Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz) (20)

Publicité
Publicité

Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)

  1. 1. RAJONI JUGORDENISA CAUSHI ANALIZIMI I ; • NJESIVE PERBERESE • EKONOMISE • POPULLSISE • TRASHGIMISE KULTURORE • TRASHGIMISE NATYRORE ANALIZIMI I NJESIVE PERBERESE Malësia e Tomor-Melesinit Kjo malesi dallohet për relievin e çrregullt, me male, vargje, kurrize malore e kodra të copetuara prej rrjedhjeve ujore dhe përbehet nga shlrëmbinj gelgerorë e terrigjene. Gelqeroret perbejnë relievet e larta të Tomorrit, Kulmakut, Miçanit, Corovodes etj.Ndersa terrigjenet gjenden ne zonat e uleta perreth ryre. Bimesia kryesore e kesaj malesie janë dushqet e shkurter, por edhe ahu, i cili gjendet neTomor e Kulroak. Vargjet Paralele Vargjet paralele perbehen nga dy vargje malore: vargu lindor, i cili perfshin mallet Trebeshin-Dhembel-Nemercke dhe vargu perendimor me mallet Shendelli-Lunxheri-Burreto. Vargjet perbehen nga shkembinj gelqerore, ndersa luginat qe i ndajne ato, kane perberje terrigjene. Relievi dallohet per mallet e larta , me shpate mjafte te pjereta e te shkallezuara dhe me kreshta te sheshuara prej veprimtarise karstike. Rreze shpateve malore burojne ujra karstike. Lugina Vjoses Piese e Rajonit Jugor jane vetem sektori siperm dhe ai mesem i Lugins se Vjoses, te cilet ndahen midis tyre nga Gryka e Kelcyres. Ne fillim, sektori siperm eshte i ngushte dhe pjerret, ndersa ne grykederdhjen e Lengarices zgjerohet shume, duke formuar edhe fushen e Vjoses se Siperme. Ne sektorin mesem, lugina pret terthor Vargjet Paralele dhe krijon Gryken e Kelcyres. Bashkimi I deges se Drinosit me Viosen ne Tepelene formon nje zgjerim te madh, me tej lugina vazhdon drejt veriperendimit e perendimit dhe del nga relievet maloro-kodrinore per ne relievin fushor te Rajonit Perendimor.
  2. 2. Lugina Drinosit Lugina Drinosit eshte mbushur me sedimentet ketij lumi dhe te perrenjve qe derdhen ne te. Ajo karakterizohet nga tabani i sheshte, tokat pjellore dhe klima pershtatshme per kultivimin te gjitha llojeve te kulturave bujqesore. Vargu malor Kurvelesh-Mali Gjere-Stugare- Murgane Ky varg malor perbehet nga shkembinj gelqerore dhe karakterizohet nga nje tektonike e diferencuar. Ne te bejne pjese malesia Kurveleshit ne veri dhe vargu Mali i Gjere-Murgane ne jug, te cilet ndahen midis tyre prej lugines se Kardhiqir, Malesia Kurveleshit perbehet nge kreshta te alternuara me disa gropa karstike te gjera, ujerat e te cilave depertojne ne thellesi dhe dalin ne forme burimesh ne periferite e saj. Lugina Shushices Lugina Shushices perbehet nga shkembinj te ndryshem terrigjene, neper te cilet krijohen disa ngushtime dhe zgjerime, Pergjate saj jane formuar shume fusha te vogea, ku jane ngritur nje sere vendbanimesh rurale. Lugina ka kime te pershtatshme dhe toka piellore per kultivimin e kulturave te ndryshme bujqesore. Vargu Bregdetar Jonik Ky varg perbehet nga gelgerore dhe perfageson vargun malor me perendimor te rajonit, cili dalion per vlerat e medha natyrore dhe ekonomiko-turistike. Ai fillon me dy degezime, me ate perendimor Karaburun- Rreza Kanalit dhe me degezimin lindor Kanine- Lungare, te cilat ndahen midis tyre nga Gjiri Vlores dhe Fusha Dukatit. Vargjet bashkohen ne Malin Cikes (mali me i larte i vargut, 2045 m), qe shtrihet nga Qafa e Llogarase deri ne Luginen Kudhesit. Vargu vazhdon drejt jugut duke ulur me nje sere malesh (ai Corrajt, Levanit Shendenikut), vijon me poshte me relievet kodrinore te Sarandes, Gjashtes se Ksamilit, dhe me ne jug zhytet ne Fushen Mursise. Pergjate ketij vargu, nga Uji i Ftohte ne Vlore deri ne Butrint, shtrihet Riviera shqiptare, ne te cilen gjendet edhe Parku Kombetar Llogarase. Bimesia perfaqeschet nga valanidhi, makja dushku dhe me kullotat ne kreshtat larta. Druvet karakteristike te kesaj zone jane agrumet (portokalli, limoni, qitroja), ulliri dhe rrushi, ndersa ne fusha kultivohen misri dhe perimet, Shpatet e pjerreta qe zbresin drejt detit, kaltersia e tij dhe bimesia subtropikale krijojne se bashku nje peizazh mjaft terheqes, me vlera turistike, studimore etj. Fushegropa Delvines Fushegropa Delvines eshte formuar ne nje graben dhe karakterizoet nga nje reliev i larmishem. Ajo perbehet nga Fusha e Vurgut dhe ajo Mursise dhe ka klime mesdhetare fushore e kodrinore,e cila dallohet per ditet e shumta me diell dhe veren e nxehte. ka nje hidrografi te pasur, e perber nga Kalasa, Bistrica e Pavllo, nga burimet e Bistrices te Kalase e te rrezes se Kanalit , si dhe nga Liqeni i Butrintit
