Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kulak Burun Boğaz Aci̇lleri̇

Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 63 Publicité
1 sur 63 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Kulak Burun Boğaz Aci̇lleri̇

 1. 1. Sunum Planı  Kulak  Otalji  Ani işitme kaybı  Otitis media ve externa  Kulakta yabancı cisim  Timpanik membran rüptürü  Auriküler hematom  Burun  Epistakis  Sinüzit • Boğaz – Peritonsiller apse – Retrofarengeal apse – Epiglotit • Mandibula dislokasyonu
 2. 2. Kulak Anatomisi
 3. 3. Otalji  Primer otalji  Kulak yapılarından kaynaklanan otalji  Yansıyan otalji  Komşu ya da uzak yapılardan kaynaklı otalji  Kulak duyusu kranial sinirler (5, 7, 9, 10) ve servikal plexus tarafından inerve edilir  Nazal ve oral kaviteler, nazofarenks, orofarenks, boğaz ve boyun yapılarının muayenesi yapılmalı
 4. 4. Otalji Primer otalji Yansıyan otalji Nöralji Travma Enfeksiyon Otitis media Otitis externa Mastoidit Büllöz mirinjit Yabancı cisimler Serümen Koleastetoma Neoplaziler Pinna selüliti Dental TM eklem hastalığı Diş çürükleri/apseleri Maloklüzyon Travma Retro ya da orofarengial Tonsilit Apse Neoplazi Nazal kavite Sinüzit Septum deviasyonu Boğaz ve boyun Yabancı cisim Tiroid hastalıkları Servikal strain Neoplaziler Trigeminal (tic douloureux) Herpetik genuculate (ramsey hunt send.) Foramina darlığı
 5. 5. Ani İşitme Kaybı  < 3 gün süren işitme kaybı  Yaşla birlikte sıklık artarken, daha ciddi işitme kaybı ve vertigo ile gelenlerde prognoz kötü  Nedenleri;  İdiopatik  Enfeksiyon  Vasküler  Travma  Metabolik  Ototoksik İlaçlar
 6. 6. Ani İşitme Kaybı  Enfeksiyon  Kabakulak  EBV  CMV  Sifiliz  Labirintit  Hematolojik ve Vasküler  Lösemi  Orak Hücreli Anemi  Polisitemi  Berger Hastalığı  Serebral Anevrizma  Metabolik  DM  Hiperlipidemi • Romatolojik – Temporal Artrit – PAN – Wegener Granulomatozis • Diğer – Meniere – Cogan Sendromu – Akustik nörinoma – Farmakolojik – Kohlear rüptür • İletim – Otitis Eksterna – Otitis Media – TM rüptürü – Neoplazm – Otoskleroz
 7. 7. Ani İşitme Kaybı  Tam bir hikaye ve fizik bakı gerekli  Ani iletim tipi işitme kaybı  Dış kulak yolunda tıkanıklık ya da TM perforasyon  Ototoksik ilaçlar ve sistemik hastalıklar sorgulanmalı  Tinnitus ya da vertigo; meniere hastalığı  Neden saptanamıyorsa KBB konsültasyonu istenmeli
 8. 8. Otitis Externa  Kulak kepçesi ve dış kulak yolunun enfeksiyonu  İki tipi vardır  Akut diffüz otitis externa  Otitis externa ya da yüzücü kulağı  Malign otitis externa  Daha çok DM ve immünkompromize hastalarda görülen toksik tip
 9. 9. Akut Diffüz Otitis Externa Klinik  Ağrı  DKY yolunda eritem, ödem  Tragus ve kulak kepçesinde duyarlılık  Açık ya da pürülan renkte akıntı, DKY’unda sekresyon  Ciddi vakalarda  Tolere edilemeyen ya da periauriküler hareketle artan ağrı  Kulak çevresinde şişlik, kızarıklık ve kulak kepçesinde deformite
 10. 10. Akut Diffüz Otitis Externa  Serümen ve düşük pH koruyucu mekanizmalardır  Patofizyoloji  DKY yolunda travma  Lokal pH artması  P. Aeruginosa, S. Aureus, Enterobacteriaceae, Proteus türleri  Otomikoz;  Tropikal iklim, immünkompremizasyon, uzun süre antibiyotik kullanımı  Aspergillus ya da candida  Kontakt dermatit  Parazit enfestasyonu
