Descobrint Barcelona 2009

F
Fernando Frías del CampoJefe departament Educación Visual y Plástica en Ins Can Peixauet à Ins Can Peixauet

Dossier amb documentació i activitats per coneixer el barri gòtic, el barri de la Ribera i la Ciutadella de Barcelona

BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA
    IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 1
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA
DOCUMENTACIÓ
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • PARC DE LA CIUTADELLA
               IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 1
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA
PORTAL DE L'ÀNGEL

           L'origen del seu nom es remunta a l'edat mitjana. Per aquest
           lloc baixava una riera, que després torçava per passar per
           davant de l’església del Pi i desembocava en el Cagalell (una
           riera que passava per les Rambles i que era anomenada així
           perquè a ella anaven a parar totes les aigües residuals i
           pestilents), on cada 2 d'octubre, a sobre de la muralla, hi
           havia una fira de magranes que marcava que aquell era el
primer dia que oficialment es podia menjar aquesta fruita. Les dones
embarassades menjaven una magrana demanant al Sant Àngel protecció i bona
conducta per al nadó que havia de néixer.

Temps més tard, la escultura del Sant Àngel i, per tant, la fira de magranes, va
traslladar-se a Hostafrancs. No obstant, avui dia observem una altra escultura del
sant: fou realitzada per Àngel Ferrant Vázquez (Madrid, 1891- 1961), escultor
establert a Barcelona quan, ja de vell i volent tornar a Madrid, va obsequiar la
ciutat amb aquesta escultura, recordant així una de les més belles tradicions
barcelonines.

Hi ha, però, una altra versió que diu que el nom data del segle XV, i té el seu
origen en el fet que era el portal d'entrada a Barcelona i s'obria salvant un pont.
Diuen que quan sant Vicenç Ferrer visità Barcelona l'any 1419, un àngel se li
aparegué en aquest lloc i li manifestà que era allí per vetllar per la ciutat.


CATALANA DE GAS I ELECTRICITAT

Edifici construït el 1893-95 que podem trobar al carrer del Portal
de l’Àngel. Constitueix una de les obres més representatives de
Josep Domènech Estapà i de l'eclecticisme que es desenvolupava
a Catalunya coetàniament al modernisme. En aquest cas,
l'arquitecte s'inspira elements típics del secessionisme vienès.


                        IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 2
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLALa façana s'estructura simètricament amb un cos central on hi ha l'entrada
principal i la balconada de pedra. Al damunt s'obre una galeria amb fines
columnes. És coronat amb un frontó d'arc rebaixat amb el timpà esculpit amb
motius vegetals geometritzats. Als seus extrems hi ha dos cossos laterals a mode
de torres, amb coberta corba.

Actualment l’empresa tèxtil sueca Hennes & Mauritz (H&M) ha convertit aquesta
antiga seu de Catalana de Gas en un establiment de moda, decorat pel
dissenyador Javier Mariscal.
PLAÇA NOVA

En plena ciutat antiga, amb altres placetes entranyables, com són la de Sant Josep
Oriol, la de Sant Felip Neri, la placeta del Pi, la de Sant Just, la plaça del Rei...
sorprèn un espai de gran amplitud i modernitat: és la plaça Nova, vestíbul de la
Catedral de Barcelona .
             En el seu origen, la plaça Nova era un pla com altres que es
             formaven davant les portes de la ciutat romana. L'any 1355
             es convertí en una plaça quan el Consell de la ciutat decidí
             canalitzar fins a la plaça de Sant Jaume les aigües
             provenint de la serra de Collserola. L'abril del 1358 la plaça
             era acabada i des d'aleshores porta el nom actual. L’any
             1991 es va obrir per comunicar amb l'avinguda de la
             Catedral.


COL—LEGI D’ARQUITECTES

Edifici del 1961 de Xavier Busquets, seu del Col—legi d'Arquitectes.
L'element ornamental més característic d'aquest edifici és el conjunt Els tres frisos
de la Mediterrània a la façana (realitzats pel noruec Carl Nesjar, sobre un disseny
de Picasso), i altres dos que es troben a l'interior.


                        IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 3
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLAEl conjunt Els tres frisos de la Mediterrània el conformen:
  - El fris dels nens, a la façana del carrer dels Arcs
  - El fris dels gegants, a la façana de la plaça Nova
  - El fris de la senyera, a la façana del carrer dels Capellans
A l'interior hi ha:
  - El mur dels Arcs, al costat corresponent al
  carrer dels Arcs
  - La Sardana, al costat corresponent al carrer
  dels Capellans


CATEDRAL DE BARCELONA


La Catedral és el símbol de la diòcesi de Barcelona, és el seu Temple principal, i la
mare de totes les esglésies de l'arquebisbat. Ha estat la seu de 119 bisbes, que van
des de Pretextat (el primer conegut, de l'any 343) fins a l'actual cardenal-
arquebisbe Ricard Maria Carles.

             Actualment té com a titulars la Santa Creu i Santa Eulàlia.
             Barcelona ha tingut tres basíliques a través de 17 segles.
             La primera és la basílica paleocristiana del s. IV. Malmesa
             aquesta per continues incursions, Ramon Berenguer I i la
             seva esposa Almodis, iniciaren la construcció d'una nova
             basílica romànica, el 1045.

Les obres de l'actual catedral gòtica, s'iniciaren l'1 de maig
de 1298, durant el regnat de Jaume II i foren pràcticament
enllestides a mitjan segle XV essent rei d'Aragó Alfons V.
Exceptuant l'actual cimbori i la façana principal, la catedral
gòtica s'acabà en cent-cinquanta anys i se'n poden distingir
tres etapes. En la primera fou planejat tot l'edifici: dues
portes laterals amb escultures arcaiques de factura italiana,
la planta de tres naus d'igual alçada, un sol absis, amb                        IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 4
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLAdeambulatori i 10 capelles radials, el presbiteri amb el seu altar major, la cripta, i el
fals creuer.

La segona etapa és la prolongació de les tres naus amb les capelles laterals fins a
l'alçada del reracor. Aquestes tenen una galeria superior que dóna una amplitud i
una il—luminació que són pròpies del gòtic català.

En la tercera etapa es construí la part baixa del cimbori, que serà tapat amb un
enteixinat de fusta, i s'obriren, amb uns arcs més amples, les capelles dels peus de
           l'església. Aquesta fou tancada amb un simple mur (a. 1417)
           tot esperant la construcció de la façana.

           La façana principal és l'obra més recent de la catedral,
           acabada l'any 1913. Amb el seu cimbori, té una alçaria de 70
           metres. Normalment, el cimbori es troba sobre del fals
           creuer, però en la Catedral de Barcelona és a sobre de l'atri de
           l'entrada principal.

El claustre fou construït durant els segles XIV i XV. Té capelles en tres costats; el
quart és reservat a les sales capitulars, antiga i moderna, i d'administració. Es
passa de l'interior de la basílica al claustre per un bonic portal que té elements del
segle XI. En ésser instal—lat aquest portal de l'antiga basílica
romànica, li fou afegit el timpà i la cresteria, que són gòtiques.

L'antiga capella episcopal, anomenada de les santes verges
(segle XIII), i dita actualment de Santa Llúcia, fou fundada pel
bisbe Arnau de Gurb (a. 1284).


