Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας - Η διάσταση του φύλου στην επιχειρηματικότητα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
30.09.2019
Υφιστάμενη Κατάσταση
■ Το σύγχρονο γυναικείο πρότυπο: Oι Γυναίκες αγωνιζόμαστε να ανταποκριθούμε σε μία
κοινωνία που κυριαρχεί η εικόνα και προωθείται το τέλειο πρότυπο. Αγωνιζόμαστε να
τα καταφέρουμε σε όλους τους ρόλους που μας έχουν δοθεί: Μητέρα, Εργαζόμενη,
Σύζυγος, ο αγώνας όμως είναι άνισος και η ματαίωση, το αίσθημα αποτυχίας, η χαμηλή
αυτοεκτίμηση πολλές φορές αναφέρονται ως οι νικητές αυτού του αγώνα.
■ Υπογεννητικότητα: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία
μας είναι η υπογεννητικότητα. Ιδιαίτερα απαισιόδοξο σενάριο για το μέλλον της
Ελλάδας, συνθέτουν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία, καθώς το 2018 οι γεννήσεις
στη χώρα μας ανήλθαν στις 87.074, δηλαδή 33.812 λιγότερες από τους θανάτους, με
αποτέλεσμα οι ειδικοί να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Οι σημαντικότερες
επιπτώσεις της υπογεννητικότητας και της συνακόλουθης γήρανσης του πληθυσμού,
είναι η επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων και η μείωση μισθών και συντάξεων.
■ Απόκτηση μόνο ενός παιδιού:Ταυτόχρονα πρέπει να συνυπολογίσουμε την αύξηση του
ηλικιακού μέσου όρου γάμου και απόκτησης πρώτου παιδιού, την αύξηση του κόστους
διαβίωσης. Οι έρευνες δείχνουν πως το 44% των Ελληνίδων αποκτά μόνο ένα παιδί, ενώ
μόλις το 4,8% περισσότερα από 4 παιδιά.
Υφιστάμενη Κατάσταση
■ Ανάγκη κινήτρων για απόκτηση παιδιού: Είναι επιτακτική ανάγκη η Πολιτεία να
παρέχει παροχές και οικονομικά κίνητρα στις Γυναίκες (ειδικότερα για την απόκτηση
και τρίτου παιδιού), να εφαρμόσει πολιτικές για τη διευκόλυνση της εργαζόμενης
μητέρας, να δημιουργήσει Κέντρα Συμβουλευτικής καιΣτήριξης της οικογένειας, να
στηρίξει ζευγάρια με προβλήματα γονιμότητας.
■ Ανάγκη οικονομικής στήριξης:Ταυτόχρονα η μείωση των ποσοστών ανεργίας των
νέων, οι σωστές συμβάσεις εργασίας, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών για
τους νέους εργαζόμενους γονείς, η σύσταση ειδικού Φορέα διαχείρισης
δημογραφικής πολιτικής, αλλά και η γενικότερη ενίσχυση του μοντέλου της
πολύτεκνης οικογένειας στη συνείδηση των νέων ανθρώπων θα αποτελέσουν
ενέργειες που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την αύξηση του Δείκτη
ΑνθρώπινηςΑνάπτυξης και θα μας τοποθετήσουν εκεί που θα έπρεπε να είμαστε
στις ανεπτυγμένες και προηγμένες χώρες.
Προγράμματα ΕΣΠΑ
Αναγκαίες προτεραιότητες χρηματοδότησης:
■ Νεοφυής επιχειρηματικότητα
■ Ευπαθείς ομάδες (3τεκνες, πολύτεκνες, κακοποιημένες γυναίκες)
■ Υφιστάμενες επιχειρήσεις (αναμόρφωση & αναδιοργάνωση).
Αναγκαία η ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον:
■ Αυξημένη μοριοδότηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (η οποία συνθλίβεται στα
μικτά προγράμματα χρηματοδότησης)
■ Σχεδιασμός και προκήρυξη στοχευμένου νέου Προγράμματος ενίσχυσης της Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας (υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων)
■ Υποστήριξη και για τις 3 Γενιές Γυναικών:
Generation X
(1965-1980)
Millennials
(1981-1995)
Γενιά Ζ
(1996-2010)
Εκπαίδευση / Μετεκπαίδευση
■ Η άγνοια μπορεί να επιφέρει οικονομικές απώλειες και δυσμενείς καταστάσεις μέσα στην
επιχείρηση. Χρειάζεται εκπαίδευση, για το πως θα πρέπει να τοποθετηθεί η Γυναίκα
επιχειρηματίας απέναντι στις διαδικασίες ένταξης της σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα.
