Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

CORANUL -Sura II Baqara [ vaca] sau Heifer.. Secţiunea 1 si 2

Author.OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen. Conţine CORANUL -Sura II Baqara [ vaca] sau Heifer.. Secţiunea 1 si 2

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

CORANUL -Sura II Baqara [ vaca] sau Heifer.. Secţiunea 1 si 2

 1. 1. Vrei să te temi de Islam? 2010- Cunoaşte întâi şi vezi :-Merită? Coranul sau teama ? 2012CORANUL Sura II Baqara [ vaca] sau Heifer.. Secţiunea 1 si 2 Autor:Mohamed Traducera :OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen Şaback Studio Deva Mintia 0730693323 Editura Alumi Meca 2010-2012
 2. 2. Nu exită alt Allah’ afară de Allah’! Nici un duh nu este asemeni Lui,Duhul Puterilor,UNICULStăpânul lumilor. Începutul oricrui har şi duh ! În Numele lui Alla Eliberatorul,Cel Îndurat şi milostiv!AminNu râdeţi de Alla ca şi cum L-aţi stăpâni pe El,căci lumea nu L-a cunoscut!De acea Milostivul eliberatorul nea- zmuls lumii căci nu eram a ei :şi ne-atrimis profeţi pe pe Ibrahim şi Moosa şi Ali şi Assa o pace fie peste ei!Amin . Dacă L-aţi fi cunoscut pe Alla, de la El veneaţi şi eraţi a Lui!Fatuwah Muntelui Arafat şi strigarea IŞLAM (Predare/Pocăinţă Necondiţionată) 2
 3. 3. Dacă eraţi de la Dumnezeu, nu aveaţi sângele profeţilor şi drepţilor pemâinile voastre ;şi aţi trăit ca ei .Şi Assa(Iisus) ar fi strălucit în voi. Şi prinacesta mărturisiţi că u aveţi credinţă-n voi căci obosiţi pe DOMNUL iar.Toată ziua vreţi minuni şi vindecări şi aveţi trebuinţă de Profetul Său. Fatuwah Muntelui Arafat şi strigarea IŞLAM (Predare/Pocăinţă Necondiţionată) STRIGĂTUL LUI MOHAMED CĂTRE MECA 3
 4. 4. Arabii nu se închină la Mohamed omul ,ci lui Allah Dumnezeucare este DUHUL SFÂNT ŞI STĂPÂNUL LUMILOR.Numele deAlla’(Alah) îşi are originea în proto-aramaică şi armaică de undea fost împrumutat în limba edomită –av’rab(arabă). Şi esteasemănător cu ebraicul EL/ELI ―FIINŢA’MEA‖. DumnezeulCoranului ,DOMNUL ISLAMULUI este AL’IBRAHIM(DUMNEZEUL LUI AVRAAM ,ISMAEL ,ISAAC , ESAU şiIAACOV) adică Dumnezeu Bibliei.Ţi-e teamă de CORAN ?... fugi de Dumnezeul lui Avraam ? Saufugi de pocăinţa necodiţionată ? Căci: ―Islam2 = pocăinţănecondiţionată/predare lui Allah. 4
 5. 5. CORAN Nu exită alt Alla afară de Alla! Nici un Duh nu este asemnei Lui .UNICUL! Sura II: Baqara, sau Heifer.. Secţiunea 28. Cătr oamenii de acolo sunt unii care spun:"Noi credem în Dumnezeu şi în ultima zi;"Dar ei nu cred lăuntric Adevărul(cu adevarat) nu au convingere.9. Minunat iar amăgi orice : l-ar duce în rătăcire, despărţiţi deDumnezeu şi cei care cred,Dar ei doar se înşelă ,Şi nu-i dau seama, nu (l)! 5
 6. 6. 10. În inimile lor este o boală ce naşte boală;Şi Dumnezeu a crescut bolii lor:Şi dureros este pedeapsa ei (amăgirii)(cheltuieli),Deoarece sunt false (a se).11. Când este cum le-a zis:"Nu săvârşi păcat potrivnic ţie pe pământ,"Ei spun: "De ce, să fie o lâncezelă –n plictieală? Tucare vrei să fie pace! "12. Dar ce nădejde este în ei,Cine strică lumeaNu- îşi dau seama ,nu (l).13. Când este cum le-a zis:"Crede lăutric ca alţii care cred , având convingere:" (Având pe Dumnezeu)Ei spun: "Să credemCa nebunii delirul credinţei,aşa fără temei? "Ba mai mult, ca certitudine ,în adevăr ei sunt nebuni,Dar ei nu ştiu. " 6
