Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

OplæG V Pelle Andersen 5. Marts 2009 V1

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
1baswa Breem Kim
1baswa Breem Kim
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à OplæG V Pelle Andersen 5. Marts 2009 V1 (15)

Publicité

Plus récents (17)

OplæG V Pelle Andersen 5. Marts 2009 V1

 1. 1. 11 Møde i den interne arbejdsgruppe onsdag den 15. december 2004 Erhvervsinddragelsen i forbindelse med COP15, v/ Kontorchef Pelle Andersen, Økonomi- og Erhvervsministeriet
 2. 2. 22 Planlægning af COP 15Planlægning af COP 15 Der er nedsat et særligt ministerudvalg og et klimasekretariat. Arbejdet rummer fire søjler: Søjle 1: De internationale forhandlinger (Klima- og Energiministeriet) Søjle 2: Logistik – den praktiske gennemførelse (Udenrigsministeriet) Søjle 3: Formidling – kontakt til presse + NGO-konference (Udenrigsministeriet) Søjle 4: Erhvervsinddragelse – erhvervsliv og forskning (Økonomi- og Erhvervsministeriet)
 3. 3. 33 Målsætninger med erhvervsinddragelsenMålsætninger med erhvervsinddragelsen  Danmark skal lette og stimulere det internationale erhvervslivs medvirken til klimaproblemets løsning  Værtskabet skal være med til aktivt at brande Danmark og dansk erhvervsliv  Danmark skal aktivt bidrage til at styrke forskning og udvikling af ny teknologi
 4. 4. 44 To spor i erhvervsinddragelsenTo spor i erhvervsinddragelsen Erhvervsklimapanelet Formål: Inddragelse af forskning og erhvervsliv. Deltagere: Økonomi- og erhvervsministeren Klima- og energiministeren Miljøministeren Udenrigsministeren Videnskabsministeren 18 Personligt udpegede medlemmer 17 organisationer og forskningsinstitutioner Klimakonsortiet Formål: Fælles markedsføring af Danmark, danske virksomheder og videninstitutioner. Bestyrelse: Økonomi- og Erhvervsministeriet Fonden til markedsføring af Danmark Medlemsorganisationerne Åbent for erhvervsorganisationer mod betaling af medlemsbidrag. Samarbejdsmuligheder for virksomheder, videninstitutioner, organisationer, m.fl. Sekretariat for Erhvervsklimapanelet Økonomi- og Erhvervsministeriets departement Regeringens klimakonferenceudvalg Klimasekretariatet Statsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Økonomi og Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, Finansministeriet Erhvervsinddragelse
 5. 5. 55 KlimakonsortietKlimakonsortiet  Offentligt-Privat Partnerskab stiftet 7. februar 2008  Formål: • Skabe opmærksomhed om COP15 og klimaaktiviteter • Synliggøre danske virksomheder og viden-institutioner • Medvirke til at øge den globale afsætning samt Danmarks tiltrækningskraft i forhold til investeringer, etableringer, arbejdskraft og studerende på energi- og miljøområdet  Medlemmer - Fonden til Markedsføring af Danmark - Dansk Industri - Dansk Byggeri - Dansk Energi - Landbrugsraadet - Vindmølleindustrien
 6. 6. 66 To spor i erhvervsinddragelsenTo spor i erhvervsinddragelsen Erhvervsklimapanelet Formål: Inddragelse af forskning og erhvervsliv. Deltagere: Økonomi- og erhvervsministeren Klima- og energiministeren Miljøministeren Udenrigsministeren Videnskabsministeren 18 Personligt udpegede medlemmer 17 organisationer og forskningsinstitutioner Klimakonsortiet Formål: Fælles markedsføring af Danmark, danske virksomheder og videninstitutioner. Bestyrelse: Økonomi- og Erhvervsministeriet Fonden til markedsføring af Danmark Medlemsorganisationerne Åbent for erhvervsorganisationer mod betaling af medlemsbidrag. Samarbejdsmuligheder for virksomheder, videninstitutioner, organisationer, m.fl. Sekretariat for Erhvervsklimapanelet Økonomi- og Erhvervsministeriets departement Regeringens klimakonferenceudvalg Klimasekretariatet Statsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Økonomi og Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, Finansministeriet Erhvervsinddragelse
 7. 7. Fundamentet for regeringensFundamentet for regeringens erhvervsklimastrategierhvervsklimastrategi Erhvervsklimastrategien er enErhvervsklimastrategien er en partnerskabs- strategipartnerskabs- strategi  KlimakonsortietKlimakonsortiet  ErhvervsklimapaneletErhvervsklimapanelet  Partnerskaber om virksomhedersPartnerskaber om virksomheders CO2-reduktion (investorer, detailhandlen,CO2-reduktion (investorer, detailhandlen, bygninger og søfart)bygninger og søfart)  Cleantech-partnerskab for iværksætteriCleantech-partnerskab for iværksætteri Klima som ”driver” for økonomisk vækst Erhvervsliv NGO Regeringen
 8. 8. StatusStatus 5/10-07: Inddragelse af internationalt erhvervsliv frem til COP15 22/1-08: Erhvervsaktiviteter og branding ifm. COP15 15/4-08: CSR på klimaområdet 25/8-08: Vækst og konk.evne i dansk erhvervsliv ift. klimaudfordringen 24/11-08: Udnyttelse af vækstmuligheder på klimaområdet Møder i Erhvervsklimapanelet og udarbejdelsen af regeringens erhvervsklimastrategi Udvikling af erhvervs- klima- strategien 30/3-09: Møde i Erhvervs klima- panelet Maj 2009: Lancering af erhvervs- klima- strategien
 9. 9. Formål og indsatsområder iFormål og indsatsområder i erhvervsklimastrategienerhvervsklimastrategien Erhvervsklimastrategien skal sikre, at virksomheder iErhvervsklimastrategien skal sikre, at virksomheder i Danmark forretningsmæssigt udnytter den stigendeDanmark forretningsmæssigt udnytter den stigende globale opmærksomhed på håndtering afglobale opmærksomhed på håndtering af klimaudfordringenklimaudfordringen Erhvervsklimastrategiens indsatsområderErhvervsklimastrategiens indsatsområder  Forskning, udvikling og demonstrationForskning, udvikling og demonstration  IværksætteriIværksætteri  Indenlandsk anvendelse af eksisterende løsningerIndenlandsk anvendelse af eksisterende løsninger  Eksport af klimaløsningerEksport af klimaløsninger  Erhvervslivets ansvar og mulighederErhvervslivets ansvar og muligheder
 10. 10. Tak for opmærksomheden!Tak for opmærksomheden!  Spørgsmål nu?Spørgsmål nu?  Spørgsmål senere:Spørgsmål senere: www.cop15.dkwww.cop15.dk ellereller pea@oem.dkpea@oem.dk  Tilmeld nyhedsbrev påTilmeld nyhedsbrev på www.brandingdanmark.dkwww.brandingdanmark.dk