■ Χρειάζονται επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα παρέχουν αξιόπιστη και
φιλτραρισμένη γνώση ειδικά σε θέματα: Οργανωτικά, Διοίκησης, Ψηφιακού
Μετασχηματισμού κλπ.
■ Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης, Αυτοβελτίωσης, Αύξησης της
Αυτοεκτίμησης, Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού(NLP).
■ Εκπαίδευση των προερχόμενων από εθνικές μειονότητες γυναικών, σχετικά με θέματα
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξή της, καθώς
και στην θέσπιση νέων μεθοδολογιών εκπαίδευσης που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους
ίδιους τους εκπαιδευτές και συμβούλους που ασχολούνται με σχετικά ζητήματα. Να
σημειωθεί πως τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές είναι πολλα, όπως για
παράδειγμα οι τρέχουσες συνθήκες εργασίας, τα κενά των δεξιοτήτων, τα ψυχολογικά κενά
και πολιτιστικά εμπόδια.
■ Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης των γυναικών και των κοριτσιών στο STEΑM – Φυσικές
Επιστήμες,Τεχνολογία, Επιστήμη των Μηχανικών, Μαθηματικά – εκπαίδευση,
επιβάλλεται με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις επιστήμες και τις προοπτικές ανάπτυξης.
ΕΕΑ & Πρωτοβουλίες
■ Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεΤίτλο:<Συστημική –ΨηφιακήΟργάνωση για την
Γυναικεία Επιχειρηματικότητα>
Γνωστικά Πεδία:
1.Συστημικά Εργαλεία για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.
2.Marketing/Ψηφιακό Marketing.
3.Business Cloud (ΟλοκληρωμένοΨηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα).
[40 Ωρών υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του ΚΕΔΙΜΙΜ]
 ΜΕΛΕΤΗ για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
 Συνεχής αποτύπωση - ανάλυση του ρόλου, των επιτευγμάτων και των αναγκών
της γυναίκας στο εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
■ Ανάγκη για πιστοποίηση και ενίσχυση των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των
θεσμικών πλαισίων, παρέχοντας ποιότητα εργασίας και προστιθέμενη αξία στην
οικονομία και την κοινωνία.
Στόχος –Σκοπός:
■ Η στενή συνεργασία μεταξύ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ειδικότερα
της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με τους Φορείς.
■ Το πιο σημαντικό όλων είναι η καθετοποίηση της πληροφορίας από και προς όλες τις
κατευθύνσεις.Μόνο τότε θα υπάρξει επικοινωνία ,διάλογος και αποτέλεσμα.
Σας ευχαριστούμε ,
Για την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του ΕΕΑ
Χριστίνα Φυτέα
Πρόεδρος
1 sur 8

Recommandé

Dia biou par
Dia biouDia biou
Dia biouGIA VER
92 vues1 diapositive
Protasi pros tis gs noembris par
Protasi pros tis gs noembrisProtasi pros tis gs noembris
Protasi pros tis gs noembrisGIA VER
123 vues3 diapositives
Εισαγωγικός χαιρετισμός ΕΛΕΓΥΠ-Παπαλεξανδρή par
Εισαγωγικός χαιρετισμός ΕΛΕΓΥΠ-ΠαπαλεξανδρήΕισαγωγικός χαιρετισμός ΕΛΕΓΥΠ-Παπαλεξανδρή
Εισαγωγικός χαιρετισμός ΕΛΕΓΥΠ-ΠαπαλεξανδρήCareer Office-Athens University of Economics & Business
592 vues4 diapositives
Σίσσυ Βουργανά - Μήπως τα στερεότυπα απειλούν την εικόνα σας; Η επικοινωνιακή... par
Σίσσυ Βουργανά - Μήπως τα στερεότυπα απειλούν την εικόνα σας; Η επικοινωνιακή...Σίσσυ Βουργανά - Μήπως τα στερεότυπα απειλούν την εικόνα σας; Η επικοινωνιακή...