 7. 7. 14. Când ei se întâlnesc pe cei care cred,Ei spun: "Noi credem;"Dar atunci când sunt singuricu amăgirile lor şi cu toate cele rele,Ei spun: "Suntem într-adevăr cu tine din dispreţ:Am (fost) în băşcălie. "15. Dumnezeu va arunca înapoi hulirilelor şi toată bătaie de joc pe credinţele lor,Şi li se cuvine funia în hulirile lor,sfâşiere,străpungere ,înecul;Milostiv e’ DOMNUL, dar ei vor rătăcesc ca şi cele orb .(Încoace şi încolo).16. Aceştia sunt cei care au schimbat (adevărul în minciună)Călăuzirea Duhului pentru amăgire:Umblarea lor este în rătăcire lor ; viaţă nefolositore,Şi-au pierdut direcţia adevărată,17asemănarea lor lor este cea a unui omcuprins lăuntric de un foc; 7
 8. 8. Şi ca o candelă .Atunci când a luminat tot în jurul lui, la cuprins focul.Dumnezeu a luat lumina lorŞi ia lăsat în întuneric total. A luat ce era a lui!Deci, ei nu puteau vedea osânda lor (Uitarea).18. Surd, mut, şi orb, e’ duhul lor pustiuEi nu revin la Duhul Lui (la calea).19. Sau altă pildă (un alt chip)Este aceea a unui nor de ploaie-Laden (Ploaia Edenului)În cer: în ea sunt zone şi hotareDe întuneric, şi tunete şi fulgere:Ei îşi pun degetele în urechi şi cântăresc auzulPentru a păstra tunetul în uimire şi aplauze -aplaude,În timp ce aceştia sunt în primejdia şi teroarea morţii.Dar Dumnezeu este Plin –de -Sine vreodată ?Au respins credinţa singuri ! Tăgăduind şi cerul şi putere şi fulgerul cu tunet.20. Fulger, dar toate răpeşteLor de vedere, de fiecare dată lumina(Ajută), ei umblaţi pe ea,Şi când întunericul creşte pe ele,Ei stau încă. Şi dacă Dumnezeu a voit, El ar putea lua departeCapacitate lor de auzire şi de a vedea este o l ipsă; (un handicap)Pentru puterea lui Dumnezeu care are toate lucrurile . 8
 9. 9. Sânt discursuri ale Profetului Mohamed către locuitorii Backra(Vaca)lângă Meca care făceau băşcălie de Allah şi de strigările profetului depe înălţimile muntelui Arafat. În zilelele şi anii profetului, când Mecanu era deloc un loc sfânt ,nici o cetate a credinţei. Şi Capitala Mondialăa drogurilor şi cea mai mare piaţă de sclavi şi negoţ (comerţ) cupopoare şi neamuri întregi , care practicau toate puterile malefice(vrăjitoria) şi woodo. Mai înainte ca Meca şi mecanii să se predeanecondiţionat lui All’Ibrahim (Dumnezeul lui Avraam) Hulele mecanilor au fost atrase peste capetele lor ca pucioasa şipumbul atras de gravitaţie. În nici un fel nu lau atins pe DumnezeuCreatorul. Ci împotriva lor sau răsfrânt . Până au “CAPITULAT şi SAUPOCĂIT NECONDIŢIONAT” (au acceptat ISLAMUL). Meca care înantichitatea străveche şi mai înainte în paleolitic a fost LOCUL în careAllah a dat cu o PIATRĂ DINCERURI după Satan-Iblis . Locul în care maitârziu Ibrahim întors din Egipt a zidit în acel hotar ceresc o BEITH-ŞALUM (Moschee) (CASĂ DE RUGĂCIUNE şi REFUGIU).DevenităPATRIA ÎN EXIL a lui AGAR,ISMAEL şi ESAU şi inima tuturor arabilor. Nuam spus capitala. Fiindcă capitala anică a arabilor a fost Al Sair dinJebel –Sair (Muntele Seir).O porţie mică de Coran , vă întăreşte duhovniceşte şi vă aminteşte decea-ţi lepădat mulţi dintre voi. BIBLIA şi pe Sfântul Duh ! iar celor ce nuau lepădat în uitare şi nepăsare le va fie un prilej de bucurie şisurprindere. Fiindcă auziseră tot răul despre Coran. 9
 10. 10. 10
 11. 11. Sura II: Baqara, sau Heifer.. Secţiunea 3(20) Oameni! Închinaţi-vă Domnului vostru,care v-a făcut pe voişi pe cei dinaintea voastră.Poate vă veţi teme!(22) Dacă vă îndoiţi de Duhul Meu ,şi de ceea ce am pogorât asupra robului Nostru, aduceţi-ne o sură care să fie deopotrivă cu aceasta!Chemaţi-vă martorii, alţii decât Dumnezeu, şi dovezi credibile dacă spuneţi adevărul! 11
