BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ...
berusaha untuk meningkatkan            dianugerahkan     yang kurang upaya
              kes...
orang lain.                              tentang perasaan
                  ...
iii.  Senarai semak
                                                 tent...
anggota keluarga.
10  3.1       Rajyat cemerlang Negara gemilang.   Menyokong usaha pemimpin   i.  Mencipta ...
kata hikmat
                                                 tentang amala...
-  Agensi kerajaan.                            Haloba.
             -  Agensi swa...
“Kebudayaan
                                                Pelbagai kaum D...
bersopan dalam     ya.
                                       perhubungan   ...
tentang
                                                 kepentingan
   ...
tentang fungsi
                                                   undang...
Alam Sekitar  masa depan.               dengan melindungi haiwan      maklumat
           ...
-  Perpaduan.                                masa suka duka
               ...
- Masalah remaja.                          ii.  Menyediakan
                  ...
demi kebaikan bersama.                      jenayah ,
                       ...
berleluasa.                 melibatkan diri      buku skrap
                    ...
-  Individu yang menghidap penyakit                   mengadakan
                kroni...
-  Anti lumba haram.                          dadah / cetak
                  ...
-  Anti cetak rompak.                      dadah / cetak
             -  Anti lumba ha...
-  Mempertahankan kemerdekaan                     kepentingan
                Negara....
mengekalkan perpaduan kaum.     Temenggung
                   Jugah.
               ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Rpt Moral Tahun Enam

5 775 vues

Publié le

Publié dans : Spirituel, Formation
0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
5 775
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
33
Actions
Partages
0
Téléchargements
130
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Rpt Moral Tahun Enam

 1. 1. BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
 2. 2. BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA PENGGAL PERTAMA Cadangan Aktiviti Minggu Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Pembelajaran 1 1.1 Kepercayaan Kesejahteraan hidup dinikmati anugerah i. Menjaga apa yang i. Sumbang saran Kepada Tuhan Tuhan disyukuri. dianugrerahkan yang berkaitan oleh Tuhan dilemma moral. Kewajipan mensyukuri nikmat Tuhan dengan baik. - Perbezaan hidup • Kehidupan yang sedia ada ii. Berusaha untuk antara individu yang diterima dengan mensyukuri meningkatkan apa miskin dan yang kaya. anugerah Tuhan dan sentiasa yang - Kepayahan individu berusaha untuk meningkatkan dianugerahkan yang kurang upaya kesejahteraan hidup. oleh Tuhan ke dan akhirnya berjaya - Kesihatan yang sempurna. tahap yang lebih mencapai kejayaan. - Keluarga yang bahagia. baik. ii. Perbincangan – - Alam sekitar yang bersih. Cara - Negara yang aman damai. menunjukkan kesyukuran atas nikmat Tuhan. 2 1.1 Kepercayaan Kesejahteraan hidup dinikmati anugerah i. Menjaga apa yang i. Sumbang saran Kepada Tuhan Tuhan disyukuri. dianugrerahkan yang berkaitan oleh Tuhan dilemma moral. Kewajipan mensyukuri nikmat Tuhan dengan baik. - Perbezaan hidup • Kehidupan yang sedia ada ii. Berusaha untuk antara individu yang diterima dengan mensyukuri meningkatkan apa miskin dan yang kaya. anugerah Tuhan dan sentiasa yang - Kepayahan individu
