,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)

Elena Iwanowa
Elena Iwanowateacher гр. Бургас à гр. Бургас
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
Формиране на изследователско
поведение при децата чрез
работа по проекти
,,Изследователското поведение е дейност на детето
насочена към получаване и обработване на нова
информация от външното обкръжение, която се
реализира в реални условия, а не в условия на
въображаема ситуация на играта”.
доц. Д-р К. Галчева
През учебната 2014-2015г и
2015-2016г в ОДЗ ,,Звънче,,
формирахме
изследователското поведение
при децата чрез проект:
«Експериментите– най-
доброто обучение»
Този проект е финансиран с
подкрепата на Европейската
комисия по
Ключова дейност 2 –
сътрудничество за иновации и
обмен на добри практики по
програма на ЕС Еразъм+
Продължителност на проекта:
2 години
Партньори по проекта:
OBEDINENO DETSKO ZAVEDENIE 3 “ZVANCHE” BULGARIA
DOBELES SPECIALA PRIMSSKOLAS IZGLITIBAS IESTADE
“VALODINA” – LATVIA
NACIYE KABAKCI ANAOKULU – TURKEY
PRZEDSZKOLE GWIAZDECZKA – POLAND
GRADINATA NR 37 BRAILA – ROMANIA
ISTITUTO COMPRESIVO “MILITI” - ITALY
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Да се подобрят знанията и уменията на
учителите, обучението на децата да e
въз основа на практическите и
изследователските дейности.
• Да се разработят методически
материали в помощ на предучилищното обучение.
• Да се подобри качеството на образованието в участващите
страни, а също и в останалите европейски страни.
• Да се подобри учебната програма чрез използване на
иновативни методи на преподаване.
• Да се подобрят чуждоезиковите умения на учителите.
• Да се създаде по-добра информираност на образователната
система в Европа, да се засили ролята на предучилищното
образование.
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Всяка страна- участник в проекта, работи по
следните теми:
« Експерименти в областта на химията» - Латвия
«Експерименти в кухнята»- България "Експерименти
с естествени цветове - Полша «Пространството- небе
над нас» - Италия «Експерименти в областта на
физиката» - Румъния
«Експерименти с природни материали»- Турция
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
•Събиране на експериментален опит на организацията за всичките шест
теми и споделяне на опита по време на всеки международен семинар.
•Създаване на работни групи - за всяка страна.
•Заседания на работната група - веднъж месечно. Срещи на учителите -
един път в месеца (оценка на резултатите). Качването на материали, на
интернет страницата на проекта (постоянни актуализации). Комуникация
с партньорски организации чрез Skype, електронна поща, e-twinning.
Оценка на резултатите, мониторинг (редовно). Постоянно
сътрудничество с регионалните общини и местните власти. Постоянна
връзка с родителите на децата.
•Срещи с местните власти да определят условията на сътрудничеството.
•Разпространяване на информация за проектите в регионални вестници
и Интернет връзки.
•Създаване на въпросници за учителите за проучване техния опит в
провеждане на експерименти.
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
•Създаване на информационно табло на проекта.
•Международен семинар обучене и транснационална среща в Латвия.
•Създаване на уеб страница на проекта.
•Създаване на въпросници за изследване опита на родителите в
провеждането на експерименти.
•Апробация / тестване на латвийския опит на "експерименти в областта
на химията" във всяка страна-партньор.
•Рисуване на коледни поздравителни картички за партньорските
организации с използване на естествен цвят.
•Международен семинар в България
•Апробация / тестване на българския опит на "експерименти в кухнята"
във всяка страна.
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
• Международен семинар обучение в Полша. Обмяна на опит и обучение
и професионално развитие по време на работната среща на учителите «
Експерименти с естествен цвят»
• Апробация / тестване на полския опит на "Експерименти с естествен
цвят" във всяка страна. Оценяването на изпълнението на първата
година на проекта.
• Международен семинар обучение в Италия. Обмяна на опит и обучение
и професионално развитие по време на работна среща на учителите
«Пространство - небе над нас» и апробация в другите страни.
• Създаване на електронна версия на календара "ERASMUS
ЕКСПЕРИМЕНТ 2016", както и публикуване на хартиен носител.
• Създаване на карта „Моята малка екскурзия”, показва местата, където
могат да се провеждат експерименти.