 12. 12. (23) Dacă nu o faceţi — şi nu o veţi face — temeţi-vă de Focul cel mare care mistuie lumea ; şi oameni şi pietre, gata pregătit pentru cei tăgăduitori.(24) Vesteşte-le celor care cred şi săvârşesc fapte bune că vor avea parte de grădini pesub care curg râuri de apă vie. De câte ori le va fi dăruit din ele un fruct, ei vor spune: ―Iată ceea ce ni s-a dăruit şi mai înainte‖,căci fructe asemenea le vor mai fi fost date.În ele vor avea soţii neprihănite şi acolo vor veşnici..(25) Dumnezeu nu se ruşinează să dea drept pildă un ţânţar ori ceva la fel de infor Lui.Cei care cred ştiu că acesta este Adevărul de la Domnul lor,însă cei care tăgăduiesc spun:―Ce a vrut Dumnezeu cu această pildă? Aceste au fiinţă de la sine‖El cu aceasta pe mulţi îi rătăceşte, pe mulţi îi călăuzeşte, însă nu-i rătăceşte decât pecei stricaţi. 12
 13. 13. 26) Cei care încalcă legământul încheiat cu Dumnezeu, cei care rup legăturile de har, pe care Dumnezeu le-a poruncit să le păzească,cei careseamănă stricăciune şi aduc pieire pe pământ, aceia sunt pierduţi!(27) Cum de Îl tăgăduiţi pe Dumnezeu? Când morţi aţi fost, iar El viaţă v-a dat?Eraţi pierduţi şi El v-a găsit.Dacă nu ar fi în viaţă la ce osteniţi negarea Lui ?Şi iarăşi vă va da moartea şi iarăşi vă va învia.Şi la El vă veţi întoarce.(28) El este Cel ce v-a făcut vouă totul pe pământ, to ce v-aţi dorit cerând-ui Lui:- apois-a întors către cer şi l-a rânduit în şapte tării. El este Atoateştiutorul. 13
 14. 14. CONTACTdorindavidaurel_1948@yahoo.ro yahoo@OBedeyaDDABenA twiterdorindavidaurel830@gmail.com google+ gmail0730693323FACEBOOKhttp:// www.facebook.com/pages/Dacia-Portal-Antic-Megalitic/313800378663091http://www.facebook.com/pages/Biblia-tanach/113104248812667SITE-URI PERSONALEhttp://aramaicnewtestament.net/http://biblia-tanach.dinamicart.ro/ 14
 15. 15. http://www.biblemap.org/PORTAL BIU BAR ILAN IERUSALIM -WEB PERSONAL PAGINĂ DE STARThttp://www.biu.ac.il/JH/parasha/eng/http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htmFILKRhttp://www.flickr.com/photos/httpbiblia-tanachdinamicartro/normal08course@photos.flickr.comSLIDESHAREhttp://www.scribd.com/dorindavidaurelhttp://www.slideshare.net/dorindavidaurel/rugaciuni-crestine-ortodoxe-sfliturghie-utrenia-vecerniahttp://www.slideshare.net/dorindavidaurelSCRIBDhttp://www.scribd.com/dorindavidaurelhttp://www.scribd.com/dorindavidaurel_1948http://www.scribd.com/my_document_collections/3534755 [cărţile mele]TWITERhttp://twitpic.com/photos/OBedeyaDDABenA?page=2 15
 16. 16. OBedeyaDDABenA.1730@twitpic.comhttps://twitter.com/#!/OBedeyaDDABenANASA PORTAL MULTI PROGRAMS-AFILIAT & COLABORATORObedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen –colaborator Nasahttp://www.nasa.gov/multimedia/3d_resources/station_spacewalk_game.htmlhttp://www.nasa.gov/multimedia/3d_resources/assets/kepler_ba.html@OBedeyaDDABenAWWW:99POZE:RO_PORTALhttp://www.99poze.ro/FACSIMIL_TEXTE_ANTICE_BIBLICE/http://www.99poze.ro/FACSIMIL_TEXTE_ANTICE_BIBLICE/http://facsimil.3xforum.ro/http://www.99poze.ro/FACSIMIL_TEXTE_ANTICE_BIBLICE_699496619/http://www.99poze.ro/FACSIMIL_TEXTE_ANTICE_BIBLICE_379489953/16/http://www.99poze.ro/Epistola_corinteni_Chorintians_p_Keynon/http://www.99poze.ro/Epistola_corinteni_Chorintians_p_Keynon/ ( Google+ my Profil- Contul meu)https://plus.google.com/u/0/b/105010662175568847170/105010662175568847170/posts( Google+ my) 16
 17. 17. https://plus.google.com/photos/108327952666417022759/albums?hl=rohttps://plus.google.com/photos/108327952666417022759/albums/5719158724626651857?hl=rohttps://plus.google.com/photos/108327952666417022759/albums/5719063925390127537/5719081330615548210?hl=rohttps://plus.google.com/photos/108327952666417022759/albums/5719063925390127537/5719082785329567330?hl=rohttps://plus.google.com/b/105010662175568847170/https://plus.google.com/b/105010662175568847170/photos/105010662175568847170/albums/5718908220674573681 17

×