Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Metsokankaan yhtenäisperuskoulu

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Metsokankaan yhtenäisperuskoulu (20)

Plus par Suomen eOppimiskeskus ry (20)

Publicité

Plus récents (20)

DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Metsokankaan yhtenäisperuskoulu

 1. 1. 6Aika – Avoimet innovaatioalustat ja nopeat kokeilut • Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu yhdistävät omat innovaatio- ja kehitysympäristönsä avoimien innovaatioalustojen verkostoiksi. • Tavoitteena vahvistaa Suomen kilpailukykyä synnyttämällä palvelusektorille uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. • Oulussa keskitytään langattoman teknologian ja virtuaaliympäristöjen hyödyntämiseen uusien palveluiden luomiseksi. L Ä H T Ö T I L A N N E 1
 2. 2. 6Aika – Avoimet innovaatioalustat ja nopeat kokeilut Oulun kaupunki on tehnyt strategisen päätöksen, jolla halutaan edistää kokeilukulttuuria. Kaupungin ja yritysten välinen yhteistyö on keskeistä digitalisaatiossa. L Ä H T Ö T I L A N N E 2
 3. 3. Mitä nopeat kokeilut ovat?
 4. 4. Nopeat kokeilut Mitä? • Yhteiskehittämistä määritetyn teeman ympärillä. • Käyttäjien tarpeet ja palveluiden kehittäjät kohtaavat, käyttäjät mukana kehitystyössä • Kehittäjille nopea palaute miten palvelu toimii oikeassa ympäristössä ja millaisia kumppaneita tarvitaan • Nopeat kokeilut vauhdittavat uuden syntymistä auttamalla aikaisen vaiheen prototyypit nopeaan käytännön testaukseen • Nopeissa kokeiluissa hankitaan kokeilu – ei tuotetta tai palvelua N O P E A T K O K E I L U T 4
 5. 5. Nopeat kokeilut Miksi? • Kokeilujen avulla saadaan käyttäjiltä palaute ja kokemukset • Kokeilujen avulla halutaan tunnistaa, millaiset ratkaisut toimivat ja mihin suuntaan kehitystä kannattaa viedä • Ydin käyttäjälähtöisyys ja osallistava yhteiskehittäminen • Nopeissa kokeiluissa testatut ratkaisut auttavat määrittelemään myöhemmin mahdollisesti hankittavan tuotteen-/palvelun ominaisuuksia • Fasilitoinnin ja viestinnän näkökulmasta kokeiluohjelma on tehokkaampi tapa edetä kuin yksittäiset kokeilut ja kokeilujen oppeja voidaan hyödyntää laajemmin N O P E A T K O K E I L U T 5
 6. 6. Hyötyjä aiemmista nopeista kokeiluista • Yritykset voivat käyttää kokeilun tuloksia markkinointi- materiaalina. • Asiakastietoa ja käsitys loppukäyttäjien tarpeista. • Palautteen avulla tuotteen ominaisuuksien kehittäminen ja uusien ominaisuuksien luominen jatkossa. • Fail fast: teknologian / palvelun puutteet havaittiin nopeasti, pienin kustannuksin ja niistä opittiin. • Kokeilujen testikäyttäjät jatkoivat ja syvensivät sisällönluomista testaamaansa opaskartta-sovellukseen. N O P E A T K O K E I L U T 6
 7. 7. Oppeja aiemmista nopeista kokeiluista • Kokeiluihin osallistuvien käyttäjien hankkiminen täytyy tapahtua houkuttelevasti, massaviestintä ei välttämättä riitä. • Käyttäjäkokeilujen ajankohta on syytä suunnitella huolella, jotta kokeilu tavoittaa mahdollisimman paljon käyttäjiä • Yhtäaikainen jatkuva tuotekehitys ja testaaminen ei ole ollut kaikilla tehokkain toimintatapa – tuotteen levittäminen ei välttämättä ole optimaalista. • Kokeilun eri vaiheet kannattaa aikatauluttaa siten, että vaiheiden tuloksiin ehtii reagoida. • ”Kokeilu kannattaa – loppukäyttäjät tietävät paremmin mitä haluavat kuin ratkaisuja kehittävä yritys!” N O P E A T K O K E I L U T 7