CASA DE L’ARDIACA

          Adossada a la Casa del Degà, la Casa de l'Ardiaca, amb entrada
          pel carrer de Santa Llúcia núm. 1, ha patit diverses
          remodelacions al llarg del temps.
          L’Ardiaca Lluís Desplà (1444-1524) va unificar les antigues
          edificacions arcedianes (s. XII), en un sol edifici a l'estil dels


                       IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 5
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLApalaus contemporanis (1510). Va ser necessari situar el pati a l'entrada, ja que al
recolzar-se l'edifici a la muralla romana (des de l'interior, a la planta baixa, se'n
veu el parament), no hi havia prou espai per construir-lo a l'interior seguint els
cànons de l'època.
El 1524, després de la mort de Desplà, la casa va entrar en
un període de decadència, i va patir posteriorment
diversos canvis.
L'any 1870 l'edifici es va unir a la veïna Casa del Degà. La
conversió del pati en claustre data d'aquest moment.
Posteriorment, el 1895, passa a ser la seu del Col—legi
d'Advocats que el 1902 encarregarà a Lluís Domènech i
Montaner la decoració de l'edifici.
Finalment el 1920 passa a ser propietat de l'Ajuntament, i des de 1921 és la seu de
                 l'Arxiu Municipal d'Història.


                 La muralla romana és visible des de l'interior de
                 l'edifici, a la planta baixa. L'estructura en general és
                 de caràcter gòtic flamífer, encara que els detalls
                 esculturals continguin motius del Renaixement
italià. La tanca del pati té una porta renaixentista, de frontó triangular, plena de
relleus.
A l'interior, és el Saló de les Pinyes, dit així pel motiu que decora el ric enteixinat.
A la façana hi ha una bústia modernista de Domènech i Montaner (1902).
En el pati en forma de claustre hi ha una gran palmera i la font que pel Corpus es
guarneix amb l'ou com balla.


CASA DEL DEGÀ

La Casa del Degà va ser construïda al segle XIV. Adossada a la Casa de l'Ardiaca,
hi va formar una unitat des del 1870.
Recolzada a una torre de la muralla romana, la casa del Degà va ser mutilada el
1420 per fer la plaça de la Catedral.

                        IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 6
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLAEl 1962 apareix completa la façana posterior (Av.
Catedral), després de ser enderrocades unes cases
adossades a la muralla.


PALAU EPISCOPAL

Es va començar a construir a finals del segle XII recolzat a la muralla romana.
Del palau primitiu se'n conserva, a l'interior, a la primera planta a l'ala nord-oest,
una galeria romànica amb arcs aguantats sobre columnes bessones que donen al
           pati. També donen al pati unes finestres de tres cossos del
           segle XIII, i una finestra gòtica flamífera del segle XIV.
           El 1784 es completà el pati i es va fer la façana que dóna a la
           Plaça Nova, obra de Josep Mas, amb tribunes de fusta.
           Contemporàniament es construeix la façana del carrer del
           Bisbe, decorada amb esgrafiats.
           Es finalitzà l'edifici, el 1928, amb la façana de la Plaça
           Garriga i Bachs.


CARRER DEL BISBE

Artèria principal de la ciutat romana, aquest carrer segueix essent una de les grans
vies de la Barcelona gòtica, i actualment la unió entre la plaça Nova i la plaça de
Sant Jaume, dos centres neuràlgics dels ciutadans d'avui en dia.


Inicialment la Porta Praetoria donava accés a la Colonia
Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino, ciutat romana
fundada l'any 15 aC, a l'època de l'emperador August.
De les tres arcades que tenia, el que veiem actualment és
un dels passos laterals per als vianants, i les dues torres de
planta circular que defensaven els costats (s. I-V dC.)
Al segle XII, les dues torres, propietat dels ardiaques de la
catedral, van ser completades i reformades. Al segle XVI

                       IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 7
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLAs'hi van obrir diverses finestres. El 1614 la Generalitat hi construeix un arc i una
galeria que l'any 1823 són destruïts. L'aspecte que té actualment és de 1883-1895.
El Pont d'estil gòtic modern que uneix el Palau de la Generalitat amb les Cases
dels Canonges, va ser construït el 1928 per Joan Rubió i Bellver, deixeble i
col—laborador de Gaudí, amb qui va treballar fins el 1905.
PLAÇA DE SANT FELIP NERI


                      El trenta de gener de 1938, una bomba
                      llençada   per  l'aviació  franquista  va
                      esclatar enmig de la plaça de Sant Felip
                      Neri, el lloc on hi havia hagut l'antic
cementiri medieval anomenat Montjuïc del Bisbe. El centre de la plaça era conegut
com el Fossar dels Condemnats, on s’hi enterraven els cossos dels que havien estat
penjats a la forca i durant un temps també s’hi va sepultar el botxí. La deflagració
va causar quaranta-dos morts entre les persones que s'havien refugiat als sòtans
de l'església, la majoria nens. Encara són visibles a les parets del temple les
marques de la metralla. Els edificis del costat van resultar completament destruïts.

Per tal de reconstruir l'espai i dignificar-lo, atesa la seva proximitat al nucli central
de Barri Gòtic, durant els anys cinquanta l'arquitecte municipal Adolf Florensa va
"recrear" una plaça antiga, tot traslladant-hi, adaptades, les façanes de dos edificis
renaixentistes que havien estat sacrificats amb l'obertura de
l'avinguda de la Catedral i de la Via Laietana. Són les cases
dels gremis de Sabaters i de Calderers. La façana que tanca la
plaça pel carrer de Sant Felip Neri va ser també recreada
aprofitant elements originals dels edificis destruïts.

Amb tot, la plaça conforma un espai urbà harmònic i ple
d'encís, un dels racons més entranyables de la ciutat antiga.
                       IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 8
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA
PLAÇA DE SANT JAUME

La plaça Sant Jaume uneix, pels carrers Jaume I i Ferran, dues vies tant importants
com la Via Laietana i la Rambla. Té un passat històric que arrenca de l'època
romana. Era originalment la cruïlla dels dos eixos viaris (Decumanus i cardo
maximus) que travessaven la ciutat de nord a sud (actualment els carrers de la
Llibreteria i del Call) i d'oest a est (actualment els carrers del Bisbe, de la Ciutat i
de Regomir). La plaça de Sant Jaume, flanquejada pel Palau de la Generalitat i
l'edifici de l'Ajuntament , va adoptar la seva estructura actual l'any 1840 i es va
inaugurar amb el nom de plaça de la Constitució.
AJUNTAMENT

                  La façana principal, la que dóna a la Plaça de
                  Sant Jaume, és una obra neoclàssica purista
                  projectada per Josep Mas i Vila entre el 1831 i el
                  1847.  El  1853  Francesc   Daniel  Molina,
                  representant del corrent acadèmic, i rival de
                  l'anterior, projectà el coronament marmori
esculpit per Filippo Casoni.
A les fornícules de la planta s'hi van posar les estàtues de marbre del rei Jaume I (a
l'esquerra), i del conseller Joan Fiveller, prohom barceloní del s.XV, (a la dreta),
fetes per Josep Bover.
La Façana gòtica situada al carrer Ciutat és obra d'Arnau Bargués. Fou l'entrada
principal fins al s. XIX quan es va construir la de la Plaça de Sant Jaume.
Sobre la porta hi ha la imatge de l'arcàngel Sant Rafael. El 1550 es posen dues
imatges als angles, Sant Sever (a la dreta), i Santa Eulàlia, co-patrona de la ciutat (a
l'esquerra).
                       IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 9
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLAPALAU DE LA GENERALITAT

El Palau de la Generalitat, Palau de la Diputació General, es seu de la presidència
del govern autonòmic de Catalunya. Edificat entre els segles XV i XVII, la
diversitat d’estils d’aquestes èpoques es manifesta en les seves façanes.


