Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Yatirim Proje Degerleme (2012)

Bu sunum, Yatırım Proje Değerleme derslerinde yararlandığım ders notlarından oluşmaktadır. Download edilmeden, okunarak yararlanılmasını uygun buluyorum. Beni anlayacağınızı umuyorum.

Yatirim Proje Degerleme (2012)

 1. 1. Yatırım-Proje Değerleme Ekrem Tufan [email_address] Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. 2012
 2. 2. Sınıfı nasıl geçeriz? <ul><li>Kopya çekerek </li></ul><ul><li>Torpil yaparak </li></ul><ul><li>Dersleri asarak </li></ul><ul><li>Derste cep telefonuyla oynayarak </li></ul><ul><li>Camdan dışarıyı izleyerek </li></ul><ul><li>Kitabı ezberleyerek </li></ul><ul><li>Hebelek gübelek diyerek </li></ul><ul><li>BAHANE DEĞİL, İŞ ÜRETELİM! </li></ul>
 3. 3. Bir önceki slayttakileri yaparsak n’olur?
 4. 4. Nasıl bir eğitim? <ul><li>İnteraktif, </li></ul><ul><li>Katılımcı ve </li></ul><ul><li>Özgürlükçü </li></ul>
 5. 5. Ezberci değil!
 6. 6. Samimi olalım, laubali değil!
 7. 7. Kaliteli bir ders için neler yapmalıyız? <ul><li>Dersin hocası dahil, herkes cep telefonunu kapatmalı (sessize almamalı!) </li></ul><ul><li>Kendi aramızda geyik muhabbeti yapmamalı! </li></ul><ul><li>Anlamadığımızda hemen sormalı! </li></ul><ul><li>Derse asla geç kalmamalı! (Hoca dahil!) </li></ul><ul><li>Uyumamalı, uyutmamalı! Veeeeee! </li></ul>
 8. 8. Veeeeeee... Derse katılım sağlanmalı!
 9. 9. En iyi nasıl öğrenebiliriz? <ul><li>%100 </li></ul><ul><li>Hatırlama </li></ul><ul><li>Yeteneği </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>% 0 </li></ul><ul><li> Pasif Pasiften aktife geçiş Aktif </li></ul>Duyma Görme Duyma ve görme Yaparak öğrenme Tekrarlayarak öğrenme
 10. 10. Bu ders bana ne kazandıracak? <ul><li>Bir yatırımın, iş fikri geliştirilmesi, işletmenin yatırım kararı alınması, piyasa ve rakip araştırması yapılmasından başlayarak, nasıl yapıldığını öğrenmek </li></ul><ul><li>Yatırım seçenekleri arasından en uygununu seçmede yararlanılan yöntemleri uygulayarak, öğrenmek </li></ul><ul><li>Kosgeb yeni girişimci destek programı kapsamında iş planı hazırlayabilmek </li></ul>
 11. 11. Lütfen dikkat! <ul><li>Herkes, bireysel olarak yeni girişimci desteği girişimci iş planını doldurabilecek bir uygulama yapıp, 13. haftada [email_address] adresine email gönderilecek ve çıktı alınarak her iki yöntemle teslim edecektir. (Sadece bir yöntemle teslim yeterli değildir!) Bu formu internetten arayınız. </li></ul><ul><li>Formun doldurulmasında gerekli bilgiler derste verilecek ve daha fazla bilgi için Kosgeb ofislerinden ve benden destek istenecektir. </li></ul>
 12. 12. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>1. Hafta: Tanışma ve dersin işlenme yöntemi hakkında bilgilenme, görüş alışverişi. Yatırım ve proje ile ilgili temel kavramlar </li></ul><ul><li>2. Hafta: İş fikri geliştirilmesi alıştırması </li></ul><ul><li>Derslikte gurup uygulaması yapılacaktır. Derse gelirken ekonomi dergileri, gazeteler (Özellikle Dünya Gazetesi) getirilecek ya da ilgili sayfaları fotokopi ile çoğaltılarak getirilecektir. Çanakkale’deki iş türleri konusunda düşünülecek, İstanbul vb büyük kentlerde olup da burada olmayan iş türleri belirlenecektir. Bu konuda, iş dünyası ile görüşmeler yapılacak ve internet taraması yapılacaktır) </li></ul>
 13. 13. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>3. Hafta: Vizyon-misyon-stratejik planlama, örnek uygulamalar verilecektir </li></ul><ul><li>4. Hafta: Rakip ve paydaş analizi, yöntem ve örnek </li></ul><ul><li>5. Hafta: Talep tahmin yöntemleri, örnekler </li></ul><ul><li>6. Hafta: Pazar payı tahmini ve kapasitenin belirlenmesi </li></ul>
 14. 14. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>7. Hafta: Yatırım harcamaları: Çalışma sermayesi ve sabit sermaye gereksinimleri </li></ul><ul><li>8. Hafta: Çalışma sermayesi gereksinimlerini belirleyen yöntemler (Faaliyet Devri Katsayısı, Günlük Masraf Tutarı), örnekler… </li></ul><ul><li>9. Hafta: Çalışma sermayesi gereksinimlerini belirleyen yöntemlere devam…Uygulama </li></ul>
 15. 15. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>10. Hafta: Yatırım projelerini değerleme yöntemleri </li></ul><ul><li>Statik yöntemler: Ortalama Yıllık Gelirin Yatırım Tutarına Oranı Yöntemi ve Geri Ödeme Süresi Yöntemi, örnek ve uygulama </li></ul><ul><li>11. Hafta: Yatırım projelerini değerleme yöntemleri </li></ul><ul><li>Dinamik Yöntemler: Net Bugünkü Değer Yöntemi, İç Karlılık Oranı Yöntemi, örnek ve uygulama </li></ul>
 16. 16. 14 Haftada neler öğreneceğiz? <ul><li>12. Hafta: Yatırım projelerini değerleme yöntemlerine devam… </li></ul><ul><li>Dinamik Yöntemler: Yıllık Eşdeğer Gider Yöntemi ve Duyarlılık Analizi, örnek ve uygulama </li></ul><ul><li>13. Hafta: Bireysel hazırlanan ödevlerden rastgele seçilecek olanların sunumu ve tartışılması (Lütfen projelerinizi flash belleğinize kaydederek getiriniz) Projelerin çıktı ve email olarak teslim haftası bu haftadır! </li></ul><ul><li>14. Hafta: Devam…. </li></ul>
 17. 17. Başarmak için… <ul><li>Ara sınav : %40 </li></ul><ul><li>Final : %30 + Proje %30 </li></ul><ul><li>Projenizi son gün yaparsanız puan alamazsınız! Lütfen, ikinci haftadan itibaren hazırlamaya başlayın. Yardım için bana ulaşın: etufan@yahoo.com </li></ul><ul><li>Sınav kağıtlarınız hakkında görüşmem. Proje teslim tarihinden sonra proje teslim edemezseniz. Bahane üreteni dinlemem… </li></ul>
 18. 18. Üye olalım yararlanalım… <ul><li>Bu siteye üye olarak; Türkçe ve İngilizce yayınlanan ekonomi, işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi ile ilgili makaleler, yazılar, burs, kurs, sınav ve iş duyuruları alacaksınız. </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Adım 1: Bu adrese adımızı soyadımızı ve bölümümüzü belirten bir email gönderelim </li></ul><ul><li>Adım 2: Yahoo size İngilizce bir email gönderecektir. Gelen email’i yanıtla (reply) tuşuna basarak herhangi bir şey yazmadan geri gönderelim. </li></ul><ul><li>Adım 3: Üyelik tamamdır… </li></ul>
 19. 19. Kaynaklar <ul><li>1. Akgüç Öztin, Finansal Yönetim , Muhasebe Enstitüsü, Yayın no: 56, İstanbul: 1989 </li></ul><ul><li>2. Türko R. Metin, Finansal Yönetim , Alfa Basım Yayım Dağıtım, Yayın no: 536, İstanbul: 1999 </li></ul><ul><li>3. Altan Mikail, Fehmi Karasioğlu, Muhammet Bezirci, Rabia Özpeynirci, Haluk Duman ve Namık Kemal Erdemir, Uygulamalı Finans , Atlas Kitapevi, Konya: 2004 </li></ul>
 20. 20. Kaynaklar <ul><li>4. Kolb Robert W. ve Richardo J. Rodriguez, Çev: Ali İhsan Karacan, Finansal Yönetim , Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın no: 35, Ankara: 1996 </li></ul><ul><li>5. Brealey Richard A. ve Stewart C. Myers, Alan J. Marcus, Çev: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan ve Hatice Doğukanlı, İşletme Finansının Temelleri , McGraw Hill-Literatür Ortak yayını, İstanbul:2001 </li></ul>
 21. 21. Kaynaklar <ul><li>6. Büker Semih, Rıza Aşıkoğlu ve Güven Sevil, Finansal Yönetim, Anadolu Üni. Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi, Eskişehir: 1997. </li></ul><ul><li>7. Weston J. Fred ve Eugene F. Brigham, Essentials of Managerial Finance, Harcourt Brace&Company International Edition, 1992. </li></ul><ul><li>8. Güvemli Oktay, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi , Atlas Kitabevi Yayınları, İstanbul:2008, ISBN 9789756574065. </li></ul>