• Организиране на семейни събития „Моята малка екскурзия” с помощта
на карта на града от експерименти
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
• Международен семинар обучение в Румъния. «Експерименти в областта
на физиката» и апробиране във всички страни.
• Създаване на електронна версия, съдържаща обучителни материали и
изпращане на всички партньори.
• Международно обучение семинар в Турция. Обмяна на опит и обучение
и професионално развитие по време на семинара "Експерименти с
естествени материали«.
• Събиране на снимки, видео материали и организиране на изложби
Мобилността в Европа ще позволи споделяне на добри практики и
опит в най-различен образователен контекст, обобщаване на идеи и
новаторства на съответния персонал в рамките на всяка организация-
партньор и съседните му учебни заведения.
Във връзка с изпълнение на дейностите
по проект „Експериментите – най-
доброто обучение” по програма
„Еразъм“+ ,децата с помощта на
учителите и родителите, проведоха
интересни научни опити и експерименти
в различни области.
« Експерименти в областта на
химията» - Латвия
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
Експерименти в областта на
химията ,апробирани в
ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас:
1.Балон върху бутилка
2.Водата и нейните свойства
3.Гъвкаво яйце
4.Две несъвместими
5.Звезда
6.Издухване на свещ
7.Писане с лимонов сок
8.Плаващо яйце
9.Сапунени мехури
10.Свещ във вакуум
11.Трансформацията
на яйцата
Експерименти в
областта на химията
,апробирани в ОДЗ№3
„Звънче“ гр. Бургас:
Експерименти в областта на кухнята, представени пред
учителите от страните партньори по проекта по време на
обучителния семинар в ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас:
1.Домашна лимонада
2.Кисело мляко
3.Айрян
4.Извара
5.Лаборатория за
желирани бонбони
6.Вкусни филийки
7.Майонеза
8.Целувки
9.Пухкави пуканки
10. Свойствата на млякото
11.Таратор
12.Тесто
Как да направим
истинско, българско
кисело мляко
А ако прибавим малко
вода….Какво ли ще се случи?
Страхотна напитка….Айран
А като прибавим
и краставица,
чудесна студена
супа - Таратор
"Експерименти с естествени
цветове” - Полша
Експерименти с естествени цветове ,апробирани в
ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас:
1.Изчезващо мастило
2.Магическа светлина
3.Оцветяване на вода
4.Приятелството на цветовете
5.Свесване на цветове
6.Цветна въртележка
7.Цветни мехурчета
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
«Пространството- небе над нас» -
Италия
Експерименти ,които подпомагат
усвояване на знанията за космоса
апробирани в ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас:
1.Вулкан
2.Ден и нощ
3.Вълшебство ли е ?
4.Затъмнение на Луната
5.Пумпали и слънчева система
6.Магически химикал
7.Кристали
8.Триизмерен модел на Слънчева система
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
«Експерименти в областта на
физиката» - Румъния
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
Експерименти в областта на
Физиката апробирани в
ОДЗ ,,Звънче” гр. Бургас
1. Статично елактричество
2. Клоун-акробат
3. Падат ли по едно и също време?
4. Огнеупорен балон
5. Кога ще потъне?
6. Как влияе триенето?
7. Игра във водата
8. Водна магия
«Експерименти с природни
материали»- Турция
Експерименти с естествени материали апробирани в
ОДЗ ,,Звънче” гр. Бургас
1. Как се охлаждат по-бързо напитките?
2. Подскачащо яйце
3. Водни кристали
4. Пластилин от прясно мляко
5. Оцветяване с помощта на растения
6. Защо картофите са омекнали?
7. Какво бях и как се промених
8. Танцуващи зърна
9. Как се образува дъждът?
10. Разтваряне на захар
11. Водна илюзия
12. Познай по вкуса
13. Чичко тревичко
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
Във връзка с изпълнение на дейностите по
проекта, след провеждане на обучителните
семинари в различните държави, участниците
включиха и нови експерименти.
В областта на химията:
-,, Да направим кристали”
-,, Игра с желатин”
-,, Невидимо писмо”
Експерименти в кухнята:
-,,Вкусът на храната – рецептори за вкус”
-,, Развито обоняние”
Експерименти с естествени
цветове:
-,, Отпечатък”
-,, Естествени багрила
Пространство – небе над нас
- ,, Ракета от балон”
- ,, Вулканична лава в бутилка”
В областта на Физиката:
-,, Електромагнит”
-,, Привлечени един от друг”
-,, Водно съпротивление”
Експерименти с природни материали:
- ,,Ферма за червеи”
- ,, Неуморно сърце”
Благодаря!Благодаря!
http://odz3zvanche.orghttp://odz3zvanche.org
1 sur 42

