Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

heterogenous 1.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Barayti ng Wika
Barayti ng Wika
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 38 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à heterogenous 1.pptx (20)

Plus par ferdinandsanbuenaven (20)

Publicité

Plus récents (20)

heterogenous 1.pptx

 1. 1. Homogenous at Heterogenous na Wika
 2. 2. Mga Layunin ng NakaraangAralin 1.Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag- unawa sa mga konseptong pangwika 2.Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wikasa lipunan. 3.Natutukoy ang mga pinagdaanang pangyayari/kaganapan tungo sa pagkabuo at pag-unlad ng Wikang Pambansa,at 4.Natitiyak ang mga sanhi at bunga ng mga pangyayaring may kaugnayan sa pag-unlad ng WikangPambansa.
 3. 3. Rehistro/Barayti ng Wika, Lingguwistikong Komunidadad
 4. 4. MGA LAYUNIN 1 .Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika, 2.Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan, 3.Natutukoy ang mga pinagdaanang pangyayari/kaganapan tungo sa pagkabuo at pag- unlad ng Wikang Pambansa, at 4.Natitiyak ang mga sanhi at bunga ng mga pangyayaring may kaugnayan sa pag-unlad ng Wikang Pambansa.
 5. 5. 01 Register at Barayti ng Wika
 6. 6. Register na Wika Sa isang akademikong pagbasa, madalas tayong nakatatagpo ng mga salitang na sa biglang tingin at basa ay iba ang kahulugan o hindi pagkakagamit akma ang dahil sa kahulugang taglaynito.
 7. 7. Register na Wika Natutukoy lamang ang kahulugan nito kung malalaman ang pinaggamitan nito. ito ang tinatawag na register ng wika.
 8. 8. Pagbibigay kahulugan ng Register • isang opisyal na listahan ng mga pangalan, kapanganakan, pagpapakasal, kamatayan • isang listahan ng mga bisita sa isang hotel (turismo) • pagpapatala ng isang sulat sa post office (komunikasyon) • pagpapatala ng pangalan sa halalan (politika) • pagpasok ng mga mensahe sa utak/pagtanda o pag-alala sa natutuhan (sikolohiya)
 9. 9. Pagbibigay kahulugan ng Register • CA na ang kahulugan sa medisina ay cancer, calcium sa nutrisyon, • Communication Arts sa Komunikasyon Larangan kung saan ito ginamit sa • Civil Aeronautics kursong Aeronautics • Chartered Accountant, Chief Accountant sa Accounting
 10. 10. Barayti ng Wika 1 Barayting Permanente 2 Barayting Pansamantala
 11. 11. Barayti ng Wika 1 Barayting Permanente Diyalekto at Idyolek
 12. 12. Barayti ng Wika 2 Barayting Pansamantala Register, Istilo at Midyum
 13. 13. Barayting Pansamantala Rehiyonal Ipinaliliwanag dito ang papel ng mga aspektong rehiyonal (lugar at espasyo o kapaligiran ng wika) sa pagkaroon ng pagkakaiba-iba sa wikang ginagamit at kung papaano itosinasalita.
 14. 14. Barayting Pansamantala Rehiyonal Istandard na Wika - Itinuturing itong `wastong’ uri at gamit ng wika— bumubuo sa batayan ng varayting nakalimbag at wikangpanturo.
 15. 15. Barayting Pansamantala rehiyon ngnagsasalita. Rehiyonal Punto/Aksent at Diyalekto - Bawat gumagamit ng wika ay may punto o aksent ng pagbigkas na nagpapakilala sa pinanggalingang
 16. 16. Barayting Pansamantala Rehiyonal Diyalektolohiya - Pag-aaral ng mga diyalekto; Pagkilala ng dalawang magkaibang diyalekto sa (1) magkatulad na wika (kung saan ang mga tagapagsalita ay nagkakaunawaan), at (2) dalawang magkaibang wika (kung saan ang mga tagapagsalita ay hindi nagkakaunawaan sa isa’t isa).
 17. 17. Panlipunan—Wika, Lipunan, at Kultura Mga Panlipunang Diyalekto - Sinusukat naman ang barayting wika batay sa panlipunang sektor ng uri, edukasyon, at iba pang trabaho, edad, kasarian, panlipunang sukatan. Barayting Pansamantala
 18. 18. Panlipunan—Wika, Lipunan, at Kultura Edukasyon, Okupasyon, Uring Panlipunan - Tumutukoy ito sa sosyal na aspekto ng isang nagsasaiita ng wika batay sa paraan ng kanyang edukasyong nakamit at trabaho o propesyong kinabibilangan. Barayting Pansamantala