 22. 22. Kaynaklar <ul><li>9. www.ssrn.com </li></ul><ul><li>10. www.ceterisparibus.net </li></ul><ul><li>11. www.makalem.com </li></ul><ul><li>12. http://etufan.wordpress.com </li></ul><ul><li>13. British Council, Türkiye’de STK’Lar ve Kamu Sektörü Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK’ların Demokratik Katılım Düzeyinin Güçlendirilmesi Projesi (SKİP) Eğitmenler için kaynak Kitap, Mayıs 2006) </li></ul><ul><li>14. Korkut Levent, Stratejik Planlama, www.stgm.org.tr </li></ul>
 23. 23. Kaynaklar <ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Demand_forecasting </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Questionnaire_construction </li></ul><ul><li>www.hazine.gov.tr </li></ul><ul><li>www.kosgeb.gov.tr </li></ul><ul><li>http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHR/DevletYardimlariDb/pazar_yardimi/ek6.doc </li></ul>
 24. 24. Kaynaklar <ul><li>www.angelfire.com/mn3/apse/entles3.htm </li></ul><ul><li>Aşıkoğlu Rıza, Yusuf Kaderli, Sezgin Demir ve Hakan Çelikkol, Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Değerlendirilmesi ve Realize Edilmesi , ISBN: 978-605-87505, Eylül 2011, Ankara ( Ana kitabımız !) </li></ul>
 25. 25. Kaynaklar <ul><li>22. Kalkınma ajanslarının web sayfaları </li></ul><ul><li>Lütfen, ulaşamadığınız kaynaklar için bana başvurun! Kütüphanenizden, online yayınlara ulaşabileceğiniz sistem hakkında bilgi ve eğitim talep ediniz. Görevliler mutlaka yardımcı olacaklardır. </li></ul>
 26. 26. Yatırım ve proje ile ilgili temel kavramlar <ul><li>Finansal yatırımlar-Sermaye bütçelemesi (duran varlık yatırımları) ayrımı </li></ul><ul><li>Sermaye bütçelemesinin önemi, vizyon-misyon, ilke ve değerler ve stratejik planlama </li></ul><ul><li>Yatırım projelerinin düzenlenmesinde iktisadi yönden yapılacak çalışma ve değerlendirmeler: Talep tahmin yöntemleri, pazar payı tahmini, kapasitenin belirlenmesi </li></ul><ul><li>Yatırım kararlarının alınması için gerekli veriler: Yatırım harcamalarının tutarı, yatırımın işletmeye sağlayacağı yararlar ve bu yararların zaman içindeki dağılımı, yatırımın ekonomik ömrü, hurda değeri </li></ul>
 27. 27. Yatırım ve proje ile ilgili temel kavramlar <ul><li>Proje nedir? </li></ul><ul><li>Başlangıç ve bitişi açıkça tanımlanmış faaliyetlerle bütçe ve zaman kısıtı altında iyi tanımlanmış hedef ve amaçlara ulaşma eylemidir. </li></ul><ul><li>Yatırım (sermaye) bütçelemesi nedir? </li></ul><ul><li>Yeni, karlı, verimli yatırım projelerinin araştırılmasını; teknik ve pazarlamaya hatta yönetime ilişkin tüm etmenlerin incelenmesini ve ekonomik analiz yapılmasını içeren çok yönlü bir faaliyettir. </li></ul>
 28. 28. Yatırım ve proje ile ilgili temel kavramlar <ul><li>Proje, </li></ul><ul><li>Projenin belirli bir amacı vardır </li></ul><ul><li>Proje, tanımlanmış ve yazılı hale getirilmiş bir süreçtir </li></ul><ul><li>Proje geçicidir, belirli bir süre içinde tamamlanır ya da vazgeçilir </li></ul><ul><li>Projelerin çeşitli kaynaklara gereksinimi vardır (insan, para, yazılım vb.) </li></ul><ul><li>Projenin finansör ya da müşterisi vardır </li></ul><ul><li>Proje belirsizlik ve risk içerir </li></ul>
 29. 29. Yatırım ve proje ile ilgili temel kavramlar YATIRIM İşletme sermayesi Duran varlık
 30. 30. Vizyon-Misyon-İlke ve Değerler <ul><li>VİZYON </li></ul><ul><li>Neden varız? </li></ul><ul><li>Ne yapmak için buradayız? </li></ul><ul><li>Hangi değerler bize yön verecek? </li></ul><ul><li>Neye ulaşacağız? </li></ul><ul><li>Nasıl ulaşacağız? </li></ul>
 31. 31. Vizyon örneği: Çanakkale Kent Müzesi <ul><li>Geleneğinde toplumsal çoğulculuk ve barış anlayışı olan, coğrafi ve tarihi özel bir öneme sahip kentin değerlerini; toplamak, korumak, paylaşmak, kentliyi kentle tanıştırmak ve ortak kültürel yaşam kalitesini yükseltmek için katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyen, kentteki hızlı değişimlerin kavranmasını ve kentlilik bilincinin gelişmesini sağlayan ve yeni müzecilik anlayışını kendine ilke edinen bir kent müzesi. </li></ul>
 32. 32. Vizyon örneği: Çanakkale Kent Müzesi <ul><li>Neden ve ne yapmak için varız? Geleneğinde toplumsal çoğulculuk ve barış anlayışı olan, coğrafi ve tarihi özel bir öneme sahip kentin değerlerini; toplamak, korumak, paylaşmak, kentliyi kentle tanıştırmak ve ortak kültürel yaşam kalitesini yükseltmek için </li></ul><ul><li>Nasıl ulaşacağız? katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyen, </li></ul><ul><li>Neye ulaşacağız? kentteki hızlı değişimlerin kavranmasını ve kentlilik bilincinin gelişmesini sağlayan ve yeni müzecilik anlayışını kendine ilke edinen bir kent müzesi. </li></ul>
 33. 33. Kötü bir vizyon örneği: EsenSu Özayran <ul><li>EsenSu Özayran Ankara distribütörlüğü olarak abonelerimize kaliteli, içimi güzel suyu en kısa sürede ulaştırmak istiyoruz. </li></ul>
 34. 34. Vizyon örneği: Efes Pilsen <ul><li>Türkiye bira pazarını büyüterek, tüm paydaşlarına sürdürebilir en yüksek değeri yaratan içecek sistemi olmak . </li></ul>
 35. 35. İlke ve değerler <ul><li>DEĞERLER </li></ul><ul><li>Temel inançlarımız nelerdir? </li></ul><ul><li>Ahlaki kurallarımız nelerdir? </li></ul><ul><li>Davranış kurallarımız nelerdir? </li></ul><ul><li>Özen gösterdiğimiz amaçlar nelerdir? </li></ul><ul><li>İdeallerimiz nelerdir? </li></ul><ul><li>Aldığımız kararların doğru veya yanlış olduklarına nasıl karar veririz? </li></ul><ul><li>Hangi ölçüleri temel alırız? </li></ul>
 36. 36. İlke ve değerlere Örnek <ul><li>Bilimsellik: Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi, tüm çalışmalarında bilimselliği temel ilke edinir ve çoğulculuk yerine katılımcı demokrasi sürecini, bireysellik yerine toplumsallığı öne çıkaran, yerelden ulusala, ulusaldan evrensel barışa bakan, kent ile karşılıklı anlayış ve uyum içinde ortak yaşama sahip çıkan kentli kimliğini güçlü kılmak. </li></ul><ul><li>İlgi alanı: Çanakkale merkez belediye sınırları içinde kalan fiziki alan sınırlandırması içinde, bölge ve komşu yerleşkelerin etkisini yadsımadan; tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel gelişim sürecine ait her türlü taşınabilir kültür varlıklarını ve somut olmayan kültür değerlerini toplamak, bilimsel yöntemler ile tasnif ve tanzim ederek kent belleğinin oluşturmak. </li></ul><ul><li>Paylaşım: Oluşturulan kent belleğini evrensel normlar ile değerlendirerek sonuç ürünlerini yalnızca müze mekânı ile sınırlı sunum anlayışı dışında farklı etkinlikler ile öncelikle kentliler olmak üzere tüm insanlıkla paylaşmak. Kent üzerine çalışan farklı disiplinlerden akademisyenlerin sonuç ürünlerini arşiv ile paylaşmalarını sağlamak ve farklı organizasyonlar ile doğrudan kentli ile buluşturacak etkinlikler düzenlemek. </li></ul>
 37. 37. İlke ve değerlere Örnek (Devam) <ul><li>İşbirliği: Müze, arşiv ve kütüphanelerin ihtisas alanına giren konularda, Kent Müzesi ve Arşivi içinde bölüm oluşturmadan, anılan kurumların ihtisas alanlarında ihtiyaçlar doğrultusunda ortak projeler üretilmesine çaba göstermek. Mevcut binamız içinde başlattığı çalışmaları ulusal ve uluslar arası ilişkiler ile geliştirerek elde ettiği kazanımlara uygun gerçekçi bir ihtiyaç programı hazırlayarak bu programın uygulanabileceği mimari programı oluşturmak, projelendirme ve uygulanması için çaba harcamak. Kentte yer alan her kademede eğitim kurumu ile ortak projeler oluşturarak öncelikle çocuklar ve gençler olmak üzere her yaş grubundan kişilerin katılacağı kent turları düzenlenmek. Bu turlarla, yalnızca tarihi yapıların ziyaret edilmesini değil, mekân-zaman ilişkisini de ortaya koyarak, koruma ve geleceğe taşıma bilgisini kent refleksi olarak yerleştirmeye çalışmaya özen göstermek. </li></ul><ul><li>Bilimsel araştırmalara destek: Kent değerleri üzerine çalışmak isteyen araştırmacılara kolayca ulaşacakları bir kent belleği yaratmanın dışında kent üzerine akademik çalışma yapan/yapmak isteyen bilim insanlarına maddi olanak yaratmaya çaba göstermek. </li></ul>
