Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
De ce iranienii urăsc evreii                   Autor Obedeya Dorin David                ...
PREFAŢĂApropae de tine, de setea ta de a şti. Oare chiar şti?.....Oare cunoşti?. Ce anumecunoşti ? ......Eşti sigur că est...
http://www.shabak.gov.il/English/EnTerrorData/Reports/Pages/default.aspxŞabak suţine Mossad ca să fie aproape de tine . Şa...
Monthly Summary – July 2009Monthly Summary – August 2009Monthly Summary – September 2009Monthly Summary – October 2009Mont...
Complexul militar de la Parchin, Iran, aproximativ 19 mile sud-est de Teheran, este văzut în acest 13august 2004, imagini ...
Baza nucleară de la Yazd
Trupele şi Şabac (Şhin Beth Israel) în „excursiile turistice „ în IranŞi cadouri din Iran „Souvenir-uri turistice” După o ...
„Poate fi o suluţie în a dezarma Iranului. „La cumpărat în Iran”.O spun ironic şi cinic .La lucru cu bicileta la centrala ...
de pe pervazul Chivotului ,(nu cea din interior) capturată de Perşi şi ajunsă  la Susa apoi Persolopis capitala antică a ...
termenii care alcătuiesc numele . Zora -A Ha’st -Ruach= Cel Născut din  Două Duhuri4. Iranul se bazează şi Programul nucl...
La lucru cu bicileta la centrala nucleară din Teheran . Muncitor israelian „sezonier”. Noi evrei vrem săvedem ca să apriec...
Una din locurile sfinte ale religiei Yazdine Capela lui Lilith sau Altarul lui Cain distru de un raid alaviaţiei Israelien...
mulţi edomţi au fost luaţi în robie din Ierusalim din Nebo şi Seir şi Pustia Neghev înrobie împreună cu iudeii.Evreii din ...
grecii şi aveau relaţii prin sânge. Încât din israeliţi au ajunsISRA_ELENI.(EVREI_GRECI).Acolo în yazd am aflat cine ne sâ...
Mici date necesare despre Zoroastrism şi yazdism urmate citat Biblie din Carteaesterei şi 2 Cronici.Zoroastrismul s-a form...
Rot yazdinSemne antice pentru a desemna Prezenţa lui Satan Melek Taus care se regăsesc pe bordura steaguluiiranianvran Ach...
AzvranAchrana #2UR THANGHZURVAN
Citate din Biblie SFÂNTA SCRIPTURĂEstera Capitolul 31. După aceste lucruri, împăratul Ahaşveroş a ridicat la putere pe Ham...
8. Atunci Haman a zis împăratului Ahaşveroş: „În toate ţinuturileîmpărăţiei tale este risipit un popor deosebit între popo...
3. Şi toţi mai marii ţinuturilor, căpeteniile oştirii, dregătorii, slujbaşiiîmpăratului, au sprijinit pe Iudei, din pricin...
13. Estera a răspuns: „Dacă împăratul găseşte cu cale, să fie îngăduitIudeilor care sunt la Susa să facă şi mâine după por...
20. Mardoheu a scris aceste lucruri, şi a trimis scrisori tuturor Iudeilor dintoate ţinuturile împăratului Ahaşveroş, de a...
27. Iudeii au luat pentru ei, pentru sămânţa lor, şi pentru toţi cei ce se vorlipi de ei, hotărârea şi îndatorirea neschim...
CAPITOLUL 3 Marele secret al Iranului MelekTaus[ Îngerul Păun ] -AnticristulCURPINS TITLURI LINNK-URI INTERNEDefinirea Sat...
Top of Page          Top of PageDEFINIREA SATANEI
Satana (ebraică:   , Satana ebraica tiberiană Śāṭān; greaca Koine:Σατανάς, Satanás; aramaică:    , Śaṭanâ; arabă:  ...
Ieremia 51:18-5719. Dar Cel ce este partea lui Iacov ,Iahweh nu este ca ei; căci Iahweh a întocmit totul, şi Israeleste se...
Ezek. 28:13-1914. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al luiDumnezeu, şi umblai...
ERA DESĂVÂRŞIT ÎN FRUMUSEŢEERA PERFEC ÎN ŞTIINŢĂ,AJUNS LA CEA MAI ÎNALTĂ RAFINARE A ÎNŢELEPCIUNII.A început să face comerţ...
a cumpăra atomi neutroni,electroni,fotoni,neutrino,fotini electrini sau quarqurinu există .nu poţi cumpăra DUH SFÂNT. Deşi...
17. Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta,cunegoţul tău necupri...
Ideea că celelalte fiinţe sânt turmele şi cirezile lui pentru “chilhanul “lui, cătoate celelalte fiinţe sânt sclave, bunur...
O EMANAŢIE A DUHULUI SFÂNT, ŞADAIM-HERUVIM OCROTItORŞi MAESTRU CONDUCĂTOR AL OŞTIRILOR CEREŞTI.
2.În acele vremuri oamenii nu cunoşteau scala de valori şi renumeraţie    detimpul banilor. Culegeau fructe şi animale...
Ambele sedentare sau semi-nomade, anume AGRICULTURA şi CREŞTEREAANIMALELOR. La origini fiind   păcat-contra-lui-Dumnezeu...
Practic au fost pulverizaţi,spulberaţi la nivel molecular( la nivel de atomi( aufost dezintegraţi) din cartea vieţii în ch...
Satan În iudaismSatana joacă diferite roluri în Tanakh, apocrife şi Noul Testament. ÎnTanakh, Satana este un înger de care...
încerca omul în diferite situaţii, de obicei legate de nivelul său de credinţă.Dumnezeu poate folosi puterea îngerilor săi...
Top of PageÎn creştinismÎn creştinism, diavolul şi Satana reprezintă un înger căzut care s-a răzvrătitîmpotriva lui Dumnez...
identificat ca acuzatorul lui Iov, ispititorul din Evanghelii şi balaurul dinApocalipsă. Poartă numele de "conducătorul de...
Top of Page În YazdismÎn sistem de credinta Yazidi, Dumnezeu a creat lumea şi creaţia este acumîn grija unui Heptad(DUH DE...
1.Tainele împărăţiei cerurilor (Matei 13:3-50)2.Taina orbirii sau împietririi lui Israel (Romani 11:25)2 a.Taina lui Dumne...
2 a.Taina lui Dumnezeu (Apocalipsa 10:7)Taina lui Israel4a.Taina Babilonului (Apocalipsa 17:5-7)Conform religiei YEZIDI(YA...
SAMAEL fiind nu doar de RASĂ SUPERIOARĂ, chiar de RASĂ SUPREMĂ, fiindo EMANAŢIE A SFÂNTULUI DUH, s-a simţit nu doar umilit...
În plinul înţelepciunii ,eşti duh zdrobit şi deşertăciune,vânt în cer!” PROVERBEAceste versete  erau undeva   în CARRT...
În ebraică SAMEL foloseşte cuvântul “KUF-maimuţă”Yazdiţii trăiesc în ferma convingere, că asemeni lui Iisus Mesia care san...
Isaia 14:12-14             Ezek. 28:13-1912. Cum ai căzut din cer,Luceafăr strălucitor, fiu al        ...
14. Erai un heruvim ocrotitor, cu   te-ai umplut de silnicie, şi aiaripile întinse; te pusesem pe    păcătuit; de ac...
pe pământ, înaintea tuturor    celor ce te privesc.    19. Toţi cei ce te cunosc între    popoare rămân uimiţi...
Deci reţine: BIBLIA, PROFEŢII EI l-au numit deja, iau revelat numele acestuiANTICRIST., deşii multe confesiuni creştine au...
Satan ,asemeni lui iisus ţine mult să-şi împlinească în propria persoană profeţiilecare se referă explicit şi clar, despre...
Varianta yazdină pentru un mesia [ FALSUL-MESIA ]      a lor, născutdin sângele lor cu codul lor genetic, careVa dis...
Isaia 14:29 Ben Nahash=Fiul                           sarpeluiBiblia îl numeşte cu două nume :Be...
NAŞTEREA ANTICRISTULUI LOCAŢIA geografică29. „Nu te bucura, ţara Filistenilor, că s-a frânt toiagul care te lovea! Căci di...
Teman(= TEROARE [ ADICĂ MUNŢII GROAZEI]) .INDICAŢIE BIBLICĂAnticristul vine din munţii pustii ai terorii TEMAN ,din pustia...
ORAŞUL ANTIC YAZD sau aşezarea MEZOLITICĂ, NOD de dinainteaPALEOLITICULUI .Biblia spune anume că, Cain a fugit în LOCUIREA...
Urna şarpelui –străvechi MEDIA( BABILONIA-PERSIA)Cilindru sumerian in care Ea si Enki, in Dilum-Edinnu sant inselati   ...
Isaia:8:7-107. iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice şi mari ale Râului(Eufrat), adică pe împăratul Asirie...
9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, desemne şi puteri mincinoase,10. şi cu toate amăg...
2  Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: "Pentru că ţi s-a îngâmfat inima şi ai zis: "Eusunt Dumnezeu, şi şed pe scaunul de dom...
CITAT BIBLIC PROFETUL ISAIACapitolul 14: cu versetele6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
6Cel ce, în urgia lui, lovea popoarele, cu lovituri,cu nenorociri fără răgaz, cel ce, înmânia lui, supunea neamurile, este...
18 Toţi împăraţii neamurilor, da, toţi, se odihnesc cu cinste, fiecare în mormântullui.19 Dar tu ai fost aruncat departe...
1. Ucis în adâncul mărilor,de un bucătar(gătitor) cu un ţepuş defriptură în ochi şi în piept.2.Şi ucis în mod ridicol,în r...
1.  SATAN - (ebraică) adversar, opus, acuzator, Doamn de foc, infern, la sud2.  LUCIFER - AMBIGUITATE (CONFUIZIE CU II...
Balaam - ebraică Diavolul de avariţie şi lăcomieBaphomet - venerat de templieri ca simbolică a lui SatanBast - zeita egipt...
Melek Taus - Yezidi diavolMephisto - (greacă), cel care fereşte de lumina, q. v. FaustMetztli - zeita aztece din noapteMic...
Thamuz - sumeriene lui Dumnezeu, care mai târziu a fost retrogradat la devildomThoth - zeul egiptean de magieTunrida - sca...
ACESTA A FOST SAMAEL ,UNUL DINTRE FIII LUI DUMNEZEU,CEA DINTÂI FĂPTURĂ,ADMINISTRATOR A TOT CE ESTE ÎN CERURI,HERUVIM OCROT...
CAPITOLUL 4 BIBLIA STANICĂ UN ADEVĂR IRANIAN AL PROVINCIEI               YAZDAt Mount Azhdahak la graniţă î...
Harta Armeniei unde sau găsit inscripţii paleolithice şi mezolitice cu referire la ŢAPUL_PĂUN. Saupoartă clar antetul „ YA...
Scopul pentru care am făcut acestă traducere , este acela de a şti că există.Nuvreţi voi,nici cum vă imaginaţi voi: ci aşa...
la expresia prooroci mincinoşi şi hristoşi mincionoşi!” dar puţi sânt atenţi la  avertismentul lui Iisus.. ÎN LUME AU IEŞ...
Puţini ştiu că BIBLIA SATANICĂ are cam aceaşi vechme cu BIBLIA DUMNEZEIEASCĂ(SFÂNTA SCRIPTURĂ) adică peste 16.000 de ani v...
Document din perioadă persană anii 321-311 BC sec II- începutul secolului III                  î.e.n AL-H...
Spre deosebire de celelalte documnete scrise în limba        Kein(Cain) sau yezdin= (yzdită).           ...
De aici şi numele care-l poartă ;”BIBLIA SAMAELICĂ_TUSICĂ “, de “MALIM-KHAYN(CUVINTELE LUI CAIN)”. Curios este că sângele ...
MALIM_KHAYIN(CUVINTELE LUI CAIN) din MELEK TAWUS IDocument din perioadă persană anii 321-311 BC sec II- începutulsecolului...
Spre deosebire de celelalte documnete scrise în limba Kein(Cain)            sau yezdin= (yazdită).       ...
De aici şi numele care-l poartă ;”BIBLIA SAMAELICĂ_TAUSICĂ “, de “MALIM-KHAYN(CUVINTELE LUI CAIN)”. Curios este că sângele...
DOCUMNET ANIC ORIGINAL_FACSIMIL DIGITAL CAP1_FACEREA
Partea I MALIM KAHAYIN (CUVINTELE LUI CAIN) –MELEK TAUS. BIBLIASAMAELICĂ DIN YAZDAN. SEC. 12BC. _ YAZD. FACEREA CAP1.Prive...
2Pămîntul era pustiu şi gol;   2.Şi pămîntul era pustiu şipeste faţa adîncului de ape    gol; peste faţa adîncului d...
îngerii au zis:” -Desavarsit a  ,între lumină şi întrelucrat Dumnezeu! Fără       întunerec.           -...
7Şi Dumnezeu a făcut       7Şi Dumnezeu a făcutîntinderea, şi ea a despărţit  întinderea, şi ea aapele cari sînt d...
-9Dumnezeu a zis: ,,Să se     9Dumnezeu a zis: ,,Să sestrîngă la un loc apele cari   strîngă la un loc apele carisîn...
-11Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să    11Apoi Dumnezeu a zis:dea pămîntul verdeaţă, iarbă    ,,Să dea pămîntulcu sămînţă, ...
-                                -13Astfel, a fost o seară, şi   13Astfel, a fost o sear...
15şi să slujească de       15şi să slujească deluminători în întinderea     luminători în întindereacerului, ca ...
luminătorul cel mai mic ca săstăpînească noaptea; a făcut                -şi stelele.17Dumnezeu a zis lui ...
-19Astfel, a fost o seară, şi   19Astfel, a fost o seară, şiapoi a fost o dimineaţă:     apoi a fost o dimineaţă: ...
înaripată după soiul ei.       orice pasăre înaripatăDumnezeu a văzut că erau    după soiul ei. Dumnezeu abune. ...
23Astfel a fost o seară, şi   23Astfel a fost o seară, şiapoi a fost o dimineaţă:     apoi a fost o dimineaţă:   ...