Σίσσυ Βουργανά - Μήπως τα στερεότυπα απειλούν την εικόνα σας; Η επικοινωνιακή...Women On Top
85 vues32 diapositives
HSA IEEE Patras par
HSA IEEE PatrasHSA IEEE Patras
HSA IEEE PatrasHellenic Start-up Association
262 vues28 diapositives
IEEE-Upatras Επιχειρηματικότητα&Νέοι-Δ.Τσίγκος par
IEEE-Upatras Επιχειρηματικότητα&Νέοι-Δ.ΤσίγκοςIEEE-Upatras Επιχειρηματικότητα&Νέοι-Δ.Τσίγκος
IEEE-Upatras Επιχειρηματικότητα&Νέοι-Δ.ΤσίγκοςMarios Bikos
226 vues28 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας - Η διάσταση του φύλου στην επιχειρηματικότητα

Pass the Gap_ICAP Presentation par
Pass the Gap_ICAP PresentationPass the Gap_ICAP Presentation
Pass the Gap_ICAP PresentationKonstantina Kalodouka
150 vues20 diapositives
έκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσεις par
έκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσειςέκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσεις
έκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσειςATHANASIOS KAVVADAS
328 vues4 diapositives
Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cy par
Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cyBiz miz o1 m1_u1.2_r6_cy
Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cyKATHLEENBULTEEL
18 vues20 diapositives
Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cy par
Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cyBiz miz o1 m1_u1.2_r6_cy
Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cyKATHLEENBULTEEL
32 vues20 diapositives
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf par
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdfCELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdfEvaSofokleous1
351 vues28 diapositives
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ! par
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!Skywalker.gr
345 vues2 diapositives

Similaire à Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας - Η διάσταση του φύλου στην επιχειρηματικότητα(20)

έκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσεις par ATHANASIOS KAVVADAS
έκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσειςέκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσεις
έκθεση στρατηγικής κοινωνική προστασία ένταξη 08 10 προτάσεις
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf par EvaSofokleous1
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdfCELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
EvaSofokleous1351 vues
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ! par Skywalker.gr
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
Skywalker.gr345 vues
Ηellenic Sart-up Assocation: Συνέντευξη Παναγιώτη Ζαμάνη στην οικονομική επι... par Hellenic Start-up Association
Ηellenic Sart-up Assocation: Συνέντευξη Παναγιώτη Ζαμάνη στην οικονομική επι...Ηellenic Sart-up Assocation: Συνέντευξη Παναγιώτη Ζαμάνη στην οικονομική επι...
Ηellenic Sart-up Assocation: Συνέντευξη Παναγιώτη Ζαμάνη στην οικονομική επι...
Επαγγελματικός Προσανατολισμός par sokaniak
Επαγγελματικός ΠροσανατολισμόςΕπαγγελματικός Προσανατολισμός
Επαγγελματικός Προσανατολισμός
sokaniak1K vues
ICAP (TA NEA newspaper) _ Dec 2013 par Marica Labrou
ICAP (TA NEA newspaper) _ Dec 2013ICAP (TA NEA newspaper) _ Dec 2013
ICAP (TA NEA newspaper) _ Dec 2013
Marica Labrou204 vues
Ανάπτυξη σταδιοδρομίας στον 21ο αιώνα. Γνώσεις, προκλήσεις και νέοι δρόμοι ευ... par Constantinos8
Ανάπτυξη σταδιοδρομίας στον 21ο αιώνα. Γνώσεις, προκλήσεις και νέοι δρόμοι ευ...Ανάπτυξη σταδιοδρομίας στον 21ο αιώνα. Γνώσεις, προκλήσεις και νέοι δρόμοι ευ...
Ανάπτυξη σταδιοδρομίας στον 21ο αιώνα. Γνώσεις, προκλήσεις και νέοι δρόμοι ευ...
