Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Decaleg WomanLiderTIC 2022

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Decaleg WomanLiderTIC 2022 (20)

Plus par Dones en Xarxa (20)

Publicité

Plus récents (20)

Decaleg WomanLiderTIC 2022

  1. 1. Decàleg WomanLiderTIC 2022 La cimera de Beijing, el 1995, va dedicar per primera vegada a la història d'una Conferència Mundial sobre Dones un capítol als mitjans i a les tecnologies de la comunicació. La plataforma de Beijing va declarar que l'accés a la informació i la comunicació és un dret de les dones (Declaració Beijing 95. Punt J), subratllant que l'accés a internet és la clau per garantir aquest dret a la nova societat xarxa. El 2015 la ONU impulsa els 17 objectius de desenvolupament sostenible. Entre aquests 17 objectius, el nostre decàleg contribueix als ODS: ● OBJECTIU 4 - Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots ● OBJECTIU 7 - Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna ● OBJECTIU 10 - Reduir la desigualtat a i entre els països ● OBJECTIU 17 - Revitalitzar l'Aliança Mundial pel Desenvolupament Sostenible dotant-los d'una perspectiva que ajudi a aconseguir l'objectiu 5, l'objectiu principal alineat al WomanLiderTic, centrades als drets de les dones: ● OBJECTIU 5 - Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i nenes El 2018, ONU Dones va crear la Coalició Mundial d'Innovació pel Canvi (CMIC), l'objectiu de la qual és detectar i eliminar els obstacles per facilitar l'accés de les noies al món de la tecnologia. La CMIC és una associació dinàmica entre ONU Dones i representants clau del sector privat, el món acadèmic i les institucions sense ànims de lucre. La Coalició es centra en el desenvolupament del mercat de la innovació amb la fi d'aconseguir que funcioni millor per a les dones i accelerar l'assoliment de la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones. Per tot això: 1.- Declarem el nostre dret a la participació plena i en igualtat de les dones a la societat del coneixement. Dret que s'ha de traduir en un accés igualitari a les eines i oportunitats que ofereixen les TIC pel nostre desenvolupament personal, social i econòmic; i en igualtat d'oportunitats en el disseny, creació i desenvolupament de les decisions sobre la societat digital i del coneixement, mitjançant la seva participació plena i activa.
  2. 2. Decàleg WomanLiderTIC 2022 Creiem que el lideratge i la participació de les dones a l'àmbit digital son una oportunitat i un progrés que aquest àmbit no poden perdre. El lideratge, la creativitat i l'impuls de les dones té un potencial imprescindible per al seu desenvolupament. 2.- Instem als governs a establi mesures per reduir la bretxa digital de gènere. Tots els poders públics han d'impulsar polítiques estables de garantia de l'accés efectiu en igualtat de les dones als serveis i oportunitats que ofereixen els entorns digitals a qualsevol de les seves dimensions, garantiran el dret a la no exclusió digital i combatran les bretxes digitals. Son necessàries mesures específiques per combatre la "segona bretxa digital", que fa referència als usos avançats de les TIC. Usos avançats que constitueixen un instrument clau per a l’autonomia i l’èxit professional de les dones. Vetllar perquè el desenvolupament i aplicació de les tecnologies emergents respectin els drets humans de les dones i incorporin la perspectiva de gènere. 3.- Ens comprometem a impulsar i difondre la creació de continguts de dones i a favor dels seus drets. La xarxa no sols ha de donar igualtat d’accés sinó que ha de ser activa en la igualtat d’oportunitats. Ens comprometem a fer de la xarxa un espai amigable, amb continguts en favor de la igualtat i el lideratge de les dones. Instem a les institucions a fer el mateix. Assenyalarem i rebutjarem els continguts sexistes. 4.- Instem a incorporar la perspectiva de drets de les dones en les tecnologies basades en dades. Les tecnologies basades en dades són un element central de les tecnologies que són tendència, aquestes han d’incorporar la perspectiva de drets de les dones, preservant aspectes com garantir l’existència de dades desagregades per sexe i evitant la reproducció de biaixos sexistes en els algoritmes. 