Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Social crm asml dagmar

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä? www.asml.fi | @asiakkuus
Jokaisella yrityksellä on so...
ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä?
Social CRM - Osa-alueita
Sosiaalinen CRM on asiakkuuk...
ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä?
Kuuntelu, sävyt ja signaalit
Case Clemson – Seurannas...
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Social crm asml dagmar (20)

Publicité

Social crm asml dagmar

 1. 1. ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä? www.asml.fi | @asiakkuus Jokaisella yrityksellä on sosiaalinen CRM – on yritys siinä mukana tai ei. Yrityksistä puhutaan, niitä rakastetaan, lyödään ja niiden kädestä syödään – 24 h. Onko yrityksellä varaa olla olematta mukana? Social CRM Mitä se on käytännössä? Asiakkaiden kuuntelua, sävyjä ja signaaleja Asiakaspalvelua, myös kaveripalvelua Asiakas mediana Asiakkuusetuja ja palkitsemista Asiakastiedon monipuolista hyödyntämistä ASML-kumppanina: WHITE PAPER 4/2013
 2. 2. ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä? Social CRM - Osa-alueita Sosiaalinen CRM on asiakkuuksien monipuolista hoitamista ja hallintaa, jossa kuunnellaan ja vastataan asiakkaiden tarpeisiin yrityksen omissa ja sosiaalisen median kanavissa. Kanssakäymisestä saatavalla tiedolla rikastutetaan jo olemassa olevia asiakkuuksia, johdetaan suosittelua, vahvistetaan lojaliteettia ja saadaan arvokasta tietoa uusasiakashankintaan. Kun perinteisissä CRM:ään pohjautuvissa toimenpiteissä painopiste on ollut myynnissä, on se sosiaalisessa CRM:ssä (SCRM) enemmän dialogissa, asiakaskokemuksessa ja asiakas- palvelussa – nuo osa-alueet johtavat suositteluun, lojaalisuuteen ja myyntiin. SCRM tuo perinteiseen CRM:ään lisänä erilaisen, rikkaamman dialogin yrityksen ja asiakkaan välille, interaktion kuluttajien välille sekä uutta raaka-ainetta yrityksen analytiikkatiimille. SCRM:ssä asiakas on parhaimmillaan aktiivinen toimija niin yritykseen kuin muihin kuluttajiin päin. Jos sosiaalista mediaa käytetään lähinnä yrityksen viestinnän ja tarjousten yhtenä uutena jakelutienä, useat käyttäjät jäävät passiivisen vastaanottajan rooliin ja SCRM:n hyödyt jäävät paljolti käyttämättä. Asiakaspalvelu SCRM:ssä on usein yrityksen tarjoamaa, mutta siihen liittyy tai se voi olla merkittävässäkin määrin kaveripalvelua, jossa kuluttajat avustavat toisiaan. Kuuntelu. Asiakaspalvelu. Viestintä. Edut ja palkitseminen. Data. Sosiaalisen CRM:n (SCRM) osa-alueita ovat kuuntelu, asiakaspalvelu, vestintä, asiakasedut ja palkitseminen. Suppeimmillaan SCRM voi olla sosiaalisen median kuuntelua ja joidenkin sosiaalisten toiminnallisuuksien tarjoamista osana omaa palvelua, kuten jakamismahdollisuus verkkosivuilla tai uutiskirjeessä. Laajimmillaan SCRM on sosiaalisen näkökulman tietointensiivistä huomioimista kaikessa yrityksen tekemisessä mukaan lukien yrityksen ja sen kumppaneiden organisoituminen. Dialogi. Transaktio. Interaktio.
