Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sistemet VoIP

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
VoIP Presentation
VoIP Presentation
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité
Publicité

Sistemet VoIP

 1. 1. Tema : Sistemet VoIP Enea Xhani
 2. 2. HYRJE (1.0) § Zgjidhje fleksibël për sistemet e telefonisë së mbrendshme edhe kosto të lira për thirrjet § Telefonia si shumë sisteme të tjera së fundmi është orjentuar në aplikimin e saj në rrjetet IP. Kjo ishte zgjedhja e vetme për të bërë të mundur shtrirjen e saj sa më gjërë, përshtatjen me sistemet e tjera të informatizimit dhe globalizimin e destinacionit të thirrjeve § Tashmë mund të kryhen thirrje telefonike nga PC, nga telefoni i zakonshëm analog, nga telefoni IP apo nga telefoni celular kundrejt cdo destinacioni, kudo që ndodhet nepërmjet rrjetit të internetit
 3. 3. HYRJE (1.1) PRI => Primary Rate Interface futet tek standartet e telekomunikacionit dhe është përdorur tek ISDN për realizimin e shumëfishë DS0 për transmetimin e zërit dhe të dhënave T1 => Janë linja që jepen me qira dhe ofrojnë të njëjtën shkallë transmetimi të të dhënave si ADSL (1,544 Mbps). POTS => Plain Old Telephone Service
 4. 4. CFARË ËSHTË VoIP ? (1.0) § VoIP ose gjatë Voice over Internet Protocol është metoda që përdor rrjetin IP për të marrë thirrje zanore në telefonin tuaj. Kjo metodë kryhet nepërmjet programeve që janë të programuar për këtë qëllim. § Thirrjet nëpërmjet VoIP mund të jenë falas nëse këto nuk kalojnë nëpërmjet rrjeteve telefonike të kompanive të ndryshme.
 5. 5. CFARË ËSHTË VoIP ? (1.1) § Si është e mundur thirrja VoIP falas ? Rrjeti i transmetimit të telefonave VoIP është vetë interneti. Çdo përdorues që është I lidhur me të ka mundësi të përdorë këtë shërbim nëpërmjet programeve të caktuar. Përvec kësaj, përdoruesi ka mundësi të kryejë thirrje drejt çdo destinacioni dhe çdo rrjeti telefonik kundrejt një pagesë por që është më e lirë se pagesat që bëhen për thirrjet që nuk realizohen me VoIP.
 6. 6. SISTEMET E MBRENDSHME (1.0) § Më poshtë është paraqitur skema e një sistemi të mbrendshëm të telefonisë SIP => Session Initiation Protocol, kontrollon seancat e komunikimit në zë dhe të dhëna mbi IP. PBX => Private Branch Exchange është telefon I sistemit të biznesit I cili ofron zë ose video mbi një rrjet të dhënash .
 7. 7. SISTEMET E MBRENDSHME (1.1) § Përveç komunikimt zanor, VoIP ofron dhe shërbime të tjera: Extensions pa limit. Vendosjen e rregullave hyrëse/dalëse nga administratori. Raporti i kohëzgjatjes së bisedave. Mundësi të regjistrimit të telefonatave. Sekretari telefonike. Marrje faxi në format PD. Mundësi e përgjigjes së thirrjeve hyrëse, kudo në botë. Transferim i thirrjes kur përdoruesi është i zënë, ose nuk përgjigjet. Konferencë telefonatash. Regjistrim zanor I bisedave hyrëse dhe dalëse. Identifikim thirrjesh. Muzik në pritje. Mesazhe zanore. § Përvec kësaj, nëpër pika publike ku gjendet shërbimi “hot- spot” që na lejojnë internetin falas ne mund të konfigurojmë telefonin celular dhe mund të bëjmë thirrje kudo nëpër botë sikur të jemi në zyrën tonë pa kosto shtesë.
 8. 8. STRUKTURA E SISTEMIT (1.0) § Sistemet VoIP janë të thjeshta dhe nuk kërkojnë implementim të rrjeteve fizike të vecanta. § Të gjithë aparatet IP mund të lidhen në rrjet nepërmjet rrjetit IP Fizik ose Wireless. § Komponentët e sistemit janë: 1) Aparatet telefonike. 2) Paisjet e përshtatjes me sistemet e tjera të telefonisë si ai analog apo GSM. 3) Programet IP PBX. 4) Paisjet e lidhjes në rrjet.
 9. 9. STRUKTURA E SISTEMIT (1.1) § Llojet e aparateve telefonike : 1) Ekran të thjeshtë bardh e zi. 2) Ekran me ngjyra, mundësi për screensaver ose logo kompani. 3) Me ose pa kamër të integruar. 4) Softphone I cili instalohet në PC. 5) 1 ose disa linja dhe extension në përdorim. 6) Aparate me komunikim wireless. 7) Aparate me furnizim energjie nëpërmjet rrjetit LAN.
 10. 10. PAISJET E PËRSHTATJES (1.0) § Këto bëjnë të mundur lidhjen me sistemet e tjera të telefonisë dhe ka lloje të ndryshme. § Më të përdorshmet janë ato të lidhjes së sistemeve VoIP me linjat e telefonisë analoge dhe sistemet VoIP me telefoninë celulare. § Përshtatësit analog kryejnë konvertimin e thirrjeve analoge prej rrjetit PSTN në atë VoIP dhe anasjelltas. Në këtë mënyrë linjat tona me centralin publik PSTN do të jenë të integruara me sistemin e mbrendshëm VoIP
 11. 11. PAISJET E PËRSHTATJES (1.1) § Përshtatësit GSM kryejnë konvertimin e thirrjes prej telefonisë celulare në atë VoIP. § Në këtë mënyrë sistemi do të ketë komunikim të plotë me sistemet celulare
 12. 12. PROGRAMET IP PBX § Këto janë programet e menaxhimit të thirrjeve. Në disa raste jane edhe sisteme fizike të integruara me programin përkatës. § Sipas zgjidhjes që bëhet nga klienti, mund të bëhet dhe implementimi i programit në paisje të ndryshme. § Të gjitha funksionet e VoIP kryhen nga këto programë.
 13. 13. FALEMINDERIT

×