wpływu internautów na kontent TV na żywo, czy też
poprzez lajkowanie klipów na ekranie (co automa-
tycznie jest głosowaniem na FUN APP LISTĘ) czy też
przez możliwość decydowania o przebiegu programu
oddając już prawie pełnię władzy widzom-internautom
(co niebawem pokażemy na antenie 4fun.tv).
1010251
98,47%
Social Footprint
338 719 1025935
Followers
12698
1,24%
0,00%
6
0,29%
2980
1,83
Engagement
4FunTV
STRONA MIESIĄCA
Mateusz Górecki
Dyrektor ds. Innowacji i
Inwestycji
4fun Media SA
12
W czerwcu ubiegłego roku Facebook udostępnił
administratorom stron (fanpage’y) nowe statysyki.
Za jedną z najciekawszych nowości uznano informa-
cję o tym, w jakich godzinach i dniach tygodnia
na Facebooku przebywa najwięcej fanów danej
strony. Te informacje miały pomóc w planowa-
niu czasu publikacji postów tak, by docierać do jak
największej liczby fanów. Teoretycznie bowiem
opublikowanie postu w czasie, gdy na Facebooku
„siedzi” większa liczba naszych fanów, powinno
skutkować wyświetleniem go większej liczbie ludzi.
Taka optymalizacja jest tym ważniejsza, że zasięg
organiczny treści publikowanych na fanpage’ach
stale spada w wyniku kolejnych zmian EdgeRanka,
czyli algorytmu odpowiedzialnego za decydowanie o
tym, jakie treści są wyświetlane każdemu użytkow-
nikowi Facebooka z osobna. Czy jednak rzeczywi-
ście posty publikowane w czasie, gdy nasi fani są na
Facebooku trafiają do nich częściej?
Postanowiliśmy sprawdzić, jaka jest korelacja
pomiędzy liczbą fanów online o godzinie i w dniu,
w którym jest publikowany post, a jego zasięgiem
organicznym,czyliliczbąosób,któretenpostzobaczy-
ły w sposób niewymuszony przez jego promocję.
Takiej samej analizy dokonaliśmy dla sprawdzenia
Liczba fanów online ogodzinue publikacji postu
okazałasięsłabo,acoważniejsze–ujemnie,skorelo-
wana z zasięgiem organicznym postu. Taki sam
wynik daje analiza liczby fanów online w dniu
publikacji postu.
Średnie wartości współczynników, zwłaszcza
w przypadku liczby fanów, nie wskazują na silną
korelację, jednak pokazują trend tych zależności.
Poniżej znajdują się wykresy ilustrujące w przypad-
ku wybranego profilu rozkład zasięgu organicznego
postów oraz analizowanych współczynników wraz z
liniamitrenduprezentującymisiłęikierunekkorelacji.
NIE PISZ, GDY TWOI FANI SIEDZĄ NA FEJSIE!
Nie pisz, gdy Twoi fani siedzą na Fejsie!
- liczba fanów w godzinie publikacji - 0,08
- 0,07
0,39
0,42
- wskaźniek Engagement Rate
- wskaźnik Social Interaction Index
- liczba fanów w dniu publikacji
Korelacja pomiędzy zasięgiem organicznym
posta a...
Medina korelacji
(r)
korelacji pomiędzy wskaźnikami zaangażowa-
nia postów i ich zasięgiem organicznym. Analiza
została przeprowadzona na próbie 3778 postów
opublikowanych pomiędzy 16 października 2013
i 15 stycznia 2014 na 28 profilach posiadających
od 100 tys. do ponad 25 milionów fanów. Wyniki
okazały się dosyć zaskakujące.
Zdecydowanie silniejszą i pozytywną korelację
możemy natomiast zauważyć pomiędzy wskaźnikami
zaangażowaniapostówER(EngagementRate)orazSII
(Social Interaction Index ) i zasięgiem organicznym.
13
Korelacja pomiędzy l. fanów online w godzinie publikacji i zasięgiem organicz-
nym postów (r=-0,18).
Korelacja pomiędzy liczbą fanów online w dniu publikacji i zasięgiem organicz-
nym postów (r=-0,24).
Okazuje się zatem, że przy planowaniu czasu
publikacji, bardziej przydatne do prognozowania
zasięgu organicznego postów, będzie kierowanie
się średnimi wskaźnikami zaangażowania postów,
takimi jak Social Interaction Index. W naszej
analizie uwzględniliśmy zarówno posty, które nie
były promowane, jak też te, które były wspierane
budżetem promocyjnym. Nie wpłynęło to jednak
na otrzymane wyniki. A zatem warto przyglądać
się nie tylko danym pochodzącym z naszych profili.
Analizaprofilikonkurencyjnychmożewskazaćnam
najbardziej optymalny czas postowania dla danej
kategorii czy grupy docelowej.
Planując kalendarz publikacji dobrze jest więc
uwzględnić najistotniejsze dla nas posty wówczas,
gdymożemyliczyćnaichnajwyższyzasięgorganicz-
ny. Pamiętajy jednak, by nie zaniedbywać naszych
fanów w pozostałym czasie, gdyż ciągłość komuni-
kacji jest bardzo istotna dla podtrzymania zainte-
resowania i relacji.
NIE PISZ, GDY TWOI FANI SIEDZĄ NA FEJSIE!
14
Korelacja pomiędzy
liczbą fanów online w
dniu publikacji i za-
sięgiem organicznym
postów (r=-0,24).
Korelacja pomiędzy
Social Interaction In-
dex i zasięgiem or-
ganicznym postów
(r=0,85).
NIE PISZ, GDY TWOI FANI SIEDZĄ NA FEJSIE!
15
Pinokio w social media, czyli media tradycyjne
Z Mikołajem Nowakiem, odpowiedzialnym za komplekso-
wy rozwój mediów społecznościowych dla Faktów TVN,
rozmawia Oskar Berezowski, analityk NapoleonCat.com.
MEDIA W SPOŁECZNOŚCIACH
NapoleonCat.com: Jakienadziejemogąpokładać
media w związku z Facebookiem?
Mikołaj Nowak: Nadzieja matką… Ciężko wiązać
jakiekolwiek nadzieje z Facebookiem, bo jest to system, na
który nie mamy wpływu. Miejmy nadzieję, że któregoś
dnianiewyświetlinamsięnapis“zapłać,abysięzalogować”.
Nie mamy wpływu na przeprowadzane w nim zmiany
– musimy się dopasowywać.
Nadzieja także w opiniach. Po to się powinno być na
Facebooku. Jest on blisko ludzi i daje ludziom iluzorycz-
ne poczucie bliskości.