 3. 3. ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä? Kuuntelu, sävyt ja signaalit Case Clemson – Seurannasta välineeksi Yllättävän esimerkin kuuntelusta tarjoaa amerikkalainen Clemsonin yliopisto, jolla on oma Social media listening center. Kuuntelun fokus ei ole siinä, mitä itse yliopistosta tai sen tarjoomasta puhutaan, vaan erilaisten aihealueiden hyödyntämisessä opiskeluissa. Yksi tiimi seurasi keskusteluja autobrändistä ja käytti näitä tietoja hyväkseen markkinoinnin kurssin ryhmätehtävässä. Toinen seurannan aihe oli kaikki alueen hätätilanteisiin liittyvä; tätä tietoa käytettiin ehitettäessä alueen hätäkeskustoimintaa. Case Caterpillar – Raskasta apua Entä ketä kiinnostaisi saada päivityksiä uusimmista maansiirtolaitteista ja millainen sosiaalinen ääni pitäisi Caterpillarilla olla? Caterpillarin tavoite on kehittää yhä vahvempia asiakassuhteita. Tämän tavoitteen tukemiseksi sosiaalisen median hyödyntäminen on määritelty neljän pilarin varaan: sosiaalisen median kuuntelu, asiakaspalvelu, promootiot ja ajattelun johtajuus, ”thought leadership”. Caterpillar seuraa, mitä tuotteista puhutaan, missä ja millä sävyillä. Caterpillar haluaa auttaa asiakkaitaan onnistumaan paremmin työssään jakamalla heille tietotaitoa esim. Facebookissa ja samalla se toimii ajattelun johtajana. Keskustelun sävyjä seuraamalla voidaan ennakoida ilmiöitä. Helpoin askel sosiaalisen median pariin on asiakkaiden kuuntelu, jonka erilaiset järjestelmät ovat tehneet entistä helpommaksi. Edistyneimmillä yrityksillä on käytössään jopa usean kymmenen hengen monitorointitiimejä, joiden päätehtävänä on seurata yrityksen tuotteisiin liittyvää keskustelua ja kommentointia ja pysyä kärryillä yrityksen kannalta relevanteista aihealueista ja nousevista trendeistä. Myös keskustelujen eri sävyjä seurataan. Automatisoidulla seurannalla voidaan sosiaalisen median keskusteluista tunnistaa jopa tulevia ilmiöitä. Maailmalla tehdään jo valtavia projekteja sentimenttianalyyseihin liittyen, mutta automatisoitu kielen sävyjen luokittelu suoraan yrityksen hyödynnettäväksi on vasta alkutaipaleella. Sävyjen seurantaan liittyvät parhaimmillaan kaikki yrityksen kanavat ja mediat: palautelomakkeet, asiakaspalvelun puhelut, sähköpostit yms. Asiakkaiden emootioiden ymmärtämisellä on kasvava merkitys ja siinä sentimenttianalyyseilla on oma tärkeä roolinsa. Sosiaalisen median systemaattisella seurannalla voidaan havaita nousevia trendejä ja asiakkaita pohdituttavia asioita, reagoida palautteeseen ajoissa ja saada käyttö-, kokemus- ja kilpailijatietoa.
