Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Eines per a la gestió i accés als recursos electrònics del CRAI: PIGA, SFX i Metalib

836 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Eines per a la gestió i accés als recursos electrònics del CRAI: PIGA, SFX i Metalib

 1. 1. <ul><li>Eines per a la gestió i accés als recursos electrònics del CRAI: PIGA, SFX i Metalib </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>juny 2010 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. Què tenim? <ul><ul><li>Recursos electrònics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Revistes electròniques: 16.520 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bases de dades: 335 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llibres electrònics: 11.864 </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Com ho gestionem i/o accedim? <ul><li>Eines per a la gestió i accés als recursos electrònics </li></ul><ul><ul><li>PIGA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestió i control </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subscripcions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adquisicions de tots els recursos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>METALIB v.4 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intern: Gestió bases de dades, portals de revistes, portals de llibres. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Usuari: Metacercador i portal de recursos electrònics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implementació: febrer 2008 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SFX </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intern: Gestió de les revistes electròniques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Usuari: Localitzar revistes-e i accedir als textos complets dels articles. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implementació: maig 2007 </li></ul></ul></ul>
 4. 4. PIGA
 5. 5. PIGA: P rograma Informàtic de Gestió de les Adquisicions <ul><li>Característiques </li></ul><ul><ul><li>Fet en Access (permet fer consultes, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fet a mida </li></ul></ul><ul><ul><li>No integrat </li></ul></ul><ul><li>Funcions </li></ul><ul><ul><li>Gestió, administració i control de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dades bibliogràfiques (canvis, títols anteriors…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subscripcions i/o comandes. Associacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proveïdors (dades contacte, fiscals, reclamacions…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagaments (control de pressupost i de factures) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. PIGA - Procediment <ul><li>Arriba la proposta </li></ul><ul><li>Identificació títol (ISSN) i versió </li></ul><ul><li>Tria de proveïdor (prestigi, serveis…) </li></ul><ul><li>Comanda (títol + proveïdor = S.O.) </li></ul><ul><li>Comunicació del tràmit a: </li></ul><ul><ul><li>La biblioteca, SFX i P.T. (catalogació) </li></ul></ul><ul><li>Llicència (complimentar…) </li></ul><ul><li>Fer seguiment i control del període subscrit (reclamació, renovació…) </li></ul>
 7. 7. PIGA Menú principal
 8. 8. Manteniment de Revistes
 9. 9. Gestió de Subscripcions
 10. 10. Gestió de proveïdors
 11. 11. Metalib
 12. 12. METALIB. Funcionalitats i característiques <ul><li>Usuari </li></ul><ul><ul><li>Punt d'accés als recursos electrònics (bases de dades, portals de llibres i portals de revistes, revistes electròniques). </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerques simultànies en grups de recursos. Metacercador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació d’alertes bibliogràfiques, guardar cerques, grups de recursos, etc. “ El meu espai ”. </li></ul></ul><ul><li>Administrador: </li></ul><ul><ul><li>Facilita la gestió, control i manteniment de la col·lecció de recursos electrònics (bases de dades, portals de llibres, portals de revistes). </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió d’estadístiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Knowledge Base (KB): Base de dades de recursos electrònics. Mantinguda i actualitzada per la Central Knowledge Base d’Ex Libris. </li></ul></ul>
 13. 13. METALIB. Knowledge Base (KB) <ul><ul><li>Informació tècnica i descriptiva dels recursos accessibles via MetaLib. Registres informatius IRD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informació necessària per realitzar les cerques i garantir els enllaços efectius dins la col·lecció electrònica. Registres de configuració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualització de la KB </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mensual. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El CBUC realitza l’actualització de la KB per a totes les institucions i aplica els canvis manuals necessaris a tots els recursos consorciats. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cada institució és l’encarregada d’aplicar els canvis manuals per als recursos locals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comprovació dels canvis o dels nous recursos a la KB: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fitxer de modificacions “Release Notes” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Opcions “ View Resources Added in CKB Update ” i “ View Resources Changed in CKB Update ” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Recursos que no són a la KB. “ Me Too ”. Petició d’incloure un recurs a través del portal web de gestió de consultes i incidències: Exlibris - Pivotal eservice . </li></ul></ul>
 14. 14. Metalib Interfície Administrador
 15. 15. Difusió dels recursos electrònics. Bloc RECINFO
 16. 16. Difusió dels recursos electrònics Bloc RECINFO –> Blocs biblioteques –> Notícies del CRAI