Media tradycyjne promują swoje treści w nowych
mediach. Właściwie skupiają się na promocji, bo rzadko
potrafią np. na Facebooku prowadzić sensowny dialog.
A fanpage – niczym magiczna różdżka – przemienia
„drewniane” marki w żywe. Jest ich percepcją. Nadaje też
cechy ludzkie. Niestety – reprezentanci mediów tradycyj-
nych to w większości Pinokia social mediów. Umiejętność
ożywienia marki i dopasowania jej do odbiorcy w mediach
społecznościowych to sztuka.
NapoleonCat.com: Na świecie trwa właśnie
w najlepsze wojna o wydawców między Twitterem a
Facebookiem. Serwis Zuckerberga chce przekonać media,
że mogą przenieść swoją komunikację z Twittera. Twitter
z kolei upodabnia wygląd do Facebooka. Zyskają media?
Mikołaj Nowak: Zaraz, zaraz… ale mówmy
o Polsce, gdzie Facebook jest ogromny, a Twitter
malutki. To nie walka Dawida z Goliatem. Nie widzę
też, by lokalne marki rezygnowały ze strony na
Facebooku dla samego Twittera.
Dziś to brzmi jak herezja.
 Ale Twitter uzbraja
się. To długi proces. Według mnie serwis ten będzie
zmieniał się w kierunku typowo facebookowego
modelu gatunku social networkingu, jaki prezen-
tują FB, czy Google+. Znajomi, kręgi, grupy, lokalne
społecznościwramachwielkichgrup.Takjakdzielni-
ce w mieście. 
W ogóle przykład miejski świetnie
odzwierciedla rozwój serwisu społecznościowe-
go. 
Dziś Twitter stawia na krótkie formy, co nie
znaczy, że jutro nie rozszerzy 140 znaków do 1400.
Pamiętaj, że twórcy serwisów znanych dziś pod
kryptonimem „social media” lubią zdradzać swoje
ideały.Przykładznaszegopodwórka:Grono.net.Było
zamknięte – niedostępne dla niezaproszonych. Jak
ekskluzywny klub. A potem otwarte, dla każdego.
Aspekt elitarności został zmazany w sekundę, choć
nie istniał już od dawna. Bo o jakiej elitarności
mówimy, jeżeli do społeczności przynależy ponad
milion osób?
Twitter testuje. Chce przekonać się, czy stricte
facebookowa nawigacja to klucz do sukcesu. Czas
pokaże, czy ptaszek odleci od gniazda i rozwinie
się, czy po prostu z niego wypadnie.
NapoleonCat.com: Możliwość osadzania
tweetów i postów facebookowych to przydatna
funkcjonalność dla portali, ale to wciąż generuje
ruch z serwisu www na Twittera i Facebooka, a
wydawcy liczą na działania w drugim kierunku.
Mikołaj Nowak: Wydawcy w ogóle mają
problem z oddawaniem ruchu za darmo..
To dość logiczne. Najlepiej zmienić perspekty-
wę: coś oddajesz, ale też coś bierzesz. I to bardzo
cenne “coś”, bo opinie o twojej marce, produktach,
komunikacji. Dostajesz dialog, który odpowiednio
odfiltrowany jest złotem social mediów.
Oczywiście mowa o tych sensownych i meryto-
rycznych opiniach…
Większość wydawców tkwi w martwym
punkcie wmawiając sobie, że opinia ludu ich nie
interesuje. Ale czasy się zmieniły. Dziś nie ma już
dyktatorów, ludzie sami wybierają, co chcą czytać,
oglądać, czego chcą słuchać.
16
Operatorzy social media odcinają kupony z bycia
operatorami social media. Coś jak zespół Wham!
– jeden dobry strzał z hymnem Świąt, czyli „Last
Christmas”, i kasa płynie przez całe życie. Na tym
polega biznes. A media społecznościowe to nie tylko
idea. To przede wszystkim biznes. I tu pojawia się
problem – nie jesteś na Facebooku, Twitterze, Google
Plus, itd. to jesteś niemodny. Wręcz zacofany! A skoro
jesteś niemodny, wręcz zacofany, to po co ludzie mają
poświęcać ci swoją uwagę?
DlategoFaktyTVNwInterneciedziałająhybrydo-
wo.Naszeaktywnościsąrównomiernejwagi.Reporter
Online oddaje materiał, producent www dodaje go
na stronę, producent social promuje i przekazuje
opinie do konkretnych osób. Oczywiście te wartoś-
ciowe opinie. Pełna symbioza. Jeżeli chodzi o media
tradycyjne to ich obecność w tzw. social mediach jest
często wymuszona. Dzieje się tak głównie dlatego, że
niewielu potrafi stworzyć unikatowy pomost między
jednym i drugim, między redakcją / newsroomem, a
światem mediów społecznościowych. Przy odpowied-
nim podejściu my dostajemy ruch z Facebooka, a on
swój. Barter. Profil w mediach społecznościowych
jest jak organizm: trzeba go dobrze „odżywiać”, żeby
prawidłowo funkcjonował. Można ładnie go ubrać
w treści, lub dokupić sterydy (reklamy). Kto co lubi.
NapoleonCat.com: Media podzielą platfor-
my na te które służą do komunikacji dziennikarzom
i te, które wykorzystują stacje radiowe, TV, portale,
gazety? Szybki news: Twitter, budowanie społecz-
ności: Facebook?
Mikołaj Nowak: Po pierwsze: polski Twitter
został zaadaptowany przez dziennikarzy, polityków
NapoleonCat.com: Naraziewtejwalce
o wydawców nie bardzo, przynajmniej w Polsce,
liczy się YouTube. Wciąż atrakcyjniejsze dla
dużych graczy są własne playery umożliwiające
emisję własnych reklam, utrzymywanie widza
w obrębie własnego serwisu i własnych treści.
Program informacyjny taki jak Fakty TVN może
szukać widzów także na YouTube?
Mikołaj Nowak: Budowanie społeczno-
ści na YouTube to specyficzny sektor. Powstało
LifeTube, któremu kibicuję; ciężkie zadanie przez
nimi. Wsparcie zawsze jest ciężkie.
Fakty TVN emitowane są od 17 lat na
antenie TVN. W innej stacji ich nie znajdziesz.
Analogicznie jest z www, ale to już kwestia
ustaleń. www.fakty.tvn.pl to nasz adres i pod
niego codziennie zapraszamy widzów z TV. Po
opinie sięgamy szerzej.
NapoleonCat.com: Wróćmy do
Facebooka. Newswire to szansa czy zagrożenie
dla tradycyjnych mediów?
Mikołaj Nowak: Newswire to medium,
na którym mogą skorzystać głównie użytkowni-
cy. Przecież Facebook także wyposażony został
a algorytm sortowania treści. I podejmuje próby
kopiowania idei podawania newsów chociaż-
by via aplikację „Papier”. Facebook… Wszelkie
modyfikacje w nim potrząsają polską branżą
social media. Jak trzęsienie ziemi. Każda zmiana
jest niepewna i wywołuje lawinę spekulacji.
Potem wszystko cichnie. Bo spod lawiny nic
nie słychać.
i fanów wątpliwej jakości muzyki POP. 
Tak to
zdefiniowaliśmy. I możemy zmienić. Szybki news nie
musi oznaczać niebudowania społeczności. W końcu
ktoś jest odbiorcą tego newsa. 
Jedno nie wyklucza
drugiego. Akurat Fakty TVN więcej dziennikarzy
mają na Facebooku niż na Twitterze. Awangarda?
Komunikacja ze społecznością nie polega na rażeniu
jej breaking newsami od czasu do czasu. Chodzi o
regularność, ciągłość. Znacznie więcej opinii na
temat swoich materiałów reporterzy przeczytają na
FB.
 Z tego co obserwuję to na Twitterze dominują
sarkazmy i drobne uszczypliwości. Mierne intelek-
tualne wynurzenia podane w formie „odkrycia
Ameryki”.
 To realna wartość dla marki? Jeżeli
miałbym cokolwiek rozdzielać to powiedziałbym
tak: Twitter do błyskawicznego informowania, a
Facebook do tzw. feedbacku.
NapoleonCat.com:To oznacza polaryzację?
Będzie Twitter i Facebook oraz dodatki?
Mikołaj Nowak: Social networkingiem
zajmuję się zawodowo od 10. lat i mimo tego nie
chcę prorokować.
Od kiedy uświadomiłem sobie, że AŻ od 10. lat -
lubię to pokreślać. Bo m.in. dzięki temu wiem, że nie
chodzi o polaryzację. 
Widzę co się dzieje. Pamiętaj,
że gusta się zmieniają. Być może za rok kompletnie
nikomunieznanyserwisrozrośniesię.Będzierealnym
zagrożeniem dla dzisiejszych liderów. Nie ma sensu
tracić energii na wizjonerstwo. Na pewno pozycja
Facebooka i Twittera jest tak silna, że niełatwo będzie
przebić się przez ich firewall.
Ale historia pokazuje, że to możliwe. Jeżeli
dodamy do tego starą zasadę Cyklu Życia Produktu…
MEDIA W SPOŁECZNOŚCIACH
17
Newswire działa analogicznie jak agencja
prasowa. A jeżeli tak działa to nie ma zagroże-
nia dla tradycyjnych mediów, o ile te nauczą się
współpracować z nowymi mediami.
Słowo-klucz to “otwartość”. Potem “chęci”.
Na końcu “odwaga” i nic nie jest straszne. Nawet
Newswire.Dobrzewiesz,żewielugeekówsiecio-
wychwysłałobymediatradycyjnedo“umieralni”
i kazało im konać. Ale tak nie będzie. Ludzie dażą
je za dużym sentymentem, by ot tak pozwolić
im umrzeć.
Regres. Mówi się, że nic nie zastąpi zapachu
książki. I mogę być heretykiem, ale zobaczysz,
że do mody wrócą telewizory “z pupą”. Bo moda
powraca. Ludzie to lubią. Lubią pamiętać i czcić.
Każda nacja, bez wyjątków. Ma to silne powiąza-
nie z nowymi mediami.
NapoleonCat.com:Zmiany w algoryt-
mie, sugerowane treści, lepsza ekspozycja linków
to wystarczy, by media jeszcze mocniej wiązały
się z Facebookiem?
Mikołaj Nowak: Nie wystarczy, bo te
zmiany są dla użytkowników, nie dla mediów.
Mamy wspólny cel – chcemy dotrzeć. Facebook
raczej nie chce lepiej eksponować, by oddawać
ruch. Przecież, gdy spadnie ruch to spadną też
przychody z reklam.
System Facebooka MUSI być nieudolny jeżeli
działa w oparciu o treści polecane przez innych.
I na ich podstawie buduje mapę tego, co dla nas
ważne.
Wyobraź sobie, że mnóstwo naiwnych ludzi
poleca „100 000 iPhoneów za darmo z powodu
brakufolii”inagleautomatFBuznajetętreśćzawartoś-
ciową. Skala. Ale wiesz, że ona jest bezwartościowa. I
to jest realny problem tego serwisu.
Jestem zwolennikiem tworzenia treści najwyższej
jakości, dopracowanych, nawiązujących do problemów
ludzkich. Użytkownik wychowany na atakującym go
spamie zawsze doceni treść wysokiej jakości. Mało to
– zapragnie jej. Wcześniej pisałem o regresie. Myślę,
że to jego Facebook się boi najbardziej. Panicznie boi.
Stąd tak radykalne zmiany.
NapoleonCat.com: Z punktu widzenia
mediów elektronicznych: co jeszcze musi się zmienić
na Facebooku, by był on skutecznym narzędziem
służącym do kontaktu z odbiorcą treści?
Mikołaj Nowak: Często mówię, że strona na
Facebooku, tzw. fan page, to dziś dusza marki.
Ale wiesz, że nie lubię prognozować, bo w kontek-
ściesocialmediatojakwróżeniezkart.
Facebookmoże
wiele udoskonalać. Finalnie społeczność decyduje o
tym, co chce widzieć.
I co wyróżnić interakcją. Facebook jest dla ludzi. 
I
wszystkim, którzy spekulują, że to ludzie są dla
Facebooka mógłbym powiedzieć tylko jedno. Ktoś,
kto wydaje miliardy na nowe zdobycze techniki i
startupy, musi mieć misję. Niektórzy tzw. specjaliści
mylą misję z wizją.
Zauważ, że na ten moment rzeczywistość na
Facebooku jest ciekawa, ale płaska. Emocje niewyraź-
ne. Typowo sieciowe. Treści kiepskiej jakości, czyli
wszystko i nic. Ale są też nasi znajomi, którzy zeszli
na drugi plan. I teraz Facebook chce zmienić postrze-
ganie, priorytety.
To dobry ruch, bo znów zainteresujemy się
sobą,amarkibędąmusiałypostaraćsiebardziej,
by zainteresować nas. I oby to na Facebooku
zmieniło się jak najlepiej.
Mikołaj Nowak
MEDIA W SPOŁECZNOŚCIACH
18
ZAANGAŻOWANIE FANÓW - FACEBOOK
Branża TV od dawna jest jedną z najlepiej prowadzonych na Facebooku. Świadczą
o tym nie tylko profile staji TV, ale i programów oraz seriali. Media elektroniczne
coraz lepiej splatają komunikację posługując się nie tylko różnymi mediami, ale i
platformami społecznościowymi. W tym rapoercie mówi o tym Mikołaj Nowak z
Fakty TVN i Mateusz Górecki z 4fun Media SA.
Analizując strony marek sprawdziliśmy, które z nich wciągają do dyskusji. W
tym celu opracowaliśmy autorski współczynnik Social Interaction Index2 (SII2).
Nie bierze on w ogóle pod uwagę aktywności moderatorów. Kładziemy za to nacisk
na wszystkie wymiary aktywności użytkowników fan page ’a: liczbę ich postów,
komentarzy i “lubię to”, w odniesieniu do liczby wszystkich osób lubiących dany fan
page. Wskaźnik SII2 odzwierciedla aktywność z naciskiem na komentarze, nadając
różne wagi dla różnego rodzaju aktywności. Wystawienie komentarza oznacza, że
dana osoba najprawdopodobniej weszła w relację z marką, ale też zapoznała się z
wypowiedzią moderatora i innych użytkowników, w odniesieniu, do których chce
wziąć udział w dyskusji.
Ranking obejmuje po 15 największych stron z 17 kluczowych branż (e-commer-
ce, banki, alkohol, piwo, motoryzacja, żywność, odzież/moda, kosmetyki/uroda,
telekomunikacja, elektronika, prasa, radio, TV, sport, zdrowie, matka i dziecko,
Top10). Poddaliśmy analizie 510 największych fan page’y by sprawdzić, które
marki najlepiej angażują̨ swoich klientów w największym serwisie społecznoś-
ciowe świata. Został stworzony na podstawie danych dostarczanych przez system
Napoleon (http://www.napoleoncat.com), który codziennie analizuje jednocześnie
ruch na ponad 25 tysiącach największych polskich stronach na Facebooku, Twitterze,
Youtube i Instagramie.
Fani
zaangażowani w media
KATEGORIA
TV
Sport
TOP 15
Radio
Matka i Dziecko
Motoryzacja
Zdrowie
E-commerce
Odzież/Moda
Telekomunikacja
Żywność
Piwo
Alkohole
Piwo
Elektronika
Kosmetyki/Uroda
Banki
średnio
28,170
25,199
25,019
24,794
16,293
13,834
11,252
9,990
6,162
6,394
5,739
3,378
5,343
2,880
3,082
2,577
2,093
11,837
SII2
19
13-18
13-18
50 0 t ys
1%
2%
3%
4%
1mln
1,5 mln
2 mln
2,5 mln
3 mln
3,5 mln
19 -24
19 -25
25 -34
25 -34
35 - 44
35 - 44
45 -54
45 -54
55 - 64
55 - 64
65+
65+
Ilość użytkowników w
poszczególnych
przedziałach wiekowych:
Przyrost użytkowników:
marzec - kwiecień
- marzec
- kwiecień
DEMOGRAFIA FACEBOOKA
20
SA Wardega­
AbstrachujeTV­
Niekryty Krytyk­
Polski Pingwin­
Blowek­
PROSTOtv­
skkf­
UrbanRecTv­
ROJOV13­
reZigiusz­
Step Records­
5 Sposobów na...­
Remigiusz Maciaszek­
AdBuster­
MagdalenaMariaMonika­
857 389 
1,56%
149 678 
2,08%
785 258 
1,40%
194 113 
1,69%
814 285 
1,43%
107 315 
1,24%
259 039 
1,79%
1 080 866 
1,01%
29 906 
4,61%
1 431 451 
4,29%
720 071 
1,37%
54 528 
2,08%
295 398 
1,22%
551 002 
2,06%
71 249 
4,81%
489 321 498 
3,12%
311 928 680 
1,56%
261 852 890 
5,21%
256 045 438 
2,94%
244 251 619 
5,16%
190 117 357 
-0,33%
152 204 490 
2,87%
149 676 253 
1,32%
143 998 742 
2,25%
143 862 700 
7,74%
142 150 946 
2,46%
139 355 648 
3,68%
135 949 547 
2,22%
134 693 135 
3,74%
131 659 148 
4,61%
1 039 
1,76%
1 635 
1,30%
1 030 
2,28%
1 860 
2,48%
664 
5,56%
418 
-3,02%
610 
3,39%
151 
1,34%
10 992 
0,66%
35 
2,94%
2 442 
2,09%
441 
0,00%
587 
2,44%
700 
3,70%
3 289 
5,82%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SubskrybcjeTytuł Wyświetlenia Video
Top15 polskich profili na YouTube:
liczba wyświetleń - kwiecień
YOUTUBE
PROSTOtv­
MyMusicGroup­
Step Records­
tvnpl­
UrbanRecTv­
NawrotkaTv­
MaxFloRec - TworzyMy­
Niekryty Krytyk­
Gazeta.pl­
SA Wardega­
Remigiusz Maciaszek­
NajlepszeBajki­
DIIL.TV­
MagdalenaMariaMonika­
itvp­
1 431 451 
4,29%
1 254 598 
2,63%
1 080 866 
1,01%
892 178 
3,89%
887 675 
2,54%
857 389 
1,56%
841 622 
3,07%
814 285 
1,43%
788 172 
1,72%
785 592 
5,08%
785 258 
1,40%
750 119 
7,21%
720 071 
1,37%
697 150 
2,75%
551 002 
2,06%
143 862 700 
7,74%
118 713 870 
5,53%
149 676 253 
1,32%
117 312 257 
7,40%
121 511 821 
5,23%
489 321 498 
3,12%
106 779 989 
4,77%
244 251 619 
5,16%
121 869 630 
3,38%
80 848 595 
10,28%
261 852 890 
5,21%
31 641 160 
27,07%
142 150 946 
2,46%
67 157 616 
3,83%
134 693 135 
3,74%
35 
2,94%
64 
3,23%
151 
1,34%
655 
2,02%
551 
3,96%
1 039 
1,76%
412 
2,49%
664 
5,56%
1 830 
2,98%
327 
3,48%
1 030 
2,28%
51 
13,33%
2 442 
2,09%
101 
2,02%
700 
3,70%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SubskrybcjeTytuł Wyświetlenia Video
Top15 polskich profili na YouTube:
liczba subskrypcji - kwiecień
21
Joanna Krupa
@joannakrupa
MTV Polska
@MTVPolska
tvn24
@tvn24
Papież Franciszek
@Pontifex_pl
Palikot Janusz
@Palikot_Janusz
mediafun
@mediafun
Gazeta Wyborcza.pl
@gazeta_wyborcza
Gazeta.pl
@gazetapl_news
Behemoth
@BehemothBand
Kancelaria Premiera
@PremierRP
Jerzy Buzek
@JerzyBuzek
Polish Jazz Network
@PolishJazz
Jarosław Kuźniar
@jarekkuzniar
Zbigniew Boniek
@BoniekZibi
Decapitated
@decapitated
31381 
( +285 ) 
8228 
( +325 ) 
37399 
( +976 ) 
305 
( +18 ) 
3358 
( +348 ) 
6023 
( +39 ) 
69373 
( +830 ) 
39147 
( +526 ) 
945 
( +32 ) 
7143 
( +356 ) 
2576 
( +84 ) 
113 
( +2 ) 
12910 
( +635 ) 
2838 
( +324 ) 
1125 
( +16 ) 
622986 
( +13207 )
479375 
( +12900 )
368491 
( +5203 )
220291 
( +9255 )
203497 
( +1876 )
194306 
( +22734 )
184231 
( +3096 )
125710 
( +8060 )
115529 
( +3318 )
99473 
( +6618 )
88860 
( +3938 )
80133 
( +2365 )
79645 
( +2401 )
68181 
( +2958 )
64506 
( +1635 )
12668 
( +432 )
336 
( +3 )
10 
0
8 
0
181 
( +1 )
584 
( +3 )
160 
( +1 )
11 
( +1 )
41 
0
155 
( +2 )
1400 
( +37 )
0 
0
413 
( +10 )
72 
( -4 )
85 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
StatusesTytuł Followers Friends
Top15 polskich profili na Twitterze:
liczba śledzących
kwiecień 2014
Onet.pl Wiadomości
@onetplrss
TVP1.net
@TVP1net
Gazeta Wyborcza.pl
@gazeta_wyborcza
Michał Zachodny
@mzachodny
Gamuel 
@galopujacymajor
Edzioo
@Edzioo
Paweł Rybicki
@Rybitzky
Gusia
@gusia
Gazeta Prawna
@Gazeta_Prawna
Azrael
@AzraelK
kataryna
@katarynaaa
adam malecki
@TROJKAdaMalecki
Maciej Kwiatkowski
@mackwiatkowski
Wirtualna Polska 
@wirtualnapolska
Radio Maryja
@RadioMaryja
12890 
( +142 )
281 
( +4 )
184231 
( +3096 )
5855 
( +392 )
2946 
( +79 )
5616 
( +157 )
6793 
( +97 )
2161 
( +32 )
15320 
( +427 )
16844 
( +535 )
11141 
( +93 )
2917 
( +46 )
2515 
( +44 )
22011 
( +220 )
5155 
( +128 )
112455 
( 0 ) 
95150 
( +4 ) 
69373 
( +830 ) 
61416 
( +2168 ) 
60032 
( +1776 ) 
57728 
( +694 ) 
54245 
( +731 ) 
49173 
( +317 ) 
48949 
( +601 ) 
48296 
( +480 ) 
47197 
( +764 ) 
45640 
( +1269 ) 
44980 
( +455 ) 
42628 
( 0 ) 
42232 
( +1039 ) 
974 
( -2 )
12 
0
160 
( +1 )
801 
( +30 )
1172 
( +9 )
365 
( +6 )
1768 
( +20 )
1425 
( +10 )
252 
( +18 )
4767 
( +9 )
780 
( +1 )
3141 
( +145 )
761 
( +20 )
42 
0
11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FollowersTytuł Statuses Friends
Top15 polskich profili na Twitterze:
liczba tweetów
kwiecień 2014
TWITTER
22
BRANŻE
NA FACEBOOKU
W MAJU
BRANŻE
NA FACEBOOKU
W KWIETNIU
23
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
2,47
0,00
2 159 501
30,84
0,02
3 604 534
6,32
0,01
2 383 881
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Robert Lewandowski
3 604 534
+13,85%
3,43%
-48,73%
30,84
-18,40%
2. Serce i Rozum
2 383 881
+0,29%
1,15%
-46,23%
6,32
+35,16%
3. Play
2 159 501
+0,30%
0,56%
-59,16%
2,47
-16,95%
4. Demotywatory
1 824 609
+0,08%
11,55%
-51,85%
108,39
-9,23%
5. Wojciech Szczesny
1 586 618
+10,36%
1,91%
-66,82%
15,62
-38,42%
6. KWEJK.pl
1 504 739
+0,36%
15,60%
-54,70%
131,92
-16,77%
7. Radio ESKA
1 478 922
+2,89%
6,41%
-41,71%
26,19
+18,70%
8. Plus
1 444 031
+0,24%
3,70%
-47,38%
18,14
+9,80%
9. Reserved
1 384 496
+4,14%
0,79%
-28,19%
1,50
+28,04%
10. Allegro
1 340 754
+0,37%
0,12%
-70,84%
0,41
-31,93%
11. Tymbark
1 324 558
+2,48%
2,51%
-51,04%
8,73
-8,76%
12. Kamil Bednarek
1 265 759
+0,58%
1,69%
-44,61%
9,54
+34,75%
13. McDonald's Polska
1 243 468
+2,03%
0,88%
-37,45%
1,77
+1,35%
14. BEHEMOTH!
1 231 824
+1,80%
2,61%
-65,30%
11,09
-44,87%
15. Cropp
1 228 279
+2,40%
1,15%
-46,84%
1,87
-2,79%
Największe polskie strony na Facebooku
- liczba fanów
24
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
230,67
0,29
155 450
563,23
0,15
194 039
316,98
1,33
85 359
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. FANGOL.pl
194 039
+8,35%
65,02%
-41,26%
563,23
+19,58%
2. Kochamy Zwierzaki! Psy, Koty i wszystkie inne pupile.
85 359
+8,28%
55,28%
-47,76%
316,98
-0,89%
3. Onet Wiadomości
155 450
+25,51%
48,73%
-36,82%
230,67
+14,06%
4. Artur Chamski
122 755
+209,27%
62,21%
-9,19%
211,05
+76,59%
5. Get More Social
61 164
+7,46%
67,24%
-48,29%
190,52
-1,01%
6. Ewa Chodakowska
1 102 410
+8,11%
22,76%
-48,71%
183,04
-7,82%
7. Aparat - moje trzecie dziecko
4 659
+7,67%
48,58%
-50,75%
164,28
-26,84%
8. Fakt.pl
221 911
+11,85%
27,93%
-50,57%
152,88
-5,24%
9. Przegląd Sportowy
267 074
+14,79%
27,91%
-60,91%
132,18
-34,62%
10. W Sieci
66 197
+4,48%
30,71%
-56,95%
125,21
-10,10%
11. Nie lubię PiS-u
25 619
+2,41%
27,79%
-57,38%
102,94
-29,52%
12. Dawid Kwiatkowski
231 182
+4,59%
19,36%
-40,36%
43,04
+100,00%
13. Project Runway TVN
57 326
0,00%
21,57%
-4,68%
3,76
+100,00%
14. Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami
118 304
0,00%
0,00%
-14,26%
0,00
0,00%
15. Twoja twarz brzmi znajomo
200 602
0,00%
0,00%
-0,42%
0,00
0,00%
Największe polskie strony na Facebooku -
zaangażowanie fanów (SII2)
25
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
3,11
0,09
245 676
0,21
0,01
394 785
12,78
0,41
260 699
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Jacob's Creek
394 785
+0,29%
0,12%
-64,14%
0,21
-29,08%
2. Ballantine's w Polsce
260 699
+2,92%
7,52%
-46,55%
12,78
+1,79%
3. Wyborowa
245 676
+0,07%
2,11%
-71,55%
3,11
-48,29%
4. Jack Daniel's Polska
178 487
+12,37%
4,51%
-42,88%
6,99
-2,86%
5. Żołądkowa Gorzka
162 857
+9,61%
2,39%
-63,19%
4,63
-7,42%
6. Stock Prestige
150 452
+1,17%
0,74%
-57,47%
0,91
-15,84%
7. SOBIESKI VODKA POLAND
129 379
-0,20%
0,15%
-52,57%
0,23
+2,49%
8. Żubrówka
115 995
+8,32%
1,18%
-60,61%
1,30
-28,70%
9. Barmańska
102 400
+3,83%
2,17%
-44,73%
3,89
-1,74%
10. BOLS Platinum
91 888
-0,41%
2,67%
-47,11%
4,12
-1,89%
11. Lubelska
83 648
+4,01%
3,22%
-43,67%
6,60
+10,28%
12. Maximus Vodka Polska
82 248
-0,29%
0,16%
-41,23%
0,12
+5,99%
13. Luksusowa Wódka
48 654
+2,01%
3,14%
-56,65%
4,03
-17,71%
14. Chivas Regal Polska
48 641
+0,94%
4,21%
-44,79%
5,29
-3,44%
15. Jameson w Polsce
46 683
+0,20%
2,25%
-49,37%
2,85
-15,27%
ALKOHOL - Liczba fanów
26
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
6,60
0,18
83 648
12,78
0,41
260 699
6,99
0,22
178 487
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Ballantine's w Polsce
260 699
+2,92%
7,52%
-46,55%
12,78
+1,79%
2. Jack Daniel's Polska
178 487
+12,37%
4,51%
-42,88%
6,99
-2,86%
3. Lubelska
83 648
+4,01%
3,22%
-43,67%
6,60
+10,28%
4. Cydr Dobroński
6 109
+60,55%
6,91%
-54,81%
5,55
+100,00%
5. Chivas Regal Polska
48 641
+0,94%
4,21%
-44,79%
5,29
-3,44%
6. Meli Melum
808
+48,26%
10,46%
-44,12%
5,10
+100,00%
7. Vinisfera.pl
1 054
+3,03%
10,16%
-61,90%
5,08
+100,00%
8. Żołądkowa Gorzka
162 857
+9,61%
2,39%
-63,19%
4,63
-7,42%
9. J.A. Baczewski Vodka Monopolowa
23 851
+0,30%
6,63%
-44,20%
4,30
+3,70%
10. Kocham wino
12 797
+2,61%
4,82%
-53,26%
4,18
-4,04%
11. BOLS Platinum
91 888
-0,41%
2,67%
-47,11%
4,12
-1,89%
12. Luksusowa Wódka
48 654
+2,01%
3,14%
-56,65%
4,03
-17,71%
13. Barmańska
102 400
+3,83%
2,17%
-44,73%
3,89
-1,74%
14. Cydr Ignaców
1 986
+1,53%
7,81%
-32,89%
3,34
+100,00%
15. Wyborowa
245 676
+0,07%
2,11%
-71,55%
3,11
-48,29%
ALKOHOL - zaangażowanie fanów SII2
27
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
4,67
0,01
144 097
0,85
0,04
190 230
1,63
0,01
160 277
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Baśki z Banku BGŻ
190 230
-0,31%
0,74%
-40,07%
0,85
+5,86%
2. Bank Zachodni WBK
160 277
+1,68%
0,97%
-56,46%
1,63
-16,25%
3. mBank Polska
144 097
+4,19%
2,01%
-55,15%
4,67
-13,26%
4. ING Bank Śląski
127 330
+2,83%
2,27%
-27,41%
2,84
+36,02%
5. Saxo Bank
87 155
+3,53%
0,00%
-63,64%
0,01
-16,98%
6. Idea Bank
81 431
+2,11%
1,45%
-48,11%
3,03
-19,77%
7. Citi Mobile PL
73 946
+0,96%
0,25%
-24,38%
0,35
+32,17%
8. T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank
50 673
+0,70%
0,71%
-73,39%
1,62
-52,62%
9. PKO Bank Polski
48 718
+19,35%
0,59%
-47,37%
1,06
-4,03%
10. BNP Paribas Bank
36 404
+1,20%
0,53%
-50,39%
1,14
+18,46%
11. Alior Bank SA
34 161
+0,70%
1,05%
-40,89%
1,70
+31,21%
12. Make Life Fair
27 111
+0,59%
1,13%
-48,21%
0,99
+6,44%
13. Getin Online
25 689
+2,71%
2,03%
-57,86%
1,55
-22,77%
14. Mobilny Bank
24 925
+3,82%
0,69%
-50,75%
0,82
-8,25%
15. VOLKSWAGEN BANK direct
24 077
-0,59%
0,86%
-40,68%
2,98
+21,24%
BANKI - Liczba fanów
28
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
3,03
0,06
81 431
4,67
0,01
144 097
3,57
0,04
10 751
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. mBank Polska
144 097
+4,19%
2,01%
-55,15%
4,67
-13,26%
2. Moje Inteligo
10 751
+0,45%
2,20%
-44,47%
3,57
+1,29%
3. Idea Bank
81 431
+2,11%
1,45%
-48,11%
3,03
-19,77%
4. VOLKSWAGEN BANK direct
24 077
-0,59%
0,86%
-40,68%
2,98
+21,24%
5. ING Bank Śląski
127 330
+2,83%
2,27%
-27,41%
2,84
+36,02%
6. Alior Bank SA
34 161
+0,70%
1,05%
-40,89%
1,70
+31,21%
7. Bank Zachodni WBK
160 277
+1,68%
0,97%
-56,46%
1,63
-16,25%
8. T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank
50 673
+0,70%
0,71%
-73,39%
1,62
-52,62%
9. Getin Online
25 689
+2,71%
2,03%
-57,86%
1,55
-22,77%
10. Credit Agricole Bank Polska
13 955
+0,97%
0,99%
-42,19%
1,25
+18,57%
11. Meritum Bank
9 889
+0,12%
0,90%
-57,00%
1,15
+8,03%
12. BNP Paribas Bank
36 404
+1,20%
0,53%
-50,39%
1,14
+18,46%
13. eurobank
19 747
+1,11%
1,15%
-46,67%
1,12
-13,17%
14. PKO Bank Polski
48 718
+19,35%
0,59%
-47,37%
1,06
-4,03%
15. Make Life Fair
27 111
+0,59%
1,13%
-48,21%
0,99
+6,44%
BANKI - zaangażowanie fanów SII2
29
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
0,02
0,00
444 330
0,41
0,00
1 340 754
1,68
0,01
741 777
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Allegro
1 340 754
+0,37%
0,12%
-70,84%
0,41
-31,93%
2. Vinted
741 777
+1,71%
0,92%
-59,99%
1,68
-22,80%
3. zlotewyprzedaze.pl
444 330
-0,27%
0,01%
-66,15%
0,02
-42,61%
4. empik.com
421 551
+2,04%
2,72%
-42,40%
4,16
+8,74%
5. www.deezee.pl
395 911
+7,52%
15,77%
-53,81%
64,39
-18,42%
6.
369 435
+5,81%
7,08%
-25,26%
12,75
+38,27%
7. Butyk.pl
361 472
-0,07%
1,67%
-51,58%
2,36
-5,98%
8. www.UrbanCity.pl
332 484
+1,04%
4,93%
-56,53%
22,45
-7,05%
9. eastend.pl
326 391
+4,89%
3,66%
-59,69%
7,73
-21,33%
10. TK Maxx
314 245
+2,45%
0,40%
-35,11%
0,97
+22,65%
11. Groupon Polska
306 038
+0,06%
0,13%
-70,30%
0,39
-48,74%
12. Paczkomaty InPost
283 342
+0,30%
0,22%
-64,75%
0,46
-33,03%
13. unhuman.pl
266 380
+0,51%
6,08%
-52,42%
20,71
-10,36%
14. Citeam
257 966
+0,16%
0,62%
-62,56%
0,59
-33,88%
15. OLX Polska
241 553
+3,81%
1,08%
-40,70%
1,46
+6,65%
Mr. Gugu & Ms. Go
E-COMMERCE - Liczba fanów
30
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
64,39
0,25
395 911
125,63
0,65
51 701
73,27
0,40
146 422
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. kelban.pl
51 701
+2,09%
42,19%
-50,17%
125,63
+0,07%
2. StyloweButy.pl
146 422
+2,13%
25,73%
-50,25%
73,27
-18,98%
3. www.deezee.pl
395 911
+7,52%
15,77%
-53,81%
64,39
-18,42%
4. Mosquito
215 307
+9,65%
17,72%
-52,23%
59,54
-5,88%
5. szafomania.pl
31 781
+3,47%
12,31%
-51,71%
37,07
-7,14%
6. Nakarm Pupila
38 508
+8,34%
17,30%
-49,80%
31,95
-1,25%
7. MniamMniam.pl
58 177
+70,74%
12,93%
-36,17%
23,41
+8,86%
8. www.UrbanCity.pl
332 484
+1,04%
4,93%
-56,53%
22,45
-7,05%
9. Red is Bad
47 952
+9,40%
20,50%
-39,11%
22,20
+3,98%
10. Ceneo Moda
138 601
+5,05%
12,99%
-41,45%
20,97
+16,81%
11. unhuman.pl
266 380
+0,51%
6,08%
-52,42%
20,71
-10,36%
12. paatal.pl
21 229
+0,67%
10,80%
-51,81%
17,35
-0,62%
13. www.nicisklep.pl
Mr. Gugu & Ms. Go
112 225
+3,20%
7,19%
-47,33%
14,13
+7,61%
14.
369 435
+5,81%
7,08%
-25,26%
12,75
+38,27%
15. sequin.pl
47 316
+7,85%
5,04%
-52,46%
11,62
-22,98%
E-COMMERCE - zaangażowanie fanów SII2
31
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
0,26
0,00
534 130
2,54
0,05
798 477
1,22
0,00
674 994
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Telefony Samsung
798 477
+1,99%
1,24%
-59,99%
2,54
-14,65%
