Pengenalan kepada konsep pergerakan

firo HAR
firo HARblogger_writing & presentation à blogspot.com_ads by nuffnang !
SENI DALAM PENDIDIKAN__________________________
PENGENALAN KEPADA KONSEP
PERGERAKAN
Disediakan Oleh :
Rosdianah Rasit@ Dyan
Hafizawatie Jamaluddin @ Pijut
IPG KAMPUS KENINGAU
TUTORIAL BERSAMA SIR.
MAIT ATONG
http://notappismpsejarah.blogs
Pengenalan kepada konsep pergerakan
 Pergerakan asas proses bg memandu murid untuk memperolehi
kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik menyelesaikan
maslah dan improvisasi dengan menekankan kebebasan ekspresi
yang berteraskan kegiatan-kegiatan penerokaan, penemuaan dan
kreativiti.
 Pergerakan mempengaruhi semua bahagian fizikal termasuk
perkembangan mental dan sosial. Menurut Baley & Field
“Pergerakan merupakan satu proses pengubahsuaian dan
pembelajaran berkenaan organik, neuromaskular, intelektual,
sosial atau fizikal yang rancak.”
 Melalui pendidikan pergerakan, murid dpt mengenali potensi
tubuh badan mereka dalam melakukan berbagai-bagaii
pergerakan.
 Secara tidak langsung, murid memperoleh pemahaman tentang
PENGENALAN KEPADA
KONSEP PERGERAKAN
 Konsep pergerakan asas sebenarnya
menjelaskan tentang bagaimana kemahiran
sesuatu pergerakan itu dilakukan.
 Konsep pergerakan melalui pelbagai aktiviti
dan permainan boleh mendedahkan murid-
mirid dengan peluang untuk mereka
meneroka pergaulan dan membina
pemahaman mereka tentang pelbagai jenis
pergerakan badan.
 Konsep pergerakan asas terbahagi kepada
empat iaitu: kesedaran tubuh badan,
kesedaran ruang, beban dan juga
perhubungan.
• Tujuan pengajaran-membolehkan setiap
kanak-kanak menggunakan tubuh badan
mereka sebagai alat untuk melakukan
pergerakan dengan cara yang berkesan.
•Boleh dicapai dengan:
 Mendorong kanak-kanak untuk
mengkaji pertalian antara pergerakan
asas dengan elemen-elemen
pergerakan (ruang, masa, kuasa)
 Melatih kanak-kanak untuk melakukan
setiap kemahiran asas dengan betul
 Meningkatkan kesedaran kanak-kanak
tentang pergerakan yang di hasilkan
• Menjelaskan bagaimana kemahiran pergerakan
boleh di lakukan.
• Memudahkan murid-murid utk mengetahui dan
memahami asas-asas konsep pergerakan
tersebut.
• Konsep pergerakan melalui pelbagai aktiviti dan
permainan boleh mendedahkan murid-murid
dengan peluang utk meneroka pergaulan dan
membina pemahaman tentang jenis pergerakan
badan.
KONSEP
PERGERAKA
N ASAS
KESEDARAN
RUANG
KESEDARAN
TUBUH BADAN
PERHUBUNGAN
BEBAN
 KESEDARAN RUANG. Ruang adlh yg melibatkan lokasi, arah,
aras, laluan dan ekstensi. Lokasi terbahagi kpd dua
iaitu ruang diri am. Ruang diri bermaksud ruang yg
terdapat di sekeliling kanak-kanak. Ruang am
bermaksud yg menggunakan semua ruang cthnya
dewan & padang.
 Arah pula yg melibatkan aktiviti seperti atas, bawah, kiri,
kanan, depan dan belakang. Cth aktiviti seperti
‘passing’ bola ke atas, bawah kiri & kanan.
 Aras pula melibatkan kedudukan seperti tinggi, rendah,
& sederhana.
 Laluan pula melibatkan kedudukan sperti lurus,
melengkung & zig-zag.
 Ekstensi iaitu melibatkan ruang seperti besar, kecil, jauh
dan dekat.
 Menentukan arah pergerakan tubuh badan
KESEDARAN TUBUH BADAN
 bermaksud tubuh badan yang boleh melakukan
pelbagai bentuk. Cthnya: aktiviti memusingkan badan
@ menggerakkan tangan ke belakang.
 Biasanya dilakukan sebelum memulakan aktiviti sukan
iaitu di panggil aktiviti memanaskan badan.
 Elemen asas
 Gerak laku asas tubuh
 Aktiviti gerak laku anggota- anggota tubuh
 Aktiviti serta bentuk- bentuk tubuh badan
o Lakuan bahagian tubuh badan
 fungsi bahagian tubuh badan-menyokong tubuh
badan serta membimbing dan memikul berat badan
serta membimbing dan memikul berat badan
 KONSEP PERGERAKAN RUANG (BEBAN) bermaksud kelajuan
sesuatu pergerakan berdasarkan kepada sesuatu
kekuatan. Beban diukur mengikut masa, daya & juga
aliran.
 Kekuatan:
oMasa: cepat-lambat
oDaya: kuat-ringan
oAliran: bebas-terikat
 KONSEP PERGERAKAN RUANG (PERHUBUNGAN) konsep ini berkait
antara hubungan dengan objek dan juga manusia.
Antara hubungan dengn objek adalah seperti atas &
bawah, dekat dan jauh, keliling, sisi, bertemu dan
berpisah. Hubungan dengan manusia pula seperti
memimpin dan ikut, cermin dan padan, solo,
berpasangan dan berkumpulan.
MUZIKDAN PERGERAKAN
 Muzik dan pergerakan merupakan unsur kesenian.
 Muzik dan pergerakan membolehkan kanak-kanak
mengamati, menyerap dan bertindak balas mengikut
cara dan gaya kreatif yang tersendiri.
 Kanak-kanak pada umumnya terpesona dengan rentak
dan irama muzik.
Pengenalan kepada konsep pergerakan
Meneroka cara pergerakan dengan
menggunakan berbagai- bagai bahagian tubuh
badan.
Melakukan kemahiran motor dengan cara yang
betul untuk menjaga postur yang baik.
Bergerak secara kreatif dengan menyerapkan