 19. 19. Panlipunan—Wika, Lipunan, at Kultura Edad at Kasarian - Nakadaragdag kulay rin ang edad at kasarian sa pagpapalawak ng barayti ng isang wika. lpinaliliwanag na kahit na maraming tao ang kabilang sa isang pangkat paniipunan, nag-iiba pa rin ang gamit ng mga salita batay sa edad ng tao at kasarian. Barayting Pansamantala
 20. 20. Panlipunan—Wika, Lipunan, at Kultura Etnikong Kaligiran - Sa pagpapaunlad ng barayti ng wika, malaki ang kontribusyon ng mga bagong lipat na tao sa isang lugar. Dahil sa pagkakaroon ng magkaibang etnikong kaligiran, nagkakaroon din ng paglalahok o pagsasama ng magkaibang wika. Barayting Pansamantala
 21. 21. Lingguwistikong Komunidad Sa paglipas ng iba’t-ibang salin lahi at sa pagsibol naman ng mga makabagong henerasyon, tayo ay nagkaroon ng maraming barayti at baryasyon ng wikang Pilipino. Linggwistikong komunidad ang tawag sa sa mga wikang ito.name
 22. 22. Lingguwistikong Komunidad Halimbawa nito ay ang gamit ng salitang Waray ng mga taga Bisaya, Ibaloy ng mga taga Mountain province, Ilocano ng mga taga rehiyon ng Ilocos, at Zambal ng mga taga Zambales.
 23. 23. Lingguwistikong Komunidad May mga ibang grupo naman na ang gamit ay ang mga makabago at naimbento lamang na mga salita. Meron ding gumagamit ng pinaghalong Ingles at Tagalog o mas kilala sa tawag na “konyo”. May ilang ding mga kabataan na gumagamit ng jejemon, gay lingo at iba pa.
 24. 24. Lingguwistikong Komunidad Sa larangan din ng mga propesyonal sila ay meron din sariling linggwistikong komunidad. Ang mga doctor, abogado, enhiyenero at iba pa ay gumagamit ng partikular na salita ayon sa grupo ng propesyon na kanilang kinabibilangan.
 25. 25. Lingguwistikon g Komunidad Sadyang napakarami na ng uri ng wika ang umusbong at ginagamit ng bawat indibidwal sa bawat komunidad. May mga permanenteng wika, may mga kusa namang nawawala sa sirkulasyon sa pagdaan ng panahon. Magkakaiba man, ang mahalaga ay ang dulot nitong pinagbuting pagkakaunawaan at pagkakaintindihan ng bawat tao or grupo ng tao na gumagamit nito.
 26. 26. Pagyamanin ang Isipan Unang Proyekto saKOMP AN “PAGUULAT”
 27. 27. Konseptong Pangwika Pangkat 1 –Unang Wika Pangkat 2–Ikalawang Wika
 28. 28. Gamit ng Wika saLipunan Pangkat 3–Instrumental Pangkat 4 –Regulatori
 29. 29. Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan Pangkat 5–Pasulat Pangkat 6 –Pasalita
 30. 30. PANUTO SAPAGUULAT ● Kailngang may Leader angbawat pangkat ● 20 – 25 na minutos ang naka laan sa isang grupo. ● Lahat ng miyempro ay maguulat ● Kailangang may Visual Aid (Maaring PowerPointo anumang visual aid angnais) ● Visual aid lamang angbabasahin ● Sa pag-uulat kailngang naka ONang CAMERAatnaka smile  ● Bawat pangkat ay mag papasa ng repleksiyon ukol sa paguulat na ginawa.
 31. 31. REPLEKSIYON ● Short bond paper na may apat hanggang limang talala. ● Apat hanggang limang pangungusap bawat talata ● Nakasulat sa itaas angpangkat, at sa huling bahagi naman ang mgamiyembro. ● Ang lider ang mag bibigay sa guro (pagkatapos lahat ng mag uulat)
 32. 32. PUNTOS ● Ang kabuung puntos ngpaguulat ay 50. ● Kung ano ang nakuhang puntos ng pangkat sa pag uulat, siya ring grado ng bawatmiyembro. ● 20 puntos sa repleksyon. ● Kung ano ang nakuhang puntos ng pangkat sa repleksiyon, siya ring grado ng bawatmiyembro.
 33. 33. PANGPAPANGKAT ● Gagamitin ang Google classroom sa pagpapangkat.
 34. 34. PANGPAPANGKAT P ANGKA T1 1 . … P ANGKA T2 1 . …
 35. 35. PANGPAPANGKAT P ANGKA T3 1 . … P ANGKA T4 1 . …
 36. 36. PANGPAPANGKAT P ANGKA T5 1 . … P ANGKA T6 1 . …
 37. 37. PAALALA Siguraduhing lahat ng miyembro tumulong 
 38. 38. CREDITS:This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics &images by Freepik MARAMIN G SALAMAT!

×