La façana que dóna la benvinguda als visitants
(1596-1602), dissenyada per Pere Blai, és d'estil
renaixentista i recorda els palaus romans del
Renaixement.
Cal  destacar   l'alternança  dels  frontons
triangulars i corbat de la planta noble on, al bell
mig, s'obre la fornícula amb els bustos dels tres
diputats de la Generalitat que manaren construir la façana. Damunt la fornícula hi
ha l'escut amb la creu de Sant Jordi, símbol de la Institució. L'escultura del sant, patró
de Catalunya, és obra d'Andreu Aleu (1860).
La planta baixa del Palau és de caràcter auster i robust, amb aspecte de fortalesa.
Dos lleons de bronze, situats al costat dels graons d'accés a l'edifici gòtic accentuen
aquesta impressió, en clar contrast amb el pati gòtic immediat i amb l'escala
d'honor, de marbre. Aquesta escala és presidida per la pintura Sant Jordi de Miquel
Martorell (1685).
                Les noves edificacions dels segles XVI i XVII, a les quals
                s'accedeix per la galeria gòtica, es troben al voltant
                del Pati dels Tarongers, amb aquests arbres fruiters que
                sovint es plantaven als jardins dels palaus.
                Entre les gàrgoles del pati es poden veure alguns
                personatges curiosos, com el turc, que recorda el
                perill de les incursions dels pirates del Mediterrani, i
                el macer, amb el seu vestit d’època, que obria pas als
diputats quan es dirigien a les reunions de les Corts.
En una etapa posterior es va construir el petit campanar gòtic i l'anomenat Saló
Daurat o de sessions.


                       IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 10
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLAEl pati es completà a la primera meitat del segle XVII amb la construcció d'una
sèrie de dependències, entre les quals destaquen les actuals Sala de premsa (l'antiga
Sala de mapes) o la Sala Torres-Garcia.
La Sala Tàpies acull un gran mural al—legòric d’aquest pintor. Al voltant de la taula
rodona d'aquesta darrera sala, obra de Santiago Marco, s'hi celebren les reunions
del Govern de Catalunya presidides pel president de la Generalitat.PLAÇA DEL REI

La plaça del Rei és la més noble unitat urbana de la
Barcelona vella.
El conjunt està format, al fons, pel Palau Comtal del segle
XI, més tard Palau Reial Major, residència dels reis de
Catalunya i Aragó a la ciutat, on destaca el Saló del Tinell i
la torre-mirador del rei Martí del segle XVI.
A la seva dreta hi ha la capella palatina de Santa Àgata, del
segle XIV.
A l'esquerra, el Palau del Lloctinent on durant un temps hi va haver allotjat l'Arxiu
de la Corona d'Aragó, actualment traslladat al carrer Almogàvers.
A la dreta, fent angle amb el carrer del Veguer, hi ha la casa Clariana-Padellàs, on
s'allotja actualment el Museu d'Història de la Ciutat .EL CARRER MONTCADA

                La història del carrer Montcada es remunta al segle
                XII, quan la nissaga de magnats dels Montcada rebia
                els terrenys com a gratificació, per part dels comtes
                reis catalans, pel suport donat per la família a
                Ramon Berenguer IV en la conquesta de Tortosa. A
partir d'aquí, els nobles i mercaders de Barcelona, enriquits amb el comerç
marítim, van començar a edificar-hi les seves grans residències.

                      IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 11
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLAEls palaus del carrer de Montcada han estat reconstruïts en diferents períodes i
actualment allotgen institucions com Omnium Cultural, al Palau Dalmases, i
museus, com el Picasso, allotjat als palaus Aguilar, Castellet i Meca. El palau dels
Cervelló és ocupat actualment per la galeria d'art Maeght . El palau dels
marquesos de Llió, antigament seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, conté
actualment el Museu Tèxtil i de la Indumentària.
Altres edificis molt interessants per la seva arquitectura són: la casa de la torre
triforada, la casa ocupada antigament per l'asil Bressol del Nen Jesús, la casa de la
gelosia, la casa de l'arcada gran i la casa de la portada toscana.
ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL MAR

            A l'Edat Mitjana els llargs períodes de construcció d'una
            església, sovint de més d'un segle, solien implicar canvis
            d'estil arquitectònic. Santa Maria del Mar de Barcelona
            n'és una excepció: construïda en només 55 anys, de 1329 a
            1384, és l'única església d'estil gòtic català pur. La seva
            estructura és de tres naus gairebé de la mateixa alçària,
            amb sòbries i altíssimes columnes cada 13 metres de
            distància, un espai no superat per cap altra construcció
medieval en tot el món. La impressió resultant és d'una amplitud, elevació i
lleugeresa sublims, com si la gravetat s'hagués capgirat i dugués les immenses
pedres cap amunt. Les nombroses finestres amb vitralls de l’església de Santa
Maria del Mar juguen un paper important en aquesta impressió.
De l’església cal destacar el vitrall de l'Ascensió, a la Capella de Santa Maria, i el
del Lavatori a la de Sant Rafael, així com la gran rosassa. Aquesta va ser
destruïda durant el terratrèmol que va sacsejar Barcelona el 1428, i refeta a
mitjans del segle XV. Si ens fixem en el terra, hi trobarem sepulcres particulars i
també de confraries i gremis de l'Edat Mitjana a Barcelona. I és que la Basílica de
Santa Maria del Mar, obra dirigida per Berenguer de Montagut, fou el temple
dels armadors i mercaders a la Barcelona gòtica.

                       IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 12
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA
PASSEIG DEL BORN


Darrere de Santa Maria del Mar neix el passeig del Born, eix principal del barri de la
Ribera.

En aquest passeig trobem un conjunt escultòric
dissenyat per Jaume Plensa i format per un cofre i
quatre bales de canó numerades. Totes dues peces són
de ferro fos. Van ser col—locades el 1992. Els motius
escollits de l'obra fan referència a l'activitat gremial i, en
general, a tota l'època medieval en el barri de la Ribera.
El cofre al—ludeix a les urnes de les catedrals i esglésies, i als cofres on a l'edat
medieval les organitzacions gremials guardaven les coses més valuoses.
MERCAT DEL BORN

Entre el passeig del Born i el Parc
de la Ciutadella trobem el mercat
del Born, construït segons un
projecte de Josep Fontserè, entre
els anys 1874 i 1876.

Edifici de planta basilical, ocupa una superfície d’uns 7.900 m2, plenament
integrat en l’estructura del barri. Obra d’estructura de ferro, els seus materials
foren fabricats per les empreses barcelonines de La Maquinista, La Nueva Vulcano
i Nostra Senyora del Remei. Fou destinat a mercat central de fruita i verdura entre
els anys 1918 i 1971, en què fou substituït per Mercabarna, a la Zona Franca.

En el seu subsòl ha aparegut fragments de tres àrees urbanes diferents. Aquestes
runes corresponen a la ciutat vençuda el 1714, després del setge a què la van
sotmetre les tropes de Felip V. En decidir que allà s'hi construiria la ciutadella


                       IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 13
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLAmilitar que vigilaria la ciutat, es va obligar els veïns de la zona a enderrocar ells
mateixos els seus habitatges. Uns quants anys més tard serien allotjats a un nou
barri, la Barceloneta.
A les runes s'hi poden identificar els usos de la major part dels espais: dos carrers,
el rec comtal, el "pont de la carnisseria" i la plaça del mercat. També hi ha una
ferreria, amb les quadres per als cavalls dels comerciants a la part posterior, cases
de pescadors. Fins i tot, en una habitació s'hi han trobat cinc bombes.
PARC DE LA CIUTADELLA


Ocupa els terrenys de la fortalesa construïda per
Felip V per dominar la ciutat després de la
Guerra de Successió, al segle XVIII. Quan
Barcelona   va    aconseguir    el  permís
governamental per demolir la Ciutadella, es va
convocar un concurs de projectes per al futur
parc. El va guanyar Josep Fontseré, mestre d’obres de la ciutat, qui es va
encarregar de l’execució dels treballs d’ampliació tot conservant alguns dels
edificis. El traçat original del parc va ser modificat per acollir l’Exposició Universal
del 1888 i, més tardanament, el Zoo de Barcelona, que ocupa la meitat de l’extensió
disponible.