Constantinos8384 vues
ΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικές par Ioannis Nikolaou
ΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικέςΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικές
ΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικές
Ioannis Nikolaou1.4K vues
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 1ου & 3ου Γυμνασίων Βριλησσίων par Irini Andrioti, PMP, GCDF
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 1ου & 3ου Γυμνασίων ΒριλησσίωνΗμερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 1ου & 3ου Γυμνασίων Βριλησσίων
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 1ου & 3ου Γυμνασίων Βριλησσίων

Plus de excelisoweb

Βοτανεθεραπεία - Αρωματοθεραπεία - Σεμινάρια αισθητικής κοσμητολογίας par
Βοτανεθεραπεία - Αρωματοθεραπεία - Σεμινάρια αισθητικής κοσμητολογίαςΒοτανεθεραπεία - Αρωματοθεραπεία - Σεμινάρια αισθητικής κοσμητολογίας
Βοτανεθεραπεία - Αρωματοθεραπεία - Σεμινάρια αισθητικής κοσμητολογίαςexcelisoweb
244 vues24 diapositives
Αρωματοθεραπεία - Μεσημβρινοί - Σεμινάρια Αισθητικής Κοσμητολογίας Δερμοθεραπ... par
Αρωματοθεραπεία - Μεσημβρινοί - Σεμινάρια Αισθητικής Κοσμητολογίας Δερμοθεραπ...Αρωματοθεραπεία - Μεσημβρινοί - Σεμινάρια Αισθητικής Κοσμητολογίας Δερμοθεραπ...
Αρωματοθεραπεία - Μεσημβρινοί - Σεμινάρια Αισθητικής Κοσμητολογίας Δερμοθεραπ...excelisoweb
195 vues68 diapositives
Towards a new evolution of aesthetics CEPEC by Laura Grilli President of CEPEC par
Towards a new evolution of aesthetics CEPEC by Laura Grilli President of CEPECTowards a new evolution of aesthetics CEPEC by Laura Grilli President of CEPEC
Towards a new evolution of aesthetics CEPEC by Laura Grilli President of CEPECexcelisoweb
115 vues18 diapositives
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ... par
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...excelisoweb
269 vues38 diapositives
Ηθική και Δεοντολογία par
Ηθική και ΔεοντολογίαΗθική και Δεοντολογία
Ηθική και Δεοντολογίαexcelisoweb
2.7K vues12 diapositives
COSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ par
COSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗCOSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
COSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗexcelisoweb
1.7K vues54 diapositives

Plus de excelisoweb(20)

Βοτανεθεραπεία - Αρωματοθεραπεία - Σεμινάρια αισθητικής κοσμητολογίας par excelisoweb
Βοτανεθεραπεία - Αρωματοθεραπεία - Σεμινάρια αισθητικής κοσμητολογίαςΒοτανεθεραπεία - Αρωματοθεραπεία - Σεμινάρια αισθητικής κοσμητολογίας
Βοτανεθεραπεία - Αρωματοθεραπεία - Σεμινάρια αισθητικής κοσμητολογίας
excelisoweb244 vues
Αρωματοθεραπεία - Μεσημβρινοί - Σεμινάρια Αισθητικής Κοσμητολογίας Δερμοθεραπ... par excelisoweb
Αρωματοθεραπεία - Μεσημβρινοί - Σεμινάρια Αισθητικής Κοσμητολογίας Δερμοθεραπ...Αρωματοθεραπεία - Μεσημβρινοί - Σεμινάρια Αισθητικής Κοσμητολογίας Δερμοθεραπ...
Αρωματοθεραπεία - Μεσημβρινοί - Σεμινάρια Αισθητικής Κοσμητολογίας Δερμοθεραπ...
excelisoweb195 vues
Towards a new evolution of aesthetics CEPEC by Laura Grilli President of CEPEC par excelisoweb
Towards a new evolution of aesthetics CEPEC by Laura Grilli President of CEPECTowards a new evolution of aesthetics CEPEC by Laura Grilli President of CEPEC
Towards a new evolution of aesthetics CEPEC by Laura Grilli President of CEPEC
excelisoweb115 vues
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ... par excelisoweb
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
excelisoweb269 vues
Ηθική και Δεοντολογία par excelisoweb
Ηθική και ΔεοντολογίαΗθική και Δεοντολογία
Ηθική και Δεοντολογία
excelisoweb2.7K vues
COSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ par excelisoweb
COSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗCOSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
COSMOESTETICA ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΕΡΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
excelisoweb1.7K vues
FELIS ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ από τη Bonum Terrae par excelisoweb
FELIS ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ από τη Bonum TerraeFELIS ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ από τη Bonum Terrae
FELIS ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ από τη Bonum Terrae
excelisoweb687 vues
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ - Λένα Τσικούρη Αισθητικός Απόφοιτος ΤΕ... par excelisoweb
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ - Λένα Τσικούρη Αισθητικός Απόφοιτος ΤΕ...Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ - Λένα Τσικούρη Αισθητικός Απόφοιτος ΤΕ...