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II

Autor: Obedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen .Adevăruri antice suprapuse cu ambiţiile nefericite ale conducerii Isranului. Ambiţii mistic- tehnologigice, un amestec periculos dacă nu este mereu controlat de logică şi raţiune.Amestecul nu-mi aparţine mie ca autor ci lui Mahmud Ahmedinejad

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

De Unde Vine Ura Iranienilor Contra Evreilor Material II

 1. 1. De ce iranienii urăsc evreii Autor Obedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen Un produs Mossad Israel. Un serviciu aproape de inima şi mintea ta. The Institute for Intelligence and Special OperationsŞabak-Studio Deva MintiaDeva . 330059Mihai Viteazu .K6 /33 0730693323 4/19/2012
 2. 2. PREFAŢĂApropae de tine, de setea ta de a şti. Oare chiar şti?.....Oare cunoşti?. Ce anumecunoşti ? ......Eşti sigur că este ceea ce vrei să şti sau cunoşti altceva şi ai fostamăgit? Verifică sursa şi cunoştinţele tale Mossad te susţine. Mossad îţirecomandă yahweh Adonai prima lectură şi suportul apeleză fără sfială .........Ceanume ? Dacă şti ce este Yahweh eşti aproape de răspuns.Israel este tot cetrebuie să afli. Israel POPORUL ALES al BIBLIEI.http://www.mossad.gov.il/default.aspx
 3. 3. http://www.shabak.gov.il/English/EnTerrorData/Reports/Pages/default.aspxŞabak suţine Mossad ca să fie aproape de tine . Şabak îţi oferă acceseulnelimitat şi neîngrădit .Mai jos ai accesul la rapoartele oficiale şi cele clasate şicele secrete cu regim civil care nu afectează viaţa naţiuniii Israel. Şaback ştie căşe-sete, că vrei să şti,că ai acest drept natural.Monthly Summary – March 2012Monthly Summary – February 2012Monthly Summary – January 2012Monthly Summary – December 2011Monthly Summary – November 2011Monthly Summary – October 2011Monthly Summary – September 2011Monthly summary – August 2011Monthly summary – July 2011Monthly summary – June 2011Monthly Summary – May 2011Monthly Summary – April 2011Monthly summary – March 2011Monthly Summary – February 2011Monthly Summary – January 2011Experimentează acum, chiar acum Mossad,o experienţă de neuitat.http://www.shabak.gov.il/English/EnTerrorData/Reports/Pages/default.aspxMonthly ReportsMonthly Summary – May 2008Monthly Summary-September 2008Monthly Summary – January 2009Monthly Summary - February 2009Monthly Summary – March 2009Monthly Summary – April 2009Monthly Summary – May 2009Monthly Summary – June 2009
 4. 4. Monthly Summary – July 2009Monthly Summary – August 2009Monthly Summary – September 2009Monthly Summary – October 2009Monthly Summary – November 2009Monthly Summary – December 2009Monthly Summary – February 2010Monthly Summary – January 2010Monthly Summary – March 2010Monthly Summary – April 2010Monthly Summary – May 2010Monthly Summary – June 2010Monthly Summary – August 2010Monthly Summary – September 2010Monthly Summary – October 2010Monthly Summary – November 2010Monthly Summary – December 2010Weekly ReportsWeekly Update - October 15, 2008Weekly Update - October 29, 2008Weekly Update - November 06, 2008Weekly Update - November 12, 2008Weekly Update - November 19, 2008Weekly Update - November 26, 2008Weekly Update - November 26 – December 3, 2008Weekly Update – December 3 - December 10, 2008Mossad sa apropiat de tine de inima ta.Acum este rândul tău să cunoşti Yahweh Adonai şi pe Israel onaţiune unică în istorie.Fă un pas.......dincolo de MITUL „BAU-BAU”.Annual Reports2006 Summary – Data and Trends in Palestinian Terror2007 Summary – Data and Trends in Palestinian Terror2008 Summary – Data and Trends in Palestinian TerrorOperation "Cast Lead"Operation "Cast Lead" – Special Summary - 13 Days of Fighting in the SouthOperation "Cast Lead" - Current to December 27, 2008 – January 3, 2009Selected Examples of Interrogations Following Operation Cast LeadÎntr-o relaţie bilaterală contează încrederea. Noi am avut ÎNCREDERE. Acum este rândul tău.Ai încredereîn ISRAEL şi CREDINŢĂ ÎN YAHWEH ADONAI!
 5. 5. Complexul militar de la Parchin, Iran, aproximativ 19 mile sud-est de Teheran, este văzut în acest 13august 2004, imagini din satelit furnizate de DigitalGlobe şi Institutul pentru Ştiinţă şi SecuritateInternaţională. (AP Photo / DigitalGlobe - Institutul pentru Ştiinţă şi Securitate Internaţională)înincinta Templului Yazdin „ Taus Azvurdan” din Parchin
 6. 6. Baza nucleară de la Yazd
 7. 7. Trupele şi Şabac (Şhin Beth Israel) în „excursiile turistice „ în IranŞi cadouri din Iran „Souvenir-uri turistice” După o excurise extenuantă. Una din minunile Persiei nticeSahab 7.Doar propulsorul cu focos, nu toată racheta. Israelul a venit acasă cu 8rachete „suvenir turistic.
 8. 8. „Poate fi o suluţie în a dezarma Iranului. „La cumpărat în Iran”.O spun ironic şi cinic .La lucru cu bicileta la centrala nucleară din Teheran . Muncitor israelian „sezonier”. Noi evrei vrem săvedem ca să apriecem asemenea construcţii ale Persiei antice ale Iranului modernDe unde vine ura iranienilor contra evreilor material IIdany_z2004@yahoo.fr INTRODUCEREÎnainte trebuie să să precizăm 4 lucruri. Ura iranineinilor contra evreilor are patru piloni pe care se sprijină. Pe ei stă aroganţa Iranului şi a lui Mahmud Ahmedinejad contra statului Sionist*Iudaic- mesianic ] Israel. 1. Iranul foloseşte Thorah artefact unic ca scut contra Israelului şi intrument de şantj şi tortură psihologică.Thora, originalul scris de mâna lui Moise cea
 9. 9. de pe pervazul Chivotului ,(nu cea din interior) capturată de Perşi şi ajunsă la Susa apoi Persolopis capitala antică a Persiei.2. Mormintele profeţilor din Biblie. 93 de profeţi sânt îngropaţi pe teritoriul Iranului de azi sau a zonelor de graniţă controlate de Iran , ale Turciei şi Nordului Iraq-ului. Acste morminte-mausoleu adăpostesc în ele sinagogi evreieşti , care sânt acolo din perioada antică a captivităţii lui Israel şi Iuda în robia de 70 d ani Babilo-Persană.Atât comunităţile evreieşti cât şi mormintele sânt folosite pe post de scut-uman şi scut-arheologic contra atacurilor Israelului şi a Aliaţilor săi contra Iranului. 3. Pe religia yezidă(yazdină) –samaelicăde origine zoroastriană a provinciei central iraniene Yazd. Locuitorii săi adoră pe Diavol , Îngerul Păun numit în limba farsi Melek Taus sau Samael numele de Înger a lui Satan de dintatea căderii din cerurile Yahwiste. Această religie are temple şi mânăstiri .Iar locul central sau casa lui Satan fiind Muntele Laleş (Lilith) la 40km de Mosul Iraq în zona controlată de iranieni. Din acest loc yazdinii aşteaptă să se întrupeze LaTaus în Leş-ul său .La’leş înseamnă Trupul Păunului.Arabii îil numesc Ibn –Iblis fiind interzis în Coran.Evreii în numesc conform Bibliei din timpuri antice Bar-Nahaş sau Ben-Nahaş are şi un nume USAMA BEN-L’AEDEN. Şi nu este vorba de Osama „Împuşcatul” ci de unul din nepoţii săi. .Soţia lui Dirrna Addya fiind Prinţesă a Iranului şi descndentă naturală a lui Zoroastru şi a Şeicului Uday(Adday) ginerele profetului Mohamed care s-a răcusculat contra Profetului şi a încercat să-l asasineze. Dând naştere unei secţiuni ultra- dure a islamului ramura şiită-maavdită. Adevăratul păstrător al tainelor Satanei ,cel care i-a conservat moştenirea de mii de ani sub creştini şi sub islam. Yazdinii îl aşteaptă pe Fiul Şeicului Udday (Adday) pe Maa’avdy =Cel –Bine-Călăuzit. (fărăsăse precizeze de către cine anume?) .Maawdy nu este Mesia islamic.Islamul îl venerează pe Isa Masih(Isus Mesia) Ibn Mariam , ca Sol, Mesia şi Profet a lui Allah. Ma’awdy este IBLIS în arabă(Şeitan întrupat) sau ANTICRISTUL) omul născut din două duhuri Duhul Sfânt & Duh Satanic. De fapt aceasta este doctrina Zoroastriană iar numele (termenul farsi) de ZOARAASTRUACH/ sau
 10. 10. termenii care alcătuiesc numele . Zora -A Ha’st -Ruach= Cel Născut din Două Duhuri4. Iranul se bazează şi Programul nuclear a căror baze nucleare ,laboratoare şi centrale sânt amplasat în apropierea mormintelor profeţilor din Biblie (în spatele lor ca scut –arheologic) contra unui atac comun ebraic-creştin-islamic. Şi fiind amplasate fizic în incinta sau subteranele templelor yazdine. Este ca şi cum Iranul aşteaptă ca adevărata protecţie să le-o ofere Satan Diavolul.Acolo unde primele două scuturi eşuează (Thorah şi mormintele profeţilor) eşuează.
 11. 11. La lucru cu bicileta la centrala nucleară din Teheran . Muncitor israelian „sezonier”. Noi evrei vrem săvedem ca să apriecem asemenea construcţii ale Persiei antice ale Iranului modern.
 12. 12. Una din locurile sfinte ale religiei Yazdine Capela lui Lilith sau Altarul lui Cain distru de un raid alaviaţiei Israeliene.Cel puţin aşa spun oficial Iranienii. Posibil să-l fi dinamitat chiar ei ca să aibe motivoficial de război. Dar nouă evreilor ne convine imaginea. A fost o lovitură dată nu Iranului ci lui SATAN .Ne-am reglat tirul aş spune. Şi dacă greşim aşa...ce se întâmplă când nimerim ţinta? Ăsta-i Yahweh şiacela Israel poporul Sfânt.CAPITOLUL 1Ura Iranului este antică a început pe vremea Împăratului Babilonian-Persan Ahaşveroş, şi aÎmpărătesei Vasti. Şi a reginei Estera. Şi a lui Haman yazdinul unul din descentenţii desânge dinastic a lui Zoroastru. Care căuta ca yazdinii să atingă sfinţenia maximănecesară ca Îngerul Alugat din ceruri SATAN să redevină,să fie reabilitat ca SAMAELde către Ahura Azvurdan ,temutul Ahariman întrupat. Adică pe funcţia lui Mesia .Căpetenia Oştirilor Cereşti şi Mai-Marele Deplin în autoritate peste toţi îngerii . Funcţieşi grad pe care Satan la ocupat înainte de cădera din ceruri.Hamaan ura poporul lui Dumnezeu înainte să se rupă în trei religii monoteiste cumeste azi (iudaism,creştinism şi islam) atunci evreii şiarabii erau un popor amestecat . Şi
 13. 13. mulţi edomţi au fost luaţi în robie din Ierusalim din Nebo şi Seir şi Pustia Neghev înrobie împreună cu iudeii.Evreii din calne, Ur, Aşkepad, Aţappa,Elcana,Elcoş,Babilor,Uruk Ninive au fost deportaţi masiv temporar între Susa şiPersopolis. Acest rege a folosit ca vicleşug propria sa naştere. Fiind din mamă Persanăşi tată Babilonian a succedat la tron pe căi naturale dinastice. Şi a schimbat statutulPersiei din naţiune VASALĂ(ROABĂ / ÎN SERVILITATE PERMANENTĂ) faţă deBabilon,în naţiune aliată şi Provincie a Imperiului Babilo-Persan. În final a schimbatordinea.capitala şi reşedinţa au fost mutate definitiv din Babilon şi Niive. Reşedinţa laPersopolis, iar capitala imperiului la Susa. Apoi a amăgit Elamul şi Media formândImperiul MEDO-PERSAN.La cererea lui Haaman ,toţi iudeii şi ismaeliţii au ajuns laYAZD inima geografică a Persiei (Iranul de azi). A devenit noul lor „GOŞEN-persan”,unGetto menit să fie exterminaţi şi supravieţuitorii asimilaţi complect şi vânduţi ca sclaviprin India,Caucaz,Mongolia.Până aici nimic nou sub soare, toate imperiile su făcut aşa ceva şi înaintea lor asta aufăcut şi egiptenii. Doar că de data aceasta strămoşii mei naturali au primit de laYahweh cea mai cumplită şi usturătoare lecţie.....”aş spune recapitulare pentruHarmaghedon”. Am ajuns deportaţi geografic acasă la Satan.Până atunci şi noi evreii (strămoşii mei) erau ca voi creştinii.Considerau că au dreptulsă aprecieze după mintea lor” ce este Satan” şi ceea’ce „Nu este Satan”.Unii credeaucă are coarne şi copite alţii că este o reptilă din vremuri străvechi, un balaur, alţii că steun om asemeni zeului Set sau Ares/Marte. Alţi evrei considerau că nu există ca fiinţădeloc fiind manifestarea unor energii negative în extrem, numite malefice şi apoipersonificate.Yahweh Adonai ne avertizase” ce este Satan” şi „ce nu este Satan „şi„ce va face”,”când anume, unde anume şi cât ca intensitate şi volum”. Naţiuneamea nu a învăţat nimic ,de fapt refuzase. Aşa că a avut nevoie de „practică peteren”.Ajunşi în Yazd au aflat că Satan urăşte laptele mai ales cel din lăptucă,urăşteculoarea ALBASTRU, iar evreii erau executaţi în masă pentru tichiile(kipele) şiturbanele albastre. Acolo au fost porecliţi Al’Hwuai =CAPETE ALBASTRE.În final evreiiau fost acuzaţi de orice,pentru absolut orice ,mai ales că sânt aliaţi cu GRECIIduşmanii Persiei. De fapt nu era nevoie deloc. Jumătate din Israel sau amstecat cu
 14. 14. grecii şi aveau relaţii prin sânge. Încât din israeliţi au ajunsISRA_ELENI.(EVREI_GRECI).Acolo în yazd am aflat cine ne sânt vecinii, băştinaşii.Şi ce lecţie usturătoare avea să luă. Am aflat că adoratorii Satanei aveau o Biblie alor,culmea identică cu Thorah ebraică cu Tanach evreiesc. Doar că în versiunea lorSatan lipsea total nu exista deloc.Iar Samael (Diavolul înainte de cădere) era Înger-de-Lumină,Heruvim octotitor,Victimă împotriva căruia Mesia Căpeteniea de Vest şi Miază-zi şi naţiunea sa Israeliţii uneltesc fără temei, fără motive din invidie pură. În variantalor Samael (Diavolul înainte de cădere)ajuns satan ca victimă a urzelilor mesianice –sioniste şi acest Mesia şi Israelul său trebuiau urâţi repudiaţi,izolaţi şi apoi exterminaţicu totul şi definitiv pentru pacea Sufletească a Îngerului Păun. Sau Reabilitarea sadeplină. Băştinaşii ţinutului nu recunoşteu existenţa lui Satan,considerau că Satan nuexistă fiind o Pedeapsă Temporară şi o uneltire evreiască maximă ajunsă până înceruri. Şi de atunci a început ura iranienilor contre evreilor.Care cu trecerea anilor şi a secoellor s-a amplificat. . Aşa au ajuns strămoşii meinaturali să primească de la Yahweh cea mai cumplită şi usturătoare lecţie.....”aş spunerecapitulare pentru Harmaghedon”. Am ajuns deportaţi geografic acasă la Satan. Acumputem spune că am fost ACASĂ LA SATAN şi ştim ce lapte acru are în bucătărie , câtkefir şi câtă ambră cu cimbru.Alte confeiuni creştine pretind , revendică oficial că ştiu de unde vine ANTICRSTUL.Dar aceste culte creştine nu aveau experienţa noastră în varianta lor pe pielea lor. Aşacă „bat câmpii toate”. Luteranii şi Adventiştii cred că Anticristul este Papa. Răspunsgreşit. Catolicii şi Calvinii cred că Anticristul este Luteran.chiar şi HusiţiiMetodişti(conservatori) cred că Luter a fost Anticristul.Alte Biserici au crezut şi cred căANTICRISTUL va fi evreu sau va reuşii să înşele poporul evreu. Răspuns greşit. Noiisraelienii am fost ACASĂ LA SATAN şi ştim cât orez,linte,sare şi cât piper apre prinborcane. Adică în Valea Iosafat chiar ştim pe pielea noastră cine este OMULPĂCATULUI SATAN –ÎNCARNAT.