                   El  traçat  del  parc  és  eclèctic,  destacant
                   l’ordenació paisatgista formada per la Cascada, el
                   Llac, la Glorieta de música i la plaça d'Armes, el
                   treball més clàssic, projectada per l'enginyer
                   francès J.C.N. Forestier. Se l'ha anomenat museu
                   a l'aire lliure per la profusió i qualitat de les seves
escultures, obra, entre d'altres, de Marès, Arnau, Carbonell, Clarà, Llimona,
Gargallo, Dunyac, Fuxà, etc. En el seu recinte hi tenen cabuda importants museus,
com el d'Art Modern, el de Zoologia i el de Geologia, l’extraordinari Zoològic, un


                         IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 14
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLAdels millors d'Europa, l'Hivernacle i l'Umbracle. Hi ha també la seu del Parlament
de Catalunya.

El Parc de la Ciutadella és extraordinàriament ric en espècies vegetals, que tenen
el valor afegit de l'edat. Al parc també hi viuen una gran varietat d’ocells, amb un
cens de més de 100 espècies diferents.
                      IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 15
ACTIVITATS
    ACTIVITATS
BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • PARC DE LA CIUTADELLA
               IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •16
ACTIVITATS


ACTIVITAT 1

•  Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb
  llapis la part que falta.
•  Omple les dades que apareixen sota la imatge.
•  Localitza aquest edifici al plànol
        Nom:
        Autor:
        De quina fruita parla la tradició d’aquest carrer?
        Com es deia la riera que passava per les Rambles?                           IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •17
ACTIVITATS


ACTIVITAT 2

•  Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb
  llapis la part que falta.
•  Omple les dades que apareixen sota la imatge.
•  Localitza aquest edifici al plànol
        Nom:
        Autor:
        Any:
        Localització:                       IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •18
ACTIVITATS


ACTIVITAT 3

•  Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb
  llapis la part que falta.
•  Omple les dades que apareixen sota la imatge.
•  Localitza aquest edifici al plànol
        Nom:
        Autor de l’edifici:             Any:
        Autor del disseny dels frisos:
        Nom dels tres frisos:
                         IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •19
ACTIVITATS


ACTIVITAT 4

•  Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb
  llapis la part que falta.
•  Omple les dades que apareixen sota la imatge.
•  Localitza aquest edifici al plànol
        Nom:
        Estil:
        Any d’inici:       Any d’acabament:
        Localització:                      IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •20
ACTIVITATS


ACTIVITAT 5

•  Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb
  llapis la part que falta.
•  Omple les dades que apareixen sota la imatge.
•  Localitza aquest edifici al plànol
        Nom del carrer:
        Edificis que uneix el pont:


        Autor del pont:          Estil:
                       IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •21
ACTIVITATS


ACTIVITAT 6

•  Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb
  llapis la part que falta.
•  Omple les dades que apareixen sota la imatge.
•  Localitza aquest edifici al plànol
        Nom de la plaça:
        Què hi havia antigament en aquest lloc?


        Què va pasar l’any 1938?
                         IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •22
ACTIVITATS


ACTIVITAT 7

•  Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb
  llapis la part que falta.
•  Omple les dades que apareixen sota la imatge.
•  Localitza aquest edifici al plànol
        Nom:
        Autor:               Data:
        Estil de la façana principal:
        Situació:
                        IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •23
ACTIVITATS


ACTIVITAT 8

•  Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb
  llapis la part que falta.
•  Omple les dades que apareixen sota la imatge.
•  Localitza aquest edifici al plànol
        Nom:
        Data de construcció del Palau Reial:
        Data de construcció de la torre-mirador:
        Autor de l’escultura de la plaça:
                          IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •24
ACTIVITATS


ACTIVITAT 9

•  Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb
  llapis la part que falta.
•  Omple les dades que apareixen sota la imatge.
•  Localitza aquest edifici al plànol
        Nom:
        Autor:
        Estil:
        Forma de les torres:
                       IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •25
ACTIVITATS


ACTIVITAT 10

•  Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb
  llapis la part que falta.
•  Omple les dades que apareixen sota la imatge.
•  Localitza aquest edifici al plànol
        Nom:
        Tipus de planta:
        Activitat inicial:
        Lloc (barri):
                       IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •26
ACTIVITATS


ACTIVITAT 11

•  Posa sota les fotografies el nom corresponent d’entre els del llistat.:

     • Parlament de Catalunya         • La Cascada amb El carro de l’Aurora
     • Hivernacle               • Homenatge a Picasso de A. Tàpies
     • El desconsol de Josep Llimona     • El centenari de l’exposició de A. Clavé
     • Mamut de pedra             • Estàtua eqüestre del general Prim
     • El castell dels tres dragons –
      Museu de Zoologia
1.                  2.           3.
   4.               5.                 6.
   7.             8.                9.                        IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •27
ACTIVITATS


ACTIVITAT 12

•  Situa els nombres de les fotografies de la pàgina anterior al lloc correcte al
  plànol.
                       IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •28
ACTIVITATS


ACTIVITAT 13

 •  Assenyala al plànol els edificis i llocs que han aparegut a les activitats amb
   el nombre d’aquesta i el nom corresponent.
                      IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •29

Contenu connexe

Tendances

LaSeu VellaLaSeu Vella
LaSeu VellaReligió Escola Jaume Balmes
686 vues27 diapositives
La LlotjaLa Llotja
La LlotjaJoan Darder
3.1K vues43 diapositives
Santa maria del piSanta maria del pi
Santa maria del pisoleding
99 vues3 diapositives
Treball de plàsticaTreball de plàstica
Treball de plàsticaArnau Campeny
246 vues25 diapositives
LlotjaLlotja
Llotjaladegeo
996 vues10 diapositives

Tendances(20)

LaSeu VellaLaSeu Vella
LaSeu Vella
Religió Escola Jaume Balmes686 vues
La LlotjaLa Llotja
La Llotja
Joan Darder3.1K vues
Venècia : Llocs per a visitarVenècia : Llocs per a visitar
Venècia : Llocs per a visitar
andrea_cristina91864 vues
Santa maria del piSanta maria del pi
Santa maria del pi
soleding99 vues
Treball de plàsticaTreball de plàstica
Treball de plàstica
Arnau Campeny246 vues
LlotjaLlotja
Llotja
ladegeo996 vues
Lluís Domènech i Montaner: Palau de la Música CatalanaLluís Domènech i Montaner: Palau de la Música Catalana
Lluís Domènech i Montaner: Palau de la Música Catalana
Carme Aranda- Mònica Navarro21.3K vues
Llotja de València o de la SedaLlotja de València o de la Seda
Llotja de València o de la Seda
Gemma Ajenjo Rodriguez4.3K vues
LaciutatLaciutat
Laciutat
fgfcesc362 vues
Embat gaudí 2n bEmbat gaudí 2n b
Embat gaudí 2n b
catifel293 vues
Dossier infant jesús_4_t_esoDossier infant jesús_4_t_eso
Dossier infant jesús_4_t_eso
Infant Jesús481 vues
El palau de la música catalanaEl palau de la música catalana
El palau de la música catalana
jesus gutierrez567 vues
PowerPoint: La ciutat de VillenaPowerPoint: La ciutat de Villena
PowerPoint: La ciutat de Villena
Alexandra2228203 vues
Embat gaudí 2n aEmbat gaudí 2n a
Embat gaudí 2n a
catifel307 vues
Palau musicaPalau musica
Palau musica
Escola Cervetó2.6K vues
Palau de la Música CatalanaPalau de la Música Catalana
Palau de la Música Catalana
Gemma Ajenjo Rodriguez1.6K vues
BARRI JUEU - EL CALL DE BARCELONABARRI JUEU - EL CALL DE BARCELONA
BARRI JUEU - EL CALL DE BARCELONA
Manel Cantos203 vues
El Palau Reial MajorEl Palau Reial Major
El Palau Reial Major
llgenesca1.5K vues

