Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Soalan Pemahaman BM Thn 4

91 446 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Soalan Pemahaman BM Thn 4

 1. 1. Nama : _____________________________________ Tarikh : ______________021/031BahasaMelayuJUSA2009Set 350 minit JABATAN PELAJARAN PERAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________ MODUL JUSA 2009 BAHASA MELAYU SJK SET 3 Lima puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.2. Jawab semua soalan.3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.021/31 2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak
 2. 2. 2 Modul JUSA Set 3Arahan AmTiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C dan D. Antaranya, adasatu jawapan yang betul. Pilih jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai hurufyang sama dengan jawapan yang telah kamu pilih.Soalan 1 hingga Soalan 24Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuaiSoalan 1 berdasarkan gambar di bawah.1. Amin mencedok air dengan _______________ untuk membasuh kakinya. A gayung B timba C periuk D mangkukSoalan 2 berdasarkan gambar di bawah.2. Sivam menjemput Kamal dan Rani ke rumahnya. _______________ makan kuih bersama- sama. A Dia B Kamu C Mereka D Beliau
 3. 3. 3 Modul JUSA Set 33. _______________ nama kucing kesayangan adik? A Bagaimanakah B Di manakah C Siapakah D Apakah4. Kedua-dua gadis itu ________________ sopan apabila bertudung A kelihatan B melihat C dilihat D terlihat5. Swee Ying __________________ biola sambil menyanyi. A menggores B menggesek C memukul D memetik6. Kaki abang berdarah kerana _______________ serpihan kaca. A memijak B pijakan C dipijak D terpijakSoalan 7 berdasarkan gambar di bawah7. Swee Kim ________________ apabila terlihat seekor tikus di dalam biliknya. A takut B marah C terkejut D tergamam
 4. 4. 4 Modul JUSA Set 38. Ramlan dimarahi oleh Puan Song kerana selalu datang _______________ ke sekolah. A lambat B cepat C laju D pantas9. Seluruh ahli keluarga Pak Kamal hadir di majlis pengebumian itu _________________ anak bongsunya yang sedang menuntut di Jepun. A tetapi B namun C kecuali D Selain itu10. Pesakit itu menunggu giliran dengan sabar _______________ berdoa agar penyakinya dapat diubati. A walaupun B malahan C tetapi D sambil11. Surat itu dihantar oleh posmen ________________ hari Isnin yang lalu. A di B ke C pada D hingga12. Sikap ___________________ Encik Kamarul terhadap pelanggannya berjaya melariskan perniagaannya A ramah-tamah B remeh-temeh C lemah-lembut D Lemah-longlai13. Penduduk kampung _________________ bergotong – royong untuk membersihkan balai raya itu sejak pagi tadi hingga sekarang. A akan B telah C pernah D sedang
 5. 5. 5 Modul JUSA Set 3Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah.14. Kelihatan _______________ orang pesakit sedang menunggu giliran untuk mendapatkan rawatan. A setengah B seluruh C segala D beberapaSoalan 15 berdasarkan gambar di bawah. Gambar 515. Susila menyanyi di atas pentas dengan menggunakan _____________________. A peti nyanyi B pembesar suara C peti suara D peti lagu
 6. 6. 6 Modul JUSA Set 3Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah.16. Emak _______________ bubur nasi ke mulut adik. A menyuapkan B memberikan C menjamukan D menyediakanSoalan 17 berdasarkan gambar di bawah17. Salmah ______________ beg pada bahunya manakala Husni ____________ beg tangannya semasa pulang dari bandar. A mengandar ... menyandang B menyandang ... menjinjing C memikul ... membimbit D menjinjing ... memikul18. Di pinggang pengantin lelaki itu tersisip __________________ keris A sebatang B sepucuk C sebilah D setangkai
 7. 7. 7 Modul JUSA Set 319. Ikhmal disayangi oleh rakan-rakannya kerana dia _________________ A ringan mulut B ringan tangan C ringan tulang D ringan badanSoalan 20 berdasarkan gambar di bawahPilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris.20. Saleha menolong ibunya mencuci pinggan mangkuk di dapur. A mengelap B menyusun C membilas D membasuhSoalan 21Pilih perkataan berlawanan bagi perkataan bergaris.21. Murid-murid itu menggigil kesejukan kerana pakaian mereka nipis dan jarang. A tebal B keras C lembut D pendekSoalan 22 hingga soalan 23Pilih ayat-ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.22. Jamali menyusun buku latihan dengan kemas dan rapi di rak buku. A Buku Jamali disusun dengan kemas dan rapi di rak buku B Buku disusun rapi di rak buku oleh Jamali. C Buku latihan disusun dengan kemas dan rapi oleh Jamali di rak buku. D Buku latihan menyusun Jamali dengan kemas dan rapi di rak buku