 17. 17. Difusió dels recursos electrònics Bloc RECINFO –> Blocs biblioteques
 18. 18. SFX
 19. 19. Què és SFX? <ul><ul><li>Un programa servidor d’enllaços ( link resolver ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Un gestor d’enllaços que permet integrar en un mateix cercador A-Z diferents recursos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un cercador de títols de revistes. </li></ul></ul><ul><ul><li>A més, proporciona accés als diferents serveis que la Biblioteca té contractats. </li></ul></ul>
 20. 20. SFX. Funcionalitats i característiques <ul><li>Usuari </li></ul><ul><ul><li>Integrat en el Recercador, permet localitzar les revistes electròniques subscrites, així com una selecció de lliure accés. </li></ul></ul><ul><ul><li>Punt d’accés a diferents recursos (revistes, articles, sumaris, abstracts, i llibres electrònics…) </li></ul></ul><ul><li>Administrador </li></ul><ul><ul><li>Facilitar la gestió, control i manteniment de la col·lecció de recursos electrònics </li></ul></ul><ul><ul><li>Configurar els recursos propis (locals) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionar estadístiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Base de dades de recursos, organitzats per targets (paquets) actualitzada mensualment per Exlibris amb les dades facilitades pels proveïdors. </li></ul></ul>
 21. 21. SFX: Procediment I <ul><ul><li>Del proveïdor/editor es rep avís amb els codis, la URL… necessaris per obtenir l’accés. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerca del object adient a SFX. </li></ul></ul><ul><ul><li>Activació del porfolio adient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprovació d’accés. </li></ul></ul>
 22. 22. SFX: Procediment II <ul><ul><li>Actualitzacions (del CBUC i les locals) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>mensualment </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>revisió dels informes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>modificacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Manteniment </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Continguts: activar nous recursos, desactivar, actualització de les configuracions. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tècnic: còpies de seguretat, control de processos… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Afegir títol </li></ul></ul><ul><ul><li>Afegir targets (locals) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pendent </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>UB </li></ul></ul></ul>
 23. 23. SFX Interfície Administrador
 24. 24. El botó de relació de l’SFX
 25. 25. Botó (menú de serveis SFX) activat a diferents recursos: <ul><li>Bases de dades </li></ul><ul><li>RefWorks </li></ul><ul><li>Metalib </li></ul><ul><li>Catàleg de les biblioteques de la UB </li></ul>Botó SFX a Recursos
 26. 26. Botó (menú de serveis SFX) activat a les bases de dades: <ul><li>MathSciNet </li></ul><ul><li>ERIC, LISA, Georef, IPA... (CSA illumina) </li></ul><ul><li>Business Sources Elite, Econlit, Film & Television Lit.Index… (EbscoHost) </li></ul><ul><li>Science Direct i Scopus (Elsevier) </li></ul><ul><li>Library Literature & Information Sciences, Art Abstracts… (HW Wilson) </li></ul><ul><li>IOP </li></ul><ul><li>AHCI, SSCI, CCC…(ISI WoK) </li></ul><ul><li>JSTOR </li></ul><ul><li>FSTA, Francis… (OVID) </li></ul><ul><li>Medline, Dissertation & Theses…(Proquest) </li></ul><ul><li>Pubmed </li></ul><ul><li>Ulrich’s (Bowker) </li></ul><ul><li>PCI (Chacwick-healey) </li></ul><ul><li>SciFinder (Chemical Abstracts Science – CAS ) </li></ul>Botó SFX a BBDD
 27. 27. Plataforma CSA ILLUMINA- interfície administrador
 28. 28. Comentaris
 29. 29. VALORACIÓ <ul><li>Interficie de l’usuari </li></ul><ul><ul><li>SFX: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bona acceptació i fàcil d’entendre </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Metalib: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Complicat d’entendre la funcionalitat de la metacerca. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els resultats de les cerques a vegades són diferents dels resultats a la plataforma. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procés de recuperació. Lentitud de les cerques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alertes poc amigables. </li></ul></ul></ul><ul><li>Interfície de l’administrador </li></ul><ul><ul><li>SFX: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fàcil manteniment però laboriós </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pendent llibres electrònics </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Metalib: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fàcil manteniment. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Configuració avançada dels recursos alt coneixement tècnic </li></ul></ul></ul>
 30. 30. Dades estadístiques del CRAI-UB SFX Nombre de consultes 2009 i 2008
 31. 31. Dades estadístiques del CRAI-UB Nombre de cerques a bases de dades compatibles amb Metalib
 32. 32. CONCLUSIONS <ul><li>Estadístiques </li></ul><ul><li>Mancances SFX </li></ul><ul><ul><li>Les cerques no són ordenables </li></ul></ul><ul><ul><li>El temps de resposta des d’Ex-Libris </li></ul></ul><ul><li>Expania: grup d’usuaris d’Ex-Libris a Espanya </li></ul><ul><li>Metalib </li></ul><ul><ul><li>No ha complert les expectatives que s’esperava. La tendència és incorporar &quot;aspectes Google“. (PRIMO. Eureca! ) </li></ul></ul><ul><li>SFX4 (juliol 2010) </li></ul><ul><ul><li>Actualitzacions setmanals </li></ul></ul><ul><ul><li>Possibilitat d’ordenar els resultats </li></ul></ul><ul><ul><li>S’afegeixen els autors dels e-books </li></ul></ul>
 33. 33. c arme.caballe @ ub.edu [email_address] [email_address] Carme Caballé: Elisa Rubiralta: Santi Subirats:

×