Similaire à Descobrint Barcelona 2009

BERGA - SANTUARI DE QUERALTBERGA - SANTUARI DE QUERALT
BERGA - SANTUARI DE QUERALTManel Cantos
100 vues38 diapositives
Power point tdsPower point tds
Power point tdsAlcanar Turism
74 vues9 diapositives
Saragossa 2012Saragossa 2012
Saragossa 2012Miguel A. Bordas
211 vues11 diapositives
QUERETES * CALACEITQUERETES * CALACEIT
QUERETES * CALACEITManel Cantos
34 vues49 diapositives

Similaire à Descobrint Barcelona 2009(20)

OLOT RIPOLL I RIBES DE FRESER OLOT RIPOLL I RIBES DE FRESER
OLOT RIPOLL I RIBES DE FRESER
ManelCantos22 vues
BERGA - SANTUARI DE QUERALTBERGA - SANTUARI DE QUERALT
BERGA - SANTUARI DE QUERALT
Manel Cantos100 vues
Power point tdsPower point tds
Power point tds
Alcanar Turism74 vues
Saragossa 2012Saragossa 2012
Saragossa 2012
Miguel A. Bordas211 vues
QUERETES * CALACEITQUERETES * CALACEIT
QUERETES * CALACEIT
Manel Cantos34 vues
PatriciaPatricia
Patricia
Religió Escola Jaume Balmes604 vues
Visita A La Ciutat De TàRregaVisita A La Ciutat De TàRrega
Visita A La Ciutat De TàRrega
escolapiatarrega679 vues
Aleix Arenas PPT de plàsticaAleix Arenas PPT de plàstica
Aleix Arenas PPT de plàstica
Arnau Campeny228 vues
6. arquitectura barroca6. arquitectura barroca
6. arquitectura barroca
jgutier4983 vues
LA MURALLA DEL MAR - BARCELONALA MURALLA DEL MAR - BARCELONA
LA MURALLA DEL MAR - BARCELONA
Manel Cantos151 vues
Catedral de gironaCatedral de girona
Catedral de girona
cuiner1997651 vues
GRAN VIA C. C - BARCELONAGRAN VIA C. C - BARCELONA
GRAN VIA C. C - BARCELONA
Manel Cantos109 vues
28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
Assumpció Granero7.9K vues
Fitxes Renaixement espanyol Fitxes Renaixement espanyol
Fitxes Renaixement espanyol
Assumpció Granero3.2K vues
Itinerari Cultural Itinerari Cultural
Itinerari Cultural
Nucli Antic Vng869 vues
Autoguia del Nucli Antic Autoguia del Nucli Antic
Autoguia del Nucli Antic
Nucli Antic Vng256 vues