Recommandé

Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер... par
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...Elena Iwanowa
219 vues18 diapositives
тематично разпределение на клуб par
тематично разпределение на клубтематично разпределение на клуб
тематично разпределение на клубDani Parvanova
5.4K vues4 diapositives
Проект "УСПЕХ" par
Проект "УСПЕХ"Проект "УСПЕХ"
Проект "УСПЕХ"souhs
12.1K vues24 diapositives
УСПЕХ (2012-2013) par
УСПЕХ (2012-2013)УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)souhs
4.8K vues134 diapositives
Здравословно хранене par
Здравословно храненеЗдравословно хранене
Здравословно храненеElena Iwanowa
553 vues24 diapositives
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ... par
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...Sevdie Alieva
315 vues75 diapositives

Contenu connexe

Similaire à ,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)

Брошура МНПЦ Каварна par
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварнаmnpc2012
131 vues2 diapositives
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата) par
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)D. Andronova
735 vues10 diapositives
Etwinning par
EtwinningEtwinning
EtwinningD. Andronova
602 vues29 diapositives
M1 par
M1M1
M1mn121
815 vues47 diapositives
Игротека@Чуднотека par
Игротека@ЧуднотекаИгротека@Чуднотека
Игротека@ЧуднотекаStefkaLacheva
136 vues30 diapositives
наградени проекти в еTwinning портал за 2014 par
наградени проекти в еTwinning портал за 2014наградени проекти в еTwinning портал за 2014
наградени проекти в еTwinning портал за 2014Stefka Pavlova
170 vues18 diapositives

Similaire à ,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)(20)

Брошура МНПЦ Каварна par mnpc2012
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварна
mnpc2012131 vues
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата) par D. Andronova
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
D. Andronova735 vues
M1 par mn121
M1M1
M1
mn121815 vues
Игротека@Чуднотека par StefkaLacheva
Игротека@ЧуднотекаИгротека@Чуднотека
Игротека@Чуднотека
StefkaLacheva136 vues
наградени проекти в еTwinning портал за 2014 par Stefka Pavlova
наградени проекти в еTwinning портал за 2014наградени проекти в еTwinning портал за 2014
наградени проекти в еTwinning портал за 2014
Stefka Pavlova170 vues
Младежки научно-професионален център par mnpc2012
Младежки научно-професионален центърМладежки научно-професионален център
Младежки научно-професионален център
mnpc2012327 vues
Отчет на МО Хуманитарни науки par Rose Sunrise
Отчет на МО Хуманитарни наукиОтчет на МО Хуманитарни науки
Отчет на МО Хуманитарни науки
Rose Sunrise2.2K vues
индивидуален план на клуб "Зелен свят" par mnpc2012
индивидуален план на клуб "Зелен свят"индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"
mnpc2012365 vues
дг лост към бъдещото образование par megikatq
дг лост към бъдещото образованиедг лост към бъдещото образование
дг лост към бъдещото образование
megikatq523 vues
индивидуален план медийно студио par mnpc2012
индивидуален план медийно студиоиндивидуален план медийно студио
индивидуален план медийно студио
mnpc2012223 vues
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf par Sevdie Alieva
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdfеTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf
Sevdie Alieva23 vues
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
индивидуален план Fotostudio zenici par mnpc2012
индивидуален план Fotostudio zeniciиндивидуален план Fotostudio zenici
индивидуален план Fotostudio zenici
mnpc2012187 vues
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза" par mnpc2012
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
mnpc2012265 vues

