Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Presentasjon på IKT Agder uka 2015

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 33 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Presentasjon på IKT Agder uka 2015 (20)

Publicité
Publicité

Presentasjon på IKT Agder uka 2015

 1. 1. Mulighetene og utfordringene med digitalisering av kommunal forvaltning Espen Sjøvoll 3. Februar 2015
 2. 2. I dag skal jeg snakke om 1. Hva jeg oppfatter som viktige utfordringer for kommuner fremover 2. Hvilke gevinster kan digitalisering gi for kommuner 3. Noen tanker om hvordan tilrettelegge for å gripe mulighetene 2
 3. 3. 3 Kilder: SSBs befolkningsfremskrivinger Kommunereform – A-Magasinet, Aftenposten, 28.11.2014 Sektorens utfordringsbilde Strategi 2015-2017
 4. 4. 4 Kilder: SSBs befolkningsfremskrivinger Kommunereform – A-Magasinet, Aftenposten, 28.11.2014 Sektorens utfordringsbilde Strategi 2015-2017
 5. 5. 5 Kilder: SSBs befolkningsfremskrivinger Kommunereform – A-Magasinet, Aftenposten, 28.11.2014 Sektorens utfordringsbilde Strategi 2015-2017
 6. 6. Utfordringer Bakgrunn 26 %Bare 26% av offentlige IT-budsjetter er tilgjengelig til innovasjon. (Rambøll) 7 av 10Mener offentlig sektor er for dårlig til å ta i bruk nye løsninger (Abelia) 4 av 5Nordmenn mener teknologi kan videreutvikle velferdsstaten (Abelia)
 7. 7. 7 http://www.nrk.no/livsstil/sanner-sliter-med-nav-skjema-1.11745265
 8. 8. Kilde: IKT Norges kommunekartlegging 2014 8
 9. 9. Kilde: IKT Norges kommunekartlegging 2014 9
 10. 10. 10 Digitalisering ikke om….
 11. 11. 11 Digitalisering ikke om….
 12. 12. 12 Digitalisering ikke om….
 13. 13. 13 Digitalisering ikke om….
 14. 14. … men om dette 14
 15. 15. … men om dette 15
 16. 16. … men om dette 16
 17. 17. … men om dette 17
 18. 18. … men om dette 18
 19. 19. Nøgletal for kanalstrategi i Københavns Kommune 40 kr. 110 kr. 80 kr. 3 kr. Skriftlig (27%) Personlig (18%) Telefon (36 %) Digital (19 %) Skriftlig (51 %) Telefon (24 %) Digital (1%) Personlig (24 %) Fordeling af udgifterFordeling af henvendelser 45% av henvendelsene gir 75% av kostnadene
 20. 20. Investeringer Gevinst Gevinster kommer sjelden av seg selv
 21. 21. Citizen.2012: Samlede investeringer og gevinster i kanalstrategi 2010 2011 2012 2013 Investering 19.757 13.340 1.385 0 Driftsudgifter 3.356 .814 9.819 9.469 Netto- besparelser - 17.300 - 17.520 - 20.035 - 23.530 Samlet investering: 34,5 mio. Årlig besparelse: 23,5 mio.
 22. 22. 22 Client as a Service Hva tenker dere om IKTs rolle? Prioritering Steffen Dahl Drift av IT-systemer Klient- administrasjon «Vi gjør det meste selv»
 23. 23. 23 Client as a Service Prioritering Steffen Dahl IT-strategi Forretnings- løsninger Effektivisering Hva tenker dere om IKTs rolle?
 24. 24. 24 Client as a Service Kompleksitet og problemer fører til operativ fokus Prioritering Fokus Ressurser Dag til dag Strategi Ønsket fokus Dag til dag Strategi Ressurser
 25. 25. 25 Client as a Service Prioritering Steffen Dahl IT-strategi Forretnings- løsninger Effektivisering Drift av IT- systemer Klient- administrasjon «Vi gjør det meste selv» Kan erstattes av tjenesteleveranser: • Ønsket tjenestenivå • Høyere tilgjengelighet • Bedre kvalitet • Fristilling fra teknologi • Fast pris (pr mnd) Hva tenker dere om IKTs rolle?
 26. 26. Det finnes allerede gode prinsipper dere kan legge til grunn – men dere må sette dem i praksis
 27. 27. 27 Det finnes hjelp i mange felleskomponenter SvarUt Folkeregisteret
 28. 28. Vi hjelper våre kommuner å ta i bruk felles kommunal IKT-arkitektur – eksempelvis bruk av KS SvarUt Kommuner Felles kommunal IKT- arkitektur SvarUt http://www.ks.no/ikt-arkitektur http://www.ks.no/svarut
 29. 29. 29 Smart porteføljen
 30. 30. • Tilpasset applikasjoner og krav i kommunal forvaltning • Innvirkning på tjeneste-innhold, datasikring og SLA • Høy fleksibilitet i tilpasning, oppkoblingsformer og integrasjon • Lettere å dokumentere etterlevelse • Støtter sikker sone-problematikk • Billigst over tid • Enkelt, ferdig pakket og raskt tilgjengelig • Stort og raskt økende tjenestemangfold • Man blir kvitt teknologi og investeringsbehov • Mer variable kostnader • Ofte billigere enn en privat sky • Laget for internasjonale behov 30 EVRY tilbyr i dag standardiserte tjenester for kommuner Kommuneskyen.no Offentlig sky
 31. 31. Leverandørene kan være en partner på digitalisering og kommunereformen • Hjelpe til med digital beredskap når de politiske prosessene er ferdig • Sikre kompetanse deling gjennom kunnskapsverktøy • Redusere kostnader for kommunen ved å være en partner med ikt-agder for utvikling og innovasjon 31
 32. 32. Oppsummert • Kommunal sektor står overfor store utfordringer fremover • IKT og digitalisering er et virkemiddel for å øke offentlig tjenesteproduksjon til lik kostnad • Grep som bør gjøres: o IKT må få lov å flytte fokus fra drift til å bidra i den strategiske organisasjonsutviklingen o Det er god drahjelp i å ta i bruk felleskomponenter o IKT-leverandørene kan bidra til å frigjøre kapasitet 32