2. Nokia Poland
674 994
+0,09%
0,36%
-74,62%
1,22
-36,28%
3. TomTom
534 130
+2,63%
0,12%
-39,98%
0,26
+11,19%
4. Nikon Polska
269 926
+0,13%
0,21%
-67,17%
0,27
-40,02%
5. PlayStation Polska
254 320
+2,80%
3,48%
-48,86%
11,13
-5,11%
6. Huawei Device Polska
227 441
-0,27%
0,36%
-64,54%
1,24
-54,28%
7. Sony Polska
222 834
+1,03%
2,41%
-50,24%
5,29
-40,09%
8. Sony Mobile PL
214 721
+0,68%
1,83%
-39,20%
4,87
+12,39%
9. ASUS Polska
199 127
+1,50%
1,08%
-53,83%
3,46
-9,66%
10. Intel Polska
165 994
+0,92%
1,78%
-45,84%
2,32
+12,24%
11. Panasonic Polska
162 109
-0,23%
0,14%
-55,21%
1,99
-6,69%
12. LG Polska
151 748
+1,13%
0,46%
-69,39%
1,24
-21,40%
13. Lenovo Polska
120 771
+0,17%
4,60%
-12,22%
4,38
+52,17%
14. ToshibaPolska
99 772
+0,72%
0,28%
-53,77%
0,47
-27,86%
15. Acer Polska
77 459
+2,37%
2,21%
-43,90%
4,94
-3,31%
ELEKTRONIKA - Liczba fanów
32
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
5,89
0,13
16 065
11,13
0,03
254 320
9,45
0,06
45 564
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. PlayStation Polska
254 320
+2,80%
3,48%
-48,86%
11,13
-5,11%
2. HTC Polska
45 564
+0,93%
4,79%
-45,23%
9,45
+12,36%
3. MSI Polska
16 065
+0,86%
4,70%
-46,49%
5,89
-4,99%
4. Sony Polska
222 834
+1,03%
2,41%
-50,24%
5,29
-40,09%
5. Acer Polska
77 459
+2,37%
2,21%
-43,90%
4,94
-3,31%
6. Sony Mobile PL
214 721
+0,68%
1,83%
-39,20%
4,87
+12,39%
7. ZTE Poland
24 174
+6,50%
1,48%
-44,65%
4,78
+11,38%
8. Lenovo Polska
120 771
+0,17%
4,60%
-12,22%
4,38
+52,17%
9. ASUS Polska
199 127
+1,50%
1,08%
-53,83%
3,46
-9,66%
10. Cisco Poland
5 029
+1,25%
3,46%
-46,25%
2,76
+24,31%
11. Telefony Samsung
798 477
+1,99%
1,24%
-59,99%
2,54
-14,65%
12. Intel Polska
165 994
+0,92%
1,78%
-45,84%
2,32
+12,24%
13. Panasonic Polska
162 109
-0,23%
0,14%
-55,21%
1,99
-6,69%
14. Huawei Device Polska
227 441
-0,27%
0,36%
-64,54%
1,24
-54,28%
15. LG Polska
151 748
+1,13%
0,46%
-69,39%
1,24
-21,40%
ELEKTRONIKA - zaangażowanie fanów SII2
33
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
2,54
0,07
292 106
8,12
0,12
373 035
4,23
0,15
333 819
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. AVON Polska
373 035
+2,31%
2,70%
-51,16%
8,12
-4,80%
2. AXE PL
333 819
+0,85%
1,88%
-52,38%
4,23
-6,77%
3. Max Factor Polska
292 106
+1,21%
2,55%
-31,12%
2,54
+26,37%
4. L’Oréal Paris Polska
275 374
+1,70%
0,50%
-53,03%
1,00
-32,97%
5. Garnier – Dbaj o siebie
223 772
+1,77%
0,32%
-55,28%
0,73
-20,03%
6. Gillette Polska
188 663
-0,11%
0,62%
-80,55%
0,64
-49,64%
7. Old Spice Polska
161 240
+0,20%
0,93%
-61,77%
0,53
-46,45%
8.
157 608
+2,55%
3,93%
-77,60%
3,78
-65,36%
9. Wella Polska
134 860
-0,15%
1,01%
-40,44%
2,21
+17,65%
10. SUPER-PHARM Poland
121 254
+3,41%
3,04%
-50,08%
4,43
-4,91%
11. Original Source Nie Zawiera Rutyny
116 941
+6,18%
0,65%
-65,89%
0,75
-27,74%
12. Wilkinson
116 884
+1,78%
0,54%
-50,48%
0,93
-15,20%
13. Rimmel Polska
116 425
+3,40%
1,21%
-37,59%
2,26
+20,87%
14. Puma Fragrances
113 985
-0,26%
0,00%
-100,00%
0,00
0,00%
15. Drogerie Natura
108 662
+1,79%
0,65%
-75,84%
0,96
-33,49%
P&G Polska
KOSMETYKI/URODA - Liczba fanów
34
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
8,12
0,12
373 035
17,09
0,80
2 188
9,91
0,56
9 155
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Lumene Polska
2 188
+2,48%
12,69%
-37,41%
17,09
+27,50%
2. Secret Lashes
9 155
+9,43%
9,23%
-67,02%
9,91
-11,85%
3. AVON Polska
373 035
+2,31%
2,70%
-51,16%
8,12
-4,80%
4. SUPER-PHARM Poland
121 254
+3,41%
3,04%
-50,08%
4,43
-4,91%
5. AXE PL
333 819
+0,85%
1,88%
-52,38%
4,23
-6,77%
6. Cashmere
21 917
+8,03%
4,32%
-46,76%
3,94
+3,02%
7.
157 608
+2,55%
3,93%
-77,60%
3,78
-65,36%
8. Kocham perfumy!
16 966
+0,20%
2,66%
-58,09%
3,38
-14,66%
9. Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris
4 282
+2,29%
3,69%
-55,33%
3,19
-24,38%
10. Estee Lauder Polska
99 005
+2,50%
2,10%
-63,53%
2,76
-19,70%
11. Iwostin
75 588
+4,15%
1,37%
-46,69%
2,62
+12,14%
12. Max Factor Polska
292 106
+1,21%
2,55%
-31,12%
2,54
+26,37%
13. Rimmel Polska
116 425
+3,40%
1,21%
-37,59%
2,26
+20,87%
14. Wella Polska
134 860
-0,15%
1,01%
-40,44%
2,21
+17,65%
15. Maniewski Klub Fryzjerski
11 199
+1,47%
2,38%
-54,81%
2,10
-8,22%
P&G Polska
KOSMETYKI/URODA - zaangażowanie fanów SII2
35
MATKA I DZIECKO - FANI
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
6,88
0,11
255 336
37,84
0,82
491 201
7,75
0,10
281 795
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Mother Power
491 201
+0,49%
13,07%
-53,79%
37,84
-18,32%
2. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo
281 795
+0,55%
2,40%
-52,22%
7,75
-6,82%
3. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci
255 336
+0,16%
2,68%
-44,62%
6,88
+1,54%
4. Nestlé - Zdrowy Start w Przyszłość
252 148
+3,78%
1,66%
-59,20%
4,57
-5,76%
5. Gerber Polska
247 050
-0,26%
0,70%
-74,15%
1,94
-42,02%
6. Mama wraca do pracy
205 049
+0,18%
3,95%
-54,23%
8,81
-17,06%
7. Wychowaj małego Profesora
142 805
+4,32%
0,67%
-8,72%
1,28
+86,12%
8. Lovela
120 575
+1,07%
3,19%
-43,53%
4,83
+14,17%
9. Mądrzy Rodzice
98 463
+30,20%
29,49%
-30,57%
53,67
+38,47%
10. BabyOno
69 940
+0,38%
28,15%
-50,91%
45,81
-25,74%
11. dzieci.pl
48 017
+8,01%
16,69%
-41,91%
14,42
+4,37%
12. Miasto Dzieci
43 715
+0,62%
6,61%
-55,74%
4,94
-19,38%
13. Fundacja Mamy i Taty
43 176
+1,65%
10,01%
-17,67%
6,05
+42,84%
14. dziecisawazne.pl
39 667
+2,86%
10,92%
-60,61%
19,42
-16,55%
15. Kocham Moje Dziecko
33 119
+22,37%
1,67%
-34,94%
6,54
+78,53%
MATKA I DZIECKO - liczba fanów
36
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
45,81
0,65
69 940
87,07
2,47
24 984
53,67
0,56
98 463
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Świat Rodziców
24 984
+75,81%
47,75%
0,00%
87,07
+100,00%
2. Mądrzy Rodzice
98 463
+30,20%
29,49%
-30,57%
53,67
+38,47%
3. BabyOno
69 940
+0,38%
28,15%
-50,91%
45,81
-25,74%
4. Mother Power
491 201
+0,49%
13,07%
-53,79%
37,84
-18,32%
5. dziecisawazne.pl
39 667
+2,86%
10,92%
-60,61%
19,42
-16,55%
6. dzieci.pl
48 017
+8,01%
16,69%
-41,91%
14,42
+4,37%
7. Siostra Ania
11 550
+1,01%
9,00%
-51,62%
10,52
-18,17%
8. Bobofashion
5 071
+0,26%
6,07%
-46,52%
9,29
-3,88%
9. Mama wraca do pracy
205 049
+0,18%
3,95%
-54,23%
8,81
-17,06%
10. MAM BABY
8 331
+2,71%
5,90%
-27,09%
8,12
+41,31%
11. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo
281 795
+0,55%
2,40%
-52,22%
7,75
-6,82%
12. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci
255 336
+0,16%
2,68%
-44,62%
6,88
+1,54%
13. Kocham Moje Dziecko
33 119
+22,37%
1,67%
-34,94%
6,54
+78,53%
14. Fundacja Mamy i Taty
43 176
+1,65%
10,01%
-17,67%
6,05
+42,84%
15. Miasto Dzieci
43 715
+0,62%
6,61%
-55,74%
4,94
-19,38%
MATKA I DZIECKO - zaangażowanie fanów
37
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
5,15
0,10
157 061
2,93
0,03
215 890
7,30
0,08
193 889
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Kia Motors Polska
215 890
+1,38%
1,51%
-74,28%
2,93
-56,46%
2. BMW Polska
193 889
+2,18%
3,93%
-45,95%
7,30
+13,41%
3. ŠKODA Polska
157 061
+0,70%
3,72%
-55,33%
5,15
-12,08%
4. VERVA Street Racing
147 680
+4,10%
0,61%
-54,21%
0,87
-14,28%
5. Mercedes-Benz Polska
147 060
+1,21%
11,00%
-49,24%
27,50
-4,52%
6. Toyota Polska
138 043
+4,41%
1,69%
-50,21%
3,07
-2,64%
7. Ford Polska
127 669
+4,02%
8,80%
-47,04%
15,84
-6,17%
8. Audi Polska
109 131
+4,52%
22,39%
-49,91%
64,72
-9,94%
9. Renault PL
89 087
+3,05%
3,90%
-40,56%
6,57
+4,56%
10. Mercedes-AMG PL
78 186
+1,01%
5,53%
-49,74%
8,29
-12,57%
11. Citroën Polska
65 554
+2,52%
4,26%
-55,06%
5,55
-19,91%
12. Lexus Polska
60 988
+1,52%
7,43%
-54,24%
18,58
-8,38%
13. Volkswagen Polska
60 544
+3,64%
4,19%
-54,37%
8,88
-12,72%
14. Volvo Auto Polska
52 040
+0,76%
7,29%
-48,89%
12,78
-0,62%
15. PEUGEOT POLSKA
46 923
+3,94%
5,38%
-44,35%
8,50
+16,22%
MOTORYZACJA - Liczba fanów
38
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
27,50
0,25
147 060
64,72
0,52
109 131
28,83
0,42
15 182
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Audi Polska
109 131
+4,52%
22,39%
-49,91%
64,72
-9,94%
2. Akademia Rozwoju Goodyear
15 182
+0,22%
17,83%
-48,08%
28,83
+11,26%
3. Mercedes-Benz Polska
147 060
+1,21%
11,00%
-49,24%
27,50
-4,52%
4. Lexus Polska
60 988
+1,52%
7,43%
-54,24%
18,58
-8,38%
5. Ford Polska
127 669
+4,02%
8,80%
-47,04%
15,84
-6,17%
6. Jeep Polska
43 530
+2,08%
6,60%
-49,60%
14,11
-3,35%
7. Volvo Auto Polska
52 040
+0,76%
7,29%
-48,89%
12,78
-0,62%
8. Rowiński - Wajdemajer, ASO Volkswagen
440
+6,28%
32,13%
-56,35%
9,84
-24,05%
9. Volkswagen Polska
60 544
+3,64%
4,19%
-54,37%
8,88
-12,72%
10. PEUGEOT POLSKA
46 923
+3,94%
5,38%
-44,35%
8,50
+16,22%
11. Mercedes-AMG PL
78 186
+1,01%
5,53%
-49,74%
8,29
-12,57%
12. Linia DS Citroëna
9 129
+10,15%
7,03%
-43,36%
7,93
+13,68%
13. BMW Polska
193 889
+2,18%
3,93%
-45,95%
7,30
+13,41%
14. Ferrari Katowice
15 615
+7,12%
8,21%
-46,69%
6,82
-2,22%
15. Renault PL
89 087
+3,05%
3,90%
-40,56%
6,57
+4,56%
MOTORYZACJA - zaangażowanie fanów SII2
39
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
0,57
0,00
1 133 165
1,50
0,00
1 384 496
1,87
0,01
1 228 279
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Reserved
1 384 496
+4,14%
0,79%
-28,19%
1,50
+28,04%
2. Cropp
1 228 279
+2,40%
1,15%
-46,84%
1,87
-2,79%
3.
1 133 165
+2,51%
0,13%
-54,65%
0,57
-49,24%
4. House
1 099 139
+0,57%
0,38%
-56,01%
0,69
-13,56%
5. Mohito
435 436
+2,67%
2,02%
-48,31%
3,73
-3,85%
6. DIVERSE
349 684
+2,84%
0,27%
-60,21%
0,44
-25,55%
7. ALOHA FROM DEER
289 492
+2,09%
5,22%
-53,36%
9,45
-8,84%
8. Nike Running Poland
279 898
+0,95%
2,21%
-22,51%
1,89
+26,87%
9. Sinsay
269 100
+8,05%
3,17%
-52,71%
4,73
-19,43%
10. DIAMANTE WEAR
201 447
+1,34%
5,53%
-47,50%
11,55
+11,59%
11. Deichmann Polska
188 957
+1,73%
0,51%
-45,09%
0,99
+6,79%
12. 4F
179 043
+10,04%
9,29%
-63,18%
20,82
-37,58%
13. 5.10.15
161 896
+0,73%
0,68%
-86,52%
1,24
-57,64%
14. New Balance Poland
161 153
+43,49%
11,08%
-40,57%
18,88
-6,79%
15. Mexx
127 779
+0,54%
0,59%
-43,34%
0,61
-6,89%
F&F
ODZIEŻ/MODA - liczba fanów
40
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
23,64
1,53
2 577
38,00
0,42
3 518
33,13
0,46
31 742
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Reporter Young
3 518
+4,52%
102,61%
-51,75%
38,00
-6,07%
2. Pit Bull West Coast PL
31 742
+16,23%
34,47%
-15,51%
33,13
+62,63%
3. TYSZERT
2 577
+14,33%
20,01%
-43,09%
23,64
+19,94%
4. 4F
179 043
+10,04%
9,29%
-63,18%
20,82
-37,58%
5. New Balance Poland
161 153
+43,49%
11,08%
-40,57%
18,88
-6,79%
6. KONTRI.pl
8 465
+5,96%
8,65%
-46,89%
15,49
+6,68%
7. KAZAR
57 363
+8,27%
14,93%
-24,89%
14,46
+41,98%
8.
21 567
+1,32%
7,33%
-47,91%
12,26
+6,46%
9. StaffByMaff
56 189
+1,01%
10,62%
-46,11%
11,68
-8,15%
10. DIAMANTE WEAR
201 447
+1,34%
5,53%
-47,50%
11,55
+11,59%
11. New Balance Running Poland
5 287
+27,03%
19,72%
-43,96%
10,93
-57,10%
12. Prosto Wear
50 951
+7,30%
9,44%
-53,27%
10,59
-15,45%
13. Arena Polska
13 747
+3,84%
11,46%
-46,29%
10,44
-2,70%
14. Ryłko
18 545
+6,57%
7,80%
-26,59%
9,72
+54,25%
15. ALOHA FROM DEER
289 492
+2,09%
5,22%
-53,36%
9,45
-8,84%
Mitchell & Ness Poland
ODZIEŻ/MODA - zaangażowanie fanów SII2
41
PIWO - liczba fanów
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
3,67
0,08
368 562
2,69
0,06
476 653
1,78
0,03
416 444
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Tyskie
476 653
+0,95%
1,57%
-61,23%
2,69
-44,91%
2. Lech
416 444
+1,54%
0,89%
-61,29%
1,78
-10,28%
3. Redd's
368 562
+0,67%
2,24%
-37,12%
3,67
+20,86%
4. Żubr
344 764
+0,84%
1,84%
-63,03%
2,63
-22,21%
5. Grolsch
296 205
+1,19%
0,25%
-49,49%
0,45
+3,65%
6. Żywiec
294 445
+2,26%
2,75%
-43,08%
5,37
-8,20%
7. Warka
255 510
+0,02%
0,86%
-49,99%
1,51
-0,82%
8. Warka Radler
245 644
+0,04%
0,46%
-45,66%
1,16
+10,73%
9. Perła
80 906
+4,51%
6,55%
-46,68%
12,57
+3,85%
10. Lord Somersby
63 828
+2,74%
9,28%
-13,34%
9,90
+70,22%
11. Łomża Export
61 387
+0,24%
1,31%
-52,72%
1,29
-9,59%
12. Drevny Kocur
44 626
-0,25%
0,21%
-48,90%
0,38
-8,18%
13. Paulaner Polska
41 396
+0,11%
0,00%
-100,00%
0,00
-100,00%
14. Browar Czarnków
24 816
+0,15%
0,01%
-72,73%
0,00
-86,29%
15. Tatra
20 990
+1,21%
4,06%
-61,47%
4,02
-6,35%
42
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
9,90
0,19
63 828
18,89
0,62
9 597
12,57
0,28
80 906
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. AleBrowar
9 597
+6,04%
15,59%
-55,20%
18,89
-9,37%
2. Perła
80 906
+4,51%
6,55%
-46,68%
12,57
+3,85%
3. Lord Somersby
63 828
+2,74%
9,28%
-13,34%
9,90
+70,22%
4. Żywiec
294 445
+2,26%
2,75%
-43,08%
5,37
-8,20%
5. KOMPANIA PIWOWARSKA SA
14 319
+18,60%
2,98%
-49,44%
5,35
-9,81%
6. Tatra
20 990
+1,21%
4,06%
-61,47%
4,02
-6,35%
7. Browar Amber
17 546
+5,76%
3,35%
-43,72%
3,99
+15,06%
8. Redd's
368 562
+0,67%
2,24%
-37,12%
3,67
+20,86%
9. Minibrowar Majer
1 442
+2,49%
4,62%
-55,78%
2,80
-25,18%
10. Tyskie
476 653
+0,95%
1,57%
-61,23%
2,69
-44,91%
11. Żubr
344 764
+0,84%
1,84%
-63,03%
2,63
-22,21%
12. Lech
416 444
+1,54%
0,89%
-61,29%
1,78
-10,28%
13. Warka
255 510
+0,02%
0,86%
-49,99%
1,51
-0,82%
14. Łomża Export
61 387
+0,24%
1,31%
-52,72%
1,29
-9,59%
15. Warka Radler
245 644
+0,04%
0,46%
-45,66%
1,16
+10,73%
PIWO - zaangażowanie fanów SII2
43
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
42,30
0,04
390 085
26,19
0,04
1 478 922
25,92
0,12
436 375
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Radio ESKA
1 478 922
+2,89%
6,41%
-41,71%
26,19
+18,70%
2. RMF MAXXX
436 375
+7,34%
10,42%
-53,07%
25,92
-13,52%
3. RMF FM
390 085
+11,16%
13,29%
-54,03%
42,30
-10,06%
4. Radio ZET
376 463
+4,31%
6,54%
-60,21%
14,81
-36,72%
5. EskaROCK
345 450
+7,06%
10,91%
-49,95%
41,86
-2,86%
6. Trójka - Program 3 Polskiego Radia
238 062
+0,78%
3,92%
-65,12%
7,15
-28,29%
7. RMF24.pl
163 871
+16,33%
15,45%
-63,82%
45,21
-31,58%
8. Radio Złote Przeboje
143 243
+11,35%
7,79%
-65,29%
14,26
-41,77%
9. Antyradio
143 089
+5,74%
23,11%
-51,02%
51,85
-8,11%
10. Planeta FM
130 480
+1,50%
20,06%
-49,79%
28,15
-1,21%
11. czworka
121 058
+0,53%
3,81%
-48,24%
12,30
+5,07%
12. Radio ZET Chilli
107 810
+2,27%
7,56%
-48,44%
12,10
+0,08%
13. Rock Radio
85 235
+2,20%
20,26%
-52,96%
27,39
-17,20%
14. Radio TOK FM
73 923
+3,42%
9,28%
-59,85%
31,05
-16,38%
15. Tuba fm
72 744
+0,69%
5,59%
-46,36%
8,07
+8,58%
RADIO - Liczba fanów
44
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
51,85
0,19
143 089
91,64
0,36
24 225
83,82
0,05
40 449
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Radio Maryja
24 225
+7,20%
21,44%
-61,64%
91,64
-21,13%
2. Program 1 Polskie Radio
40 449
+1,40%
4,99%
-57,55%
83,82
-2,11%
3. Antyradio
143 089
+5,74%
23,11%
-51,02%
51,85
-8,11%
4. Radio Kraków
36 077
+11,67%
23,65%
-53,73%
46,29
-9,00%
5. RMF24.pl
163 871
+16,33%
15,45%
-63,82%
45,21
-31,58%
6. RMF FM
390 085
+11,16%
13,29%
-54,03%
42,30
-10,06%
7. EskaROCK
345 450
+7,06%
10,91%
-49,95%
41,86
-2,86%
8. Radio TOK FM
73 923
+3,42%
9,28%
-59,85%
31,05
-16,38%
9. Planeta FM
130 480
+1,50%
20,06%
-49,79%
28,15
-1,21%
10. Rock Radio
85 235
+2,20%
20,26%
-52,96%
27,39
-17,20%
11. Radio ESKA
1 478 922
+2,89%
6,41%
-41,71%
26,19
+18,70%
12. RMF MAXXX
436 375
+7,34%
10,42%
-53,07%
25,92
-13,52%
13. Ranne Kakao
25 240
+8,27%
28,29%
-48,04%
24,53
-10,25%
14. Radio ZET
376 463
+4,31%
6,54%
-60,21%
14,81
-36,72%
15. Radio Złote Przeboje
143 243
+11,35%
7,79%
-65,29%
14,26
-41,77%
RADIO - zaangażowanie fanów SII2
45
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
22,93
0,11
1 048 033
30,84
0,02
3 604 534
15,62
0,01
1 586 618
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Robert Lewandowski
3 604 534
+13,85%
3,43%
-48,73%
30,84
-18,40%
2. Wojciech Szczesny
1 586 618
+10,36%
1,91%
-66,82%
15,62
-38,42%
3. Kuba Błaszczykowski
1 048 033
+9,56%
5,06%
-55,48%
22,93
-33,91%
4. Kocham Football
920 507
+2,56%
10,55%
-50,15%
54,62
+2,14%
5. Piotr Żyła- Official
915 504
+2,55%
2,90%
-67,07%
10,76
-54,60%
6. Łukasz Piszczek
846 604
+11,05%
3,94%
-56,49%
18,74
-32,72%
7. Justyna Kowalczyk - oficjalna strona
779 832
+6,78%
4,74%
-78,82%
21,51
-82,29%
8. Agnieszka Radwanska
548 873
+6,99%
6,98%
-39,39%
29,37
+24,82%
9. Legia Warszawa
547 234
+5,81%
12,06%
-46,06%
48,41
+2,34%
10. Official Robert Burneika
532 461
+3,68%
7,61%
-52,37%
27,09
-11,90%
11. Kamil Stoch - Oficjalna strona
506 223
+17,83%
7,06%
-67,55%
23,74
-64,17%
12. Lech Poznań
445 421
+6,80%
14,66%
-38,52%
79,58
+30,73%
13. Robert Lewandowski
375 972
-0,27%
0,00%
-33,33%
0,00
-49,28%
14. ORLEN Team
298 246
-0,16%
0,30%
-61,48%
0,56
-17,05%
15. Artur Szpilka
238 195
+1,34%
10,30%
-42,05%
16,79
+12,49%
SPORT - Liczba fanów
46
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
120,29
0,17
220 990
563,23
0,15
194 039
128,27
1,49
14 908
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. FANGOL.pl
194 039
+8,35%
65,02%
-41,26%
563,23
+19,58%
2. JuvePoland.com - Strona Polskich Kibiców Juventusu
14 908
+1,27%
55,30%
-40,04%
128,27
+8,39%
3. Onet Sport
220 990
+26,11%
33,35%
-37,50%
120,29
-2,55%
4. Bieganie.pl
113 391
+2,70%
39,91%
-46,89%
93,47
-1,98%
5. Trening biegacza
84 850
+29,66%
40,84%
-50,95%
89,35
-10,25%
6. Łączy nas piłka
144 129
+19,73%
22,59%
-28,86%
83,51
+31,37%
7. Lech Poznań
445 421
+6,80%
14,66%
-38,52%
79,58
+30,73%
8. Eve-nement Team
48 008
+1,55%
36,98%
-57,05%
78,67
-5,81%
9. Jagiellonia Białystok
71 348
+7,99%
20,33%
-33,19%
63,32
+35,57%
10. Kocham Football
920 507
+2,56%
10,55%
-50,15%
54,62
+2,14%
11. Legia Warszawa
547 234
+5,81%
12,06%
-46,06%
48,41
+2,34%
12. Legia.Net
23 725
+3,63%
21,24%
-51,63%
46,04
-5,48%
13. Zagłębie Lubin S.A.
27 420
+2,60%
18,89%
-39,66%
43,20
+23,89%
14. ZAKSA
66 582
+10,53%
18,43%
-44,77%
43,08
+12,59%
15. Lechia Gdańsk
102 340
+4,01%
15,14%
-51,20%
43,05
-5,22%
SPORT - zaangażowanie fanów SII2
47
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
18,14
0,00
1 444 031
6,32
0,01
2 383 881
2,47
0,00
2 159 501
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Serce i Rozum
2 383 881
+0,29%
1,15%
-46,23%
6,32
+35,16%
2. Play
2 159 501
+0,30%
0,56%
-59,16%
2,47
-16,95%
3. Plus
1 444 031
+0,24%
3,70%
-47,38%
18,14
+9,80%
4. heyah
773 250
+0,62%
0,93%
-51,65%
3,83
-3,60%
5. T-Mobile PL
593 416
+0,72%
0,81%
-62,99%
3,73
-15,61%
6. nju mobile
442 666
+1,82%
1,69%
-49,47%
3,07
-8,16%
7. Muzodajnia
407 924
+0,54%
0,78%
-58,85%
1,29
-28,60%
8. Red Bull MOBILE
145 526
+0,63%
0,13%
-59,57%
0,21
-30,44%
9. Virgin Mobile Polska
129 442
-0,21%
0,94%
-52,95%
1,42
-47,33%
10. Superszybki internet LTE
86 142
+1,75%
0,49%
-55,66%
0,96
-17,33%
11. UPC Polska
76 594
+3,57%
2,07%
-64,85%
5,04
-17,86%
12. FreeM
47 491
-0,42%
0,00%
-100,00%
0,00
0,00%
13. Mobile Vikings Polska
41 215
+8,73%
3,64%
-69,14%
3,74
-60,98%
14. Netia
17 196
+19,62%
4,41%
-28,33%
7,19
+36,57%
15. Play4U
10 209
+2,92%
4,97%
-56,68%
11,03
-34,61%
TELEKOMUNIKACJA - Liczba fanów
48
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
11,03
0,00
10 209
18,14
0,00
1 444 031
14,30
0,16
7 504
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Plus
1 444 031
+0,24%
3,70%
-47,38%
18,14
+9,80%
2. Marcin Gruszka Rzecznik Prasowy Play
7 504
+1,10%
11,53%
-47,71%
14,30
-6,28%
3. Play4U
10 209
+2,92%
4,97%
-56,68%
11,03
-34,61%
4. Netia
17 196
+19,62%
4,41%
-28,33%
7,19
+36,57%
5. Serce i Rozum
2 383 881
+0,29%
1,15%
-46,23%
6,32
+35,16%
6. UPC Polska
76 594
+3,57%
2,07%
-64,85%
5,04
-17,86%
7. heyah
773 250
+0,62%
0,93%
-51,65%
3,83
-3,60%
8. Mobile Vikings Polska
41 215
+8,73%
3,64%
-69,14%
3,74
-60,98%
9. T-Mobile PL
593 416
+0,72%
0,81%
-62,99%
3,73
-15,61%
10. nju mobile
442 666
+1,82%
1,69%
-49,47%
3,07
-8,16%
11. Play
2 159 501
+0,30%
0,56%
-59,16%
2,47
-16,95%
12. mbankmobile.pl
924
+0,22%
1,95%
-45,45%
1,51
+17,42%
13. Virgin Mobile Polska
129 442
-0,21%
0,94%
-52,95%
1,42
-47,33%
14. Mobile Vikings Nederland
905
+0,33%
2,33%
-67,19%
1,31
-29,65%
15. Muzodajnia
407 924
+0,54%
0,78%
-58,85%
1,29
-28,60%
TELEKOMUNIKACJA - zaangażowanie fanów SII2
49
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
3,01
0,01
869 623
2,75
0,01
1 029 460
20,25
0,03
897 169
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. MTV Polska
1 029 460
+1,20%
1,20%
-65,25%
2,75
-32,64%
2. ESKA TV
897 169
+10,81%
6,46%
-49,85%
20,25
-7,62%
3. VIVA Polska
869 623
+2,94%
1,22%
-56,45%
3,01
-16,71%
4. Disney Channel Polska
858 874
+3,72%
17,84%
-55,11%
122,13
-21,77%
5. 4fun.tv
696 060
+3,82%
8,50%
-63,94%
21,25
-39,92%
6. Tylko muzyka
639 005
+2,48%
1,46%
-17,29%
4,57
+74,22%
7. Rodzinka.pl TVP
569 373
+0,92%
0,90%
-65,37%
1,51
-41,93%
8. TVN24.pl
542 640
+8,12%
18,18%
-57,28%
96,27
-17,37%
9. TVN
490 871
+18,98%
15,72%
-33,13%
51,50
+34,61%
10. Przepis na życie TVN
485 350
-0,19%
0,04%
-83,41%
0,06
-72,14%
11. M jak miłość
479 387
+3,76%
6,67%
-60,30%
28,41
-29,79%
12. Voice of Poland TVP
437 470
+20,70%
16,51%
-23,66%
58,27
+60,36%
13. ipla
382 374
+8,30%
4,20%
-55,43%
9,00
-22,29%
14. Discovery Channel Polska
354 536
+6,37%
10,58%
-40,15%
24,68
+22,96%
15. BBC Knowledge Polska
347 324
+1,60%
5,07%
-46,05%
10,14
+6,99%
TV - Liczba fanów
50
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
106,17
0,25
140 934
122,13
0,17
858 874
112,36
0,34
53 446
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Disney Channel Polska
858 874
+3,72%
17,84%
-55,11%
122,13
-21,77%
2. tvp.info
53 446
+50,70%
30,50%
-51,05%
112,36
-12,43%
3. TVP Sport
140 934
+7,28%
23,46%
-79,30%
106,17
-67,23%
4. TAK CZY NIE
9 271
+9,42%
35,41%
-49,36%
97,77
-1,57%
5. Fakty TVN
199 985
+22,58%
24,09%
-58,06%
97,68
-26,27%
6. TVN24.pl
542 640
+8,12%
18,18%
-57,28%
96,27
-17,37%
7. Telewizja Republika
30 470
+1,09%
14,67%
-48,92%
75,43
+4,43%
8. Voice of Poland TVP
437 470
+20,70%
16,51%
-23,66%
58,27
+60,36%
9. TVN
490 871
+18,98%
15,72%
-33,13%
51,50
+34,61%
10. Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy
305 376
+20,33%
11,57%
-59,31%
44,57
-25,81%
11. To nie koniec świata - serial Polsat
25 032
+18,40%
14,64%
-32,87%
38,17
+88,46%
12. Dariusz Kmiecik, TVN
1 753
+60,09%
134,49%
-24,25%
36,08
+41,28%
13. Canal+ Sport
218 118
+4,18%
9,62%
-45,67%
31,57
+8,32%
14. Comedy Central Polska
153 785
+9,29%
20,79%
-47,61%
30,55
+1,78%
15. FightKlub
3 586
+5,25%
29,18%
-25,86%
29,52
+52,92%
TV - zaangażowanie fanów SII2
51
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
0,18
0,01
169 764
6,27
0,05
468 317
0,88
0,02
277 891
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Seks to zdrowie!
468 317
+1,49%
2,79%
-54,69%
6,27
-11,04%
2. Colgate - z uśmiechem do świata
277 891
+2,66%
0,56%
-57,27%
0,88
-23,15%
3. Piękne usta
169 764
+0,72%
0,17%
-53,18%
0,18
-5,24%
4.
146 365
+1,14%
1,64%
-64,85%
1,06
-44,93%
5. Polski Bank Komórek Macierzystych
123 391
+0,46%
0,28%
-60,55%
0,21
-36,35%
6. Dbam o siebie
120 816
+10,47%
2,56%
-40,94%
2,60
+3,45%
7. Healthy plan by ann
111 829
+36,96%
23,09%
-46,04%
51,99
-32,84%
8. WIEMY CO JEMY
73 541
+30,88%
3,42%
-49,55%
4,48
-22,09%
9. NO-SPA
61 633
-0,32%
0,16%
-43,89%
0,14
-5,58%
10. Nie biegam
56 284
-0,42%
0,42%
-48,37%
0,38
+11,20%
11. Dorota Zawadzka
44 180
+1,43%
32,13%
-52,69%
91,79
-10,99%
12. bielenda
42 039
+2,60%
1,81%
-51,28%
2,71
-14,14%
13. Always Polska
36 384
-0,39%
0,15%
-56,35%
0,26
+9,91%
14. 2KC
31 230
-0,38%
3,40%
-50,12%
1,89
-11,19%
15. Zdrowie w stylu LUX MED
24 349
+0,90%
0,43%
-56,54%
0,37
-56,76%
ZDROWIE - Liczba fanów
52
ZDROWIE - SII2
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
37,64
0,47
11 811
91,79
0,20
44 180
51,99
0,65
111 829
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Dorota Zawadzka
44 180
+1,43%
32,13%
-52,69%
91,79
-10,99%
2. Healthy plan by ann
111 829
+36,96%
23,09%
-46,04%
51,99
-32,84%
3. urodaizdrowie.pl
11 811
+2,90%
9,27%
-47,74%
37,64
-0,25%
4. Klinika Rehabilitacji Sportowej Ortoreh
1 790
+2,11%
18,99%
-45,23%
19,29
-1,58%
5. FitBack
10 304
+0,68%
10,41%
-46,40%
15,51
+0,49%
6. Twardy punkt widzenia
13 486
+50,55%
6,92%
-35,64%
11,88
+47,26%
7. Recepta na zdrowie
4 217
+0,05%
10,22%
-45,65%
10,58
+1,73%
8. Migrena z głowy
22 473
+5,20%
4,49%
-49,53%
10,28
-2,82%
9. Jeszcze nie teraz
18 389
+2,26%
8,07%
-53,30%
9,80
-3,53%
10. Mydlarnia u Franciszka - kosmetyki naturalne
12 382
+2,45%
4,96%
-52,19%
8,56
-13,16%
11. Omegamed
3 322
+1,90%
5,03%
-39,93%
8,04
-1,87%
12. Pszczoły i my
959
+7,39%
19,13%
-31,87%
7,39
+100,00%
13.
Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią
i na Diecie Bezglutenowej
7 023
+5,93%
8,42%
-55,57%
7,18
+100,00%
14. Seks to zdrowie!
468 317
+1,49%
2,79%
-54,69%
6,27
-11,04%
15. Życie bez glutenu
1 988
+6,65%
11,84%
-34,81%
5,62
+100,00%
ZDROWIE - zaangażowanie fanów SII2
53
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
3,31
0,02
945 824
8,73
0,03
1 324 558
3,16
0,04
1 072 963
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Tymbark
1 324 558
+2,48%
2,51%
-51,04%
8,73
-8,76%
2. Mały Głód
1 072 963
+0,65%
1,37%
-44,41%
3,16
+0,87%
3. Góralki
945 824
+0,90%
0,92%
-78,70%
3,31
-58,48%
4. FRUGO
851 164
+1,72%
0,43%
-55,99%
1,17
-22,20%
5.
783 461
+0,78%
0,54%
-44,61%
1,22
-2,40%
6. Chupa Chups PL
M&M's Polska
674 525
+0,96%
2,67%
-41,75%
11,64
+13,81%
7. E. Wedel
580 955
+0,94%
0,91%
-52,98%
2,94
+7,14%
8. przepisy.pl
574 164
+2,66%
2,91%
-53,06%
8,27
-7,97%
9. Żywiec Zdrój
552 151
+1,87%
1,75%
-46,21%
3,17
+15,32%
10. Lay’s pl
476 181
+3,49%
1,34%
-64,51%
5,40
-26,47%
11. ROKO
473 125
+9,34%
3,13%
-44,38%
5,39
+6,32%
12. Grześki
440 769
+0,24%
0,97%
-52,69%
1,35
-42,72%
13. Cappy
422 914
+0,78%
0,00%
-66,67%
0,00
-97,82%
14. Big Milk
402 460
+1,81%
0,57%
-44,07%
0,58
-13,12%
15. Raffaello Polska
368 869
+2,86%
1,70%
-52,43%
3,12
+23,25%
ŻYWNOŚĆ - Liczba fanów
54
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
18,00
0,36
175 681
24,32
0,30
274 480
20,34
0,36
84 799
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Republika Kaktusa
274 480
+10,78%
10,01%
-25,85%
24,32
+40,48%
2. Limonet
84 799
+4,26%
9,44%
-65,75%
20,34
-38,53%
3. Life Owocowy
175 681
+3,39%
7,28%
-60,65%
18,00
-35,36%
4. gospodarstwo sadownicze J@BUSKO.PL
122
+2,52%
29,41%
-43,55%
17,46
+100,00%
5. Pani Tereska
60 420
+3,19%
8,09%
-53,49%
16,32
-3,39%
6. Level Street
2 398
+31,90%
17,02%
-18,91%
15,00
+72,74%
7. Przyprawy Royal Brand
2 753
+3,19%
4,68%
-47,70%
13,80
+51,08%
8. Wytwórnia Lodów Tradycyjnych
27 730
+17,09%
15,01%
-34,47%
12,33
+100,00%
9. Chupa Chups PL
674 525
+0,96%
2,67%
-41,75%
11,64
+13,81%
10. Pan Łosoś
30 503
+16,85%
4,49%
-46,83%
8,84
+94,81%
11. Wasa Polska
5 919
0,00%
1,23%
-46,72%
8,74
+5,02%
12. Tymbark
1 324 558
+2,48%
2,51%
-51,04%
8,73
-8,76%
13. przepisy.pl
574 164
+2,66%
2,91%
-53,06%
8,27
-7,97%
14. POLOmarket
48 730
+6,80%
5,77%
-15,48%
8,18
+67,39%
15. Jogobella
34 357
+19,03%
6,09%
-55,71%
7,22
-37,80%
ŻYWNOŚĆ - zaangażowanie fanów SII2
55
NapoleonCat.com
Wita Stwosza 59a
02-661 Warszawa
hello@napoleoncat.com
+48 22 378 32 99