 38. 38. İlke ve değerlere Örnek (Devam) <ul><li>Yeni müzecilik anlayışı: Müze mekânı içinde, klasik obje sergileme anlayışından farklı olarak yeni müzecilik anlayışına uygun ve objeyi insan temelli bir dil ile sergileyen yöntem ve uygulamaları yeni teknolojiyle kullanmak. Kent ve kentliyi anlatan sabit ve dönemsel sergiler yapılmasına çaba göstermek. Çanakkale Kent müzesi, çalışmalarını yalnızca kapalı bir alan ile sınırlı tutmayarak tüm kenti yaşayan müze alanı olarak kullanabilecek programlar geliştirmeye çalışarak, kent–mekân, mekân-insan ilişkisinin günlük yaşamın içinde yaşanmasına özen göstermek. </li></ul><ul><li>Gönüllülük: Müze etkinliklerini profesyonel kadroların kolaylaştırıcılığında, oluşturulacak müze gönüllüleri ile gerçekleştirilmesine özen göstermek. </li></ul>
 39. 39. İlke ve değerlere Örnek (2) <ul><li>Koç Topluluğu’nun Değerleri </li></ul><ul><li>Müşterilerimiz Velinimetimizdir </li></ul><ul><li>Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir. </li></ul><ul><li>Daima &quot;en iyi&quot; olmak, vazgeçilmez hedefimizdir </li></ul><ul><li>Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve bayi ilişkilerimizde, hissedarlara sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir. </li></ul>
 40. 40. İlke ve değerlere Örnek (2) <ul><li>En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır </li></ul><ul><li>Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü Topluluğumuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Koç Topluluğu'nun kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur. </li></ul><ul><li>Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır </li></ul><ul><li>Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere sermayenin hakkı olan karı, hissedarlara sağlamak; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir. </li></ul>
 41. 41. İlke ve değerlere Örnek (2) <ul><li>Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. </li></ul><ul><li>Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. </li></ul><ul><li>Gücümüzü aldığımız Türk Ekonomisine güç katmayı hedef alırız. </li></ul>
 42. 42. İlke ve değerlere örnek: Efes Pilsen <ul><li>Dayanışma  </li></ul><ul><li>Girişimcilik  </li></ul><ul><li>Çağdaşlık  </li></ul><ul><li>Mükemmeli Hedeflemek </li></ul>
 43. 43. Misyon <ul><li>Misyon, geleceğe yöneliktir. Bugünün portresini çizer, ortak amaçlar üzerine odaklanır ve örgütümüze özeldir. </li></ul>
 44. 44. Misyon <ul><li>Bugün ne durumdayız? </li></ul><ul><li>Ne yapmaktayız? </li></ul><ul><li>Kim için yapmaktayız? </li></ul><ul><li>Nasıl ve neden yapmaktayız? </li></ul><ul><li>Neden varız? </li></ul><ul><li>Birincil yeterlilik alanımız nedir? </li></ul><ul><li>Bizi başka kurumlardan ayıran özellikler nelerdir? </li></ul><ul><li>Kurumun karakterini ne belirlemektedir? </li></ul><ul><li>Gelecek için isteklerimiz nelerdir? </li></ul><ul><li>Kurumun amacına ulaşması nasıl sağlanacaktır? </li></ul>
 45. 45. Misyona Örnek: Çanakkale Kent Müzesi <ul><li>Çanakkale Kent Müzesi olarak, kentin değerlerini; toplamayı, korumayı ve paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu amacı gerçekleştirmek için yerel, ulusal ve uluslararası tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak projeler üretilmesini sağlıyor, böylece barışı temel alan kültürel ortak üretim merkezi haline gelmeyi, bunu tüm kente yaymayı ve kentin kültürel yaşam kalitesini sürekli geliştirmeyi hedefliyor ve bunu katılımcı bir yönetim anlayışıyla yapmaya çalışıyoruz. </li></ul>
 46. 46. Misyona Örnek: Çanakkale Kent Müzesi <ul><li>Ne yapmaktayız? Çanakkale Kent Müzesi olarak, kentin değerlerini; toplamayı, korumayı ve paylaşmayı amaçlıyoruz. Nasıl? Bu amacı gerçekleştirmek için yerel, ulusal ve uluslararası tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak projeler üretilmesini sağlıyor, Niçin? Böylece bizi farklı kılan? barışı temel alan kültürel ortak üretim merkezi haline gelmeyi, bunu tüm kente yaymayı ve gelecek için isteğimiz? kentin kültürel yaşam kalitesini sürekli geliştirmeyi hedefliyor ve bu amaca nasıl ulaşılacak? katılımcı bir yönetim anlayışıyla yapmaya çalışıyoruz. </li></ul>
 47. 47. Misyon örneği: Efes Pilsen <ul><li>Toplumun yaşam seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. </li></ul><ul><li>İçecek sektöründeki gücümüzü ve etkinliğimizi arttırmak. </li></ul>
 48. 48. VİZYON-MİSYON BELİRLEME YÖNTEMİ OLARAK KEFE (SWOT) ANALİZİ <ul><li>Kefe analizi nedir? </li></ul><ul><li>KEFE analizi, kuruluşu ve kuruluşun projelerini gerçekleştirmesini etkileyen dört önemli faktörü belirler. </li></ul><ul><li>KEFE’nin açılımı K uvvetli Yanlar, E ksiklikler, F ırsatlar ve E ngeller şeklindedir ve her biri aşağıdaki gibi tanımlanabilir. </li></ul><ul><li>SWOT Analizi İngilizce bir terim olup, S trengths (Güçlü Yanlar), W eaknesses (Zayıf Yanlar), O pportunities (Fırsatlar) ve T hreats (Tehditler) sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır. </li></ul>
 49. 49. KEFE (SWOT) ANALİZİ <ul><li>Kuvvetli Yanlar </li></ul><ul><li>Kuruluşun yaralanabileceği ve çıkarları için kullanabileceği iç faktörlerdir. Örneğin, çalışanların becerileri, yerel ilişkiler, kuruluşun imkanları, vb... </li></ul><ul><li>Eksiklikler </li></ul><ul><li>Kuruluşun, tepki verme yetisini zayıflatan, ilerlemesini, çalışanların becerilerini engelleyen, yönetimden tepki almasına sebep olan iç faktörledir. </li></ul><ul><li>Fırsatlar </li></ul><ul><li>Kuruluşun gelişimi için kullandığı dış faktörlerdir. Kuruluşun yapısına göre yelpaze geniş ya da dar olabilir. Örneğin, Fon kaynakları ya da başka kuruluşlarda bulunmayan beceriler/kaynaklar... </li></ul><ul><li>Engeller </li></ul><ul><li>Kuruluşun “başarısını” veya proje yapma yeteneğini tehlike altına sokan dış faktörledir. Örneğin kuruluşun parasal kaynakları kuruyabilir, kuruluş kilit kişileri kendi içerisinde tutabilmek için ihtiyacı olan kaynakları kaybedebilir... </li></ul>
 50. 50. SWOT (KEFE) ŞEMASI POZ İ T İ F NEGAT İ F İ ÇSEL GÜÇLÜ YÖNLER ZAY I F YÖNLER DI ŞS AL FIRSATLAR TEHD İ TLER
 51. 51. STRATEJİ NEDİR ? Günümüzle gelecek arasında köprü Şimdiki durum Ulaşılacak hedef Strateji Bulunduğunuz konum Gelmek istediğiniz konum Strateji hedefe ulaştırır
 52. 52. Stratejik Plan <ul><li>Strateji, kapsamlı bir yaklaşımla oluşturulmuş plandır. Bu plan sürecin iyi yönetilmesini hedefler. Stratejik plan sizi, kuruluşunuzun gündelik işlerinin ve projelerinin dışına taşıyarak geniş bir bakış açısıyla uzun süreçte ne yapılacağına karar vermenizi sağlar. Dolayısıyla büyük resim içinde ne yaptığınızı ve gelecekte ne yapacağınızı görmenizi sağlar. </li></ul><ul><li>Stratejik planlama günlük faaliyetlerin planlanması değildir, neyi başarmak istediğinizi ve ona nasıl ulaşacağınızı gösterir. </li></ul>
 53. 53. Stratejik Plan <ul><li>Biz kimiz? </li></ul><ul><li>Kapasitemiz ne? Ne yapabiliriz? </li></ul><ul><li>Hangi sorunlara yöneleceğiz? </li></ul><ul><li>Ne tür bir farklılık yaratacağız? </li></ul><ul><li>Hangi kritik alanlara </li></ul><ul><li>Kaynaklarımızı nereye tahsis etmeliyiz? Önceliklerimiz ne olmalı? </li></ul><ul><li>Yakın hedeflerimiz ne olmalıdır? </li></ul><ul><li>Bu hedeflere ulaşmak için nasıl bir örgütlenme gerçekleştirmeliyiz? </li></ul><ul><li>Kim, ne zaman, neyi yapacak? </li></ul>