 8. 8. 8 Modul JUSA Set 323. Nenek menasihati saya supaya mengenang budi ibu bapa. A Kata nenek, “Kenangilah budi ibu bapa saya.” B Kata nenek, “Saya kenangkan budi ibu bapa saya.” C Kata nenek, “Kenangilah budi ibu bapa kamu.” D Kata nenek, “Jangan kenangi budi ibu bapa kamu.”Soalan 24 hingga soalan 25Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat di atas.24. Apakah hobi kamu? A Saya suka mengumpul pelbagai jenis mata wang. B Album setem koleksi saya hampir sepuluh buah. C Kakak saya suka menanam pokok bunga. D Hobi saya dan Salmi tidak sama.25. Mengapakah bilik tamu tidak dibersihkan pagi tadi? A Ali yang bertanggungjawab membersihkan bilik tamu. B Mereka akan membersihkan bilik tamu pagi esok. C Bilik tamu perlu dibersihkan supaya kelihatan cantik dan kemas. D Bilik tamu tidak dibersihkan sebab tiada orang di rumah pagi tadi.Soalan 26Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan26. Atlet-atlet kita sudah bersedia di padang A Mengapakah atlet kita ke padang? B Siapakah yang membawa atlet kita ke padang? C Di manakah atlet-atlet kita? D Apakah yang dibuat oleh atlet-atlet kita di padang?Soalan 27 hingga soalan 28Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris yang betul.27. i Simpan wang ini baik-baik. ii Cik Amira suka simpan rambut panjang. iii Rumah saya terletak berhampiran satu simpan. iv Jangan simpan perasaan dendam dalam hati. A i, ii dan iii sahaja B i, ii dan iv sahaja C i, ii dan iv sahaja D ii,iii dan iv
 9. 9. 9 Modul JUSA Set 328. i Lim menyusun buku itu mengikut kaum . ii Kaum asli masih tinggal di hutan itu. iii Majlis kenduri itu hanya untuk kaum kerabatnya sahaja. iv Di hutan tebal itu terdapat banyak kaum gajah. A i dan ii B ii dan iii C ii dan iv D i, ii dan iiiSoalan 29Pilih ayat yang betul.29. A Encik Loh mencuci sabitnya sehingga tajam. B Rumah di tepi sawah itu adalah rumah Farhan. C Cuci pinggan dan mangkuk sehingga kemas. D Bapa menghadiahi Aiman sebuah basikal.Soalan 30Pilih ayat-ayat yang betul.30. I Dusun durian luas itu kepunyaan Encik Leo. II Mereka yang menyertai pertandingan memancing itu pulang dengan tangan kosong. III Kami yakin amat bahawa cadangan ini akan dipanjangkan kepada pihak atasan. IV Bahawa perbuatan itu salah di sisi undang-undang telah jelas. A i dan ii B ii dan iii C iii dan iv D ii,iii dan iv
 10. 10. 10 Modul JUSA Set 3Soalan 36 hingga Soalan 40Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Laporan Lawatan ke Melaka Pada hari Sabtu, 26 Mac 2007 yang lalu, Persatuan Kajian Tempatan telahmengadakan lawatan sambil belajar ke Melaka. Rombongan kami terdiri daripada 32 orangpelajar dan diketuai oleh guru penasihat persatuan, Cikgu Roslinda. Kami berkumpul di hadapan sekolah pada pukul 7.30 pagi. Bas telah datang setengahjam kemudian. Kami terus bertolak dan sampai di destinasi pada pukul 10.00 pagi. Cikgu Roslinda telah memberikan penerangan di setiap tempat yang kami lawati.Tempat bersejarah pertama yang kami lawati ialah Kota “A Famosa”. Pembesaran kota inimerupakan runtuhan kota Portugis yang dibina oleh orang Portugis pada tahun 1511. Kotaini mengambil masa selama 3 tahun untuk disiapkan. Di sebelah Kota “A Famosa” ini pulaterdapat bekas Gereja St. Paul. Seterusnya rombongan kami singgah di Jalan Kota untuk melihat binaan peninggalanorang Belanda iaitu Jam Besar dan Bangunan Stadhuys yang bercat merah. Bangunan inidibina oleh orang Belanda pada tahun 1641. Suatu masa dahulu bangunan ini merupakantempat kediaman Gabenor Belanda tetapi sekarang telah menjadi sebahagian daripadaMuzium Melaka. Kami juga berpeluang mengunjungi Muzium Melaka dan melihat barang-barangzaman purba seperti tembikar Cina, pakaian tradisional Baba dan Nyonya serta wang timahzaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Di situ juga terdapat alat-alat yang pernahdigunakan oleh askar Portugis dan Belanda seperti baju besi, topi dan pedang. Tempat-tempat lain yang kami sempat lawati termasuklah Makam Hang Tuah, makamHang Jebat dan Tokong Hong Teng. Akhir sekali Cikgu Roslinda membawa kami membelibelah di Bandar Hilir. Terdapat beraneka jenis barang dan kraf tangan yang dengan hargayang berpatutan. Lawatan ini berakhir apabila bas kami tiba di sekolah pada pukul 6.00 petang.Lawatan kali ini telah meluaskan pandangan dan menambahkan ilmu pengetahuan kamiterutamanya tentang sejarah Melaka.Disediakan oleh, 7 APRIL 2007Wendy Wong .......................(WENDY WONG)Setiausaha,Persatuan Kajian Tempatan,Sekolah Jenis Kebangsaan Jamuan.31. Peserta lawatan telah bertolak ke Melaka pada pukul A 7.30 pagi B 8.00 pagi C 10.00 pagi D 6.00 petang
