Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Trang 1 | 7
TỔNG CÔNG TY TNHH TIẾN THU
PHÒNG BÁN HÀNG
Số:……/PBH
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CATALOUGE ON TABLET
Phòng Bán Hàng tiến ...
Trang 2 | 7
Bước 2: Chọn hãng xe.
Cách 1: Chọ vào hình ảnh của Hãng tương ứng có chứa logo của hãng
Cách 2: Chọn từ Menu.
...
Trang 3 | 7
Bước 3: Lựa chọn sản phẩm.
Sau khi lựa chọn hãng ở Bước 2, sẽ xuất hiện trang lựa chọn sản phẩm, lựa chọn
sản ...
Trang 4 | 7
II. Sử dụng Catalouge on Tablet
- Catalouge cho phép thể hiện các chức năng xem Màu sắc, Đặc tính, Thông số
kỹ...
Trang 5 | 7
3. Thông số kỹ thuật
Trang thông số kỹ thuật cho phép hiển thị các đặc tính cơ bản của xe. Và có thể
xem bảng ...
Trang 6 | 7
4. Phụ kiện
Trang Phụ kiện cho phép lựa chọn các bộ phụ kiện như phụ kiện Hãng, phụ kiện
Inox,… Khi chọn từng ...
Trang 7 | 7
5. Giúp đỡ.
Khi chọn sẽ hiển thị Trang hướng dẫn này
6. Thoát
Thoát ra lựa chọn sản phẩm
7. Nút home
Trở về tr...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Huong dan su dung Catalouge

Huong dan su dung Catalouge

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Huong dan su dung Catalouge

  1. 1. Trang 1 | 7 TỔNG CÔNG TY TNHH TIẾN THU PHÒNG BÁN HÀNG Số:……/PBH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CATALOUGE ON TABLET Phòng Bán Hàng tiến hành hướng dẫn cách sử dung Catalouge on Tabelet, bao gồm: I.Lựa chọn sản phẩm Bước 1: Truy cập đường link http://xemaytienthu.com/ sẽ hiển thị ra trang chủ.
  2. 2. Trang 2 | 7 Bước 2: Chọn hãng xe. Cách 1: Chọ vào hình ảnh của Hãng tương ứng có chứa logo của hãng Cách 2: Chọn từ Menu. 1. Chọn Menu 2. Chọn mục Sản phẩm 3. Chọn theo Hãng ( VD: Honda) 1 2 3
  3. 3. Trang 3 | 7 Bước 3: Lựa chọn sản phẩm. Sau khi lựa chọn hãng ở Bước 2, sẽ xuất hiện trang lựa chọn sản phẩm, lựa chọn sản phẩm tương ứng hình ảnh (Vd: Airblade 125) sẽ xuất hiện sản phẩm. Chọn sản phẩm
  4. 4. Trang 4 | 7 II. Sử dụng Catalouge on Tablet - Catalouge cho phép thể hiện các chức năng xem Màu sắc, Đặc tính, Thông số kỹ thuật, phụ kiện. Có thể chọn trang từ thanh menu tương ứng. 1. Màu sắc Trang màu sắc cho phép lựa tất cả hình ảnh màu sắc của Hãng và hình ảnh màu sắc Tân trang của công ty theo từng phiên bản và từng màu. 2. Đặc tính Trang Đặc tính cho phép hiện thị thông tin đặc tính tại từng vị trí được chọn Chọn phiên bản Chọn màu Chọn tân trang Chọn đặc tính
  5. 5. Trang 5 | 7 3. Thông số kỹ thuật Trang thông số kỹ thuật cho phép hiển thị các đặc tính cơ bản của xe. Và có thể xem bảng đầy đủ ở nút xem đầy đủ. Xem đầy đủ
  6. 6. Trang 6 | 7 4. Phụ kiện Trang Phụ kiện cho phép lựa chọn các bộ phụ kiện như phụ kiện Hãng, phụ kiện Inox,… Khi chọn từng hình ảnh phụ kiện sẽ hiển thị hình ảnh, tên, giá phụ kiện. Vd: Chọn Phụ kiện Inox Chọn Phụ kiện Inox Chọn chi tiết Phụ kiện
  7. 7. Trang 7 | 7 5. Giúp đỡ. Khi chọn sẽ hiển thị Trang hướng dẫn này 6. Thoát Thoát ra lựa chọn sản phẩm 7. Nút home Trở về trang chủ lựa chọn hãng xe khác. Về trang chủ

×