Publicité

Solitud i vellesa

14 Jun 2015
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Solitud i vellesa

  1. Solitud i vellesa: La vellesa al municipi de Cassà de la Selva.
  2. La gent gran a Cassà de la Selva • A l’any 2015 resideixen 10.024 persones al poble. • D’aquestes, 1.609 persones són majors de 65 anys: 664 són homes i 945 són dones. • El municipi té un índex d’envelliment del 88,60% per sobre de l’índex de mitjana del Gironès que es troba al 73,90%. • Pel que fa a l’índex de sobreenvelliment del municipi, la població de més de 75 anys d’edat, l’any 2014 era d’un 18,02%.
  3. Recursos i serveis públics adreçats a la gent gran. • Residència geriàtrica Sant Josep • Teleassistència • Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) • Llei de promoció i autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència • Tallers de memòria
  4. 64% 14% 2% 20% Persones amb dependència Teleassistència SAD Terapeuta ocupacional
  5. L’ajuntament i les polítiques socials • L'Ajuntament, governat per CiU, va aprovar un pressupost per l'any 2015 de 9.002.900€. • D’aquests, l'àrea de serveis socials representa el 4,5% de les despeses: – Una part important de la despesa és el personal que equival a 155.492€. – L'aportació al Consorci de Benestar social Salt-Gironès d’uns 93.000€, correspon bàsicament a les despeses de dos treballadores socials i una educadora. – No existeix una dotació específica per l’atenció de la gent gran. Únicament l'aportació de 75.000 € a la Residència Geriàtrica municipal Sant Josep.
  6. Programes electorals de les eleccions municipals de l’any 2015 a Cassà de la Selva. • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): – Mantenir i ampliar els serveis de la gent gran de la Residència Geriàtrica. – Acostar els serveis socials, fent-los propers i accessibles a la població.
  7. • Convergència i Unió (CiU): – Vetllar perquè la fundació Geriàtrica Sant Josep ofereixi els millors serveis per aquells que necessitin més atenció. – Trobar un espai propi pel Centre de Dia. – Seguir apostant per el Consorci de Benestar Social del Gironès. • Partit Popular (PP): – No feia cap proposta concreta per a la gent gran.
  8. Proposta de millora • Servei destinat a persones majors de 65 anys residents al municipi. • Servei que integri diferents àmbits d’intervenció per a les persones grans a partir de la intervenció comunitària i l’assessorament de totes les entitats que participen en el benestar de les persones grans del municipi: detecció, seguiment i derivació. • Treball individual i treball comunitari. • Objectius: - Detectar les persones de més de 65 anys en situacions de dependència dins els seus habitatges. - Donar una major informació i aproximació dels serveis d’atenció disponibles al municipi a les persones grans i, també a les entitats que treballen pel seu benestar. - Intentar minimitzar els sentiments de solitud en les persones grans que viuen soles.
  9. Moltes gràcies per la seva atenció!
Publicité