Notes de l'éditeur

 • Tre hovedutfordringer:
  1. Kommunereform
  2. «aldersbølgen»
  3. Kontinuerlig og stadig hurtigere teknologiutvikling

  Kommunereform i Norge:
  Ambisjon om å redusere antallet kommuner med 66 – 80% (fra 428 til ca 100)
  Gjennomføringen vil gå over flere år og vil utfordre kommuneorganisasjonen:
  Redusert administrasjon
  Lokaliseringsdebatter
  Samkjøring av rutiner på tvers
  IKT standardisering og samkjøring

  Aldersbølgen:
  Kraftig økning i antall eldre fremover utfordrer offentlig sektor som helhet:
  Kraftig vekst i antall alderspensjonister
  Vekst i gjennomsnittlig pensjon (fulle rettigheter)
  Økt behov for omsorgstjenester

  Dette vil utfordre kommunene i forhold til økonomi, antall ansatte innen pleie og omsorg samtidig som arbeidsstyrken relativt sett krymper.

  Teknologiutvikling
  Utvikling av teknologi, nye muligheter og løsninger går stadig hurtigere
  Forventningene til offentlige tjenester blir stadig høyere

  Dette utfordrer kommunene på mange plan, bl.a.:
  Økende behov for å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger
  Reell fare for stadig større teknologisk etterslep
  Kostnad og nytte er ikke synkrone i tid
 • Tre hovedutfordringer:
  1. Kommunereform
  2. «aldersbølgen»
  3. Kontinuerlig og stadig hurtigere teknologiutvikling

  Kommunereform i Norge:
  Ambisjon om å redusere antallet kommuner med 66 – 80% (fra 428 til ca 100)
  Gjennomføringen vil gå over flere år og vil utfordre kommuneorganisasjonen:
  Redusert administrasjon
  Lokaliseringsdebatter
  Samkjøring av rutiner på tvers
  IKT standardisering og samkjøring

  Aldersbølgen:
  Kraftig økning i antall eldre fremover utfordrer offentlig sektor som helhet:
  Kraftig vekst i antall alderspensjonister
  Vekst i gjennomsnittlig pensjon (fulle rettigheter)
  Økt behov for omsorgstjenester

  Dette vil utfordre kommunene i forhold til økonomi, antall ansatte innen pleie og omsorg samtidig som arbeidsstyrken relativt sett krymper.

