Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Gr8 kw 1 improv en tfd

287 vues

Publié le

Skeppende Kunste Drama Graad 8
Improvisasie en Opvoedkundige teater

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Gr8 kw 1 improv en tfd

  1. 1. SKEPPENDE KUNSTE: DRAMA GRAAD 8 KWARTAAL 1 IMPROVISASIE + OPVOEDKUNDIGE TEATER
  2. 2. DEFINISIE • Improviseer = aksie opmaak soos jy aangaan • Afgeronde improvisasie= ingeoefen, vir gehoor aanbied • Prakties vir KW 1= afgeronde improvisasie oor sosiale of omgewingskwessie
  3. 3. DINKSKRUM OOR OMGEWINGS/SOSIALE KWESSIE KWESSIE OORSAKE GEVOLGE OPLOSSINGS
  4. 4. STRUKTUUR • WAT gebeur? BEGIN  MIDDEL  KLIMAKS  EINDE BEGIN -vertrekpunt? Kyk na tema MIDDEL - hoe moet gebeure ontwikkel? Volgorde? KLIMAKS - dramatiese spanning die hoogste - gehoor skok/ verras EINDE - oplossing vir problem? - laat gehoor met vraag agter?
  5. 5. KARAKTERS • WIE gaan die storie vertel? - Hoeveel? Basiese konflik en tema uitbeeld - Verteller? - Koor? Lewer kommentaar op aksie
  6. 6. RUIMTE EN TYD • WAAR gaan die toneel afspeel? • WANNEER speel die toneel af? (verlede/hede/toekoms) - Konteks? Situasie en omstandighede (histories, sosiaal, of kultureel) - Hoe word ruimtes uitgebeeld? - Verloop van tyd uitbeeld?- tydspronge, terugflitse, vorentoeflitse
  7. 7. SIMBOLE • Definisie: iets wat idee of groep idees verteenwoordig • Sekere simbole= vaste betekenis (drama maskers, wit duif ens.) • Ander= nie vaste betekenis- in drama geassosieer met betekenis • Versterk opvoering
  8. 8. TEIKENGEHOOR • Spesifieke boodskap  spesifieke gehoor • Waarvan gehoor oortuig? • Watter vraag agterlaat? • Wat julle sê en hoe julle dit sê beïnvloed gehoor se reaksie • Gevangenes/ skoolkinders/ arm gemeenskap/ ouers/ besigheidsmense ens.

×