5.- Demanem l’existència d’indicadors i estàndards sobre dones en l’àmbit digital per a focalitzar accions efectives. Els indicadors i estàndards sobre participació de dones i lideratge en l’àmbit digital serveixen per a comparar, avaluar i dissenyar estratègies. Són necessàries dades comparables a nivell mundial, i per això demanem a institucions i centres d’estudis a desagregar per sexe les dades d’accés, usos avançats i presència en empreses i projectes digitals. Revisar per promoure les persones a òrgans de direcció i així contribuir al punt 5.5. de l'ODS 5:
  3. 3. Decàleg WomanLiderTIC 2022 ● 5.5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells de l'adopció de decisions a la vida política, econòmica i pública. 6.- Defensem la promoció i visualització del talent de les dones en l’àmbit digital per a avançar en igualtat. La visualització de les dones que desenvolupen projectes en l’àmbit digital contribuirà a generar models per a unes altres i a atreure el talent femení cap a la societat del coneixement i al seu lideratge. Per a això les entitats públiques i privades han d’aplicar criteris de presència equilibrada entre sexes en els seus equips i en les activitats públiques, així com implantar mesures de promoció de la participació en la direcció. Posarem en evidència els fòrums públics de l’àmbit digital sense presència equilibrada entre homes i dones. Considerem especialment rellevant crear programes d'inclusió al mercat laboral de dones amb risc d'exclusió social com una manera de generar oportunitats. Així com visibilitzar els coneixements de les dones sènior com una riquesa dins del sector digital. 7- Instem a les institucions, al sistema educatiu i a les Universitats a promoure programes per a incrementar el percentatge de dones en estudis tecnològics mitjans i superiors. S’hauria de potenciar la vocació científica i tècnica des d’edats primerenques (infantil i primària), corresponsabilitzant a pares, mares i educadors, i continuar impulsant aquesta vocació en l’àmbit universitari, per a incrementar així la proporció de dones titulades en estudis d’enginyeries de l’àmbit digital i estudis tecnològics. A més, cal promoure mesures d’equitat per a tendir a la presència equilibrada de dones en els espais de responsabilitat, tant en l’àmbit de la docència, la recerca com la gestió acadèmica. 8.- Ens impliquem activament en la creació de xarxes de dones. Les xarxes són eines imprescindibles per a compartir coneixement, col·laborar, visualitzar i promoure la presència femenina. Per això ens comprometem a promoure i impulsar xarxes de dones, així com potenciar la inclusió de xarxes (networks) ja existents que secundin i promoguin el talent i lideratge de les dones en les TIC. A més animem als homes compromesos a implicar-se en la presència de les dones en l’àmbit digital. 9- Recomanem a les organitzacions incorporar plans per a garantir l’equitat de gènere i promoure el lideratge de les dones.
  4. 4. Decàleg WomanLiderTIC 2022 El talent de les dones és fonamental també per a l’economia digital, per això les empreses han d’incorporar plans de diversitat i equitat de gènere per a incrementar la presència de dones en llocs de direcció i decisió, avançar en la seva visibilitat i superar la bretxa salarial. Ens adherim a aquesta proposta i potenciarem en el nostre àmbit laboral la incorporació de dones en posicions directives. Així, com el seu paper tractor des de la responsabilitat social i corporativa o accions d'igualtat a les PIMES del seu ecosistema. 10- Instem a fomentar l’emprenedoria, la inversió, la participació i el lideratge de les dones en start-up. Les startup són espais estratègics de present i futur. Instem a les institucions públiques i privades, que recolzen i inverteixen en aquests projectes, a que incorporin criteris i accions per a promoure-hi la participació de les dones. Barcelona, 18 de novembre 2022

×