Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Suomen eOppimiskeskus ry(20)

Publicité

DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila

 1. Sphero- robottipallot Mistä ihmeestä on kyse?
 2. https://youtu.be/1NYzQiYW7tA
 3. Ohjelmoinnin opiskelun täytyy aina kytkeytyä jollakin tapaa oppilaan kokemusmaailmaan! - NÄIN TOIMIMALLA LUODAAN YHTEYS ROBOTTIEN OHJELMOINNIN JA ARKIPÄIVÄN ONGELMANRATKAISUN VÄLILLE
 4. Mitä ohjelmointi on?
 5. Ohjelmointi ja ohjelmallinen ajattelu "Koodaus on loogista ajattelua, matematiikkaa ja taidetta." Ohjelmointia ei opita samalla tavalla kuin vieraita kieliä, vaikka molemmissa onkin sanasto, lauseoppi ja kielioppi. Ohjelmointikielien sanasto on hyvin suppea, lauseoppi poikkeukseton ja kielioppi looginen. Vaikeus ei ole kielen perusteiden oppimisessa, vaan sen taitavassa käytössä. Koodaus on ongelmanratkaisua ja loogista ajattelua, mutta myös luovaa ilmaisua. "Kaikkien ei tarvitse koodata, mutta ohjelmallinen ajattelu (engl. computational thinking) on perustaito. Kaikista ei tule koodareita, mutta ohjelmallinen ajattelu on joka kansalaisen perustaito." (http://koodiaapinen.fi) 9/27/2018 5
 6. Ohjelmointikielet koostuvat kolmesta eri päärakenteesta: 1. tehdään asioita peräkkäin (ensin, sitten,...) 2. toistetaan jotakin asiaa. 3. tehdään jotakin ehdollisesti 9/27/2018 6
 7. Ihmisrobotti  Tehtävänäsi on ohjata kaveriasi antamalla yksiselitteisiä ohjeita.  Ohjaa parisi ennalta valittuun paikkaan antamalla yksinkertaisia ja tarkkoja ohjeita  Tavoitteena on harjoitella ohjelmoinnin perusasioita, eli ohjeiden antoa ja miten toimia tilanteessa, jolloin vastaan tulee vaikkapa este (seinä tms.)  Millaisia ongelmia huomaat? Miten havaitsemasi ongelmat tulisi huomioida, kun pian ohjelmoidaan ”tyhmiä” robotteja? harjoitus 1.9/27/2018 7
 8. Mikä sana on kyseessä? Miksi? 1. 2. 9/27/2018 8 harjoitus 2.
 9. Mikä sana on kyseessä? Miksi? 1. koira etana lippu lintu omena 2. etelä pallo öljy poliisi 9/27/2018 9 harjoitus 2.
 10. Salakirjoitus Käytä alla olevaa taulukkoa apuna. Mitä salakirjoituksen koodi 16 – 1 – 12 – 12 – 15 tarkoittaa? Salaa oma nimesi käyttäen taulukkoa apuna! harjoitus 3.
 11. Caesarin salakirjoitus  Selvitä parin kanssa, miten Caesarin salakirjoitus salausmenetelmä toimii.  Ratkaise, mitä alta löytyvä salakirjoitus tarkoittaa. Viereinen kuva toimii vihjeenä.  Kun olet ratkaissut salakirjoituksen, toimi saamasi ohjeen mukaan! Baarxfv byxbba, engxnvfvggr xbbqva! Xvewbvggnxnn infgnhfcncrevyyr bzva fnabva, zvgra ebg-fnynhf gbvzvv. Gäzäa wäyxrra ibvggr fvveglä grugäiääa xnxfv. Grugäiäa fnng Ghbzbygn gnv Zvxbygn. harjoitus 4.
 12. Sphero EDU- ohjelmointia - aloittaminen