 4. 4. ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä? Asiakaspalvelu – kaveripalvelua sosiaalisessa mediassa? Case Sonera Partio – kuinka jalkaudutaan Suomessa sosiaaliseen mediaan jalkautuvaa asiakaspalvelua edustaa Sonera Partio ( Soneran blogi). Neuvojat jakautuvat ympäri digitaalista maailmaa yhtenäisellä identiteetillä ja nimimerkillä ja vastaavat pähkäilijöiden ongelmiin. Tämä on selkeästi erilainen lähestymistapa, jossa on menty pelkästä passiivisesta, satunnaisesta online-keskustelujen monitoroinnista myös vuorovaikutuksen tasolle. Partioon voi törmätä sielläkin missä sitä ei odottaisi, mutta ainakin Facebook, Twitter ja oma blogipalsta ovat alustoja, joista heidät tavoittaa varmasti. Myös perinteisempi asiakaspalvelu onnistuu sosiaalisessa mediassa. Monilla yrityksillä on jo Facebook-sivuillaan ilmoitus “aukioloajoista” jolloin kysymyksiin vastataan ja asiakkaita palvellaan. Haasteena tämän ja perinteisen asiakaspalvelun yhdistämisessä on resursoinnin lisäksi seurattavuus ja yksi asiakasnäkymä: Puhelimella soitettaessa asiakasneuvoja voi tunnistaa soittavan asiakkaan ja saada tämän asiakashistorian esille järjestelmästä, jolloin hän voi palvella paremmin asiakasta. Asiakkaan sosiaalisen median käytön vieminen CRM-järjestelmään on nykyratkaisuilla mahdollista, jolloin puhelimessa palveleva asiakasneuvoja näkee esim. asiakkaan kommentit Twitterissä tai positiivisen arvostelun tietystä tuotteesta Facebookissa. Toistaiseksi tätä mahdollisuutta ei juurikaan ole vielä asiakaspalvelussa hyödynnetty. Case Amazon – Social Q&A kiikaritähtäimellä Monet yritykset ovat valjastaneet asiakkaansa auttamaan toisiaan. Amazon on tehnyt sen tutulla tehokkuudellaan ja siten, että vastaus tulee juuri oikeilta tahoilta. Alkuvuonna 2013 uudistettu Q&A-toiminto perustuu Amazonilla vahvasti nopeuteen, loistavaan käytettävyyteen ja käyttökokemukseen. Jokaisen tuotteen kohdalla on erittäin selkeästi esillä ”Ask the owners and get fast answers”-linkki. Kysymys välitetään sähköpostilla välittömästi lukuisille tuotteen aikaisemmin ostaneille ja täsmävastauksia tulee kysyjälle nopeasti. Vastaus-sähköpostin saanut voi kiittää kysyjää suoraan sähköpostilla. Nopeus mahdollistaa sen, että saadut vastaukset osuvat vielä ”lämpimään” harkinnan aikaikkunaan ja harkinta kääntyy ostokseksi. Moni yritys tarjoaa jo chat-palvelua asiakasneuvojan kanssa tai määriteltynä aikana dialogia esim. Facebook-sivulla. Jotkut tarjoavat oman palvelualustan verkkopalvelussaan, jossa asiakkaat ovat osa yrityksen asiakaspalvelua. Yritykset saattavat olla läsnä myös ulkopuolisessa yhteisössä keskustelemassa ja vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin. kuva: http://multichannelmerchant.com/images/amazon-4.jpg Kaverin auttamisella myös vahva auttajaa itseään sitouttava vaikutus.
 5. 5. ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä? Asiakaspalvelu – kaveripalvelua sosiaalisessa mediassa? Kävijät, jotka käyttävät sosiaalista Q&A:ta ostavat 10-15 kertaa todennäköisemmin. Sosiaalista Q&A:ta lukevat ostavat puolestaan 3-7 kertaa todennäköisemmin. TurnTo (www.turntonetworks.com/social-q-and-a-infographic) ”Puoliksi palveltu on kokonaan epäonnistuttu” Sosiaalinen media on asiakaspalvelukanava, vaikka yritys ei sitä sellaiseksi tarkoittaisikaan tai resursoisi siihen. Asiakkaat ja käyttäjät lähestyvät siellä yritystä joka tapauksessa kysymyksin ja kommentein. Vaikka yritys investoisikin sosiaaliseen mediaan asiakaspalvelukanavana, on tilanne silti haastava, sillä ympäristö on operatiivisesti erittäin vaativa. Yritysten vastaamatta jättämisen prosentit sosiaalisessa mediassa ovat ympäri maailmaa olleet hälyttävän korkeita tai vasteajat liian pitkiä. What´s even more alarming is that 25% of global companies go as far as closing their wall on Facebook to prevent fans from asking questions at all. Socialbakers – Socially Devoted study Ote TurnTo:n infograafista, jossa kerrotaan sosiaalisen Q&A:n vastausajoista Sosiaalinen Q&A, käyttäjäarviot, kommentointimahdollisuudet ja muut sosiaalistamisen muodot muuttavat verkkosivustot, erityisesti verkkokaupat itsessään sosiaaliseksi mediaksi - yrityksen omassa hallinnassa olevaksi mediaksi, jossa sosiaalisuus, ostokiinnostus ja kaupanteko ovat saumattomassa, tarkasti mitattavassa yhteydessä. Asiakkaiden ja käyttäjien eri muodoissa tapahtuva sisällöntuotanto palvelee suoraan parempaa osto- ja asiakaskokemusta.