Contenu connexe

Tendances

Social Brand Footprint - marzec 2014
Social Brand Footprint - marzec 2014Social Brand Footprint - marzec 2014
Social Brand Footprint - marzec 2014NapoleonCat.com
 
Social Footprint. Czerwiec 2014
Social Footprint. Czerwiec 2014Social Footprint. Czerwiec 2014
Social Footprint. Czerwiec 2014NapoleonCat.com
 
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014NapoleonCat.com
 
Social Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowie
Social Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowieSocial Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowie
Social Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowieNapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - czerwiec 2013
Social Brand Footprint - czerwiec 2013Social Brand Footprint - czerwiec 2013
Social Brand Footprint - czerwiec 2013NapoleonCat.com
 
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.Natalia Hatalska
 
Social Media 2010-2015-2020
Social Media 2010-2015-2020Social Media 2010-2015-2020
Social Media 2010-2015-2020Marcin Małecki
 
Social Brand Footprint - luty 2014
Social Brand Footprint - luty 2014Social Brand Footprint - luty 2014
Social Brand Footprint - luty 2014NapoleonCat.com
 
Wykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunku
Wykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunkuWykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunku
Wykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunkuNetCenter Solution
 
Marki na Facebooku - marzec 2013
Marki na Facebooku - marzec 2013Marki na Facebooku - marzec 2013
Marki na Facebooku - marzec 2013NapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - grudzień 2013
Social Brand Footprint - grudzień 2013Social Brand Footprint - grudzień 2013
Social Brand Footprint - grudzień 2013NapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - maj 2013
Social Brand Footprint - maj 2013Social Brand Footprint - maj 2013
Social Brand Footprint - maj 2013NapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - kwiecień 2013
Social Brand Footprint - kwiecień 2013Social Brand Footprint - kwiecień 2013
Social Brand Footprint - kwiecień 2013NapoleonCat.com
 
Hackowanie algorytmu news feedu na Facebooku
Hackowanie algorytmu news feedu na FacebookuHackowanie algorytmu news feedu na Facebooku
Hackowanie algorytmu news feedu na FacebookuBartlomiej Rak
 
Social Brand Footprint - październik 2013
Social Brand Footprint - październik 2013Social Brand Footprint - październik 2013
Social Brand Footprint - październik 2013NapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - styczeń 2014
Social Brand Footprint - styczeń 2014Social Brand Footprint - styczeń 2014
Social Brand Footprint - styczeń 2014NapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - listopad 2013
Social Brand Footprint - listopad 2013Social Brand Footprint - listopad 2013
Social Brand Footprint - listopad 2013NapoleonCat.com
 
Jak zmienia się praca PR-owca, gdy social media to nowa telewizja?
Jak zmienia się praca PR-owca, gdy social media to nowa telewizja?Jak zmienia się praca PR-owca, gdy social media to nowa telewizja?
Jak zmienia się praca PR-owca, gdy social media to nowa telewizja?Lukasz Majewski
 
Aktualny stan social media
Aktualny stan social mediaAktualny stan social media
Aktualny stan social mediaŁukasz Dębski
 

Tendances (20)

Social Brand Footprint - marzec 2014
Social Brand Footprint - marzec 2014Social Brand Footprint - marzec 2014
Social Brand Footprint - marzec 2014
 
Social Footprint. Czerwiec 2014
Social Footprint. Czerwiec 2014Social Footprint. Czerwiec 2014
Social Footprint. Czerwiec 2014
 
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
 
Social Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowie
Social Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowieSocial Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowie
Social Footprint. Styczeń 2015. Farmacja i zdrowie
 
Social Brand Footprint - czerwiec 2013
Social Brand Footprint - czerwiec 2013Social Brand Footprint - czerwiec 2013
Social Brand Footprint - czerwiec 2013
 
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
 
Social Media 2010-2015-2020
Social Media 2010-2015-2020Social Media 2010-2015-2020
Social Media 2010-2015-2020
 
Social Brand Footprint - luty 2014
Social Brand Footprint - luty 2014Social Brand Footprint - luty 2014
Social Brand Footprint - luty 2014
 
Media społecznościowe 2015
Media społecznościowe 2015Media społecznościowe 2015
Media społecznościowe 2015
 
Wykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunku
Wykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunkuWykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunku
Wykorzystanie Social Media w kreowaniu wizerunku
 
Marki na Facebooku - marzec 2013
Marki na Facebooku - marzec 2013Marki na Facebooku - marzec 2013
Marki na Facebooku - marzec 2013
 
Social Brand Footprint - grudzień 2013
Social Brand Footprint - grudzień 2013Social Brand Footprint - grudzień 2013
Social Brand Footprint - grudzień 2013
 
Social Brand Footprint - maj 2013
Social Brand Footprint - maj 2013Social Brand Footprint - maj 2013
Social Brand Footprint - maj 2013
 
Social Brand Footprint - kwiecień 2013
Social Brand Footprint - kwiecień 2013Social Brand Footprint - kwiecień 2013
Social Brand Footprint - kwiecień 2013
 
Hackowanie algorytmu news feedu na Facebooku
Hackowanie algorytmu news feedu na FacebookuHackowanie algorytmu news feedu na Facebooku
Hackowanie algorytmu news feedu na Facebooku
 
Social Brand Footprint - październik 2013
Social Brand Footprint - październik 2013Social Brand Footprint - październik 2013
Social Brand Footprint - październik 2013
 
Social Brand Footprint - styczeń 2014
Social Brand Footprint - styczeń 2014Social Brand Footprint - styczeń 2014
Social Brand Footprint - styczeń 2014
 
Social Brand Footprint - listopad 2013
Social Brand Footprint - listopad 2013Social Brand Footprint - listopad 2013
Social Brand Footprint - listopad 2013
 
Jak zmienia się praca PR-owca, gdy social media to nowa telewizja?
Jak zmienia się praca PR-owca, gdy social media to nowa telewizja?Jak zmienia się praca PR-owca, gdy social media to nowa telewizja?
Jak zmienia się praca PR-owca, gdy social media to nowa telewizja?
 
Aktualny stan social media
Aktualny stan social mediaAktualny stan social media
Aktualny stan social media
 

En vedette

Wydawcy a social media
Wydawcy a social mediaWydawcy a social media
Wydawcy a social mediaSotrender
 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝ...
ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝ...ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝ...
ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝ...Εύα Ζαρκογιάννη
 
What CFOs should ask their software development leaders
What CFOs should ask their software development leadersWhat CFOs should ask their software development leaders
What CFOs should ask their software development leadersIBM Rational software
 
NapoleonCat.com - InternetBeta2013
NapoleonCat.com - InternetBeta2013NapoleonCat.com - InternetBeta2013
NapoleonCat.com - InternetBeta2013NapoleonCat.com
 
Raport aktywności na facebooku Sierpien 2011
Raport aktywności na facebooku Sierpien 2011Raport aktywności na facebooku Sierpien 2011
Raport aktywności na facebooku Sierpien 2011NapoleonCat.com
 
Servicios publicos accesibles para todos-JC Valero
Servicios publicos accesibles para todos-JC ValeroServicios publicos accesibles para todos-JC Valero
Servicios publicos accesibles para todos-JC ValeroJCCM1925
 
Getting your message heard bonnie zink
Getting your message heard bonnie zinkGetting your message heard bonnie zink
Getting your message heard bonnie zinkBonnie Zink
 
Oι φαναριώτες στην ελληνικη επανασταση. Εργασία στο μάθημα της ιστορίας. Γ΄Γυ...
Oι φαναριώτες στην ελληνικη επανασταση. Εργασία στο μάθημα της ιστορίας. Γ΄Γυ...Oι φαναριώτες στην ελληνικη επανασταση. Εργασία στο μάθημα της ιστορίας. Γ΄Γυ...
Oι φαναριώτες στην ελληνικη επανασταση. Εργασία στο μάθημα της ιστορίας. Γ΄Γυ...Εύα Ζαρκογιάννη
 
vLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funciona
vLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funcionavLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funciona
vLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funcionaVirtues Media & Applications
 
Kυβερνείο - Παλατάκι - Μνημεία Θεσσαλονίκης
Kυβερνείο - Παλατάκι - Μνημεία ΘεσσαλονίκηςKυβερνείο - Παλατάκι - Μνημεία Θεσσαλονίκης
Kυβερνείο - Παλατάκι - Μνημεία ΘεσσαλονίκηςΕύα Ζαρκογιάννη
 
Doc va viet thu bang tieng anh
Doc va viet thu bang tieng anhDoc va viet thu bang tieng anh
Doc va viet thu bang tieng anhTran Oanh
 
027. manualparamanejodesechosyagua paraclases
027. manualparamanejodesechosyagua paraclases027. manualparamanejodesechosyagua paraclases
027. manualparamanejodesechosyagua paraclasesSergio Rodriguez
 
Agency1 full keynote_22_07_13
Agency1 full keynote_22_07_13Agency1 full keynote_22_07_13
Agency1 full keynote_22_07_13Sergey Vorobyov
 
Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1
Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1
Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1pjsteenbergen
 
Community Meth Symposium
Community Meth SymposiumCommunity Meth Symposium
Community Meth SymposiumDerek Douglas
 

En vedette (20)

Wydawcy a social media
Wydawcy a social mediaWydawcy a social media
Wydawcy a social media
 
Magazyn Bankowości Spółdzielczej BS NET
Magazyn Bankowości Spółdzielczej BS NETMagazyn Bankowości Spółdzielczej BS NET
Magazyn Bankowości Spółdzielczej BS NET
 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝ...
ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝ...ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝ...
ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝ...
 
What CFOs should ask their software development leaders
What CFOs should ask their software development leadersWhat CFOs should ask their software development leaders
What CFOs should ask their software development leaders
 
Rotational motion
Rotational motionRotational motion
Rotational motion
 
NapoleonCat.com - InternetBeta2013
NapoleonCat.com - InternetBeta2013NapoleonCat.com - InternetBeta2013
NapoleonCat.com - InternetBeta2013
 
Raport aktywności na facebooku Sierpien 2011
Raport aktywności na facebooku Sierpien 2011Raport aktywności na facebooku Sierpien 2011
Raport aktywności na facebooku Sierpien 2011
 
Servicios publicos accesibles para todos-JC Valero
Servicios publicos accesibles para todos-JC ValeroServicios publicos accesibles para todos-JC Valero
Servicios publicos accesibles para todos-JC Valero
 
Getting your message heard bonnie zink
Getting your message heard bonnie zinkGetting your message heard bonnie zink
Getting your message heard bonnie zink
 
Oι φαναριώτες στην ελληνικη επανασταση. Εργασία στο μάθημα της ιστορίας. Γ΄Γυ...
Oι φαναριώτες στην ελληνικη επανασταση. Εργασία στο μάθημα της ιστορίας. Γ΄Γυ...Oι φαναριώτες στην ελληνικη επανασταση. Εργασία στο μάθημα της ιστορίας. Γ΄Γυ...
Oι φαναριώτες στην ελληνικη επανασταση. Εργασία στο μάθημα της ιστορίας. Γ΄Γυ...
 
Dez1
Dez1Dez1
Dez1
 
vLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funciona
vLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funcionavLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funciona
vLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funciona
 
Kυβερνείο - Παλατάκι - Μνημεία Θεσσαλονίκης
Kυβερνείο - Παλατάκι - Μνημεία ΘεσσαλονίκηςKυβερνείο - Παλατάκι - Μνημεία Θεσσαλονίκης
Kυβερνείο - Παλατάκι - Μνημεία Θεσσαλονίκης
 
Doc va viet thu bang tieng anh
Doc va viet thu bang tieng anhDoc va viet thu bang tieng anh
Doc va viet thu bang tieng anh
 
027. manualparamanejodesechosyagua paraclases
027. manualparamanejodesechosyagua paraclases027. manualparamanejodesechosyagua paraclases
027. manualparamanejodesechosyagua paraclases
 
Agency1 full keynote_22_07_13
Agency1 full keynote_22_07_13Agency1 full keynote_22_07_13
Agency1 full keynote_22_07_13
 
Η ιστορία της φωτογραφίας
Η ιστορία της φωτογραφίαςΗ ιστορία της φωτογραφίας
Η ιστορία της φωτογραφίας
 
Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1
Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1
Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1
 
Community Meth Symposium
Community Meth SymposiumCommunity Meth Symposium
Community Meth Symposium
 
AppRádio - Mídia Kit
AppRádio - Mídia KitAppRádio - Mídia Kit
AppRádio - Mídia Kit
 

Similaire à Social brand footprint - kwiecien 2014

2010.04.15 Facebook NOW warsztaty - Michal Banaszewski
2010.04.15 Facebook NOW warsztaty - Michal Banaszewski2010.04.15 Facebook NOW warsztaty - Michal Banaszewski
2010.04.15 Facebook NOW warsztaty - Michal BanaszewskiARBOinteractive Polska
 
Social Brand Footprint - wrzesien 2013
Social Brand Footprint - wrzesien 2013Social Brand Footprint - wrzesien 2013
Social Brand Footprint - wrzesien 2013NapoleonCat.com
 
Social media manual 2010
Social media manual 2010Social media manual 2010
Social media manual 2010IRCenter
 
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketinguTrendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketinguSocjomania
 
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowych
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowychPolskie firmy w_mediach_spolecznosciowych
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowychLukasz Szymula
 
Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...
Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...
Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...Grupa Adweb
 
Alternate Reality Game - Więcej niż marketing wirusowy.
Alternate Reality Game - Więcej niż marketing wirusowy.Alternate Reality Game - Więcej niż marketing wirusowy.
Alternate Reality Game - Więcej niż marketing wirusowy.Guerrilla-marketing.pl
 
Kontentowy rachunek sumienia
Kontentowy rachunek sumieniaKontentowy rachunek sumienia
Kontentowy rachunek sumieniaBartlomiej Rak
 
Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...
Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...
Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...Bartłomiej Juszczyk
 
Wykorzystanie Social Media W Kreowaniu Wizerunku
Wykorzystanie Social Media W Kreowaniu WizerunkuWykorzystanie Social Media W Kreowaniu Wizerunku
Wykorzystanie Social Media W Kreowaniu WizerunkuAnna Kusak
 
Social Media UMBRELLA M.G.
Social Media UMBRELLA M.G.Social Media UMBRELLA M.G.
Social Media UMBRELLA M.G.Grzegorz Osóbka
 
NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.
NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.
NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.Virtual Reality
 
TrendBook 2011 - Natalia Hatalska
TrendBook 2011 - Natalia HatalskaTrendBook 2011 - Natalia Hatalska
TrendBook 2011 - Natalia HatalskaMamStartup
 
Social media marekting w pigułce - budownictwo
Social media marekting w pigułce - budownictwoSocial media marekting w pigułce - budownictwo
Social media marekting w pigułce - budownictwokolorujeMY Trzcieliński
 
"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas
"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas
"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More BananasMore Bananas
 
Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?
Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?
Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?Sotrender
 

Similaire à Social brand footprint - kwiecien 2014 (20)

2010.04.15 Facebook NOW warsztaty - Michal Banaszewski
2010.04.15 Facebook NOW warsztaty - Michal Banaszewski2010.04.15 Facebook NOW warsztaty - Michal Banaszewski
2010.04.15 Facebook NOW warsztaty - Michal Banaszewski
 
Social Brand Footprint - wrzesien 2013
Social Brand Footprint - wrzesien 2013Social Brand Footprint - wrzesien 2013
Social Brand Footprint - wrzesien 2013
 
Social media manual 2010
Social media manual 2010Social media manual 2010
Social media manual 2010
 
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketinguTrendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
Trendy mozliwe do wykorzystania w marketingu
 
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowych
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowychPolskie firmy w_mediach_spolecznosciowych
Polskie firmy w_mediach_spolecznosciowych
 
Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...
Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...
Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...
 
crowdthinks-raport
crowdthinks-raportcrowdthinks-raport
crowdthinks-raport
 
Alternate Reality Game - Więcej niż marketing wirusowy.
Alternate Reality Game - Więcej niż marketing wirusowy.Alternate Reality Game - Więcej niż marketing wirusowy.
Alternate Reality Game - Więcej niż marketing wirusowy.
 
Kontentowy rachunek sumienia
Kontentowy rachunek sumieniaKontentowy rachunek sumienia
Kontentowy rachunek sumienia
 
Social Hearts Marki w social media
Social Hearts Marki w social mediaSocial Hearts Marki w social media
Social Hearts Marki w social media
 
Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...
Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...
Marketing szeptany - marketing rekomendacji. Czyli zmierzch reklamy i narodzi...
 
Wykorzystanie Social Media W Kreowaniu Wizerunku
Wykorzystanie Social Media W Kreowaniu WizerunkuWykorzystanie Social Media W Kreowaniu Wizerunku
Wykorzystanie Social Media W Kreowaniu Wizerunku
 
Social Media dla MŚP
Social Media dla MŚPSocial Media dla MŚP
Social Media dla MŚP
 
Social Media UMBRELLA M.G.
Social Media UMBRELLA M.G.Social Media UMBRELLA M.G.
Social Media UMBRELLA M.G.
 
Social media
Social mediaSocial media
Social media
 
NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.
NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.
NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.
 
TrendBook 2011 - Natalia Hatalska
TrendBook 2011 - Natalia HatalskaTrendBook 2011 - Natalia Hatalska
TrendBook 2011 - Natalia Hatalska
 
Social media marekting w pigułce - budownictwo
Social media marekting w pigułce - budownictwoSocial media marekting w pigułce - budownictwo
Social media marekting w pigułce - budownictwo
 
"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas
"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas
"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas
 
Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?
Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?
Jaka jest przyszłość badań i marketingu w social media?
 

Plus de NapoleonCat.com

Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na InstaramieRaport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na InstaramieNapoleonCat.com
 
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015NapoleonCat.com
 
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015NapoleonCat.com
 
Instagram users in Thailand - November 2015
Instagram users in Thailand - November 2015Instagram users in Thailand - November 2015
Instagram users in Thailand - November 2015NapoleonCat.com
 
Instagram user demographics in United States - November 2015
Instagram user demographics in United States - November 2015Instagram user demographics in United States - November 2015
Instagram user demographics in United States - November 2015NapoleonCat.com
 
Instagram users in Poland - November 2015
Instagram users in Poland - November 2015Instagram users in Poland - November 2015
Instagram users in Poland - November 2015NapoleonCat.com
 
Instagram users in Ukraine - November 2015
Instagram users in Ukraine - November 2015Instagram users in Ukraine - November 2015
Instagram users in Ukraine - November 2015NapoleonCat.com
 
Instagram users in New Zealand - November 2015
Instagram users in New Zealand - November 2015Instagram users in New Zealand - November 2015
Instagram users in New Zealand - November 2015NapoleonCat.com
 
Instagram user demographics in North, Central and South America
Instagram user demographics in North, Central and South AmericaInstagram user demographics in North, Central and South America
Instagram user demographics in North, Central and South AmericaNapoleonCat.com
 
Instagram users demographics in selected European countries
Instagram users demographics in selected European countriesInstagram users demographics in selected European countries
Instagram users demographics in selected European countriesNapoleonCat.com
 
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015NapoleonCat.com
 
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015NapoleonCat.com
 
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015NapoleonCat.com
 
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015NapoleonCat.com
 
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015NapoleonCat.com
 
Social footprint. Listopad 2014
Social footprint. Listopad 2014Social footprint. Listopad 2014
Social footprint. Listopad 2014NapoleonCat.com
 
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejscŁódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejscNapoleonCat.com
 
Największe polskie blogi na Facebooku
 Największe polskie blogi na Facebooku Największe polskie blogi na Facebooku
Największe polskie blogi na FacebookuNapoleonCat.com
 
Raport o aktywności marek na Facebooku
Raport o aktywności marek na FacebookuRaport o aktywności marek na Facebooku
Raport o aktywności marek na FacebookuNapoleonCat.com
 

Plus de NapoleonCat.com (19)

Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na InstaramieRaport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
 
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
 
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
 
Instagram users in Thailand - November 2015
Instagram users in Thailand - November 2015Instagram users in Thailand - November 2015
Instagram users in Thailand - November 2015
 
Instagram user demographics in United States - November 2015
Instagram user demographics in United States - November 2015Instagram user demographics in United States - November 2015
Instagram user demographics in United States - November 2015
 
Instagram users in Poland - November 2015
Instagram users in Poland - November 2015Instagram users in Poland - November 2015
Instagram users in Poland - November 2015
 
Instagram users in Ukraine - November 2015
Instagram users in Ukraine - November 2015Instagram users in Ukraine - November 2015
Instagram users in Ukraine - November 2015
 
Instagram users in New Zealand - November 2015
Instagram users in New Zealand - November 2015Instagram users in New Zealand - November 2015
Instagram users in New Zealand - November 2015
 
Instagram user demographics in North, Central and South America
Instagram user demographics in North, Central and South AmericaInstagram user demographics in North, Central and South America
Instagram user demographics in North, Central and South America
 
Instagram users demographics in selected European countries
Instagram users demographics in selected European countriesInstagram users demographics in selected European countries
Instagram users demographics in selected European countries
 
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
 
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
 
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
 
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
 
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
 
Social footprint. Listopad 2014
Social footprint. Listopad 2014Social footprint. Listopad 2014
Social footprint. Listopad 2014
 
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejscŁódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
 
Największe polskie blogi na Facebooku
 Największe polskie blogi na Facebooku Największe polskie blogi na Facebooku
Największe polskie blogi na Facebooku
 
Raport o aktywności marek na Facebooku
Raport o aktywności marek na FacebookuRaport o aktywności marek na Facebooku
Raport o aktywności marek na Facebooku
 