 11. 11. Akut Diffüz Otitis Externa  Tedavi  Analjezik  DKY’nin temizlenmesi  Aspirasyon ya da hidrojen peroksitle yıkama  Asidifiye edici ajanlar; Burrow solüsyonu; 10 cc sf  Eau borique % 3  Eau oxygene % 2  Rivanol % 0,1  Topikal antimikrobiyaller; topikal florokinolon yeterli  Özellikle TM perforasyonunda ya da bilinmiyorsa  Oral antibiyotik; sistemik bulgular varsa  Oral antifungal; otomikoz varsa  Steroid; nadiren gerekli
 12. 12. Malign Otitis Externa  DKY’unun yanında değişik oranlarda kafa tabanının, kulak kepçesi ve çevre dokuların da tutulduğu hayati tehtit edici bir tablodur  > %90 P. aeruginosa etken  DM ve immünkompromizasyon predispozandır  Enfeksiyon santorini fissürü aracılığıyla çevre dokulara yayılır  Mastoid, sigmoid sinüs, parotis bezi, kafa tabanı, beyin dokusu ve juguler foramen aracılığıyla 9., 10. ve 11. kranial sinirler
 13. 13. Malign Otitis Externa  2-3 haftadır tedaviye rağmen gerilemeyen OE vakalardan şüphelenilmeli  Kulak bulgularıyla uyumsuz ciddi ağrı vardır  DKY’unda granülasyon görülebilir  Tüm kulak ve çevre dokular muayene edilmeli, nörolojik bakı yapılmalı  Tanı ve yayılımı görmek amacıyla BT çekilmesi gerekebilir  Çocuklarda daha toksik seyreder ve bakteriyemi/sepsisle gelebilirler
 14. 14. Malign Otitis Externa  Tedavi  KBB konsültasyonu yapılmalı  IV antibiyoterapi başlanır  Bazı basit vakalar oral kinolonla taburcu edilebilir  Daha ciddi vakalarda cerrahi debridman gerekir
 15. 15. Otitis Media  Bebek ve çocuk yaş grubu hastalığıdır  İlerleyen yaşla beraber sıklık azalır  Çoğunlukla viraldir (%70)  En sık bakteriyel etkenler  S. pneumonia  H. İnfluenza  M. Catarrhalis
 16. 16. Otitis Media • Kulak ağrısı, akıntı, ateş • Işitmede azalma/kayıp • TM hiperemik ya da orta kulaktaki sıvı koleksiyonu nedeniyle mat, beyaz ya da sarı olabilir • Tinnitus, vertigo ya da nistagmus nadirdir • Pnömatik otoskopi ile hemen her zaman TM mobilitesi bozulmuştur • 7. kranial sinir muayenesi de muhakkak yapılmalıdır
 17. 17. Otitis Media  Tedavi:  Antibiyotik:  Ağrı için asetominofen ya da NSAİD
 18. 18. Otitis Media  Komplikasyonlar:  Ekstrakranial komplikasyonlar  Akut mastoidit  Kolesteatoma  İntrakranial komplikasyonlar  Menenjit  Beyin absesi  Lateral sinüs trombüsü
 19. 19. Kulakta Yabancı Cisim  Canlı objeler  %2 lidokain enjeksiyonu ile anestezi sağlanarak organizma paralize edilir  Aspiratör ya da forceple alınabilir  Küçük ya da partikül şeklindeki maddeler  Aspiratör, forcep, luplar ya da huklarla alınabileceği gibi yıkama ile de uzaklaştırılabilirler  Yıkama yapılacaksa otoskopi ile timpan membran bütünlüğünden emin olunmalıdır (kontraendike)  Su ile temas sonrası genleşen organik maddelerde de yıkama kontraendikedir
 20. 20. Kulak hukları, lupları ve alligatör
 21. 21. Kulakta Yabancı Cisim  İşlem sonrası otoskopi tekrar yapılmalı  Yaralanmalar değerlendirilmeli  Küçük abrazyonlar spontan iyileşir  Topikal antibiyotik bazen gerekli olabilir  Ciddi dermal laserasyon  Organik yabancı cisimler  Lokal enflamatuar reaksiyon varlığı
 22. 22. Timpanik Membran Perforasyonu