Descobrint Barcelona 2009

 • 1. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 1
 • 2. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA DOCUMENTACIÓ BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • PARC DE LA CIUTADELLA IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 1
 • 3. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA PORTAL DE L'ÀNGEL L'origen del seu nom es remunta a l'edat mitjana. Per aquest lloc baixava una riera, que després torçava per passar per davant de l’església del Pi i desembocava en el Cagalell (una riera que passava per les Rambles i que era anomenada així perquè a ella anaven a parar totes les aigües residuals i pestilents), on cada 2 d'octubre, a sobre de la muralla, hi havia una fira de magranes que marcava que aquell era el primer dia que oficialment es podia menjar aquesta fruita. Les dones embarassades menjaven una magrana demanant al Sant Àngel protecció i bona conducta per al nadó que havia de néixer. Temps més tard, la escultura del Sant Àngel i, per tant, la fira de magranes, va traslladar-se a Hostafrancs. No obstant, avui dia observem una altra escultura del sant: fou realitzada per Àngel Ferrant Vázquez (Madrid, 1891- 1961), escultor establert a Barcelona quan, ja de vell i volent tornar a Madrid, va obsequiar la ciutat amb aquesta escultura, recordant així una de les més belles tradicions barcelonines. Hi ha, però, una altra versió que diu que el nom data del segle XV, i té el seu origen en el fet que era el portal d'entrada a Barcelona i s'obria salvant un pont. Diuen que quan sant Vicenç Ferrer visità Barcelona l'any 1419, un àngel se li aparegué en aquest lloc i li manifestà que era allí per vetllar per la ciutat. CATALANA DE GAS I ELECTRICITAT Edifici construït el 1893-95 que podem trobar al carrer del Portal de l’Àngel. Constitueix una de les obres més representatives de Josep Domènech Estapà i de l'eclecticisme que es desenvolupava a Catalunya coetàniament al modernisme. En aquest cas, l'arquitecte s'inspira elements típics del secessionisme vienès. IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 2
 • 4. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA La façana s'estructura simètricament amb un cos central on hi ha l'entrada principal i la balconada de pedra. Al damunt s'obre una galeria amb fines columnes. És coronat amb un frontó d'arc rebaixat amb el timpà esculpit amb motius vegetals geometritzats. Als seus extrems hi ha dos cossos laterals a mode de torres, amb coberta corba. Actualment l’empresa tèxtil sueca Hennes & Mauritz (H&M) ha convertit aquesta antiga seu de Catalana de Gas en un establiment de moda, decorat pel dissenyador Javier Mariscal. PLAÇA NOVA En plena ciutat antiga, amb altres placetes entranyables, com són la de Sant Josep Oriol, la de Sant Felip Neri, la placeta del Pi, la de Sant Just, la plaça del Rei... sorprèn un espai de gran amplitud i modernitat: és la plaça Nova, vestíbul de la Catedral de Barcelona . En el seu origen, la plaça Nova era un pla com altres que es formaven davant les portes de la ciutat romana. L'any 1355 es convertí en una plaça quan el Consell de la ciutat decidí canalitzar fins a la plaça de Sant Jaume les aigües provenint de la serra de Collserola. L'abril del 1358 la plaça era acabada i des d'aleshores porta el nom actual. L’any 1991 es va obrir per comunicar amb l'avinguda de la Catedral. COL—LEGI D’ARQUITECTES Edifici del 1961 de Xavier Busquets, seu del Col—legi d'Arquitectes. L'element ornamental més característic d'aquest edifici és el conjunt Els tres frisos de la Mediterrània a la façana (realitzats pel noruec Carl Nesjar, sobre un disseny de Picasso), i altres dos que es troben a l'interior. IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 3
 • 5. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA El conjunt Els tres frisos de la Mediterrània el conformen: - El fris dels nens, a la façana del carrer dels Arcs - El fris dels gegants, a la façana de la plaça Nova - El fris de la senyera, a la façana del carrer dels Capellans A l'interior hi ha: - El mur dels Arcs, al costat corresponent al carrer dels Arcs - La Sardana, al costat corresponent al carrer dels Capellans CATEDRAL DE BARCELONA La Catedral és el símbol de la diòcesi de Barcelona, és el seu Temple principal, i la mare de totes les esglésies de l'arquebisbat. Ha estat la seu de 119 bisbes, que van des de Pretextat (el primer conegut, de l'any 343) fins a l'actual cardenal- arquebisbe Ricard Maria Carles. Actualment té com a titulars la Santa Creu i Santa Eulàlia. Barcelona ha tingut tres basíliques a través de 17 segles. La primera és la basílica paleocristiana del s. IV. Malmesa aquesta per continues incursions, Ramon Berenguer I i la seva esposa Almodis, iniciaren la construcció d'una nova basílica romànica, el 1045. Les obres de l'actual catedral gòtica, s'iniciaren l'1 de maig de 1298, durant el regnat de Jaume II i foren pràcticament enllestides a mitjan segle XV essent rei d'Aragó Alfons V. Exceptuant l'actual cimbori i la façana principal, la catedral gòtica s'acabà en cent-cinquanta anys i se'n poden distingir tres etapes. En la primera fou planejat tot l'edifici: dues portes laterals amb escultures arcaiques de factura italiana, la planta de tres naus d'igual alçada, un sol absis, amb IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 4
 • 6. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA deambulatori i 10 capelles radials, el presbiteri amb el seu altar major, la cripta, i el fals creuer. La segona etapa és la prolongació de les tres naus amb les capelles laterals fins a l'alçada del reracor. Aquestes tenen una galeria superior que dóna una amplitud i una il—luminació que són pròpies del gòtic català. En la tercera etapa es construí la part baixa del cimbori, que serà tapat amb un enteixinat de fusta, i s'obriren, amb uns arcs més amples, les capelles dels peus de l'església. Aquesta fou tancada amb un simple mur (a. 1417) tot esperant la construcció de la façana. La façana principal és l'obra més recent de la catedral, acabada l'any 1913. Amb el seu cimbori, té una alçaria de 70 metres. Normalment, el cimbori es troba sobre del fals creuer, però en la Catedral de Barcelona és a sobre de l'atri de l'entrada principal. El claustre fou construït durant els segles XIV i XV. Té capelles en tres costats; el quart és reservat a les sales capitulars, antiga i moderna, i d'administració. Es passa de l'interior de la basílica al claustre per un bonic portal que té elements del segle XI. En ésser instal—lat aquest portal de l'antiga basílica romànica, li fou afegit el timpà i la cresteria, que són gòtiques. L'antiga capella episcopal, anomenada de les santes verges (segle XIII), i dita actualment de Santa Llúcia, fou fundada pel bisbe Arnau de Gurb (a. 1284). CASA DE L’ARDIACA Adossada a la Casa del Degà, la Casa de l'Ardiaca, amb entrada pel carrer de Santa Llúcia núm. 1, ha patit diverses remodelacions al llarg del temps. L’Ardiaca Lluís Desplà (1444-1524) va unificar les antigues edificacions arcedianes (s. XII), en un sol edifici a l'estil dels IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 5
 • 7. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA palaus contemporanis (1510). Va ser necessari situar el pati a l'entrada, ja que al recolzar-se l'edifici a la muralla romana (des de l'interior, a la planta baixa, se'n veu el parament), no hi havia prou espai per construir-lo a l'interior seguint els cànons de l'època. El 1524, després de la mort de Desplà, la casa va entrar en un període de decadència, i va patir posteriorment diversos canvis. L'any 1870 l'edifici es va unir a la veïna Casa del Degà. La conversió del pati en claustre data d'aquest moment. Posteriorment, el 1895, passa a ser la seu del Col—legi d'Advocats que el 1902 encarregarà a Lluís Domènech i Montaner la decoració de l'edifici. Finalment el 1920 passa a ser propietat de l'Ajuntament, i des de 1921 és la seu de l'Arxiu Municipal d'Història. La muralla romana és visible des de l'interior de l'edifici, a la planta baixa. L'estructura en general és de caràcter gòtic flamífer, encara que els detalls esculturals continguin motius del Renaixement italià. La tanca del pati té una porta renaixentista, de frontó triangular, plena de relleus. A l'interior, és el Saló de les Pinyes, dit així pel motiu que decora el ric enteixinat. A la façana hi ha una bústia modernista de Domènech i Montaner (1902). En el pati en forma de claustre hi ha una gran palmera i la font que pel Corpus es guarneix amb l'ou com balla. CASA DEL DEGÀ La Casa del Degà va ser construïda al segle XIV. Adossada a la Casa de l'Ardiaca, hi va formar una unitat des del 1870. Recolzada a una torre de la muralla romana, la casa del Degà va ser mutilada el 1420 per fer la plaça de la Catedral. IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 6