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ - Λένα Τσικούρη Αισθητικός Απόφοιτος ΤΕ...
excelisoweb557 vues
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - Λένα Τσικούρη Αι... par excelisoweb
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - Λένα Τσικούρη Αι...Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - Λένα Τσικούρη Αι...
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - Λένα Τσικούρη Αι...
excelisoweb335 vues
ΓΗΡΑΝΣΗ του δέρματος - Αιτία και Αντιμετώπιση - ANTIAGING PROJECT από την ΟΣΕ... par excelisoweb
ΓΗΡΑΝΣΗ του δέρματος - Αιτία και Αντιμετώπιση - ANTIAGING PROJECT από την ΟΣΕ...ΓΗΡΑΝΣΗ του δέρματος - Αιτία και Αντιμετώπιση - ANTIAGING PROJECT από την ΟΣΕ...
ΓΗΡΑΝΣΗ του δέρματος - Αιτία και Αντιμετώπιση - ANTIAGING PROJECT από την ΟΣΕ...
excelisoweb1.4K vues
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ 2018 - ΠΕΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ, ... par excelisoweb
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ 2018 - ΠΕΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ, ...ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ 2018 - ΠΕΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ, ...
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ 2018 - ΠΕΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ, ...
excelisoweb498 vues
ΕΝΩΣΗ ΠΣΑΑΕ - ΕΕΠΑΕ par excelisoweb
ΕΝΩΣΗ ΠΣΑΑΕ - ΕΕΠΑΕΕΝΩΣΗ ΠΣΑΑΕ - ΕΕΠΑΕ
ΕΝΩΣΗ ΠΣΑΑΕ - ΕΕΠΑΕ
excelisoweb350 vues
Χρήση της τεχνολογίας Έντονου Παλμικού Φωτός (IPL) και Laser για μόνιμη μείωσ... par excelisoweb
Χρήση της τεχνολογίας Έντονου Παλμικού Φωτός (IPL) και Laser για μόνιμη μείωσ...Χρήση της τεχνολογίας Έντονου Παλμικού Φωτός (IPL) και Laser για μόνιμη μείωσ...
Χρήση της τεχνολογίας Έντονου Παλμικού Φωτός (IPL) και Laser για μόνιμη μείωσ...
excelisoweb958 vues
Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι ... par excelisoweb
Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι ...Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι ...
Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι ...
excelisoweb1.3K vues
Νύχια και επιπλοκές - Νίνα Πoτουρίδη Ποδίατρος par excelisoweb
Νύχια και επιπλοκές - Νίνα Πoτουρίδη ΠοδίατροςΝύχια και επιπλοκές - Νίνα Πoτουρίδη Ποδίατρος
Νύχια και επιπλοκές - Νίνα Πoτουρίδη Ποδίατρος
excelisoweb3.6K vues
Αντιοξειδωτικές θεραπείες για καπνιστές par excelisoweb
Αντιοξειδωτικές θεραπείες για καπνιστέςΑντιοξειδωτικές θεραπείες για καπνιστές
Αντιοξειδωτικές θεραπείες για καπνιστές
excelisoweb495 vues
Κόκκινα ερεθισμένα δέρματα - Βαρβάρα Νάνου Αισθητικός ΤΕΙ Αθηνών, Msc Χαροκοπ... par excelisoweb
Κόκκινα ερεθισμένα δέρματα - Βαρβάρα Νάνου Αισθητικός ΤΕΙ Αθηνών, Msc Χαροκοπ...Κόκκινα ερεθισμένα δέρματα - Βαρβάρα Νάνου Αισθητικός ΤΕΙ Αθηνών, Msc Χαροκοπ...