Plus de Elena Iwanowa

България par
БългарияБългария
БългарияElena Iwanowa
159 vues9 diapositives
Прилагане на разнообразни методи и похвати за овладяване на агресията par
Прилагане на разнообразни методи и похвати за овладяване на агресиятаПрилагане на разнообразни методи и похвати за овладяване на агресията
Прилагане на разнообразни методи и похвати за овладяване на агресиятаElena Iwanowa
804 vues28 diapositives
Teacch - терапия и обучение на деца с аутистичния спектър par
Teacch - терапия и обучение на деца с аутистичния спектърTeacch - терапия и обучение на деца с аутистичния спектър
Teacch - терапия и обучение на деца с аутистичния спектърElena Iwanowa
1.2K vues11 diapositives
Tехники за преодоляване на стреса на работното място при учителите - тренинг par
Tехники за преодоляване на стреса на работното място при учителите - тренингTехники за преодоляване на стреса на работното място при учителите - тренинг
Tехники за преодоляване на стреса на работното място при учителите - тренингElena Iwanowa
855 vues10 diapositives
Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г. par
Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.
Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.Elena Iwanowa
2K vues36 diapositives
представяне на бюджет 2016 par
представяне на бюджет 2016представяне на бюджет 2016
представяне на бюджет 2016Elena Iwanowa
422 vues10 diapositives

Plus de Elena Iwanowa(9)

Прилагане на разнообразни методи и похвати за овладяване на агресията par Elena Iwanowa
Прилагане на разнообразни методи и похвати за овладяване на агресиятаПрилагане на разнообразни методи и похвати за овладяване на агресията
Прилагане на разнообразни методи и похвати за овладяване на агресията
Elena Iwanowa804 vues
Teacch - терапия и обучение на деца с аутистичния спектър par Elena Iwanowa
Teacch - терапия и обучение на деца с аутистичния спектърTeacch - терапия и обучение на деца с аутистичния спектър
Teacch - терапия и обучение на деца с аутистичния спектър
Elena Iwanowa1.2K vues
Tехники за преодоляване на стреса на работното място при учителите - тренинг par Elena Iwanowa
Tехники за преодоляване на стреса на работното място при учителите - тренингTехники за преодоляване на стреса на работното място при учителите - тренинг
Tехники за преодоляване на стреса на работното място при учителите - тренинг
Elena Iwanowa855 vues
Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г. par Elena Iwanowa
Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.
Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.
Elena Iwanowa2K vues
представяне на бюджет 2016 par Elena Iwanowa
представяне на бюджет 2016представяне на бюджет 2016
представяне на бюджет 2016
Elena Iwanowa422 vues
отчет на бюджет 2015 par Elena Iwanowa
отчет на бюджет 2015отчет на бюджет 2015
отчет на бюджет 2015
Elena Iwanowa306 vues
Представяне на бюджет 2015г. par Elena Iwanowa
Представяне на бюджет 2015г.Представяне на бюджет 2015г.
Представяне на бюджет 2015г.
Elena Iwanowa463 vues
Oтчет на бюджет 2014 par Elena Iwanowa
Oтчет на бюджет 2014Oтчет на бюджет 2014
Oтчет на бюджет 2014
Elena Iwanowa270 vues

,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)