 • 8. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA El 1962 apareix completa la façana posterior (Av. Catedral), després de ser enderrocades unes cases adossades a la muralla. PALAU EPISCOPAL Es va començar a construir a finals del segle XII recolzat a la muralla romana. Del palau primitiu se'n conserva, a l'interior, a la primera planta a l'ala nord-oest, una galeria romànica amb arcs aguantats sobre columnes bessones que donen al pati. També donen al pati unes finestres de tres cossos del segle XIII, i una finestra gòtica flamífera del segle XIV. El 1784 es completà el pati i es va fer la façana que dóna a la Plaça Nova, obra de Josep Mas, amb tribunes de fusta. Contemporàniament es construeix la façana del carrer del Bisbe, decorada amb esgrafiats. Es finalitzà l'edifici, el 1928, amb la façana de la Plaça Garriga i Bachs. CARRER DEL BISBE Artèria principal de la ciutat romana, aquest carrer segueix essent una de les grans vies de la Barcelona gòtica, i actualment la unió entre la plaça Nova i la plaça de Sant Jaume, dos centres neuràlgics dels ciutadans d'avui en dia. Inicialment la Porta Praetoria donava accés a la Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino, ciutat romana fundada l'any 15 aC, a l'època de l'emperador August. De les tres arcades que tenia, el que veiem actualment és un dels passos laterals per als vianants, i les dues torres de planta circular que defensaven els costats (s. I-V dC.) Al segle XII, les dues torres, propietat dels ardiaques de la catedral, van ser completades i reformades. Al segle XVI IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 7
 • 9. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA s'hi van obrir diverses finestres. El 1614 la Generalitat hi construeix un arc i una galeria que l'any 1823 són destruïts. L'aspecte que té actualment és de 1883-1895. El Pont d'estil gòtic modern que uneix el Palau de la Generalitat amb les Cases dels Canonges, va ser construït el 1928 per Joan Rubió i Bellver, deixeble i col—laborador de Gaudí, amb qui va treballar fins el 1905. PLAÇA DE SANT FELIP NERI El trenta de gener de 1938, una bomba llençada per l'aviació franquista va esclatar enmig de la plaça de Sant Felip Neri, el lloc on hi havia hagut l'antic cementiri medieval anomenat Montjuïc del Bisbe. El centre de la plaça era conegut com el Fossar dels Condemnats, on s’hi enterraven els cossos dels que havien estat penjats a la forca i durant un temps també s’hi va sepultar el botxí. La deflagració va causar quaranta-dos morts entre les persones que s'havien refugiat als sòtans de l'església, la majoria nens. Encara són visibles a les parets del temple les marques de la metralla. Els edificis del costat van resultar completament destruïts. Per tal de reconstruir l'espai i dignificar-lo, atesa la seva proximitat al nucli central de Barri Gòtic, durant els anys cinquanta l'arquitecte municipal Adolf Florensa va "recrear" una plaça antiga, tot traslladant-hi, adaptades, les façanes de dos edificis renaixentistes que havien estat sacrificats amb l'obertura de l'avinguda de la Catedral i de la Via Laietana. Són les cases dels gremis de Sabaters i de Calderers. La façana que tanca la plaça pel carrer de Sant Felip Neri va ser també recreada aprofitant elements originals dels edificis destruïts. Amb tot, la plaça conforma un espai urbà harmònic i ple d'encís, un dels racons més entranyables de la ciutat antiga. IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 8
 • 10. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA PLAÇA DE SANT JAUME La plaça Sant Jaume uneix, pels carrers Jaume I i Ferran, dues vies tant importants com la Via Laietana i la Rambla. Té un passat històric que arrenca de l'època romana. Era originalment la cruïlla dels dos eixos viaris (Decumanus i cardo maximus) que travessaven la ciutat de nord a sud (actualment els carrers de la Llibreteria i del Call) i d'oest a est (actualment els carrers del Bisbe, de la Ciutat i de Regomir). La plaça de Sant Jaume, flanquejada pel Palau de la Generalitat i l'edifici de l'Ajuntament , va adoptar la seva estructura actual l'any 1840 i es va inaugurar amb el nom de plaça de la Constitució. AJUNTAMENT La façana principal, la que dóna a la Plaça de Sant Jaume, és una obra neoclàssica purista projectada per Josep Mas i Vila entre el 1831 i el 1847. El 1853 Francesc Daniel Molina, representant del corrent acadèmic, i rival de l'anterior, projectà el coronament marmori esculpit per Filippo Casoni. A les fornícules de la planta s'hi van posar les estàtues de marbre del rei Jaume I (a l'esquerra), i del conseller Joan Fiveller, prohom barceloní del s.XV, (a la dreta), fetes per Josep Bover. La Façana gòtica situada al carrer Ciutat és obra d'Arnau Bargués. Fou l'entrada principal fins al s. XIX quan es va construir la de la Plaça de Sant Jaume. Sobre la porta hi ha la imatge de l'arcàngel Sant Rafael. El 1550 es posen dues imatges als angles, Sant Sever (a la dreta), i Santa Eulàlia, co-patrona de la ciutat (a l'esquerra). IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 9
 • 11. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA PALAU DE LA GENERALITAT El Palau de la Generalitat, Palau de la Diputació General, es seu de la presidència del govern autonòmic de Catalunya. Edificat entre els segles XV i XVII, la diversitat d’estils d’aquestes èpoques es manifesta en les seves façanes. La façana que dóna la benvinguda als visitants (1596-1602), dissenyada per Pere Blai, és d'estil renaixentista i recorda els palaus romans del Renaixement. Cal destacar l'alternança dels frontons triangulars i corbat de la planta noble on, al bell mig, s'obre la fornícula amb els bustos dels tres diputats de la Generalitat que manaren construir la façana. Damunt la fornícula hi ha l'escut amb la creu de Sant Jordi, símbol de la Institució. L'escultura del sant, patró de Catalunya, és obra d'Andreu Aleu (1860). La planta baixa del Palau és de caràcter auster i robust, amb aspecte de fortalesa. Dos lleons de bronze, situats al costat dels graons d'accés a l'edifici gòtic accentuen aquesta impressió, en clar contrast amb el pati gòtic immediat i amb l'escala d'honor, de marbre. Aquesta escala és presidida per la pintura Sant Jordi de Miquel Martorell (1685). Les noves edificacions dels segles XVI i XVII, a les quals s'accedeix per la galeria gòtica, es troben al voltant del Pati dels Tarongers, amb aquests arbres fruiters que sovint es plantaven als jardins dels palaus. Entre les gàrgoles del pati es poden veure alguns personatges curiosos, com el turc, que recorda el perill de les incursions dels pirates del Mediterrani, i el macer, amb el seu vestit d’època, que obria pas als diputats quan es dirigien a les reunions de les Corts. En una etapa posterior es va construir el petit campanar gòtic i l'anomenat Saló Daurat o de sessions. IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 10
 • 12. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA El pati es completà a la primera meitat del segle XVII amb la construcció d'una sèrie de dependències, entre les quals destaquen les actuals Sala de premsa (l'antiga Sala de mapes) o la Sala Torres-Garcia. La Sala Tàpies acull un gran mural al—legòric d’aquest pintor. Al voltant de la taula rodona d'aquesta darrera sala, obra de Santiago Marco, s'hi celebren les reunions del Govern de Catalunya presidides pel president de la Generalitat. PLAÇA DEL REI La plaça del Rei és la més noble unitat urbana de la Barcelona vella. El conjunt està format, al fons, pel Palau Comtal del segle XI, més tard Palau Reial Major, residència dels reis de Catalunya i Aragó a la ciutat, on destaca el Saló del Tinell i la torre-mirador del rei Martí del segle XVI. A la seva dreta hi ha la capella palatina de Santa Àgata, del segle XIV. A l'esquerra, el Palau del Lloctinent on durant un temps hi va haver allotjat l'Arxiu de la Corona d'Aragó, actualment traslladat al carrer Almogàvers. A la dreta, fent angle amb el carrer del Veguer, hi ha la casa Clariana-Padellàs, on s'allotja actualment el Museu d'Història de la Ciutat . EL CARRER MONTCADA La història del carrer Montcada es remunta al segle XII, quan la nissaga de magnats dels Montcada rebia els terrenys com a gratificació, per part dels comtes reis catalans, pel suport donat per la família a Ramon Berenguer IV en la conquesta de Tortosa. A partir d'aquí, els nobles i mercaders de Barcelona, enriquits amb el comerç marítim, van començar a edificar-hi les seves grans residències. IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 11