 6. 6. ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä? Tehokkain media – suositteleva asiakas Case Lenson – kuinka some fuusioidaan Piilolasien verkkokauppojen kilpailu on erittäin kovaa. Lenson on ottanut rohkeasti ja tehokkaasti asiakkaansa ja sosiaalisen median käyttöön. Yritys pärjää hyvin vertaa.fi-verkkopalvelussa ja siksi Lensonin omalla etusivulla näkyykin reaaliaikaisesti vertaa.fi-arvosana ja asiakkaiden kommentteja. Seassa on myös kriittisiä kommentteja, mutta kun arvosana on yli yhdeksän, niin se ei haittaa. Myös Facebook-fanien määrä ja fanien kasvogalleria on tuotu osaksi etusivun sisältöä. Lisäksi etusivulta löytyy vielä Reko-suosittelupalvelu, jossa kehotetaan insentiivillä motivoiden kertomaan myös kaverille Lensonin tuotteista. Case Best Buy –arvioista kaikki irti Elektroniikkaketju Best Buy on ottanut kuluttajien tuotearvioista sivuillaan piirun verran enemmän potkua irti. Jokaisen arvion yhteydessä kuluttajat pystyvät arvioimaan myös itsensä tuotteen käyttäjänä esim. ”käytän ahkerasti erilaisia sovelluksia puhelimessani” ja valitsemaan arviostaan tuotetta kaikkein eniten kuvailevat sanat tai virkkeet (esim. ”tämä puhelin korvasi kamerani”). Arvioija voi myös halutessaan kertoa itsestään enemmän asioita, kuten ikänsä, mikä voi auttaa muita kuluttajia päättämään, mitkä tuotearviot ovat juuri itselle hyödyllisimpiä. Esimerkiksi kameraa ostettaessaan kokenut harrastaja haluaa lukea erilaisia arvosteluja ja hän arvostaa eri tuoteominaisuuksia kuin satunnainen lomakuvaaja, vaikka he samaa kameraa tutkailisivatkin. Käyttäjäarviot tuottavat myös arvokasta asiakastietoa ja näkemystä niin palvelukehitykseen kuin markkinointiviestintäänkin. Käyttäjäarviot nostavat tutkitusti konversiota, Suomessa niiden systemaattinen hyödyntäminen on ollut vähäistä. Yli puolet suomalaisista pitää ystävien suosituksia asiantuntijoiden mielipiteitä tärkeämpinä. Erinomaisesta palvelusta tai yllättävästä asiakashuomioinnista palvelutilanteessa syntyy wau-kokemuksia, joista kerrotaan sosiaalisessa mediassa kavereille. SCRM:n ydinalueita on suosittelun synnyttäminen, lisääminen ja johtaminen. Käyttäjäarviot systemaattisesti liiketoiminnan hyödynnettäväksi!