  3. 3. POPULLSIA RAJONIT JUGOR Shperndarja gjeografike e popullsise Sot, popullsia Rajonit fushor perben rreth 7% te popullsise se pergjitheshme te vendit. Ajo dallohet per dendesine e ulet te saj, e cila shkon mesatarisht 38 banori/km2 Per shkak te kushteve te relievit dhe zhvillimit ekonomik te ritmeve te lindshmerise se rajonit, shperndarja e popullsise eshte e pabarabarte. Zonat me te populluara jane: ajo e zones se Gjirokastres, Fushegropa Delvines, Lugina Vjoses, ajo Drinosit dhe Lugina Shushices, ndersa ato me pak te populluara jane Vargjet Paralele, Malesia Kurveleshit, Malesia midis Tomor-Melesinit dhe Vargu Bregdetar. Dendesine me te madhe te popullsise e ka bashkia Gjirokaster (me 48 banore/km2) dhe ate me te ulet, bashkia Permet (me 27,7 banore/km2). Struktura popullsise se rajonit Ne strukturen e popullsise sipas moshes, peshen kryesore e ze grupmosha e re dhe ajo punes. Megjithate, perqindjet e seciles prej grupmoshave te ketij rajoni, krahasuar me perqindjet qe ze secila prej tyre ne popullsine pergjithshme te vendit, kane diferenca te konsiderueshme midis tyre. Keto diferenca vihen re ne grupmoshen e trete te popullsise se ketij rajoni, perqindja se ciles eshte me madhe se ajo ne shkalle vendi, nderkohe ge grupmosha 0-14 vjec ka nje perqindje me te vogel se ajo ne kuader vendi. Ky raport i ri ne strukturen e popullsise sipas moshes eshte lidhur ngushte me dy faktore kryesore: me dukurine e emigrimit dhe me uljen ritmeve te lindshmerise. Ne strukturen e popullsise sipas giinise vihet re qe popullsia mashkull perben rreth 50,53% te popullsise se pergjithshme, ndersa popullsia femer, rreth 49,47%. Ne struktuen e popullsise sipas vendbanimeve, rreth 40,3% te popullsise se pergjithshme e ze popullsia urbane dhe rreth 59,7%, ajo rurale. Struktura e popullsise sipas etnise. Rajoni perbehet nga nje popullsi homogjene shgiptare. Krahas saj, ne kete rajon eshte perqendruar pjesa me e madhe e pakices kombetare greke qe jeton ne Shqiperi, vendosur kryesisht ne bashkite Dropull dhe Finiq. Karakteristikat e vendbanimeve Ne Rajonin Jugor, vendbanimet rurale jane me te shumta sesa, ato urbane. Vendbanimet rurale fushore shrihen kryesisht ne fushen Vurgut, Mursise te Dropullit, ndersa ato kodrinore, perreth luginave te vjoses, Drinosit, Shushices dhe pergjate Rivieres shqiptare. Vendbanimet rurale malore jane me te pakta ne numer dhe gjenden kryesisht ne malesise Tomorit, Kurveleshit, Dangellise dhe Zagorise. Vendbanimet urbane te rajonit jane: Gjirokastra, Saranda, Penmeti, Corovoda, Poligani, Delvina, Tepelena, Kelcyra, Memaliaj, Himara, Libohova dhe Konispoli. Gjirokastra eshte qender qarku dhe njekohesisht qendra me madhe administrative e rajonit. Per shkak te arkitektures dhe urbanistikes se vecante, ajo eshte shpallur qytet-muze dhe ben pjese ne Listen e Trashegimise Kulrurore Boterore. Giirokastra eshte gjithashtu nje qender e rendesishme arsimore, e cila perfaqesohet ne shkalle vendi me Universitetin “Eqrem Cabej”. Ajo dallohet edhe per traditen e organizimit te Festivalit Folklorik Kombetar, ku shpalosen vlerar folklorike dhe etnografike shqiptare. Ky qytet eshte nje qender e rendesishme e Tansportit dhe tregtise, pasi mundeson lidhjen e Shqiperise me vendet fqinje. Saranda (Onhezmi ne lashtesi) Eshte nje nder qendrat turistike me te rendesishme ne vend, ku ndodhet edhe porti me i madh i jugut te Shqiperise. Nepermjet linjes detare me Korfuzin, ky port realizon nje vellim te madh te transportit, sidomos gjate sezonit turistik.