empat aspek pergerakan iaitu ruang, masa,
beban dan aliran.
Mengkoordinasi bahagian tubuh badan bagi
manipulasi alatan.
Melahirkan perasaan dengan menginterpretasi
KONSEP PERGERAKAN
LOKOMOTOR
Pergerakan lokomotor berkaitan
dengan gerakan atau aliran.
Aliran merupakan beberapa
pergerakan dirangkai dengan
berturutan, berterusan dan licin.
Terdapat pelbagai cara
pergerakan badan dalam gerakan
lokomotor yg melibatkan beberapa
aspek.
KEMAHIRAN LOKOMOTOR
KEMAHIRAN BUKAN
LOKOMOTOR
LOKOMOTOR
BERITMA SEKATA
LOKOMOTOR
BERITMA TIDAK
SEKATA
Pengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakan
 Merupakanasas bagi berbagai corak langkah.
 Pemindahan badan dari satu kaki ke satu kaki yang lain / melangkah dari satu kaki
kekaki yanglain.
 Kaki akansentiasa berada di atas permukaanlantai.
 Aktiviti berjalan ini bermula sejak kanak-kanak sudah pandai berdiri sendirian
tanpa bantuan.
 Teknik berjalan yg betul adalh hujung kaki hendaklah menghala lurus ke hadapan
dgn sisi bahagian dlm kedua-duabelah kakiseolah ikut satu garis lurus.
 Tangan menghayun bebas berselang-seli ikut arah yang bertentangan dengan arah
kaki melangkah.
 Pergerakanyanglebih pantasdaripadaberjalandanmemerlukan lonjakan.
 Lebihlaju,menolaklantaidengan lebih kuat,beradadiudaraseketika.
 Contoh aktiviti : Polis Sentry
 Beratbadanadalahdi ataskedua-duabelah kaki.
 Lonjakan kaki daripada lantai dan mendarat dengan kedua-dua belah
kakidengan serentak.
 Tujuan lompatan mungkin untuk menguasai jarak hadapan atau
ketinggianlompatan.
 Ketika nerlari, pergerakan buku lali dan lutut menjadi lebih kerap supaya
lebih banyakpergerakanmeninggi dapatdi capai.
 Semasaberlari,lututdiangkat kehadapan dan kemudian kaki dihulur untuk
memecah tempatberpijak.
 Kebiasaanya lonjakan didahului dengan satu atau beberapa langkah larian
supayamendapatlonjakanyangsempurna.
 Melantun berlaku apabila badan bergerak ke atas dan ke bawah, atau ke belakang
dan kedepan secara beritma pantas dan berterusan.
 Cth,bermain bola tampar
 Merupakangaya melompat di atas satu kaki.
 Berat badan adalah di atas kaki dan badan berada di uadara seketika.
 Lonjakan kaki daripada lantai dan mendarat di atas kakiyangsama.
 Gabungan berjalan dan melompat ketingting.
 Langkah satu kaki kedepan, kemudianketingtingyangsama.
 Corak pergerakanadalah memindah berat badan di atas kaki berselang-seli.
 Lompat galop adalah bergerak kedepan dengansatu kakimendahului pergerakan
secara tepat. (Berlari seperti kuda).
 Merupakanvariasi pergerakanberlari.
Pengenalan kepada konsep pergerakan
DEFINISI PERGERAKAN
BUKANLOKOMOTOR
 Pergerakan bukan lokomotor bermaksud
keupayaan untuk menggerakkan bahagian
tubuh badan tanpa beralih tempat
 Pergerakan bukan lokomotor merupakan
kebolehan bergerak menggunakan otot-otot
kecil.
 Lebih tertumpu kepada pergerakan bahagian
tubuh badan pada sendi buka-tutup dan
pusing putar
 Pergerakan yang tidak mengubah dasar
menyokong pelaku pergerakan. Cth,
melambung, membaling, menggolek
(menggunakan bola) dan menampar alatan
MENGILASSAMBILTEPUK
TANGAN
MENGHAYUN
MENOLAKDAN
MENARIK
MENUNDUKDAN
MERENGGANG
PERGERAKAN
BUKAN
LOKOMOTOR
 Menghayun adalah pergerakan lentikan pergi danbalik semula yang
dilakukan dengan tubuh badan, tangan atau kaki
 Cth, bermain golf, Bermain soft ball danhoki
MENGHAYUN
 Menunduk dan meregang adalah pergerakan melentik dan mengendur. Apabila otot-otot
memanjang,ia adalahmeregang,danapabilaotot-ototmemendek,ia adalahmengendur.
MENUNDUK DAN MEREGANG
MENOLAK DAN MENARIK
 Menolak dan menarik berlaku apabila daya dilakukan ke suatu arah daripada satu tempat yang
khusus.
 Daya perlakuan menentang suatu objek menjadikan pergerakan menolak dan menarik berbeza
daripadaperlakuanmenundukdanmeregang.
Mengilas berlaku apabila bahagian atas badan berpusing dan bahagian bawah
hanya berada di satu tempat sahaja.
Pusingan berlaku apabila seluruh badan berputar di atas suatu tapak sahaja.
Mengilas hanya berlaku dalam arah bulatan sahaja.
MENGILAS sambil menepuktangan
 Pendidikan pergerakan
lokomotor dan bukan
lokomotor bukan sahaja
memberi manfaat kepada
kesihatan malah ia juga dapat
menerapkan nilai-nilai positif
dalam diri kanak-kanak.
 Antara nilai-nilai positif
yang boleh diperoleh dari
aktiviti lokomotor dan bukan
lokomotor ialah kerjasama,
disiplin, berani, semangat
berpasukan, bantu-
membantu, gembira dan
NILAI POSITIF DARI
PERGERAKAN
LOKOMOTOR DAN
BUKAN LOKOMOTOR
• Pergerakan
lokomotor dan bukan
lokomotor merupakan
satu cara yang boleh
digunakan untuk
menerapkan nilai
kerjasama di kalangan
murid-murid
• Pendidikan pergerakan boleh dijalankan
secara berkumpulan serta berpasangan.
• Secara tidak langsung kerjasama antara
murid dapat ditingkatkan dan sekali gus