  Teknologiutvikling
  Utvikling av teknologi, nye muligheter og løsninger går stadig hurtigere
  Forventningene til offentlige tjenester blir stadig høyere

  Dette utfordrer kommunene på mange plan, bl.a.:
  Økende behov for å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger
  Reell fare for stadig større teknologisk etterslep
  Kostnad og nytte er ikke synkrone i tid
 • Tre hovedutfordringer:
  1. Kommunereform
  2. «aldersbølgen»
  3. Kontinuerlig og stadig hurtigere teknologiutvikling

  Kommunereform i Norge:
  Ambisjon om å redusere antallet kommuner med 66 – 80% (fra 428 til ca 100)
  Gjennomføringen vil gå over flere år og vil utfordre kommuneorganisasjonen:
  Redusert administrasjon
  Lokaliseringsdebatter
  Samkjøring av rutiner på tvers
  IKT standardisering og samkjøring

  Aldersbølgen:
  Kraftig økning i antall eldre fremover utfordrer offentlig sektor som helhet:
  Kraftig vekst i antall alderspensjonister
  Vekst i gjennomsnittlig pensjon (fulle rettigheter)
  Økt behov for omsorgstjenester

  Dette vil utfordre kommunene i forhold til økonomi, antall ansatte innen pleie og omsorg samtidig som arbeidsstyrken relativt sett krymper.

  Teknologiutvikling
  Utvikling av teknologi, nye muligheter og løsninger går stadig hurtigere
  Forventningene til offentlige tjenester blir stadig høyere

  Dette utfordrer kommunene på mange plan, bl.a.:
  Økende behov for å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger
  Reell fare for stadig større teknologisk etterslep
  Kostnad og nytte er ikke synkrone i tid
 • Noen utfordringer

  Abelia har spurt nordmenn om hva de synes om den digitale ståa. 4 av 5 mener teknologi er en viktig faktor for videreutvikling. Undersøkelsen viser også at 7 av 10 mener det offentlige er for dårlige til å bruke nye løsninger

  Et eksempel er at kun hver 3. nordmann har stor tillit til at myndighetene lagrer deres persondata på en betryggende måte (Ipsos MMI for EVRY). Samtidig venter analyseselskapet IDC en 30-dobling av datamengdene frem til 2020, noe som betyr at stadig mer informasjon finner veien til internett.

  Vi etterlater oss stadig flere elektroniske spor. Tradisjonelt har nordmenn stor tillit til offentlige myndigheter. Men stadig flere elektroniske spor og stadig større datamengde, kan gi offentlig myndigheter en utfordring. Tillit, trygghet og åpenhet blir enda viktigere.

  De utfordringene vi har i dag vil bare forsterkes. Befolkningsveksten i Norge var på 1,31 prosent i 2012. Bare to ganger siden 1900 har den prosentvise vekstenvært høyere. Det var i 2011 (1,33 prosent) og i 1920(1,41 prosent). Etter vår mening leder dette til at vi er nødt til å ta grep. Og de mest effektive grepene for hele samfunnet er bedre bruk av teknologi og digitale løsninger.


  ----

  Muligheter:
  Changes in population structure demand more health services
  Risk and security, data protection will increase demand for fraud management. EVRY is a Norwegian based company
  Consumerization demand digitization and simple citizen services
  Government reforms