Social brand footprint - kwiecien 2014

 • 2. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 NIESTANDARDOWE FORMY KOMUNIKACJI W SOCIAL MEDIA 4 - 5 HOT OR NOT 6 SOCIAL MEDIA LEAD GENERATION 7 - 8 STRONA MIESIĄCA 9 - 11 NIE PISZ GDY TWOI FANI SIEDZĄ NA FEJSIE! 12 - 14 WYWIAD 15 - 17 SII2 18 DEMOGRAFIA FACEBOOKA 19 YOUTUBE 20 TWITTER 21 BRANŻE NA FACEBOOKU 22 - 53
 • 3. 3 Lewandowski przyciąga dzięki swoim występom naboisku.CleoiDonatanbudzązkoleiskrajneemocje. Część oskarża ich o seksizm, część pokochała ich bezpretensjonalną energię i bezwstydną radość z naturalnego piękna. W obu przypadkach wizerunek pasuje do marki, jest szczery i autentyczny. W kwietniu kampaniami marek prowadzo- nymi w mediach społecznościowych wstrząsnęły kontrowersje wokół “Rozkosz w ustach”. Producent pikantnej zupy uznał, że pikantny podtekst erotycz- ny będzie skutecznym magnesem. Większa reklamę zrobiły mu jednak media piętnujące kampanię, niż sama kampania, która, gdyby nie szukająca sensacji prasa i portale przeszłaby na Facebooku, gdzie kierują banery reklamowe, niezauważona. Fan page cieszy się znikomym powodzeniem. “W kwietniu najgłośniejszą próbę zrobienia większego szumu w mediach społecznościowych WSTĘP Seks sprzedaje, choć nie zawsze na Facebooku podjęła chyba marka obuwnicza Bartek. Dotąd nieszcze- gólnie wyróżniającą się komunikację zastąpiły teasero- we kreacje „Tysiące kobiet w ciąży przez Bartka”. Co ciekawe w tym przypadku to komunikacja ATL-owa kierowała ruch głównie do mediów społecznościowych (a nie odwrotnie). Potencjał był niezły, jednak mam wrażenie, że w mediach społecznościowych komplet- nie go nie wykorzystano. Gratulacje należą się jednak za odwagę i chęć wyróżnienia się na tle konkuren- cji. Autorka kampanii była w ostatnim czasie jedną z najczęściej krytykowanych osób w branży; rzecz jasna głównie reklamowej - pisze Marta Kowalczys z agencji Get More Social. Bardzo ciekawe czasy nadchodzą dla tradycyjnych mediów, których część zaczyna dostrzegać potencjał w innych mediach - społecznościowych. W tym miesiącyu postanowiliśmy wziąć pod lupę stację TV i program TV. Obie stanowią świetne przykłady tego jak łączyć ze sobą różne narzędzia do promocji mediów. 4funTVtowielowymiarowarozrywka.“Abyosiągać jak największą efektywność postanowiliśmy wypraco- wać mechanizmy tzw. Social viral loop czyli odpowied- niego przekierowywania użytkowników pomiędzy serwisami społecznościowymi w których reprezento- wane są nasze stacje a ekranem TV w taki sposób aby odbywało się to jak najbardziej dla nich neutralnie a dla nas efektywnie” - pisze Mateusz Górecki z 4fun Media SA. Z kolei odpowiedzialny za rozwój społeczności wokół Fakty TVN mówi nam o tym w którym kierunku zmierzają media i połeczności: “
Media tradycyjne promują swoje treści w nowych mediach. Właściwie skupiają się na promocji, bo rzadko potrafią np. na Facebooku prowadzić sensowny dialog. A fanpage – niczym magiczna różdżka – przemienia „drewniane” marki w żywe. Jest ich percepcją. Nadaje też cechy ludzkie. Niestety – reprezentanci mediów tradycyjnych to w większości Pinokia social mediów. Umiejętność ożywienia marki i dopasowania jej do odbiorcy w mediach społecznościowych to sztuka.” Oskar Berezowski NapoleonCat.com Robert Lewandowski jest nie tylko królem strzelców. Na Facebooku buduje kolejne imperium. Tylko w kwietniu zyskał ponad 430 fanów. Gdy na YouTube Donatan i Cleo przekroczyli 40 mln wyświetleń tele- dysku My Słowianie, to na Facebooku numerem jeden jest zespół z drugiego bieguna muzycznej wrażliwości - Behemoth (1,2 mln fanów).
 • 4. 4 Wkwietniunajgłośniejsząpróbęzrobieniawiększe- go szumu w mediach społecznościowych podjęła chyba marka obuwnicza Bartek. Dotąd nieszczegól- nie wyróżniającą się komunikację zastąpiły teasero- we kreacje „Tysiące kobiet w ciąży przez Bartka”. Co ciekawe w tym przypadku to komunikacja ATL-owa kierowała ruch głównie do mediów społecznościowych (a nie odwrotnie). I co się tam wydarzyło? Na YouTubie pojawił się spot promujący akcję zatytułowany „Viral BARTEK2”, którego obejrzano nieco ponad 2000 razy. Na www.przezbartka.pl spoty zostały opublikowane przez vimeo.com, które w tym przypadku posłużyło wyłącznie jako narzędzie do udostępnienia materia- łu. Na Facebooku pojawił się dedykowany fanpage, na którymzgromadziłosięprawie30tysięcyfanów.Wynik fajny, jednak zaangażowanie na stronie z pewnością dalekie jest od oczekiwań. Zabrakło tu pomysłu, a jeżeli był to jego skutecznej egzekucji. Całość wydaje mi się być bardzo niespójna i chaotyczna – z jednej strony wielkanocne słodkie i komunikacyjnie „poprawne” kurczaczki, z drugiej zaś ocierające się o kontrower- sję zdjęcia „ofiar Bartka”. Całość uzupełniana zdjęcia- mi barwnych wystaw sklepowych i „arcyciekawych” i długich wywiadów ze wszystkimi świętymi, którzy brali udział w realizacji kampanii. Potencjał był niezły, jednak mam wrażenie, że w mediach społecznościowych kompletnie go nie wykorzy- stano. Gratulacje należą się jednak za odwagę i chęć wyróżnienia się na tle konkurencji. Autorka kampanii była w ostatnim czasie jedną z najczęściej krytykowa- nych osób w branży; rzecz jasna głównie reklamowej. O wiele bardziej „seksi” w mojej ocenie poradziły sobie inne akcje. Na myśli mam promocję czwartego sezonu serialu „Gra o tron” na Facebooku połączoną z niestandardową akcją offline. Specjalnie na zamówie- nie polskiego HBO w USA powstała replika kultowe- go tronu. Same liczby robią wrażenie – 1000 mieczy, 2 metry wysokości, 100 kg wagi i 2 miesiące pracy. Do dziś tron pojawił się m.in. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu a w newsfeedzie do tej pory pojawiają się zdjęcia znajomych, którzy zasiadając na tronie na chwilę mogli poczuć się jak Władcy Siedmiu Królestw. Z pewnością z dużo mniejszym budżetem, ale za to z pomysłem w ostatnich dniach zabłysnęło również Tesco.Wykorzystanieokresuprzedhistorycznąkanoni- zacją jest wręcz książkowym przykładem real-time marketingu.ScreenyzestronyinternetowejTesco,które zaproponowałozestawdlapielgrzyma(kremówka,flaga papieska, peleryna przeciwdeszczowa oraz turystycz- ne krzesełko) obiegły całą sieć. Ze względu na grono Redefiniowanie DNA marki NIESTANDARDOWE FORMY KOMUNIKACJI W SOCIAL MEDIA Social media zredefiniowały kontakt marki z klientem, sposób i formę jego obsługi, a często i DNA marek, co sprawiło, że marketingowcy zaczęli myśleć nowymi kategoriami, a odbiorcy zaczęli mieć większe oczekiwa- nia. Bardzo poprawna i standardowa komunikacja przestaje być regułą. Marta Kowalczys Project Manager Get More Social
 • 5. 5 odbiorców na wzrost sprzedaży wybranych produktów raczej się to mocno nie przełożyło (a może się mylę?), jednak Tesco idealnie puściło oko do swoich klientów i sprawiło, że o marce mówiła nie tylko marketingowa branżunia. Sama specyfika portali społecznościowych, czy też mechani- zmynimirządząceponiekądpodyktowałyfirmomnowepodejście do reklamy i sprzedaży. Osobiście mocno trzymam kciuki, aby nowe trendy i niesztampowe pomysły znalazły się w „strate- giach marketingowych” większości firm. 02-04 03-04 04-04 05-04 06-04 07-04 08-04 09-04 10-04 11-04 12-04 13-04 14-04 15-04 16-04 17-04 18-04 19-04 20-04 21-04 22-04 23-04 24-04 25-04 26-04 27-04 28-04 29-04 30-04 1,000 250 500 750 1,250 1 934 473 37 637 37 637 Najwyższy wzrost Najniższy wzrost Średni wzrost HBO wzrost fanów NIESTANDARDOWE FORMY KOMUNIKACJI W SOCIAL MEDIA
 • 6. 6 HOT NOT Jakiś czas temu kumpel zajmujący się moderacją dziesiątków fan page’y zachwycił się swoim nowym smartfonem, gdzie pierwszy raz zainsta- lował aplikację mobilną do zarządzania fan page’ami. Mówił mi: stary, teraz to ja w ogóle nie siadam już do komputera. Fajnie, pomyślałem. Też zresztą mam podobnie. Podobnie postępuje już ponad miliard osób na całym świecie. W kwietniu bowiem liczba mobilnych użytkowników Facebooka przekroczyła właśnie tę kolejną barierę. W kwietniu Facebook uruchomił też usługę „Nearby friends”, dzięki której będziemy mogli wyszukać naszych znajomych znajdujących się w pobliżu. Coraz więcej firm wykorzystuje mobilne formaty reklamowe na FB, a potencjał mobilnych serwisu stale rośnie. Wiadomo to nie od dziś, a szczególnie jest to widoczne w związku z dynamicznym rozwojem innych aplikacji mobilnych, jak choćby Facebookowy Instagram czy Snapchat. Coraz więcej marek, i użytkowników, wykorzystuje te narzędzia, a treści z nich gromadzi na swoim fan page’u czy profilu osobistym. Facebook w coraz większym stopniu staje się więc hubem, a coraz mniej innowa- cyjnym serwisem społecznościowym. Aczkolwiek bycie gigantycznym socialowym hubem to też innowacyjność, bo nikt wcześniej tego nie robił. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Na pewno będziemy dalej szli w stronę mobilności. Widać to i po moim kumplu, i po mnie samym. W kwietniu Facebook chwalił się wieloma rzeczami, ale kwestie związane z mobile’m były widoczne najbardziej. Pozostaje tylko czekać na jakiś ruch Zuckerberga i spółki, który pozwoli na wykorzystywanie Facebookowych aplikacji w mobile’u… Google+ przez wielu jest postrzegany jako najgroźniejszy rywal Facebooka. Choć nadal liczba jego użytkowników jest ponad dwukrot- nie mniejsza, działania polegające na wymuszaniu korzystania z tej platformy poprzez jej integrację z innymi produktami Google’a, przyno- siły zamierzony efekt. Oczywiście, znajdowały wielu przeciwników. Dla mnie jednak zawsze wydawały się naturalne – zarówno z punktu widzenia firmy, jak i użytkownika wielu produktów stworzonych przez Google. Posiadanie osobnych tożsamości i loginów do poczty, YouTube’a i Google+ było jedynie utrudnieniem. Sam Google+ też budzi we mnie pozytywneuczuciadziękiprzejżystemuinterfejsowiiciekawymfunkcjo- nalnościom, jak na przykład Hangouts. Dlatego dużym zaskoczeniem i zawodem była dla mnie informacja o rozstaniu z Google twórcy i dotychczasowego szefa projektu Google+, Vica Gundotry. Od razu zrodziło to spekulacje na temat przyszłości tego projektu, podsycane informacjami o przesunięciu znaczącej części zespołu programistycznego do innych zadań, głównie związanych z rozwojem Androida. Mimo wszystko Marcin Żukowski Account Manager Mint Media Grzegorz Berezowski CEO NapoleonCat.com HOT OR NOT
 • 7. 7 Michał Makowski social media manager click community SOCIAL MEDIA LEAD GENERATION Bądź LEADerem w Social Media Niektórzy z całą pewnością się trochę zawiodą, ale powyższy tytuł nie odnosi się wcale do regularnego pojawiania się w zestawieniu Social Brand Footprint. Słowo klucz to Social Media Lead Generation – czyli budowanie relacji a następnie sprzedaży za pomocą mediów społecznościowych. Marketerzy wszystkich krajów zastanawiają się nad jednym: „Jak przekuć zaangażowanie osób śledzą- cych daną markę na ich decyzje zakupowe?”. Już od dawna liczba Fanów a od jakiegoś czasu „ilość osób, które o tym mówią” nie jest wymierna dla osiągnię- cia wyników sprzedażowych czy nawet pośrednio dla zasięgu. Samą, nawet bardzo angażującą, komunika- cją nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Szczególnie, że waluta – lajki, dodanie do ulubionych - w jakiej Fani płacą za wartościowy kontent, nie zawsze przenosi się na zasięg a następnie sprzedaż. Jak więc wykorzystać pokłady złota drzemiące w socialowych kopalniach? Podpowiadamy:Wdobiespadającychzasięgówrozszerz swoją obecność w mediach społecznościowych o LEAD Generator, czyli społecznościowy kamień transmu- tacji zamieniający społeczność w bazę potencjalnych klientów. Fan w zasięgu Społeczności budowane nawet latami przesta- ją widzieć to co do nich komunikujemy. - Lekiem na całe zło fragmentarycznego zasięgu społeczności fanpage’a miała być reklama, jednak dostrzegalne jest coraz częściej to, że i ona – przy niewielkich nakładach finansowychorazniewystarczającejwiedzytechnicz- nej – jest przelewaniem z pustego w próżne. Mało tego, również dobrze przygotowana kampania nie gwarantuje skutecznych rejestracji a użytkowni- cy nie są pozytywnie nastawieni do wypełniania formularzy. Stąd też istotnym jest znalezienie innej metody działania, która pozwoli powstałą wokół marki społeczność monetyzować. - Tą metodą są prospekty i leady, czyli zaintereso- wanie użytkownika ofertą i jego – wyrażona oficjal- nie – zgoda na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Dane te raz zdobyte, należą już do nas na zawsze - mówi Rahim Blak, współtwórca click apps. TymsamympozyskującjenaFacebooku,możemy wykorzystywać następnie także poza nim. Na myśl przychodzitu,choćby,prowadzeniespersonalizowa- nych kampaniach emailingowych a nawet kampanii telemarketingowych zwłaszcza, że te drugie nie wymagają udzielenia zgody na wykonanie telefonu! Leady – skąd je wziąć? Aby przekonać się o sile i znaczeniu leadów społecznościowych, trzeba poznać ich źródło oraz wartość. Tym pierwszym są aplikacje instalowane na fanpage’ach. Aby móc wziąć udział w konkur- sie lub akcji promocyjnej, czy programie lojalnoś- ciowym użytkownik musi obligatoryjnie – poza polubieniem fanpage’a – zaznaczyć dwa checkboksy. Za ich pomocą potwierdza, że zapoznał się z regula- minem aplikacji oraz że zezwala na wykorzystanie danych udostępnionych na profilu osobistym w celach marketingowych oraz na przetwarzanie tychdanychdrogąelektroniczną.Używającaplika- cji administrator fanpage’a nie tylko tworzy listę subskrybcyjną, ale również szereg informacji o użytkownikach, których nie pozyska dzięki polubieniuFanpage.Napodstawiedanychzaplika- cjiadministratorskategoryzujeużytkownikówlike page’a, a co za tym idzie przeprowadzi skutecz- niejsze kampanie marketingowe. - Mechanizmy aplikacji udostępniają dane o wieku, płci, miejscu obecnego zamieszkania, kategoriach zainteresowań, a co najważniej- sze adresie email danego fana. E-mial aktualny, aktywny i z którego najprawdopodobniej korzysta na co dzień logując się do Facebook’a – stwierdza Michał Blak, CEO click apps. Nierzadko udaje się także pozyskać tak ważną daną jak numer telefonu. Jak widać wyższość leadów socialowych nad tymi z formularzy
 • 8. 8 co za tym idzie najmocniej angażuje społeczności. Co w ten sposób uzyskujemy? - Przeniesiemy zaangażowanie i ruch z tych źródeł, pozyskując nowych fanów, a co najważniejsze, docierając doichdanychosobowych.Napoczątekwartospróbować dwóch aplikacji z palety ponad 30 narzędzi click apps – click insta oraz click competition – sugeruje Michał. Nastawiając się na synergię obecności marki na wspomnianych platformach i Facebooku, jesteśmy więc w stanie skutecznie zwiększyć zasięg naszego komuni- katu i oferty oraz możliwości sprzedażowych drzemią- cych w Social Mediach. newsletterowych jest bezdyskusyjna. Przy dedykowa- nej optymalizacji możemy również uzyskać dodatko- we informacje takie jak inne profile w social media, miejsce pracy, stanowisko, strona internetowa, z którą użytkownik jest powiązany a nawet zainteresowania. Wszystko to zdobywamy tylko dzięki jednorazowemu zalogowaniu użytkowika bez wypełniania formularza. Legalnie i niewielkim kosztem Mając rozbudowaną społeczność oraz pomysł na nietuzinkową, przekraczającą schematy akcję jesteśmy w stanie przenieść, bez większych przeszkód, jej aktywność do jednej z aplikacji, a następnie przetrans- formować ją w gorące leady behawioralne. - Im większy kapitał początkowy, tym lepiej, gdyż automatycznie koszt pozyskania tą metodą leadów spada do wartości nie przekraczających kilkunastu groszy za jeden – mówi Rahim. Jest to wartość, której innymi drogami właści- wie nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Szczególnie, że taki lead uzyskujemy na własność do momentu wypisania z listy subskrybcyjnej, a możliwości jego wykorzystania ogranicza jedynie nasza wyobraźnia. Co bardzo ważne, cały proces pozyskiwania danych z Facebooka jest zgodny z jego regulaminem oraz polskim ustawodawstwem. - Warunkiem, który musimy spełnić jest m.in. zamieszczenie informacji, że promocja i akcja nie jest współorganizowana przez Facebooka - dodaje Rahim. Polskieustawodawstwowymagajedynie“wyraźnej zgody”, za którą uznaje się checkboks. Wszystkie mechanizmy są gotowe a aplikacja jest właściwie rodzajem interaktywnego landingu, który nie tylko zachęca o logowania, ale dodatkowo używa viralowych funkcjonalności, które automatyzują proces pozyski- wania osób połączonych z osobami, które zapiszą się dzięki reklamie lub zasięgom organicznym. Co poza Facebookiem? Umiejętnie przeprowadzona akcja konkursowa na InstagramielubYouTubiejestwstanietakżewygenero- wać leady sprzedażowe. Do aplikacji możemy również kierować z kampanii w sieciach afiliacyjnych poza serwisem, umieszczając aplikację na stronie www. Samo logowanie odbywa się przez dialog autoryzacji Facebooka, który działa zarówno w ramach portalu jak i poza nim. Ten warunek wynika z faktu, że tylko Facebook oraz Google pozwalają na przekazanie administratorwi adresu email. Facebook przekazuje jednak więcej danych uzupełniających. Elementem, który najefektywniej zwiększy naszą bazę jest głosowa- nie. To ono najbardziej emocjonuje użytkowników, a SOCIAL MEDIA LEAD GENERATION
 • 9. 9 Social viral loop w 4fun Media Jak angażować fanów, zdobywać userów, komu- nikować się z widzami na przykładzie 4fun Media (właściciela m.in. 4fun.tv, RBL.TV oraz TV.DISCO). STRONA MIESIĄCA Kanały telewizyjne 4fun Media od zawsze kojarzyły się z najbardziej interaktywnymi i angażującymi widzów telewizjami w Polsce. Jeden z głównych celów przed nimi stawianych był taki, że miały umożliwiać jak największą interakcję z widzem, budować zaangażowanie i długoter- minowe relacje. Takie cele strategiczne od przeszło 10 lat bez kłopotu realizowano na ekranie telewizora, natomiast były znacznie wolniej wdrażane w obszarze Internetu. Od przeszło 3 lat spółka realizuje strategię silnej ekspan- sji w obszarze social media, które w ostatnich latach stało się równorzędnym miejscem poszukiwania rozrywki dla widzów naszych stacji co TV. Aby osiągać jak największą efektywność postanowi- liśmy wypracować mechanizmy tzw. Social viral loop czyli odpowiedniego przekierowywania użytkowni- ków pomiędzy serwisami społecznościowymi w których reprezentowanesąnaszestacjeaekranemTVwtakisposób aby odbywało się to jak najbardziej dla nich neutralnie a dla nas efektywnie.
 • 10. 10 W celu silnego zaistnienia w mediach społecznoś- ciowych postanowiliśmy postawić na następujące obszary aktywności: 1. Fanpage na Facebooku – gdzie łącznie „mamy” ponad 1,2 fanów 2. Kanały na youtube – które subskrybuje łącznie prawie 200 000 widzów a których oglądalność wacha się między 1,5 a 6 mln odtworzeń miesięcznie 3. Stronyinternetowe–„spinające”większośćnaszych treści w jednym miejscu i pozwalające na kierowanie do konkretnychpozycjiprogramowychw TV 14. Apr 21. Apr 28. Apr 5. May 0 5 10 15 20 25 30 35 4. Twitter - pozwalający dotrzeć nam do najwięk- szych fandomów w Polsce (przede wszystkich fani Justina Biebera, One Direction czy też Dawida Kwiatkowskiego) 5. Instagram – pozwalający pokazywać codzien- ne życie prezenterów naszych stacji czy też poszczegól- nych produkcji jakby „od kuchni” i zawsze dokładnie w momencie gdy coś się dzieje 6. Ask.fm – pozwalający dotrzeć do najmłodszej grupy docelowej naszych stacji TV 7. FUNAPP- Czylipierwszatakrozbudowanaaplika- cja mobilna + RWD + Windows 8 second screen na świecie Udało nam się stworzyć schemat działania dla większości treści jakie umieszczamy tak aby w odpowiedni sposób je multiplikować w różnych serwisach, zwiększać liczbę kontaktów z marką oraz ostatecznie kierować widzów do odpowiednich pozycji programowych w TV. I tak na przykładzie np. dowolnego programu w TV postaram się pokazać jak do jego promocji wykorzystujemy „arsenał” posiadanych możliwości. ER 4funTV - Zaangażowanie jest sumą interakcji fanów/śledzących podzieloną przez liczbę fa- nów/śledzących na danych profilach. Pokazuje jakie kanały społecznościowe angażują skutecznie STRONA MIESIĄCA