 23. 23. TM Perforasyonu  Enfeksiyon, barotravma, travma ve nadiren şimşek çakmaları  Akut gelişen ağrı, işitme kaybı, otoraji görülebilir  Vertigo-tinnitus ciddi yaralanma olmadıkça geçicidir  TM tamamen görüntülenmeli ve kan-debris aspire edilmeli  Yabancı cisim ya da kontaminasyon olmadıkça antibiyotiğe gerek yok  Künt ya da akustik travmaya bağlı perforasyonlar  Genelde spontan iyileşir. KBB poliklinik kontrolü önerilir  Penetran ya da posterrosüperior perforasyonlar  Kemik hasarı riski yüksektir  24 saat içinde KBB tarafından değerlendirilmelidir
 24. 24. Kulak Kepçesinde Hematom Karnıbahar kulağı
 25. 25. Epistaksis Oftalmik arter (internal karotid)Oftalmik arter (internal karotid) Fasial arter (internal maxiller arter) (external karotid) (posterior kanamalar) Kiesselbach plexus: fasial arterin süperior labial dalı (%90 anterior kanamalar) anterior etmodal arter greater palatin arterin terminal dalları
 26. 26. Epistaksis  Nedenleri;  Lokal nedenler  Travma  Septum deviasyonu  Neoplazi  İlaçlar (inhale steroidler)  Nazal kanül uygulanması  Rhinosinüzit  Sistemik faktörler  KBY, alkolizm, HT, vasküler malformasyonlar  Koagulopati (edinsel ya da kazanılmış)  Malignite; direkt etki, kemik iliği süpresyonu ya da KT etkisi  HT akut kanamada uzamalara neden olabilir ya da hemostazisi zorlaştırabilir
 27. 27. Epistaksis  Anemnez ve fizik bakı yeterli  Daha önceden kanaması oldu mu? Süresi, ciddiyeti ve hangi taraftan olduğu?  NSAİD, warfarin, aspirin, heparin kullanıyor mu?  Alkol, kokain kötüye kullanımı, travma, önceki baş-boyun müdahaleleri, özgeçmişi ve soygeçmişi kanama eğilimi açısından sorgulanmalı  Kronik unilateral kanama neoplazi olabilir
 28. 28. Epistaksis  İlk yapılması gereken havayolu güvenliğini sağlamak ya da hemodinamik bozukluğu düzeltmektir  Ciddi kanama ve hemodinamik instabilite varlığında kanları alınarak kan hazırlığı yapılmalı  Kanama bozukluğu varlığında hastaya göre tedavi modifiye edilmeli  Çoğunlukla herhangi bir laboratuar tetkikine gerek yoktur  Akut kanama esnasında kan basıncının hızlı düşürülmesi önerilmez. Fakat persistan, kontrol edilemeyen kanamada düşünülebilir
 29. 29. Epistaksis  Anterior ve posterior ayrımı yapılmalı  Kanama kontrol edilemiyorsa  Edinsel veya kazanılmış kanama bozukluğu ya da yaşlı hasta ise  OF’ten ya da posteriordan kanama görülüyorsa  Bilateral nazal oslardan geliyorsa  Anterior rhinoskopi ya da nazal tamponla durmuyorsa posterior kanamadan şüphelenilmeli
 30. 30. Epistaksis  Muayene ve eş zamanlı tampon hazırlığı yapılmalı  Hazır kitler bulunmalı  Nazal spekulum  Bayonet forcep  Işık kaynağı  Aspirasyon kateteri ve uçları, pamuklu pledgetler  %0,05 oksimetazolin ve % 4 lidokain solüsyonları  Gümüş nitrat çubukları  Birkaç çeşit emilen ve geri emilmeyen anterior ve posterior tamponlar
 31. 31. Epistaksis Koklama pozisyonu
 32. 32. Epistaksis  Kanama kontrol yöntemleri  Direkt nazal bası  Kimyasal koterizasyon  Trombojenik köpük ve jeller  Anterior nazal tampon uygulaması  Anterior epistaxis balonları  Hazır nazal tamponlar ya da gazlı bezler/spanç  Şerit şeklinde gazlı bezle tampon uygulaması  Posterior nazal tampon uygulaması  Posterior epistaxis balonları  Foley katater tekniği
 33. 33. Öncesinde sümkürme ile pıhtılar temizlenir Lokal vazokonstriktör uygulanır 1. ve 3. parmakla 10-15 dk kesintisiz bası uygulanır Kimyasal koterizasyon Gümüş nitrat çubukları Direkt bası uygulaması Kanama bölgesi net görüntülenmelidir Öncesinde vazokonstriktör ve lokal anestezi uygula Çubukları damar proksimaline uygula Yavaşça kanama bölgesine ilerle Asla bilateral nazal septuma UYGULAMA (perforasyon riski var) Elektrokoterizasyon uygulamasını KBB’ye bırak