 54. 54. Stratejik Plan <ul><li>Stratejik plan, dış dünyayı iyi anlayarak oluşturulmalı ve SWOT ve PEST analizlerine dayandırılmalı </li></ul><ul><li>Stratejik plan, asgari iki yılda bir, genellikle 3 yıllık, bazı örgütlerde 5 ya da 6 yıllık </li></ul><ul><li>Stratejik plan her yıl gözden geçirilebilir </li></ul><ul><li>Organizasyonun yönetişim ve yönetim birimleri stratejik plan yapmadan önce aşağıdaki anketi yanıtlamalıdır. Bu anketten 20 ya da üzeri not almışsanız organizasyonunuz stratejik plan yapmaya hazır demektir. 15-20 arasında kalıyor ise örgütünüzün stratejik plan sürecinden yararlanması mümkündür. 15’in altında kalıyorsa bu henüz plan yapmaya gerek olmadığı anlamına gelir. Ancak genellikle tavsiye edilen en geç 3 yılda planın değiştirilmesidir. </li></ul>
 55. 56. Stratejik plan nasıl? <ul><li>Stratejik planı kim yapmalı? </li></ul><ul><li>Tüm organizasyonun, en azından bir bölümünde planlama sürecinde yer alması gerekir. Deneyimli çalışanlar bu süreçte baştan sona bulunmalıdır. </li></ul><ul><li>Tam kapsamlı stratejik plan yapılırken dışarıdan bir kolaylaştırıcının görev yapması </li></ul>
 56. 57. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VİZYON Stratejik konular Stratejik Programlama Hedefler, eylem planları, taktikler Stratejik öğrenme ( Değerlendirme / sonuç çıkarma) SWOT ANALİZİ BOŞLUK ANALİZİ Stratejiler MUKAYESE
 57. 58. BİZ KİMİZ? YÖNLENDİRİCİ İLKELER, DEĞERLER STRATEJİK HEDEFLER TEMEL SONUÇ GÖSTERGELERİ VİZYON (kendimizi gelecekte gördüğümüz yer)   TEMEL DEĞERLER GENEL HEDEF UZUN VADEDE ORTAYA ÇIKACAK ETKİ MİSYON (amacımız- varoluş nedenimiz) KAVRAMLAR   YAKIN HEDEFLER ORTA VADEDE ORTAYA ÇIKACAK ETKİ YETKİ ALANI   POLİTİKALAR      
 58. 59. Strateji belgesi Hedef III Hedef II Hedef I Zamanlama ve Sorumluluklar Göstergeler Faaliyetler Çıktılar Hedefler
 59. 60. Eylem Planı Yapılacak işler Sorumlu Zaman 1 Projenin hukuksal boyutu Av. Ayşe 2 ay 2 Altyapı araştırması Okan 3 hafta 3 Vs vs vs vs vs vs Vs vs vs Vs vs vs 4 5 6 7
 60. 61. Neler öğreneceğiz? <ul><li>3. Hafta: Vizyon-misyon-stratejik planlama, örnek uygulamalar verilecektir </li></ul><ul><li>4. Hafta: Rakip ve paydaş analizi, yöntem ve örnek </li></ul><ul><li>5. Hafta: Talep tahmin yöntemleri, örnekler </li></ul><ul><li>6. Hafta: Pazar payı tahmini ve kapasitenin belirlenmesi </li></ul>
 61. 62. Rakip ve Paydaş Analizi <ul><li>Paydaş, projemizi doğrudan veya dolaylı olarak, olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek ve/veya etkilenebilecek kişi ve kurumlar (rakipler bu guruptadır) </li></ul><ul><li>Örneğin, Kolin Hotel’in kapasite arttırma yatırımı (projesi) açısından, Akol Hotel ve İris Hotel gibi rakipler doğrudan ve olumsuz etkilenecekler diye düşünüyorsak paydaşlarımızdır. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de dolaylı ve olumlu etkilenir ve yine paydaşımızdır. </li></ul>
 62. 63. Rakip ve Paydaş Analizi Nasıl Yapılır? <ul><li>Şu sorulara yanıt aranır: </li></ul><ul><ul><li>Paydaşların tanımı ve özellikleri: Ekonomik ve siyasi güçleri, (paydaş işletme ise) pazar payları, yönetim sistemleri ve örgütlü olup olmadıkları gibi </li></ul></ul><ul><ul><li>Paydaşın projeden etkilenme derecesi: Olumlu ya da olumsuz </li></ul></ul><ul><ul><li>Paydaşın zayıf yanları </li></ul></ul><ul><ul><li>Paydaşın güçlü yanları </li></ul></ul><ul><ul><li>Paydaşın projeye etkisi (1 etkisizden, 5 çok etkiliye doğru sıralama yapılır) </li></ul></ul>
 63. 64. Rakip ve Paydaş Analizi Nasıl Yapılır? <ul><ul><li>Paydaşın projeyi olumlu etkilemesi ya da olumsuz etkilemesinin önüne geçilmesi için yapılması gereken faaliyetler </li></ul></ul><ul><ul><li>Bir tablo ya da düz yazı şeklinde… </li></ul></ul><ul><ul><li>ÖRNEK </li></ul></ul>
 64. 65. Yatırım projelerinin hazırlanmasında iktisadi yönden yapılacak çalışma ve değerlendirmeler <ul><li>İşkolundaki geçmiş olayların değerlendirilmesi </li></ul><ul><li>(Kolin Otel’in geçmiş müşteri verilerini değerlemesi örneği) </li></ul><ul><li>İşkolundaki gelecekteki olayların değerlendirilmesi </li></ul><ul><li>* Ürünlerimizin kullanım alanları </li></ul><ul><li>* İlk madde ve malzemeleri tedarik durumu </li></ul><ul><li>* Ekonomik konjonktür </li></ul><ul><li>Talep tahmini </li></ul><ul><li>* Anket yöntemi </li></ul><ul><li>* İktisadi, göstergelerle ilişki kurularak tahmin </li></ul><ul><li>* Uluslararası kıyaslama </li></ul><ul><li>* Talebin gelir esnekliğinin hesaplanması </li></ul><ul><li>* Grafik yöntemi </li></ul><ul><li>* En küçük kareler yöntemi </li></ul><ul><li>* Korelasyon ve regresyon yöntemi </li></ul>
 65. 66. Talep Tahmin Yöntemleri <ul><li>Talep tahmini, müşterilerin gelecekte ne kadar mal ya da hizmet satın alacaklarını tahmin etmeye yarar. </li></ul><ul><li>Talep tahmin yöntemleri, niteliksel ( qualitative ) ve niceliksel ( quantitative ) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. </li></ul><ul><li>Talep tahmin yöntemlerine; kapasite arttırma kararı verirken veya yeni bir pazara girerken ürün fiyatlama amacıyla başvurulabilir. </li></ul>
 66. 67. Talep tahmin Yöntemleri <ul><li>Anket Yöntemi </li></ul><ul><li>İktisadi Göstergelerle İlişki Kurarak tahmin </li></ul><ul><li>Uluslararası Kıyaslama </li></ul><ul><li>Talebin Gelir Esnekliğinin Hesaplanması </li></ul><ul><li>Grafik Yöntemi </li></ul><ul><li>En Küçük Kareler Yöntemi </li></ul><ul><li>Korelasyon ve Regresyon Yöntemi </li></ul>
 67. 68. Anket Yöntemi <ul><li>Anket yöntemi, niceliksel pazarlama araştırmaları ve sosyal bilimlerde </li></ul><ul><li>Özellikle tüketicisi belirlenebilen, dar alanlarda </li></ul><ul><li>Telefonla, email aracılığıyla, web üzerinden (online), adrese giderek ve büyük alışveriş merkezlerinde başvurulabilir. </li></ul>
 68. 69. Anket Yöntemi’nde dikkate alınması gerekenler <ul><li>Araştırmanın amaçları ve örneklemin büyüklüğü önceden belirlenmeli ve anketin süresi, insan gücü, anket için izin ve gizlilik durumları dikkate alınmalıdır. </li></ul><ul><li>Doğal olarak beklenen yanıtlar belirlenmeli ve yanıtların yorumlanması için elde tutulmalıdır. Ayrıca bu yanıtlar; ürün ya da hizmet tercihleri, olgular, inançlar, duygular, geçmiş davranışların tanımlanması veya eylemin standartları olmalıdır. </li></ul><ul><li>Gereksiz sorular araştırmacıya bir yüktür ve yanıtlayanlara bir zulüm gibidir. Tüm sorular, araştırmanın amaçlarına hizmet etmelidir. </li></ul>
 69. 70. Anket Yöntemi’nde dikkate alınması gerekenler <ul><li>Konular yanıt verenlerin yaşamdaki referanslarına uygun olmalıdır. Geçmişlerinde yaşadıkları, soruları algılamalarını etkileyebilir. Ayrıca, anket konusu hakkında yeterince bilgi sahibi ya da uzman olmaları, ankete doğru yanıt vermelerini sağlayacaktır. </li></ul><ul><li>Anketin derecelendirme (scala) endeksi ve tipi önceden belirlenmelidir. </li></ul><ul><li>Soru tipleri (kapalı uçlu, çoktan seçmeli, açık uçlu) istatistiki analizlere uygun sonuçlar verecek şekilde seçilmelidir. </li></ul>
 70. 71. Anket Yöntemi’nde dikkate alınması gerekenler <ul><li>Sorular ve seçilmiş yanıtlar nötr olmalıdır. Önyargılı bir soru veya anket, yanıtlayanı yanlış tercih yapması yönünde yönlendirir. </li></ul><ul><li>Soruların sırası veya gruplandırılması doğru yapılmalıdır. </li></ul><ul><li>Sözcükler basit olmalı ve teknik veya özel sözcükler kullanılmamalıdır. </li></ul><ul><li>Anlam açık ve net olmalıdır. Belirsiz sözcükler, iki anlamlı cümle yapıları ve negatif cümleler, yanlış anlamalara neden olabilir. İki tane negatif cümle pozitife çevrilerek düzeltilmelidir. </li></ul>