 • 11. 11 W trakcie nagrań do programu prezenterzy robią zdjęcia, które umieszczają od razu w Instagram i które automatyczniesąsharowanenaFB.Powstająteżkrótkie filmiki promocyjne, które umieszczamy na naszych kanałachYT(automatycznieinformujemyonichfanów na Twitterze), embedujemy na WWW do którego następnie kierujemy z Facebooka. W trakcie emisji programu nasi prezenterzy zapraszają fanów w ask.fm do zadawania pytań o programie i o nich prywatnie. W ten sposób wykorzystujemy każde z posiadanych mediów społecznościowych w celu jak największej promocji naszego kontentu TV. Naszym największym osiągnięciem w ostatnim czasie jest jednak aplikacja second screen – FUN APP. Jej największym wyróżnikiem jest to, że jest interne- towym medium społecznościowymi ale bardzo mocno zintegrowanym i przede wszystkim w pełni zsynchro- nizowanym z naszymi TV. To dopiero to rozwiązanie umożliwiło nam na tworzenie mechanizmów realnego wpływu internautów na kontent TV na żywo, czy też poprzez lajkowanie klipów na ekranie (co automa- tycznie jest głosowaniem na FUN APP LISTĘ) czy też przez możliwość decydowania o przebiegu programu oddając już prawie pełnię władzy widzom-internautom (co niebawem pokażemy na antenie 4fun.tv). 1010251 98,47% Social Footprint 338 719 1025935 Followers 12698 1,24% 0,00% 6 0,29% 2980 1,83 Engagement 4FunTV STRONA MIESIĄCA Mateusz Górecki Dyrektor ds. Innowacji i Inwestycji 4fun Media SA
 • 12. 12 W czerwcu ubiegłego roku Facebook udostępnił administratorom stron (fanpage’y) nowe statysyki. Za jedną z najciekawszych nowości uznano informa- cję o tym, w jakich godzinach i dniach tygodnia na Facebooku przebywa najwięcej fanów danej strony. Te informacje miały pomóc w planowa- niu czasu publikacji postów tak, by docierać do jak największej liczby fanów. Teoretycznie bowiem opublikowanie postu w czasie, gdy na Facebooku „siedzi” większa liczba naszych fanów, powinno skutkować wyświetleniem go większej liczbie ludzi. Taka optymalizacja jest tym ważniejsza, że zasięg organiczny treści publikowanych na fanpage’ach stale spada w wyniku kolejnych zmian EdgeRanka, czyli algorytmu odpowiedzialnego za decydowanie o tym, jakie treści są wyświetlane każdemu użytkow- nikowi Facebooka z osobna. Czy jednak rzeczywi- ście posty publikowane w czasie, gdy nasi fani są na Facebooku trafiają do nich częściej? Postanowiliśmy sprawdzić, jaka jest korelacja pomiędzy liczbą fanów online o godzinie i w dniu, w którym jest publikowany post, a jego zasięgiem organicznym,czyliliczbąosób,któretenpostzobaczy- ły w sposób niewymuszony przez jego promocję. Takiej samej analizy dokonaliśmy dla sprawdzenia Liczba fanów online ogodzinue publikacji postu okazałasięsłabo,acoważniejsze–ujemnie,skorelo- wana z zasięgiem organicznym postu. Taki sam wynik daje analiza liczby fanów online w dniu publikacji postu. Średnie wartości współczynników, zwłaszcza w przypadku liczby fanów, nie wskazują na silną korelację, jednak pokazują trend tych zależności. Poniżej znajdują się wykresy ilustrujące w przypad- ku wybranego profilu rozkład zasięgu organicznego postów oraz analizowanych współczynników wraz z liniamitrenduprezentującymisiłęikierunekkorelacji. NIE PISZ, GDY TWOI FANI SIEDZĄ NA FEJSIE! Nie pisz, gdy Twoi fani siedzą na Fejsie! - liczba fanów w godzinie publikacji - 0,08 - 0,07 0,39 0,42 - wskaźniek Engagement Rate - wskaźnik Social Interaction Index - liczba fanów w dniu publikacji Korelacja pomiędzy zasięgiem organicznym posta a... Medina korelacji (r) korelacji pomiędzy wskaźnikami zaangażowa- nia postów i ich zasięgiem organicznym. Analiza została przeprowadzona na próbie 3778 postów opublikowanych pomiędzy 16 października 2013 i 15 stycznia 2014 na 28 profilach posiadających od 100 tys. do ponad 25 milionów fanów. Wyniki okazały się dosyć zaskakujące. Zdecydowanie silniejszą i pozytywną korelację możemy natomiast zauważyć pomiędzy wskaźnikami zaangażowaniapostówER(EngagementRate)orazSII (Social Interaction Index ) i zasięgiem organicznym.
 • 13. 13 Korelacja pomiędzy l. fanów online w godzinie publikacji i zasięgiem organicz- nym postów (r=-0,18). Korelacja pomiędzy liczbą fanów online w dniu publikacji i zasięgiem organicz- nym postów (r=-0,24). Okazuje się zatem, że przy planowaniu czasu publikacji, bardziej przydatne do prognozowania zasięgu organicznego postów, będzie kierowanie się średnimi wskaźnikami zaangażowania postów, takimi jak Social Interaction Index. W naszej analizie uwzględniliśmy zarówno posty, które nie były promowane, jak też te, które były wspierane budżetem promocyjnym. Nie wpłynęło to jednak na otrzymane wyniki. A zatem warto przyglądać się nie tylko danym pochodzącym z naszych profili. Analizaprofilikonkurencyjnychmożewskazaćnam najbardziej optymalny czas postowania dla danej kategorii czy grupy docelowej. Planując kalendarz publikacji dobrze jest więc uwzględnić najistotniejsze dla nas posty wówczas, gdymożemyliczyćnaichnajwyższyzasięgorganicz- ny. Pamiętajy jednak, by nie zaniedbywać naszych fanów w pozostałym czasie, gdyż ciągłość komuni- kacji jest bardzo istotna dla podtrzymania zainte- resowania i relacji. NIE PISZ, GDY TWOI FANI SIEDZĄ NA FEJSIE!
 • 14. 14 Korelacja pomiędzy liczbą fanów online w dniu publikacji i za- sięgiem organicznym postów (r=-0,24). Korelacja pomiędzy Social Interaction In- dex i zasięgiem or- ganicznym postów (r=0,85). NIE PISZ, GDY TWOI FANI SIEDZĄ NA FEJSIE!
 • 15. 15 Pinokio w social media, czyli media tradycyjne Z Mikołajem Nowakiem, odpowiedzialnym za komplekso- wy rozwój mediów społecznościowych dla Faktów TVN, rozmawia Oskar Berezowski, analityk NapoleonCat.com. MEDIA W SPOŁECZNOŚCIACH NapoleonCat.com: Jakienadziejemogąpokładać media w związku z Facebookiem? Mikołaj Nowak: Nadzieja matką… Ciężko wiązać jakiekolwiek nadzieje z Facebookiem, bo jest to system, na który nie mamy wpływu. Miejmy nadzieję, że któregoś dnianiewyświetlinamsięnapis“zapłać,abysięzalogować”. Nie mamy wpływu na przeprowadzane w nim zmiany – musimy się dopasowywać. Nadzieja także w opiniach. Po to się powinno być na Facebooku. Jest on blisko ludzi i daje ludziom iluzorycz- ne poczucie bliskości. 
Media tradycyjne promują swoje treści w nowych mediach. Właściwie skupiają się na promocji, bo rzadko potrafią np. na Facebooku prowadzić sensowny dialog. A fanpage – niczym magiczna różdżka – przemienia „drewniane” marki w żywe. Jest ich percepcją. Nadaje też cechy ludzkie. Niestety – reprezentanci mediów tradycyj- nych to w większości Pinokia social mediów. Umiejętność ożywienia marki i dopasowania jej do odbiorcy w mediach społecznościowych to sztuka. NapoleonCat.com: Na świecie trwa właśnie w najlepsze wojna o wydawców między Twitterem a Facebookiem. Serwis Zuckerberga chce przekonać media, że mogą przenieść swoją komunikację z Twittera. Twitter z kolei upodabnia wygląd do Facebooka. Zyskają media? Mikołaj Nowak: Zaraz, zaraz… ale mówmy o Polsce, gdzie Facebook jest ogromny, a Twitter malutki. To nie walka Dawida z Goliatem. Nie widzę też, by lokalne marki rezygnowały ze strony na Facebooku dla samego Twittera. Dziś to brzmi jak herezja.
 Ale Twitter uzbraja się. To długi proces. Według mnie serwis ten będzie zmieniał się w kierunku typowo facebookowego modelu gatunku social networkingu, jaki prezen- tują FB, czy Google+. Znajomi, kręgi, grupy, lokalne społecznościwramachwielkichgrup.Takjakdzielni- ce w mieście. 
W ogóle przykład miejski świetnie odzwierciedla rozwój serwisu społecznościowe- go. 
Dziś Twitter stawia na krótkie formy, co nie znaczy, że jutro nie rozszerzy 140 znaków do 1400. Pamiętaj, że twórcy serwisów znanych dziś pod kryptonimem „social media” lubią zdradzać swoje ideały.Przykładznaszegopodwórka:Grono.net.Było zamknięte – niedostępne dla niezaproszonych. Jak ekskluzywny klub. A potem otwarte, dla każdego. Aspekt elitarności został zmazany w sekundę, choć nie istniał już od dawna. Bo o jakiej elitarności mówimy, jeżeli do społeczności przynależy ponad milion osób? Twitter testuje. Chce przekonać się, czy stricte facebookowa nawigacja to klucz do sukcesu. Czas pokaże, czy ptaszek odleci od gniazda i rozwinie się, czy po prostu z niego wypadnie. NapoleonCat.com: Możliwość osadzania tweetów i postów facebookowych to przydatna funkcjonalność dla portali, ale to wciąż generuje ruch z serwisu www na Twittera i Facebooka, a wydawcy liczą na działania w drugim kierunku. Mikołaj Nowak: Wydawcy w ogóle mają problem z oddawaniem ruchu za darmo.. To dość logiczne. Najlepiej zmienić perspekty- wę: coś oddajesz, ale też coś bierzesz. I to bardzo cenne “coś”, bo opinie o twojej marce, produktach, komunikacji. Dostajesz dialog, który odpowiednio odfiltrowany jest złotem social mediów. Oczywiście mowa o tych sensownych i meryto- rycznych opiniach… Większość wydawców tkwi w martwym punkcie wmawiając sobie, że opinia ludu ich nie interesuje. Ale czasy się zmieniły. Dziś nie ma już dyktatorów, ludzie sami wybierają, co chcą czytać, oglądać, czego chcą słuchać.
 • 16. 16 Operatorzy social media odcinają kupony z bycia operatorami social media. Coś jak zespół Wham! – jeden dobry strzał z hymnem Świąt, czyli „Last Christmas”, i kasa płynie przez całe życie. Na tym polega biznes. A media społecznościowe to nie tylko idea. To przede wszystkim biznes. I tu pojawia się problem – nie jesteś na Facebooku, Twitterze, Google Plus, itd. to jesteś niemodny. Wręcz zacofany! A skoro jesteś niemodny, wręcz zacofany, to po co ludzie mają poświęcać ci swoją uwagę? DlategoFaktyTVNwInterneciedziałająhybrydo- wo.Naszeaktywnościsąrównomiernejwagi.Reporter Online oddaje materiał, producent www dodaje go na stronę, producent social promuje i przekazuje opinie do konkretnych osób. Oczywiście te wartoś- ciowe opinie. Pełna symbioza. Jeżeli chodzi o media tradycyjne to ich obecność w tzw. social mediach jest często wymuszona. Dzieje się tak głównie dlatego, że niewielu potrafi stworzyć unikatowy pomost między jednym i drugim, między redakcją / newsroomem, a światem mediów społecznościowych. Przy odpowied- nim podejściu my dostajemy ruch z Facebooka, a on swój. Barter. Profil w mediach społecznościowych jest jak organizm: trzeba go dobrze „odżywiać”, żeby prawidłowo funkcjonował. Można ładnie go ubrać w treści, lub dokupić sterydy (reklamy). Kto co lubi. NapoleonCat.com: Media podzielą platfor- my na te które służą do komunikacji dziennikarzom i te, które wykorzystują stacje radiowe, TV, portale, gazety? Szybki news: Twitter, budowanie społecz- ności: Facebook? Mikołaj Nowak: Po pierwsze: polski Twitter został zaadaptowany przez dziennikarzy, polityków NapoleonCat.com: Naraziewtejwalce o wydawców nie bardzo, przynajmniej w Polsce, liczy się YouTube. Wciąż atrakcyjniejsze dla dużych graczy są własne playery umożliwiające emisję własnych reklam, utrzymywanie widza w obrębie własnego serwisu i własnych treści. Program informacyjny taki jak Fakty TVN może szukać widzów także na YouTube? Mikołaj Nowak: Budowanie społeczno- ści na YouTube to specyficzny sektor. Powstało LifeTube, któremu kibicuję; ciężkie zadanie przez nimi. Wsparcie zawsze jest ciężkie. Fakty TVN emitowane są od 17 lat na antenie TVN. W innej stacji ich nie znajdziesz. Analogicznie jest z www, ale to już kwestia ustaleń. www.fakty.tvn.pl to nasz adres i pod niego codziennie zapraszamy widzów z TV. Po opinie sięgamy szerzej. NapoleonCat.com: Wróćmy do Facebooka. Newswire to szansa czy zagrożenie dla tradycyjnych mediów? Mikołaj Nowak: Newswire to medium, na którym mogą skorzystać głównie użytkowni- cy. Przecież Facebook także wyposażony został a algorytm sortowania treści. I podejmuje próby kopiowania idei podawania newsów chociaż- by via aplikację „Papier”. Facebook… Wszelkie modyfikacje w nim potrząsają polską branżą social media. Jak trzęsienie ziemi. Każda zmiana jest niepewna i wywołuje lawinę spekulacji. Potem wszystko cichnie. Bo spod lawiny nic nie słychać. i fanów wątpliwej jakości muzyki POP. 
Tak to zdefiniowaliśmy. I możemy zmienić. Szybki news nie musi oznaczać niebudowania społeczności. W końcu ktoś jest odbiorcą tego newsa. 
Jedno nie wyklucza drugiego. Akurat Fakty TVN więcej dziennikarzy mają na Facebooku niż na Twitterze. Awangarda? Komunikacja ze społecznością nie polega na rażeniu jej breaking newsami od czasu do czasu. Chodzi o regularność, ciągłość. Znacznie więcej opinii na temat swoich materiałów reporterzy przeczytają na FB.
 Z tego co obserwuję to na Twitterze dominują sarkazmy i drobne uszczypliwości. Mierne intelek- tualne wynurzenia podane w formie „odkrycia Ameryki”.
 To realna wartość dla marki? Jeżeli miałbym cokolwiek rozdzielać to powiedziałbym tak: Twitter do błyskawicznego informowania, a Facebook do tzw. feedbacku. NapoleonCat.com:To oznacza polaryzację? Będzie Twitter i Facebook oraz dodatki? Mikołaj Nowak: Social networkingiem zajmuję się zawodowo od 10. lat i mimo tego nie chcę prorokować. Od kiedy uświadomiłem sobie, że AŻ od 10. lat - lubię to pokreślać. Bo m.in. dzięki temu wiem, że nie chodzi o polaryzację. 
Widzę co się dzieje. Pamiętaj, że gusta się zmieniają. Być może za rok kompletnie nikomunieznanyserwisrozrośniesię.Będzierealnym zagrożeniem dla dzisiejszych liderów. Nie ma sensu tracić energii na wizjonerstwo. Na pewno pozycja Facebooka i Twittera jest tak silna, że niełatwo będzie przebić się przez ich firewall. Ale historia pokazuje, że to możliwe. Jeżeli dodamy do tego starą zasadę Cyklu Życia Produktu… MEDIA W SPOŁECZNOŚCIACH
 • 17. 17 Newswire działa analogicznie jak agencja prasowa. A jeżeli tak działa to nie ma zagroże- nia dla tradycyjnych mediów, o ile te nauczą się współpracować z nowymi mediami. Słowo-klucz to “otwartość”. Potem “chęci”. Na końcu “odwaga” i nic nie jest straszne. Nawet Newswire.Dobrzewiesz,żewielugeekówsiecio- wychwysłałobymediatradycyjnedo“umieralni” i kazało im konać. Ale tak nie będzie. Ludzie dażą je za dużym sentymentem, by ot tak pozwolić im umrzeć. Regres. Mówi się, że nic nie zastąpi zapachu książki. I mogę być heretykiem, ale zobaczysz, że do mody wrócą telewizory “z pupą”. Bo moda powraca. Ludzie to lubią. Lubią pamiętać i czcić. Każda nacja, bez wyjątków. Ma to silne powiąza- nie z nowymi mediami. NapoleonCat.com:Zmiany w algoryt- mie, sugerowane treści, lepsza ekspozycja linków to wystarczy, by media jeszcze mocniej wiązały się z Facebookiem? Mikołaj Nowak: Nie wystarczy, bo te zmiany są dla użytkowników, nie dla mediów. Mamy wspólny cel – chcemy dotrzeć. Facebook raczej nie chce lepiej eksponować, by oddawać ruch. Przecież, gdy spadnie ruch to spadną też przychody z reklam. System Facebooka MUSI być nieudolny jeżeli działa w oparciu o treści polecane przez innych. I na ich podstawie buduje mapę tego, co dla nas ważne. Wyobraź sobie, że mnóstwo naiwnych ludzi poleca „100 000 iPhoneów za darmo z powodu brakufolii”inagleautomatFBuznajetętreśćzawartoś- ciową. Skala. Ale wiesz, że ona jest bezwartościowa. I to jest realny problem tego serwisu. Jestem zwolennikiem tworzenia treści najwyższej jakości, dopracowanych, nawiązujących do problemów ludzkich. Użytkownik wychowany na atakującym go spamie zawsze doceni treść wysokiej jakości. Mało to – zapragnie jej. Wcześniej pisałem o regresie. Myślę, że to jego Facebook się boi najbardziej. Panicznie boi. Stąd tak radykalne zmiany. NapoleonCat.com: Z punktu widzenia mediów elektronicznych: co jeszcze musi się zmienić na Facebooku, by był on skutecznym narzędziem służącym do kontaktu z odbiorcą treści? Mikołaj Nowak: Często mówię, że strona na Facebooku, tzw. fan page, to dziś dusza marki. Ale wiesz, że nie lubię prognozować, bo w kontek- ściesocialmediatojakwróżeniezkart.
Facebookmoże wiele udoskonalać. Finalnie społeczność decyduje o tym, co chce widzieć. I co wyróżnić interakcją. Facebook jest dla ludzi. 
I wszystkim, którzy spekulują, że to ludzie są dla Facebooka mógłbym powiedzieć tylko jedno. Ktoś, kto wydaje miliardy na nowe zdobycze techniki i startupy, musi mieć misję. Niektórzy tzw. specjaliści mylą misję z wizją. Zauważ, że na ten moment rzeczywistość na Facebooku jest ciekawa, ale płaska. Emocje niewyraź- ne. Typowo sieciowe. Treści kiepskiej jakości, czyli wszystko i nic. Ale są też nasi znajomi, którzy zeszli na drugi plan. I teraz Facebook chce zmienić postrze- ganie, priorytety. To dobry ruch, bo znów zainteresujemy się sobą,amarkibędąmusiałypostaraćsiebardziej, by zainteresować nas. I oby to na Facebooku zmieniło się jak najlepiej. Mikołaj Nowak MEDIA W SPOŁECZNOŚCIACH
 • 18. 18 ZAANGAŻOWANIE FANÓW - FACEBOOK Branża TV od dawna jest jedną z najlepiej prowadzonych na Facebooku. Świadczą o tym nie tylko profile staji TV, ale i programów oraz seriali. Media elektroniczne coraz lepiej splatają komunikację posługując się nie tylko różnymi mediami, ale i platformami społecznościowymi. W tym rapoercie mówi o tym Mikołaj Nowak z Fakty TVN i Mateusz Górecki z 4fun Media SA. Analizując strony marek sprawdziliśmy, które z nich wciągają do dyskusji. W tym celu opracowaliśmy autorski współczynnik Social Interaction Index2 (SII2). Nie bierze on w ogóle pod uwagę aktywności moderatorów. Kładziemy za to nacisk na wszystkie wymiary aktywności użytkowników fan page ’a: liczbę ich postów, komentarzy i “lubię to”, w odniesieniu do liczby wszystkich osób lubiących dany fan page. Wskaźnik SII2 odzwierciedla aktywność z naciskiem na komentarze, nadając różne wagi dla różnego rodzaju aktywności. Wystawienie komentarza oznacza, że dana osoba najprawdopodobniej weszła w relację z marką, ale też zapoznała się z wypowiedzią moderatora i innych użytkowników, w odniesieniu, do których chce wziąć udział w dyskusji. Ranking obejmuje po 15 największych stron z 17 kluczowych branż (e-commer- ce, banki, alkohol, piwo, motoryzacja, żywność, odzież/moda, kosmetyki/uroda, telekomunikacja, elektronika, prasa, radio, TV, sport, zdrowie, matka i dziecko, Top10). Poddaliśmy analizie 510 największych fan page’y by sprawdzić, które marki najlepiej angażują̨ swoich klientów w największym serwisie społecznoś- ciowe świata. Został stworzony na podstawie danych dostarczanych przez system Napoleon (http://www.napoleoncat.com), który codziennie analizuje jednocześnie ruch na ponad 25 tysiącach największych polskich stronach na Facebooku, Twitterze, Youtube i Instagramie. Fani zaangażowani w media KATEGORIA TV Sport TOP 15 Radio Matka i Dziecko Motoryzacja Zdrowie E-commerce Odzież/Moda Telekomunikacja Żywność Piwo Alkohole Piwo Elektronika Kosmetyki/Uroda Banki średnio 28,170 25,199 25,019 24,794 16,293 13,834 11,252 9,990 6,162 6,394 5,739 3,378 5,343 2,880 3,082 2,577 2,093 11,837 SII2
 • 19. 19 13-18 13-18 50 0 t ys 1% 2% 3% 4% 1mln 1,5 mln 2 mln 2,5 mln 3 mln 3,5 mln 19 -24 19 -25 25 -34 25 -34 35 - 44 35 - 44 45 -54 45 -54 55 - 64 55 - 64 65+ 65+ Ilość użytkowników w poszczególnych przedziałach wiekowych: Przyrost użytkowników: marzec - kwiecień - marzec - kwiecień DEMOGRAFIA FACEBOOKA