 3. 3. berusaha untuk meningkatkan dianugerahkan yang kurang upaya kesejahteraan hidup. oleh Tuhan ke dan akhirnya berjaya - Kesihatan yang sempurna. tahap yang lebih mencapai kejayaan. - Keluarga yang bahagia. baik. ii. Perbincangan – - Alam sekitar yang bersih. Cara - Negara yang aman damai. menunjukkan kesyukuran atas nikmat Tuhan. 3 1.2 Kebersihan Berbaik sangka mencerminkan fikiran dan Berbaik sangka dan i. Syarahan atau Fizikal dan jiwa yang bersih. berfikiran positif terhadap perbahasan Mental. orang lain. bertajuk “Berbaik Kebersihan pemikiran dan jiwa menjamin Sangka membawa hubungan yang sihat. Kesejahteraan • Amalan berbaik sangka dan Hidup”. sentiasa berfikiran positif terhadap ii. Senarai semak orang lain. tentang perasaan baik sangka terhadap rakan / anggota keluarga. 4 1.2 Kebersihan Berbaik sangka mencerminkan fikiran dan Berbaik sangka dan iii. Syarahan atau Fizikal dan jiwa yang bersih. berfikiran positif terhadap perbahasan Mental. orang lain. bertajuk “Berbaik Kebersihan pemikiran dan jiwa menjamin Sangka membawa hubungan yang sihat. Kesejahteraan • Amalan berbaik sangka dan Hidup”. sentiasa berfikiran positif terhadap iv. Senarai semak
 4. 4. orang lain. tentang perasaan baik sangka terhadap rakan / anggota keluarga. 5 2.1 Kasih Sayang Agama menuntut kehidupan keluarga Menunjukkan kasih sayang i. Mengumpulkan terhadap bahagia. terhadap anggota keluarga kata-kata hikmat Keluarga seperti yang dituntut agama. tentang amalan Kasih sayang terhadap keluarga amalan kasih sayang suci. terhadap anggota • Kasih sayang terhadap keluarga keluarga mengikut mengikut perspektif agama. perspektif agama dan mempamerkan di kelas. ii. Mengumpul maklumat/ cerita dan berbincang tentang amalan kasih sayang terhadap anggota keluarga mengikut pelbagai agama. 6 1.3 Harga Diri Perancangan masa depan menjamin Menjaga maruah diri dengan i. Membincangkan kecemerlangan. menentukan hala tuju hidup usaha-usaha yang yang positif. boleh dilakukan Hala tuju hidup membina maruah diri. untuk menentukan • Hala tuju hidup yang positif. hala tuju hidup. - Pegangan agama yang kukuh. ii. Menyediakan satu - Usaha memajukan diri ke arah kontrak diri / aku cita-cita yang ditentukan. janji tentang hala - Hobi yang sihat. tuju kehidupan.
 5. 5. iii. Senarai semak tentang usaha yang dilakukan untuk menentukan hala tuju hidup. 7 1.3 Harga Diri Perancangan masa depan menjamin Menjaga maruah diri dengan i. Membincangkan kecemerlangan. menentukan hala tuju hidup usaha-usaha yang yang positif. boleh dilakukan Hala tuju hidup membina maruah diri. untuk menentukan • Hala tuju hidup yang positif. hala tuju hidup. - Pegangan agama yang kukuh. ii. Menyediakan satu - Usaha memajukan diri ke arah kontrak diri / aku cita-cita yang ditentukan. janji tentang hala - Hobi yang sihat. tuju kehidupan. iii. Senarai semak tentang usaha yang dilakukan untuk menentukan hala tuju hidup. 8 2.2 Hormat dan Saling menghormati mengukuhkan Menyelesaikan masalah i. Peta minda taat kepada keakraban keluarga. secara musyawarah dengan tentang kebaikan anggota Keluarga. anggota keluarga. menyeleasaikan Bermusyawarah meningkatkan hubungan masalah bersama kekeluargaan. keluarga. • Penyelesaian masalah secara ii. Main peranan musyawarah. tentang - Berbincang dan berterus terang penyelesaian dengan anggota keluarga. maalah dengan anggota keluarga. 9 2.2 Hormat dan Saling menghormati mengukuhkan Menyelesaikan masalah i. Peta minda taat kepada keakraban keluarga. secara musyawarah dengan tentang kebaikan anggota Keluarga. anggota keluarga. menyeleasaikan Bermusyawarah meningkatkan hubungan masalah bersama kekeluargaan. keluarga. • Penyelesaian masalah secara ii. Main peranan musyawarah. tentang - Berbincang dan berterus terang penyelesaian dengan anggota keluarga. maalah dengan
 6. 6. anggota keluarga. 10 3.1 Rajyat cemerlang Negara gemilang. Menyokong usaha pemimpin i. Mencipta sajak tanggungjawab memajukan masyarakat dan bertemakan Terhadap Permuafakatan antara rakyat dan Negara. sokongan rakyat Masyarakat pemimpin menjamin kesejahteraan kepada pemimpin. masyarakat. ii. Buku skrap • Sokongan kepada pemimpin dalam mengumpul memajukan masyarakat dan gambar/ risalah Negara. tentang tanggungjawab rakyat bekerjasama dengan pemimpin memajukan Negara. 11 1.4 Kerajinan Amalan kerajinan tanda penganut yang Mengamalkan sikap i. Mengumpul baik. kerajinan sebagaimana yang maklumat dan dituntut oleh agama. berbincang Agama menuntut amalan kerajinan. tentang amalan • Kerajinan mengikut perspektif kerajinan pelbagai agama. mengikut perspektif pelbagai agama. ii. Mengumpul kata-