 71. 72. Anket Yöntemi’nde dikkate alınması gerekenler <ul><li>Bir soru sadece bir konuyla ilgili olmalıdır. </li></ul><ul><li>Yanıtlayan, olası yanıtlardan birisini seçebilmelidir. Kendi durumunu kapsamaması anketin sonucunu etkiler. Bunu önlemenin bir yolu da yanıtlar arasına “diğer ________.” şıkkının konmasıdır. </li></ul><ul><li>Kategoriler çakışmamalıdır. Yanıt verenler, kendilerini birden fazla kategoriye ait hissetmemelidir. Örneğin, “evli” ve “bekar” kategorisinin dışında “ayrı yaşıyor” kategorisi de konmalıdır. </li></ul>
 72. 73. Anket Yöntemi’nde dikkate alınması gerekenler <ul><li>Yazım sitili, konuşma dilinde olmalıdır. Ayrıca, öz, akıcı ve hedef kitleye uygun olmalıdır. </li></ul><ul><li>Pekçok kişi, kişisel ya da mahremiyet sorularına yanıt vermez. </li></ul><ul><li>Çift anlamlı sorular duygusal yanıtlara neden olur ve sonuçları çarpıtabilir. </li></ul>
 73. 74. Anket Yöntemi’nde dikkate alınması gerekenler <ul><li>Kağıtta veya bilgisayar ekranında soruların sunum şekli ve beyaz boşluklar, renkler, resimler, grafikler veya şekiller yanıtlayıcının ilgisini çekebilir ve sorulardan uzaklaştırabilir. </li></ul><ul><li>Soruların numaralandırılması yararlı olur. </li></ul><ul><li>Anketler; anketörler, gönüllüler veya yanıtlayıcılar tarafından uygulanabilir. Açık ve detaylı yönlendirmeler önemlidir. </li></ul>
 74. 75. Anketle piyasa inceleme yöntemi <ul><li>Örnek (Güvemli, s.89-90): Çanakkale’de toz deterjan talep tahmini yapılacaktır. Kenti temsil niteliğine sahip Cevatpaşa Mahallesi seçilerek, her biri ortalama 10 daireli 100 apartman saptanmıştır. Ev hanımlarına anketle üç soru yöneltilmiştir. Bunlar: Toz deterjan kullanıyor musunuz?, Ailede kaç kişi yaşıyor ve bir haftada kaç kutu toz deterjan kullanıyorsunuz? </li></ul>
 75. 76. Anketle piyasa inceleme yöntemi <ul><li>Örnek (Güvemli, s.89-90 ): 1.000 daireden derlenen anket sonuçları şöyledir: </li></ul><ul><li>Toz deterjan kullanan aile sayısı : 700 </li></ul><ul><li>Ailede ortalama kişi sayısı : 4 </li></ul><ul><li>Haftalık tüketim : 2 kutu </li></ul><ul><li>Çanakkale’nin nüfusunun 2.000.000 olduğunu varsayarsak, yıllık deterjan tüketim miktarı: </li></ul><ul><li>Aile sayısı (2.000.000 kişi/4 kişilik aile) =500.000 </li></ul><ul><li>Toz deterjan kullanan aile (500.000x%70) =350.000 </li></ul><ul><li>Aile başına yıllık tüketim (2 ad/hafx52 haf) =104 </li></ul><ul><li>Yıllık tüketim miktarı (350.000 ailex104 ad) =36.400.000 </li></ul>
 76. 77. Anketle piyasa inceleme yöntemi <ul><li>Örnek (Güvemli, s.89-90 ): Çanakkale’nin yıllık nüfus artış hızı %4,5 ise gelecek üç yıllık deterjan tüketimi: </li></ul><ul><li>Yıl Aile Deterjan kul. Yıllık Tüketim </li></ul><ul><li>s ayısı Aile sayısı Tüketim Artışı </li></ul><ul><li>1 500.000 350.000 36.400.000 - </li></ul><ul><li>2 522.500 365.750 38.038.000 1.638.000 </li></ul><ul><li>3 546.012 382.208 39.749.632 1.711.632 </li></ul><ul><li>4 570.582 399.408 41.538.432 1.788.800 </li></ul>
 77. 78. Anketle piyasa inceleme yöntemi <ul><li>Sıra sizde: </li></ul><ul><li>Çanakkale’de, yoğun bir İngilizce kurs talebi olduğunu düşünüyorsunuz. Bu nedenle, bir dil kursu açmak niyetindesiniz. Konuyu araştırmak için anketle piyasa inceleme yöntemini uygulama kararı aldınız ve kenti temsil niteliğine sahip Barbaros Mahallesi’nde yer alan 3 özel öğrenci yurdunda bir anket uyguladınız. Ulaştığınız veriler şöyledir: </li></ul>
 78. 79. Anketle piyasa inceleme yöntemi <ul><li>Sıra sizde: Martı Kız Öğrenci Yurdu’nda 100, Sezen Kız Öğrenci Yurdu’nda 80 ve Barbaros Erkek Öğrenci Yurdu’nda ise 120 öğrenci kalmaktadır. Üç soru yönelttiniz. </li></ul><ul><li>Bunlar; Bir İngilizce kursuna devam ediyor ve memnun musunuz?, Laboratuarı olan bir dil kursuna kayıt yaptırmayı düşünür müsünüz? Haftada kaç saat kursa katılabilirsiniz? </li></ul>
 79. 80. Anketle piyasa inceleme yöntemi <ul><li>Sıra sizde : </li></ul><ul><li>Halen bir dil kursuna devam eden ve memnun : 22 kişi </li></ul><ul><li>Laboratuarı olan bir dil kursuna kayıt yaptırmak isteyen: 193 kişi </li></ul><ul><li>Haftada kaç saat kursa katılabilirsiniz: 4 saat </li></ul><ul><li>Çanakkale merkezde yaşayan üniversiteli sayısı 20.000 olduğuna göre, kaç saatlik bir dil kursu talebi vardır? </li></ul>
 80. 81. İktisadi göstergelerle ilişki kurularak tahmin <ul><li>Örnek (Güvemli, s.90): Alçı pano üretmek istiyoruz. Alçı pano, bir konutun iç duvar yüzeylerine ince sıva, badana, yağlı boya yerine kullanılan bir yapı malzemesidir. Konut sayısı ve yüzölçümüne dayanılarak, talep tahminini yapalım. </li></ul><ul><li>İç duvarların iki yüzü, 100 m2’lik konutta, ortalama 250 m2, dış duvarların iç yüzü ise, ortalama 130 m2’dir. Bu yüzeylerde yaklaşık %20 oranında kapı ve pencere boşluğu vardır. Bu verilere göre, 100 m2’lik bir konutun, alçı pano ile kaplanacak yüzeyi şöyle olmaktadır: </li></ul>
 81. 82. İktisadi göstergelerle ilişki kurularak tahmin <ul><li>Örnek (Güvemli, s.90): </li></ul><ul><li>Bir konutta iç duvarların iki yüzü toplamı (250 m2 x %80) = 200 m2 </li></ul><ul><li>Dış duvarların iç yüzeyleri (130 m2 x %80) = 104 m2 </li></ul><ul><li>Bir konutta alçı panonun kullanılabileceği alan (200 + 104 ) 304 m2. </li></ul><ul><li>Alçı pano yeni bir ürün olduğundan, inşaa edilen konutların ilk yıl %5’inde, sonraki yıllarda da sırası ile %7, %10, %12’sinde kullanılabileceği tahmin edilmektedir. </li></ul>
 82. 83. İktisadi göstergelerle ilişki kurularak tahmin <ul><li>Örnek (Güvemli, s.90): Satış alanı olarak belirlenen bölgede gelecek yıllarda inşa edilecek tahmini konut sayısı ve konut yüzölçümünün aşağıdaki biçimde olması tahmin edilmektedir: </li></ul><ul><li>Yıllar Konut sayısı Konut Yüzölçümü (m2) </li></ul><ul><li>1 160.000 16.000.000 </li></ul><ul><li>2 175.000 17.500.000 </li></ul><ul><li>3 190.000 19.000.000 </li></ul><ul><li>4 210.000 21.000.000 </li></ul>
 83. 84. İktisadi göstergelerle ilişki kurularak tahmin <ul><li>Örnek (Güvemli, s.90): Alçı pano kullanabilecek tahmini konut sayısı ve tahmini alçı pano talebi: </li></ul><ul><li>Yıl Konut Alçı pano talep Alçı pano </li></ul><ul><li>Sayısı edecek konut talebi </li></ul><ul><li>1 160.000 (%5) 8.000 *2.432.000 </li></ul><ul><li>2 175.000 (%7) 12.250 3.724.000 </li></ul><ul><li>3 190.000 (%10) 19.000 5.776.000 </li></ul><ul><li>4 210.000 (%12) 25.200 7.660.800 </li></ul><ul><li>*1 Yıl talep: 8.000 adet x 304 metrekare=2.432.000 </li></ul>
 84. 85. İktisadi göstergelerle ilişki kurularak tahmin <ul><li>Sıra sizde: Çanakkale’de bir güzellik merkezi açmayı düşünen bir işkadını, sizden bu yatırım için piyasa talebini ölçmenizi istemiştir. Güzellik merkezinde başlıca faaliyet alanları şunlardır: Epilasyon, cilt bakımı, ağda, kaş, makyaj. </li></ul><ul><li>(Bu ödevi doğru yapıp, teslim edenlere kanaat notu kullanılacaktır) </li></ul><ul><li>Piyasa ile ilgili bazı veriler şöyledir: Çanakkale’de yaşayan kadınlardan 20 ile 59 yaş arası hedef kitlemizdir. (Bu rakamı internet yardımıyla bulunuz.) Yıllık toplam talep ne kadardır? </li></ul>
 85. 86. Sıra sizde <ul><li>Bu kadınların, verdiğimiz hizmetlerden yararlanma oranlarının şöyle olması beklenmektedir: </li></ul><ul><li>YAŞ EPİLASYON CİLT BAKIMI AĞDA KAŞ MAKYAJ </li></ul><ul><li>20-24: %100 %45 %90 %85 %20 </li></ul><ul><li>25-29: %95 %50 %90 %70 %30 </li></ul><ul><li>30-34: %75 %65 %70 %65 %70 </li></ul><ul><li>35-39: %90 %70 %80 %65 %90 </li></ul><ul><li>40-44: %85 %80 %85 %70 %15 </li></ul><ul><li>45-49: %90 %90 %90 %25 %35 </li></ul><ul><li>50-54: %80 %30 %10 %20 %40 </li></ul><ul><li>55-59: %10 %20 %10 %10 %05 </li></ul>
