Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tutorial 9

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Tutorial 9

  1. 1. TUTORIAL 9
  2. 2. Pertimbangan-pertimbangan yang perludiambil kira semasa melaksanakan kajianmengenai buli di sekolah.
  3. 3. BULI
  4. 4. Pertimbangan dari aspekpersampelan • Persampelan tujuan atau purposive sampling / judgment sampling dipilih untuk menjalankan kajian ini. • Persampelan ini merujuk kepada prosedur persampelan iaitu sekumpulan subjek yang mempunyai ciri-ciri tertentu sahaja dipilih sebagai responden kajian berdasarkan pengetahuan dan tujuan khusus penyelidikan pengkaji. Ini bermakna tidak semua kajian lain dalam populasinya dipilih oleh pengkaji sebagai responden
  5. 5. Persampelan tujuan..
  6. 6. Pertimbangan dari aspekpersampelan• Memilih sampel (rakan-rakan yang dibuli) untuk mengetahui sejauh mana kebenaran mangsa buli telah dibuli, berapa kerap mangsa dibuli serta kesan yang dapat dilihat oleh mereka• Memilih orang yang terdekat dengan mangsa buli sebagai sampel• Pastikan sampel yang ditemubual benar-benar boleh dipercayai dan tiada bais
  7. 7. • Contohnya: sumber yang boleh dijadikan sampel ialah rakan karib, guru matapelajaran, beberapa orang rakan sekelas, guru disiplin

×