 34. 34. Gelfoam Surgicel Floseal Trombojenik köpük ve jeller •Direkt kanayan mukozaya uygulanırlar •Bioabsorbable olduklarından geri almaya gerek yoktur
 35. 35. Anterior epistaxis balonları
 36. 36. Hazır nazal tamponlar ya da gazlı bezler/spanç Merocel
 37. 37. Şerit şeklinde gazlı bezle tampon uygulaması
 38. 38. Posterior epistaxis balonları 5,5 cm anterior tampon 7,5 cm posterior tampon Rapid Rhino®
 39. 39. Foley katater tekniği 1. Hastayı koklama pozisyonuna getirin 2. Oksimetazolin ve lidokain emdirilmiş spançlarla 5 dk boyunca anestezi uygulayın 3. Epinefrinli lidokain solüsyonu ile lokal infiltrasyon analjezi yapılabilir 4. Topikal antibiyotik ile kayganlaştırdıktan sonra foley katateri posterior OF’de görünene kadar nazal ilerletin 5. 7 cc salinle katateri şişirerek 2-3 cm kateter nazofarenkse oturana kadar geri çekin 6. Tamponlamayı tamamlamak için 5-7 cc salin ile katater nazikçe biraz daha şişirin 7. Kateteri hastanın yanağına sabitleyin 8. Bası nekrozu yapmamak için balonu asla 30 cc’den daha fazla şişirmeyin
 40. 40. Epistakis  Taburculuk ve takip  Hemodinamik stabil, kanama kontrol edilmiş ve > 1 saat süresince kanaması olmayan hastalar taburcu edilebilir  Hastaya tekrar kanama durumunda basit teknikler öğretilmeli  Lokal vazokontriktör ve emilebilen ya da emilmeyen nazal tampon uygulanan her hastaya muhakkak ab reçete edilmeli  Tedavi dozunda INR’si olan hastalar warfarine devam edebilir  3-4 gün NSAİD kullanılmamalı  2-3 gün sonra KBB ya da AS tarafından nazal tamponlar (emilmeyen) çıkartılmalı  Posteriordan kanaması olan hastaların yatırılmasında fayda vardır
 41. 41. Sinüzit/Rhinosinüzit  Paranazal sinüslerin mukozal astarının enflamasyonu  Nazal kavite enfeksiyonu da eklendiğinde rhinosinüzit denir  akut < 4 hafta  Subakut 4-12 hafta  Kronik > 12 hafta
 42. 42. Sinüzit/Rhinosinüzit  Tüm 6 adet sinüs 12 yaşına kadar tam gelişmemiştir  Respiratuar mukosilier epitelle döşelidir  Mukozada akut enflamasyon ostiumda tıkanıklık sinüslerde sekresyon birikimi, havada resorpsiyon intrasinüzoidal basınç artışı ve semptomlara neden olur  Akut rhinosinüzit genelde viraldir  En sık bakteriyel etkenler  S. Pneumonia  H. influenza  Moroxella kataralis  Kronik enfeksiyonda gr (-)ler, S. Aureus, özellikle immünkompromizelerde nadiren mantarlar etkendir
 43. 43. Sinüzit/Rhinosinüzit  Genelde aşağıdaki semptomlardan 2 sinin olması gerekir;  Burun tıkanıklığı ya da konjesyonu  Yüzde ağrı ya da basınç hissi  Hiposmi  Anterior ya da posteriordan nazal akıntı (<12 hafta)  Diğer semptomlar;  Diş ağrısı, ateş, baş pozisyonu ile sinüslerde basınç hissi ya da ağrı
 44. 44. Sinüzit/Rhinosinüzit  Fizik bakıda  Perküsyonla sinüslerde ağrı ya da duyarlılık  Yüzde şişlik ve kızarıklık  Burunda mukozal ödem, anatomik bozukluk ve yabancı cisim bakılır  Ayrıca komplikasyonlar açısından nörolojik bakı yanında kulaklar, gözler ve dişler de incelenir  Komplikasyonlar;  Genel yaklaşım olarak bu hastalar toksik görünür ve/veya fokal nörolojik bulguları vardır  Menenjit  Kavernöz sinüs trombozu  İntrakranial apse  Orbital selülit (körlüğe neden olabilir)  Pott’s puffy tümörü ve extradural ya da subdural ampiyem (frontal sinüzit)