 86. 87. Uluslararası kıyaslama yöntemi <ul><li>Bu yöntemde, gelişmiş bir ülkede bir mala olan talep belirlenir ve gelişmekte olan ülkede kıyaslama ölçüsü, gelişmiş ülke seviyesine ulaştığında, mala olan talebin de gelişmiş ülke seviyesine ulaşacağı varsayılır. </li></ul><ul><li>Örnek (Güvemli, s.92): Gelişmiş A ülkesinde, kişi başına ulusal gelir 4.000$, kişi başına meyve suyu tüketimi 15 litre’dir. Gelişmekte olan ülke B’de, kişi başına ulusal gelir 1.000$ ve meyve suyu tüketimi 3 litre’dir. </li></ul>
 87. 88. Uluslararası kıyaslama yöntemi <ul><li>Yıllar B Ülkesi kişi başı gelir Kişi başına tüketim </li></ul><ul><li>1 1.200 3,6 </li></ul><ul><li>2 1.500 4,5 </li></ul><ul><li>3 2.000 7,5 </li></ul><ul><li>4 2.500 9,3 </li></ul><ul><li>5 3.000 11,2 </li></ul><ul><li>6 3.500 13,1 </li></ul><ul><li>7 4.000 15,0 </li></ul>
 88. 89. Uluslararası kıyaslama yöntemi <ul><li>Yıllar B ülkesi nüfusu Top. Meyve suyu tüketimi </li></ul><ul><li>0 50.000 x 3 litre =150.000 (Mevcut) </li></ul><ul><li>1 51.000 x 3,6 =183.600 </li></ul><ul><li>2 52.000 x 4,5 =234.000 </li></ul><ul><li>3 53.000 x 7,5 =397.500 </li></ul><ul><li>4 54.400 x 9,3 =505.920 </li></ul><ul><li>5 55.650 x 11,2 =623.280 </li></ul><ul><li>6 56.750 x 13,1 =743.425 </li></ul><ul><li>7 57.900 x 15,0 =868.500 </li></ul>
 89. 90. İthalata dayalı tahmin yöntemi <ul><li>Eğer, aynı malın ithali söz konusu ise; </li></ul><ul><li>İthal edilen mal, yerli maldan pahalıya mal olabilir, </li></ul><ul><li>İthal edilen mal, yerli maldan ucuza mal olabilir. </li></ul>
 90. 91. İhracata dayalı tahmin yöntemi <ul><li>Üretimi yapılan ürün, ihraç edilen bir ürün ise ihracatta ortaya çıkabilecek aksamalar ve zorluklar dikkate alınmalıdır. </li></ul><ul><li>Örneğin, piyasaya Çin ve Hint mallarının girmesi ya da AB’nin koyduğu ihracat kotaları gibi. </li></ul>
 91. 92. Talebin gelir esnekliğinin hesaplanması yoluyla tahmin <ul><li>Örnek (Güvemli s.95): </li></ul><ul><li>Kişi başına milli gelir artışı = %3,5 </li></ul><ul><li>Ürünün gelir esnekliği katsayısı = 2 </li></ul><ul><li>Ürünün yıllık kişi başına talep artışı= %7 </li></ul><ul><li>(%3,5 x 2) </li></ul><ul><li>Not: Gelir esnekliği, talepteki oransal artışın, gelirdeki oransal artışa bölünmesiyle bulunur . </li></ul>
 92. 93. Talebin gelir esnekliğinin hesaplanması yoluyla tahmin <ul><li>Örnek (Güvemli, s.96): Gelir esnekliği </li></ul><ul><li>Geçmiş dönemler X-3 X-2 X-1 </li></ul><ul><li>A ürünü satışı (adet) 150.000 180.000 220.000 </li></ul><ul><li>Yıllık artış oranı %20 %22 </li></ul><ul><li>Ort. Artış oranı ((0,20+0,22)/2) = %21 </li></ul><ul><li>Milli gelir artışı %3,5 %4 %3,6 </li></ul><ul><li>Ort. Milli gelir artışı (0,035+0,04+0,036)/3 = %3,7 </li></ul><ul><li>Gelir esnekliği katsayısı (%21/%3,7) = 5,6 </li></ul>
 93. 94. Talebin gelir esnekliğinin hesaplanması yoluyla tahmin <ul><li>Örnek (Güvemli, s.96): Gelir esnekliği (devam) </li></ul><ul><li>A ürününe gelecekteki talep art ı ş ı ? </li></ul><ul><li>Gelecek dönemler X X+1 X+2 Ort. </li></ul><ul><li>Tah. milli gelir artışı ((%4+ %4,2 + %4,4)/3)=%4,2 </li></ul><ul><li>Gelir esnekliği katsayısı = 5,6 </li></ul><ul><li>Yıllık talep artış oranı (%4,2 x 5,6) = %23,5 </li></ul><ul><li>A ürünü tahmini talebi: </li></ul><ul><li>(X dönemi) = 220.000 x %123,5 = 271.700 </li></ul><ul><li>(x+1 dönemi) = 271.700 x %123,5 = 335.550 </li></ul><ul><li>(x+2 dönemi) = 335.550 x %123,5 = 414.404 </li></ul>
 94. 95. Siz de çözebilirsiniz <ul><li>Doğtaş A.Ş., 2005 yılında 80.000 adet, 2006 yılında 125.000 adet ve 2007 yılında da 100.000 adet çekyat satmıştır. Aynı dönemde milli gelir artış hızı ise sırasıyla, %7, %9 ve %5 olmuştur. 2008 yılında beklenen milli gelir artışının ekonomik kriz nediyle -%2, 2009 yılında %3 ve 2010 yılında ise %5 olması beklenmektedir. Bu durumda 2008, 2009 ve 2010 yıllarında çekyata olan talep, kaç adet olacaktır? </li></ul>
 95. 96. Çözüm <ul><li> 2005 2006 2007 </li></ul><ul><li>Çekyat satışı 80.000 125.000 100.000 </li></ul><ul><li>Yıllık artış oranı %56,2 -%20 </li></ul><ul><li>Ortalama yıllık artış oranı (%56,2-%20)/2=%18,1 </li></ul><ul><li>Milli gelir artışı %7 %9 %5 </li></ul><ul><li>Ortalama mili gelir artışı (%7+%9+%5)/3=%7 </li></ul><ul><li>Gelir esnekliği katsayısı (%18,1/%7)=2,5 </li></ul>
 96. 97. Çözüm <ul><li>2008 2009 2010 Ort. </li></ul><ul><li>Tahmini milli (-%2 + %3 + %5)/3 = %2 </li></ul><ul><li>gelir artışı </li></ul><ul><li>Gelir esnekliği katsayısı (%18,1/%7)=2,5 </li></ul><ul><li>Yıllık talep artış oranı (%2x2,5) =0,05 </li></ul><ul><li>Bu durumda, yıllara göre çekyat talebi: </li></ul><ul><li>Çekyat talebi (100.000 x 1,05) = 105.000 (2008) </li></ul><ul><li>Çekyat talebi (105.000 x 1,05) = 110.250 (2009) </li></ul><ul><li>Çekyat talebi (110.250 x 1,05) = 115.762,5 (2010) </li></ul>
 97. 98. Grafik yöntemi <ul><li>Bu yöntemde, grafiğin dikey eksenine ürünün geçmiş dönem talep rakamları, yatak eksenine ise geçmiş dönemler (tarih) yerleştirilmelidir. </li></ul><ul><li>Bulunan dağılım grafiğindeki noktaların en yoğun olduğu yerden geçen doğrunun elle uzatılarak ürünün satış tahmini yapılmalıdır. </li></ul>
 98. 99. En küçük kareler yöntemi <ul><li>Örneğin Excell’de nasıl çözüleceğini görmek için bir sonraki sayfaya geçiniz. </li></ul>
 99. 100. <ul><li>Adım 1: fx özelliği tıklanarak, istatistik bölümünden &quot;forecast&quot; yani &quot;Tahmin&quot; bölümü yıklanır. Gelen sayfaya, en üste tahmin edilecek yıl seçilir. Örneğimizde &quot;10&quot; yani &quot;A11&quot; numaralı hücre seçilir. </li></ul><ul><li>Adım2: İkinci kısma ise &quot;Talep&quot; sütununda yer alan rakamlar seçilir, yani B2:B10 </li></ul><ul><li>Adım3: Üçüncü kısma ise &quot;Yıllar&quot; sütunununda yer alan rakamlar seçilir, yani A2:A10. </li></ul><ul><li>Adım4: Enter tuşuna basılarak sonuç bulunur. </li></ul>
 100. 101. Pazar payı tahmini ve kapasitenin belirlenmesi <ul><li>Pazar payı tahmininde şu sorulara yanıt aranması gerekir: </li></ul><ul><li>1. Pazar büyüklüğü nedir? </li></ul><ul><li>► Pazarda ne çeşit ve kalitede ürünler satılmaktadır? </li></ul><ul><li>► Pazardaki toplam tüketim nedir? </li></ul><ul><li>► Toplam tüketim içinde ithalatın payı nedir? </li></ul><ul><li>► Hangi ülkelerden ithalat yapılmaktadır? </li></ul><ul><li>► Ürünleriniz için halihazırda pazar payı var mıdır? </li></ul><ul><li>► Pazardaki tüketimi belirleyen faktörler nelerdir? </li></ul><ul><li>► Pazar yeterince büyük ve gelişen bir pazar mıdır? </li></ul>
 101. 102. Pazar payı tahmini ve kapasitenin belirlenmesi <ul><li>2. Firmanızın ürünlerini kimler satın alabilir? </li></ul><ul><li>► Ürünün satılabileceği hedef tüketici kitlesinin özellikleri nelerdir? </li></ul><ul><li>► Ürünün kullanım şekilleri nelerdir? </li></ul><ul><li>3. Hedef Pazardaki Ticari Düzenlemeler nelerdir? </li></ul><ul><li>► Ürününüz ithalat kota kısıtlamasına tabi midir? </li></ul><ul><li>► Ürününüz için geçerli gümrük vergisi nedir? </li></ul><ul><li>► Döviz ile ilgili kısıtlamalar var mıdır? </li></ul><ul><li>► İthalat için gerekli kurallar ve prosedürler nelerdir? </li></ul><ul><li>► Sağlık ve güvenlikle ilgili düzenlemeler var mıdır? </li></ul><ul><li>► Pazara girişi etkileyen politik faktörler nelerdir? </li></ul>
 102. 103. Pazar payı tahmini ve kapasitenin belirlenmesi <ul><li>4. Pazardaki rekabet yapısı nasıldır? </li></ul><ul><li>► Yerel üretim yapısı nasıldır? </li></ul><ul><li>► Rakiplerinizin üstünlükleri nelerdir? </li></ul><ul><li>► Ticari marka ve patent uygulamaları var mıdır? </li></ul><ul><li>► Alternatif ürünler arasında rekabet var mıdır? </li></ul><ul><li>5.Pazarda fiyat yapısı nasıldır? </li></ul><ul><li>► Perakendeci aşamasına kadar fiyatların oluşumu nasıldır? </li></ul><ul><li>► Nakliye masrafları nelerdir? </li></ul><ul><li>► Ürünün fabrika çıkış fiyatı ne olmalıdır? </li></ul><ul><li>► Firmanızın fiyatlandırma stratejisi ne olacaktır? </li></ul>