 8. 8. Projektin roolit
 9. 9. Innovaatioalustan ja nopeiden kokeilujen roolit Toimintaympäristön omistaja Päättää ja vastaa alustan toiminnasta, johtaa alustan elinkaaren ohjausryhmää. Panostus erityisesti alkuvaiheen toimissa, kuten sääntöjen sopimisessa. Kehittäjät Tuotteiden, palveluiden ja uusien liiketoimintamallien kehittäjäyritykset, joiden tuotteet tai palvelut osallistuvat nopeisiin kokeiluihin. Fasilitaattori Järjestää yrityskumppaneiden valinnan, vastaa alustan ja nopeiden kokeilujen päivittäisestä toiminnasta sekä mahdollistaa toimijoiden onnistumisen alustalla, esimerkiksi poistamalla esteitä ja viestimällä sidosryhmille. R O O L I T 9 Käyttäjät Tuotteita tai palveluita käyttävät henkilöt, auttavat tuotteiden tai palveluiden testaamisessa ja yhteiskehityksessä. Ohjausryhmä: Osallistuminen tarpeen mukaan, esimerkiksi yhteistyökumppaneiden valintaraadissa, yhteisten sääntöjen sopimisessa sekä projektiin kuuluvissa yhteisissä tapaamisissa.
 10. 10. Aikataulu, vaiheistus ja säännöt
 11. 11. Nopeiden kokeilujen aikatauluraami N O P E A T K O K E I L U T 11 1. Avoin tarjouskierros 2. Valinta 3. Kokeilukierros (max 4kk) 4. ArviointiTeemat Opit Alustan ohjausryhm ä Arviointiraati Käyttäjät ja kokemukset Lessons learned 1kk 2kk 3kk 4kk 5kk 12.1 Kick off 15.1. – 9.2. Suunnitteluvaihe 12.2. – 4.5. Nopeiden kokeilujen toteutusvaihe, Yritykset suorittavat nopeita kokeiluja 7.5 Lopetus, palautekeskustelu yritysten kanssa, 2. maksuerä 7.5. – 18.5 Arviointi, loppuraportti 0kk 12.2 Suunnitelmien läpikäynti, 1.maksuerä Viikot 11 ja 15, Tapaamiset yritysten ja fasilitaattorin välillä
 12. 12. Säännöt ja rajoitteet Kokeilujen säännöt ja rajoitteet • Kaupungin henkilöiden projektiin käytettävissä oleva työmäärä on 1-2 HTP • Yritykset vastaavat tapahtumiensa järjestämisestä Mitä Oulun kaupunki voi tehdä / missä voi auttaa? • Löytää tarvittavat kontaktit asioiden edistämiseksi, auttaa käyttäjien kontaktoimisessa ja viestinnässä • Selventää kaupungin prosesseja ja käytäntöjä, esittää testikohteita • Antaa dataa käyttöön Missä Oulun kaupunki ei voi auttaa? • Yritysten liiketoiminnan edistämisessä N O P E A T K O K E I L U T 12
 13. 13. Yrityskohtaiset etenemissuunnitelmat
 14. 14. Yhteenveto, onnistumisen mittarit
 15. 15. Onnistumisen mittarit Yritykset • Oltiinko kokeiluihin tyytyväisiä? • Saatiinko tuotteen/palvelun jatkokehitykseen relevantteja oppeja? Oulun kaupunki • Saatiinko uusia ajatuksia tai hyötyä kokeilujen tuloksista? Y H T E E N V E T O 15
 16. 16. Oulun Yliopiston tarjonta
 17. 17. PATIO-käyttäjäfoorumi "koekäyttäjien" rekrytointiin •https://www.patiolla.fi/ •~1000 rekisteröitynyttä henkilöä, joista voidaan profiilin perusteella seuloa koekäyttäjiksi kutsuttavat henkilöt 17
 18. 18. Oulun yliopiston tarjoamaa tukea nopeille kokeiluille Professori Timo Ojala Oulun yliopisto Jokapaikan tietotekniikan tutkimuskeskus 12.1.2018 18

×