 45. 45. Sinüzit/Rhinosinüzit  Tanı klinikle konur  Grafi ya da BT’ye gerek yoktur  Kronik sinüzitli hastalara (poliklinikten) ya da komplikasyon gelişenlere acil serviste BT çekilmeli  Çoklu ilaç direnci olan kronik sinüzitli hastalarda kültür alınabilir  Ayırıcı tanıda düşünülmesi gerekenler  Migren  Kranofasial neoplazi  Yabancı cisim  Diş çürükleri
 46. 46. Sinüzit/Rhinosinüzit  Tedavi; destek tedavisi uygulanır  Nazal dekonjestanlar (>3 gün verme;rhinitis medicamentosa)  İnhale steroidler semptom süresini kısaltabilir  Antibiyotik kullanımı????  Antibiyotik kullanımı > 7 gün şikayetleri süren hastalarda hasta lehine küçük bir farklılık yaratmış  %80’i plasebo ile 2 haftada düzelmiş; klinik anlamlılık?  Genel öneri; antibiyotik pürülan nazal akıntısı olan ya da semptomlar >7 gün ise öneriliyor  İlk seçenek amoxiciline (allerji+; makrolid ya da TMX-SMP)  Son 4-6 haftada antibiyotik almışsa; florokinolon ya da yüksek doz amoksiline-klavulonat
 47. 47. Peritonsiller Abse  Streptokokkal fararenjit insidansının arttığı kış ve bahar aylarında genç erişkinlerde görülür  Periodontal hastalık, sigara içicileri, kronik tonsilit, multiple antibx kullanan ve peritonsiller apse öyküsü olanlarda sık görülür  Tonsillerin süperiorunda yumuşak damakta bulunan Weber bezleri sorumlu tutuluyor
 48. 48. Peritonsiller Abse  Klinik  Toksik görünüm  Ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, odinofaji, disfaji, otalji  Trismus, hot potato voice, enfekte tonsilin mediale ve inferiora dislokasyonu, uvula ödemi ve karşı tarafa dislokasyonu, ağrılı LAPlar, ağızdan sekresyon akışı ve dehidratasyon
 49. 49. Peritonsiller Abse  Ayırıcı tanı  Peritonsiller selülit  İnfeksiyöz mononükleozis  Lenfoma  Herpes simplex tonsiliti  Retrofarengeal apse  Neoplazi  Yabancı cisim  İnternal karotid arter anevrizması •Tanı •Genelde hikaye ve fizik muayene yeterli •Arada kalınan ya da komplikasyon düşünülen hastalarda iğne aspirasyon, USG, BT ya da MR yapılabilir •Komplikasyonlar •Havayolu tıkanıklığı •Apse rüptürü ve aspirasyonu •Karotid arter kılıfının yırtılmasına sekonder kanama •Retrofarengial apse •Mediastinit •Poststreptokokkal sekeller
 50. 50. Peritonsiller Abse  Tedavi  İğne aspirasyon  İğne ucu 1 cm’den fazla ilerletilmemeli  AB  Aspirasyon+ antib yanında ciddiyeti azaltıp semptomları kısaltıyor  Aspirasyon sonrası 24 saatte takibe çağrılmalı  Fayda görmeyen, düzelmeyen hastalar KBB ile konsülte edilmeli
 51. 51. Retrofaringial Abse  Çocuklarda lenf nodu süpürasyonuna bağlı iken erişkinde komşu yapıdan yayılıp mediastene ilerleyebilir  Sıklıkla polimikrobiyal  Streptokoklar, beta laktamaz üreten stafilokoklar, bacteriodes ve proteus  Klinik  Boğaz ağrısı, ateş, tortikolis, disfaji  Boyun ağrısı, servikal LAP, oral alımda azalma, boğuk ses, solunum güçlüğü  Stridor ve boyunda ödem/şişlik erişkinde nadirken sıklıkla çocukta görülür
 52. 52. Retrofaringial Abse  Tanı  Grafi tanıda yardımcı olabilir  BT altın standart  Solunum sıkıntısı olanlar BT’ye gönderilmemeli  Tedavi  Acil KBB konsültasyonu  IV hidrasyon ve antibiyotik başlanmalı  Klindamisin 600-900 mg ya da sefoksitin 2 gr IV  Alternatif; piperasilin-tazobaktam ya da ampisilin sulbaktam  Çoğuna cerrahi drenaj gerekir  Komplikasyonları  Mediastinit  Üst havayolu asfiksisi