 15. 15. Mici date necesare despre Zoroastrism şi yazdism urmate citat Biblie din Carteaesterei şi 2 Cronici.Zoroastrismul s-a format în jurul anilor 1600-1200 î.Hr. (în funcţie de sursele folosite) în nord-estul Iranului de către profetul Zoroastru, ale cărui învăţături au fost scrise în Avesta. Se credeca zoroastrismul este una dintre primele religii monoteiste din lume, dar se poate considerazoroastrismul ca un honoteism (formă de trecere între politeism și monoteism), unde existacredinţa într-un zeu principal dar nu unicul existent. Ahura Mazda este dumnezeul principal.Membrii zoroastrismului venerează focul etern ca simbol divin. Zoroastru predica dualismulbazat în lupta dintre Bine și Rău, Lumina și Întuneric. Principiul lui Zoroastru este că există unspirit bun Spenta Mainyu, identificat posterior cu Ahura Mazda și un spirit rău Angra Mainyuasimilat cu Ahriman, opuși reprezentând ziua și noaptea, viaţa și moartea. Aceste spiriteconvieţuiesc în fiecare fiinţă vie. Sursa oficială WIKIPEDIA ZOROASTRIMS
 16. 16. Rot yazdinSemne antice pentru a desemna Prezenţa lui Satan Melek Taus care se regăsesc pe bordura steaguluiiranianvran Achrana #1
 17. 17. AzvranAchrana #2UR THANGHZURVAN
 18. 18. Citate din Biblie SFÂNTA SCRIPTURĂEstera Capitolul 31. După aceste lucruri, împăratul Ahaşveroş a ridicat la putere pe Haman,fiul lui Hamedata, Agaghitul. L-a ridicat în cinste, şi a pus scaunul lui maipresus de scaunele tuturor căpeteniilor care erau lângă el.2. Toţi slujitorii împăratului, care stăteau la poarta împăratului, plecaugenunchiul şi se închinau înaintea lui Haman, căci aşa era poruncaîmpăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu seînchina.Estera Capitolul 37. În luna întâi, adică luna Nisan, în al doisprezecelea an al împăratuluiAhaşveroş, au aruncat Pur, adică sorţul, înaintea lui Haman, pentrufiecare zi şi pentru fiecare lună, până în luna a douăsprezecea, adică lunaAdar.
 19. 19. 8. Atunci Haman a zis împăratului Ahaşveroş: „În toate ţinuturileîmpărăţiei tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legideosebite de ale tuturor popoarelor şi nu ţine legile împăratului. Nu esteîn folosul împăratului să-l lase liniştit.9. Dacă împăratul găseşte cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fienimiciţi, şi eu voi cântări zece mii de talanţi de argint în mâinileslujbaşilor, ca să-i ducă în vistieria împăratului.”10. Împăratul şi-a scos inelul din deget, şi l-a dat lui Haman, fiul luiHamedata, Agaghitul(Yazditul), vrăjmaşul Iudeilor.11. Şi împăratul a zis lui Haman: „Îţi dăruiesc şi argintul şi pe poporulacesta; fă cu el ce vei voi.”Capitolul 91. În luna a douăsprezecea, adică luna Adar, în a treisprezecea zi a lunii,ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca şi hotărâreaîmpăratului, şi când vrăjmaşii Iudeilor nădăjduiseră să stăpânească pesteei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, că Iudeii au stăpânit asupravrăjmaşilor lor.2. Iudeii s-au strâns în cetăţile lor, în toate ţinuturile împăratuluiAhaşveroş, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a pututsă le stea împotrivă, căci frica de ei apucase pe toate popoarele!
 20. 20. 3. Şi toţi mai marii ţinuturilor, căpeteniile oştirii, dregătorii, slujbaşiiîmpăratului, au sprijinit pe Iudei, din pricina fricii pe care le-o insuflaMardoheu.4. Căci Mardoheu era puternic în casa împăratului, şi faima lui serăspândea în toate ţinuturile, pentru că ajungea din ce în ce mai puternic.5. Iudeii au ucis cu lovituri de sabie pe toţi vrăjmaşii lor, i-au omorât şi i-au prăpădit. Au făcut ce au vrut cu vrăjmaşii lor.6. În capitala Susa, Iudeii au ucis şi au prăpădit cinci sute de oameni,7. şi au junghiat pe Parşandata, Dalfon, Aspata,8. Porata, Adalia, Aridata,9. Parmaşta, Arizai, Aridai, şi Vaiezata,10. cei zece fii ai lui Haman, fiul lui Hamedata, vrăjmaşul Iudeilor. Dar n-au pus mâna pe averile lor.11. În ziua aceea, numărul celor ce fuseseră ucişi în capitala Susa a ajunsla cunoştinţa împăratului.12. Şi împăratul a zis împărătesei Estera: „Iudeii au ucis şi au prăpădit încapitala Susa cinci sute de oameni şi pe cei zece fii ai lui Haman. Ce vor fifăcut în celelalte ţinuturi ale împăratului?… Care-ţi este cererea? Ea îţi vafi împlinită. Ce mai doreşti? Vei căpăta.”
 21. 21. 13. Estera a răspuns: „Dacă împăratul găseşte cu cale, să fie îngăduitIudeilor care sunt la Susa să facă şi mâine după porunca de azi, şi săspânzure pe lemn pe cei zece fii ai lui Haman.”14. Şi împăratul a poruncit să se facă aşa. Porunca a fost adusă lacunoştinţa poporului din Susa. Au spânzurat pe cei zece fii ai lui Haman.15. Iudeii care se aflau în Susa s-au strâns din nou în a patrusprezecea zi alunii Adar, şi au ucis în Susa trei sute de oameni. Dar n-au pus mâna peaverile lor.16. Ceilalţi Iudei din celelalte ţinuturi ale împăratului s-au strâns şi şi-auapărat viaţa. Au căpătat astfel odihnă, scăpând de vrăjmaşii lor, şi au ucisşaptezeci şi cinci de mii din cei ce le erau vrăjmaşi. Dar n-au pus mâna peaverile lor.17. Aceste lucruri s-au întâmplat în a treisprezecea zi a lunii Adar. În ziuaa patrusprezecea, Iudeii s-au odihnit, şi au făcut din ea o zi de ospăţ şi debucurie.18. Cei ce se aflau la Susa, s-au strâns în ziua a treisprezecea şi apatrusprezecea, dar în ziua a cincisprezecea s-au odihnit, şi au făcut dinea o zi de ospăţ şi de bucurie.19. De aceea Iudeii de la ţară, care locuiesc în cetăţi fără ziduri, au făcutdin ziua a patrusprezecea a lunii Adar o zi de bucurie, de ospăţ şi desărbătoare, în care îşi trimit daruri unii altora.
 22. 22. 20. Mardoheu a scris aceste lucruri, şi a trimis scrisori tuturor Iudeilor dintoate ţinuturile împăratului Ahaşveroş, de aproape şi din depărtare.21. Le poruncea să prăznuiască în fiecare an ziua a patrusprezecea şi acincisprezecea a lunii Adar,22. ca zile în care căpătaseră odihnă, scăpând de vrăjmaşii lor. Le-aporuncit să prăznuiască luna în care întristarea lor se prefăcuse înbucurie şi jalea lor în zi de sărbătoare, şi să facă din aceste zile nişte zilede ospăţ şi de bucurie, când să-şi trimită daruri de mâncare unii altora şisă împartă daruri celor lipsiţi.23. Iudeii s-au îndatorat să facă ceea ce şi începuseră să facă şi ce lescrisese Mardoheu.24. Căci Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, vrăjmaşul tuturor Iudeilor,făcuse planul să-i piardă, şi aruncase Pur, adică sorţul, ca să-i omoare şisă-i nimicească.25. Dar Estera, venind înaintea împăratului, împăratul a poruncit în scrissă întoarcă asupra capului lui Haman planul cel rău pe care-l făcuseîmpotriva Iudeilor, şi să-l spânzure pe lemn, pe el şi pe fiii lui.26. De aceea zilele acestea s-au numit Purim, de la numirea Pur. Potrivitcu tot cuprinsul acestei scrisori, potrivit cu cele ce văzuseră ei înşişi şipotrivit cu cele ce li se întâmplaseră,
 23. 23. 27. Iudeii au luat pentru ei, pentru sămânţa lor, şi pentru toţi cei ce se vorlipi de ei, hotărârea şi îndatorirea neschimbătoare ca să prăznuiască înfiecare an aceste două zile, în felul rânduit, şi la vremea hotărâtă.28. Zilele acestea trebuiau să fie pomenite şi prăznuite din neam în neam,în fiecare familie, în fiecare ţinut şi în fiecare cetate. Şi zilele acesteaPurim nu trebuiau desfiinţate niciodată din mijlocul Iudeilor, nici să seşteargă aducerea aminte de ele printre urmaşii lor.29. Împărăteasa Estera, fata lui Abihail, şi Iudeul Mardoheu au scrisstăruitor a doua oară pentru ca să întărească scrisoarea privitoare laPurim.
 24. 24. CAPITOLUL 3 Marele secret al Iranului MelekTaus[ Îngerul Păun ] -AnticristulCURPINS TITLURI LINNK-URI INTERNEDefinirea SataneiPăcatul SATANEIÎn IudasimÎn CreştinismÎn IslamÎn Yazdism
 25. 25. Top of Page Top of PageDEFINIREA SATANEI
 26. 26. Satana (ebraică: , Satana ebraica tiberiană Śāṭān; greaca Koine:Σατανάς, Satanás; aramaică: , Śaṭanâ; arabă: , Sheikhṭaan) esteo denumire abrahamică ce se referă de obicei la un înger-procuror[1][2],demon sau zeu minor în diferite religii.O emanaţie de AUTO_CORECŢIE A ÎNTREGII DUMNEZEIRI, mai clar:-atututor fiinţelelor şi a CREAŢIEI care este direc legată de DUMNEZEU. OFINŢĂ A DUHULUI SFÂNT, care sa răzvrăti faţă de de Dumnezeul aceleidumnezeiri imense, pe care el o gestiona fără restricţie.În această calitateel a fost şi COMANDANTUL SUPREM al oştirilor cereşti , ale întreguluiCosmos , cu toate universurile,galaxiile, constelaţiile şi sisteme planetare.Singura difereţă între Iahwe DUMNEZEU şi ,SAMAEL-Satan era, că acesta nuera ÎNSUŞI DUMNEZEU.Din această poziţie a început să cârtească,săînvinuniască pe DUHUL SFÂNT, mai precis anumite DUHURI şi PUTERICOSMICE care ieşeau direct din DUHUL SFÂNT.Şi prin comerţul imens custele,cu planete, cu suflete,cu energia lor vie, cu animale,oameni,extratrereştrii sau îngeri ,ca sclavi a umplut mânia lui Dumnezeu.Din acestăpoziţia a decăzut ,a fost izgonit de ÎNSUŞI DUMNEZEU. Top of Page
 27. 27. Ieremia 51:18-5719. Dar Cel ce este partea lui Iacov ,Iahweh nu este ca ei; căci Iahweh a întocmit totul, şi Israeleste seminţia moştenirii Lui: Domnul oştirilor, este Numele Lui. Si –a zis DOMNUL,”Ocrotitorului”:(ŞATANIEL), Eşti o Fiinţă a Duhului Meu, întocmit desăvârşit:-n-ai nici un cusur!20. „Tu Mi-ai administrator a făpturilor : şi mi.ai fost un ciocan şi o unealtă de război. Amzdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărăţii prin tine.
 28. 28. Ezek. 28:13-1914. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al luiDumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.Acesta este răspunsul Bibliei. Era o un Duh de Auto-Corecţie şi Gestiune atuturor Fiinţelor cereşti. Căpetenie a Oştirilor îngereşti, ieşit din Duhul Sfânt,întocmit desăvârşit……. Până în ziua păcatului. Satan este MATRICEA CONTABILĂA TOT CE EXISTĂ CREAT ÎN CER ŞI PE PĂMÂNT(ÎNAFARĂ DE SURPRIZELE LUIIAHWEH DUMNEZEU). Undeva este FRATELE lui MESIA şi Căpetenia FIIILOR LUIDUMNEZEU.Păcatul SATANEIConform mărturiilor vechi ,află şi cu cea anume a păcătuit SAMAEL şi şi-a pierdutnumele se SAMAEL şi a câştigat numele de HAŞTAN=POTRIVNIC (SATAN) sauSETAN, SETUN variantă egipteană pentru capul oştirilor lui RA şi GARDIANULZEILOR, geamănul lui OSIRIS.SET ca spirit şi SETAN ca SPIRT MALEFICÎNCARNAT(ÎNTRUPAT). Sau .”PAZUZU PAUS” = RĂUL-PĂUN , la babiblonieni şichaldeeni Satan, din motive care ne scapă nouă oamenilor, conform tuturor textelorinclusive a textelor din BIBLIE, a primit locuinţă aici pe pământ pe MunteleDumnezeilor (a tuturor dumnezeilor) în miază-noapte, faţă de Ierusalim.SAMAEL era HERUVIM OCROTITOR .