Notes de l'éditeur

 • Regeringens forberedelser koordineres af et ministerudvalg og et klimasekretariat.
  Arbejdet er delt i fire søjler.
 • Ministerudvalget har vedtaget disse 3 målsætninger for den erhvervsrettede indsats.
 • Klimakonferenceudvalget består af:
  StatsministerenØkonomi- og erhvervsministerenUdenrigsministerenFinansministerenMinisteren for udviklingsbistandKlima- og energiministerenMinisteren for videnskab, teknologi og udviklingMiljøministeren
  Sekretariatet består af medarbejdere fra samme ministerier
  Overordnet er der to spor i regeringens erhvervsinddragelsesstrategi:
  Erhvervsklimapanelet skal:
  Tage del i debatten om erhvervslivets ansvar i forhold til at håndtere klimaudfordringen (herunder klimastrategier og regnskaber)
  Rådgive regeringen om, hvordan Danmark bedst udnytter erhvervsmulighederne på klimaområdet
  Klimakonsortiet skal:
  Stå for en fælles markedsføringsindsats:
  Bidrage til finansieringen samt gennemførelsen, synliggørelsen og koordinationen af branding-aktiviteter.
  Konsortiet organiseres som et offentligt-privat partnerskab med de virksomheder og organisationer, der vil deltage økonomisk i konsortiet
  Fra statens side skal Fonden til Markedsføring af Danmark spille en væsentlig rolle
 • Det ene spor i regeringens erhvervsinddragelse er som sagt stiftelsen af Klimakonsortiet.
  Formålet med Klimakonsortiets indsats er på kort sigt at sikre størst mulig opmærksomhed om klimaaktiviteterne i tilknytning til COP15 i Danmark samt virksomheder og viden-institutioners udbud af viden, koncepter og teknologier, der retter sig mod at mindske den globale udledning af drivhusgasser – samt om virksomheders udbud af foranstaltninger og teknologier for tilpasning til fremtidens klimaforandringer.
  På længere sigt skal indsatsen føre til, at virksomheder øger deres globale afsætning, og til at Danmark som nation øger sin tiltrækningskraft i forhold til investeringer, etableringer, arbejdskraft og antal studerende på energi- og miljøområdet.
  - Fra statens side spiller Fonden til Markedsføring af Danmark en væsentlig rolle
  - Selvstændig bestyrelse
  - Medlemskab åbent for erhvervsorganisationer mod betaling af medlemsbidrag. Samarbejdsmuligheder for virksomheder, videninstitutioner, mv.
 • Klimakonferenceudvalget består af:
  StatsministerenØkonomi- og erhvervsministerenUdenrigsministerenFinansministerenMinisteren for udviklingsbistandKlima- og energiministerenMinisteren for videnskab, teknologi og udviklingMiljøministeren
  Sekretariatet består af medarbejdere fra samme ministerier
  Overordnet er der to spor i regeringens erhvervsinddragelsesstrategi:
  Erhvervsklimapanelet skal:
  Tage del i debatten om erhvervslivets ansvar i forhold til at håndtere klimaudfordringen (herunder klimastrategier og regnskaber)
  Rådgive regeringen om, hvordan Danmark bedst udnytter erhvervsmulighederne på klimaområdet
  Klimakonsortiet skal:
  Stå for en fælles markedsføringsindsats:
  Bidrage til finansieringen samt gennemførelsen, synliggørelsen og koordinationen af branding-aktiviteter.
  Konsortiet organiseres som et offentligt-privat partnerskab med de virksomheder og organisationer, der vil deltage økonomisk i konsortiet
