Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

eAMK webinaari: Mitä hyötyä osaamismerkeistä on?

22 vues

Publié le

Miksi osaamismerkkejä kannattaa hakea, mitä hyötyä niistä on ja missä niitä voi hyödyntää? Webinaarissa kuultiin kokemuksia osaamismerkkien hyödyntämisestä niin opiskelijan, työntekijän, oppilaitosten kuin työnantajan näkökulmista.

Katso tallenne jälkikäteen täältä: https://youtu.be/IEHjs-8aC-E

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

eAMK webinaari: Mitä hyötyä osaamismerkeistä on?

 1. 1. 1 1.11.2017-30.6.2020 / https://pelimerkit.metropolia.fi Saija Heinonen, projektipäällikkö, Metropolia AMK Saija.Heinonen@metropolia.fi
 2. 2. Osaamisen pelimerkit - partnerit Metropolia AMK + osatoteuttajat:  Haaga-Helia amk (Helsinki)  Laurea amk (Espoo, Vantaa, Hyvinkää)  Tampereen amk (Tampere)  Oulu amk (Oulu)  Amiedu (Helsinki) Muut kumppanit:  Stadin AO (Helsinki)  Turku amk (Turku)  Omnia (Espoo)  Aalto Yliopisto (Espoo)  Neogames  IGDA Finland  Helsinki Games Capital (Arcade5)  Useita pelialan yrityksiä 2
 3. 3. 3 • Valtakunnallinen • Pohjautuu ammattilaisten näkemyksiin, ei kursseihin / opetukseen
 4. 4. 4 PROFICIENCY: 1. taso, ylin taso ja ammattinimike SKILL SET: 2. taso, välitason ammattinimikkeitä (suppeampia / rajatumpia kuin ylempi) COMPETENCE: 3. taso, osaamiset. Näistä tehdään badget joita haetaan. Tietty määrä pakollisia badgeja metamerkkiin. 3 tasoa
 5. 5. 5 CONCEPTING Vaikeusasteet GOLD: Innovator, generator / kehittäjä, uudistaja (alan, ammatin) SILVER: Independent, autonomous professional / itsenäinen ammattilainen BRONZE: Basic skills and competence / perustason osaaja 3 vaikeusastetta
 6. 6. 6 One-liner, for the person who sees your badge, an HR person etc. For the applicant: what do you need to know For the reviewer / issuer: what you need to look for in assessing the badge For the applicant: What you need to send, where and how. For the reviewer: the concrete material to assess.
 7. 7. OSAAMISMERKKIEN HYÖDYT - YLEISTÄ 7 • Alan standardointia – termien ja nimikkeiden yhdenmukaistamista (vertailtavuus) • "Oppimispolkuja" alalle tähtääville ja alan vaihtajille • Helppo todeta jos osaamista on jo (esim yhden metamerkin verran), tai mitä muuta tarvitaan jos haluaa laajentaa osaamistaan samalla alalla
 8. 8. OSAAMISMERKKIEN HYÖDYT - OPPILAITOKSET 8 • Koulutusta voi rakentaa merkkikokonaisuuksia vastaavaksi: joko tutkintokoulutuksen kursseja, tai täydennyskoulutuksen kokonaisuuksia. • Osaamismerkein ohjautuva oppiminen (yksilötaso) • Motivaation lisäys ammattilaisnäkökulman vuoksi?
 9. 9. OSAAMISMERKKIEN HYÖDYT - YRITYKSET 9 • Kaaviota voi hyödyntää työpaikkailmoituksissa - hakijan voi profiloida tiettyyn kategoriaan (esim. edellytämme Level Designer hopea-tason osaamista) • Pelitaloissa hlökunnan osaamiskartoitukset merkkien pohjalta -> avautuu myös asiakkaille, kumppaneille yms.
 10. 10. eAMK-webinaari 6.11.19 Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA Tiia Kyllönen Asiantuntija,ohjaus ja edunvalvonta tiia.kyllonen@pokapoka.fi
 11. 11. Karelia-ammattikorkeakoulunopiskelijakunta POKAllaon 9 erilaista merkkiä Karelia-ammattikorkeakoulunalla openbadgefactory.com-sivustolla. (kts. merkit seuraavasta diasta) Merkkien myöntäjänänäkyy Karelia-amk,muttaPOKAlla ylläpito-oikeudet merkkiensuunnitteluunjamyöntämiseen.