 7. 7. ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä? Asiakkuus, edut ja palkitseminen Case NFL – kaikki on peliä Amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliiga NFL on tehnyt fanittamisesta pelin, jossa kaikenlainen aktiivisuus nfl.com-sivuston ja sosiaalisten medioiden alustojen kanssa kerryttää fanin pistesaldoa ja avaa tätä kautta uusia etuja NFL:n verkkokaupassa. Perustamalla oman fanitusprofiilin sivustolle ja ilmoittamalla oman lempijoukkueensa sivusto myös oppii käyttäjästä ja näyttää tälle esim. lempijoukkuetta koskevat uutiset ensimmäisenä. Kaikki toiminnot on linkitetty vahvasti sosiaalisiin medioihin; näissä palveluissa sanan levittäminen sekä uusien fanien ”peliin” rekrytoiminen ovat myös vankkaa valuuttaa kilpailussa fanitus-pistepörssin kärkisijasta. NFL Fan Rewards on ikään kuin ilmainen kanta- asiakasohjelma, jossa asiakas on koko ajan perillä omasta tasostaan ja siitä mitä juuri hänen pitäisi tehdä päästäkseen seuraavalle fanituksen tasolle nauttimaan paremmista kanta-asiakaseduista. Fan Rewards- ohjelmassa kerätään kolmenlaista valuuttaa: • ”kolikkoja”, joita voi käyttää suoraan NFL:n verkkokaupassa • ”pisteitä”, joiden avulla määrittyy sijoitus fanitus- pistepörssissä ja tätä kautta ansaitaan sosiaalista statusta • ”merkkejä”, tai pikemminkin ”saavutuksia”, jotka saadaan tiettyjen tehtävien hyväksytystä tai riittävästä suorittamisesta. Kolikoita ja pisteitä ansaitaan esim. lukemalla artikkeleita ja katsomalla videoita NFL.com:ssa, mutta myös kaikista sosiaalisen median aktiviteeteista, jakamisesta kavereiden houkutteluun. Merkkejä sen sijaan tipahtelee plakkariin Foursquaren tyyliin silloin, kun on tehnyt tiettyjä toimintoja (esim. videon katselu, jakaminen) tarpeeksi paljon. Joka viikko on erikoistehtäviä tai välihaasteita, joiden suorittamisesta saa ekstraetuja, ja kaiken kruunaa mahdollisuus päästä Super Bowliin paikan päälle. NFL Fan Rewards on erinomainen esimerkki asiakkaan sitouttamisesta ja ohjaamisesta pelillistämisen (gamification) avulla. Pitämällä asiakas koko ajan tietoisena siitä, mitä hänen pitää tehdä saavuttaakseen seuraavan edun, lisätään asiakaslojaliteettia merkittävästi. Samalla yritys voi tehokkaasti ohjata asiakasta haluttujen toimintojen pariin määrittämällä tarkasti valikoituja tehtäviä etujen lunastamiseksi SCRM palkitsee asiakkaita perinteisen ostokäyttäytymisen lisäksi myös aktiivisuudesta, kuten suosittelusta, jakamisesta, käyttäjäarvioista tai palautteen antamisesta. Palkitseminen voi olla myös nk. statuspalkitsemista. Edistyksellisimmät ratkaisut pystyvät yhdistämään osto- ja aktiivisuustietoa ja tarjoamaan etuja asiakkaalle reaaliaikaisesti. Pelillistäminen on luonteva ja tehokas toteutustapa kutsua kavereita mukaan.
