etion inspiratienota beleidsnota geert janssens jochanan eynikel leiderschap arbeidsmarkt waarden digitalisering chris wuytens betrokkenheid financiële participatie ondernemerschap authenticiteit waardengericht ondernemen zinvol werk motivatie bedrijfscultuur team werkbaar wendbaar werk rik de wulf serge huyghe participatief ondernemen welvaart maatschappelijk verantwoord ondernemen diversiteit mvo ethiek corona verandering talentmanagement wendbaarheid burn-out psychologisch eigenaarschap hans diels robotisering toekomstdenken grondstoffen bedrijfsstrategie crisis innovatie hr duurzaam ondernemen vertrouwen values stem technologie onderwijs stakeholder economic growth economische groei inclusie bedrijven bedrijfsfinanciering vkw klimaattransitie veranderproces transformatie samenwerking verbinding covid-19 hr-beleid telewerk thuiswerk belonen leiderschapsstijl annelies boecxstaens personeelsbeleid tewerkstelling betekenisvol werk zingeving platformeconomie platform deeleconomie rogier de langhe winstpremie disruptie retentie war for talent jobmobiliteit industrie 4.0 mens en technologie verantwoordelijkheid flexibiliteit duurzame inzetbaarheid écologie inflatie geopolitiek strategie waardengedreven entrepreneurship belastingen productiviteit welzijn ongelijkheid ethisch ondernemen persoonlijke groei succesvol ondernemen conflict knelpuntberoepen stakeholderengagement engagement geluk concurrentiekracht export duurzaamheid finance corporate finance investeringen vkw metena mindset organisatievisie kenniskloof efficiëntieverhoging praktijkbevraging idewe arteveldehogeschool catherine apers democratie eurocrisis consensusbenadering werkgelegenheid prijsstabiliteit fiscaal beleid monetair beleid staatsschuld europese monetaire unie macro-economie muntunie centrale bank geldpers mmt moderne monetaire theorie westen rusland china microchips toelevringsketen deglobalisering mensenrechten catch 22 marktmacht grenzen economische oorlogsvoering supplychain globalisering geo-economische logica interdependentie arbeidskrapte kantoor werkorganisatie leidinggeven hybride werken product as a service cradle-to-cradle upcycling eco-effectiviteit eco-efficiëntie recyclage businessmodel green deal koolstofneutraal klimaatzaak circulaire economie circulairiteit the hero's journey de reis van de held praktijk houvast dynamiek identiteit windowdressing onderstroom bovenstroom bedrijfsorganisatie verhalen storytelling mentaal welzijn psychosociale gevolgen beleid digitale transformatie veerkracht pandemiemoeheid coronacrisis pandemie gino vijncke kwetsbaar werkbeleving zelfontplooiing zingevend bedrijf sociale verbondenheid bijdrage aan geheel teamwerking zingevend werk purpose psychologische veiligheid het nieuwe normaal talentontwikkeling talent delen mentale gezonheid prestatie-indicatoren geld zelfbeschikkingstheorie individueel collectief kpi's doelstelling persoonlijke ontwikkeling groepsdynamica bonus loon solidariteit eigenaarschap organisatiemodel vennoten werkerscoöperatie cera hannes hollebecq mondragon mede-eigenaarschap coöperatief ondernemen nieuwe markt fulfillment economie retail long tail digitale revolutie amazon netwerk platformkapitalisme netwerkeconomie analysetool coaching organisatiecultuur zelfregulatie feedback leider klankbord zelfreflectie zelfbewustzijn spiegel zelfinzicht geert noels risico scenariodenken steve jobs elon musk peter bernstein malcolm gladwell albert einstein success hr-management waardering ziekteverzuim onbenut talent zelfleiderschap werkdruk stress bore-out talentschaatste activering preboarding onboarding rekrutering individualisering asielzoekers vluchtelingen nathan van camp spiritualiteit bezieling spiritueel kapitaal peer-to-peer-productie cocreatie winstdeling pieter de koster maatschappelijk welzijn vrouwelijke ondernemers waardenenquête bedrijfswaarden enquete jonge ondernemer acerta rolmodel starters start-up jongeren groei idee-implementatie ideepromotie ideegeneratie personeelsverloop medewerkerstevredenheid medewerkerspotentieel intrapreneurship lerend werken 55-plusser arbeidsorganisatie medezeggenschap kenniswerker levenslang leren rematching flexibilisering de maakbare medewerker blauwdruk voor een duurzame bedrijfsstrategie duurzaamheidsbeleid stakeholdermanagement hans verboven sdg's sustainable development goals sustatool plan-do-check-act langetermijndenken loslaten authentieke kracht ervaren realiseren willen vrije wil opbranden balans leven vrije tijd werk energiemanagement levensproces flow energie participatie participatieve cultuur eigendom mede-eigenaar werknemersparticipatie mede-aandeelhouder waardentoets impactanalyse stakeholderanalyse win-canvas morele verbeelding aansprakelijkheid ethics of things internet of things zelfrijdende wagen augmented reality artificiële intelligentie strategy leadership zelfsturing autonomie taxshift arbeidswetgeving beleisnota overheidsuitgaven sociaal-economisch model basisinkomen loonaandeel megatrends futures thinking ondernemend vlaanderen ondernemen stem-platform tso technology mathematics stem-actieplan stem-kader engineering science aso bso techniek dbso werkplekleren leren en werken leertijd duaal leren climate change klimaatverandering ecology biodiversiteit ecomodernisme bric deflatie recessie gdp recovery financial crisis co-ownership arbeidscontract employment co-creation sociale innovatie sociaal ondernemerschap social innovation social entrepreneurs sociale ondernemingen social enterprises import transportroutes political tension supply risks globalisation resources globalisatie geopolitics immaterial value creation values-driven duurzame financiering sustainable corporate finance profit ondernemingszin persoonlijk ondernemerschap airbnb uber netflix dirsuptie disrupted market interconnected network network effect vermogensbelasting fiscaliteit tax shift rechtvaardige belastingen r&d arbeidsproductiviteit total factor productiviteit zelf-expressie empowerment bbp nationaal geluk human development index better life index normen overregulering regels overheidsingrijpen interventionisme megatrends; gamechanger; toekomstdenken; strategie levensfase generaties intergenerationeel generatiedenken vermogen migratie relatieve armoede vermogensongelijkheid armoede kapitaal authoriteit bedrijfsleider kredietsituatie kmo krediet respect interactiedynamiek dillema nijverheidstechnisch waardendrijvers dialoog csr nulgroei bnp zero growth bpp winst openheid transparantie eurozone econmische groei wereldhandel dutordoir electrabel bank banken investment verantwoord ondernemen dillema's ethics
Tout plus