Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Inkt op het scherm

1 112 vues

Publié le

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à aimer ceci

Inkt op het scherm

 1. 1. PRESENTATIE 04.12.2009<br />Een huisstijl voor het VIOE<br />Inkt op het Scherm<br />Hoe een boekenreeks een digitaal instrument werd<br />—<br />Koen Van Daele, ICT-verantwoordelijke<br />
 2. 2. PAGINA2 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Inhoudstafel<br />Wat zijn geodata?<br />Van boek tot website, van adres tot punt<br />Het boek<br />Het ingescande boek<br />De actualisatie<br />Inventaris.vioe.be<br />De meerwaarde van geodata<br />
 3. 3. PAGINA3 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Wat zijn geodata?<br />Data die aangeven wat de locatie van iets is<br />Alfanumeriek<br /><ul><li>Gemeente
 4. 4. Toponiem
 5. 5. Adres</li></ul>Geodata<br /><ul><li>Punt
 6. 6. Polygoon
 7. 7. Lijn</li></li></ul><li>PAGINA4 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website a. Het boek<br />Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen<br />1965: start van het initiatief, universitair project o.l.v. R. Lemaire (KULeuven)<br />Vanaf 1972 uitgevoerd door Rijksdienst voor de Monumenten- en Landschapzorg, later de Afdeling Monumenten en Landschappen (Vlaamse Overheid)<br />2005: laatste boekdeel gepubliceerd<br />Vanaf 2001 ook onuitgegeven bundels<br />
 8. 8. PAGINA5 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot websiteb. Het ingescande boek<br />Medio jaren 1990: ontsluiting via online databank door Afdeling Monumenten en Landschappen <br />ingescand boek (OCR)<br />3 datasets:<br />Objecten (gebouwen, beelden, bruggen, …)<br />Straten<br />Ensembles (gemeenten, wijken, begijnhoven)<br />
 9. 9. PAGINA6 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot websiteb. Het ingescande boek<br />
 10. 10. PAGINA7 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot websiteb. Het ingescande boek<br />Mogelijkheden<br /><ul><li>zoeken op provincie, gemeente, deelgemeente of straat</li></ul>Knelpunten<br /><ul><li>De huisnummers werden als reeks (bv. 6-10) bewaard en waren niet individueel benaderbaar
 11. 11. Meerdere fiches over hetzelfde object
 12. 12. ‘Zie’ fiches indien relict in meerdere straten gelegen was
 13. 13. Herinventarisatie: meerdere fiches met aparte beschrijvingen van hetzelfde object</li></li></ul><li>2004: oprichting VIOE, met als kerntaak inventarisatie<br />Vooruitzicht van juridische vaststelling. Opname van een gebouw in inventaris krijgt juridische gevolgen. Minimale vereisten: identificatie gebouw moet correct zijn<br />Adrescontrole en actualisatie door het inventaristeam<br />Ontwikkeling nieuw systeem (Melanie GIS) om de inventaris te geocoderen<br />PAGINA8 — 13 januari 2010 — Hier komt de Footer-titel — © VIOE<br />Van boek tot websitec. De actualisatie<br />
 14. 14. PAGINA9 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot websitec. De actualisatie<br />Nieuw datamodel met sterkere conceptuele inslag<br />Relict: Het ding an sich, los van de beschrijving of het adres<br />Een relict kan meerdere beschrijvingen hebben<br />Een relict kan meerdere adressen hebben in meerdere straten, gemeenten of zelfs provincies<br />Adressen worden niet meer als reeks opgeslagen maar als aparte entiteiten<br />Per adres worden er geografische coördinaten bijgehouden<br />
 15. 15. PAGINA10 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot websitec. De actualisatie: Van adres tot punt<br />Hoe maak je van een (oud) adres een punt?<br />Adres bestaat uit:<br />Gemeente<br />Straat<br />Huisnummers<br />Twee problemen:<br />Is het adres nog actueel?<br />Hoe zetten we dit adres op de kaart?<br />
 16. 16. PAGINA11 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website c. De actualisatie: Van adres tot punt<br />Is het adres nog actueel?<br /><ul><li>Adressen wijzigen
 17. 17. Gemeenten fusioneren
 18. 18. Straten worden hernoemd