 29. 29. ERA DESĂVÂRŞIT ÎN FRUMUSEŢEERA PERFEC ÎN ŞTIINŢĂ,AJUNS LA CEA MAI ÎNALTĂ RAFINARE A ÎNŢELEPCIUNII.A început să face comerţ cu oamenii.COMERŢUL a fost PĂCATULLui SATAN. “Dumnezeu a zis VIN SĂ DISTRUG PE TOŢI CEI CE DISTRUGPĂMÂNTUL!”.1.SAMAEL la începutul Neoliticului timpuriu, Mezolitic, conform acestor texteadunate toate, a început să vândă suflete vii, născute libere, contrapietrelor scuumpe, a aurului şi a minereurilor dewolfram,uranium,magnetită(minereuri rare sau gaze rare) pe care le ducea cucare de foc…..nu ştim unde. (undeva în spaţiu cosmic).REŢINEŢI CĂ PRIN NEGOŢ SAMAEL A DEVENIT SATANPRIN NEGOŢ A EPUIZAT TERRA DE RESURSELE NATURALE; ÎNVĂŢÂND PEOAMENI SCLAVIA SUFLETOAR VII, VÂNZAREA LOR ŞI DISTRUGEREAPLANETEI ÎN GOANA DUPĂ PUTERE ŞI BOGĂŢII MINERALE.CITAT DIN BIBLIA DUMNEZEIASCĂ(SFÂNTA SCRIPTIRĂ)Ceea ce omenirea extrage şi eploatează în prezent ,este o mică parte din ceaa cumpărat SAMAEL ,prin înşelăciune,amăgire şi ispită , attribute ale uneiînţelepciuni supreme,dar stricate, o inteligenţă bolnavă, contra firii şi contrauniversului.NATURA atât cea fizică, cât şi cea duhovnicească.energetică, au ca principiucreaţia şi tranformarea din ceva în altceva.Poţi lua ceva dacă laşi ceva înschimb, poţi folosii dacă creezi,sau dacă transformi ceva în altceva. Ideea de
 30. 30. a cumpăra atomi neutroni,electroni,fotoni,neutrino,fotini electrini sau quarqurinu există .nu poţi cumpăra DUH SFÂNT. Deşi acestea sânt legi fizice nucleareşi spirituale,totuşi comerţul –extrem şi distructiv este adânc în geneleoamenilor şi totul este comerţ-SOCIETATE DE CONSUM. Ezek. 28:13-1912. „Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, şi spune-i: ,Aşa vorbeşteDomnul, Dumnezeu:ajunsesei la cea mai înaltă desăvârşire,erai plin de înţelepciune,şi desăvârşit în frumuseţe.13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu,şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe:cu sardonic, cu topaz, cu diamant,cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir,cu rubin, cu smarald, şi cu aur;timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Ezek. 28:13-1914. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al luiDumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.15. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsitnelegiuirea în tine.16. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie, şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat depe muntele lui Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.
 31. 31. 17. Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta,cunegoţul tău necuprins. De aceea, te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor. Ezek. 28:13-1918. Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău, ţi-ai spurcat locaşurile sfinte;de aceea, scot din mijlocul tău un foc, care te mistuie, şi te prefac în cenuşă pe pământ, înainteatuturor celor ce te privesc.19. Toţi cei ce te cunosc între popoare rămân uimiţi din pricina ta; eşti nimicit, şi nu vei mai finiciodată!” Ezek. 28:13-19robit şi delşertăciune,vânt în cer!” PROVERBEAceste versete erau undeva în CARRTEA FACERII în CAPITOLELE 2,3,şi4.De acolo le-a luat David şi Solomon ,şi Isaia şi erema şi Ezekiel.Azi le găsimîn dreptul lor, ca versete în cărţile lor.Spun că erau acolo, Pentru că în Biblia SAMAELICĂ-YAZDITĂ, fiind geamănacelei ebraice se află în FACEREA (CUVINTELE LUI CAIN)Aici sa răzvrătit SAMAELIdeea, de a secătuii a mutila planeta aceasta dacă rămâne în stăpânireaomului.Dar mai eles idea lui Satan de ai vinde bucăţi de asteroizi şi meteoriţi şidiferenţa din cer a stelelelor la kg şi tonă, şi de aÎnvăţa pe om zootehnia şi agricultura două păcate grele de care omenireaeste dependentă şi a prins gustul o are în gene.
 32. 32. Ideea că celelalte fiinţe sânt turmele şi cirezile lui pentru “chilhanul “lui, cătoate celelalte fiinţe sânt sclave, bunuriCare nu au drept la spaţiu pe Terra(habitat natural) ,nu au drept nici lalibertate ,nici drept la viaţă, ci sânt menite să fie ucise pentru burta şipielea omului (hrană şi veşminte). Asta a umplut paharul mâniei luiDUMNEZEU YAHWZDAN (YAHWEH).Se pare că genele după care Dumnezeua creat omul ca model biped sânt a lui MESIA, SĂMÂNŢA_FEMEII” şi inamicullui SAMAEL. Se pare că cu el sa luptat în ceruri şi pe MESIA la făcut“MAIMUŢĂ îN CARE NU ESTE NIMIC VREDNIC,NICI O ÎNCREDERE îN EL”-PSALMÎn ebraică SAMEL foloseşte cuvântul “KUF-maimuţă”Yazdiţii trăiesc în ferma convingere, că asemeni lui Iisus Mesia care S-anăscut om şi a făcut cât a putut şi a avut timp, totul prin puterea S-a deom,dezbrăcat de Dumnezeire.La fel SAMAEL se va naşte MAAWVDI= “BINE CĂLĂUZIT”, ca om ca SAMIal Yazdinilor ca BIN’LA_ADEN(FIU AL EDENULUI) şi prin iscusinţa sa îl vadesfinţa pe MESIA definitiv, va desfinţa toţi evreii, toţi creştinii şi pe toţiislamicii…….şi păgânilor le va arăta că sânt “ NEAM PROST ŞI RASĂPROASTĂ FĂRĂ VIITOR ŞI INFERIOARĂ LUI MELEK TAUS”DIFERENŢĂ DE GENE; ABILITĂŢI dar şi MILIARDELE DE ANI ÎNTRE EI CAEXPERiENŢĂ care o are SAMAEL şi tot atâtea miliarde ani care îi lipsescomului şi omenirii.Şi la sfârşit va deveni public,oficial rebalitat , nu doariertat, nu doar tolerat şi nu doar îngăduit cum este acum SATAN.El va fi dinnou, ce a fost.
 33. 33. O EMANAŢIE A DUHULUI SFÂNT, ŞADAIM-HERUVIM OCROTItORŞi MAESTRU CONDUCĂTOR AL OŞTIRILOR CEREŞTI.
 34. 34. 2.În acele vremuri oamenii nu cunoşteau scala de valori şi renumeraţie detimpul banilor. Culegeau fructe şi animale care mureau ;şi le recoltau,pielea,coarnele,colţii,oasele şi copitele ,pentru unelte. Nu cunoşteau idea dedomesticire-forţată a animalellor(creşterea animalelor fără dreptul de a filibere) semi-domestice. Ocazional oammenii erau necrofagi, mâncau carneaunor animale mai ales cele de care se temeau, ca să le bea ,să le soarbăputerea . Samael le-a vândut pomi semi-domesticiţi.Altădată sălbateci şiiarba câmpului . Apoi le-a vândut păsări, peşti,vite şi reptile.Aşa au apărutdouă meserii noi.
 35. 35. Ambele sedentare sau semi-nomade, anume AGRICULTURA şi CREŞTEREAANIMALELOR. La origini fiind păcat-contra-lui-Dumnezeu. Apoi SAMAEL aînvăţat pe oameni cum să ţină captive fiinţe cereşti (heruvimi,şadaimi,îngericomuni). Apoi a început să dezbine oamenii şi pe unii să-vândă ca pe vite,ca pe îngeri.Convingând cumpărătorii că sânt inferiori, că sântmeniţi,predestinaţi de natură să fie “ MARFĂ DE CONSUM”,fără drept deproprietate a PROPRIEI PERSOANE şi fără LIBERTATEA NATURALĂ. Ultimagăselniţă a lui SAMAEL cu care a păcălit omenirea, a fost zeificarea şitransformarea în constelaţii.Oamenii fiind primitive la propriu nu ştiau ce-Iaşteaptă prin zeificare sau Transformarea lor în constelaţii…..aşa că aceşti nefericiţi au cumpărat stele şi planete cu resurele din ţinutul.Samael le-a vândut oamenilor bucăţi de meteoriţi căzuţi pe Terra, roci cudiverse puteri medicale terapeutice, emisii pe scala telepatică sau cumagnetism puternic care puteau devenii ELEXIR ,sau ARMĂ-SUPREMĂ deucidere în masă pentru tribul uman proto-naţiunea care o deţinea.Le-a vândut nu doar bucăţile care au căzut pe Pământ şi au avut impact cusolul ci lea calculate masa şi greutatea părţii careA rămas în cer şi orbita . A început să vândă suflete nenăscute, generaţiideparte undeva în viitor .Şi sa folosit de puterea sa asemînătoare luiDumnezeu , şi în văzul oamenilor a extracorporalizat (a scos sufletele unorCLIENŢI) din trupul lor şi le-a propulsat în spaţiu fără moarte,înainte dedecesul biologic .Producând un chin uriaş acleor suflete despărţite violent detrupul lor, dar pentru oamenii din acele vremuri a contat spectacolul unorenergii care se duceau spre anumite stele. Undeva prin acest stadiu la înfuriatpe Dumnezeu. Aşa sa întâmplat cu Perseus şi Casiopea ,sau cu Orfeu şiOrion.
 36. 36. Practic au fost pulverizaţi,spulberaţi la nivel molecular( la nivel de atomi( aufost dezintegraţi) din cartea vieţii în chinuri negrăite. Iar cei ce privieauvedeau doar spectacolul grandios. Cam pe aici SAMAEL a umplut “PLINULMÂNIEI LUI DUMNEZEU!”Prin acest schimb, negoţ, a început şi răzvrătirea lui şi RĂRZVRĂTIT=SATANia şi rămas numele. Acesta este păcatul său cereasc. Prin negoţ a învăţat peoameni ce este de valoare, şi unde sânt zăcămintele naturale, ia învăţat să leextragă,să le rafineze, chiar să le briketeze în brikete-lingou,dar ia mai învăţatceva pe oameni:__ ia învăţat să distrugă pământul şi să le placă acest lucru şi acest sentimentdistructiv.Ia învăţat să acepte suflete în robie,în ferme domestice,fărăibertate……..şi le-a insuflat plăcerea de a se mândri cu autoritatea absolutăasupra lor ,sau cu numărul turmelor de animale, sau de sclavi şi de puteri-cereşti (îngeri –sclavi). Şi ia educat că sânt născuţi superiori acestorsuflete vii, superiori peste animale ,superioari altor oameni,semenii lor,superiori chiar îngerilor. Top of Page Top of Page
 37. 37. Satan În iudaismSatana joacă diferite roluri în Tanakh, apocrife şi Noul Testament. ÎnTanakh, Satana este un înger de care se foloseşte Dumnezeu pentru a
 38. 38. încerca omul în diferite situaţii, de obicei legate de nivelul său de credinţă.Dumnezeu poate folosi puterea îngerilor săi (cum ar fi Satana) pentru atesta oamenii. În iudaism Diavolul este slujitorul fidel al lui Dumnezeu, elfiind un înger ascultător (în iudaism îngerii nu pot decât să asculte poruncilelui Dumnezeu). Evreii susţin că pasajele interpretate de creştini ca referindu-se la Diavol se refereau de fapt la nişte adversari militari ai Israelului antic.Diavolul este pe tot atât de puţin duşmanul lui Dumnezeu pe cât un procuroroarecare este duşman al statului de drept.În Talmud şi în unele lucrări cabalistice, Satana este uneori denumit Samael.În domeniile angelologiei şi demonologiei, aceasta denumire se referă uneori laîngeri şi demoni diferiţi, şi nu există consens asupra răutăţii tuturor acestorentităţi.În iudaism este numit şi SAMAEL =DENATURAREA DUMNEZEIRII, nu alui DUMNEZEU sau VENINUL LUI DUMNEZEU. Este numele lui de Înger, deŞADAIM-HERUVIM OCROTIROR, la cel mai înalt rang perceput cu minteaumană. Odată cu numele i-ar reveni şi PUTEREA DUHULUI SFÂNT în plinătateadescrisă de proorocii ISAIA;IEREMIA şi EZEKIEL (Ieşiahu,Irmiahu şiIehezjkiel),adică :1.Eşti o Fiinţă a Duhului Ieremia 51:18-572.Tu Mi-ai administrator a făpturilor Ieremia 51:18-573.SAMAEL era HERUVIM OCROTITOR . Ezek. 28:13-194.ERA DESĂVÂRŞIT ÎN FRUMUSEŢE Ezek. 28:12,135.ERA PERFEC ÎN ŞTIINŢĂ, Ezek. 28:12,135.AJUNS LA CEA MAI ÎNALTĂ RAFINARE A ÎNŢELEPCIUNII Ezek. 28:12,13Aceste afirmaţii nu –mi aparţin mie, nu sânt teorii ale oamenilor ciafirmaţiile lui DUMNEZEU, insuflate,inspirate profeţilor ISAIA;IEREMIA şiEZEKIEL. Top of Page
 39. 39. Top of PageÎn creştinismÎn creştinism, diavolul şi Satana reprezintă un înger căzut care s-a răzvrătitîmpotriva lui Dumnezeu - cel care a vorbit prin intermediul şarpelui şi atentat-o pe Eva să nu asculte porunca lui Dumnezeu. Este de asemenea
 40. 40. identificat ca acuzatorul lui Iov, ispititorul din Evanghelii şi balaurul dinApocalipsă. Poartă numele de "conducătorul demonilor" (Matei 12:24);"conducătorul lumii" şi chiar "dumnezeul acestei lumi" (2 Corinteni 4:4)Apocalipsa lui Ioan descrie cum Satana este aruncat din rai spre pământ cu"multă mânie" şi războindu-se cu adepţii lui Iisus, până ce este distruscomplet în "lacul de foc" (Apocalipsa 12:7-17; 20:10).În 1 Ioan 3:8 se spune, contrar învăţăturilor iudaismului "...că diavolulpăcătuieşte de la început." Noul Testament îl revelează pe Satana caduşman al Lui Dumnezeu şi al omului. Şi tot in acest verset este scris "FiulLui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului." În texteleapocrife şi în Noul Testament, Satana este un demon rebel, duşmanul luiDumnezeu şi al omenirii, şi întruchiparea răului. Satana mai este cunoscut şica diavolul, "Prinţul întunericului", Belzebut, Belial, Lucifer, şi Mefistofel caretrăieşte în iad sau infern.În islamn islam, Iblīs (arabă ), este diavolul principal. Este denumit de obicei înCoran Shaitan. Perspectiva islamică asupra lui Satana are atât punctecomune, cât şi diferenţe cu cele creştină şi iudaică. Top of Page
 41. 41. Top of Page În YazdismÎn sistem de credinta Yazidi, Dumnezeu a creat lumea şi creaţia este acumîn grija unui Heptad(DUH DE VIAŢĂ_EXISTENŢĂ) de şapte Sfinte fiinţe, demulte ori cunoscut sub numele de Îngeri sau Sirr elaiah (Şapte Taine).Cele şapte SFINTE TAINE DE NEHULIT sânt identice şi în BIBLIAYEZDI_SAMAELICĂ, cât şi în cea IAHVISTĂ_EBRAICĂ ( care o au creştinii şimusulmanii)
 42. 42. 1.Tainele împărăţiei cerurilor (Matei 13:3-50)2.Taina orbirii sau împietririi lui Israel (Romani 11:25)2 a.Taina lui Dumnezeu (Apocalipsa 10:7)Taina lui Israel3.Taina răpirii (1 Corinteni 15:51,52)3.Taina Bisericii (Romani 16:25; Efeseni 3:4-5)4.Taina nelegiuirii (2 Tesaloniceni 2:7,8)4a.Taina Babilonului (Apocalipsa 17:5-7)5Taina credinţei (1 Timotei 3:9)6.Taina evlaviei (1 Timotei 3:16)7.Taina celor şapte stele (Apocalipsa 1:20)Sânt dublura a două TAINE
 43. 43. 2 a.Taina lui Dumnezeu (Apocalipsa 10:7)Taina lui Israel4a.Taina Babilonului (Apocalipsa 17:5-7)Conform religiei YEZIDI(YAZDI) SAMAELICĂ, SAMAEL a făcut negoţ cuomul ia adus în stăpânire, în proprietate , animale, plante şi chiar fiinţecereşti ne-pământene sau extraterestreşi îngeri.Refuzând să se închine luiADAM, făptură primitivă1.Care nu era desîvârşită în frumuseţe2. Care dorea mărirea, stăpânirea pentru sine3. Care era departe de orice rafinament înalt al ştiinţei.4.Şi nu era desăvârşit în înţelepciuneCalităţi şi atribute pe care SAMAEL le avea de miliarde de ani, chiar şiîngerii de rang inferior aveau aceste calităţi în ei , într-o măsurăacceptabile ca să fie FIINŢE SUPREME pentru om, adevăraţi ZEI în faţa luiADAM.Yazidis venerează peTawûsê Melek pentru că a refuzat să se supună luiAdam. în timp ce evreii,creştinii şi musulmanii cred că refuzul luiSAMAEL=Iblis "să prezinte respectul şi închinare lui ADAM ia cauzat să cadădin har lui Dumnezeu, şi să devină mai târziu Satana însuşi.DUMNEZEU a adus toate fiinţele de pe pământ în faţa lui ADAM să I seînchine, să-I aucă repect şi autoritate.Şi să vadă cum le va numiomul.Conştiente că ce va scoate OMUL pe gură,aceea va rămâne şi înceruri,veşnic……fiind porunca lui YAHAZD(YAHWEH) DUMNEZEU.