  4. 4. TRASHEGIMIA NATYRORE DHE AJO KULTURORE E RAJONIT Rajoni Jugor ka pasuri te shumta natyrore. Klima mesdhetare, larmia hidrografise dhe e relievit, mundesojne zhvillimin e nje faune dhe flore te shumellojshme . Siperfaqet pyjore, burimet e shumta te ujerave karstike dhe ato termominerale, pervec rendesis ekonomise qe kane krijojne peizazhe me vlera te vecanta natyrore. Bregdeti jonian eshte nje perle e vertete natyrore,e cila me bukurine, faunen e pasur qe rritet ne ujerat detare (dallojne koralet e kuqe) dhe kontrastet e relievit, mundeson nje turizem blu te pakrahasueshem. Me ne brendesi te rajonit, kreshtat e sheshta te maleve, grykat e ngushta deri ne kanione te thella dhe shpellat e shumta nentokesore ne shkembinjte gelqerore krijojne nje larmi peizazhesh mjaft terheqese, te cilat se bashku perbejne trashegimine natyrore te ketij rajoni. Nje pjese e kesaj trashegimie eshte kategorizuar ne rrjetin e Zonave te Mbrojtura. Krahasuar me rajonet e tjera te vendit, Rajoni Jugor dallohet per traditat karakteristike kulturore (veshjet popullore, kenget dhe vallet, prodhimet artizanale, kulinaria etj). Ai perfaqeson gjithashtu nje mozaik te pasur me elemente te trashegimise kulturore. Bazuar ne specifikat qe pataqiten ne zona te ndryshme te tij, dallohen disa njesi etnografike, si: Laberia, Zagoria, Dropulli, Bregu, Dangellia, Shqeria, Deshnica, Pogoni, Tomorrica etj. Ne kete rajon gjenden pjithashtu zona me vlera te rendesishme arkeologjike dhe historike, si Butrinti, Gjirokastra, te cilat bejne pjese ne Listen e Trashegimise Kulturore Boterore, apo qendra arkeologjike te njolura, si Antigonea, Orikumi, Onhezmi etj. Isopolifonia labe perben nje tjeter vlere te vecante kulturore te ketij rajoni, cila ben pjese gjithashtu ne Listen Trashegimise Kulturore.