 • 20. 20 SA Wardega­ AbstrachujeTV­ Niekryty Krytyk­ Polski Pingwin­ Blowek­ PROSTOtv­ skkf­ UrbanRecTv­ ROJOV13­ reZigiusz­ Step Records­ 5 Sposobów na...­ Remigiusz Maciaszek­ AdBuster­ MagdalenaMariaMonika­ 857 389  1,56% 149 678  2,08% 785 258  1,40% 194 113  1,69% 814 285  1,43% 107 315  1,24% 259 039  1,79% 1 080 866  1,01% 29 906  4,61% 1 431 451  4,29% 720 071  1,37% 54 528  2,08% 295 398  1,22% 551 002  2,06% 71 249  4,81% 489 321 498  3,12% 311 928 680  1,56% 261 852 890  5,21% 256 045 438  2,94% 244 251 619  5,16% 190 117 357  -0,33% 152 204 490  2,87% 149 676 253  1,32% 143 998 742  2,25% 143 862 700  7,74% 142 150 946  2,46% 139 355 648  3,68% 135 949 547  2,22% 134 693 135  3,74% 131 659 148  4,61% 1 039  1,76% 1 635  1,30% 1 030  2,28% 1 860  2,48% 664  5,56% 418  -3,02% 610  3,39% 151  1,34% 10 992  0,66% 35  2,94% 2 442  2,09% 441  0,00% 587  2,44% 700  3,70% 3 289  5,82% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SubskrybcjeTytuł Wyświetlenia Video Top15 polskich profili na YouTube: liczba wyświetleń - kwiecień YOUTUBE PROSTOtv­ MyMusicGroup­ Step Records­ tvnpl­ UrbanRecTv­ NawrotkaTv­ MaxFloRec - TworzyMy­ Niekryty Krytyk­ Gazeta.pl­ SA Wardega­ Remigiusz Maciaszek­ NajlepszeBajki­ DIIL.TV­ MagdalenaMariaMonika­ itvp­ 1 431 451  4,29% 1 254 598  2,63% 1 080 866  1,01% 892 178  3,89% 887 675  2,54% 857 389  1,56% 841 622  3,07% 814 285  1,43% 788 172  1,72% 785 592  5,08% 785 258  1,40% 750 119  7,21% 720 071  1,37% 697 150  2,75% 551 002  2,06% 143 862 700  7,74% 118 713 870  5,53% 149 676 253  1,32% 117 312 257  7,40% 121 511 821  5,23% 489 321 498  3,12% 106 779 989  4,77% 244 251 619  5,16% 121 869 630  3,38% 80 848 595  10,28% 261 852 890  5,21% 31 641 160  27,07% 142 150 946  2,46% 67 157 616  3,83% 134 693 135  3,74% 35  2,94% 64  3,23% 151  1,34% 655  2,02% 551  3,96% 1 039  1,76% 412  2,49% 664  5,56% 1 830  2,98% 327  3,48% 1 030  2,28% 51  13,33% 2 442  2,09% 101  2,02% 700  3,70% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SubskrybcjeTytuł Wyświetlenia Video Top15 polskich profili na YouTube: liczba subskrypcji - kwiecień
 • 21. 21 Joanna Krupa @joannakrupa MTV Polska @MTVPolska tvn24 @tvn24 Papież Franciszek @Pontifex_pl Palikot Janusz @Palikot_Janusz mediafun @mediafun Gazeta Wyborcza.pl @gazeta_wyborcza Gazeta.pl @gazetapl_news Behemoth @BehemothBand Kancelaria Premiera @PremierRP Jerzy Buzek @JerzyBuzek Polish Jazz Network @PolishJazz Jarosław Kuźniar @jarekkuzniar Zbigniew Boniek @BoniekZibi Decapitated @decapitated 31381  ( +285 )  8228  ( +325 )  37399  ( +976 )  305  ( +18 )  3358  ( +348 )  6023  ( +39 )  69373  ( +830 )  39147  ( +526 )  945  ( +32 )  7143  ( +356 )  2576  ( +84 )  113  ( +2 )  12910  ( +635 )  2838  ( +324 )  1125  ( +16 )  622986  ( +13207 ) 479375  ( +12900 ) 368491  ( +5203 ) 220291  ( +9255 ) 203497  ( +1876 ) 194306  ( +22734 ) 184231  ( +3096 ) 125710  ( +8060 ) 115529  ( +3318 ) 99473  ( +6618 ) 88860  ( +3938 ) 80133  ( +2365 ) 79645  ( +2401 ) 68181  ( +2958 ) 64506  ( +1635 ) 12668  ( +432 ) 336  ( +3 ) 10  0 8  0 181  ( +1 ) 584  ( +3 ) 160  ( +1 ) 11  ( +1 ) 41  0 155  ( +2 ) 1400  ( +37 ) 0  0 413  ( +10 ) 72  ( -4 ) 85  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 StatusesTytuł Followers Friends Top15 polskich profili na Twitterze: liczba śledzących kwiecień 2014 Onet.pl Wiadomości @onetplrss TVP1.net @TVP1net Gazeta Wyborcza.pl @gazeta_wyborcza Michał Zachodny @mzachodny Gamuel  @galopujacymajor Edzioo @Edzioo Paweł Rybicki @Rybitzky Gusia @gusia Gazeta Prawna @Gazeta_Prawna Azrael @AzraelK kataryna @katarynaaa adam malecki @TROJKAdaMalecki Maciej Kwiatkowski @mackwiatkowski Wirtualna Polska  @wirtualnapolska Radio Maryja @RadioMaryja 12890  ( +142 ) 281  ( +4 ) 184231  ( +3096 ) 5855  ( +392 ) 2946  ( +79 ) 5616  ( +157 ) 6793  ( +97 ) 2161  ( +32 ) 15320  ( +427 ) 16844  ( +535 ) 11141  ( +93 ) 2917  ( +46 ) 2515  ( +44 ) 22011  ( +220 ) 5155  ( +128 ) 112455  ( 0 )  95150  ( +4 )  69373  ( +830 )  61416  ( +2168 )  60032  ( +1776 )  57728  ( +694 )  54245  ( +731 )  49173  ( +317 )  48949  ( +601 )  48296  ( +480 )  47197  ( +764 )  45640  ( +1269 )  44980  ( +455 )  42628  ( 0 )  42232  ( +1039 )  974  ( -2 ) 12  0 160  ( +1 ) 801  ( +30 ) 1172  ( +9 ) 365  ( +6 ) 1768  ( +20 ) 1425  ( +10 ) 252  ( +18 ) 4767  ( +9 ) 780  ( +1 ) 3141  ( +145 ) 761  ( +20 ) 42  0 11  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 FollowersTytuł Statuses Friends Top15 polskich profili na Twitterze: liczba tweetów kwiecień 2014 TWITTER
 • 23. 23 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 2,47 0,00 2 159 501 30,84 0,02 3 604 534 6,32 0,01 2 383 881 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Robert Lewandowski 3 604 534 +13,85% 3,43% -48,73% 30,84 -18,40% 2. Serce i Rozum 2 383 881 +0,29% 1,15% -46,23% 6,32 +35,16% 3. Play 2 159 501 +0,30% 0,56% -59,16% 2,47 -16,95% 4. Demotywatory 1 824 609 +0,08% 11,55% -51,85% 108,39 -9,23% 5. Wojciech Szczesny 1 586 618 +10,36% 1,91% -66,82% 15,62 -38,42% 6. KWEJK.pl 1 504 739 +0,36% 15,60% -54,70% 131,92 -16,77% 7. Radio ESKA 1 478 922 +2,89% 6,41% -41,71% 26,19 +18,70% 8. Plus 1 444 031 +0,24% 3,70% -47,38% 18,14 +9,80% 9. Reserved 1 384 496 +4,14% 0,79% -28,19% 1,50 +28,04% 10. Allegro 1 340 754 +0,37% 0,12% -70,84% 0,41 -31,93% 11. Tymbark 1 324 558 +2,48% 2,51% -51,04% 8,73 -8,76% 12. Kamil Bednarek 1 265 759 +0,58% 1,69% -44,61% 9,54 +34,75% 13. McDonald's Polska 1 243 468 +2,03% 0,88% -37,45% 1,77 +1,35% 14. BEHEMOTH! 1 231 824 +1,80% 2,61% -65,30% 11,09 -44,87% 15. Cropp 1 228 279 +2,40% 1,15% -46,84% 1,87 -2,79% Największe polskie strony na Facebooku - liczba fanów
 • 24. 24 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 230,67 0,29 155 450 563,23 0,15 194 039 316,98 1,33 85 359 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. FANGOL.pl 194 039 +8,35% 65,02% -41,26% 563,23 +19,58% 2. Kochamy Zwierzaki! Psy, Koty i wszystkie inne pupile. 85 359 +8,28% 55,28% -47,76% 316,98 -0,89% 3. Onet Wiadomości 155 450 +25,51% 48,73% -36,82% 230,67 +14,06% 4. Artur Chamski 122 755 +209,27% 62,21% -9,19% 211,05 +76,59% 5. Get More Social 61 164 +7,46% 67,24% -48,29% 190,52 -1,01% 6. Ewa Chodakowska 1 102 410 +8,11% 22,76% -48,71% 183,04 -7,82% 7. Aparat - moje trzecie dziecko 4 659 +7,67% 48,58% -50,75% 164,28 -26,84% 8. Fakt.pl 221 911 +11,85% 27,93% -50,57% 152,88 -5,24% 9. Przegląd Sportowy 267 074 +14,79% 27,91% -60,91% 132,18 -34,62% 10. W Sieci 66 197 +4,48% 30,71% -56,95% 125,21 -10,10% 11. Nie lubię PiS-u 25 619 +2,41% 27,79% -57,38% 102,94 -29,52% 12. Dawid Kwiatkowski 231 182 +4,59% 19,36% -40,36% 43,04 +100,00% 13. Project Runway TVN 57 326 0,00% 21,57% -4,68% 3,76 +100,00% 14. Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami 118 304 0,00% 0,00% -14,26% 0,00 0,00% 15. Twoja twarz brzmi znajomo 200 602 0,00% 0,00% -0,42% 0,00 0,00% Największe polskie strony na Facebooku - zaangażowanie fanów (SII2)
 • 25. 25 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 3,11 0,09 245 676 0,21 0,01 394 785 12,78 0,41 260 699 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Jacob's Creek 394 785 +0,29% 0,12% -64,14% 0,21 -29,08% 2. Ballantine's w Polsce 260 699 +2,92% 7,52% -46,55% 12,78 +1,79% 3. Wyborowa 245 676 +0,07% 2,11% -71,55% 3,11 -48,29% 4. Jack Daniel's Polska 178 487 +12,37% 4,51% -42,88% 6,99 -2,86% 5. Żołądkowa Gorzka 162 857 +9,61% 2,39% -63,19% 4,63 -7,42% 6. Stock Prestige 150 452 +1,17% 0,74% -57,47% 0,91 -15,84% 7. SOBIESKI VODKA POLAND 129 379 -0,20% 0,15% -52,57% 0,23 +2,49% 8. Żubrówka 115 995 +8,32% 1,18% -60,61% 1,30 -28,70% 9. Barmańska 102 400 +3,83% 2,17% -44,73% 3,89 -1,74% 10. BOLS Platinum 91 888 -0,41% 2,67% -47,11% 4,12 -1,89% 11. Lubelska 83 648 +4,01% 3,22% -43,67% 6,60 +10,28% 12. Maximus Vodka Polska 82 248 -0,29% 0,16% -41,23% 0,12 +5,99% 13. Luksusowa Wódka 48 654 +2,01% 3,14% -56,65% 4,03 -17,71% 14. Chivas Regal Polska 48 641 +0,94% 4,21% -44,79% 5,29 -3,44% 15. Jameson w Polsce 46 683 +0,20% 2,25% -49,37% 2,85 -15,27% ALKOHOL - Liczba fanów
 • 26. 26 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 6,60 0,18 83 648 12,78 0,41 260 699 6,99 0,22 178 487 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Ballantine's w Polsce 260 699 +2,92% 7,52% -46,55% 12,78 +1,79% 2. Jack Daniel's Polska 178 487 +12,37% 4,51% -42,88% 6,99 -2,86% 3. Lubelska 83 648 +4,01% 3,22% -43,67% 6,60 +10,28% 4. Cydr Dobroński 6 109 +60,55% 6,91% -54,81% 5,55 +100,00% 5. Chivas Regal Polska 48 641 +0,94% 4,21% -44,79% 5,29 -3,44% 6. Meli Melum 808 +48,26% 10,46% -44,12% 5,10 +100,00% 7. Vinisfera.pl 1 054 +3,03% 10,16% -61,90% 5,08 +100,00% 8. Żołądkowa Gorzka 162 857 +9,61% 2,39% -63,19% 4,63 -7,42% 9. J.A. Baczewski Vodka Monopolowa 23 851 +0,30% 6,63% -44,20% 4,30 +3,70% 10. Kocham wino 12 797 +2,61% 4,82% -53,26% 4,18 -4,04% 11. BOLS Platinum 91 888 -0,41% 2,67% -47,11% 4,12 -1,89% 12. Luksusowa Wódka 48 654 +2,01% 3,14% -56,65% 4,03 -17,71% 13. Barmańska 102 400 +3,83% 2,17% -44,73% 3,89 -1,74% 14. Cydr Ignaców 1 986 +1,53% 7,81% -32,89% 3,34 +100,00% 15. Wyborowa 245 676 +0,07% 2,11% -71,55% 3,11 -48,29% ALKOHOL - zaangażowanie fanów SII2
 • 27. 27 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 4,67 0,01 144 097 0,85 0,04 190 230 1,63 0,01 160 277 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Baśki z Banku BGŻ 190 230 -0,31% 0,74% -40,07% 0,85 +5,86% 2. Bank Zachodni WBK 160 277 +1,68% 0,97% -56,46% 1,63 -16,25% 3. mBank Polska 144 097 +4,19% 2,01% -55,15% 4,67 -13,26% 4. ING Bank Śląski 127 330 +2,83% 2,27% -27,41% 2,84 +36,02% 5. Saxo Bank 87 155 +3,53% 0,00% -63,64% 0,01 -16,98% 6. Idea Bank 81 431 +2,11% 1,45% -48,11% 3,03 -19,77% 7. Citi Mobile PL 73 946 +0,96% 0,25% -24,38% 0,35 +32,17% 8. T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank 50 673 +0,70% 0,71% -73,39% 1,62 -52,62% 9. PKO Bank Polski 48 718 +19,35% 0,59% -47,37% 1,06 -4,03% 10. BNP Paribas Bank 36 404 +1,20% 0,53% -50,39% 1,14 +18,46% 11. Alior Bank SA 34 161 +0,70% 1,05% -40,89% 1,70 +31,21% 12. Make Life Fair 27 111 +0,59% 1,13% -48,21% 0,99 +6,44% 13. Getin Online 25 689 +2,71% 2,03% -57,86% 1,55 -22,77% 14. Mobilny Bank 24 925 +3,82% 0,69% -50,75% 0,82 -8,25% 15. VOLKSWAGEN BANK direct 24 077 -0,59% 0,86% -40,68% 2,98 +21,24% BANKI - Liczba fanów
 • 28. 28 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 3,03 0,06 81 431 4,67 0,01 144 097 3,57 0,04 10 751 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. mBank Polska 144 097 +4,19% 2,01% -55,15% 4,67 -13,26% 2. Moje Inteligo 10 751 +0,45% 2,20% -44,47% 3,57 +1,29% 3. Idea Bank 81 431 +2,11% 1,45% -48,11% 3,03 -19,77% 4. VOLKSWAGEN BANK direct 24 077 -0,59% 0,86% -40,68% 2,98 +21,24% 5. ING Bank Śląski 127 330 +2,83% 2,27% -27,41% 2,84 +36,02% 6. Alior Bank SA 34 161 +0,70% 1,05% -40,89% 1,70 +31,21% 7. Bank Zachodni WBK 160 277 +1,68% 0,97% -56,46% 1,63 -16,25% 8. T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank 50 673 +0,70% 0,71% -73,39% 1,62 -52,62% 9. Getin Online 25 689 +2,71% 2,03% -57,86% 1,55 -22,77% 10. Credit Agricole Bank Polska 13 955 +0,97% 0,99% -42,19% 1,25 +18,57% 11. Meritum Bank 9 889 +0,12% 0,90% -57,00% 1,15 +8,03% 12. BNP Paribas Bank 36 404 +1,20% 0,53% -50,39% 1,14 +18,46% 13. eurobank 19 747 +1,11% 1,15% -46,67% 1,12 -13,17% 14. PKO Bank Polski 48 718 +19,35% 0,59% -47,37% 1,06 -4,03% 15. Make Life Fair 27 111 +0,59% 1,13% -48,21% 0,99 +6,44% BANKI - zaangażowanie fanów SII2
 • 29. 29 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 0,02 0,00 444 330 0,41 0,00 1 340 754 1,68 0,01 741 777 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Allegro 1 340 754 +0,37% 0,12% -70,84% 0,41 -31,93% 2. Vinted 741 777 +1,71% 0,92% -59,99% 1,68 -22,80% 3. zlotewyprzedaze.pl 444 330 -0,27% 0,01% -66,15% 0,02 -42,61% 4. empik.com 421 551 +2,04% 2,72% -42,40% 4,16 +8,74% 5. www.deezee.pl 395 911 +7,52% 15,77% -53,81% 64,39 -18,42% 6. 369 435 +5,81% 7,08% -25,26% 12,75 +38,27% 7. Butyk.pl 361 472 -0,07% 1,67% -51,58% 2,36 -5,98% 8. www.UrbanCity.pl 332 484 +1,04% 4,93% -56,53% 22,45 -7,05% 9. eastend.pl 326 391 +4,89% 3,66% -59,69% 7,73 -21,33% 10. TK Maxx 314 245 +2,45% 0,40% -35,11% 0,97 +22,65% 11. Groupon Polska 306 038 +0,06% 0,13% -70,30% 0,39 -48,74% 12. Paczkomaty InPost 283 342 +0,30% 0,22% -64,75% 0,46 -33,03% 13. unhuman.pl 266 380 +0,51% 6,08% -52,42% 20,71 -10,36% 14. Citeam 257 966 +0,16% 0,62% -62,56% 0,59 -33,88% 15. OLX Polska 241 553 +3,81% 1,08% -40,70% 1,46 +6,65% Mr. Gugu & Ms. Go E-COMMERCE - Liczba fanów
 • 30. 30 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 64,39 0,25 395 911 125,63 0,65 51 701 73,27 0,40 146 422 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. kelban.pl 51 701 +2,09% 42,19% -50,17% 125,63 +0,07% 2. StyloweButy.pl 146 422 +2,13% 25,73% -50,25% 73,27 -18,98% 3. www.deezee.pl 395 911 +7,52% 15,77% -53,81% 64,39 -18,42% 4. Mosquito 215 307 +9,65% 17,72% -52,23% 59,54 -5,88% 5. szafomania.pl 31 781 +3,47% 12,31% -51,71% 37,07 -7,14% 6. Nakarm Pupila 38 508 +8,34% 17,30% -49,80% 31,95 -1,25% 7. MniamMniam.pl 58 177 +70,74% 12,93% -36,17% 23,41 +8,86% 8. www.UrbanCity.pl 332 484 +1,04% 4,93% -56,53% 22,45 -7,05% 9. Red is Bad 47 952 +9,40% 20,50% -39,11% 22,20 +3,98% 10. Ceneo Moda 138 601 +5,05% 12,99% -41,45% 20,97 +16,81% 11. unhuman.pl 266 380 +0,51% 6,08% -52,42% 20,71 -10,36% 12. paatal.pl 21 229 +0,67% 10,80% -51,81% 17,35 -0,62% 13. www.nicisklep.pl Mr. Gugu & Ms. Go 112 225 +3,20% 7,19% -47,33% 14,13 +7,61% 14. 369 435 +5,81% 7,08% -25,26% 12,75 +38,27% 15. sequin.pl 47 316 +7,85% 5,04% -52,46% 11,62 -22,98% E-COMMERCE - zaangażowanie fanów SII2
 • 31. 31 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 0,26 0,00 534 130 2,54 0,05 798 477 1,22 0,00 674 994 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Telefony Samsung 798 477 +1,99% 1,24% -59,99% 2,54 -14,65% 2. Nokia Poland 674 994 +0,09% 0,36% -74,62% 1,22 -36,28% 3. TomTom 534 130 +2,63% 0,12% -39,98% 0,26 +11,19% 4. Nikon Polska 269 926 +0,13% 0,21% -67,17% 0,27 -40,02% 5. PlayStation Polska 254 320 +2,80% 3,48% -48,86% 11,13 -5,11% 6. Huawei Device Polska 227 441 -0,27% 0,36% -64,54% 1,24 -54,28% 7. Sony Polska 222 834 +1,03% 2,41% -50,24% 5,29 -40,09% 8. Sony Mobile PL 214 721 +0,68% 1,83% -39,20% 4,87 +12,39% 9. ASUS Polska 199 127 +1,50% 1,08% -53,83% 3,46 -9,66% 10. Intel Polska 165 994 +0,92% 1,78% -45,84% 2,32 +12,24% 11. Panasonic Polska 162 109 -0,23% 0,14% -55,21% 1,99 -6,69% 12. LG Polska 151 748 +1,13% 0,46% -69,39% 1,24 -21,40% 13. Lenovo Polska 120 771 +0,17% 4,60% -12,22% 4,38 +52,17% 14. ToshibaPolska 99 772 +0,72% 0,28% -53,77% 0,47 -27,86% 15. Acer Polska 77 459 +2,37% 2,21% -43,90% 4,94 -3,31% ELEKTRONIKA - Liczba fanów
 • 32. 32 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 5,89 0,13 16 065 11,13 0,03 254 320 9,45 0,06 45 564 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. PlayStation Polska 254 320 +2,80% 3,48% -48,86% 11,13 -5,11% 2. HTC Polska 45 564 +0,93% 4,79% -45,23% 9,45 +12,36% 3. MSI Polska 16 065 +0,86% 4,70% -46,49% 5,89 -4,99% 4. Sony Polska 222 834 +1,03% 2,41% -50,24% 5,29 -40,09% 5. Acer Polska 77 459 +2,37% 2,21% -43,90% 4,94 -3,31% 6. Sony Mobile PL 214 721 +0,68% 1,83% -39,20% 4,87 +12,39% 7. ZTE Poland 24 174 +6,50% 1,48% -44,65% 4,78 +11,38% 8. Lenovo Polska 120 771 +0,17% 4,60% -12,22% 4,38 +52,17% 9. ASUS Polska 199 127 +1,50% 1,08% -53,83% 3,46 -9,66% 10. Cisco Poland 5 029 +1,25% 3,46% -46,25% 2,76 +24,31% 11. Telefony Samsung 798 477 +1,99% 1,24% -59,99% 2,54 -14,65% 12. Intel Polska 165 994 +0,92% 1,78% -45,84% 2,32 +12,24% 13. Panasonic Polska 162 109 -0,23% 0,14% -55,21% 1,99 -6,69% 14. Huawei Device Polska 227 441 -0,27% 0,36% -64,54% 1,24 -54,28% 15. LG Polska 151 748 +1,13% 0,46% -69,39% 1,24 -21,40% ELEKTRONIKA - zaangażowanie fanów SII2
 • 33. 33 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 2,54 0,07 292 106 8,12 0,12 373 035 4,23 0,15 333 819 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. AVON Polska 373 035 +2,31% 2,70% -51,16% 8,12 -4,80% 2. AXE PL 333 819 +0,85% 1,88% -52,38% 4,23 -6,77% 3. Max Factor Polska 292 106 +1,21% 2,55% -31,12% 2,54 +26,37% 4. L’Oréal Paris Polska 275 374 +1,70% 0,50% -53,03% 1,00 -32,97% 5. Garnier – Dbaj o siebie 223 772 +1,77% 0,32% -55,28% 0,73 -20,03% 6. Gillette Polska 188 663 -0,11% 0,62% -80,55% 0,64 -49,64% 7. Old Spice Polska 161 240 +0,20% 0,93% -61,77% 0,53 -46,45% 8. 157 608 +2,55% 3,93% -77,60% 3,78 -65,36% 9. Wella Polska 134 860 -0,15% 1,01% -40,44% 2,21 +17,65% 10. SUPER-PHARM Poland 121 254 +3,41% 3,04% -50,08% 4,43 -4,91% 11. Original Source Nie Zawiera Rutyny 116 941 +6,18% 0,65% -65,89% 0,75 -27,74% 12. Wilkinson 116 884 +1,78% 0,54% -50,48% 0,93 -15,20% 13. Rimmel Polska 116 425 +3,40% 1,21% -37,59% 2,26 +20,87% 14. Puma Fragrances 113 985 -0,26% 0,00% -100,00% 0,00 0,00% 15. Drogerie Natura 108 662 +1,79% 0,65% -75,84% 0,96 -33,49% P&G Polska KOSMETYKI/URODA - Liczba fanów
 • 34. 34 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 8,12 0,12 373 035 17,09 0,80 2 188 9,91 0,56 9 155 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Lumene Polska 2 188 +2,48% 12,69% -37,41% 17,09 +27,50% 2. Secret Lashes 9 155 +9,43% 9,23% -67,02% 9,91 -11,85% 3. AVON Polska 373 035 +2,31% 2,70% -51,16% 8,12 -4,80% 4. SUPER-PHARM Poland 121 254 +3,41% 3,04% -50,08% 4,43 -4,91% 5. AXE PL 333 819 +0,85% 1,88% -52,38% 4,23 -6,77% 6. Cashmere 21 917 +8,03% 4,32% -46,76% 3,94 +3,02% 7. 157 608 +2,55% 3,93% -77,60% 3,78 -65,36% 8. Kocham perfumy! 16 966 +0,20% 2,66% -58,09% 3,38 -14,66% 9. Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris 4 282 +2,29% 3,69% -55,33% 3,19 -24,38% 10. Estee Lauder Polska 99 005 +2,50% 2,10% -63,53% 2,76 -19,70% 11. Iwostin 75 588 +4,15% 1,37% -46,69% 2,62 +12,14% 12. Max Factor Polska 292 106 +1,21% 2,55% -31,12% 2,54 +26,37% 13. Rimmel Polska 116 425 +3,40% 1,21% -37,59% 2,26 +20,87% 14. Wella Polska 134 860 -0,15% 1,01% -40,44% 2,21 +17,65% 15. Maniewski Klub Fryzjerski 11 199 +1,47% 2,38% -54,81% 2,10 -8,22% P&G Polska KOSMETYKI/URODA - zaangażowanie fanów SII2
 • 35. 35 MATKA I DZIECKO - FANI SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 6,88 0,11 255 336 37,84 0,82 491 201 7,75 0,10 281 795 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Mother Power 491 201 +0,49% 13,07% -53,79% 37,84 -18,32% 2. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo 281 795 +0,55% 2,40% -52,22% 7,75 -6,82% 3. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci 255 336 +0,16% 2,68% -44,62% 6,88 +1,54% 4. Nestlé - Zdrowy Start w Przyszłość 252 148 +3,78% 1,66% -59,20% 4,57 -5,76% 5. Gerber Polska 247 050 -0,26% 0,70% -74,15% 1,94 -42,02% 6. Mama wraca do pracy 205 049 +0,18% 3,95% -54,23% 8,81 -17,06% 7. Wychowaj małego Profesora 142 805 +4,32% 0,67% -8,72% 1,28 +86,12% 8. Lovela 120 575 +1,07% 3,19% -43,53% 4,83 +14,17% 9. Mądrzy Rodzice 98 463 +30,20% 29,49% -30,57% 53,67 +38,47% 10. BabyOno 69 940 +0,38% 28,15% -50,91% 45,81 -25,74% 11. dzieci.pl 48 017 +8,01% 16,69% -41,91% 14,42 +4,37% 12. Miasto Dzieci 43 715 +0,62% 6,61% -55,74% 4,94 -19,38% 13. Fundacja Mamy i Taty 43 176 +1,65% 10,01% -17,67% 6,05 +42,84% 14. dziecisawazne.pl 39 667 +2,86% 10,92% -60,61% 19,42 -16,55% 15. Kocham Moje Dziecko 33 119 +22,37% 1,67% -34,94% 6,54 +78,53% MATKA I DZIECKO - liczba fanów
 • 36. 36 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 45,81 0,65 69 940 87,07 2,47 24 984 53,67 0,56 98 463 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Świat Rodziców 24 984 +75,81% 47,75% 0,00% 87,07 +100,00% 2. Mądrzy Rodzice 98 463 +30,20% 29,49% -30,57% 53,67 +38,47% 3. BabyOno 69 940 +0,38% 28,15% -50,91% 45,81 -25,74% 4. Mother Power 491 201 +0,49% 13,07% -53,79% 37,84 -18,32% 5. dziecisawazne.pl 39 667 +2,86% 10,92% -60,61% 19,42 -16,55% 6. dzieci.pl 48 017 +8,01% 16,69% -41,91% 14,42 +4,37% 7. Siostra Ania 11 550 +1,01% 9,00% -51,62% 10,52 -18,17% 8. Bobofashion 5 071 +0,26% 6,07% -46,52% 9,29 -3,88% 9. Mama wraca do pracy 205 049 +0,18% 3,95% -54,23% 8,81 -17,06% 10. MAM BABY 8 331 +2,71% 5,90% -27,09% 8,12 +41,31% 11. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo 281 795 +0,55% 2,40% -52,22% 7,75 -6,82% 12. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci 255 336 +0,16% 2,68% -44,62% 6,88 +1,54% 13. Kocham Moje Dziecko 33 119 +22,37% 1,67% -34,94% 6,54 +78,53% 14. Fundacja Mamy i Taty 43 176 +1,65% 10,01% -17,67% 6,05 +42,84% 15. Miasto Dzieci 43 715 +0,62% 6,61% -55,74% 4,94 -19,38% MATKA I DZIECKO - zaangażowanie fanów
