Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Förvaltningsgemensamma
tjänster – varför och hur?
Anna Pegelow – E-delegationen
Anna Gillquist – SKL
Definierat kundbehov
Samverkande tjänster mot
kund
Samverkande processer
(myndigheter, kommuner, företag)
Informationsutby...
Förvaltningsgemensamma tjänster i två led
Privatpersoner
och företag
Myndighet X
Ansvarar för
medborgar-
relationen
Myndig...
Samverkan sker:
- i att hantera medborgarens/företagets livshändelser (för att skapa kundnytta)
- genom att nyttja förvalt...
Exempel på förvaltningsgemensamma tjänster på G
• Mina Meddelanden • Min Ärendeöversikt
• eArkiv som tjänst
• Svensk e-leg...
Exempel på gemensamma initiativ inom
kommuner och landsting
• Gemensam förvaltning
• Gemensamma förutsättningar
• Gemensam...
En samlad bild över strategiska utvecklingsinsatser
www.nationellautvecklingsportföljen.se
En samlad bild syftar till att…
Återanvända lösningar och minska
dubbelarbete
Ge regeringen underlag och analyser
Sprida i...
Målgrupper
Vad finns i portföljen nu?
Exempel
Inom vilka sektorer/områden pågår
strategisk utveckling?
Exempel
Vilka utvecklingsinsatser utvecklar
vilken funktionalitet?
Exempel
Sök på fritext
Förändringsperspektivet
Utveckling Förvaltning
Nytta
Genomförandeperiod
Realiseringsperiod
Kronor
(-)
(+)
Perioden för för...
OK, men vad ska JAG göra nu då?
• Stöd era kunder i att tänka utanför den
egna verksamheten för att bidra till ett
mer sam...
The Swedish way….
Förvaltningsgemensamma tjänster - varför och hur
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Förvaltningsgemensamma tjänster - varför och hur

496 vues

Publié le

Gemensamma tjänster – varför och hur?
Offentlig sektor behöver också bli mer effektiv för att möta medborgarnas behov. Nationella tjänster är tjänster som utgår från behov som är gemensamma för en stor del användare och kan användas av flera offentliga aktörer. Vi förklarar vad nationella tjänster är, vilka tjänster som är på gång och vilket stöd som behövs från privat sektor.
En presentation av Anna Pegelow, E-delegationen och Anna Gillquist, Sveriges Kommuner och Landsting

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Förvaltningsgemensamma tjänster - varför och hur

 1. 1. Förvaltningsgemensamma tjänster – varför och hur? Anna Pegelow – E-delegationen Anna Gillquist – SKL
 2. 2. Definierat kundbehov Samverkande tjänster mot kund Samverkande processer (myndigheter, kommuner, företag) Informationsutbyte Tjänster för informationsutbyte ”internt mellan offentliga aktörer” ”i kundmötet” Applikation Teknik ”Aktörsspecifikt” (idag ej föremål för samverkan) Förvaltningsgemensamma tjänster på olika nivå
 3. 3. Förvaltningsgemensamma tjänster i två led Privatpersoner och företag Myndighet X Ansvarar för medborgar- relationen Myndighet A Kommun B Företag F Digitala Personliga Telefon Bastjänster förmedlar information Kundmöte
 4. 4. Samverkan sker: - i att hantera medborgarens/företagets livshändelser (för att skapa kundnytta) - genom att nyttja förvaltningsgemensamma tjänster i dessa livshändelser (för att effektivisera och skapa enhetlighet både inom offentlig sektor och gentemot medborgare/företag) Samverkan med olika syften LIVSHÄNDELSER FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA TJÄNSTER
 5. 5. Exempel på förvaltningsgemensamma tjänster på G • Mina Meddelanden • Min Ärendeöversikt • eArkiv som tjänst • Svensk e-legitimation • Mina Fullmakter • Guidning och vägledning • Planeringsverktyg • Tjänste-/informationsutbyteskatalogen
 6. 6. Exempel på gemensamma initiativ inom kommuner och landsting • Gemensam förvaltning • Gemensamma förutsättningar • Gemensamma kravställningar • Gemensam utveckling • Gemensamt kundmöte • Gör rätt från början!
 7. 7. En samlad bild över strategiska utvecklingsinsatser www.nationellautvecklingsportföljen.se
 8. 8. En samlad bild syftar till att… Återanvända lösningar och minska dubbelarbete Ge regeringen underlag och analyser Sprida information och skapa kontakter
 9. 9. Målgrupper
 10. 10. Vad finns i portföljen nu?
 11. 11. Exempel Inom vilka sektorer/områden pågår strategisk utveckling?
 12. 12. Exempel Vilka utvecklingsinsatser utvecklar vilken funktionalitet?
 13. 13. Exempel Sök på fritext
 14. 14. Förändringsperspektivet Utveckling Förvaltning Nytta Genomförandeperiod Realiseringsperiod Kronor (-) (+) Perioden för förändringsinsatsen
 15. 15. OK, men vad ska JAG göra nu då? • Stöd era kunder i att tänka utanför den egna verksamheten för att bidra till ett mer sammansatt kundmöte! • Anslut till de tjänster som tas fram! • Bygg öppna lösningar som går att återanvända! • Stöd era kunder att använda det som redan är gjort! • Använd gärna E-delegationens vägledningar och metoder!
 16. 16. The Swedish way….

×