 103. 104. Pazar payı tahmini ve kapasitenin belirlenmesi <ul><li>6.Pazarda hangi dağıtım kanalları kullanılmaktadır? Hangi dağıtım kanalı ürününüz ve firmanız için uygun görünmektedir? </li></ul><ul><li>7. Pazarda kullanılan yaygın tanıtım yöntemleri nelerdir? </li></ul><ul><li>8. Firmanızın pazardan beklentileri nelerdir? </li></ul><ul><li>► Ürününüz pazara ne kadar uygundur? </li></ul><ul><li>► Pazara hangi satış stratejisi ile girmeniz uygun olacaktır? </li></ul><ul><li>► Pazardan beklenen satış miktarı ve pazar payı nedir? </li></ul><ul><li>► Firmanızın pazarla ilgili olarak varmış olduğu düşünce ve sonuçlar nelerdir? </li></ul>
 104. 105. Pazar payı nasıl hesaplanır? <ul><li>Pazar payı iki yöntemle hesaplanır: </li></ul><ul><li>Satış adedinin %’si: Satış adedi/Pazardaki toplam satış adedi </li></ul><ul><li>Gelirin %’si: Şirketin toplam geliri/Endüstrinin toplam geliri </li></ul>
 105. 106. Pazar payı nasıl hesaplanır? <ul><li>Adım I: Faaliyet gösterdiğiniz alan ile ilgili hizmet ve ürünler hakkında maksimum bilgiyi toplayın. Örneğin, Çanakkale İli’nde faaliyete geçecek bir mandıra iseniz, toplam kaç mandıra olduğunu ve kaç kg, süt, yoğurt, peynir, çökelek vb. sattıklarını ve kaç TL kazandıklarını aşağı yukarı bulmalısınız. </li></ul><ul><li>Ayrıca, ürünlerinizi hangi tüketici kitlesinin talep ettiğini de araştırmalısınız. </li></ul><ul><li>Kaynak: Bunun için, Sanayi ve Ticaret Odası’na, üniversitenin kütüphanesine (tezler için) ve varsa diğer yayınlara (Çanakkale YG21’in hazırladığı Çanakkale Mevcut Durum Raporu gibi) başvurabilirsiniz. </li></ul>
 106. 107. Pazar payı nasıl hesaplanır? <ul><li>Adım II: Pazar payınızı iki yöntemden birisiyle hesaplayınız. Örneğin, Çanakkale İli’nde yıllık 70 Ton peynir üretilip, 700.000 TL’ye satılmışsa ve sizin işletmeniz aynı dönemde 7 ton üretim yapıp, 120.000 TL satış yapmışsa; </li></ul><ul><li>Adet olarak pazar payınız : </li></ul><ul><li>(70 Ton / 7 Ton)x100= %7 </li></ul><ul><li>Satış cinsinden pazar payınız: (120.000TL/700.000TL)x100= %17,14 </li></ul>
 107. 108. Pazar payı nasıl hesaplanır? <ul><li>Adım III: Pazar payınızla ilgili bilgileri sürekli izleyin. Eğer, düşme varsa rakiplerinizden hangisi ya da hangilerinin sizin Pazar payınızı azalttığını araştırın. </li></ul><ul><li>Eğer isterseniz, II. Adımdaki hesaplama için sektördeki en büyük firmanın verilerini kullanabilirsiniz. </li></ul>
 108. 109. Örnek <ul><li>Peynir helvası üreten bir işletmesiniz. Yeni yatırım yaparak, işinizi büyütmeyi planlıyorsunuz. Bunun için mevcut pazar payınız ve gelecekte pazarın durumu hakkında araştırma yapmaya karar verdiniz. </li></ul><ul><li>Adım I: Çanakkale merkezde kaç adet peynir helvası üreten firma olduğunu öğrenmek. </li></ul><ul><li>Bunun için Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası ve Esnaf Sanatkarlar Odası’na bir dilekçe ile başvurarak (veya web üzerinden) bilgilenme hakkınızı kullandınız. Ayrıca, belediyeden bu iş için geçmişten günümüze kaç firmanın işyeri açma ruhsatı aldığını aynı yöntemle öğrendiniz. </li></ul>
 109. 110. Örnek <ul><li>Çanakkale merkezde; Sizin işletmeniz hariç Sanayi Ticaret Odası’na kayıtlı 1, Esnaf Sanatkarlar Odası’na kayıtlı 9 işletme olduğunu öğrendiniz. Belediyeden gelen bilgiye göre ise toplam 14 işletme izin almıştır. Bu durumda, 4 işletmenin kapanmış olması gerekir. Bunu araştırmak gerek. </li></ul><ul><li>10 işletmenin üretim rakamlarını bulmak resmi olarak mümkün değildir. Bu nedenle, sektörde yer alan bir işletme yöneticisi olarak, tahminde bulundunuz ve aylık 1.585 tepsi üretildiğini düşünüyorsunuz. Aylık sizin üretiminiz ise 475 tepsidir. </li></ul>
 110. 111. Örnek <ul><li>1.585 tepsi peynir helvasından elde edilen geliri 15.850 TL (1.585 tepsi*10TL/kg) olarak hesapladınız. Siz, peynir helvasının kg’ını 12 TL’den satmaktasınız. Sizin geliriniz ise, 5.700 TL’dir. </li></ul><ul><li>Bu durumda pazar payınız adet olarak %29,96 (yaklaşık %30) (475/1.585)*100), </li></ul><ul><li>Satış geliri anlamında %35,96 (yaklaşık %36)’dır (5.700/15.850)*100). </li></ul>
 111. 112. Kapasitenin belirlenmesi <ul><li>Bundan önceki bölümde, içinde bulunduğumuz sektör için toplam talebi ve bu talep içindeki pazar payımızı hesapladığımıza göre, gelecek dönem ne kadar satış yapacağımızı dolayısıyla ne kadar üreteceğimizi de bilebiliriz. </li></ul><ul><li>Bu durumu şekil olarak şöyle ifade edebiliriz: </li></ul>
 112. 113. Kapasitenin belirlenmesi Üretim Bütçesi Satış Bütçesi Hammadde Bütçesi İşçilik Bütçesi Genel İmalat Giderleri Bütçesi Satılacak Ürünlerin üretim maliyeti bütçesi Pazarlama, satış, Dağıtım ve gen. Yön. giderleri bütçesi Nakit Bütçesi Proforma gelir tablosu ve Bilanço Talep tahmini Pazar payı hesaplaması
 113. 114. İşletme (çalışma) sermayesi nedir? <ul><li>Dar anlamda dönen varlıklar, </li></ul><ul><li>Geniş anlamda tüm aktif. </li></ul>
 114. 115. İşletme sermayesi ve sermaye bütçelemesi (duran varlıklara yapılan yatırımlar) arasındaki farklar <ul><li>Duran varlık yatırımlarında; </li></ul><ul><li>Harcamalar önemlidir </li></ul><ul><li>Uzun bir dönemi kapsar </li></ul><ul><li>Satış tahminlerini gerektirir </li></ul><ul><li>Yüksek veya düşük kapasiteye yol açabilir </li></ul>
 115. 116. Sermaye Bütçelemesi <ul><li>Yatırım türleri </li></ul><ul><li>Komple yeni yatırımlar </li></ul><ul><li>Yenileme yatırımları </li></ul><ul><li>Tevsii (genişleme) yatırımları </li></ul><ul><li>Tamamlama yatırımları </li></ul><ul><li>Modernizasyon (rasyonelleştirme) yatırımları </li></ul><ul><li>Darboğaz giderme yatırımları </li></ul><ul><li>Kalite düzeltme yatırımları </li></ul><ul><li>Entegrasyon yatırımları </li></ul><ul><li>Finansal kiralama yatırımları </li></ul><ul><li>Nakil yatırımları </li></ul>
 116. 117. Sermaye Bütçelemesinin Kapsamı <ul><li>Yatırım harcaması için öneriler </li></ul><ul><li>Her önerinin maliyeti ve karşılığında sağlanacak yararlar </li></ul><ul><li>Her önerinin riski </li></ul><ul><li>Bu önerilerden seçilecek ya da reddedilecek olanlar </li></ul><ul><li>Uygulamadan gelen sonuçlara göre prosedürün tekrar değerlendirilmesi </li></ul>
 117. 118. Geyik muhabbeti zamanı
 118. 119. <ul><li>İŞLETME (çalışma) SERMAYESİNİN BELİRLENMESİ </li></ul>
 119. 120. İşletme (Çalışma) Sermayesi Nedir? <ul><li>Finansal açıdan çalışma sermayesi, işletmelerin kısa süreli, normal olarak bir hesap döneminde paraya çevrilebilir ekonomik değerlere yaptığı yatırımı ifade eder. Kısaca işletmenin dönen varlıklarıdır. </li></ul><ul><li>Muhasebe açısından çalışma sermayesi ise dönen varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynakların çıkarılmasıyla bulunur. </li></ul>
 120. 121. Çalışma Sermayesi Gereksinimini Etkileyen İşletmeyle İlgili Faktörler <ul><li>İşletmenin Çalışma Konusu ve Büyüklüğü </li></ul><ul><li>Devir Hızları </li></ul><ul><li>Satın Alma ve Satış Koşulları </li></ul><ul><li>Stok Politikaları </li></ul><ul><li>Üretim Süresi </li></ul><ul><li>Üretim Miktarı ve Maliyeti </li></ul><ul><li>Satış Gelirlerinin Dalgalanma Derecesi </li></ul><ul><li>Satıcı Kredilerinden Yararlanma Derecesi </li></ul><ul><li>Diğer İşletme içi Faktörler </li></ul>