 13. Mikä on Sphero? Sphero SPRK+ on tabletilla tai älypuhelimella ohjelmoitava älypallo.  Sphero on suunniteltu herättämään uteliaisuuden, luovuuden ja keksimisen ilon koodaamisen ja pelaamisen avulla.  SPRK+ on paljon muutakin, kuin robotti. Mutta myös näet, että se on ”robotti”…  SPRK+ on Spheron uusin malli: yhdistyy nopeasti, läpinäkyvä ja kestävä kirkas muovi. Vedenkestävä. (IlonaIT:n www-sivulta)
 14. Sphero EDU - tehtävä 1. 1. Käynnistä ohjelma ja yhdistä robotti tablettiin ◦ Käynnistä Sphero EDU (tai asenna se) ◦ Kirjaudu sisään tunnuksella xxxxxxx ja salasanalla xxxxxxx ◦ Voit myös käyttää ohjelmaa anonyyminä "Continue as a guest" ◦ Ota yhteys robottiin "Connect Robot" ja SPRK+ 2. Vapaa ohjaus (Drive) ◦ Kokeile Spheron liikuttamista ja hallintaa Sphero EDU-sovelluksen Drive-toiminnon kautta. ◦ Muista ensin suunnata robotti (AIM) ´ 3. Piirto-ohjaus (Draw) ◦ Valitse näytön alareunasta Programs ◦ Aloita uuden ohjelman laatiminen oikean alakulman plussalla ◦ Anna ohjelmallesi nimi jonka tunnistat ja valitse Draw. Paina lopuksi Create. ◦ Piirrä Spherolle reitti, jota sen tulee seurata.
 15. Sphero EDU - tehtävä 2. 1. Etsi itsellesi pari. Hakekaa kärrystä iPad ja yhdistäkää se Spheroon. Muuttakaa Spheron väri sellaiseksi, että tunnistatte oman robottinne. 2. Siirtykää ruudukon reunalle ja ryhtykää ohjelmoimaan robottia alta löytyvän tehtävän mukaisesti. Antakaa ohjelmallenne nimeksi monikulmio. Lue koko ohje ennen aloittamista! 3. Tarkoituksena on laatia Blocks-ohjelmoinnilla ohjelma, jossa: ◦ Sphero kulkee ruudukossa tasasivuisen kolmion ◦ Spheron nopeus saa olla korkeintaan 40. ◦ Sphero muuttaa väriä matkan varrella ◦ Saatko robotin toistamaan tekemänsä tehtävät? Kokeile Loop-komentoa! ◦ Muista Spheron suuntaus (AIM). * entä saisitko robotin kulkemaan viisikulmion muotoisen alueen?
 16. Sphero EDU - tehtävä 3. 1. Etsi itsellesi pari. Hakekaa kärrystä iPad ja yhdistäkää se Spheroon. Muuttakaa Spheron väri sellaiseksi, että tunnistatte oman robottinne. 2. Siirtykää ruudukon reunalle ja ryhtykää ohjelmoimaan robottia alta löytyvän tehtävän mukaisesti. Antakaa ohjelmallenne nimeksi kasi. Lue koko ohje ennen aloittamista! 3. Tarkoituksena on laatia Blocks-ohjelmoinnilla ohjelma, jossa: ◦ Sphero kulkee ruudukossa kahden ruudun suuruisen kahdeksikon. ◦ Spheron nopeus saa olla korkeintaan n. kolmannes maksimivauhdista. ◦ Sphero muuttaa väriä jokaisen käännöksen jälkeen ◦ Sphero huudahtaa jonkin opettajaa ilahduttavan lauseen tehtyään täyden kahdeksikon ;-) ◦ Sphero kiertää kahdeksikon neljä kertaa, eli hyödynnätte Loop-komentoa. Esitelkää lopuksi ohjelma opettajalle!
 17. lisätehtävä
 18. eNorssin ohjelmointipolku https://utafi- my.sharepoint.com/:w:/r/personal/mh57335_staff_uta_fi/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7 B076872ab-18b9-475c-9bf7-9f47f703267a%7D&action=default
 19. Ratkaisu Caesarin salakirjoitustehtävään:
 20. Mikko Horila Tampereen yliopiston normaalikoulu mikko.horila@uta.fi
Publicité