 • 37. 37 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 5,15 0,10 157 061 2,93 0,03 215 890 7,30 0,08 193 889 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Kia Motors Polska 215 890 +1,38% 1,51% -74,28% 2,93 -56,46% 2. BMW Polska 193 889 +2,18% 3,93% -45,95% 7,30 +13,41% 3. ŠKODA Polska 157 061 +0,70% 3,72% -55,33% 5,15 -12,08% 4. VERVA Street Racing 147 680 +4,10% 0,61% -54,21% 0,87 -14,28% 5. Mercedes-Benz Polska 147 060 +1,21% 11,00% -49,24% 27,50 -4,52% 6. Toyota Polska 138 043 +4,41% 1,69% -50,21% 3,07 -2,64% 7. Ford Polska 127 669 +4,02% 8,80% -47,04% 15,84 -6,17% 8. Audi Polska 109 131 +4,52% 22,39% -49,91% 64,72 -9,94% 9. Renault PL 89 087 +3,05% 3,90% -40,56% 6,57 +4,56% 10. Mercedes-AMG PL 78 186 +1,01% 5,53% -49,74% 8,29 -12,57% 11. Citroën Polska 65 554 +2,52% 4,26% -55,06% 5,55 -19,91% 12. Lexus Polska 60 988 +1,52% 7,43% -54,24% 18,58 -8,38% 13. Volkswagen Polska 60 544 +3,64% 4,19% -54,37% 8,88 -12,72% 14. Volvo Auto Polska 52 040 +0,76% 7,29% -48,89% 12,78 -0,62% 15. PEUGEOT POLSKA 46 923 +3,94% 5,38% -44,35% 8,50 +16,22% MOTORYZACJA - Liczba fanów
 • 38. 38 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 27,50 0,25 147 060 64,72 0,52 109 131 28,83 0,42 15 182 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Audi Polska 109 131 +4,52% 22,39% -49,91% 64,72 -9,94% 2. Akademia Rozwoju Goodyear 15 182 +0,22% 17,83% -48,08% 28,83 +11,26% 3. Mercedes-Benz Polska 147 060 +1,21% 11,00% -49,24% 27,50 -4,52% 4. Lexus Polska 60 988 +1,52% 7,43% -54,24% 18,58 -8,38% 5. Ford Polska 127 669 +4,02% 8,80% -47,04% 15,84 -6,17% 6. Jeep Polska 43 530 +2,08% 6,60% -49,60% 14,11 -3,35% 7. Volvo Auto Polska 52 040 +0,76% 7,29% -48,89% 12,78 -0,62% 8. Rowiński - Wajdemajer, ASO Volkswagen 440 +6,28% 32,13% -56,35% 9,84 -24,05% 9. Volkswagen Polska 60 544 +3,64% 4,19% -54,37% 8,88 -12,72% 10. PEUGEOT POLSKA 46 923 +3,94% 5,38% -44,35% 8,50 +16,22% 11. Mercedes-AMG PL 78 186 +1,01% 5,53% -49,74% 8,29 -12,57% 12. Linia DS Citroëna 9 129 +10,15% 7,03% -43,36% 7,93 +13,68% 13. BMW Polska 193 889 +2,18% 3,93% -45,95% 7,30 +13,41% 14. Ferrari Katowice 15 615 +7,12% 8,21% -46,69% 6,82 -2,22% 15. Renault PL 89 087 +3,05% 3,90% -40,56% 6,57 +4,56% MOTORYZACJA - zaangażowanie fanów SII2
 • 39. 39 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 0,57 0,00 1 133 165 1,50 0,00 1 384 496 1,87 0,01 1 228 279 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Reserved 1 384 496 +4,14% 0,79% -28,19% 1,50 +28,04% 2. Cropp 1 228 279 +2,40% 1,15% -46,84% 1,87 -2,79% 3. 1 133 165 +2,51% 0,13% -54,65% 0,57 -49,24% 4. House 1 099 139 +0,57% 0,38% -56,01% 0,69 -13,56% 5. Mohito 435 436 +2,67% 2,02% -48,31% 3,73 -3,85% 6. DIVERSE 349 684 +2,84% 0,27% -60,21% 0,44 -25,55% 7. ALOHA FROM DEER 289 492 +2,09% 5,22% -53,36% 9,45 -8,84% 8. Nike Running Poland 279 898 +0,95% 2,21% -22,51% 1,89 +26,87% 9. Sinsay 269 100 +8,05% 3,17% -52,71% 4,73 -19,43% 10. DIAMANTE WEAR 201 447 +1,34% 5,53% -47,50% 11,55 +11,59% 11. Deichmann Polska 188 957 +1,73% 0,51% -45,09% 0,99 +6,79% 12. 4F 179 043 +10,04% 9,29% -63,18% 20,82 -37,58% 13. 5.10.15 161 896 +0,73% 0,68% -86,52% 1,24 -57,64% 14. New Balance Poland 161 153 +43,49% 11,08% -40,57% 18,88 -6,79% 15. Mexx 127 779 +0,54% 0,59% -43,34% 0,61 -6,89% F&F ODZIEŻ/MODA - liczba fanów
 • 40. 40 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 23,64 1,53 2 577 38,00 0,42 3 518 33,13 0,46 31 742 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Reporter Young 3 518 +4,52% 102,61% -51,75% 38,00 -6,07% 2. Pit Bull West Coast PL 31 742 +16,23% 34,47% -15,51% 33,13 +62,63% 3. TYSZERT 2 577 +14,33% 20,01% -43,09% 23,64 +19,94% 4. 4F 179 043 +10,04% 9,29% -63,18% 20,82 -37,58% 5. New Balance Poland 161 153 +43,49% 11,08% -40,57% 18,88 -6,79% 6. KONTRI.pl 8 465 +5,96% 8,65% -46,89% 15,49 +6,68% 7. KAZAR 57 363 +8,27% 14,93% -24,89% 14,46 +41,98% 8. 21 567 +1,32% 7,33% -47,91% 12,26 +6,46% 9. StaffByMaff 56 189 +1,01% 10,62% -46,11% 11,68 -8,15% 10. DIAMANTE WEAR 201 447 +1,34% 5,53% -47,50% 11,55 +11,59% 11. New Balance Running Poland 5 287 +27,03% 19,72% -43,96% 10,93 -57,10% 12. Prosto Wear 50 951 +7,30% 9,44% -53,27% 10,59 -15,45% 13. Arena Polska 13 747 +3,84% 11,46% -46,29% 10,44 -2,70% 14. Ryłko 18 545 +6,57% 7,80% -26,59% 9,72 +54,25% 15. ALOHA FROM DEER 289 492 +2,09% 5,22% -53,36% 9,45 -8,84% Mitchell & Ness Poland ODZIEŻ/MODA - zaangażowanie fanów SII2
 • 41. 41 PIWO - liczba fanów SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 3,67 0,08 368 562 2,69 0,06 476 653 1,78 0,03 416 444 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Tyskie 476 653 +0,95% 1,57% -61,23% 2,69 -44,91% 2. Lech 416 444 +1,54% 0,89% -61,29% 1,78 -10,28% 3. Redd's 368 562 +0,67% 2,24% -37,12% 3,67 +20,86% 4. Żubr 344 764 +0,84% 1,84% -63,03% 2,63 -22,21% 5. Grolsch 296 205 +1,19% 0,25% -49,49% 0,45 +3,65% 6. Żywiec 294 445 +2,26% 2,75% -43,08% 5,37 -8,20% 7. Warka 255 510 +0,02% 0,86% -49,99% 1,51 -0,82% 8. Warka Radler 245 644 +0,04% 0,46% -45,66% 1,16 +10,73% 9. Perła 80 906 +4,51% 6,55% -46,68% 12,57 +3,85% 10. Lord Somersby 63 828 +2,74% 9,28% -13,34% 9,90 +70,22% 11. Łomża Export 61 387 +0,24% 1,31% -52,72% 1,29 -9,59% 12. Drevny Kocur 44 626 -0,25% 0,21% -48,90% 0,38 -8,18% 13. Paulaner Polska 41 396 +0,11% 0,00% -100,00% 0,00 -100,00% 14. Browar Czarnków 24 816 +0,15% 0,01% -72,73% 0,00 -86,29% 15. Tatra 20 990 +1,21% 4,06% -61,47% 4,02 -6,35%
 • 42. 42 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 9,90 0,19 63 828 18,89 0,62 9 597 12,57 0,28 80 906 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. AleBrowar 9 597 +6,04% 15,59% -55,20% 18,89 -9,37% 2. Perła 80 906 +4,51% 6,55% -46,68% 12,57 +3,85% 3. Lord Somersby 63 828 +2,74% 9,28% -13,34% 9,90 +70,22% 4. Żywiec 294 445 +2,26% 2,75% -43,08% 5,37 -8,20% 5. KOMPANIA PIWOWARSKA SA 14 319 +18,60% 2,98% -49,44% 5,35 -9,81% 6. Tatra 20 990 +1,21% 4,06% -61,47% 4,02 -6,35% 7. Browar Amber 17 546 +5,76% 3,35% -43,72% 3,99 +15,06% 8. Redd's 368 562 +0,67% 2,24% -37,12% 3,67 +20,86% 9. Minibrowar Majer 1 442 +2,49% 4,62% -55,78% 2,80 -25,18% 10. Tyskie 476 653 +0,95% 1,57% -61,23% 2,69 -44,91% 11. Żubr 344 764 +0,84% 1,84% -63,03% 2,63 -22,21% 12. Lech 416 444 +1,54% 0,89% -61,29% 1,78 -10,28% 13. Warka 255 510 +0,02% 0,86% -49,99% 1,51 -0,82% 14. Łomża Export 61 387 +0,24% 1,31% -52,72% 1,29 -9,59% 15. Warka Radler 245 644 +0,04% 0,46% -45,66% 1,16 +10,73% PIWO - zaangażowanie fanów SII2
 • 43. 43 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 42,30 0,04 390 085 26,19 0,04 1 478 922 25,92 0,12 436 375 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Radio ESKA 1 478 922 +2,89% 6,41% -41,71% 26,19 +18,70% 2. RMF MAXXX 436 375 +7,34% 10,42% -53,07% 25,92 -13,52% 3. RMF FM 390 085 +11,16% 13,29% -54,03% 42,30 -10,06% 4. Radio ZET 376 463 +4,31% 6,54% -60,21% 14,81 -36,72% 5. EskaROCK 345 450 +7,06% 10,91% -49,95% 41,86 -2,86% 6. Trójka - Program 3 Polskiego Radia 238 062 +0,78% 3,92% -65,12% 7,15 -28,29% 7. RMF24.pl 163 871 +16,33% 15,45% -63,82% 45,21 -31,58% 8. Radio Złote Przeboje 143 243 +11,35% 7,79% -65,29% 14,26 -41,77% 9. Antyradio 143 089 +5,74% 23,11% -51,02% 51,85 -8,11% 10. Planeta FM 130 480 +1,50% 20,06% -49,79% 28,15 -1,21% 11. czworka 121 058 +0,53% 3,81% -48,24% 12,30 +5,07% 12. Radio ZET Chilli 107 810 +2,27% 7,56% -48,44% 12,10 +0,08% 13. Rock Radio 85 235 +2,20% 20,26% -52,96% 27,39 -17,20% 14. Radio TOK FM 73 923 +3,42% 9,28% -59,85% 31,05 -16,38% 15. Tuba fm 72 744 +0,69% 5,59% -46,36% 8,07 +8,58% RADIO - Liczba fanów
 • 44. 44 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 51,85 0,19 143 089 91,64 0,36 24 225 83,82 0,05 40 449 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Radio Maryja 24 225 +7,20% 21,44% -61,64% 91,64 -21,13% 2. Program 1 Polskie Radio 40 449 +1,40% 4,99% -57,55% 83,82 -2,11% 3. Antyradio 143 089 +5,74% 23,11% -51,02% 51,85 -8,11% 4. Radio Kraków 36 077 +11,67% 23,65% -53,73% 46,29 -9,00% 5. RMF24.pl 163 871 +16,33% 15,45% -63,82% 45,21 -31,58% 6. RMF FM 390 085 +11,16% 13,29% -54,03% 42,30 -10,06% 7. EskaROCK 345 450 +7,06% 10,91% -49,95% 41,86 -2,86% 8. Radio TOK FM 73 923 +3,42% 9,28% -59,85% 31,05 -16,38% 9. Planeta FM 130 480 +1,50% 20,06% -49,79% 28,15 -1,21% 10. Rock Radio 85 235 +2,20% 20,26% -52,96% 27,39 -17,20% 11. Radio ESKA 1 478 922 +2,89% 6,41% -41,71% 26,19 +18,70% 12. RMF MAXXX 436 375 +7,34% 10,42% -53,07% 25,92 -13,52% 13. Ranne Kakao 25 240 +8,27% 28,29% -48,04% 24,53 -10,25% 14. Radio ZET 376 463 +4,31% 6,54% -60,21% 14,81 -36,72% 15. Radio Złote Przeboje 143 243 +11,35% 7,79% -65,29% 14,26 -41,77% RADIO - zaangażowanie fanów SII2
 • 45. 45 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 22,93 0,11 1 048 033 30,84 0,02 3 604 534 15,62 0,01 1 586 618 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Robert Lewandowski 3 604 534 +13,85% 3,43% -48,73% 30,84 -18,40% 2. Wojciech Szczesny 1 586 618 +10,36% 1,91% -66,82% 15,62 -38,42% 3. Kuba Błaszczykowski 1 048 033 +9,56% 5,06% -55,48% 22,93 -33,91% 4. Kocham Football 920 507 +2,56% 10,55% -50,15% 54,62 +2,14% 5. Piotr Żyła- Official 915 504 +2,55% 2,90% -67,07% 10,76 -54,60% 6. Łukasz Piszczek 846 604 +11,05% 3,94% -56,49% 18,74 -32,72% 7. Justyna Kowalczyk - oficjalna strona 779 832 +6,78% 4,74% -78,82% 21,51 -82,29% 8. Agnieszka Radwanska 548 873 +6,99% 6,98% -39,39% 29,37 +24,82% 9. Legia Warszawa 547 234 +5,81% 12,06% -46,06% 48,41 +2,34% 10. Official Robert Burneika 532 461 +3,68% 7,61% -52,37% 27,09 -11,90% 11. Kamil Stoch - Oficjalna strona 506 223 +17,83% 7,06% -67,55% 23,74 -64,17% 12. Lech Poznań 445 421 +6,80% 14,66% -38,52% 79,58 +30,73% 13. Robert Lewandowski 375 972 -0,27% 0,00% -33,33% 0,00 -49,28% 14. ORLEN Team 298 246 -0,16% 0,30% -61,48% 0,56 -17,05% 15. Artur Szpilka 238 195 +1,34% 10,30% -42,05% 16,79 +12,49% SPORT - Liczba fanów
 • 46. 46 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 120,29 0,17 220 990 563,23 0,15 194 039 128,27 1,49 14 908 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. FANGOL.pl 194 039 +8,35% 65,02% -41,26% 563,23 +19,58% 2. JuvePoland.com - Strona Polskich Kibiców Juventusu 14 908 +1,27% 55,30% -40,04% 128,27 +8,39% 3. Onet Sport 220 990 +26,11% 33,35% -37,50% 120,29 -2,55% 4. Bieganie.pl 113 391 +2,70% 39,91% -46,89% 93,47 -1,98% 5. Trening biegacza 84 850 +29,66% 40,84% -50,95% 89,35 -10,25% 6. Łączy nas piłka 144 129 +19,73% 22,59% -28,86% 83,51 +31,37% 7. Lech Poznań 445 421 +6,80% 14,66% -38,52% 79,58 +30,73% 8. Eve-nement Team 48 008 +1,55% 36,98% -57,05% 78,67 -5,81% 9. Jagiellonia Białystok 71 348 +7,99% 20,33% -33,19% 63,32 +35,57% 10. Kocham Football 920 507 +2,56% 10,55% -50,15% 54,62 +2,14% 11. Legia Warszawa 547 234 +5,81% 12,06% -46,06% 48,41 +2,34% 12. Legia.Net 23 725 +3,63% 21,24% -51,63% 46,04 -5,48% 13. Zagłębie Lubin S.A. 27 420 +2,60% 18,89% -39,66% 43,20 +23,89% 14. ZAKSA 66 582 +10,53% 18,43% -44,77% 43,08 +12,59% 15. Lechia Gdańsk 102 340 +4,01% 15,14% -51,20% 43,05 -5,22% SPORT - zaangażowanie fanów SII2
 • 47. 47 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 18,14 0,00 1 444 031 6,32 0,01 2 383 881 2,47 0,00 2 159 501 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Serce i Rozum 2 383 881 +0,29% 1,15% -46,23% 6,32 +35,16% 2. Play 2 159 501 +0,30% 0,56% -59,16% 2,47 -16,95% 3. Plus 1 444 031 +0,24% 3,70% -47,38% 18,14 +9,80% 4. heyah 773 250 +0,62% 0,93% -51,65% 3,83 -3,60% 5. T-Mobile PL 593 416 +0,72% 0,81% -62,99% 3,73 -15,61% 6. nju mobile 442 666 +1,82% 1,69% -49,47% 3,07 -8,16% 7. Muzodajnia 407 924 +0,54% 0,78% -58,85% 1,29 -28,60% 8. Red Bull MOBILE 145 526 +0,63% 0,13% -59,57% 0,21 -30,44% 9. Virgin Mobile Polska 129 442 -0,21% 0,94% -52,95% 1,42 -47,33% 10. Superszybki internet LTE 86 142 +1,75% 0,49% -55,66% 0,96 -17,33% 11. UPC Polska 76 594 +3,57% 2,07% -64,85% 5,04 -17,86% 12. FreeM 47 491 -0,42% 0,00% -100,00% 0,00 0,00% 13. Mobile Vikings Polska 41 215 +8,73% 3,64% -69,14% 3,74 -60,98% 14. Netia 17 196 +19,62% 4,41% -28,33% 7,19 +36,57% 15. Play4U 10 209 +2,92% 4,97% -56,68% 11,03 -34,61% TELEKOMUNIKACJA - Liczba fanów
 • 48. 48 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 11,03 0,00 10 209 18,14 0,00 1 444 031 14,30 0,16 7 504 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Plus 1 444 031 +0,24% 3,70% -47,38% 18,14 +9,80% 2. Marcin Gruszka Rzecznik Prasowy Play 7 504 +1,10% 11,53% -47,71% 14,30 -6,28% 3. Play4U 10 209 +2,92% 4,97% -56,68% 11,03 -34,61% 4. Netia 17 196 +19,62% 4,41% -28,33% 7,19 +36,57% 5. Serce i Rozum 2 383 881 +0,29% 1,15% -46,23% 6,32 +35,16% 6. UPC Polska 76 594 +3,57% 2,07% -64,85% 5,04 -17,86% 7. heyah 773 250 +0,62% 0,93% -51,65% 3,83 -3,60% 8. Mobile Vikings Polska 41 215 +8,73% 3,64% -69,14% 3,74 -60,98% 9. T-Mobile PL 593 416 +0,72% 0,81% -62,99% 3,73 -15,61% 10. nju mobile 442 666 +1,82% 1,69% -49,47% 3,07 -8,16% 11. Play 2 159 501 +0,30% 0,56% -59,16% 2,47 -16,95% 12. mbankmobile.pl 924 +0,22% 1,95% -45,45% 1,51 +17,42% 13. Virgin Mobile Polska 129 442 -0,21% 0,94% -52,95% 1,42 -47,33% 14. Mobile Vikings Nederland 905 +0,33% 2,33% -67,19% 1,31 -29,65% 15. Muzodajnia 407 924 +0,54% 0,78% -58,85% 1,29 -28,60% TELEKOMUNIKACJA - zaangażowanie fanów SII2
 • 49. 49 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 3,01 0,01 869 623 2,75 0,01 1 029 460 20,25 0,03 897 169 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. MTV Polska 1 029 460 +1,20% 1,20% -65,25% 2,75 -32,64% 2. ESKA TV 897 169 +10,81% 6,46% -49,85% 20,25 -7,62% 3. VIVA Polska 869 623 +2,94% 1,22% -56,45% 3,01 -16,71% 4. Disney Channel Polska 858 874 +3,72% 17,84% -55,11% 122,13 -21,77% 5. 4fun.tv 696 060 +3,82% 8,50% -63,94% 21,25 -39,92% 6. Tylko muzyka 639 005 +2,48% 1,46% -17,29% 4,57 +74,22% 7. Rodzinka.pl TVP 569 373 +0,92% 0,90% -65,37% 1,51 -41,93% 8. TVN24.pl 542 640 +8,12% 18,18% -57,28% 96,27 -17,37% 9. TVN 490 871 +18,98% 15,72% -33,13% 51,50 +34,61% 10. Przepis na życie TVN 485 350 -0,19% 0,04% -83,41% 0,06 -72,14% 11. M jak miłość 479 387 +3,76% 6,67% -60,30% 28,41 -29,79% 12. Voice of Poland TVP 437 470 +20,70% 16,51% -23,66% 58,27 +60,36% 13. ipla 382 374 +8,30% 4,20% -55,43% 9,00 -22,29% 14. Discovery Channel Polska 354 536 +6,37% 10,58% -40,15% 24,68 +22,96% 15. BBC Knowledge Polska 347 324 +1,60% 5,07% -46,05% 10,14 +6,99% TV - Liczba fanów
 • 50. 50 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 106,17 0,25 140 934 122,13 0,17 858 874 112,36 0,34 53 446 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Disney Channel Polska 858 874 +3,72% 17,84% -55,11% 122,13 -21,77% 2. tvp.info 53 446 +50,70% 30,50% -51,05% 112,36 -12,43% 3. TVP Sport 140 934 +7,28% 23,46% -79,30% 106,17 -67,23% 4. TAK CZY NIE 9 271 +9,42% 35,41% -49,36% 97,77 -1,57% 5. Fakty TVN 199 985 +22,58% 24,09% -58,06% 97,68 -26,27% 6. TVN24.pl 542 640 +8,12% 18,18% -57,28% 96,27 -17,37% 7. Telewizja Republika 30 470 +1,09% 14,67% -48,92% 75,43 +4,43% 8. Voice of Poland TVP 437 470 +20,70% 16,51% -23,66% 58,27 +60,36% 9. TVN 490 871 +18,98% 15,72% -33,13% 51,50 +34,61% 10. Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy 305 376 +20,33% 11,57% -59,31% 44,57 -25,81% 11. To nie koniec świata - serial Polsat 25 032 +18,40% 14,64% -32,87% 38,17 +88,46% 12. Dariusz Kmiecik, TVN 1 753 +60,09% 134,49% -24,25% 36,08 +41,28% 13. Canal+ Sport 218 118 +4,18% 9,62% -45,67% 31,57 +8,32% 14. Comedy Central Polska 153 785 +9,29% 20,79% -47,61% 30,55 +1,78% 15. FightKlub 3 586 +5,25% 29,18% -25,86% 29,52 +52,92% TV - zaangażowanie fanów SII2
 • 51. 51 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 0,18 0,01 169 764 6,27 0,05 468 317 0,88 0,02 277 891 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Seks to zdrowie! 468 317 +1,49% 2,79% -54,69% 6,27 -11,04% 2. Colgate - z uśmiechem do świata 277 891 +2,66% 0,56% -57,27% 0,88 -23,15% 3. Piękne usta 169 764 +0,72% 0,17% -53,18% 0,18 -5,24% 4. 146 365 +1,14% 1,64% -64,85% 1,06 -44,93% 5. Polski Bank Komórek Macierzystych 123 391 +0,46% 0,28% -60,55% 0,21 -36,35% 6. Dbam o siebie 120 816 +10,47% 2,56% -40,94% 2,60 +3,45% 7. Healthy plan by ann 111 829 +36,96% 23,09% -46,04% 51,99 -32,84% 8. WIEMY CO JEMY 73 541 +30,88% 3,42% -49,55% 4,48 -22,09% 9. NO-SPA 61 633 -0,32% 0,16% -43,89% 0,14 -5,58% 10. Nie biegam 56 284 -0,42% 0,42% -48,37% 0,38 +11,20% 11. Dorota Zawadzka 44 180 +1,43% 32,13% -52,69% 91,79 -10,99% 12. bielenda 42 039 +2,60% 1,81% -51,28% 2,71 -14,14% 13. Always Polska 36 384 -0,39% 0,15% -56,35% 0,26 +9,91% 14. 2KC 31 230 -0,38% 3,40% -50,12% 1,89 -11,19% 15. Zdrowie w stylu LUX MED 24 349 +0,90% 0,43% -56,54% 0,37 -56,76% ZDROWIE - Liczba fanów
 • 52. 52 ZDROWIE - SII2 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 37,64 0,47 11 811 91,79 0,20 44 180 51,99 0,65 111 829 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Dorota Zawadzka 44 180 +1,43% 32,13% -52,69% 91,79 -10,99% 2. Healthy plan by ann 111 829 +36,96% 23,09% -46,04% 51,99 -32,84% 3. urodaizdrowie.pl 11 811 +2,90% 9,27% -47,74% 37,64 -0,25% 4. Klinika Rehabilitacji Sportowej Ortoreh 1 790 +2,11% 18,99% -45,23% 19,29 -1,58% 5. FitBack 10 304 +0,68% 10,41% -46,40% 15,51 +0,49% 6. Twardy punkt widzenia 13 486 +50,55% 6,92% -35,64% 11,88 +47,26% 7. Recepta na zdrowie 4 217 +0,05% 10,22% -45,65% 10,58 +1,73% 8. Migrena z głowy 22 473 +5,20% 4,49% -49,53% 10,28 -2,82% 9. Jeszcze nie teraz 18 389 +2,26% 8,07% -53,30% 9,80 -3,53% 10. Mydlarnia u Franciszka - kosmetyki naturalne 12 382 +2,45% 4,96% -52,19% 8,56 -13,16% 11. Omegamed 3 322 +1,90% 5,03% -39,93% 8,04 -1,87% 12. Pszczoły i my 959 +7,39% 19,13% -31,87% 7,39 +100,00% 13. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej 7 023 +5,93% 8,42% -55,57% 7,18 +100,00% 14. Seks to zdrowie! 468 317 +1,49% 2,79% -54,69% 6,27 -11,04% 15. Życie bez glutenu 1 988 +6,65% 11,84% -34,81% 5,62 +100,00% ZDROWIE - zaangażowanie fanów SII2
 • 53. 53 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 3,31 0,02 945 824 8,73 0,03 1 324 558 3,16 0,04 1 072 963 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Tymbark 1 324 558 +2,48% 2,51% -51,04% 8,73 -8,76% 2. Mały Głód 1 072 963 +0,65% 1,37% -44,41% 3,16 +0,87% 3. Góralki 945 824 +0,90% 0,92% -78,70% 3,31 -58,48% 4. FRUGO 851 164 +1,72% 0,43% -55,99% 1,17 -22,20% 5. 783 461 +0,78% 0,54% -44,61% 1,22 -2,40% 6. Chupa Chups PL M&M's Polska 674 525 +0,96% 2,67% -41,75% 11,64 +13,81% 7. E. Wedel 580 955 +0,94% 0,91% -52,98% 2,94 +7,14% 8. przepisy.pl 574 164 +2,66% 2,91% -53,06% 8,27 -7,97% 9. Żywiec Zdrój 552 151 +1,87% 1,75% -46,21% 3,17 +15,32% 10. Lay’s pl 476 181 +3,49% 1,34% -64,51% 5,40 -26,47% 11. ROKO 473 125 +9,34% 3,13% -44,38% 5,39 +6,32% 12. Grześki 440 769 +0,24% 0,97% -52,69% 1,35 -42,72% 13. Cappy 422 914 +0,78% 0,00% -66,67% 0,00 -97,82% 14. Big Milk 402 460 +1,81% 0,57% -44,07% 0,58 -13,12% 15. Raffaello Polska 368 869 +2,86% 1,70% -52,43% 3,12 +23,25% ŻYWNOŚĆ - Liczba fanów
 • 54. 54 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 18,00 0,36 175 681 24,32 0,30 274 480 20,34 0,36 84 799 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Republika Kaktusa 274 480 +10,78% 10,01% -25,85% 24,32 +40,48% 2. Limonet 84 799 +4,26% 9,44% -65,75% 20,34 -38,53% 3. Life Owocowy 175 681 +3,39% 7,28% -60,65% 18,00 -35,36% 4. gospodarstwo sadownicze J@BUSKO.PL 122 +2,52% 29,41% -43,55% 17,46 +100,00% 5. Pani Tereska 60 420 +3,19% 8,09% -53,49% 16,32 -3,39% 6. Level Street 2 398 +31,90% 17,02% -18,91% 15,00 +72,74% 7. Przyprawy Royal Brand 2 753 +3,19% 4,68% -47,70% 13,80 +51,08% 8. Wytwórnia Lodów Tradycyjnych 27 730 +17,09% 15,01% -34,47% 12,33 +100,00% 9. Chupa Chups PL 674 525 +0,96% 2,67% -41,75% 11,64 +13,81% 10. Pan Łosoś 30 503 +16,85% 4,49% -46,83% 8,84 +94,81% 11. Wasa Polska 5 919 0,00% 1,23% -46,72% 8,74 +5,02% 12. Tymbark 1 324 558 +2,48% 2,51% -51,04% 8,73 -8,76% 13. przepisy.pl 574 164 +2,66% 2,91% -53,06% 8,27 -7,97% 14. POLOmarket 48 730 +6,80% 5,77% -15,48% 8,18 +67,39% 15. Jogobella 34 357 +19,03% 6,09% -55,71% 7,22 -37,80% ŻYWNOŚĆ - zaangażowanie fanów SII2
 • 55. 55 NapoleonCat.com Wita Stwosza 59a 02-661 Warszawa hello@napoleoncat.com +48 22 378 32 99