 • 2. Формиране на изследователско поведение при децата чрез работа по проекти ,,Изследователското поведение е дейност на детето насочена към получаване и обработване на нова информация от външното обкръжение, която се реализира в реални условия, а не в условия на въображаема ситуация на играта”. доц. Д-р К. Галчева
 • 3. През учебната 2014-2015г и 2015-2016г в ОДЗ ,,Звънче,, формирахме изследователското поведение при децата чрез проект: «Експериментите– най- доброто обучение»
 • 4. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Ключова дейност 2 – сътрудничество за иновации и обмен на добри практики по програма на ЕС Еразъм+ Продължителност на проекта: 2 години
 • 5. Партньори по проекта: OBEDINENO DETSKO ZAVEDENIE 3 “ZVANCHE” BULGARIA DOBELES SPECIALA PRIMSSKOLAS IZGLITIBAS IESTADE “VALODINA” – LATVIA NACIYE KABAKCI ANAOKULU – TURKEY PRZEDSZKOLE GWIAZDECZKA – POLAND GRADINATA NR 37 BRAILA – ROMANIA ISTITUTO COMPRESIVO “MILITI” - ITALY
 • 6. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: • Да се подобрят знанията и уменията на учителите, обучението на децата да e въз основа на практическите и изследователските дейности. • Да се разработят методически материали в помощ на предучилищното обучение. • Да се подобри качеството на образованието в участващите страни, а също и в останалите европейски страни. • Да се подобри учебната програма чрез използване на иновативни методи на преподаване. • Да се подобрят чуждоезиковите умения на учителите. • Да се създаде по-добра информираност на образователната система в Европа, да се засили ролята на предучилищното образование.
 • 7. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Всяка страна- участник в проекта, работи по следните теми: « Експерименти в областта на химията» - Латвия «Експерименти в кухнята»- България "Експерименти с естествени цветове - Полша «Пространството- небе над нас» - Италия «Експерименти в областта на физиката» - Румъния «Експерименти с природни материали»- Турция
 • 8. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА •Събиране на експериментален опит на организацията за всичките шест теми и споделяне на опита по време на всеки международен семинар. •Създаване на работни групи - за всяка страна. •Заседания на работната група - веднъж месечно. Срещи на учителите - един път в месеца (оценка на резултатите). Качването на материали, на интернет страницата на проекта (постоянни актуализации). Комуникация с партньорски организации чрез Skype, електронна поща, e-twinning. Оценка на резултатите, мониторинг (редовно). Постоянно сътрудничество с регионалните общини и местните власти. Постоянна връзка с родителите на децата. •Срещи с местните власти да определят условията на сътрудничеството. •Разпространяване на информация за проектите в регионални вестници и Интернет връзки. •Създаване на въпросници за учителите за проучване техния опит в провеждане на експерименти.
 • 9. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА •Създаване на информационно табло на проекта. •Международен семинар обучене и транснационална среща в Латвия. •Създаване на уеб страница на проекта. •Създаване на въпросници за изследване опита на родителите в провеждането на експерименти. •Апробация / тестване на латвийския опит на "експерименти в областта на химията" във всяка страна-партньор. •Рисуване на коледни поздравителни картички за партньорските организации с използване на естествен цвят. •Международен семинар в България •Апробация / тестване на българския опит на "експерименти в кухнята" във всяка страна.
 • 10. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА • Международен семинар обучение в Полша. Обмяна на опит и обучение и професионално развитие по време на работната среща на учителите « Експерименти с естествен цвят» • Апробация / тестване на полския опит на "Експерименти с естествен цвят" във всяка страна. Оценяването на изпълнението на първата година на проекта. • Международен семинар обучение в Италия. Обмяна на опит и обучение и професионално развитие по време на работна среща на учителите «Пространство - небе над нас» и апробация в другите страни. • Създаване на електронна версия на календара "ERASMUS ЕКСПЕРИМЕНТ 2016", както и публикуване на хартиен носител. • Създаване на карта „Моята малка екскурзия”, показва местата, където могат да се провеждат експерименти. • Организиране на семейни събития „Моята малка екскурзия” с помощта на карта на града от експерименти