  Trusler Public sector doesn’t make use of new technology. (Abelia)
  Only 25% of IT budget available for new solutions (Rambøll)
  Heavy and long procurement processes
  Protection of existing business - insourcing
  International competition
  VAT not included, uneven competition between Public business and Private business
 • Men det viktigste med digitalisering for kommunal sektor er at det handler ikke om å koble seg på sosiale medier og være alltid tilgjengelig. Heller ikke om å støtte den siste og nyeste dingsen på markedet eller å lage kule mobil-apper. Heller ikke om å kunne støtte alle mulige tekniske løsninger i fremtiden. Digitalisering handler om..
 • Men det viktigste med digitalisering for kommunal sektor er at det handler ikke om å koble seg på sosiale medier og være alltid tilgjengelig. Heller ikke om å støtte den siste og nyeste dingsen på markedet eller å lage kule mobil-apper. Heller ikke om å kunne støtte alle mulige tekniske løsninger i fremtiden. Digitalisering handler om..
 • Men det viktigste med digitalisering for kommunal sektor er at det handler ikke om å koble seg på sosiale medier og være alltid tilgjengelig. Heller ikke om å støtte den siste og nyeste dingsen på markedet eller å lage kule mobil-apper. Heller ikke om å kunne støtte alle mulige tekniske løsninger i fremtiden. Digitalisering handler om..
 • Men det viktigste med digitalisering for kommunal sektor er at det handler ikke om å koble seg på sosiale medier og være alltid tilgjengelig. Heller ikke om å støtte den siste og nyeste dingsen på markedet eller å lage kule mobil-apper. Heller ikke om å kunne støtte alle mulige tekniske løsninger i fremtiden. Digitalisering handler om..
 • Digitalisering handler faktisk om det offentliges oppgaver med:
  - å tilrettelegge for verdiskaping i næringslivet,
  - Ivareta, vedlikehold og bygge ny infrastruktur
  - Sørge for gode helse- og pleietjenester
  - en sikker oppvekst og god utdanning av barn

  Det handler i bunn og grunn om hvordan få mest igjen for pengene det offentlige bruker.
 • Digitalisering handler faktisk om det offentliges oppgaver med:
  - å tilrettelegge for verdiskaping i næringslivet,
  - Ivareta, vedlikehold og bygge ny infrastruktur
  - Sørge for gode helse- og pleietjenester
  - en sikker oppvekst og god utdanning av barn

  Det handler i bunn og grunn om hvordan få mest igjen for pengene det offentlige bruker.
 • Digitalisering handler faktisk om det offentliges oppgaver med:
  - å tilrettelegge for verdiskaping i næringslivet,
  - Ivareta, vedlikehold og bygge ny infrastruktur
  - Sørge for gode helse- og pleietjenester
  - en sikker oppvekst og god utdanning av barn

  Det handler i bunn og grunn om hvordan få mest igjen for pengene det offentlige bruker.
 • Digitalisering handler faktisk om det offentliges oppgaver med:
  - å tilrettelegge for verdiskaping i næringslivet,
  - Ivareta, vedlikehold og bygge ny infrastruktur
  - Sørge for gode helse- og pleietjenester
  - en sikker oppvekst og god utdanning av barn

  Det handler i bunn og grunn om hvordan få mest igjen for pengene det offentlige bruker.
 • Digitalisering handler faktisk om det offentliges oppgaver med:
  - å tilrettelegge for verdiskaping i næringslivet,
  - Ivareta, vedlikehold og bygge ny infrastruktur
  - Sørge for gode helse- og pleietjenester
  - en sikker oppvekst og god utdanning av barn

  Det handler i bunn og grunn om hvordan få mest igjen for pengene det offentlige bruker.
 • Hva anser du som IT-avdelings viktigste oppgaver
  Er det for eksempel:
  Drift av IT-systemer
  Klientadministrasjon
  Alt forefallende IT – «Vi gjør det meste selv»
  som er det viktigste?
 • Eller er det viktigere å fokusere på
  Strategi - i forhold til utnyttelse av Big Data, Social Media, Mobilitet og Skytjenester
  Forretningsløsninger – å anskaffe, utvikle eller implementere løsninger som gir bedriften et konkurransefortrinn
  Effektivisering – Integrasjoner og prosesser

  Og erkjennelsen av at det som har tatt dere hit, kanskje ikke er det som skal ta virksomheten videre
 • Løsningene som IT-avdelingen har ansvaret for er ofte komplekse og krevende.
  Problemer oppstår og må løses.

  IT avdelingen har begrensede ressurser – disse går i hovedsak med til operativ fokus.

  Den ønskede fokus er å bruke tid på IT løsninger som kan bidra til å styrke kjernevirksomheten
 • Flere og flere områder som til nå er ivaretatt av IT-avdelingene erstattes av tjenesteleveranser:
  Dette gir virksomheten muligheter for å få tjenester levert:
  På ønsket tjenestenivå
  Med høyere tilgjengelighet
  Til en bedre kvalitet
  Hvor bedriten kan fristille seg fra teknologi
  Og at alt leveres til en fast pris (pr mnd)

  Noen velger å se på dette som en mulighet – andre som en trussel
 • ET av mange eksempler på at skytjenester fører til konkrete besparelser

×