mengeratkan hubungan antara mereka
Pengenalan kepada konsep pergerakan
Kamus Pelajar,
berdisiplin- menurut
atau mengikut
tatatertib
(peraturan, undang-
undang dan lain-
lain)
Kamus Dewan - patuh (taat) pada
peraturan dan lain-lain. Dalam
melaksanakan aktiviti pergerakan asas
murid2 melakukan setiap pergerakan yg
dipelajari mengikut cara yang betul dan ini
sekali gus melatih mereka untuk
berdisiplin.
GEMBIRA
Pelbagai
cara boleh
dibuat utk
mempelajari
sesuatu
kemahiran
Guru boleh
menggunakan
pelbagai alatan
yang sesuai utk
menjadikan
sesuatu aktiviti
yang dijalankan
itu menjadi lebih
menarik
Murid2 pula
dapat
meneroka
setiap
kemahiran
yang
dilakukan
dengan rasa
seronok.
PERBANDINGAN PERGERAKAN
LOKOMOTOR DAN BUKAN
LOKOMOTOR
LOKOMOTOR BUKAN LOKOMOTOR
 Kebolehan
menggunakan otot-
otot kasar seperti
melompat ,berjalan
dan sebagainya
(motor kasar)
 Kebolehan
menggunakan otot-
otot kecil seperti
mencucuk manik ,
mengangkat tangan
dan sebagainya
(motor halus)
 Pergerakan yang
menyebabkan
berubahnya
kedudukan badan
 Keupayaan
pergerakan tanpa
mengubah kedudukan
badan(tanpa beralih
Pengenalan kepada konsep pergerakan
PENDEKATANUNTUK
AKTIVITI PERGERAKAN
Secara
langsung
Modelling Demonstrasi imitating
penerokaan
JENIS PERGERAKAN ASAS
JENIS PERGERAKAN ASAS
PERGERAKAN
KREATIF
PERGERAKAN
GYMNASTIK
PERGERAKAN KREATIF
Pergerakan kreatif merupakan satu bentuk aktiviti yang
menggabungkan gerakan - gerakan fizikal anggota
badan secara menyeluruh dan dilakukan secara kreatif
( meliputi aktivti gerak tari ) bertujuan untuk membantu
kanak-kanak menyelesakan masalah dan melahirkan
perasaan masing-masing ( expression functional ).
Pendekatan pergerakan kreatif digunakan didalam
pergerakan asas bagi mempertingkatkan potensi
kreativiti murid dalam melakukan pergerakan khasnya
dalam menginterpretasi idea, perasaan serta
tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik.
Pengalaman pergerakan kreatif dapat
Pengenalan kepada konsep pergerakan
PERGERAKAN GYMNASTIK
Gimnastik adalah satu sukan yang melibatkan prestasi
pergerakan yang berulang-ulang, malah ia
memerlukan kekuatan fizikal, kebolehlenturan
(flexibility), dan kesedaran kinestetik seperti hambur
tangan dan dirian tangan. Konsep asas gimnastik
terbahagi kepada tiga iaitu kelenturan, imbangan dan
koordinasi. Ketiga-tiga konsep tersebut memainkan
peranan penting dalam melahirkan ahli gimnastik.
Dalam erti kata lain, ketiga-tiga konsep tersebut
merupakan asas penilaian terawal seseorang individu
yang ingin menceburkan diri dalam sukan gimnastik.
Pengenalan kepada konsep pergerakan
KONSEP IMBANGAN
Imbangan ialah kestabilan yang dihasilkan oleh
pengagihan berat yang sama rata di kedua-dua
belah paksi menegak, yang juga mempunyai ciri-ciri
kesepaduan unsur-unsur estetik yang menarik.
Imbangan juga boleh difahami sebagai kebolehan
seseorang mengekalkan posisi badannya ketika dia
berada dalam keadaan tetap atau semasa
melakukan sesuatu aktiviti.Contoh-contoh imbangan ialah seperti, aksi-aksi
berjalan, berlari, melompat, mengguling, meloncat
serta meluncur yang merupakan antara
lakuanmemindahkan beban yang lazim. Contoh lain
ialah berjalan sambil menjengket di atas garisan
KONSEP KELENTURAN
(FLEXIBILITY )
KONSEP KOORDINASI
Konsep koordinasi dapat dilihat melalui pergerakan yang
melibatkan keselarasan antara mata, tangan, kaki, dan badan.
Koordinasi menyelaraskan sistem-sistem dan organ serta penting
supaya setiap anggota badan dapat berfungsi secara bersepadu.
Contoh aktiviti,ialah melambung dan menyambut bola besar atau
pundi kacang yang mana memerlukan keselarasan mata,
tangan,kaki dan badan untuk melambung dan menyambut bola
tersebut.
Koordinasi badan terdiri daripada koordinasi kimia dan juga
koordinasi saraf. Koordinasi kimia ialah bergandingan dengan
koordinasi saraf serta dikawal oleh hormon dan kelenjar endokrin.
Hormon ialah bahan kimia dalam badan yang mengawal aktiviti
badan dan dihasilkan oleh bahagian badan yang disebut sebagai
kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin digelar kelenjar tanpa duktus
kerana ia membebaskan hormon terus ke dalam aliran darah kita.
Pengenalan kepada konsep pergerakan
KESIMPULAN…
Pergerakan asas bersifat aliran gerakan
dari satu tempat ke satu tempat yang lain.
Ia melibatkan arah, aliran, haluan dan
masa dan berlaku dalam keadaan tidak
bergerak dari satu tempat ke tempat yang
lain. Pergerakan ini lebih menekankan
kepada kesimbangan pergerakan badan.
Melalui pergerakan asas, kita dapat
mengetahui dan memperolehi banyak
kepentingan dan faedah sekiranya
diterapkan di kalangan kanak-kanak
terutama di peringkat awal kanak-kanak
.. SEKIANTERIMAKASIH ..
IPG KAMPUS KENINGAU
TUTORIAL BERSAMA SIR.
MAIT ATONG
http://notappismpsejarah.blogs
1 sur 53