 7. 7. kata hikmat tentang amalan kerajinan mengikut perspektif agama dan mempamerkan di papan kenyataan kelas. 12 1.4 Kerajinan Amalan kerajinan tanda penganut yang Mengamalkan sikap i. Mengumpul baik. kerajinan sebagaimana yang maklumat dan dituntut oleh agama. berbincang Agama menuntut amalan kerajinan. tentang amalan • Kerajinan mengikut perspektif kerajinan pelbagai agama. mengikut perspektif pelbagai agama. ii. Mengumpul kata- kata hikmat tentang amalan kerajinan mengikut perspektif agama dan mempamerkan di papan kenyataan kelas. 13 4.1 Kebersihan Kebersihan kea rah kesejahteraan Menyokong dan melibatkan i. Mengumpul dan keindahan bersama. diri dalam usaha-usaha maklumat tentan persekitaran memelihara alam sekitar. Jabatan Alam Penjagaan alam sekitar tanggungjawab Sekitar/ WWF/ bersama. Agensi swasta • Peranan pelbagai pihak dalam dalam memelihara memelihara dan memulihara alam alam sekitar. sekitar. ii. Permainan alam - Anggota masyarakat. sekitar._ Menara
 8. 8. - Agensi kerajaan. Haloba. - Agensi swasta dan pertubuhan iii. Program bukan kerajaan (NGO) kesedaran alam sekitar. - Lawatan. - Perkhemahan. 14 4.1 Kebersihan Kebersihan kea rah kesejahteraan Menyokong dan melibatkan i. Mengumpul dan keindahan bersama. diri dalam usaha-usaha maklumat tentan persekitaran memelihara alam sekitar. Jabatan Alam Penjagaan alam sekitar tanggungjawab Sekitar/ WWF/ bersama. Agensi swasta • Peranan pelbagai pihak dalam dalam memelihara memelihara dan memulihara alam alam sekitar. sekitar. ii. Permainan alam - Anggota masyarakat. sekitar._ Menara - Agensi kerajaan. Haloba. - Agensi swasta dan pertubuhan iii. Program bukan kerajaan (NGO) kesedaran alam sekitar. - Lawatan. - Perkhemahan. 15 3.2 Toleransi Toleransi asas perpaduan. Memahami dan menghormati i. membuat Dalam kebudayaan pelbagai kaum. persiapan masyarakat Kepelbagaian kebudayaan mencerminkan menyambut perpaduan masyarakat. sesuatu perayaan/ • Fahami dan hormati kebudayaan hari kebesaran pelbagai kaum. pelbagai kaum di bilik darjah. ii. Syarahan bertajuk
 9. 9. “Kebudayaan Pelbagai kaum Di Malaysia.” iii. Buku skrap tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. 16 1.5 Hemah Tinggi Amalan berhemah memupuk i. Mencontohi i. Mengumpul moto/ keharmonian. amalan bersopan slogan/ tema dalam kempen tentang Kesopanan menjamin perkhidmatan perkhidmatan amalan kesopanan berkualiti. kerajaan dan di jabatan • Amalan bersopan dalam swasta. kerajaan dan perkhidmatan kerajaan dan swasta. ii. Menunjukkan swasta dan tingkah laku membincangkann bersopan dalam ya. perhubungan ii. Main peranan dengan orang sebagai lain. kakitangan sebuah agensi dalam memberi perkhidmatan bersopan kepada pelanggan. 17 1.5 Hemah Tinggi Amalan berhemah memupuk i. Mencontohi i. Mengumpul moto/ keharmonian. amalan bersopan slogan/ tema dalam kempen tentang Kesopanan menjamin perkhidmatan perkhidmatan amalan kesopanan berkualiti. kerajaan dan di jabatan • Amalan bersopan dalam swasta. kerajaan dan perkhidmatan kerajaan dan swasta. ii. Menunjukkan swasta dan tingkah laku membincangkann
 10. 10. bersopan dalam ya. perhubungan ii. Main peranan dengan orang sebagai lain. kakitangan sebuah agensi dalam memberi perkhidmatan bersopan kepada pelanggan. 18 1.6 Kasih sayang Kasih saying menjamin kesejahteraan Memberi sokongan moral i. Mengumpul hidup. dan kebendaan kepada maklumat tentang penghidap dan keluarga punca dan akibat Gaya hidup sihat amalan hidup yang baik. penghidap HIV/AIDS. HIV dan AIDS • Sokongan kepada penghidap dan dan keluarga penghidap HIV/AIDS. mempamerkan dalam bilik darjah. ii. Simulasi tentang memberi sokongan kepada penghidap/ keluarga penghidap HIV/AIDS 19 5.1 Hormat dan Kesetiaan rakyat mengukuhkan Mengamalkan prinsip- i. Menulis prinsip setia kepada kedaulatan Negara. prinsip Rukun Negara dan rukun Negara pemimpin, raja menjadi warganegara yang secara kreatif. dan Negara. Rukun Negara mengukuh kesetiaan rakyat baik. ii. Bercerita cara- kepada Negara. cara mematuhi • Hayati dan patuhi prinsip-prinsip prinsip-prinsip rukun Negara. rukun Negara. iii. Berbincang