 121. 122. Çalışma Sermayesi Gereksinimini Etkileyen İşletme Dışı Faktörler <ul><li>Finans Kurumlarının Gelişmişlik Düzeyi </li></ul><ul><li>Teknolojik Gelişmeler </li></ul><ul><li>Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları </li></ul><ul><li>Yatırım Teşvik Tedbirleri </li></ul>
 122. 123. Çalışma sermayesi gereksinimini hesaplamada gerekli olan değişkenler <ul><li>Ortalama stok tutarı </li></ul><ul><li>Yıllık satış tutarı </li></ul><ul><li>Yıllık genel giderler tutarı </li></ul><ul><li>Satış fiyatı üzerinden brüt kar </li></ul><ul><li>Satıcıların tanıdığı kredi süresi </li></ul><ul><li>Müşterilere tanınan kredi süresi </li></ul>
 123. 124. Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler <ul><li>Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi </li></ul><ul><li>Günlük Masraf Tutarı Yöntemi </li></ul><ul><li>Schmallenbach Formülü Yöntemi </li></ul>
 124. 125. 1) Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi <ul><li> Tahmini Yıllık Satış Giderleri </li></ul><ul><li>Çalışma Sermayesi Gereksinimi= </li></ul><ul><li> Faaliyet Devri Katsayısı </li></ul><ul><li> 365 </li></ul><ul><li>Faaliyet Devri Katsayısı= </li></ul><ul><li> Faaliyet Devri Katsayısı </li></ul>
 125. 126. Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi <ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>Bir işletmenin bir yıllık satış tutarı 1 Milyar TL, satılan malların maliyeti 800 Milyon TL olarak tahmin edilmektedir. İşletmenin faaliyet devri ile ilgili bilgiler şöyledir: </li></ul><ul><li>Hammadde ve malzemenin stokta bekleme süresi: 20 gün </li></ul><ul><li>İmalatta geçen süre: 35 gün </li></ul><ul><li>Mamullerin stokta kalma süresi: 30 gün </li></ul><ul><li>Satışta müşterilere tanınan vade: 60 gün </li></ul><ul><li>Kasa ve bankalardaki nakitlerin ortalama günlük ödemeleri karşılayacağı gün sayısı: 5 gün </li></ul><ul><li>Faaliyet devri süresi: 150 gün </li></ul>
 126. 127. Örneğe devam… <ul><li> 365 </li></ul><ul><li>Faaliyet devri katsayısı= =2.433 150 </li></ul><ul><li> 800.000.000 </li></ul><ul><li>Çalışma sermayesi gereksinimi = </li></ul><ul><li> 2.433 </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> = 328.812.165 TL </li></ul>
 127. 128. Örneğe devam… <ul><li>Toplam çalışma sermayesi gereksinimi, faaliyet devri süresinin sonu itibariyle unsurlarına ayrılırsa; </li></ul><ul><li>Stoklar için geçen süre (20+35+30) = 85 gün </li></ul><ul><li>Kredi satış vadesi = 60 gün </li></ul><ul><li>Kasa ve bankalarda tutulacak nakit için geçen süre= 5 gün </li></ul><ul><li>Ortalama olarak bir gün için katlanılan giderler= </li></ul><ul><li>800.000 </li></ul><ul><li> = 2.191.780 TL </li></ul><ul><li>365 </li></ul>
 128. 129. Örneğe devam… <ul><li>Bu durumda; </li></ul><ul><li>Stoklar için: 2.191.780 x 85 gün = 186.301.300 TL </li></ul><ul><li>Alacaklar için: 2.191.780 x 60 gün = 131.506.800 TL </li></ul><ul><li>Nakitler için: 2.191.780 x 5 gün = 10.958.900 TL </li></ul><ul><li>Toplam = 328.812.165 TL </li></ul>
 129. 130. <ul><li>Satış ve alışların aylara düzenli olarak yayıldığı varsayılmaktadır </li></ul><ul><li>Kısa vadeli borçlar dikkate alınmamaktadır </li></ul><ul><li>İşletmenin faaliyet devrine ilişkin süreler tam olarak hesaplanamayabilir </li></ul><ul><li>Zaman içinde giderlerin, mamule nasıl dönüştüğü basit olarak ele alınmaktadır </li></ul><ul><li>Amortismanlar, satılan malın maliyetine yüklenmektedir </li></ul>Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi’ne Eleştiriler
 130. 131. Günlük Masraf Tutarı Yöntemi <ul><li>Bir önceki yöntemden farkı; </li></ul><ul><li>Maliyet unsurlarının üretim sürecine katılma aşamaları ile faaliyetlerden sağlanan ve çalışma sermayesi gereksinimi doğurmayan kar, amortismanlar ve vadeli alışların yaratacağı krediler dikkate alınmaktadır. </li></ul>
 131. 132. Günlük Masraf Tutarı Yöntemi-Örnek
 132. 133. Günlük Masraf Tutarı Yöntemi-Devam
 133. 134. Günlük Masraf Tutarı Yöntemi-Devam
 134. 135. <ul><li>SERMAYE BÜTÇELEMESİ </li></ul><ul><li>(Bu konu için Excel bilgilerinizi güncelleyiniz) </li></ul>
 135. 136. Sermaye Bütçelemesi <ul><li>Yatırım Tekliflerinin Önceliklerine Göre Sıralaması </li></ul><ul><li>STATİK YÖNTEMLER </li></ul><ul><ul><li>Ortalama Yıllık Gelirin Yatırım Tutarına Oranı Yöntemi </li></ul></ul><ul><ul><li>Geri Ödeme Süresi Yöntemi </li></ul></ul><ul><li>DİNAMİK YÖNTEMLER </li></ul><ul><ul><li>Net Şimdiki Değer Yöntemi </li></ul></ul><ul><ul><li>İç Karlılık Oranı Yöntemi </li></ul></ul><ul><ul><li>Duyarlılık Analizi </li></ul></ul>
 136. 137. STATİK YÖNTEMLER <ul><li>Ortalama Yıllık Gelirin Yatırım Tutarına Oranı Yöntemi </li></ul><ul><li>Geri Ödeme Süresi Yöntemi </li></ul>
 137. 138. Ortalama Yıllık Gelirin Yatırım Tutarına Oranı Yöntemi <ul><li>Ortalama Brüt Yıllık Gelir </li></ul><ul><li>Ortalama </li></ul><ul><li>gelir Oranı= </li></ul><ul><li> Yatırım Tutarı </li></ul>
 138. 139. Geri Ödeme Süresi Yöntemi <ul><li>Geri ödeme süresi, yatırımın vergiden sonra yıllık gelirleri ile amortismanlar toplamının başlangıçtaki yatırım miktarına eşit hale gelinceye kadar geçmesi gereken süredir. </li></ul><ul><li> Yatırım Tutarı </li></ul><ul><li>Geri Ödeme Süresi= </li></ul><ul><li> Yıllık Ek Gelir </li></ul>
 139. 140. Geri Ödeme Dönemi Yöntemi’ne Örnek <ul><li>S Projesi </li></ul><ul><li>Yıllar </li></ul><ul><li>Net Nakit Akımı </li></ul><ul><li>Kümülatif NNA </li></ul>
 140. 141. Geri Ödeme Dönemi Yöntemi’ne Örnek <ul><li>S Projesi </li></ul><ul><li> B aşlangıçtan bu yana karşılanamamış maliyet </li></ul><ul><li>GÖ = Karşılamadan önceki yıl + </li></ul><ul><li> Yıllık nakit akımı </li></ul><ul><li> 100 </li></ul><ul><li>Geri ödeme (S)= 2 + = 2,333 Y ıl </li></ul><ul><li> 300 </li></ul>
 141. 142. Geri Ödeme Dönemi Yöntemi’ne Örnek <ul><li>L Projesi </li></ul><ul><li>Yıllar </li></ul><ul><li>Net Nakit Akımı </li></ul><ul><li>Kümülatif NNA </li></ul>
 142. 143. Geri Ödeme Dönemi Yöntemi’ne Örnek <ul><li>L Projesi </li></ul><ul><li> 200 </li></ul><ul><li>Geri ödeme dönemi ( L )= 3 + = 3 ,333 Y ıl </li></ul><ul><li> 6 00 </li></ul><ul><li>0,333 x 365 gün= 121 gün yani 4 ay </li></ul><ul><li>Geri ödeme dönemi 3 yıl 4 ay </li></ul>
 143. 144. DİNAMİK YÖNTEMLER <ul><li>Net Şimdiki Değer Yöntemi </li></ul><ul><li>İç karlılık Oranı Yöntemi </li></ul><ul><li>Duyarlılık Analizi </li></ul>
 144. 145. Net Şimdiki Değer Yöntemi <ul><li>Bu yöntemde, projenin nakit girişlerinin şimdiki değeri ile nakit çıkışı arasındaki farkın belirlenmesi ve farkın sıfırdan büyük olması halinde projenin kabulü öngörülür. </li></ul>
 145. 146. İç karlılık Oranı Yöntemi <ul><li>İskonto Edilmiş Nakit Akımı Yöntemi olarak da bilinir. </li></ul><ul><li>Yöntem, yatırımdan beklenen nakit girişlerinin şimdiki değerini, yatırıma harcanacak paraların şimdiki değerine eşitleyen faiz oranını bulmaya çalışır. </li></ul>
 146. 147. İç karlılık Oranı Yöntemi
 147. 149. Duyarlılık Analizi <ul><li>Yöntem; projenin sabit giderleri, çalışma sermayesi ve satış gelirlerinde meydana gelebilecek olası değişimleri göz önüne alarak, bunlara hangi noktaya kadar katlanılabileceğini gösterir. </li></ul><ul><li>Olası artış ve azalışlara göre yeni net bugünkü değerler hesaplar. </li></ul>
 148. 150. Net Bugünkü Değer-İç Karlılık Oranı-Duyarlılık Analizi Yöntemlerine Örnek <ul><li>Örneğin ilk bölümü </li></ul>
 149. 151. Örneğe devam...
 150. 154. Tablodaki (-)mavi rakamlar, projemizin hangi koşullarda kaybettireceğini göstermektedir.
 151. 155. <ul><li>Derse katılımınız için teşekkür ederim... </li></ul><ul><li>Ekrem TUFAN </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://etufan.wordpress.com </li></ul>

×