Recommandé

MODUL SENI DALAM PENDIDIKANMODUL SENI DALAM PENDIDIKAN
MODUL SENI DALAM PENDIDIKANAmran Aris
47.7K vues126 diapositives
Pertumbuhan & perkembangan Pertumbuhan & perkembangan
Pertumbuhan & perkembangan Yunkz Dion
44.7K vues20 diapositives
Tajuk 4 -pergerakanTajuk 4 -pergerakan
Tajuk 4 -pergerakanjazminafatinjohari
9.6K vues26 diapositives
PsikososialPsikososial
PsikososialSharifah Balqis
6.7K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances(20)

Kertas konsep pembelajaran bermaknaKertas konsep pembelajaran bermakna
Kertas konsep pembelajaran bermakna
Norliza Ahmad22.6K vues
Gaya Pembelajaran Model Dunn & DunnGaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
SALWANIERAZLI12.4K vues
Jenis jenis kurikulumJenis jenis kurikulum
Jenis jenis kurikulum
IPG Kampus KENT, Tuaran25.7K vues
Pendekatan pengajaranPendekatan pengajaran
Pendekatan pengajaran
Qamariah sabariah20.8K vues
Perbezaan individuPerbezaan individu
Perbezaan individu
Saufi Suhaimi20.6K vues
Ciri-ciri Guru Yang EfektifCiri-ciri Guru Yang Efektif
Ciri-ciri Guru Yang Efektif
Fauzan Zain26K vues
Tajuk 4 bahan bantu mengajarTajuk 4 bahan bantu mengajar
Tajuk 4 bahan bantu mengajar
Salini Dharan26.2K vues
3.model pengurusan kelompok kounin3.model pengurusan kelompok kounin
3.model pengurusan kelompok kounin
NURAIN RABANIA HASBI12.7K vues
Seni dalam pendidikanSeni dalam pendidikan
Seni dalam pendidikan
Nik Noorlyha Nik Mohamad52.7K vues
PRKA3012 Pengajaran MakroPRKA3012 Pengajaran Makro
PRKA3012 Pengajaran Makro
Afifah Yusoff2K vues
teori kematanganteori kematangan
teori kematangan
Pusat Kecemerlangan Kanak-Kanak UPSI (Tadika)31.7K vues