 53. 53. Epiglottit  Enfeksiyöz kaynaklı olup genelde supraglottik tüm alanı tuttuğundan supraglottitit olarak da ifade edilir  Bir KBB acili  H. influenza tip b aşısı sonrası en sık 46 yaşlarında erişkinlerde görülür  Etkenler ; %25 hala H. influenza tip b’dir  Streptokoklar, stafilokoklar, virüsler, mantarlar  Sıklıkla etken saptanamıyor
 54. 54. Epiglottit  Klinik  Disfaji, odinofaji, dispne  3 D bulgusu  Disfaji, Drooling (ağızdan salya akması), Distress  Ateş, taşikardi, servikal LAP, süperior larenks ve trakeada hafif dokunmakla duyarlılık  Stridor görülebilir  Hastalar karakteristik olarak oturur pozisyonda, ağızları açık, baş ekstansiyonda ve nefes nefesedir
 55. 55. Epiglottit Tanı  Hikaye, fizik bakı, grafi ve fiberoptik laringoskopi ile konur  BT’ye gerek yoktur hatta supine yatamayan hastalara BT çekmek kontraendike  Tedavi  Havayolu güvenliği için malzemeler hazır olmalıdır (monitörizasyon)  Acil KBB konsültasyonu yapılmalı  Hasta sakinleştirilerek nemlendirilmiş oksijen, IV hidrasyon ve IV antibiyotik başlanmalıdır  Entübasyon gerekecekse ideali ameliyathanede fiberoptik laringoskopi ile yapılmalıdır  Cerrahi havayolu yönetimi için malzemeler hazır bulundurulmalıdır  Seftriakson 2 gr IV  125 mg IV metilprednisolone uygulanabilir
 56. 56. Mandibula Dislokasyonu  Mandibular dislokasyon genelde bilateral görülür  Akut, kronik, kronik rekürren ya da  Anterior (en sık), posterior, lateral ve süperior dislokasyon şeklinde görülebilir  Anterior çıkıklar dışında neden genelde travmadır  Serebral kontüzyo, fasiyal sinir hasarı ve sağırlık eşlik edebilir  Nedenleri  Yüzeyel glenoid fossa  Artmış kas tonusu (nöbet, spazm)  Önceki travmalara bağlı kapsül hasarı  Çene ya da komşu yapılara travma
 57. 57. Mandibula Dislokasyonu  Ciddi ağrı, konuşmada ve yutkunmada güçlük, maloklüzyon görülür  Tek taraflı çıkıklarda çene sağlam tarafa kayar  Sıklıkla hastanın ağzını aşırı açmasına bağlı gelişir  Beraberinde kırık eşlik etmesi durumunda maloklüzyon görülür  Posterior dislokasyonlarda dış kulak yolu bakısı muhakkak yapılmalıdır  Ayırıcı tanıda  Mandibular kırık, travmatik hemartroz, TM eklem menisküsünde akut kapalı kilitlenme ya da eklem disfonksiyonu
 58. 58. Mandibula Dislokasyonu  Tanı  Spontan anterior çıkıklarda klinikle konur. Grafiye gerek yok  Travmatik kırıklarda grafi, ciddi travma varlığında BT çekilmesi gerekir  Panoramik mandibula grafisi patolojiyi tanımlamak ve diğer mandibular yaralanmaları ekarte etmek için çekilir
 59. 59. Mandibula Dislokasyonu  Redüksiyon kırıksız kapalı anterior dislokasyonlar için uygulanır  İşlem öncesi kısa etkili myorelaksanlar, narkotik analjezikler, prosedüral sedasyon ya da TM ekleme lokal anestezi yapılabilir  Lokal anestezide aseptik teknik ve 21 gauge kataterle 2 ml %2 lidokain enjeksiyonu yapılır
 60. 60. Mandibula Dislokasyonu  Takip ve taburculuk  Açık, süperior, kırıklı olan, sinir hasarı gelişen ya da redükte dilemeyenler konsülte edilmeli  Redükte edilenler  Plastik cerrahi poliklinik kontrolü önerilmeli  Ağızlarını 2 hafta boyunca 2 cm’den fazla açmamalılar  Yumuşak diet önerilmeli  Esnerken çenelerini elle desteklemeli  NSAID’ler hasta konforu açısından verilebilir  Kronik çıkıklara cerrahi müdahale gerekir

×