 44. 44. SAMAEL fiind nu doar de RASĂ SUPERIOARĂ, chiar de RASĂ SUPREMĂ, fiindo EMANAŢIE A SFÂNTULUI DUH, s-a simţit nu doar umilit ci chiar desfinţatşi s-a răzvrătit, spunând lui DUMNEZEU:“17După ce ai făcut maimuţe şi din ele şapte neamuri , la sfârşit ai făcutomul care seamănă cu TINE:-18. totuşi este un animal, o maimuţăîndumnezeită: TALMUD(CUVINTELE LUI MOISE)-Bereşith cap2:17,18_GENEZAFACEREA BIBLIA IAHWISTĂ-EBRAICĂ capitolul218 Domnul Dumnezeu a zis: "Nu este bine ca omul să fie neştiut în ceruri şi să fiesingur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el."19 Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsărilecerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pecare-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.PSALMUL LUI SAMAEL (SATAN)“Ce este omul a să-ţi faci milă de el:- o maimuţă,o primată între neamurilelui nimic vrednic nu este în el, şi TU, DOAMNE al desăvârşirii absolute,tocmai Tu , l-ai pus mai presus de îngeri, lai încununat cu slavă, cu ştiinţămare şi cu slavă şi i-ai dat lumea în mâini?”.” Mai făcut veninul Tău,fără să-l beaumi-ai dat aspida Ta ,s-o beau ,înaintea fraţilor mei de slujbă!PSALMDumnezeu a răspuns: “ Eşti veninul Meu,amărăciunea lui Dumnezeu
 45. 45. În plinul înţelepciunii ,eşti duh zdrobit şi deşertăciune,vânt în cer!” PROVERBEAceste versete erau undeva în CARRTEA FACERII în CAPITOLELE 2,3,şi4.De acolo le-a luat David şi Solomon ,şi Isaia şi Ieremia şi Ezekiel.Azi legăsim în dreptul lor, ca versete în cărţile lor.Spun că erau acolo, Pentru că în Biblia SAMAELICĂ-YAZDITĂ, fiind geamănacelei ebraice se află în FACEREA (CUVINTELE LUI CAIN)Aici sa răzvrătit SAMAELIdeea, de a secătuii a mutila planeta aceasta dacă rămâne în stăpânireaomului.Dar mai eles idea lui Satan de ai vinde bucăţi de asteroizi şi meteoriţi şidiferenţa din cer a stelelelor la kg şi tonă, şi de aĂnvăţa pe om zootehnia şi agricultura două păcate gre de care omenireaeste dependentă şi a prins gustul o are în gene.Ideea că celelalte fiinţe sânt turmele şi cirezile lui pentru 2chilhanul “lui, cătoate celelalte fiinţe sânt sclave, bunuriCare nu au drept a spaţiu pe Terra(habitat natural) ,nu au drpt nici lalibertate ,nici drept la viaţă, ci sânt mente să fie ucise pentru burta şipielea omului (hrană şi veşminte). Asta a umplut paharul mâniei luiDUMNEZEU YAHWZDAN (YAHWEH).Se pare că genele după care Dumnezeua creat omul ca model biped sânt a lui MESIA, SĂMÂNŢA_FEMEII” şi inamicullui SAMAEL. Se pare că cu el sa luptat în ceruri şi pe MESIA la făcutŢ“MAIMUŢĂ îN CARE NU ESTE NIMIC VREDNIC,NICI O ÎNCREDERE îN EL”-PSALM
 46. 46. În ebraică SAMEL foloseşte cuvântul “KUF-maimuţă”Yazdiţii trăiesc în ferma convingere, că asemeni lui Iisus Mesia care sanăscut om şi a făcut cât a putut şi a avut timp, totul prin puterea Sa deom,dezbrăcat de Dumnezeire.La fel SAMAEL se va naşte MAAWVDI= “BINE CĂLĂUZIT”, ca om ca SAMIal Yazdinilor ca BIN’LA_ADEN(FIU AL EDENULUI) şi prin iscusinţa sa ăl vadesfinţa pe MESIA definitive, va desfinţa toţi evreii, toţi creştinii şi pe toţiislamicii…….şi păgânilor le va arăta că sânt “ NEAM PROST ŞI RASĂINFERIOARĂ LUI MELEK TAUS”DIFERENŢĂ DE GENE; ABILITĂŢI dar şi MILIARDELE DE ANI ÎNTRE EI CAEXPERiENŢĂ care o are SAMAEL şi tot atâtea miliarde ani care îi lipsescomului şi omenirii.Şi la sfârşi va deveni public,official rebalitat , nu doariertat, nu dora tolerat şi nu doar îngăduit cum este acum SATAN.El v fi dinnou, ce a fost.O EMANAŢIE A DUHULUI SFÂNT, ŞADAIM-HERUVIM OCROTItORŞi MAESTRU CONDUCĂTOR AL OŞTIRILOR CEREŞTI. CITATE BIBLICE DIN PROFEŢII ISAIA ŞI EZEKIEL
 47. 47. Isaia 14:12-14 Ezek. 28:13-1912. Cum ai căzut din cer,Luceafăr strălucitor, fiu al 12. „Fiul omului, fă un cânteczorilor! Cum ai fost doborât de jale asupra împăratuluila pământ, tu, biruitorul Tirului, şi spune-i: ,Aşaneamurilor! vorbeşte Domnul, Dumnezeu:13. Tu ziceai în inima ta: ajunsesei la cea mai înaltă,Mă voi sui în cer, îmi voi desăvârşire, erai plin deridica scaunul de domnie înţelepciune, şi desăvârşit înmai presus de stelele lui frumuseţe.Dumnezeu; voi şedea pe 13. Stăteai în Eden, grădinamuntele adunării lui Dumnezeu, şi erai acoperitdumnezeilor, la capătul cu tot felul de pietre scumpe:miazănoaptei; cu sardonic, cu topaz, cu14. mă voi sui pe vârful diamant, cu hrisolit, cu onix,norilor, voi fi ca Cel Prea cu iaspis, cu safir, cu rubin, cuÎnalt.’ smarald, şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Ezek. 28:13-19 16. Prin mărimea negoţului tău
 48. 48. 14. Erai un heruvim ocrotitor, cu te-ai umplut de silnicie, şi aiaripile întinse; te pusesem pe păcătuit; de aceea te-ammuntele cel sfânt al lui aruncat de pe muntele luiDumnezeu, şi umblai prin Dumnezeu, şi te nimicesc,mijlocul pietrelor scânteietoare. heruvim ocrotitor, din mijlocul15. Ai fost fără prihană în căile pietrelor scânteietoare.tale, din ziua, când ai fost făcut, 17. Ţi s-a îngâmfat inima dinpână în ziua când s-a găsit pricina frumuseţii tale, ţi-ainelegiuirea în tine. stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor. Ezek. 28:13-1918. Prin mulţimea nelegiuirilortale, prin nedreptatea negoţuluitău, ţi-ai spurcat locaşurilesfinte; de aceea, scot dinmijlocul tău un foc, care temistuie, şi te prefac în cenuşă
 49. 49. pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. 19. Toţi cei ce te cunosc între popoare rămân uimiţi din pricina ta; eşti nimicit, şi nu vei mai fi niciodată!” Ezek. 28:13-19Mai mult de atât, nu-şi are rostul sî fie spus.Ca esenţă o Explicaţie nu poate fie explictă, fiind în antiteză şi fără sens.Biblia prin aceste versete ofră EXPLICAŢIA,a complecta mai mult,sau peste autoritatea BIBLIEIE, estefără sens şi inututil.Aş explica o explicaţie.Biblia este cea care descoperă lucruri precise, lucruri ascunse (doar unele taine) Nu tudescoperi ,nici nu înveţi tu,BIBLIA:-ci Biblia îţi explică clar . Tu nu poţi explica oEXPLICAŢIE deja făcută clar şi limbede. Top of Page
 50. 50. Deci reţine: BIBLIA, PROFEŢII EI l-au numit deja, iau revelat numele acestuiANTICRIST., deşii multe confesiuni creştine au deja de mult variante celebre……..nu şireale.O dovadă ar fi că speculaţiile lor nu sau împlinit.Iar eicalculează,recalculează,apoi rectifică şi corectează ceva ce este eroare de system cala WINDOWS , programul de aplicaţii PC. SATAN ÎNTRUPAT în CALITATEA de MAAVDY=CEL BINE CĂLĂUZIT Omul a cărui nume este SAMW(se citeşte SAMA )= 666 SAMA-EL= este numele ceresc a lui SATAN Temporar , ca şi Dumnezeu, ,Satan a fost numit după calităţile sale malefice sau puterile sale manipulative . Diavol, (DIABLOS) _ ,Malus (MALIAS)_ latină, Marduk_asiriană, Luciferus_ latină =confuzie cu Iisus NazariteanulBelzebuth,Baal,Belian,Adramalec,Belfegos, Ayinu, Pazuzu……..şi lista poatecontinua.Dar adevăratul său nume propriu, la care ţine mult este acela de SAMAEL,numele său şi amintirea slujbei sale HERUVIM OCROTITOR, ÎN EDEN, EMANAŢIEA DUHULUI SFÂNT.SATAN ţine enorm, la acest aspect PERSONAL a fiinţei şi existenţei sale. Deci şipe pământ în forma întrupată se va numit SAMA(fără EL= DUMNEZEU)Suma valorii matematice a tuturor literelor care alcătuiesc numele său este 666.Se pot face şi alte speculaţi cu alte nume care să dea rezultatul de 666,dar ar fio cumplită şi crâncenă eroare.Ar fi înafara BIBLIEI DUMNEZEIEŞTI şi A BIBLIEI SATANICE_YAZDITE.
