M3 T F8

Critical management
                                   studies
                              • Som en reaktion på “amerikansk” management
                               dyker en motrörelse upp
                              • På 1980-talet är denna ännu väldigt fragmentarisk
                              • Dyker främst upp inom upplevt “marginella” fält
                               som företagskultur-forskningen och inom
 Management 3T                        “organizational symbolism”
 Teorier 3
  critical management                     critical management
     studies 2                          studies 3
• Organisationsteorins utveckling leder till ett
                              • Den centrala frågan: Skall man inom studier av
 intresse för mera “kritiska” ansatser och för “lån”
                               management bara koncentrera sig på det som är
 från andra discipliner
                               bra i det, och bara göra sådant managers gillar?
• Företagsetik och antropologiska ansatser blir heta
                              • En framväxande kritik mot managerialism
• Industrial sociology utvecklas till labor process
                              • Frågan om vem som kontrollerar storföretagen
 theory
                              • (Men också ett rent karriärsintresse hos vissa
• Kritisk teori, från Frankfurt-skolan, blir lite hippt i
                               akademiker)
 och med Mats Alvesson
ett formaliserat fält                       Centrala
                                intresseområden
• Böcker, bokserier, journaler och en internationell  • Politisk ekonomi
 konferens skapar “rörelsen” CMS (Critical
 Management Studies)                  • Filosofi
• Upplevs som en motpol till glättiga amerikanska    • Makt och ideologi
 ansatser
                            • Subjektets roll
• Börjar mera systematiskt lyfta fram det “dolda” och
 det “Andra” i företag och management         • Kön, klass, etnicitet, sexualitet och så vidare
     Two worlds (?)
• Två fält som har svårt att samtala                    Och detta leder oss
• Diametralt motsatta intressen
• Olika världssyn
                               TILLBAKA TILL NÅGRA
• Olika värderingar
                                  MODELLER
• (Oftast) olika epistemologi
• Hur klarar ett fält av dylik inkongruens?
FLER MODELLER         VAD ÄR EN MODELL?


The Generic Value Chain, repeated
                  En förenkling
Value-based management
                  Ett recept
Evidence-based management
                  Ett verktyg
7 S-framework
                  En legitimitesskapande ikonisk representation
Fifth discipline
 VILKEN SLAGS MODELLER?       VAD ÄR EN BRA MODELL?


Normativa versus deskriptiva
                  Beror på vad som behöver göras
Styrande
                  Hur ändrar en modell perspektivet på ett fenomen?
Avgränsande
                  Vilka kriterier använder vi för att bedöma detta?
Utvecklande
THE GENERIC VALUE CHAIN               MEN VEM SKAPAR (OCKSÅ) VÄRDE?
VALUE-BASED MANAGEMENT                   VAD ÄR DET?


                      Integrerad modell för att maximera “shareholder
                      value”

                      Tre diskussioner:
                       Value metrics (hur mäta?)

                       Hur påverka?

                       Koppling mellan värdeskapande och kompensation?
   (The McKinsey Quarterly 1994, nr 3)
ALPHABET SOUP               VALUE DRIVERS

EP (economic profit)
CVA (cash value added)
                     Tillväxt, Effektivitet, Finansiell struktur
NPV (net present value)
IRR (internal rate of return)       Vi ska investera i växande aktiviteter där marginalerna
                     är stora nog att ge en ROI över kapitalkostnaden
CFROI (cash-flow ROI)
iTSR (internal total shareholder value)  Få alla i organisationen att “committa” till specifika
EVA (economic value added)
                     value drivers
EE (economic earnings)
        YET, A LOT MORE COMPLEX?
EVIDENCE-BASED
            FRÅGOR
                                           MANAGEMENT


                                     En hypotetisk rörelse som vill föra in “scientific
                                     method” in i management
Vilket problem försöker man möta?
                                     Tanken är att få managers att sätta in sig i akademiska
Och vad får det företaget att fokusera på?                studier

                                     Körs hårt av Pfeffer och Sutton:
                                       SKULLE DETTA FUNKA?
“Evidence-based management is a simple idea. It just means finding
the best evidence that you can, facing those facts, and acting on
those facts – rather than doing what everyone else does, what you
have always done, or what you thought was true. It isn’t an excuse
for inaction. Leaders of organizations must have the courage to act
on the best facts they have right now, and the humility to change
what they do as better information is found. And it isn’t new or     Möjligheter?
original. Yet surprisingly few organizations actually do it – and those
that do trump the competition. Our primary professional goal over
the next few years is to help spark an evidence-based management
                                     Problem?
movement.”
7S                       7 S FORTS.
                          Hårda S
                           Strategi
En modell framtagen av McKinsey (med Peters och    Struktur
Waterman i bakgrunden!)                System
Togs fram för att “balansera” synen på vad som är  Mjuka S
centralt i ett företags verksamhet
                           Skills
Skulle driva fram “mjuka” element framför “hårda”   Staff
                           Style
                           Shared Values
                                   FRÅGOR
                          Det är ju en komplett modell, men är den för
                          komplett?
FIFTH DISCIPLINE                     DISCIPLINERNA