 • 11. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА • Международен семинар обучение в Румъния. «Експерименти в областта на физиката» и апробиране във всички страни. • Създаване на електронна версия, съдържаща обучителни материали и изпращане на всички партньори. • Международно обучение семинар в Турция. Обмяна на опит и обучение и професионално развитие по време на семинара "Експерименти с естествени материали«. • Събиране на снимки, видео материали и организиране на изложби Мобилността в Европа ще позволи споделяне на добри практики и опит в най-различен образователен контекст, обобщаване на идеи и новаторства на съответния персонал в рамките на всяка организация- партньор и съседните му учебни заведения.
 • 12. Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Експериментите – най- доброто обучение” по програма „Еразъм“+ ,децата с помощта на учителите и родителите, проведоха интересни научни опити и експерименти в различни области.
 • 13. « Експерименти в областта на химията» - Латвия
 • 15. Експерименти в областта на химията ,апробирани в ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас: 1.Балон върху бутилка 2.Водата и нейните свойства 3.Гъвкаво яйце
 • 16. 4.Две несъвместими 5.Звезда 6.Издухване на свещ 7.Писане с лимонов сок
 • 17. 8.Плаващо яйце 9.Сапунени мехури 10.Свещ във вакуум 11.Трансформацията на яйцата Експерименти в областта на химията ,апробирани в ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас:
 • 18. Експерименти в областта на кухнята, представени пред учителите от страните партньори по проекта по време на обучителния семинар в ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас: 1.Домашна лимонада 2.Кисело мляко 3.Айрян 4.Извара 5.Лаборатория за желирани бонбони 6.Вкусни филийки 7.Майонеза 8.Целувки 9.Пухкави пуканки 10. Свойствата на млякото 11.Таратор 12.Тесто
 • 19. Как да направим истинско, българско кисело мляко
 • 20. А ако прибавим малко вода….Какво ли ще се случи? Страхотна напитка….Айран А като прибавим и краставица, чудесна студена супа - Таратор
 • 22. Експерименти с естествени цветове ,апробирани в ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас: 1.Изчезващо мастило 2.Магическа светлина 3.Оцветяване на вода 4.Приятелството на цветовете 5.Свесване на цветове 6.Цветна въртележка 7.Цветни мехурчета
 • 25. Експерименти ,които подпомагат усвояване на знанията за космоса апробирани в ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас: 1.Вулкан 2.Ден и нощ 3.Вълшебство ли е ? 4.Затъмнение на Луната 5.Пумпали и слънчева система 6.Магически химикал 7.Кристали 8.Триизмерен модел на Слънчева система
 • 28. «Експерименти в областта на физиката» - Румъния
 • 31. Експерименти в областта на Физиката апробирани в ОДЗ ,,Звънче” гр. Бургас 1. Статично елактричество 2. Клоун-акробат 3. Падат ли по едно и също време? 4. Огнеупорен балон 5. Кога ще потъне? 6. Как влияе триенето? 7. Игра във водата 8. Водна магия
 • 33. Експерименти с естествени материали апробирани в ОДЗ ,,Звънче” гр. Бургас 1. Как се охлаждат по-бързо напитките? 2. Подскачащо яйце 3. Водни кристали 4. Пластилин от прясно мляко 5. Оцветяване с помощта на растения 6. Защо картофите са омекнали? 7. Какво бях и как се промених 8. Танцуващи зърна 9. Как се образува дъждът? 10. Разтваряне на захар 11. Водна илюзия 12. Познай по вкуса 13. Чичко тревичко
 • 36. Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, след провеждане на обучителните семинари в различните държави, участниците включиха и нови експерименти. В областта на химията: -,, Да направим кристали” -,, Игра с желатин” -,, Невидимо писмо”
 • 37. Експерименти в кухнята: -,,Вкусът на храната – рецептори за вкус” -,, Развито обоняние”
 • 38. Експерименти с естествени цветове: -,, Отпечатък” -,, Естествени багрила
 • 39. Пространство – небе над нас - ,, Ракета от балон” - ,, Вулканична лава в бутилка”
 • 40. В областта на Физиката: -,, Електромагнит” -,, Привлечени един от друг” -,, Водно съпротивление”
 • 41. Експерименти с природни материали: - ,,Ферма за червеи” - ,, Неуморно сърце”