 12. 12. Ilmeetmerkkeihinon tehnytPOKAnpääsihteeri(pl. Pylly ylös – lähettiläänmerkinilmeentehnytSYKETTÄ-korkeakoululiikunta). TekstitmerkkeihinsuunnitellutPOKAn ohjauksenja edunvalvonnan asiantuntija(pl. Pylly ylös –lähettiläs).
 13. 13. POKA ottimerkit käyttöön keväällä 2019. Keväästäalkaen merkkejä on myönnetty66 kappaletta,kuutta erimerkkiä. Opiskelijat ovat ladanneetkäyttöön 18 merkkiä.(kts. taulukko)
 14. 14. Vuoden 2019 lopussa tullaanmyöntämäänainakinseuraavia merkkejä (yht. noin25 kpl): OpiskelijakuntaPOKAn edustajistonjäsen Liikuntatuutori OpiskelijakuntaPOKAnhallituksenjäsen. Esimerkiksi hallituksenjäsenen merkissä on etuna,ettäsiihensaa lisäkriteereillä näkyviin, minkälaisiatehtäviäkukakinhallituksen jäsen on hoitanut(eriytyneet tehtävät).(kts. kuva)
 15. 15. POKA myöntääosan merkeistäautomaattisesti,kunmerkin kriteerit täyttyy. Esimerkiksi: Tuutori toimittaaloppuraporttinsa jatuntikirjanpitonsaja hänellemyönnetäänopintopisteet. Tämänjälkeen POKAnohjauksenja edunvalvonnan asiantuntija lähettäähänelleopenbadgefactoryn kauttasähköpostiin merkin ladattavaksi. Osan merkeistä opiskelija pyytää erikseen POKAnasiantuntijalta (esim.POKAn edustajiston/hallituksenjäsen).
 16. 16. Merkeissä etunaon esimerkiksi eri tuutoroinninmuotojen (vertaistuutori,kummiopiskelija,liikuntatuutori)osaamisen näkyväksi tekeminen.Kyseisettuutoroinninmuodot ovat Kareliassa saman kurssikuvauksen alla. Opiskelijakuntatoimintaei kaikilletyönantajilleole tuttua,joten merkkienavulla opiskelijan on helppo osoittaa kerrytetty osaaminen.
 17. 17. Miten minä ”ajauduin” osaamismerkkeihin? 2016 – 2017 tutustuminen Open Badges digitaalisiin osaamismerkkeihin
 18. 18. 2017 – 2018 omat osaamismerkit ja niiden myöntäminen
 19. 19. 2018 – 2019 peruuttamattomasti sekaisin osaamismerkeistä…
 20. 20. Avainsanat: aktiivisuus, eAMK, laatu, opiskelu, oppimisanalytiikka, verkko-ohjaus, verkko-opetus, Oppimisanalytiikan osaaja tietää, mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa. Hän ymmärtää, millaista oppimisympäristöistä ja -järjestelmistä syntyy opetuksen tueksi ja osaa sen perusteella opintojaksonsa analytiikan näkökulmasta pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Hän osaa hyödyntää opiskelijoiden ohjauksessa ja opintojen edistymisen seurannassa. Oppimisanalytiikan osaaja: • ymmärtää yleisellä tasolla oppimisanalytiikkaa sekä oppimisalustojen ja oppimisympäristöjen • löytää ja osaa tarkastella oman oppilaitoksensa oppimisalustan tuottamaa dataa • käyttää oppimisanalytiikan hyödyntämiseen tarjolla olevia analyysityökaluja ja hyödyntää niitä opintojen edistymisen ja ohjaamisen tukemiseen • osaa visualisoida oppimisanalytiikkadataa valmiilla työkaluilla • hyödyntää oppimisanalytiikan tuloksia oman työnsä kehittämisessä • tuntee tietosuojan asettamat vaatimukset oppimisanalytiikan käytölle ja tuntee oman tietosuojan näkökulmasta. Lue lisää: eamk.fi > Digipedagogiikka > Oppimisanalytiikka
 21. 21. Miksi? Miksi osaamismerkkejä kannattaa hakea, mitä hyötyä niistä on ja missä niitä voi hyödyntää? Miksi ei? - Kriteerejä täyttäessä (tai niitä kehitellessä) oppii samalla uutta - Osaamismerkit tekevät osaamisen näkyväksi myös muille - Merkit ovat samalla myös mukavia muistoja itselle - Se on yleisesti ottaen lähestulkoon hauskaa!

×