 19. 19. Huizen worden hernummerd
 20. 20. Gebouwen wijzigen
 21. 21. Adres bestaat nog
 22. 22. Gebouw niet meer</li></li></ul><li>PAGINA12 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website c. De actualisatie: Van adres tot punt<br />Een adres omzetten in een punt<br /><ul><li>GeocoderenOp basis van een bepaalde set geodata (bv. het adres) de locatie van een object in geografische coördinaten bepalen
 23. 23. Verschillende technieken
 24. 24. Adres interpolatie
 25. 25. CRAB</li></li></ul><li>Adres interpolatie<br /><ul><li>Systeem kent de ligging van een straat en de verspreiding van adressen in die straat
 26. 26. Afleiden waar in de straat het adres zou kunnen liggen
 27. 27. Voorbeeld: Nieuwstraat 8</li></ul>Nieuwstraat 1-14<br />PAGINA13 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website c. De actualisatie: Van adres tot punt<br />Straat: 70m lang<br />7 percelen aan elke kant<br />1 perceel is dus 10 m breed<br />nummer 8 is dus 35m ver aan de even kant<br />
 28. 28. Realiteit<br />PAGINA14 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website c. De actualisatie: Van adres tot punt<br />
 29. 29. PAGINA15 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website c. De actualisatie: Van adres tot punt<br />CRAB<br /><ul><li>Centraal Referentieadressenbestand
 30. 30. Beheerd door het AGIV
 31. 31. Geeft een zo compleet mogelijk beeld van alle adressen in Vlaanderen
 32. 32. Bronbestanden
 33. 33. Rijksregister
 34. 34. Kruispuntbank der Ondernemingen
 35. 35. Kadaster
 36. 36. Verspreid als CD-Rom en beschikbaar als webservice
 37. 37. Op weg om erkend te worden als authentieke geografische bron</li></li></ul><li>PAGINA16 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website c. De actualisatie: Van adres tot punt<br />Webservice<br /><ul><li>Communicatie van computer naar computer
 38. 38. Vaak via xml</li></ul>getHuisnummerByHuisnummer( 6, 44730)<br />inventaris.vioe.be<br />ws.agiv.be/crabws<br />&lt;HuisnummerObject&gt;<br /> &lt;StraatnaamId&gt;44730&lt;/StraatnaamId&gt;<br /> &lt;HuisnummerId&gt; 1338223&lt;/HuisnummerId&gt;<br /> &lt;Huisnummer&gt;6&lt;/Huisnummer&gt;<br />&lt;/HuisnummerObject&gt;<br />
 39. 39. PAGINA17 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website c. De actualisatie: Van adres tot punt<br />Objectmodel CRAB<br /><ul><li>Gewesten
 40. 40. Gemeenten
 41. 41. Straatnamen
 42. 42. Huisnummers
 43. 43. Terreinobjecten met x en y coördinaat centrum perceel
 44. 44. Wegobjecten
 45. 45. Subadressen (bv. appartement in een gebouw)
 46. 46. Postadressen</li></li></ul><li>PAGINA18 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website c. De actualisatie: Van adres tot punt<br />Ideale werkwijze<br /><ul><li>Inventariseerders haalden lijsten uit het oude systeem
 47. 47. Inventariseerders trokken de baan op met de lijsten en corrigeerden waar nodig (adres en status)
 48. 48. Gecorrigeerde lijsten werden gevoed aan Melanie GIS
 49. 49. Elke adresreeks werd opgesplitst (bv. 6-10 => 6, 8, 10)
 50. 50. Elk adres werd voorgelegd aan de CRAB Webservice
 51. 51. Indien het adres gekend was door CRAB werden de coördinaten van het centrum van het perceel toegevoegd aan de geodata</li></li></ul><li>PAGINA19 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website c. De actualisatie: Van adres tot punt<br />CRAB is nog niet perfect<br /><ul><li>CRAB kent straat niet
 52. 52. CRAB kent huisnummer niet
 53. 53. CRAB kent geen coördinaten voor het perceel
 54. 54. CRAB is fout</li></ul>Oplossing: met de hand intekenen <br /><ul><li>90% van de relicten automatisch te localiseren
 55. 55. 10% moest manueel worden ingetekend</li></ul>Actualisatie<br /><ul><li>van maart 2005 tot december 2008
 56. 56. 70.000 relicten</li></li></ul><li>PAGINA20 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website c. De actualisatie: het resultaat<br />