En vedette

Muzik Dan PergerakanMuzik Dan Pergerakan
Muzik Dan Pergerakanguest4b329ff
72.3K vues49 diapositives
95822952 pergerakan-asas95822952 pergerakan-asas
95822952 pergerakan-asasErwin Joseph
25.4K vues199 diapositives
Pendidikan Pergerakan1Pendidikan Pergerakan1
Pendidikan Pergerakan1Ahmad Husairi
4.1K vues19 diapositives

En vedette(20)

Muzik Dan PergerakanMuzik Dan Pergerakan
Muzik Dan Pergerakan
guest4b329ff72.3K vues
95822952 pergerakan-asas95822952 pergerakan-asas
95822952 pergerakan-asas
Erwin Joseph25.4K vues
Pendidikan Pergerakan1Pendidikan Pergerakan1
Pendidikan Pergerakan1
Ahmad Husairi4.1K vues
Pergerakan kreatifPergerakan kreatif
Pergerakan kreatif
Afzan Razali25.3K vues
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkit
firo HAR19K vues
46651564 apresiasi-muzik46651564 apresiasi-muzik
46651564 apresiasi-muzik
Noraini Che Embong5.4K vues
PergerakanPergerakan
Pergerakan
intan najihah5.2K vues
Lokomotor dan bukan lokomotorLokomotor dan bukan lokomotor
Lokomotor dan bukan lokomotor
Piong Yee Hsiang2.8K vues
Bab-2- Sinopsis-karya-agungBab-2- Sinopsis-karya-agung
Bab-2- Sinopsis-karya-agung
firo HAR6.4K vues
Modulpengajaranpjtahun1 120802012832-phpapp02Modulpengajaranpjtahun1 120802012832-phpapp02
Modulpengajaranpjtahun1 120802012832-phpapp02
Salasiah Abd Rahman3.3K vues
Gimnastik pendidikanGimnastik pendidikan
Gimnastik pendidikan
Afzan Razali10.4K vues
PERGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTORPERGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR
PERGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR
Tembuakar Corp101.4K vues

Similaire à Pengenalan kepada konsep pergerakan(20)

Assignment pergerakan asas individuAssignment pergerakan asas individu
Assignment pergerakan asas individu
Siti Nooryahmilawatimah Yahaya5.3K vues
Pergerakan lokomotor 2015Pergerakan lokomotor 2015
Pergerakan lokomotor 2015
ABG BAIN1.3K vues
 Pergerakan Asas Perry Pergerakan Asas Perry
Pergerakan Asas Perry
murni mohamat1.5K vues
Teori 2Teori 2
Teori 2
Ahmad Husairi979 vues
Pendidikan PergerakanPendidikan Pergerakan
Pendidikan Pergerakan
Ahmad Husairi3.3K vues
Esemen Pendidikan Jasmani Pergerakan AsasEsemen Pendidikan Jasmani Pergerakan Asas
Esemen Pendidikan Jasmani Pergerakan Asas
Syafiqah Mohamed Noor2.3K vues
Konsep gerak dasarKonsep gerak dasar
Konsep gerak dasar
raffiathallah411 vues
Cth kertas kerjapj2Cth kertas kerjapj2
Cth kertas kerjapj2
Winnie Entap226 vues
Olah tubuhOlah tubuh
Olah tubuh
Ismail Noh8.5K vues
Assgmennt seni dalam pendidikan Assgmennt seni dalam pendidikan
Assgmennt seni dalam pendidikan
fitri norlida19.4K vues

Plus de firo HAR

Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahfiro HAR
9.9K vues60 diapositives
Nota 3Nota 3
Nota 3firo HAR
3K vues3 diapositives
Nota 2Nota 2
Nota 2firo HAR
1.9K vues2 diapositives
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursusfiro HAR
2.9K vues5 diapositives

Dernier(20)

Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup13 vues
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docx
AnggunPermatasari2512 vues
MANUSIA DAN PENDIDIKAN.pptMANUSIA DAN PENDIDIKAN.ppt
MANUSIA DAN PENDIDIKAN.ppt
UNIVERSITY OF ADI BUANA SURABAYA11 vues
Modul 6 - Pend. ABK.pptxModul 6 - Pend. ABK.pptx
Modul 6 - Pend. ABK.pptx
AzizahRaiza112 vues