 11. 11. tentang kepentingan prinsip Rukun Negara terhadap masyarakat. 20 5.2 Patuh kepada Undang-undang menjamin kesejahteraan Mematuhi undang-undang i. Mendapat peraturan dan bersama. yang dikuatkuasakan di maklumat tentang undang-undang semua tempat. undang-undang / Patuhi undang-undang keamanan akta di dalam / terpelihara. luar Negara dan • Patuhi undamg-undang yang membuat dikuat kuasakan di dalam dan di perbandingan. luar Negara. ii. Perbincangan tentang fungsi undang-undang dalam sesebuah Negara. 21 5.2 Patuh kepada Undang-undang menjamin kesejahteraan Mematuhi undang-undang i. Mendapat peraturan dan bersama. yang dikuatkuasakan di maklumat tentang undang-undang semua tempat. undang-undang / Patuhi undang-undang keamanan akta di dalam / terpelihara. luar Negara dan • Patuhi undamg-undang yang membuat dikuat kuasakan di dalam dan di perbandingan. luar Negara. ii. Perbincangan tentang fungsi undang-undang dalam sesebuah Negara. 22 5.2 Patuh kepada Undang-undang menjamin kesejahteraan Mematuhi undang-undang i. Mendapat peraturan dan bersama. yang dikuatkuasakan di maklumat tentang undang-undang semua tempat. undang-undang / Patuhi undang-undang keamanan akta di dalam / terpelihara. luar Negara dan • Patuhi undamg-undang yang membuat dikuat kuasakan di dalam dan di perbandingan. luar Negara. ii. Perbincangan
 12. 12. tentang fungsi undang-undang dalam sesebuah Negara. PENGGAL KEDUA Cadangan Aktiviti Minggu Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Pembelajaran 1 4.2 Menyayangi Kemapanan alam sekitar untuk generasi Menyayangi alam sekitar i. Mencari
 13. 13. Alam Sekitar masa depan. dengan melindungi haiwan maklumat dan tumbuhan yang hamper berkenaan haiwan Sayangi alam sekitar untuk masa depan. pupus. dan tumbuhan • Perlindungan terhadap spisies yang hamper haiwan dan tumbuhan yang pupus dan hamper pupus. mempamerkan di papan kenyataan. ii. Menghasilkan buku skrap tentang haiwan dan tumbuhan yang hamper pupus. iii. Menyediakan kertas cadangan tentang cara melindungi haiwan yang hampir pupus. 2 2.3 Keluarga bahagia impian semua. Bertanggungjawab i. menulis essei Tanggungjawab mengekalkan kehidupan tentang cara Terhadap Kehidupan keluarga bahagia kewajipan keluarga yang berkualiti. meningkatkan Keluarga anggotanya. perpaduan dalam • Kehidupan keluarga yang hubungan berkualiti. keluarga. - Berkongsi masa suka duka. ii. Bercerita tentang cara berkongsi
 14. 14. - Perpaduan. masa suka duka dengan anggota keluarga. iii. Main peranan tentang perkongsian masa suka duka dengan anggota keluarga 3 2.3 Keluarga bahagia impian semua. Bertanggungjawab iv. menulis essei Tanggungjawab mengekalkan kehidupan tentang cara Terhadap Kehidupan keluarga bahagia kewajipan keluarga yang berkualiti. meningkatkan Keluarga anggotanya. perpaduan dalam • Kehidupan keluarga yang hubungan berkualiti. keluarga. - Berkongsi masa suka duka. v. Bercerita tentang - Perpaduan. cara berkongsi masa suka duka dengan anggota keluarga. vi. Main peranan tentang perkongsian masa suka duka dengan anggota keluarga 4 1.7 Pertimbangan yang bijaksana membawa Menyelesaikan masalah i. Penyelesaian Kesederhanaan kebaikan. dengan mengambil kira masalah. kepentingan diri dan orang - Mengenal pasti isu- Amalan bersederhana dalam menangani lain. isu semasa. sebarang masalah. - Berbincang tentang • Masalah dan krisis ditangani cara menangani dengan mengambil kira masalah dan isu kepentingan diri dan orang lain. secara rasional.