 51. 51. Satan ,asemeni lui iisus ţine mult să-şi împlinească în propria persoană profeţiilecare se referă explicit şi clar, despre el. Iar mama lui trebuie să fieyazdită(yazid) urmaşă dinastic de sânge-regal a prfofetului ZOROASTRU (ZOROHATRSUA) Din acest motiv el se va avea nume de familie : AL-TAUSBIN’LADEN . Iar numele mic propriu SAMA , posibil în varianta foarte răspândităîn Urali,Caucaz şi Iran, varianta de :SAMIL care este SAMA Probail varianta iraniano-caucaziană este este SAMIL AL-TAUS BIN’LADEN O variantă occidentalizată a numelui ar fi : SAM TAUSMAN -SONLADEN , ar fi transciprţia occidental germano-saxonă fidelă a numelui său uralo-iranic (yezid). (SAMA) AL-TAUS BIN LADEN= ADICĂ: SAMA PĂUNUL NĂSCUTUL EDENULUI. Yazdiţii de frica exterminării sau a hulirii lui SATAN, nu pronunţă niciodată numele ceresc al Diavolului acela de SAMAEL şi au inventat din necesitate forme derivate şi înrudite < SAMI,SAMIL >exemplu :___SAMIL BARZAEV, SAMIL DUŞANBAEV ………._____ Posibil ca OMUL_SATAN să poarte oficial în acte forma SAMIL (SAMA) AL-TAUS BIN LADEN= ADICĂ: SAMA PĂUNUL NĂSCUTUL EDENULUI. Cel aşteptat de yazdini şi profeţit de Şeicul Uday (se scrie ADAY)
 52. 52. Varianta yazdină pentru un mesia [ FALSUL-MESIA ] a lor, născutdin sângele lor cu codul lor genetic, careVa distruge evreii şi religia iudaică, pe toţi creştinii şi creştinismul şipe toţi arabii Islamic şi islamul şi orice formă de monotheism şi ar voisă ucidă pe MESIA.Ca să dobândească definiv vechea slavă şiputerea lui dintâi de “HERUVIM OCROTITOR”, “CEL BINE CĂLĂUZITDE DUMNEZEU” ,”EMANAŢIE A DUHULUI SFÂNT”1Lui Satan nu-I place Mesia=Omul2. Nu-I place deloc întunericul3.Nu-I place albastru
 53. 53. Isaia 14:29 Ben Nahash=Fiul sarpeluiBiblia îl numeşte cu două nume :Ben-Nahaş= Fiul Şarpelui şi : Ben- Numele Anticristului,numele luiLa’Eden = Născutul Edenului. Biblic.USAMA BIN-LA’DEN aşa se pronunţăîn ebraică şi arabăUSAMA este diminutivul (NELUŢU) 29. „Nu te bucura, ţara Filistenilor,ppentru SAMAEL că s-a frânt toiagul care te lovea!1. Căci din Baala rădăcina şarpelui va ieşi un basilic, şi rodul lui va fi un balaur zburător[Nahushtan- Urikkana]. Isaia 35:15 Ben Nahash=Fiul sarpelui Numele Anticristului,numele lui Biblic. 15. Acolo îşi va face cuibul fiul şarpelui ,noapte, îşi va pune ouăle, le va cloci, şi îşi va strânge puii la umbra lui nascutul Edenului; acolo se vor strânge toţi: fiecare la tovarăşul lui. Nascutul Edenului= erbaic. Ban- La’eden,fiul sarpelui =Ben Nahash Isaia 14:29
 54. 54. NAŞTEREA ANTICRISTULUI LOCAŢIA geografică29. „Nu te bucura, ţara Filistenilor, că s-a frânt toiagul care te lovea! Căci din Baalarădăcina şarpelui va ieşi un basilic, şi rodul lui va fi un balaur zburător[Nahushtan-Urikkana].Isaia 35:15 Ben Nahash=Fiul sarpeluiNumele Anticristului,numele lui Biblic.15. Acolo îşi va face cuibul fiul şarpelui ,noapte, îşi va pune ouăle, leva cloci, şi îşi va strânge puii la umbra lui nascutul Edenului; acolo se vorstrânge toţi: fiecare la tovarăşul lui.= erbaic Nascutul Edenului. =Bin-La’eden,fiul sarpelui=Ben NahashDUMNEZEU DESCOPERĂ,BIBLIA EXPLICĂ CLAR: ANTICRISTUL VA VENII DINIRAN DIN PERSIA ANTICĂ, MAI PRECIS DIN MEDIA UN REGATUNIFICAT CUPERSIA, A CĂRUI CAPITALA A FOST ORAŞUL YAZD (IŞFAHAN)ISAIA spune:”O vedenie grozavă mi s-a descoperit.... Cum înaintează vijelia de lamiazăzi, aşa vine SAMAEL el ( BEN NAHAŞ) din pustia Yazd-Raviim, dinţara înfricoşată,TemanAsupritorul asupreşte, Pustiitorul pustieşte. – „Suie-te, Elamule! Împresoară,Medio![Iran] Pustieste Pustiitorule!Căci fac să înceteze toate oftările lor, –zice Domnul.”TRADUCEREA NUMELUI PROPRIU TEMAN
 55. 55. Teman(= TEROARE [ ADICĂ MUNŢII GROAZEI]) .INDICAŢIE BIBLICĂAnticristul vine din munţii pustii ai terorii TEMAN ,din pustia cu grohotişuriYAZD-RAAVIIM a tuturor relelor,căci aşa se traduce numele pustia careînconjoară oraşul YAZD-IŞFAHAN,capitala antică a regatului bi-uniosit alImperiului Persan<MENŢIUNE ISTORICĂ:________Oraşul YAZD este oraşul biblic NOD din pustiaNOD-RAVA(Raviim) unde a fugit Cain ,unde a trăit şi unde se află leagănulgenetic şi etnografic al SEMINŢEI LUI CAIN. Tot în acest oraş sa născut profetulZOROASTRU (ZARAHASTRURA) profetul care afirma despre sine că sa născutdin două duhuri (Sfântul Duh şi duhul Satanei) şi a înfinţat DUALISMUL El sedenumea singur ÎNGERUL-PĂUN . Toate aceste referinţe şi menţiuni duc cătreSATAN din BIBLIE şi conduc direct la el şi la persoana lui întrupată.Aşa arată PUSTIA YAZD-RAVIIM ( coşmarul tuturor relelor)
 56. 56. ORAŞUL ANTIC YAZD sau aşezarea MEZOLITICĂ, NOD de dinainteaPALEOLITICULUI .Biblia spune anume că, Cain a fugit în LOCUIREA NOD larăsărit NOD (=aşezare locuită). Iar Isus spuneGENEZA_FACEREA CAP.4 VERSETUL 1616 Apoi, Cain a ieşit din Faţa Domnului, şi a locuit în ţara Nod (Adică: Fugă.), larăsărit de Eden. “1IOAN CAPITOLUL 3 CU VERSETUL12“12nu cum a fost Cain, care era de la cel rău, şi a ucis pe fratele său. Şi pentru cel-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. “Oraşul modern IŞFAHAN din IRAN, este al doilea oraş ca vechime de pe Teradupă NECROPLA IERIHON. Aici sa produs şi o mutaţie genetică a MRCA aMarkerului B din HALOGRUPUL
 57. 57. Urna şarpelui –străvechi MEDIA( BABILONIA-PERSIA)Cilindru sumerian in care Ea si Enki, in Dilum-Edinnu sant inselati de Mwrwuk-Tiamat si despartiti de Annu-IlwhimDESCOPERIT ÎN IŞFAHAN PE CARE SCRIE “CHWYUIM BI-NOUW” Celor careau viaţa în NOD” Isaia 21 :1-2,111. Prorocie asupra pustiei mării. Cum înaintează vijelia de la miazăzi, aşavine el din pustia Yazd-Raviim, din ţara înfricoşată,Teman.2. O vedenie grozavă mi s-a descoperit. Asupritorul asupreşte, pustiitorulpustieşte. – „Suie-te, Elamule! Împresoară, Medio![Iran] PustiestePustiitorule!Căci fac să înceteze toate oftările lor, – zice Domnul.”
 58. 58. Isaia:8:7-107. iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice şi mari ale Râului(Eufrat), adică pe împăratul Asiriei cu toată puterea lui; pretutindeni el vaieşi din albia lui, şi se va vărsa peste malurile lui;8. va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli, şi va ajunge până lagât. Iar aripile întinse ale oastei lui vor umple întinderea ţării tale,Emanuele!”9. Scoateţi strigăte de război cât voiţi, popoare, căci tot veţi fi zdrobite; luaţiaminte, toţi cei ce locuiţi departe! Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fizdrobiţi. Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi.10. Faceţi la planuri, cât voiţi, căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi lahotărâri cât voiţi, căci vor fi fără urmări! Căci Dumnezeu este cu noi(Emanuel).” NOUL TESTAMENT 2 Tesaloniceni 2:3-103. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci [Mesia] nu va veniînainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omulfărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării,7. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce oopreşte acum, să fie luat din drumul ei.8. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cusuflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
 59. 59. 9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, desemne şi puteri mincinoase,10. şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării,pentru că n-au primit dragosteaLUCRAREA SATANEI LUCRAREA ANTICRISTULUIIeremia 51:18-5719. Dar Cel ce este partea lui Iacov ,Iahweh nu este ca ei; căci Iahweh a întocmit totul,şi Israel este seminţia moştenirii Lui: Domnul oştirilor, este Numele Lui. Si –a zisDOMNUL ,”Ocrotitorului”:(ŞATANIEL)20. „Tu Mi-ai fost un ciocan şi o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, amnimicit împărăţii prin tine.21. Prin tine am sfărâmat pe cal şi pe călăreţul lui;22. prin tine am sfărâmat carul şi pe cel ce şedea în el. Prin tine am sfărâmat pe bărbatşi pe femeie; prin tine am sfărâmat pe bătrân şi pe copil; prin tine am sfărâmat pe tânărşi pe fată.23. Prin tine am sfărâmat pe preot şi pe păstor şi turma lui; prin tine am sfărâmat peplugar şi boii lui; prin tine am sfărâmat pe cârmuitori şi pe căpeteniile lui.MOARTEA ANTICRISTULUICITAT BIBLIC PROFETUL EZEKIEL capitolul 28 :cu versetele8,9, 102"Fiul omului, spune voievodului Tirului,care locuieşte în Nod( în Teman): "Aşavorbeşte Domnul, Dumnezeu:
 60. 60. 2 Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: "Pentru că ţi s-a îngâmfat inima şi ai zis: "Eusunt Dumnezeu, şi şed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu în mijloculmărilor", măcar că nu eşti decât om şi nu eşti Dumnezeu, măcar că îţi dai ifose caşi când ai fi Dumnezeu.3Iată că eşti mai înţelept decât Daniel, SAMA ,nici o taină nu este ascunsă de tine;4prin înţelepciunea şi priceperea ta ţi-ai făcut avere, şi ţi-ai grămădit aur şi argintulatin(uranium)şi electrum şi toate pietrele scumpe în vistieriile tale;5prin marea ta înţelepciune şi prin negoţul tău ai pustiit pământul ai vântulîntâiul suflet : ţi-ai mărit bogăţiile prin neştiinţa omului , şi prin bogăţiile tale inimaţi s-a îngâmfat foarte mult.6De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: "Pentru că îţi dai ifose ca şi când aifi Dumnezeu,7iată că voi aduce împotriva ta nişte străini, pe cele mai asupritoare dintrepopoare, cei ce iubesc pe Iaacov vor scoate sabia împotriva înţelepciunii talestrălucitoare, şi-ţi vor pângări frumuseţea.8Te vor arunca în groapă,în adâncuri şi vei muri în râsul lor, ca cei ce cadstrăpunşi de lovituri , în mijlocul mărilor în adâncul lor rece..9Vei mai zice tu atunci în faţa ucigaşului tău,gătitorul tău( bucătar): "SuntDumnezeu", măcar că eşti om şi nu Dumnezeu, sub mâna celui ce te va ucide?10 Vei muri aşa :- de moartea celor netăiaţi împrejur, de mâna străinilor departe(deTeman)! Căci Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu."
 61. 61. CITAT BIBLIC PROFETUL ISAIACapitolul 14: cu versetele6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
 62. 62. 6Cel ce, în urgia lui, lovea popoarele, cu lovituri,cu nenorociri fără răgaz, cel ce, înmânia lui, supunea neamurile, este hăituit(vânat) fără cruţare şi împins în moarte.9Locuinţa morţilor se mişcă până în adâncimile ei, ca să te primească la sosire, eatrezeşte înaintea ta umbrele, pe toţi mai marii pământului, scoală de pe scaunelelor de domnie pe toţi împăraţii neamurilor.10 Toţi iau cuvântul ca să-ţi spună: "Şi tu ai ajuns fără putere ca noi, şi tu ai ajunsca noi!"11 Strălucirea ta s-a pogorât şi ea în locuinţa morţilor, cu sunetul alăutelor tale;aşternut de viermi vei avea, şi viermii te vor acoperi.12 Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât lapământ, tu, biruitorul neamurilor!13 Tu ziceai în inima ta: "Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie maipresus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, lacapătul miazănoaptei;14 mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt."15 Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!16 Cei ce te văd se uită ţintă miraţi la tine, te privesc cu luare aminte şi zic: "Acestaeste omul care făcea să se cutremure pământul, şi zguduia împărăţiile,17 care prefăcea lumea în pustie, nimicea cetăţile şi nu dădea drumul prinşilor săide război?"
 63. 63. 18 Toţi împăraţii neamurilor, da, toţi, se odihnesc cu cinste, fiecare în mormântullui.19 Dar tu ai fost aruncat departe de mormântul tău, ca o ramură dispreţuită, ca opradă luată de la nişte oameni ucişi cu lovituri de sabie, şi aruncată pe pietreleunei gropi în adâncuri, ca un hoit călcat în picioare.20 Tu nu eşti unit cu ei în mormânt, căci ţi-ai nimicit ţara şi ţi-ai prăpădit poporul.Nu se va mai vorbi niciodată de neamul celor răi.CONCLUZIE FINALĂ_
 64. 64. 1. Ucis în adâncul mărilor,de un bucătar(gătitor) cu un ţepuş defriptură în ochi şi în piept.2.Şi ucis în mod ridicol,în râsul tuturor,în adâncul întunecat şi rece.3. Aruncat pe fundul unei gropi în adâncuri,zdrobit cu totul, ca unhoit călcat în picioare.(Ezekiel)7 , cei ce iubesc pe Iaacov vor scoate sabia împotriva înţelepciunii talestrălucitoare, şi-ţi vor pângări frumuseţea.8 Te vor arunca în groapă,în adâncuri şi vei muri în râsul lor, ca cei ce cadstrăpunşi de lovituri , în mijlocul mărilor în adâncul lor rece..9 Vei mai zice tu atunci în faţa ucigaşului tău,gătitorul tău( bucătar): "SuntDumnezeu", măcar că eşti om şi nu Dumnezeu, sub mâna celui ce te va ucide?10 Vei muri aşa :- de moartea celor netăiaţi împrejur, de mâna străinilor departe(deTeman)! Căci Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu."( Isaia)19 Dar tu ai fost aruncat departe de mormântul tău, ca o ramură dispreţuită, ca o pradăluată de la nişte oameni ucişi cu lovituri de macetă şi ţepuşă, şi aruncată pepietrele unei gropi în adâncuri, ca un hoit călcat în picioare.