Κόκκινα ερεθισμένα δέρματα - Βαρβάρα Νάνου Αισθητικός ΤΕΙ Αθηνών, Msc Χαροκοπ...
excelisoweb741 vues
Αποτρίχωση - ΖΑΠΠΕΙΟ ΔΥΟ FORUM 2017 - Μαρία Κυριάκη - Αισθητικός Κοσμετολόγος... par excelisoweb
Αποτρίχωση - ΖΑΠΠΕΙΟ ΔΥΟ FORUM 2017 - Μαρία Κυριάκη - Αισθητικός Κοσμετολόγος...Αποτρίχωση - ΖΑΠΠΕΙΟ ΔΥΟ FORUM 2017 - Μαρία Κυριάκη - Αισθητικός Κοσμετολόγος...
Αποτρίχωση - ΖΑΠΠΕΙΟ ΔΥΟ FORUM 2017 - Μαρία Κυριάκη - Αισθητικός Κοσμετολόγος...
excelisoweb13.6K vues
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΜΤΣΙΟΥΡΗ Π... par excelisoweb
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΜΤΣΙΟΥΡΗ Π...ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΜΤΣΙΟΥΡΗ Π...
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΜΤΣΙΟΥΡΗ Π...
excelisoweb816 vues
Επαγγελματική ανάγκη γνώση, δια βίου μάθηση και εξωστρέφεια - Διαλυνά Μαρία par excelisoweb
Επαγγελματική ανάγκη γνώση, δια βίου μάθηση και εξωστρέφεια - Διαλυνά ΜαρίαΕπαγγελματική ανάγκη γνώση, δια βίου μάθηση και εξωστρέφεια - Διαλυνά Μαρία
Επαγγελματική ανάγκη γνώση, δια βίου μάθηση και εξωστρέφεια - Διαλυνά Μαρία
excelisoweb534 vues

Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας - Η διάσταση του φύλου στην επιχειρηματικότητα

 • 1. Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 30.09.2019
 • 2. Υφιστάμενη Κατάσταση ■ Το σύγχρονο γυναικείο πρότυπο: Oι Γυναίκες αγωνιζόμαστε να ανταποκριθούμε σε μία κοινωνία που κυριαρχεί η εικόνα και προωθείται το τέλειο πρότυπο. Αγωνιζόμαστε να τα καταφέρουμε σε όλους τους ρόλους που μας έχουν δοθεί: Μητέρα, Εργαζόμενη, Σύζυγος, ο αγώνας όμως είναι άνισος και η ματαίωση, το αίσθημα αποτυχίας, η χαμηλή αυτοεκτίμηση πολλές φορές αναφέρονται ως οι νικητές αυτού του αγώνα. ■ Υπογεννητικότητα: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας είναι η υπογεννητικότητα. Ιδιαίτερα απαισιόδοξο σενάριο για το μέλλον της Ελλάδας, συνθέτουν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία, καθώς το 2018 οι γεννήσεις στη χώρα μας ανήλθαν στις 87.074, δηλαδή 33.812 λιγότερες από τους θανάτους, με αποτέλεσμα οι ειδικοί να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της υπογεννητικότητας και της συνακόλουθης γήρανσης του πληθυσμού, είναι η επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων και η μείωση μισθών και συντάξεων. ■ Απόκτηση μόνο ενός παιδιού:Ταυτόχρονα πρέπει να συνυπολογίσουμε την αύξηση του ηλικιακού μέσου όρου γάμου και απόκτησης πρώτου παιδιού, την αύξηση του κόστους διαβίωσης. Οι έρευνες δείχνουν πως το 44% των Ελληνίδων αποκτά μόνο ένα παιδί, ενώ μόλις το 4,8% περισσότερα από 4 παιδιά.
 • 3. Υφιστάμενη Κατάσταση ■ Ανάγκη κινήτρων για απόκτηση παιδιού: Είναι επιτακτική ανάγκη η Πολιτεία να παρέχει παροχές και οικονομικά κίνητρα στις Γυναίκες (ειδικότερα για την απόκτηση και τρίτου παιδιού), να εφαρμόσει πολιτικές για τη διευκόλυνση της εργαζόμενης μητέρας, να δημιουργήσει Κέντρα Συμβουλευτικής καιΣτήριξης της οικογένειας, να στηρίξει ζευγάρια με προβλήματα γονιμότητας. ■ Ανάγκη οικονομικής στήριξης:Ταυτόχρονα η μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων, οι σωστές συμβάσεις εργασίας, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών για τους νέους εργαζόμενους γονείς, η σύσταση ειδικού Φορέα διαχείρισης δημογραφικής πολιτικής, αλλά και η γενικότερη ενίσχυση του μοντέλου της πολύτεκνης οικογένειας στη συνείδηση των νέων ανθρώπων θα αποτελέσουν ενέργειες που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την αύξηση του Δείκτη ΑνθρώπινηςΑνάπτυξης και θα μας τοποθετήσουν εκεί που θα έπρεπε να είμαστε στις ανεπτυγμένες και προηγμένες χώρες.
