Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Ett smartare Sverige

 1. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden Ett lite smartare Sverige Digital förnyelse med medborgaren i centrum
 2. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden Sverige är mitt uppe i en digital förnyelse - som förändrar skepnad kontinuerligt • 89 % är online • 40 % av 2-åringarna är online • 84 % av internetanvändarna shoppar online • 55 % har en smartphone • 55 % har ett e-id • 160.000 är anställda i it-företag som Ericsson, Spotify, King, Minecraft
 3. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden Vår gemensamma utmaning: att accelerera den digitala förnyelsen av Sveriges offentliga sektor • Enkelhet på utsidan är komplicerat på insidan och därför trögt! • Innovationskraft och deltagande måste komma utifrån och in. En liten revolution måste till… • Integritet och säkerhet är utmaningar när myndigheter kopplar ihop sina system. • En hög användningsgrad är avgörande. • Men det går för långsamt…
 4. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden Målet: En digital förvaltning i väldsklass – som sätter medborgaren i centrum
 5. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden Nyttokalkyl på E-delegationen och e-handel Investering ca 200 mnkr (2009-2015) Hemtagning 330 mnkr (2014) ___________________ +130 mnkr Direkta nyttor besparingar om ca. 5 miljarder kr Indirekta nyttor: bättre kvalitet och bättre service
 6. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden Resultat: grundläggande komponenter för digitalisering Leveranser: 2009-2015 • Strategi: Gemensamma mål för offentlig sektor • Användartjänster och bastjänster för en digital förvaltning • E-handel i staten • En organisation för utveckling och förvaltning av smarta tjänster • En gemensam och öppen verktygslåda för digital samverkan
 7. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden OECD om nästa steg: Digital Government • En ny mognadsnivå har nåtts som innebär ett skifte från e-förvaltning till digital förvaltning. Från att använda digitala lösningar som stöd för existerande processer till att låta nya digitala lösningar påverka hur processerna ska utformas. • Digital Government (digital förvaltning) refers to the use of digital technologies, as an integrated part of governments’ modernisation strategies, to create public value. It relies on a digital government ecosystem comprised of government actors, non-governmental organisations, businesses, citizens’ associations and individuals which supports the production of and access to data, services and content through interactions with the government.
 8. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden Politikområden… Rättsväsendet Arbetsmarknadocharbetsliv Samhällsbyggandeoch bostadsförsörjning Landsbygdochlivsmedel Den digitala förnyelsen måste nu snabbas på och gå på djupet i samverkan med näringslivet Gemensamma användartjänster Gemensamma komponenter Accelererad automatisering, sjävbetjäning och användning inom ett antal utpekade områden
 9. Näringsdepartementet 4-årig satsning på en digital förnyelse av det offentliga Sverige Finansiering, organisering, styrning • Finansiering 2:6 • Ny enhet på Näring • Ny stabsmyndighet • Nytt strategiskt råd Program för ett smartare Sverige 2015 - 2018 • Initiera fler innovativa och samverkande digitala lösningar • Rulla ut och ta i förvaltning de gemensamma komponenterna • Styr och följ upp det horisontella arbetet bättre Mål 2018: smartare processer för • Bostadsbyggande, • Livsmedel, • Krishantering, • Företagande, • Vårdkedja • Nyanlända • Föräldraskap • Söka jobb • Efterlevande • …
 10. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden Utveckla fler innovativa och samverkande digitala lösningar - snabbare Digitala innovationsområden: • Samhällsbyggnad • Livsmedelskedjan • Krishantering • Företagande • Gå till arbete • Att bli efterlevande • Nyanländ • Väntar och får barn • Enklare föräldraskapserkännande I nära samverkan med näringsliv och organisationer! Innovationskraften måste komma utifrån och in.
 11. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden Mitt Sverige: I öppen samverkan med organisationer och näringsliv • Ett nytt institut för forskning och utveckling av digital förvaltning • Ideell förening agerar beställare av förkommersiell forskning och utveckling utanför LOU • eGovLab i Kista NOD • Grundande och associerade parter • Öppenhetsprincip • Standardiserade innovationsupphandlingar • Acceleration av idéer och startups inom ramen för korta program • Kommersialiseringsstöd och Govstore.se
 12. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden Marknaden för smarta samhällslösningar är stor • Readsoft har 96% av världsmarknaden • Mobilearn expanderar till Canada, USA och UK • Två indiska städer slöt samverkansavtal om smarta lösningar för städer med USA - okänd omfattning • 2,2 trillion dollar resp. 1 trillion dollar
 13. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden Rulla ut och ta i förvaltning de gemensamma komponenterna Utrullning av gemensamma digitala lösningar • Svensk e-legitimation • Mina meddelanden • E-arkiv • Ekonomiskt bistånd (sammansatt bastjänst) • Mina ärenden och uppgifter Långsiktig förvaltning (styrning, organisering och finansiering) av gemensamma komponenter • Bastjänster • Grunddata • ”Govshare.se”
 14. Ministry of Enterprise and innovation Government Offices of Sweden Styr och följ upp det horisontella arbetet bättre • Översyn av lagstiftning och reglering • Bättre löpande styrning och uppföljning • Ny stabsmyndighet - ESV • Nytt strategiskt råd • Uppdrag att följa upp myndigheternas it-användning och it-mognad • Nytt institut för forskning och utveckling av digital förvaltning

Notes de l'éditeur

 1. Finnish, Timo Valli, respons to Swedish ambitions – we are much more modest, our only ambition is to be better than Sweden. Bahrein: thats not fair, we don’t do taxes.
 2. Government strategy set down three strategic priorities of the government
 3. The E-delegation is a government committee that was put in place to simplify life for citizens by increasing collaboration between agencies with the help of digital means. Here are some of their deliverables: Basic infrastructural services (Tjänsterna) New electronic identification system System for secure messaging Secure exchange of information Frameworks for collaboration (Digital samverkan) Guidelines Architectural principles Contracts Legal frameworks Catalogues of common resources Organisational structure for collaboration (Organisationerna) Shared service centre eID board
 4. Regeringen satsar sammanlagt 250 mnkr för att det offentliga Sverige ska nå värdsklass. Finansieringen sker genom en omfördelning från Vinnovas sakanslag och it-intensiva myndigheters förvaltningsanslag till denna satsning på gemensam e-förvaltning. Medlen ska under 4 års tid användas för att: främja nya smarta digitala lösningar införa vissa gemensamma funktioner, t.ex. e-legitimationer, så att myndigheterna länkas samman och agerar sammanhållet gentemot medborgare och företag. förbättra samordningen, styrning och uppföljning av myndigheterna så att utvecklingen kan gå snabbare och riskerna minimeras. Arbetet ska ske i nära samverkan med kommunsektorn och resultatet kommer att bli en enklare vardag inom ett antal områden: byggande, hälsa, föräldraskap, arbete etc. och en effektivare offentlig sektor.
 5. Välkomna till presentationen av Digitala steget.
Publicité