Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Matematika8

49 003 vues

Publié le

Figurat Plane

Publié dans : Sciences
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Matematika8

 1. 1. a
 2. 2. •Figurat plane zënë vend në plan. •Ato kanë sipërfaqe. •Figurat plane kanë 2 përmasa. •Trupat gjeometrik zënë vend në hapësirë. •Ato kanë vëllimdhe hapja e tyre ka sipërfaqe. •Trupat gjeometrik kanë 3 përmasa:gjatësi,gjerësi, lartësi,që zakonisht emërtohën përkatësisht a,b,c
 3. 3.  Prizem quhet shumëfaqëshi që ka për baza dy shumëkëndësha kongruentw, me brinjë përkatesisht paralele dhe për faqe anësore drejtkëndësha.  Prizmi I drejtë me bazë katërkëndore quhet  Kub quhet kuboidi ku të gjitha faqet e tij janë kongruente. Prizëm me bazë katërkëndore Prizëm me bazë katërkëndore
 4. 4. shumefaqeshi Nr .I faqeve Nr. I brinjeve Nr. I kulmeve KUBI 6 12 8 KUBOIDI 6 12 8 PRIZMI TREKENDOR 5 9 6 PIRAMIDA TREKENDORE 4 6 4 PIRAMIDA KATERKENDORE 5 8 5
 5. 5.  Te matësh vëllimin e nje trupi, do të thotë ta krahasosh atë me vëllimin e një trupi, të cilin e marrim si njësi vëllimi. Për të gjetur vëllimin e një kuboidi (prizmi me baze katerkendore) duhet te shumëzojme gjatesi gjerësi lartësitë e tij. gjatësi lartësi V=gjatësi*gjerësi*lartësi
 6. 6. V=a 3 a=b=c •Vëllimi I kubit është I barabartë me gjatësinë e brinjës së tij në kub sepse I ka të gjitha brinjët me gjatësi të barabarta. gjatësi lartësi a b c
 7. 7. + + =
 8. 8. •Vëllimi I cilindrit është I barabartë me shumën e vëllimeve të tre koneve me lartësi e rreze të njëjtë. •Vëllimi I një koni është I barabartë me një të tretën e vëllimit të një cilindri me lartësi e rreze te njëjtë. SE QARKUT= *R 2 VI CILINDRIT=S.e qarkut * h VI CILINDRIT=S.baze*h VI CILINDRIT= * r* h 2 VI KONIT= 1 3 *r*h 2
 9. 9. + + =
 10. 10. •Piramida është një trup gjeometrik me një bazë shumëkëndore dhe faqet anësore I ka trekëndësha. • Ajo ka gjithnjë një faqe më shumë se numri I brinëvë të bazës. •Vëllimi I një piramide është sa një e treta e vëllimit të një prizmi të drejtë me bazë e lartësi të njëjtë. •Vëllimi I një prizmi të drejtë është I barabartë me shumën e vëllimeve të tre piramidave me bazë e lartësi të njëjtë. •VI PRIZMIT Të DREJTë=S.baze* h VI PIRAMIDES= 1 3 * S.b*h
 11. 11. Piramidë me bazë baza kulme brinjë faqe katërkëndore 4 5 8 5 pesëkëndore 5 6 10 6 gjashtëkëndore 6 7 12 7 shtatëkëndore 7 8 14 8 tetëkëndore 8 9 16 9 rregulli n n+1 n*2 n+1

×