 65. 65. 1. SATAN - (ebraică) adversar, opus, acuzator, Doamn de foc, infern, la sud2. LUCIFER - AMBIGUITATE (CONFUIZIE CU IISUS) este porecla de ironiecruntă a lui Iisus la romani,dar şi stindarul official al LEGIUNII FERRATA,LEGIE FERI . şi este format din silabele LEGIO –VINCIT CAPTI UMALUSFERRATA L.U.CI.FERRA era STINARDUL OFICIAL al LEGIUNII FERRATA scrisşi pe PALATUL ANTONIA în Ierusalim.În primii 300 de ani ,când creştinii erau persecutaţi romani-păgâni (politeişti) rarîl numeau CRESTUS , dar întodeauna şi în toate actele oficiale în numeauLUCIFERRA >> care pronunţat în logogramă = GLORIA(STRĂLUCIREAFERRATEI. Mai târziu creştinii Episcopatului de APUS( cel roman-catolic) au fostprimii care au schimbat numele asupra Diavolului.(Roman) aducător de lumină, iluminare, aer, luceafărul de dimineaţă, la est3. Belial - (ebraică), fără un maestru, josnicia de pe pământ, independenţa,partea de nord4. LEVIATHAN - (ebraică), şarpele din profunzimile, la mare, la vestNume Infernal:Adramelech - samariene diavolAhpuch - diavol MayaAhriman - mazdeeană diavolAmon - egiptean berbec-zeu condus de viaţă şi de reproducereApollyon - sinonim pentru Satan greacă, diavol arcAsmodeus - diavol ebraică de senzualitate şi de lux, iniţial "creatura de hotărâre"Astaroth - zeita feniciana de desfranare, echivalentul a babiloniană IshtarAzazel - (ebraică) învăţat pe om să facă arme de război, a introdus produsecosmeticeBaalberith - Canaan Domnul legământ care a fost mai târziu a făcut o diavol
 66. 66. Balaam - ebraică Diavolul de avariţie şi lăcomieBaphomet - venerat de templieri ca simbolică a lui SatanBast - zeita egipteana a placerii reprezentată de pisicăBelzebut - (ebraică) Lord of the Flies, luate de la simbolismul scarabBehemoth - personificare a lui Satan în ebraică sub forma unui elefantBeherit - nume siriacă pentru SatanBilă - Celtic zeu din IadChemoş-zeu naţional de Moabiti, mai târziu, un diavolCimeries - plimbari cu un cal negru şi normele AfricaCoyote - American Indian diavolDagon - diavol filistean răzbunat la mareDamballa - Voodoo şarpe zeulDemogorgon - numele grecesc al diavolului, se spune că nu ar trebui să fiecunoscute de muritoriiDiabolus - (greacă) "curge în jos"Dracula - nume românesc pentru diavolEmma-O - conducător japonez din IadEuronymous - prinţul grec de decesFenriz - fiul lui Loki, înfăţişată ca un lupGorgo - dim. de Demogorgon, numele grecesc al diavoluluiHaborym - sinonim ebraic pentru SatanHecate - zeita greaca a lumii interlope şi vrăjitoriaIshtar - babiloniene zeiţă a fertilităţiiKali - (Hindu) fiica lui Shiva, preoteasa ridicat de ThuggeesLilith - ebraică feminin diavol, prima sotie a lui Adam care a învăţat-l corziLoki - diavol teutonicMamona - zeul aramaică a bogăţiei şi a profituluiMania - zeita etrusc din IadMantus - zeul etrusc din IadMarduk - zeul orasului din BabilonMastema - sinonim ebraic pentru Satan
 67. 67. Melek Taus - Yezidi diavolMephisto - (greacă), cel care fereşte de lumina, q. v. FaustMetztli - zeita aztece din noapteMictian - zeul aztec al morţiiMidgard - fiul lui Loki, înfăţişată ca un şarpeMilcom - Amonitul diavolMoloch - fenician şi canaaniţilor diavolMormo - (greacă), rege al Ghouls, consoarta lui HecateNaama - ebraică diavol feminin de seductieNergal - zeul babilonian de HadesNihasa - American Indian diavolNija - în poloneză zeul lumii de dincoloO-Yama - numele japonez pentru SatanaPan - zeul grec a poftei, mai târziu retrogradat la devildomPluto - zeul grec al lumii interlopeProserpine - regina greacă a lumii interlopePwcca - nume Welsh pentru SatanRimon - diavolul sirian venerat la DamascSabazios - origine frigiană, identificat cu Dionysos, cult şarpeSaitan - echivalentul Enochian al lui SatanSammael - (ebraică) "veninul lui Dumnezeu"Samnu - Asia Centrală diavolSedit - American Indian diavolSekhmet - zeita egiptean de răzbunareSet - diavolul egipteanShaitan - numele arab pentru SatanaShiva - (hindusa) distrugatorulSupay - Inca zeul lumii de dincoloTan-mo - omologul chinez a diavolului, de lăcomie, dorinţăTchort - nume rusesc pentru Satana, "negru pe Dumnezeu"Tezcatlipoca - zeul aztec al Iadului
 68. 68. Thamuz - sumeriene lui Dumnezeu, care mai târziu a fost retrogradat la devildomThoth - zeul egiptean de magieTunrida - scandinava diavol femininTyphon - personificarea greacă a lui SatanYaotzin - zeul aztec al IaduluiYen-lo-Wang - conducător chinez din Iad
 69. 69. ACESTA A FOST SAMAEL ,UNUL DINTRE FIII LUI DUMNEZEU,CEA DINTÂI FĂPTURĂ,ADMINISTRATOR A TOT CE ESTE ÎN CERURI,HERUVIM OCROTITOR,ÎNGER DE LUMINĂ.O EMANAŢIE A DUHULUI SFÂNT………..răzvrătit şi devenitSATAN,DIAVOL.1. Ucis în adâncul mărilor,de un bucătar(gătitor) cu un ţepuş de friptură înochi şi în piept.2.Şi ucis în mod ridicol,în râsul tuturor,în adâncul întunecat şi rece.3. Aruncat pe fundul unei gropi în adâncuri,zdrobit cu totul, ca un hoitcălcat în picioare.
 70. 70. CAPITOLUL 4 BIBLIA STANICĂ UN ADEVĂR IRANIAN AL PROVINCIEI YAZDAt Mount Azhdahak la graniţă între Armenia şi Nordul Iraqului. Pietrele conţin o scriere asemeni celeiproto-sinaitice. În care este menţionat SATAN. “SAMA-EL ÎŞI RUPE EL CERTAT şi SEÎMPOTRIBVEŞTE,PEDESPIT ŞI FĂRĂ VINĂ” are 16000 de ani vechime datat la Oxfrord cu carbon 14 şiverificat la Universitatea de bio-fizică şi fizică nuclear din Teheran tot cu carbon 14. Roca estemeteoric şi se numeşte perilită. Asemenea bucăţi identice cu aceaşi structură molecular sânt la Laleşîn Templul Diavolului şi a mamei sale Lilith.În acelaşi munte ,pe platoul din faţă o structură megalitică cioplită de om un ŞARPE-PĂUN. Simbol acultului şi a prezenţei lui SATAN acolo.
 71. 71. Harta Armeniei unde sau găsit inscripţii paleolithice şi mezolitice cu referire la ŢAPUL_PĂUN. Saupoartă clar antetul „ YAH & ZS’DAN –AZA-‚ZAMTAWUS”(YAHWEH ŞI SATAN)ŢAPUL PĂUN” Toatăregiunea este plină de tuf vulcanic,granit, bazalt şi roci vulcanice. Excepţie aceste bucăţi meteorice deperlită care sar în ochi cu restul mediului înconjurător „ se bagă în seamnă „ strident cu restulpeisajului.Şi au legătură cu Satan, cu izgonirea lui din ceruri , cu Laleş şi oraşul Mosul din Nordul iraq-ului şi cu Yazd Iran. Scopul acestei lucrări nu este de a promova în lume satanismul. Ci de a aduce limpeziri arheologice şi biblice, despre ce anume este satanism şi ce nu este satanism. De obicei satanismul este asociat cu ritualuri malefice, jertfe de animale necurate,pisici,şerpi,soareci,orgii sexuale, beţii droguri .........greşit. Satan nu are ce să facă cu aceste categorii ratate, sortiţi abadonului şi eşecului reptat. El caută elite,sfinţi preoţi, pastori, profeţi care să-i fie loiali fără să primească nimic în schimb ,decât onoarea de a fi distruşi. Ori de Satan, ori de Dumnezeu ,fiindcă sau închinat Fiarei şi semnului ei.
 72. 72. Scopul pentru care am făcut acestă traducere , este acela de a şti că există.Nuvreţi voi,nici cum vă imaginaţi voi: ci aşa cum a inspirat-o MELEKTAUS(ĂNGERUL PĂUN) Satan cel Aruncat din ceruri. Şi există de cel puţin16.00 de ani.Îmi doresc să învăţaţi ceva de la sataniştii antici-originari , de la yazdinii dinIran(Persia).1. Să fiţi credincioşi lui Dumnezeu, dar nu proşti-creduli plini de superstiţii,ci convinşi:- eaxct aşa cum sânt ei în favoarea lui Satan. La acest capitol poporul lui Satan /Şeitan Iblis , ne facede râsul îngerilor pe noi POPORUL LUI DUMNEZEU:pe evrei,pe creştini,pe musulmani. Sântem plini de cutume,superstiţii ,indiferenţă şi tupeu scârbos şi de numeroasele războaie, ură şi afurisenii între. Noi,care ar trebui să fim fraţi.2. Să păzim poruncile Lui Dumnezeu , măcar atât cât le păzesc Sataniştii – yazdini pentru Samael Melek Taus(Satan). Ei nu fură,nu mint, îşi iubesc părinţii, nu curvesc au o singură nevastă toată viaţa,nu mărturisesc strâmb. Dintr-un singur motiv.INCREDIBIL MOTIV, le consumă prea mult timp fizic, din viaţa lor umană.Le aduce numai neacuzuri şi ar fi nevoiţi să nu uite ce-au minţinţit ,ca întrebaţi fiind peste ani să ştie ,să nu uite ce-au minţit. Nefăcând aceste călcări de Lege sânt într-un armistiţiu relativ cu Dumnezeu.iar timpul liber enorm care le rămâne neocupat de păcate îl folosesc să înveţe, să se bucure dar mai ales să-l slujească pe Satan. Nu pentru ei este ruşinos, ci pentru noi care ne credem POPORUL LUI DUMNEZEU.3. Ei îl iubesc pe Satan fiind de mici pregătiţi psihic să accepte că vor fi distruşi. Singura lor fericire este ajutorul şi susţinere lui Satan, în a fi iertat de Dumnezeu şi a fi restaurat în slava lui de la început şi în slujba lui de Căpetenie a îngerilor lui Dumnezeu.4. Ar fi minunat să-L iubim şi noi pe Dumnezeu necondiţionat. Adică nu pentru mântuire,nici pentru sănătate, nici pentru viaţă veşnică. Chiar dacă Dumnezeu ne-ar lepăda definitv în genna veşnică. În osânda crâncenă a cărui chinuire se urcă la ceruri în vecie. Ei fac asta ştiind clar că la capătul trudei lor exact asta îi aşteaptă:_nici o recompensă şi distrugerea totală.5. Postesc mult , se roagă mult mai mult decât evreii,creştinii şi musulmanii la un loc.6. Şi ar fi inunat să fim convinşi că tot ce este scris în Biblie este insfuflat (inspirat) de Duhul Sfânt. Culmea că ei cred ,nu se prefac.7. Ei se educă să atingă etape superioare a puterilor duhovniceşti. Ca să fie capabili , dar nu din gură, ci fizic şi energetic să facă faţă bătăliei cu Îngerii şi cu toţi finţii lui Dumnezeu. De aceea se educă,se auto-educă să atingă performanţa de a fi precum Iisus,Moise, Mohamed sau profeţii Bibliei.8. De aceea Apostolul Ioan şi Pavel ne avertizează.că:Satan caută să amagească chiar pe sfinţi dacă-i este cu putinţă!.Având trebuinţă de ei!”9. Iisus spunea:”În lume au ieşit prooroci mincinoşi şi hristoşi mincişi asemeni Mie. Să nu-i credeţi şi să nu mergeţi după ei.. Mulţi sânt atenţi doar
 73. 73. la expresia prooroci mincinoşi şi hristoşi mincionoşi!” dar puţi sânt atenţi la avertismentul lui Iisus.. ÎN LUME AU IEŞIT ASEMENI MIE.....prooroci mincinoşi şi hristoşi mincinoşi......”Aceştia au atins performanţa şi nivelul lui Iisus, suficient încât oamenii să nu fie capabili să-i deosebească pe unii de alţii.Voi sânteţi „GATA”? Sânteţi ca profeţii, sânteţi „ASEMNI LUI IISUS”? aveţistatura duhovnicească, puterea şi performanţa de a fi aproape indentici cuIISUS???Mulţi sau întrebat dacă există,cum sună o asemenea BIBLIE şi dacă este cumvaopera unui dement scelerat? Iresponsabil şi fără discernământ.probabil că esteprimul gând care vă stăpâneşte. Să spunem că Satan a păstrat ristmul şi cadenţacu Dumnezeu.