 8. 8. ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä? Asiakkuus, edut ja palkitseminen Case Vue – aktiivisuus keskiössä Brittiläinen elokuvateatteriketju Vue Entertainment pitää asiakkaistaan hyvää huolta ja antaa heille ostojen avulla kertyvien etujen lisäksi mahdollisuuden lisähyötyihin: olemalla aktiivinen sosiaalisissa medioissa tai Vuen sivuilla www.myvue.com. Henkilön pitää aluksi rekisteröityä ilmaiseksi Vuen asiakkaaksi heidän sivuillaan, jonka jälkeen kaikki mitä asiakas Vuen kanssa tai hyväksi tekee oikeuttaa lisäetuihin. Asiakastiliin voi yhdistää myös Facebook-profiilinsa, jolloin aktiivisuus sosiaalisessa mediassa palkitsee. Käytännössä sosiaalisia aktivointeja voivat olla esim. elokuvan arvioinnit, kommentoinnit ja suosittelut, vastaaminen mielipidekyselyihin tai vaikkapa äänestykset siitä, mitkä klassikkoelokuvat pitäisi tuoda takaisin levitykseen. Myvue.com-sivusto personoituu käyttäjän mukaan, eli mitä aktiivisempi käyttäjä on ja mitä enemmän tietoja hän itsestään antaa, sitä räätälöidymmän näkymän hän sivustolla saa. Sisäänkirjautuneena sivustolle mennessään käyttäjä näkee suoraan Vuen etusivulla muun muassa lähiteatterinsa päivän tarjonnan ja henkilökohtaiset suositukset, mistä elokuvasta käyttäjä voisi seuraavaksi pitää. Case T-Mobile – Treat Me Right Brittiläinen operaattori T-mobile kehitti Treat Van- konseptin vähentääkseen asiakaspoistumaa ja kasvattaakseen sekä sopimus- että yksittäisasiakkaiden tuottoa. Kyseessä oli yhdeksän kuukauden pienen budjetin pilotti. Sitä varten rakennettiin “päätösmoottori”, joka päätteli erilaisia palkitsemisia eri asiakkuuden vaiheissa oleville. Verkosta, sosiaalisista trendeistä, kyselyistä ja email/SMS/MMS-reagoinneista saatu data täydensi perinteistä asiakas- ja transaktiodataa, jolloin asiakkaasta saatiin lähes 360°-näkymä. Jokainen T-Mobilen kolmesta miljoonasta asiakkaasta sai henkilökohtaista palkitsemista riippuen osto- ja aktiivisuuskäyttäytymisestään asiakkuutensa eri vaiheissa. Eri sisältöisiä ja arvoisia palkitsemisen tapoja oli 150, lisätekstiviesteistä kolmannen osapuolen etukuponkeihin. Palkintovalikoimaa muokattiin suosituimmuuden mukaan, esim. mittaamalla konversiota: kuka katsoi palkintoa, klikkasi sitä tai eteni palkinnon lunastamiseen asti. Palkintoja esitettiin asiakaskohtaisesti räätälöitynä riippuen verkkokäyttäytymisestä. Facebook- ja Twitter-aktiivisuuden perusteella pääteltiin paras ajankohta lähestyä asiakasta. Neljässä kuukaudessa ohjelma oli maksanut itsensä, vähentäen asiakaspoistumaa 1,1% yksittäisasiakkailla ja 0,7 % sopimusasiakkailla. Lisätuloa oli saatu £1,043,000. Treat Van ei jäänyt jatkuvaksi toimintamalliksi, mutta osoittaa käytännössä, kuinka nk. big dataa automatisoinnilla höystettynä voidaan hyödyntää asiakaskohtaisesti asiakkuuden vahvistamiseen. Henkilökohtainen, relevantti räätälöinti reaaliaikaisesti automatisoinnin avulla.
 9. 9. ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä? Asiakkuus, edut ja palkitseminen Case Amex – Kumppaniedut ja asiakkaat sosiaalisella liimalla yhteen American Express on lähtenyt vahvasti luomaan bisnestä sosiaalisten medioiden kautta Amex Sync -ohjelmallaan Yhdysvalloissa ja Englannissa. Ohjelman avulla kuluttaja voi liittää ja synkronoida luottokorttinsa Facebook-, Twitter-, Foursquare- ja vaikka Xbox-tunnuksiinsa ja saada tätä kautta erikoistarjouksia ja sisältöä yrityksiltä. Etujen ansainta perustuu kuitenkin edelleen ostoihin. Synkronoituaan luottokorttinsa sosiaalisen median palveluiden kanssa kuluttaja voi selailla eksklusiivisia tarjouksia ja “ladata” niitä luottokorttiinsa. Tarjoukset ovat suurimmaksi osaksi tyyppiä “$200:n ostoksista $20 alennusta” ja niitä voi käyttää ilman sen kummempia kuponkeja maksamalla Amexilla edun tarjoajan kivijalassa tai nettikaupassa. Ja kun on kyse sosiaalisista medioista, hoituu tarjousten lunastaminen käyttämällä sosiaalisten medioiden omia ominaisuuksia, esim. käyttämällä hashtagia Twitterissä (lanseerattiin helmikuussa 2013) tai kirjautumalla tarjouksen tarjoavaan paikkaan Foursquaressa. Näillä lunastusmetodeilla varmistetaan myös viestin leviäminen ja jakaminen tarjouksen lunastajan kavereille ja seuraajille. American Express saa näin jakamisista ylimääräistä mainosta ja kerää samalla itselleen arvokasta asiakasdataa. https://sync.americanexpress.com/ Sosiaalisen jakamisen sudenkuoppa? Sosiaaliseen ostamiseen liittyvän sosiaalisen jakamisen lisääntyminen voi myös kääntyä itseään vastaan. Mikäli ilmiö laajenee ja massoittuu useiden brändien lähtiessä hyödyntämään vastaavia konsepteja, on vaarana, että erilaiset sosiaaliset ”feedit” täyttyvät tällaisista sosiaalisista jaoista ja käyttäjät alkavat kokea ne häiritsevinä. “The $25 American Express Gift Card can be purchased using a synced American Express Card starting today for only $15 by tweeting #BuyAmexGiftCard25.”