Pengenalan kepada konsep pergerakan

 • 1. SENI DALAM PENDIDIKAN__________________________ PENGENALAN KEPADA KONSEP PERGERAKAN Disediakan Oleh : Rosdianah Rasit@ Dyan Hafizawatie Jamaluddin @ Pijut IPG KAMPUS KENINGAU TUTORIAL BERSAMA SIR. MAIT ATONG http://notappismpsejarah.blogs
 • 3.  Pergerakan asas proses bg memandu murid untuk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik menyelesaikan maslah dan improvisasi dengan menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan penerokaan, penemuaan dan kreativiti.  Pergerakan mempengaruhi semua bahagian fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial. Menurut Baley & Field “Pergerakan merupakan satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik, neuromaskular, intelektual, sosial atau fizikal yang rancak.”  Melalui pendidikan pergerakan, murid dpt mengenali potensi tubuh badan mereka dalam melakukan berbagai-bagaii pergerakan.  Secara tidak langsung, murid memperoleh pemahaman tentang PENGENALAN KEPADA KONSEP PERGERAKAN
 • 4.  Konsep pergerakan asas sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana kemahiran sesuatu pergerakan itu dilakukan.  Konsep pergerakan melalui pelbagai aktiviti dan permainan boleh mendedahkan murid- mirid dengan peluang untuk mereka meneroka pergaulan dan membina pemahaman mereka tentang pelbagai jenis pergerakan badan.  Konsep pergerakan asas terbahagi kepada empat iaitu: kesedaran tubuh badan, kesedaran ruang, beban dan juga perhubungan.
 • 5. • Tujuan pengajaran-membolehkan setiap kanak-kanak menggunakan tubuh badan mereka sebagai alat untuk melakukan pergerakan dengan cara yang berkesan. •Boleh dicapai dengan:  Mendorong kanak-kanak untuk mengkaji pertalian antara pergerakan asas dengan elemen-elemen pergerakan (ruang, masa, kuasa)  Melatih kanak-kanak untuk melakukan setiap kemahiran asas dengan betul  Meningkatkan kesedaran kanak-kanak tentang pergerakan yang di hasilkan
 • 6. • Menjelaskan bagaimana kemahiran pergerakan boleh di lakukan. • Memudahkan murid-murid utk mengetahui dan memahami asas-asas konsep pergerakan tersebut. • Konsep pergerakan melalui pelbagai aktiviti dan permainan boleh mendedahkan murid-murid dengan peluang utk meneroka pergaulan dan membina pemahaman tentang jenis pergerakan badan.
 • 8.  KESEDARAN RUANG. Ruang adlh yg melibatkan lokasi, arah, aras, laluan dan ekstensi. Lokasi terbahagi kpd dua iaitu ruang diri am. Ruang diri bermaksud ruang yg terdapat di sekeliling kanak-kanak. Ruang am bermaksud yg menggunakan semua ruang cthnya dewan & padang.  Arah pula yg melibatkan aktiviti seperti atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Cth aktiviti seperti ‘passing’ bola ke atas, bawah kiri & kanan.  Aras pula melibatkan kedudukan seperti tinggi, rendah, & sederhana.  Laluan pula melibatkan kedudukan sperti lurus, melengkung & zig-zag.  Ekstensi iaitu melibatkan ruang seperti besar, kecil, jauh dan dekat.  Menentukan arah pergerakan tubuh badan
 • 9. KESEDARAN TUBUH BADAN  bermaksud tubuh badan yang boleh melakukan pelbagai bentuk. Cthnya: aktiviti memusingkan badan @ menggerakkan tangan ke belakang.  Biasanya dilakukan sebelum memulakan aktiviti sukan iaitu di panggil aktiviti memanaskan badan.  Elemen asas  Gerak laku asas tubuh  Aktiviti gerak laku anggota- anggota tubuh  Aktiviti serta bentuk- bentuk tubuh badan o Lakuan bahagian tubuh badan  fungsi bahagian tubuh badan-menyokong tubuh badan serta membimbing dan memikul berat badan serta membimbing dan memikul berat badan
 • 10.  KONSEP PERGERAKAN RUANG (BEBAN) bermaksud kelajuan sesuatu pergerakan berdasarkan kepada sesuatu kekuatan. Beban diukur mengikut masa, daya & juga aliran.  Kekuatan: oMasa: cepat-lambat oDaya: kuat-ringan oAliran: bebas-terikat  KONSEP PERGERAKAN RUANG (PERHUBUNGAN) konsep ini berkait antara hubungan dengan objek dan juga manusia. Antara hubungan dengn objek adalah seperti atas & bawah, dekat dan jauh, keliling, sisi, bertemu dan berpisah. Hubungan dengan manusia pula seperti memimpin dan ikut, cermin dan padan, solo, berpasangan dan berkumpulan.
 • 11. MUZIKDAN PERGERAKAN  Muzik dan pergerakan merupakan unsur kesenian.  Muzik dan pergerakan membolehkan kanak-kanak mengamati, menyerap dan bertindak balas mengikut cara dan gaya kreatif yang tersendiri.  Kanak-kanak pada umumnya terpesona dengan rentak dan irama muzik.