 15. 15. - Masalah remaja. ii. Menyediakan rangka penyelesaian masalah remaja menggunakan carta pengurusan grafik. 5 1.8 Kejujuran Amanah tunjang Kemuliaan Bersikap amanah dalam i. Lakonan menjalankan tugas dan bertemakan Amalan amanah satu cara hidup yang tanggungjawab. “Murid yang mulia. Amanah”. • Amanah dalam menjalankan tugas ii. Perbincangan dan tanggungjawab sebagai murid tentang kesan dan pekerja. pekerja yang - Tidak terlibat dalam amanah terhadap penyelewengan kuasa dan wang. diri, keluarga, majikan, masyarakat, dan Negara. 6 3.3 Semangat Berbakti demi kesejahteraan masyarakat Bersedia untuk bekerjasama i. Perbincangan Bermasyarakat dalam menyelesaikan sesuatu tentang cara Kesediaan bekerjasama menjamin masalah demi kebaikan menghubungi kesejahteraan bersama. bersama. pihak berkuasa • Kesediaan bekerjasama dengan bagi melaporkan pihak berkuasa untuk sesuatu kes/ menyelesaikan sesuatu masalah masalah – kes
 16. 16. demi kebaikan bersama. jenayah , kebakaran. ii. Lakonan perbualan telefon melaporkan sesuatu kes / masalah. 7 4.3 Peka terhadap Alam sekitar terjaga hidup sejahtera. i. Menunjukkan i. Mengumpul Isu alam Sekitar. sikap prihatin maklumat dan Isu alam sekitar tanggungjawab semua. terhadap isu-isu berbincang • Perihatin terhadap isu berkaitan yang berkaitan tentang isu di tanah bencah.(wetland) dengan tanah kawasan tanah - Pencemaran. bencah. bencah. - Penebangan pokok secara ii. Menyokong dan ii. Menghasilkan berleluasa. melibatkan diri buku skrap dalam usaha- tentang isu tanah usaha menjaga bencah. kawasan tanah iii. Lawatan ke bencah. kawasan tanah bencah. 8 4.3 Peka terhadap Alam sekitar terjaga hidup sejahtera. i. Menunjukkan i. Mengumpul Isu alam Sekitar. sikap prihatin maklumat dan Isu alam sekitar tanggungjawab semua. terhadap isu-isu berbincang • Perihatin terhadap isu berkaitan yang berkaitan tentang isu di tanah bencah.(wetland) dengan tanah kawasan tanah - Pencemaran. bencah. bencah. - Penebangan pokok secara ii. Menyokong dan ii. Menghasilkan
 17. 17. berleluasa. melibatkan diri buku skrap dalam usaha- tentang isu tanah usaha menjaga bencah. kawasan tanah iii. Lawatan ke bencah. kawasan tanah bencah. 9 1.9 Baik Hati Bakti ditabur masyarakat sejahtera Bersikap baik hati kepasa i. Mengadakan semua anggota masyarakat di tabung Sikap baik hati sesama manusia menjamin dalam dan luar Negara. kemanusiaan kesejahteraan bersama. peringkat kelas / • Amalan baik hati terhadap sekolah. pelbagai lapisan masyarakat di ii. Mengumpul dalam dan luar Negara. keratin akhbar dan - Individu yang menghidap penyakit mengadakan kronik. perbincangan - Mangsa bencana alam dan tentang bantuan peperangan. kemanusiaan kepada pelbagai lapisan masyarakat yang ditimpa kesusahan. 10 1.9 Baik Hati Bakti ditabur masyarakat sejahtera Bersikap baik hati kepasa i. Mengadakan semua anggota masyarakat di tabung Sikap baik hati sesama manusia menjamin dalam dan luar Negara. kemanusiaan kesejahteraan bersama. peringkat kelas / • Amalan baik hati terhadap sekolah. pelbagai lapisan masyarakat di ii. Mengumpul dalam dan luar Negara. keratin akhbar dan
