Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

IKT i undervisningen

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Lui  Seminar 23.04.09
Lui Seminar 23.04.09
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à IKT i undervisningen (20)

Plus par dmlgruppen (20)

Publicité

IKT i undervisningen

 1. 1. IKT i undervisningen Hallgerd Benan Gruppe for digitale medier i læring (DML) Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte (SUF) Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) Universitetet i Oslo http://www.usit.uio.no/suf/dml/
 2. 2. <ul><li>Hva kan DML-gruppa ved USIT hjelpe til med? </li></ul><ul><li>Hvordan brukes Fronter ved UiO? </li></ul><ul><li>Status for fleksibel læring i 2007 </li></ul>
 3. 3. Hva gjør DML? <ul><li>8 ansatte i gruppe for Digitale Medier i Læring (DML) </li></ul><ul><li>Pedagoger og medievitere med IT-erfaring </li></ul>” Oversette” IT til undervisningssituasjon Ill: Lieberg & Bjørndal
 4. 4. Hvordan jobber DML-gruppa? <ul><li>Bidra i planlegging og oppstart </li></ul><ul><li>Samarbeid med faglig ansvarlig + lokal IT </li></ul><ul><li>+ administrasjon </li></ul><ul><li>Kurs og rådgivning </li></ul><ul><li>Utstrakt informasjonsvirksomhet </li></ul><ul><li>Skreddersøm av kurs </li></ul><ul><li>Oppfølging og brukerstøtte </li></ul>Våre tjenester: http:// www.usit.uio.no /it/ dlo
 5. 5. Hva gjør vi framover? <ul><li>Plagiatkontroll </li></ul><ul><li>Podcast – opptak av lyd til studenter </li></ul><ul><li>Medierike læringsressurser på nett </li></ul><ul><li> Eksempel: Ressurs </li></ul><ul><li>http://www.med.uio.no/studier/elaring/fagomraader/psykiatri/suicidrisikovurdering/ </li></ul>
 6. 6. Nøkkeltall <ul><li>668 emner i Fronter </li></ul><ul><li>16 872 studenter logget på H-06 </li></ul><ul><li>1084 ansatte logget på H-06 </li></ul><ul><li>52 000 unike innlogginger inn siden 2001 </li></ul><ul><li>500 ansatte på kurs/rådgivning 2006 </li></ul>
 7. 7. Emner på Fronter – fakultetsvis (V-06) 9 emner Det medisinske fakultet 98 emner Det samfunnsvitenskapelige fakultet 32 emner Det teologiske fakultet 25 emner Det utdanningsvitenskapelige fakultet 3 emner Sentre 106 emner Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2 emner Det juridiske fakultet 354 emner Det humanistiske fakultet
 8. 8. Tre typiske emner <ul><li>Innføringsemner fra HF, SV, UV: Seminarundervisning, arbeidsflyt i skriveprosess (UTVIT1000, PSY1000) </li></ul><ul><li>Emner med mange innleveringer på MN: KJM1000 </li></ul><ul><li>Etter- og videreutdanningsemner: Bare Fronter + samlinger som undervisning </li></ul>
 9. 9. Fordeler med Fronter <ul><li>Ikke-formell informasjon samlet og lukket </li></ul><ul><li>Lenke til emnesidene </li></ul><ul><li>Administrere skrivetrening (seminarer) </li></ul><ul><li>God oversikt over innleveringer </li></ul><ul><li>Kontakt (e-postoversikt) mellom studenter </li></ul><ul><li>Dele ressurser (lenker, dokumenter med mer) </li></ul><ul><li>Undervisning et felles anliggende </li></ul>
 10. 10. Støttemiljø i Fleksibel læring <ul><ul><li>Støttemiljøer: </li></ul></ul><ul><li>InterMedia, PFI/FUP, UB, UNIVETT, USIT/DML </li></ul><ul><li>120 prosjekter fikk stimuleringsmidler (2003 - 2007) </li></ul><ul><li>160 000 – 200 000 kr i støtte pr prosjekt </li></ul><ul><li>Evaluert av NIFU-step høst 2006 </li></ul><ul><li>Videre satsning/organisering avgjøres juni 2007 </li></ul>
 11. 11. Tre eksempler på FL-prosjekter <ul><li>Samfunnsvitenskapelig kvalitativ metode: </li></ul><ul><li>http://www.iss.uio.no/wiki/index.php/HyperResearch </li></ul><ul><li>Åpen arkeologi </li></ul><ul><li>http://ariadne.uio.no/odberg/fleksibel-laering/ </li></ul><ul><li>Forebygging av selvmord (videoer, spørsmål, tekster) </li></ul><ul><li>http:// www.med.uio.no /studier/ elaring / fagomraader /psykiatri/suicidrisikovurdering/ index.html </li></ul>
 12. 12. Kontaktinformasjon <ul><li>Kontakt: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Nettsidene våre: </li></ul><ul><li>http://www.usit.uio.no/suf/dml/ </li></ul><ul><li>Hallgerd Benan: </li></ul><ul><li>Tlf: 22852942 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

Notes de l'éditeur

×