 • 13. Meneroka cara pergerakan dengan menggunakan berbagai- bagai bahagian tubuh badan. Melakukan kemahiran motor dengan cara yang betul untuk menjaga postur yang baik. Bergerak secara kreatif dengan menyerapkan empat aspek pergerakan iaitu ruang, masa, beban dan aliran. Mengkoordinasi bahagian tubuh badan bagi manipulasi alatan. Melahirkan perasaan dengan menginterpretasi
 • 14. KONSEP PERGERAKAN LOKOMOTOR Pergerakan lokomotor berkaitan dengan gerakan atau aliran. Aliran merupakan beberapa pergerakan dirangkai dengan berturutan, berterusan dan licin. Terdapat pelbagai cara pergerakan badan dalam gerakan lokomotor yg melibatkan beberapa aspek.
 • 18.  Merupakanasas bagi berbagai corak langkah.  Pemindahan badan dari satu kaki ke satu kaki yang lain / melangkah dari satu kaki kekaki yanglain.  Kaki akansentiasa berada di atas permukaanlantai.  Aktiviti berjalan ini bermula sejak kanak-kanak sudah pandai berdiri sendirian tanpa bantuan.  Teknik berjalan yg betul adalh hujung kaki hendaklah menghala lurus ke hadapan dgn sisi bahagian dlm kedua-duabelah kakiseolah ikut satu garis lurus.  Tangan menghayun bebas berselang-seli ikut arah yang bertentangan dengan arah kaki melangkah.
 • 19.  Pergerakanyanglebih pantasdaripadaberjalandanmemerlukan lonjakan.  Lebihlaju,menolaklantaidengan lebih kuat,beradadiudaraseketika.  Contoh aktiviti : Polis Sentry
 • 20.  Beratbadanadalahdi ataskedua-duabelah kaki.  Lonjakan kaki daripada lantai dan mendarat dengan kedua-dua belah kakidengan serentak.  Tujuan lompatan mungkin untuk menguasai jarak hadapan atau ketinggianlompatan.
 • 21.  Ketika nerlari, pergerakan buku lali dan lutut menjadi lebih kerap supaya lebih banyakpergerakanmeninggi dapatdi capai.  Semasaberlari,lututdiangkat kehadapan dan kemudian kaki dihulur untuk memecah tempatberpijak.  Kebiasaanya lonjakan didahului dengan satu atau beberapa langkah larian supayamendapatlonjakanyangsempurna.
 • 22.  Melantun berlaku apabila badan bergerak ke atas dan ke bawah, atau ke belakang dan kedepan secara beritma pantas dan berterusan.  Cth,bermain bola tampar
 • 23.  Merupakangaya melompat di atas satu kaki.  Berat badan adalah di atas kaki dan badan berada di uadara seketika.  Lonjakan kaki daripada lantai dan mendarat di atas kakiyangsama.
 • 24.  Gabungan berjalan dan melompat ketingting.  Langkah satu kaki kedepan, kemudianketingtingyangsama.  Corak pergerakanadalah memindah berat badan di atas kaki berselang-seli.
 • 25.  Lompat galop adalah bergerak kedepan dengansatu kakimendahului pergerakan secara tepat. (Berlari seperti kuda).  Merupakanvariasi pergerakanberlari.
 • 27. DEFINISI PERGERAKAN BUKANLOKOMOTOR  Pergerakan bukan lokomotor bermaksud keupayaan untuk menggerakkan bahagian tubuh badan tanpa beralih tempat  Pergerakan bukan lokomotor merupakan kebolehan bergerak menggunakan otot-otot kecil.  Lebih tertumpu kepada pergerakan bahagian tubuh badan pada sendi buka-tutup dan pusing putar  Pergerakan yang tidak mengubah dasar menyokong pelaku pergerakan. Cth, melambung, membaling, menggolek (menggunakan bola) dan menampar alatan
 • 29.  Menghayun adalah pergerakan lentikan pergi danbalik semula yang dilakukan dengan tubuh badan, tangan atau kaki  Cth, bermain golf, Bermain soft ball danhoki MENGHAYUN
 • 30.  Menunduk dan meregang adalah pergerakan melentik dan mengendur. Apabila otot-otot memanjang,ia adalahmeregang,danapabilaotot-ototmemendek,ia adalahmengendur. MENUNDUK DAN MEREGANG
 • 31. MENOLAK DAN MENARIK  Menolak dan menarik berlaku apabila daya dilakukan ke suatu arah daripada satu tempat yang khusus.  Daya perlakuan menentang suatu objek menjadikan pergerakan menolak dan menarik berbeza daripadaperlakuanmenundukdanmeregang.
 • 32. Mengilas berlaku apabila bahagian atas badan berpusing dan bahagian bawah hanya berada di satu tempat sahaja. Pusingan berlaku apabila seluruh badan berputar di atas suatu tapak sahaja. Mengilas hanya berlaku dalam arah bulatan sahaja. MENGILAS sambil menepuktangan
 • 33.  Pendidikan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor bukan sahaja memberi manfaat kepada kesihatan malah ia juga dapat menerapkan nilai-nilai positif dalam diri kanak-kanak.  Antara nilai-nilai positif yang boleh diperoleh dari aktiviti lokomotor dan bukan lokomotor ialah kerjasama, disiplin, berani, semangat berpasukan, bantu- membantu, gembira dan NILAI POSITIF DARI PERGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR
 • 34. • Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor merupakan satu cara yang boleh digunakan untuk menerapkan nilai kerjasama di kalangan murid-murid • Pendidikan pergerakan boleh dijalankan secara berkumpulan serta berpasangan. • Secara tidak langsung kerjasama antara murid dapat ditingkatkan dan sekali gus mengeratkan hubungan antara mereka
 • 36. Kamus Pelajar, berdisiplin- menurut atau mengikut tatatertib (peraturan, undang- undang dan lain- lain) Kamus Dewan - patuh (taat) pada peraturan dan lain-lain. Dalam melaksanakan aktiviti pergerakan asas murid2 melakukan setiap pergerakan yg dipelajari mengikut cara yang betul dan ini sekali gus melatih mereka untuk berdisiplin.
 • 37. GEMBIRA Pelbagai cara boleh dibuat utk mempelajari sesuatu kemahiran Guru boleh menggunakan pelbagai alatan yang sesuai utk menjadikan sesuatu aktiviti yang dijalankan itu menjadi lebih menarik Murid2 pula dapat meneroka setiap kemahiran yang dilakukan dengan rasa seronok.
 • 39. LOKOMOTOR BUKAN LOKOMOTOR  Kebolehan menggunakan otot- otot kasar seperti melompat ,berjalan dan sebagainya (motor kasar)  Kebolehan menggunakan otot- otot kecil seperti mencucuk manik , mengangkat tangan dan sebagainya (motor halus)  Pergerakan yang menyebabkan berubahnya kedudukan badan  Keupayaan pergerakan tanpa mengubah kedudukan badan(tanpa beralih
 • 44. PERGERAKAN KREATIF Pergerakan kreatif merupakan satu bentuk aktiviti yang menggabungkan gerakan - gerakan fizikal anggota badan secara menyeluruh dan dilakukan secara kreatif ( meliputi aktivti gerak tari ) bertujuan untuk membantu kanak-kanak menyelesakan masalah dan melahirkan perasaan masing-masing ( expression functional ). Pendekatan pergerakan kreatif digunakan didalam pergerakan asas bagi mempertingkatkan potensi kreativiti murid dalam melakukan pergerakan khasnya dalam menginterpretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik. Pengalaman pergerakan kreatif dapat
 • 46. PERGERAKAN GYMNASTIK Gimnastik adalah satu sukan yang melibatkan prestasi pergerakan yang berulang-ulang, malah ia memerlukan kekuatan fizikal, kebolehlenturan (flexibility), dan kesedaran kinestetik seperti hambur tangan dan dirian tangan. Konsep asas gimnastik terbahagi kepada tiga iaitu kelenturan, imbangan dan koordinasi. Ketiga-tiga konsep tersebut memainkan peranan penting dalam melahirkan ahli gimnastik. Dalam erti kata lain, ketiga-tiga konsep tersebut merupakan asas penilaian terawal seseorang individu yang ingin menceburkan diri dalam sukan gimnastik.
 • 48. KONSEP IMBANGAN Imbangan ialah kestabilan yang dihasilkan oleh pengagihan berat yang sama rata di kedua-dua belah paksi menegak, yang juga mempunyai ciri-ciri kesepaduan unsur-unsur estetik yang menarik. Imbangan juga boleh difahami sebagai kebolehan seseorang mengekalkan posisi badannya ketika dia berada dalam keadaan tetap atau semasa melakukan sesuatu aktiviti.Contoh-contoh imbangan ialah seperti, aksi-aksi berjalan, berlari, melompat, mengguling, meloncat serta meluncur yang merupakan antara lakuanmemindahkan beban yang lazim. Contoh lain ialah berjalan sambil menjengket di atas garisan
 • 50. KONSEP KOORDINASI Konsep koordinasi dapat dilihat melalui pergerakan yang melibatkan keselarasan antara mata, tangan, kaki, dan badan. Koordinasi menyelaraskan sistem-sistem dan organ serta penting supaya setiap anggota badan dapat berfungsi secara bersepadu. Contoh aktiviti,ialah melambung dan menyambut bola besar atau pundi kacang yang mana memerlukan keselarasan mata, tangan,kaki dan badan untuk melambung dan menyambut bola tersebut. Koordinasi badan terdiri daripada koordinasi kimia dan juga koordinasi saraf. Koordinasi kimia ialah bergandingan dengan koordinasi saraf serta dikawal oleh hormon dan kelenjar endokrin. Hormon ialah bahan kimia dalam badan yang mengawal aktiviti badan dan dihasilkan oleh bahagian badan yang disebut sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin digelar kelenjar tanpa duktus kerana ia membebaskan hormon terus ke dalam aliran darah kita.
 • 52. KESIMPULAN… Pergerakan asas bersifat aliran gerakan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ia melibatkan arah, aliran, haluan dan masa dan berlaku dalam keadaan tidak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergerakan ini lebih menekankan kepada kesimbangan pergerakan badan. Melalui pergerakan asas, kita dapat mengetahui dan memperolehi banyak kepentingan dan faedah sekiranya diterapkan di kalangan kanak-kanak terutama di peringkat awal kanak-kanak
 • 53. .. SEKIANTERIMAKASIH .. IPG KAMPUS KENINGAU TUTORIAL BERSAMA SIR. MAIT ATONG http://notappismpsejarah.blogs