 18. 18. - Individu yang menghidap penyakit mengadakan kronik. perbincangan - Mangsa bencana alam dan tentang bantuan peperangan. kemanusiaan kepada pelbagai lapisan masyarakat yang ditimpa kesusahan. 11 1.10 Berterima Pemimpin Negara kebanggan rakyat. Berterima kasih dan i. menghasilkan Kasih mengenang jasa pemimpin buku skrap Pemimpin berjasa dihargai rakyat. Negara. tentang pemimpin • Hargai jasa dan pengorbanan Negara. pemimpin. ii. Menulis surat / - Pemimpin yang memperjuangkan kad mengucap kemerdekaan Negara. terima kasih - Pemimpin yang membangunkan kepada pemimpin Negara. Negara. 12 1.10 Berterima Pemimpin Negara kebanggan rakyat. Berterima kasih dan i. menghasilkan Kasih mengenang jasa pemimpin buku skrap Pemimpin berjasa dihargai rakyat. Negara. tentang pemimpin • Hargai jasa dan pengorbanan Negara. pemimpin. ii. Menulis surat / - Pemimpin yang memperjuangkan kad mengucap kemerdekaan Negara. terima kasih - Pemimpin yang membangunkan kepada pemimpin Negara. Negara. 13 3.4 Peka terhadap Masyarakat perihatin hidup sejahtera. Perihatin dengan masalah i. Ceramah oleh isu-isu social. social dan menjauhkan diri pihak polis Di Isu-isu social ditangani bersama. daripada terlibat dalam Raja Malaysia / • Perihatin terhadap langkah kegiatan yang tidak sihat. Pemadam. menangani isi-isi social. ii. Pertandingan - Anti dadah. menulis cogan - Anti cetak rompak. kata tentang anti
 19. 19. - Anti lumba haram. dadah / cetak rompak. iii. Menghasilkan artikel untuk majalah sekolah atau akhbar tempatan tentang isu dadah / cetak rompak/ lumba haram dan mengemukakan cadangan untuk menangani masalah tersebut. 14 3.4 Peka terhadap Masyarakat perihatin hidup sejahtera. Perihatin dengan masalah i. Ceramah oleh isu-isu social. social dan menjauhkan diri pihak polis Di Isu-isu social ditangani bersama. daripada terlibat dalam Raja Malaysia / • Perihatin terhadap langkah kegiatan yang tidak sihat. Pemadam. menangani isi-isi social. ii. Pertandingan - Anti dadah. menulis cogan kata tentang anti
 20. 20. - Anti cetak rompak. dadah / cetak - Anti lumba haram. rompak. iii. Menghasilkan artikel untuk majalah sekolah atau akhbar tempatan tentang isu dadah / cetak rompak/ lumba haram dan mengemukakan cadangan untuk menangani masalah tersebut. 15 5.3 Cinta akan Demi Negara yang kucintai Bersedia menjaga dan i. Carta aliran Negara mempertahankan maruah sejarah Negara Maruah Negara tanggungjawab semua Negara. dari zaman warganya. penjajah sehingga • Tanggungjawab menjaga dan kini. mempertahankan maruah Negara. ii. Perbincangan tentang
 21. 21. - Mempertahankan kemerdekaan kepentingan Negara. kemerdekaan bagi - Menentang penjajahan. sesebuah Negara/ bentuk-bentuk penjahan baru – penjajahan minda / ekonomi. iii. Tayangan filem Bukit Kepong / Leftenan Adnan / Sarjan Hasan dan membincangkan mesej filem tersebut. 16 5.4 Keamanan Perpaduan asas keharnonian hidup di Melibatkan diri dalam usaha i. Mengenali dan keharmonian. Malaysia. mengekal perpaduan kaum sumbangan tokoh- demi keharmonian hidup. tokoh perpaduan Masyarakat majmuk di Malaysia hidup seperti Tun harmoni. Hussein onn , Tun • Penglibatan dalam usaha Tan Siew Sin, Tun Sambanthan, dan
 22. 22. mengekalkan perpaduan kaum. Temenggung Jugah. ii. Mengumpul maklumat dan berbincang tentang kesan jika tiada perpaduan. Contoh: Peperangan di beberapa buah Negara. iii. Program kunjungan ke rumah rakan / guru berlainan kaum.

×