 • 13. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA Els palaus del carrer de Montcada han estat reconstruïts en diferents períodes i actualment allotgen institucions com Omnium Cultural, al Palau Dalmases, i museus, com el Picasso, allotjat als palaus Aguilar, Castellet i Meca. El palau dels Cervelló és ocupat actualment per la galeria d'art Maeght . El palau dels marquesos de Llió, antigament seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, conté actualment el Museu Tèxtil i de la Indumentària. Altres edificis molt interessants per la seva arquitectura són: la casa de la torre triforada, la casa ocupada antigament per l'asil Bressol del Nen Jesús, la casa de la gelosia, la casa de l'arcada gran i la casa de la portada toscana. ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL MAR A l'Edat Mitjana els llargs períodes de construcció d'una església, sovint de més d'un segle, solien implicar canvis d'estil arquitectònic. Santa Maria del Mar de Barcelona n'és una excepció: construïda en només 55 anys, de 1329 a 1384, és l'única església d'estil gòtic català pur. La seva estructura és de tres naus gairebé de la mateixa alçària, amb sòbries i altíssimes columnes cada 13 metres de distància, un espai no superat per cap altra construcció medieval en tot el món. La impressió resultant és d'una amplitud, elevació i lleugeresa sublims, com si la gravetat s'hagués capgirat i dugués les immenses pedres cap amunt. Les nombroses finestres amb vitralls de l’església de Santa Maria del Mar juguen un paper important en aquesta impressió. De l’església cal destacar el vitrall de l'Ascensió, a la Capella de Santa Maria, i el del Lavatori a la de Sant Rafael, així com la gran rosassa. Aquesta va ser destruïda durant el terratrèmol que va sacsejar Barcelona el 1428, i refeta a mitjans del segle XV. Si ens fixem en el terra, hi trobarem sepulcres particulars i també de confraries i gremis de l'Edat Mitjana a Barcelona. I és que la Basílica de Santa Maria del Mar, obra dirigida per Berenguer de Montagut, fou el temple dels armadors i mercaders a la Barcelona gòtica. IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 12
 • 14. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA PASSEIG DEL BORN Darrere de Santa Maria del Mar neix el passeig del Born, eix principal del barri de la Ribera. En aquest passeig trobem un conjunt escultòric dissenyat per Jaume Plensa i format per un cofre i quatre bales de canó numerades. Totes dues peces són de ferro fos. Van ser col—locades el 1992. Els motius escollits de l'obra fan referència a l'activitat gremial i, en general, a tota l'època medieval en el barri de la Ribera. El cofre al—ludeix a les urnes de les catedrals i esglésies, i als cofres on a l'edat medieval les organitzacions gremials guardaven les coses més valuoses. MERCAT DEL BORN Entre el passeig del Born i el Parc de la Ciutadella trobem el mercat del Born, construït segons un projecte de Josep Fontserè, entre els anys 1874 i 1876. Edifici de planta basilical, ocupa una superfície d’uns 7.900 m2, plenament integrat en l’estructura del barri. Obra d’estructura de ferro, els seus materials foren fabricats per les empreses barcelonines de La Maquinista, La Nueva Vulcano i Nostra Senyora del Remei. Fou destinat a mercat central de fruita i verdura entre els anys 1918 i 1971, en què fou substituït per Mercabarna, a la Zona Franca. En el seu subsòl ha aparegut fragments de tres àrees urbanes diferents. Aquestes runes corresponen a la ciutat vençuda el 1714, després del setge a què la van sotmetre les tropes de Felip V. En decidir que allà s'hi construiria la ciutadella IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 13
 • 15. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA militar que vigilaria la ciutat, es va obligar els veïns de la zona a enderrocar ells mateixos els seus habitatges. Uns quants anys més tard serien allotjats a un nou barri, la Barceloneta. A les runes s'hi poden identificar els usos de la major part dels espais: dos carrers, el rec comtal, el "pont de la carnisseria" i la plaça del mercat. També hi ha una ferreria, amb les quadres per als cavalls dels comerciants a la part posterior, cases de pescadors. Fins i tot, en una habitació s'hi han trobat cinc bombes. PARC DE LA CIUTADELLA Ocupa els terrenys de la fortalesa construïda per Felip V per dominar la ciutat després de la Guerra de Successió, al segle XVIII. Quan Barcelona va aconseguir el permís governamental per demolir la Ciutadella, es va convocar un concurs de projectes per al futur parc. El va guanyar Josep Fontseré, mestre d’obres de la ciutat, qui es va encarregar de l’execució dels treballs d’ampliació tot conservant alguns dels edificis. El traçat original del parc va ser modificat per acollir l’Exposició Universal del 1888 i, més tardanament, el Zoo de Barcelona, que ocupa la meitat de l’extensió disponible. El traçat del parc és eclèctic, destacant l’ordenació paisatgista formada per la Cascada, el Llac, la Glorieta de música i la plaça d'Armes, el treball més clàssic, projectada per l'enginyer francès J.C.N. Forestier. Se l'ha anomenat museu a l'aire lliure per la profusió i qualitat de les seves escultures, obra, entre d'altres, de Marès, Arnau, Carbonell, Clarà, Llimona, Gargallo, Dunyac, Fuxà, etc. En el seu recinte hi tenen cabuda importants museus, com el d'Art Modern, el de Zoologia i el de Geologia, l’extraordinari Zoològic, un IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 14
 • 16. BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • CIUTADELLA dels millors d'Europa, l'Hivernacle i l'Umbracle. Hi ha també la seu del Parlament de Catalunya. El Parc de la Ciutadella és extraordinàriament ric en espècies vegetals, que tenen el valor afegit de l'edat. Al parc també hi viuen una gran varietat d’ocells, amb un cens de més de 100 espècies diferents. IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona • 15
 • 17. ACTIVITATS ACTIVITATS BARRI GÒTIC • BARRI DE LA RIBERA • PARC DE LA CIUTADELLA IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •16
 • 18. ACTIVITATS ACTIVITAT 1 • Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb llapis la part que falta. • Omple les dades que apareixen sota la imatge. • Localitza aquest edifici al plànol Nom: Autor: De quina fruita parla la tradició d’aquest carrer? Com es deia la riera que passava per les Rambles? IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •17
 • 19. ACTIVITATS ACTIVITAT 2 • Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb llapis la part que falta. • Omple les dades que apareixen sota la imatge. • Localitza aquest edifici al plànol Nom: Autor: Any: Localització: IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •18
 • 20. ACTIVITATS ACTIVITAT 3 • Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb llapis la part que falta. • Omple les dades que apareixen sota la imatge. • Localitza aquest edifici al plànol Nom: Autor de l’edifici: Any: Autor del disseny dels frisos: Nom dels tres frisos: IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •19
 • 21. ACTIVITATS ACTIVITAT 4 • Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb llapis la part que falta. • Omple les dades que apareixen sota la imatge. • Localitza aquest edifici al plànol Nom: Estil: Any d’inici: Any d’acabament: Localització: IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •20
 • 22. ACTIVITATS ACTIVITAT 5 • Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb llapis la part que falta. • Omple les dades que apareixen sota la imatge. • Localitza aquest edifici al plànol Nom del carrer: Edificis que uneix el pont: Autor del pont: Estil: IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •21
 • 23. ACTIVITATS ACTIVITAT 6 • Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb llapis la part que falta. • Omple les dades que apareixen sota la imatge. • Localitza aquest edifici al plànol Nom de la plaça: Què hi havia antigament en aquest lloc? Què va pasar l’any 1938? IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •22
 • 24. ACTIVITATS ACTIVITAT 7 • Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb llapis la part que falta. • Omple les dades que apareixen sota la imatge. • Localitza aquest edifici al plànol Nom: Autor: Data: Estil de la façana principal: Situació: IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •23
 • 25. ACTIVITATS ACTIVITAT 8 • Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb llapis la part que falta. • Omple les dades que apareixen sota la imatge. • Localitza aquest edifici al plànol Nom: Data de construcció del Palau Reial: Data de construcció de la torre-mirador: Autor de l’escultura de la plaça: IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •24
 • 26. ACTIVITATS ACTIVITAT 9 • Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb llapis la part que falta. • Omple les dades que apareixen sota la imatge. • Localitza aquest edifici al plànol Nom: Autor: Estil: Forma de les torres: IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •25
 • 27. ACTIVITATS ACTIVITAT 10 • Posa’t en el lloc on suposadament s’ha fet la fotografia, fixa’t i dibuixa amb llapis la part que falta. • Omple les dades que apareixen sota la imatge. • Localitza aquest edifici al plànol Nom: Tipus de planta: Activitat inicial: Lloc (barri): IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •26
 • 28. ACTIVITATS ACTIVITAT 11 • Posa sota les fotografies el nom corresponent d’entre els del llistat.: • Parlament de Catalunya • La Cascada amb El carro de l’Aurora • Hivernacle • Homenatge a Picasso de A. Tàpies • El desconsol de Josep Llimona • El centenari de l’exposició de A. Clavé • Mamut de pedra • Estàtua eqüestre del general Prim • El castell dels tres dragons – Museu de Zoologia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •27
 • 29. ACTIVITATS ACTIVITAT 12 • Situa els nombres de les fotografies de la pàgina anterior al lloc correcte al plànol. IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •28
 • 30. ACTIVITATS ACTIVITAT 13 • Assenyala al plànol els edificis i llocs que han aparegut a les activitats amb el nombre d’aquesta i el nom corresponent. IES Can Peixauet • Descobrint Barcelona •29