 57. 57. PAGINA21 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website d. inventaris.vioe.be<br />Combinatie van voorgaande systemen<br /><ul><li>Oude website: tekst en afbeelding
 58. 58. Melangie GIS: geodata </li></ul>Toevoegen van thesaurustermen, beschermingen, ontwerpers, externe info<br />Startpunt voor Inventaris Onroerend Erfgoed<br /><ul><li>Bouwkundig erfgoed
 59. 59. Wereldoorlogerfgoed
 60. 60. Archeologische zones
 61. 61. Parken en Tuinen</li></li></ul><li>PAGINA22 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website d. inventaris.vioe.be<br />Relicten<br /><ul><li>Gebouwen en gebouwengroepen
 62. 62. Infrastructuur
 63. 63. Klein erfgoed en straatmeubilair</li></ul>Gehelen<br /><ul><li>Bouwkundige gehelen:bv. begijnhoven en tuinwijken
 64. 64. Straten
 65. 65. Plaatsen en Gemeenten</li></ul>Relict = puntGeheel = polygoon<br />
 66. 66. PAGINA23 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website d. inventaris.vioe.be<br />Geodata Relict<br /><ul><li>Hoofdgemeente: Blankenberge (31004)
 67. 67. Deelgemeente: Blankenberge (31004A)
 68. 68. Straat: Malecotstraat (44730)
 69. 69. Huisnummer: 6
 70. 70. Geometrie: MULTIPOINT((63783.17 223631.39))</li></li></ul><li>PAGINA24 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website d. inventaris.vioe.be<br />Geodata Geheel<br /><ul><li>Hoofdgemeente: Beveren (46003)
 71. 71. Straten: Galgstraat (76331),Nerenhoek (76520), Permanstraat (76558),…
 72. 72. Geometrie: MULTIPOLYGON((139789.851 212057.703, 139789.851 212078.518, …) ,(…),(…),(…),(…))</li></li></ul><li>PAGINA25 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website d. inventaris.vioe.be<br />Zoeken op provincie, gemeente, deelgemeente of straat<br />
 73. 73. PAGINA26 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website d. inventaris.vioe.be<br />Downloaden van de data als GIS-laag<br /><ul><li>ESRI Shapefile
 74. 74. Te bekijken met ArcView, ArcGIS of open source alternatieven zoals Quantum Gis of uDig.
 75. 75. Gebruiker heeft volledige controle over de data:
 76. 76. Legende volledig aanpasbaar
 77. 77. Ruimtelijke analyses
 78. 78. Gebruiken als datalaag in andere systemen</li></li></ul><li>PAGINA27 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website d. inventaris.vioe.be<br />Inventaris downloaden als GIS laag<br />
 79. 79. PAGINA28 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website d. inventaris.vioe.be<br />Relict bekijken via Google Maps<br />
 80. 80. PAGINA29 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website d. inventaris.vioe.be<br />Inventaris bekijken via Google Earth<br />
 81. 81. PAGINA30 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Van boek tot website d. inventaris.vioe.be<br />Zoekresultaat bekijken via Google Earth<br />
 82. 82. PAGINA31 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />De meerwaarde van geodata<br />Duurzaam<br /><ul><li>Adres of perceel wijzigt
 83. 83. Coördinaten wijzigen niet</li></ul>Overleginstrument<br /><ul><li>Integratie met ruimtelijke ordening
 84. 84. Wisselwerking tussen archeologie, monumenten en landschappen</li></ul>Kaart zegt meer dan een adres<br /><ul><li>Herkenbaar / Makkelijker te oriënteren
 85. 85. Verspreidingspatronen worden zichtbaar
 86. 86. Samenhang in structuren wordt duidelijk</li></li></ul><li>PAGINA32 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />De meerwaarde van geodata<br />
 87. 87. Vragen<br />-<br />Antwoorden?<br />
 88. 88. PAGINA34 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Geodata verspreiden<br />Traditioneel als bestand<br /><ul><li>Shapefile (ESRI ArcGIS, uDig, Quantum GIS, …)
 89. 89. Kml/kmz (Google Earth, Marble, …)</li></ul>Online visualiseren (Google Maps, geoMajas, OpenLayers, …)<br />In de toekomst als webservice<br /><ul><li>Web Mapping Service (WMS)
 90. 90. Web Feature Service (WFS)
 91. 91. Web Coverage Service (WCS)</li></li></ul><li>PAGINA35 — 4 december 2009 — Inkt op het Scherm — © VIOE<br />Geo Web Services<br />

×