 • 4. Προγράμματα ΕΣΠΑ Αναγκαίες προτεραιότητες χρηματοδότησης: ■ Νεοφυής επιχειρηματικότητα ■ Ευπαθείς ομάδες (3τεκνες, πολύτεκνες, κακοποιημένες γυναίκες) ■ Υφιστάμενες επιχειρήσεις (αναμόρφωση & αναδιοργάνωση). Αναγκαία η ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον: ■ Αυξημένη μοριοδότηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (η οποία συνθλίβεται στα μικτά προγράμματα χρηματοδότησης) ■ Σχεδιασμός και προκήρυξη στοχευμένου νέου Προγράμματος ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων) ■ Υποστήριξη και για τις 3 Γενιές Γυναικών: Generation X (1965-1980) Millennials (1981-1995) Γενιά Ζ (1996-2010)
 • 5. Εκπαίδευση / Μετεκπαίδευση ■ Η άγνοια μπορεί να επιφέρει οικονομικές απώλειες και δυσμενείς καταστάσεις μέσα στην επιχείρηση. Χρειάζεται εκπαίδευση, για το πως θα πρέπει να τοποθετηθεί η Γυναίκα επιχειρηματίας απέναντι στις διαδικασίες ένταξης της σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα. ■ Χρειάζονται επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα παρέχουν αξιόπιστη και φιλτραρισμένη γνώση ειδικά σε θέματα: Οργανωτικά, Διοίκησης, Ψηφιακού Μετασχηματισμού κλπ. ■ Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης, Αυτοβελτίωσης, Αύξησης της Αυτοεκτίμησης, Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού(NLP). ■ Εκπαίδευση των προερχόμενων από εθνικές μειονότητες γυναικών, σχετικά με θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξή της, καθώς και στην θέσπιση νέων μεθοδολογιών εκπαίδευσης που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ίδιους τους εκπαιδευτές και συμβούλους που ασχολούνται με σχετικά ζητήματα. Να σημειωθεί πως τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές είναι πολλα, όπως για παράδειγμα οι τρέχουσες συνθήκες εργασίας, τα κενά των δεξιοτήτων, τα ψυχολογικά κενά και πολιτιστικά εμπόδια. ■ Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης των γυναικών και των κοριτσιών στο STEΑM – Φυσικές Επιστήμες,Τεχνολογία, Επιστήμη των Μηχανικών, Μαθηματικά – εκπαίδευση, επιβάλλεται με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις επιστήμες και τις προοπτικές ανάπτυξης.
 • 6. ΕΕΑ & Πρωτοβουλίες ■ Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεΤίτλο:<Συστημική –ΨηφιακήΟργάνωση για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα> Γνωστικά Πεδία: 1.Συστημικά Εργαλεία για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. 2.Marketing/Ψηφιακό Marketing. 3.Business Cloud (ΟλοκληρωμένοΨηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα). [40 Ωρών υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του ΚΕΔΙΜΙΜ]  ΜΕΛΕΤΗ για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα  Συνεχής αποτύπωση - ανάλυση του ρόλου, των επιτευγμάτων και των αναγκών της γυναίκας στο εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ■ Ανάγκη για πιστοποίηση και ενίσχυση των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των θεσμικών πλαισίων, παρέχοντας ποιότητα εργασίας και προστιθέμενη αξία στην οικονομία και την κοινωνία.
 • 8. Στόχος –Σκοπός: ■ Η στενή συνεργασία μεταξύ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ειδικότερα της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με τους Φορείς. ■ Το πιο σημαντικό όλων είναι η καθετοποίηση της πληροφορίας από και προς όλες τις κατευθύνσεις.Μόνο τότε θα υπάρξει επικοινωνία ,διάλογος και αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε , Για την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του ΕΕΑ Χριστίνα Φυτέα Πρόεδρος