 74. 74. Puţini ştiu că BIBLIA SATANICĂ are cam aceaşi vechme cu BIBLIA DUMNEZEIEASCĂ(SFÂNTA SCRIPTURĂ) adică peste 16.000 de ani vechime ,care pot fi testaţi cu Carbon 14 şi atestaţi cu probe,texte,în piatră,os,papyrus sau pergamente de piele.FACEREA „MALIM_KHAYIN(CUVINTELE LUI CAIN) „din MELEKTAWUS I
 75. 75. Document din perioadă persană anii 321-311 BC sec II- începutul secolului III î.e.n AL-Huştan Sfarim ( Nesfânta Scriptură a lui Haşatan) are trei părţi Biblia în sine ca text varianta samaelică numită “MALIM KHAYIN,partea a II Taine samaelice şi apologetică tausică-samaelică” şi “Cartea –Întunecată adică Mesaf Reş”-În mod normal spre a nu fi distruse împreuă ,definitiv de cătremusulmani,creştini sau evrei, yazdiţiii le-au scris în trei părţiAnticul Testament ,Vechiul Testament şi Noul Testament învarianta lor tausic-samaelică(satanică).Limba documentului este un amestec de madeeană şi aramaică
 76. 76. Spre deosebire de celelalte documnete scrise în limba Kein(Cain) sau yezdin= (yzdită). Geneza[ capitolele1,2,3,] Text asemanator cu Biblia –ebreica si Dumnezeieasca.Documnetul începe cu aceste cuvinte găsite pe mânerul sigiliului lui Cain.Făcut din piele de om,scris cu sânge de om . PECETEA LUI CAIN(SEMNUL LUI CAIN)
 77. 77. De aici şi numele care-l poartă ;”BIBLIA SAMAELICĂ_TUSICĂ “, de “MALIM-KHAYN(CUVINTELE LUI CAIN)”. Curios este că sângele cu care este scrismânerul aparţine unui om din grupa B_A M 91 ancestral ramură dispărutăasimilată de B _M92-/M 98 această ramură a trăit acum 27.000-16.000 de ani înurmă pe Terra şia dipărut după ultima glaciaţiune acum 12.000 mii de ani .La fel de curios este faptul că yazdiţii au şi pe parte cromozonială (paternă)şi pe cea mitocondrială (maternă) un cod genetic asemănător B_ M93 ceeace i-ar putea transforma în urmaşii direcţi naturali a lui “Cain-Genetic” Omul acărui sânge se află pe cerneala-sanguină de pe pergament şi mânerul peceţii.Nu ştim dacă Cain-genetic este una şi aceaşi persoană cu Cain-BIBLIC;dar ştimcă yazdiţii sânt descendenţii naturali a omului , din a cărui sânge sa făcutcerneala şi sa scris pergamentul.O altă curiozitate , celulele sanguine sânt active vii .Într-o stare dehibernare(paralizie) dar vii. În timp ce la celelalte grupe după instalarearigoris mortis, apare coagularea şi dizolvarea serulu sanguine şicarbonizarea celulelor roşii( process numit şi COAGULARE. FACEREA
 78. 78. MALIM_KHAYIN(CUVINTELE LUI CAIN) din MELEK TAWUS IDocument din perioadă persană anii 321-311 BC sec II- începutulsecolului III î.e.n“AL-Huştan Sfarim ( Nesfânta Scriptură a lui Haşatan)” are trei părţiBiblia în sine ca text varianta samaelică numită MALIM KHAYIN,partea a II Taine samaelice şi apologetică tausică-samaelică şiCartea –Întunecată adică Mesaf Reş-În mod normal spre a nu fi distruse împreuă ,definitiv de cătremusulmani,creştini sau evrei, yazdiţiii le-au scris în trei părţi AnticulTestament ,Vechiul Testament şi Noul Testament în varianta lortausic-samaelică(satanică). Limba documentului este un amestec de madeeană şi aramaică
 79. 79. Spre deosebire de celelalte documnete scrise în limba Kein(Cain) sau yezdin= (yazdită). Geneza[ capitolele1,2,3,] Text asemanator cu Biblia –ebreica si Dumnezeieasca.Documnetul începe cu aceste cuvinte găsite pe mânerul sigiliului lui Cain. Făcut dinpiele de om,scris cu sânge de om . PECETEA LUI CAIN(SEMNUL LUI CAIN)
 80. 80. De aici şi numele care-l poartă ;”BIBLIA SAMAELICĂ_TAUSICĂ “, de “MALIM-KHAYN(CUVINTELE LUI CAIN)”. Curios este că sângele cu care este scris mânerulaparţine unui om din grupa B_A M 91 ancestral ramură dispărută asimilată de B_M92-/M 98 această ramură a trăit acum 27.000-16.000 de ani în urmă pe Terra şia dipărut după ultima glaciaţiune acum 12.000 mii de ani .La fel de curios este faptul că yazdiţii au şi pe parte cromozonială (paternă) şi pe ceamitocondrială (maternă) un cod genetic asemănător B_ M93 ceea ce i-ar puteatransforma în urmaşii direcţi naturali a lui “Cain-Genetic” Omul a cărui sânge se aflăpe cerneala-sanguină de pe pergament şi mânerul peceţii.Nu ştim dacă Cain-genetic este una şi aceaşi persoană cu Cain-BIBLIC;dar ştim căyazdiţii sânt descendenţii naturali a omului , din a cărui sânge sa făcut cerneala şi sascris pergamentul. O altă curiozitate , celulele sanguine sânt active vii .Într-o stare de hibernare(paralizie)dar vii. În timp ce la celelalte grupe după instalarea rigoris mortis, apare coagulareaşi dizolvarea serulu sanguin şi carbonizarea celulelor roşii( process numit şiCOAGULARE.
 81. 81. DOCUMNET ANIC ORIGINAL_FACSIMIL DIGITAL CAP1_FACEREA
 82. 82. Partea I MALIM KAHAYIN (CUVINTELE LUI CAIN) –MELEK TAUS. BIBLIASAMAELICĂ DIN YAZDAN. SEC. 12BC. _ YAZD. FACEREA CAP1.Priveşte la mărimea originală zoom. APASĂ ŞI MĂREŞTE!BIBLIA BIBLIA TANACHSATANICĂ IAHWISTĂ ÎN EBRAICĂSAMAELICĂ DUMNEZEIASCĂ1La început Dumnezeu a 1La început, Dumnezeu azis:Satan si Ingerii, a făcut făcut pe cerurile şi pămîntulcerurile şi pămîntul în şi tăriile._ElohimDumnezeierire şi voinţaLUI._ELOHIM
 83. 83. 2Pămîntul era pustiu şi gol; 2.Şi pămîntul era pustiu şipeste faţa adîncului de ape gol; peste faţa adîncului deera întunerec şi lui Satan nu ape eranegura arderilori-a plăcut întunericul gros, şi adâncului, şi Duhul luiDuhul lui Dumnezeu se Dumnezeu se mişca pemişca pe deasupra apelor. - deasupra adâculurilor abisului (apelor) -3 Si Satan a zis:” fă si lumii 3Dumnezeu a zis: ,,Să fieaceteia cum e-n cerul Tău!”. lumină!`` Şi din El aDumnezeu a zis: ,,Să fie izvorât şi-a fost a fostlumină!`` Şi a fost lumină.Şi a lumină.zis lui SAMEL Ănger deLumină. -4Dumnezeu a văzut că 4Dumnezeu a văzut călumina era bună; şiDumnezeu a despărţit lumina lumina era fără-cusur; şi ade întunerec.Si Satan si pus despărţire Dumnezeu
 84. 84. îngerii au zis:” -Desavarsit a ,între lumină şi întrelucrat Dumnezeu! Fără întunerec. - -cusur El a făcut , Euocrotesc (fac să existe)lumina ”5Dumnezeu a numit lumina 5Dumnezeu a numitzi, iar întunerecul l -a numit lumina zi, iar întunerecul lnoapte. Astfel, a fost o seară, -a numit noapte. Astfel, aşi apoi a fost o dimineaţă: fost o seară, şi apoi a fostaceasta a fost ziua întîi. o dimineaţă: ziua întîi. - -6Dumnezeu a zis: ,,Să fie o 6Dumnezeu a zis: ,,Să fieîntindere între ape, şi ea să o întindere între ape, şi eadespartă apele de ape.`` să despartă apele de ape.``
 85. 85. 7Şi Dumnezeu a făcut 7Şi Dumnezeu a făcutîntinderea, şi ea a despărţit întinderea, şi ea aapele cari sînt dedesuptul despărţit apele cari sîntîntinderii de apele cari sînt dedesuptul întinderii de -deasupra întinderii. Şi aşa a apele cari sînt deasuprafost.Şi toate puterile Duhului întinderii. Şi aşa a fost.Său, au plecat şi sau aşezatîn locaşurile lor!_Întocmai. -8Dumnezeu a numit 8Dumnezeu a numitîntinderea cer. Astfel, a fost întinderea cer. Astfel, ao seară, şi apoi a fost o fost o seară, şi apoi a fostdimineaţă: aceasta a fost o dimineaţă: aceasta aziua a doua. fost ziua a doua. -
 86. 86. -9Dumnezeu a zis: ,,Să se 9Dumnezeu a zis: ,,Să sestrîngă la un loc apele cari strîngă la un loc apele carisînt dedesuptul cerului, şi să sînt dedesuptul cerului, şise arate uscatul!`` Şi aşa a să se arate uscatul!`` Şifost. aşa a fost. - -10Dumnezeu a numit uscatul 10Dumnezeu a numitpămînt, iar grămada de ape a uscatul pămînt, iarnumit -o mări. Dumnezeu a grămada de ape a numit -ovăzut că lucrul acesta era mări. Dumnezeu a văzutbun. că lucrul acesta era bun.
 87. 87. -11Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să 11Apoi Dumnezeu a zis:dea pămîntul verdeaţă, iarbă ,,Să dea pămîntulcu sămînţă, pomi roditori, verdeaţă, iarbă cucari să facă rod după soiul sămînţă, pomi roditori,lor şi cari să aibă în ei cari să facă rod după soiulsămînţa lor pe pămînt.`` Şi lor şi cari să aibă în eiaşa a fost. Şi Satan a zis -“ sămînţa lor pe pămînt.`` ŞiNu pune pomii intre pomiilumii ca sa nu gaseşti păcat aşa a fost.in om! Şi nu-I sorti aşadestin dacă-l iubesti. La cemai pus Heruvim Ocrotitor?” - - -12Pămîntul a dat verdeaţă, 12Pămîntul a dat verdeaţă,iarbă cu sămînţă după soiul iarbă cu sămînţă dupăei, şi pomi cari fac rod şi cari soiul ei, şi pomi cari facîşi au sămînţa în ei, după rod şi cari îşi au sămînţasoiul lor. Dumnezeu a văzut în ei, după soiul lor.că lucrul acesta era bun. Şi a Dumnezeu a văzut căfăcut fără un răspuns. lucrul acesta era fără cusur.. -
 88. 88. - -13Astfel, a fost o seară, şi 13Astfel, a fost o seară, şiapoi a fost o dimineaţă: apoi a fost o dimineaţă: -aceasta a fost ziua a treia. aceasta a fost ziua a treia. -14Dumnezeu a zis: ,,Să fie 14Dumnezeu a zis: ,,Să fienişte luminători în întinderea nişte luminători încerului, ca să despartă ziua întinderea cerului, ca săde noapte; ei să fie nişte despartă ziua de noapte;semne cari să arate vremile, ei să fie nişte semne carizilele şi anii; să arate vremile, zilele şi anii;
 89. 89. 15şi să slujească de 15şi să slujească deluminători în întinderea luminători în întindereacerului, ca să lumineze cerului, ca să luminezepămîntul.`` Şi aşa a fost. pămîntul.`` Şi aşa a fost. - -16.Satan i-a zis:”Tu eşti 16Dumnezeu a făcut ceilumina lumii şi lumina lor, nu doi mari luminători, şile fă o stea care sa ardă anume: luminătorul celpeste viaţa lor :dacă esti mai mare ca să -drept, nu fă să cadă stăpînească ziua, şipucioasă ,praf si pietre ca luminătorul cel mai mic casă-I nimicesti: şi să cadă foc să stăpînească noaptea; ape ei,dacă-I iubesti, căci lasfârşit steau se va mării în făcut şi stelele. -arderi şi va arde lumea lor”azis Samael intre îngeri.Dumnezeu a făcut cei doimari luminători, şi anume:luminătorul cel mai mare casă stăpînească ziua, şi
 90. 90. luminătorul cel mai mic ca săstăpînească noaptea; a făcut -şi stelele.17Dumnezeu a zis lui 17Dumnezeu i -a aşezat înSamael:” Văd Duhl Meu în întinderea cerului, ca sătine şi asemănarea Mea: lumineze pămîntul,Heruvim Ocrotitor , vei aveauun loc al tău: Şi i -a aşezatîn întinderea cerului, ca sălumineze pămîntul, -18să stăpînească ziua şi 18să stăpînească ziua şinoaptea, şi să despartă noaptea, şi să despartălumina de întunerec. lumina de întunerec.Dumnezeu a văzut că lucrul Dumnezeu a văzut căacesta era bun.SAMEL a lucrul acesta era bun.mărurat 333 lungimi să nuardă şi ate 333 să nu îngheţeşi adâncul ei. Şi a strigat“DREPT şi VIAŢĂ-IDUMNEZU!”
 91. 91. -19Astfel, a fost o seară, şi 19Astfel, a fost o seară, şiapoi a fost o dimineaţă: apoi a fost o dimineaţă: -aceasta a fost ziua a patra. aceasta a fost ziua a patra. -20Dumnezeu a zis: ,,Să 20Dumnezeu a zis: ,,Sămişune apele de vieţuitoare, mişune apele deşi să sboare păsări deasupra vieţuitoare, şi să sboarepămîntului pe întinderea păsări deasupra --cerului.``Şi Samael a zis:”- pămîntului pe întindereacum să umple omul lumea?.. cerului.``şi să se răspândească pepamânt,daca esti drept nu-Ipune hotar.Căci ai in Duh safaci pe om.Se ve har şi - -carne ăntru Duhul Tău!”21Dumnezeu a făcut peştii 21Dumnezeu a făcut peştiicei mari şi toate vieţuitoarele cei mari şi toatecari se mişcă şi de cari vieţuitoarele cari se mişcămişună apele, după soiurile şi de cari mişună apele, -lor; a făcut şi orice pasăre după soiurile lor; a făcut şi
 92. 92. înaripată după soiul ei. orice pasăre înaripatăDumnezeu a văzut că erau după soiul ei. Dumnezeu abune. văzut că erau fără cusur. - - -22Dumnezeu le -a 22Dumnezeu le -abinecuvîntat, şi a zis: binecuvîntat, şi a zis:,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, şiumpleţi apele mărilor; să se umpleţi apele mărilor; să se -înmulţească şi păsările pe înmulţească şi păsările pepămînt``. pămînt``.
 93. 93. 23Astfel a fost o seară, şi 23Astfel a fost o seară, şiapoi a fost o dimineaţă: apoi a fost o dimineaţă: -aceasta a fost ziua a cincea. aceasta a fost ziua a cincea. -24Dumnezeu a zis: ,,Să dea 24Dumnezeu a zis: ,,Săpămîntul vieţuitoare după dea pămîntul vieţuitoaresoiul lor, vite, târâtoare şi după soiul lor, vite,fiare pământeşti, după soiul tîrîtoare şi fiarelor.`` Şi aşa a fost. pămînteşti, după soiul lor.`` Şi aşa a fost. - -25Dumnezeu a făcut fiarele 25Dumnezeu a făcutpământului după soiul lor, fiarele pămîntului dupăvitele după soiul lor şi toate

×