  Fra statens side skal Fonden til Markedsføring af Danmark spille en væsentlig rolle
 • Klima som ”driver”
  Det unikke ved klimaudfordringen – i modsætning til så mange andre samfundsmæssige udfordringer – er, at der i mange tilfælde er sammenfald mellem økonomisk vækst og håndtering af klimaudfordringen
  Senest har Anders Fogh på Venstres landsmøde den 16/11 sat fokus på cleantech som ”driver” for økonomisk vækst.
  Anders Fogh påpegede, at vi står overfor tre store udfordringer i de kommende årtier: Det er økonomien, det er sikkerheden, og det er klimaet. Og disse tre udfordringer er også vævet ind i hinanden på grund af vores afhængighed af olie.
  Anders Foghs vision er, at skabe en grøn vækstøkonomi i Danmark, der kan lægge grunden til en ny holdbar vækstperiode i verdenshistorien.
  Det er lige præcis det fokus, som regeringens erhvervsklimastrategi (EKS) har. EKS vil være ét led i regeringens arbejde med at skabe en grøn vækstøkonomi.
  EKS skal sikre, at der igangsættes nogle konkrete initiativer, der kan være med til at sikre fortsat økonomisk vækst.
  Partnerskabs-tilgangen
  EKS er en partnerskabs-strategi – dvs. en strategi, der udvikles i samarbejde mellem relevante parter fra virksomheder, organisationer og regeringen
  Partnerskabstilgangen på klimaområdet startede med etableringen af Klimakonsortiet
  Efterfølgende blev Erhvervsklimapanelet etableret. Panelet skal rådgive regeringen om erhvervsinddragelse op til COP15 samt om udviklingen af regeringens erhvervsklimastrategi
  Desuden er der nedsat 4 strategiske partnerskaber om virksomheders CO2-reduktion. Vi er også i gang med at etablere en cleantech-partnerskab for iværksætteri
 • Der har nu været afholdt 5 møder i Erhvervsklimapanelet
  Vi har netop påbegyndt en ny fase i arbejdet – udviklingen af selve slutproduktet = erhvervsklimastrategien
  På det sidste møde i Erhvervsklimapanelet den 30/3-09 vil panelet blive præsenteret for elementer af den samlede erhvervsklimastrategi samt afrapportering fra de 4 partnerskaber om CO2-reduktion: 1) investorer, 2) detailhandlen, 3) bygninger og 4) søfart
  På baggrund af panelets drøftelse vil der ske de sidste tilpasninger af strategien.
  I maj 2009 forventer regeringen at kunne præsentere erhvervsklimastrategien
  For at sikre, at jeres/Energibranchens erhvervsklimastrategi kan spille ind i regeringens er det vigtigt, at vi snarest muligt går ind i en åben dialog om det konkrete indhold af de to strategier.
 • Erhvervsklimastrategien skal [se slide]
  Vi arbejder ud fra de indsatsområder, der fremgår af sliden
  Der er i arbejdet med strategien blevet identificeret en række udfordringer herunder bl.a. at:
  Der er svært at tiltrække og fastholde forskere
  Demonstration af nye klimaløsninger er ofte meget ressource-krævende
  Mange rentable klimaløsninger realiseres ikke
  Privat rådgivermarked fungerer ikke optimalt
  Der er et stadig stigende potentiale for eksport af klimaløsninger, som ikke udnyttes fuldt ud
  Stadig for få virksomheder udnytter den forretningsmæssige mulighed ved at arbejde strategisk med klima – især mindre virksomheder
  Der er hård global konkurrence. Stadig flere lande profilerer sig som klimavenlige

×