Peter Senge skriver “The Fifth Discipline” 1990/1994  Disciplinerna
                             Personal mastery – never arriving...
Återväcker intresset i lärande
                             Mental models – unearthing our internal pictures of the
‘Adaptive learning’ vs. ‘Generative learning’      world..

Skapar (eller mera precist, brandar) begreppet “den   Shared vision – makes people want to learn..
lärande organisationen”
                             Team learning – aligning and developing capacities of a team...
(Läs mer på: www.infed.org/thinkers/senge.htm)
                             ...och den femte disciplinen: Systems thinking
    SYSTEMTÄNKANDE


Hur ska vi förstå det här med “systems thinking” som
en lösning?
                              davas.wordpress.com
Systemtänk försöker gå från lineära modeller till
dynamiska, introducera feedback och emergens. Och
det är väl bra?

Men hur allmänna får modeller bli, egentligen?
1 sur 8

Recommandé

Personalchefen 3 2012Personalchefen 3 2012
Personalchefen 3 2012noden ab
170 vues2 diapositives
M3T F9M3T F9
M3T F9erikdavidskold
268 vues10 diapositives
HR-Back to basicsHR-Back to basics
HR-Back to basicsHR-akuten
197 vues1 diapositive
En UtxtEn Utxt
En Utxtcordobez13
114 vues1 diapositive
4. Bab II4. Bab II
4. Bab IIgogor
1.6K vues48 diapositives

Contenu connexe

Similaire à M3 T F8

M3 T F7M3 T F7
M3 T F7erikdavidskold
214 vues7 diapositives
Karlbergs slott 14 maj 2012Karlbergs slott 14 maj 2012
Karlbergs slott 14 maj 2012HR-akuten
319 vues36 diapositives

Similaire à M3 T F8(20)

M3 T F7M3 T F7
M3 T F7
erikdavidskold214 vues
HR.NU 12 maj 2016 / Lisbeth RydénHR.NU 12 maj 2016 / Lisbeth Rydén
HR.NU 12 maj 2016 / Lisbeth Rydén
Lisbeth Rydén65 vues
Strategic Competence ManagementStrategic Competence Management
Strategic Competence Management
Rolf Häsänen888 vues
Karlbergs slott 14 maj 2012Karlbergs slott 14 maj 2012
Karlbergs slott 14 maj 2012
HR-akuten319 vues
Business Competence Panel Presentation 2009 in SwedishBusiness Competence Panel Presentation 2009 in Swedish
Business Competence Panel Presentation 2009 in Swedish
Stockholm School of Economics / Handelshögskolan i Stockholm319 vues
THINK!_begreppsmodelleringTHINK!_begreppsmodellering
THINK!_begreppsmodellering
Stefan Eekenulv95 vues
Jesper Falkheimer - kommunikatørens unike verdi Jesper Falkheimer - kommunikatørens unike verdi
Jesper Falkheimer - kommunikatørens unike verdi
Norsk kommunikasjonsforening544 vues
InternkomInternkom
Internkom
Mattias Hallberg1.7K vues
Kommunikativt ledarskap på SvenskaKommunikativt ledarskap på Svenska
Kommunikativt ledarskap på Svenska
Sveriges Kommunikatörer2.1K vues
Folder Aspling Konsult AbFolder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult Ab
Lars Aspling262 vues
Lerum ledarskap 120830Lerum ledarskap 120830
Lerum ledarskap 120830
johanborven905 vues
Consultancy 2015Consultancy 2015
Consultancy 2015
☛ Matts Eriksson ♦ Erfaren konsultchef293 vues

