Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ema
Urbonavičiūtė
6b
LIETUVOS VALSTYBINĖS
ŠVENTĖS
Naujieji Metai –
šventė, vykstanti sa
usio 1 dieną ir skirta
paminėti metų virsm
ą. Tai sąlyginė
kalendorinių metų
pradţi...
Vasario 16 diena-
Lietuvos valstybės
atkūrimo diena . Šią
dieną buvo
pasirašytas Lietuvos
aktas.
VASARIO 16 D.
Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo diena yra
švenčiama kovo 11
d. 1990 m. kovo 11
d. Lietuvos
Respublikos
Aukščiausioji T...
Velykos yra
svarbiausia daugelio
krikščionių šventė.
Kai kurių supratimu
svarbiausia yra
Kristaus mirties, o
ne prisikėli...
Tarptautinė darbo
diena švenčiama
geguţės 1 d.
Tarptautinės
darbininkų dienos
istorija siekia 1886
m.
GEGUŢĖS 1 D.
Motinos diena
Lietuvoje švenčiama
pirmąjį geguţės
sekmadienį. Ši
šventė lietuviams
ţinoma dar nuo senų
senovės.
GEGUŢĖS 1...
Tėvo diena – šventė,
kurioje švenčiama
tėvystė. Šį judėjimą
tėvams pagerbti
sukūrė 1910 m.
Louisa Dodd.
BIRŢELIO 1-ASIS S...
Joninės-
šventė, švenčiama
birţelio 24 d., taip
pat naktį iš birţelio
23 į 24 d. Joninės
Lietuvoje paskelbtos
nedarbo die...
Liepos 6 yra 187-a
metų diena pagal
Grigaliaus
kalendorių
(keliamaisiais
metais – 188-a).
Nuo šios dienos iki
metų galo l...
Rugpjūčio 15-ąją
Lietuvoje švenčiama
Ţolinė. Ši šventė
kaip tradicinė yra
įtraukta į valstybinių
švenčių ratą.
RUGPJŪČIO ...
Pirmoji šventė skirta
paminėti ţmonėms,
po mirties
paskelbtiems
šventaisiais.
Lapkričio 1 d.
Baţnyčia visada
skelbė priva...
Kūčios - tai kūdikėlio
Jėzaus gimimo
išvakarės. Kūčių
dieną sutvarkomi ir
papuošiami
namai, kūrenamos
pirtys.
GRUODŢIO 24...
Pirmoji Kalėdų
diena. Kalėdos-
kūdikėlio Jėzaus
gimimo šventė. Nuo
šiol dienos nors po
kelias minutes
pradės ilgėti.
GRUO...
Lietuvos valstybinės šventės
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Lietuvos valstybinės šventės

891 vues

Publié le

Skaidrės apie šventes.

Publié dans : Mode de vie
 • Soyez le premier à commenter

Lietuvos valstybinės šventės

 1. 1. Ema Urbonavičiūtė 6b LIETUVOS VALSTYBINĖS ŠVENTĖS
 2. 2. Naujieji Metai – šventė, vykstanti sa usio 1 dieną ir skirta paminėti metų virsm ą. Tai sąlyginė kalendorinių metų pradţia SAUSIO 1 D.
 3. 3. Vasario 16 diena- Lietuvos valstybės atkūrimo diena . Šią dieną buvo pasirašytas Lietuvos aktas. VASARIO 16 D.
 4. 4. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena yra švenčiama kovo 11 d. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą KOVO 11 D.
 5. 5. Velykos yra svarbiausia daugelio krikščionių šventė. Kai kurių supratimu svarbiausia yra Kristaus mirties, o ne prisikėlimo diena. VELYKOS
 6. 6. Tarptautinė darbo diena švenčiama geguţės 1 d. Tarptautinės darbininkų dienos istorija siekia 1886 m. GEGUŢĖS 1 D.
 7. 7. Motinos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį geguţės sekmadienį. Ši šventė lietuviams ţinoma dar nuo senų senovės. GEGUŢĖS 1-ASIS SEKMADIENIS
 8. 8. Tėvo diena – šventė, kurioje švenčiama tėvystė. Šį judėjimą tėvams pagerbti sukūrė 1910 m. Louisa Dodd. BIRŢELIO 1-ASIS SEKMADIENIS
 9. 9. Joninės- šventė, švenčiama birţelio 24 d., taip pat naktį iš birţelio 23 į 24 d. Joninės Lietuvoje paskelbtos nedarbo diena. BIRŢELIO 24 D.
 10. 10. Liepos 6 yra 187-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 188-a). Nuo šios dienos iki metų galo lieka 178 dienos. LIEPOS 6 D.
 11. 11. Rugpjūčio 15-ąją Lietuvoje švenčiama Ţolinė. Ši šventė kaip tradicinė yra įtraukta į valstybinių švenčių ratą. RUGPJŪČIO 15D.
 12. 12. Pirmoji šventė skirta paminėti ţmonėms, po mirties paskelbtiems šventaisiais. Lapkričio 1 d. Baţnyčia visada skelbė privaloma švente. LAPKRIČIO 1D.
 13. 13. Kūčios - tai kūdikėlio Jėzaus gimimo išvakarės. Kūčių dieną sutvarkomi ir papuošiami namai, kūrenamos pirtys. GRUODŢIO 24D.
 14. 14. Pirmoji Kalėdų diena. Kalėdos- kūdikėlio Jėzaus gimimo šventė. Nuo šiol dienos nors po kelias minutes pradės ilgėti. GRUODŢIO 25D.

×