  5. 5. EKONOMIA Ekonomia bujgesore Ekonomia bujgesore eshte sektori kryesor i ekonomise se rajonit. Pergjate viteve, struktura e ketij sektori ka pesuar nje sere ndryshimesh. Deri ne vitin 1945, peshen kryesore te tij zinte blegtoria, pasi siperfaqja bujqesore ishte e kufizuar per shkak te permbytjeve te shpeshta nga lumenjte dhe mungeses se digave mbrojtese. Pas vitit 1945, investimet e bera per bonifikimin e tokave, sistemimin e shtreterve te lumenjeve, tarracimin e kodrave te bregdetit dhe per perdorimin bujqesore te plehrave kimike, sollen rritjen siperfaqes se kultivuar dhe te rendimenteve bujqesore. Keshtu, nga viti 1945 deri ne gjysmen pare te viteve "80, bujqesia zinte peshen kryesore te ekonomise bujqesore. Pas ‘90-es, privatizimi i tokave dhe kerkesat e ekonomise se tregut shoqeruan me renien prodhimit te madh bujqesor dhe orientimin drejt fermave te vogla individuale. Ne keto kushte, blegtoria dhe peshkimi kane zene peshen me te madhe te ekonomise bujqesore te rajonit. Bujqesia eshte perqendruar kryesisht ne Fushen e Vurgut, te Mursise, te Dropullit dhe pergjate luginave te Vjoses, Drinosit dhe dallon per kultivimin e: dritherave te bukes, te cilat mbillen ne Fushen e Vurgut, te Mursise dhe te Dropullit; pemetarise, me agrumet (portokall, limon, qitro), ullinjte qe kultivohen ne Rivieren shqiptare, si dhe qershite dhe kumbullat qe kultivohen kryesisht ne Permet ,Skrapar; vreshtarise, te perqendruar kryesisht ne Permet, Skrapar dhe Konispol; bostanit ne Fushen e Vrines; foragjereve ne zonat fushore te rajonit, si dhe te perimeve, kryesisht per konsum familjar. Banoret vendas perpunojne edhe bime te ndryshme mjekesore, te cilat rriten kryesisht ne shpatet e maleve. Blegtoria dallohet kryesisht per mbareshtimin bagetise se imet. Zonat me te njohura blegtorale jo vetem per rajonin, por edhe ne shkalle vendi jane: zona Lunxherise, ajo Zagorise, malesia Tomorit dhe ajo Kurveleshit. Rajoni dallohet per: perpunimin dhe tregtimin e produkteve cilesore blegtorale. Peshkimi eshte i perqendruar pergjate Rivieres, ne Sarande dhe ne Liqenin e Butrintit,i cili dallohet per rritjen dhe eksportin e midhjes. Bimesia pasur dhe klima favorshme mundesojne edhe zhvillimin bletarise. Industria Nentoka e Rajonit Jugor eshte e pasur me rezerva ujore, qymyrguri, boksitesh, fluoritesh, mermeresh, dolomitesh, argjilash, inertesh per ndertim, si dhe me burime minerale termominerale, mbi bazen te cilave mbeshtetet zhvillimi industrial rajonit. Energjetika perfaqesohet me dy hidrocentralet mbi lumit Bistrica. Industria e lehte dhe ajo ushqimore jane dege tradicionale te rajonit. Industria lehte eshte perqendruar kryesisht ne qytetet Gjirokastres dhe te Corovedes me sipermarrjet fasone, ne formen e ndermarrjeve te perbashketa shgiptaro-greke. Industria ushqimore dallohet per prodhimin pijeve alkoolike (ne Permet, Delvine, Skrapar) dhe te atyre joalkoolike (ne Gjirokaster); per ambalazhimin ujit te pijshem (Gjirokaster, Tepelene, Permer, Skrapar); per perpunimin produkteve bujqesore (prodhimin dhe ambalazhimin e vajit te ullirit ne Rivieren shqiptare; per konservimin recelrave dhe glikove (ne Permet Skrapar), si dhe per perpunimin produkteve blegtorale (ne punishtet e bulmetit ne Gjirokaster, Sarande, Permet dhe Tepelene). Iudustria materialeve te ndertimit bazohet ne nxjerrjen dhe perpunimin materialeve inerte per ndertim (ne luginat e Vjoses dhe te Drinosit) ne prodhimin tullave (ne Kelcyre}, ne
  6. 6. nxjerrjen dhe perpunimin pllakave te gurit dekorativ (ne Skrapar), ne prodhimin gelqeres (ne Sarande dhe Gjirokaster) etj. Turizmi, transporti dhe sherbimet Turizmi eshte nje sektor shume i rendesishem i rajonit,i cili perfaqesohet me te gjitha deget e tij. Peshen kryesore e ze turizmi blu, zhvillimi i te cilit favorizoet nga plazhet bukura shkembore te Jonit, peisazhet e rralla natyrore, vera e zgjatur mesdhetare, biodiversiteti i pasur dhe nga nje rrjet i zhvilluar hotelerie dhe sherbimesh (sidomos pergjate Rivjeres dhe ne qytetin e Sarandes). Vitet fundit, nje zhvillim te madh ka njohur edhe turizmi kulturor, sidomos pas futjes se Butrintit dhe Gjirokastres ne Listen e Trashegimise Boterore. Transporti perfaqesohet me dy dege te tj, transportin automobilistik dhe ate detar. Peshen kryesore ne transportin e mallrave dhe te udhetareve e ze transporti automobilistik, kryesisht permes dy arterieve kryesore te rajonit dhe tri pikave te kalimit kufitar tokesor me Greqine. Artizanati perben nje dege tradicionale te ekonomise se rajonit, perfaqesuar me prodhimin e produkteve prej leshi, metali, guri e druri. Nje nder qendrat e njohura per prodhimin dhe tregtimin e produkteve artizanale eshte qyteti i Gjirokastres.

×