M3 T F8

 • 1. Critical management studies • Som en reaktion på “amerikansk” management dyker en motrörelse upp • På 1980-talet är denna ännu väldigt fragmentarisk • Dyker främst upp inom upplevt “marginella” fält som företagskultur-forskningen och inom Management 3T “organizational symbolism” Teorier 3 critical management critical management studies 2 studies 3 • Organisationsteorins utveckling leder till ett • Den centrala frågan: Skall man inom studier av intresse för mera “kritiska” ansatser och för “lån” management bara koncentrera sig på det som är från andra discipliner bra i det, och bara göra sådant managers gillar? • Företagsetik och antropologiska ansatser blir heta • En framväxande kritik mot managerialism • Industrial sociology utvecklas till labor process • Frågan om vem som kontrollerar storföretagen theory • (Men också ett rent karriärsintresse hos vissa • Kritisk teori, från Frankfurt-skolan, blir lite hippt i akademiker) och med Mats Alvesson
 • 2. ett formaliserat fält Centrala intresseområden • Böcker, bokserier, journaler och en internationell • Politisk ekonomi konferens skapar “rörelsen” CMS (Critical Management Studies) • Filosofi • Upplevs som en motpol till glättiga amerikanska • Makt och ideologi ansatser • Subjektets roll • Börjar mera systematiskt lyfta fram det “dolda” och det “Andra” i företag och management • Kön, klass, etnicitet, sexualitet och så vidare Two worlds (?) • Två fält som har svårt att samtala Och detta leder oss • Diametralt motsatta intressen • Olika världssyn TILLBAKA TILL NÅGRA • Olika värderingar MODELLER • (Oftast) olika epistemologi • Hur klarar ett fält av dylik inkongruens?
 • 3. FLER MODELLER VAD ÄR EN MODELL? The Generic Value Chain, repeated En förenkling Value-based management Ett recept Evidence-based management Ett verktyg 7 S-framework En legitimitesskapande ikonisk representation Fifth discipline VILKEN SLAGS MODELLER? VAD ÄR EN BRA MODELL? Normativa versus deskriptiva Beror på vad som behöver göras Styrande Hur ändrar en modell perspektivet på ett fenomen? Avgränsande Vilka kriterier använder vi för att bedöma detta? Utvecklande
 • 4. THE GENERIC VALUE CHAIN MEN VEM SKAPAR (OCKSÅ) VÄRDE? VALUE-BASED MANAGEMENT VAD ÄR DET? Integrerad modell för att maximera “shareholder value” Tre diskussioner: Value metrics (hur mäta?) Hur påverka? Koppling mellan värdeskapande och kompensation? (The McKinsey Quarterly 1994, nr 3)
 • 5. ALPHABET SOUP VALUE DRIVERS EP (economic profit) CVA (cash value added) Tillväxt, Effektivitet, Finansiell struktur NPV (net present value) IRR (internal rate of return) Vi ska investera i växande aktiviteter där marginalerna är stora nog att ge en ROI över kapitalkostnaden CFROI (cash-flow ROI) iTSR (internal total shareholder value) Få alla i organisationen att “committa” till specifika EVA (economic value added) value drivers EE (economic earnings) YET, A LOT MORE COMPLEX?
 • 6. EVIDENCE-BASED FRÅGOR MANAGEMENT En hypotetisk rörelse som vill föra in “scientific method” in i management Vilket problem försöker man möta? Tanken är att få managers att sätta in sig i akademiska Och vad får det företaget att fokusera på? studier Körs hårt av Pfeffer och Sutton: SKULLE DETTA FUNKA? “Evidence-based management is a simple idea. It just means finding the best evidence that you can, facing those facts, and acting on those facts – rather than doing what everyone else does, what you have always done, or what you thought was true. It isn’t an excuse for inaction. Leaders of organizations must have the courage to act on the best facts they have right now, and the humility to change what they do as better information is found. And it isn’t new or Möjligheter? original. Yet surprisingly few organizations actually do it – and those that do trump the competition. Our primary professional goal over the next few years is to help spark an evidence-based management Problem? movement.”
 • 7. 7S 7 S FORTS. Hårda S Strategi En modell framtagen av McKinsey (med Peters och Struktur Waterman i bakgrunden!) System Togs fram för att “balansera” synen på vad som är Mjuka S centralt i ett företags verksamhet Skills Skulle driva fram “mjuka” element framför “hårda” Staff Style Shared Values FRÅGOR Det är ju en komplett modell, men är den för komplett?
 • 8. FIFTH DISCIPLINE DISCIPLINERNA Peter Senge skriver “The Fifth Discipline” 1990/1994 Disciplinerna Personal mastery – never arriving... Återväcker intresset i lärande Mental models – unearthing our internal pictures of the ‘Adaptive learning’ vs. ‘Generative learning’ world.. Skapar (eller mera precist, brandar) begreppet “den Shared vision – makes people want to learn.. lärande organisationen” Team learning – aligning and developing capacities of a team... (Läs mer på: www.infed.org/thinkers/senge.htm) ...och den femte disciplinen: Systems thinking SYSTEMTÄNKANDE Hur ska vi förstå det här med “systems thinking” som en lösning? davas.wordpress.com Systemtänk försöker gå från lineära modeller till dynamiska, introducera feedback och emergens. Och det är väl bra? Men hur allmänna får modeller bli, egentligen?