 11. 11. 11 Modul JUSA Set 3  Dibina oleh Orang Portugis  Siap dibina pada tahun 1514  Gereja St. Paul terletak di sebelahnya32. Kenyataan-kenyataan berikut di atas merujuk kepada A Gereja St. Paul B Jalan Kota C Stadhuys D A Famosa33. Manakah tempat bersejarah yang kedua dilawati oleh rombongan ini? A Jam Besar B Muzium Melaka C Bandar Hilir D Makam Hang Jebat34. Kenyataan-kenyataan berikut semuanya salah kecuali A Lawatan ini mengambil masa 2 hari. B Mereka menunggu bas di stesen bas. C Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Melaka memakan masa 2 jam. D Terdapat 33 orang yang melawat Melaka termasuk Cikgu Roslinda.35. Manakah perkataan sama erti dengan perkataan beraneka? A pelbagai B banyak C tunggal D ramai
 12. 12. 12 Modul JUSA Set 3Soalan 36 hingga Soalan 40Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Misah sibuk menyediakan sarapan di dapur. Bau pulut kukus berlaukkan ikan keringbakar sungguh menyelerakan. Kedua-dua ibu bapanya pagi-pagi lagi sudah keluarbekerja.Adik-adiknya pula masih tidur. Kebetulan cuti sekolah baru saja bermula. “Jaafar! Jamil! Johan! Cepat bangun!” Laung Misah. Seketika kemudian, suasana pagi yang sunyi sepi bertukar menjadi riuh-rendah dengan suara adik-adiknya. Mereka duduk bersila menghadap sarapan. “Makan elok-elok. Jangan berebut-rebut,” kata Misah. Misah menggeleng -gelengkan kepala melihat telatah adik-adiknya yang berumur antara tujuh hingga sepuluhtahun itu “Baik, Kak Long ,” jawab adik-adiknya serentak. Selepas itu, Misah mengemas ruangtamu. Di luar rumah,hujan turun dengan lebatnya. Sejak empat hari lalu, hujan turunmencurah-curah tanpa henti.Menurut ayahnya pagi tadi,air sungai hampir mencecah tebing. “Jaga adik kamu baik-baik. Jangan biarkan mereka bermain di luar rumah. Bahaya!”Misah teringat akan pesanan ibunya pula. Misah terus bergegas ke dapur. Malangnya,ketiga-tiga adiknya tiada di situ. Misahmenjenguk pula ke dalam bilik. “Ke mana pula mereka ,” Misah berbisik. Di luar rumah, kilat sabung-menyabung. Misah memanggil nama adik-adiknyaberulang-ulang. Namun,panggilannya tidak bersahut. Hatinya mula berasa bimbang.Misah menjenggukkan kepala keluar tingkap. Kelihatan bapa saudaranya, Pak Ngahberlarian di tengah hujan dalam keadaan cemas. “Kenapa Pak Ngah?” tanya Misah. “Tebing sungai runtuh. Air sungai melimpah,” jawab Pak Ngah.Tanpa membuang masa,Misah terus mencapai sekaki payung. Dia meredah hujan lebat ituuntuk mencari adik-adiknya. Arahnya ke sungai yang berhampiran kerana di situlah adik-adiknya selalu bermain. “Misah, jaga adik-adik kamu!” Dalam curahan hujan itu, ada dua orang pemuda yang dikenalinya. Di sisi mereka,berdiri ketiga-tiga adiknya. Tidak terkira betapa leganya Misah melihat mereka.36. Mengapakah Misah melarang adik-adiknya berebut-rebut ketika makan? A untuk mengelak daripada tercekik . B Untuk mengelakkan makanan itu tertumpah. C untuk mengeratkan hubungan antara mereka. D untuk menyemai sikap bertolak-ansur.37. Kata yang sama maksudnya dengan kata bersahut ialah…………. A berteriak B berhubung C berjawab D bersambung
 13. 13. 13 Modul JUSA Set 338. Bagaimanakah perasanan Misah apabila dia menyedari ketiadaan adik-adiknya? A gelisah B kecewa C takut D sedih39. Perkara apakah yang difikirkan oleh Misah apabila mendapati adik-adiknya tiada di rumah? A Kedua-dua ibu bapanya akan memarahinya. B Adik-adiknya bermain di sungai yang berhampiran C Dia terpaksa meredah hujan untuk mencari adik-adiknya. D Adik-adiknya bersembunyi di bawah rumah40. Semua nilai murni yang berikut tergambar dalam cerita kecuali….. A bertanggungjawab B tabah menghadapi dugaan C tolong-menolong D kasih sayang dalam keluarga KERTAS SOALAN TAMAT

×