 10. 10. ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä? Asiakastiedon hyödyntäminen Asiakastieto ja analytiikka ovat vahvassa roolissa kaikissa edellä kuvatuissa SCRM:n osa-alueissa, mutta SCRM:n myötä yritys saa jatkuvasti analysoitavakseen uutta ja rikkaampaa tietoa, jonka avulla voidaan uudistaa segmentointia, lisätä suosittelua, palkita henkilökohtaisemmin ja luoda monin eri tavoin parempaa asiakaskokemusta. SCRM tuo uuden näkökulman myös asiakkuuden arvon määrittämiseen, sillä esimerkiksi kerran vuodessa ostava asiakas, joka on vahva mielipidevaikuttaja tai tuotearvioiden taitaja, voi tuoda yritykselle useammankin asiakkaan ja olla paljon arvokkaampi kuin vaikka kuukausittain ostava vakioasiakas. Asiakkaille tarjottavien etujen tai palveluiden arvoon vaikuttaa tällöin eurojen lisäksi mm. asiakkaan suosittelukyvykkyys ja –aktiivisuus. Sosiaalisesta mediasta saatavaa käyttäjätietoa tarkastellaan ja hyödynnetään toimenpiteissä pääsääntöisesti vielä vähän. Yhtenä haasteena on tunnistaa sosiaalisen median käyttäjät riittävän vahvasti omasta asiakaskannasta. Sosiaalisesta mediasta riippuen yritys voi saada runsaasti ja automaattisesti erilaista tietoa myös asiakkaan verkostoista; tämän tiedon hyödyntäminen tulee varmasti lisääntymään. Sosiaalisen ja perinteisen CRM:n asiakastietoja yhdessä hyödyntäviä asiakasohjelmia on jo maailmalla -ja pian niitä varmasti nähdään myös Suomessa. SCRM:n datakonseptien piiriin kuuluvatmyös kolmannen osapuolen datan avulla tehdyt big data -tyyppiset operaatiot. Esimerkiksi USA:ssa ja Englannissa eri urheiluseurat ovat lähteneet keräämään aggregaattitason tietoa kannattajiensa arjen aktiviteeteista teleoperaattoreiden tarjoamien paikannuskonseptien avulla. Näin seurat ovat pystyneet esimerkiksi kohdentamaan kanta- asiakkuutensa kumppanietuja paremmin saatuaan konkreettista tietoa kannattajiensa osallistumisesta muihin tapahtumiin. Asiakkaiden perustieto- ja ostokäyttäytymisdatan lisäksi yrityksille kertyy yhä enemmän asiointidataa verkosta, mobiilista sekä sosiaalisesta mediasta. Tämän datan monipuolinen hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä, asiakkaiden paremmassa palvelussa ja etujen ja viestinnän kohdentamisen perusteena on vahvassa kasvussa. Sosiaalisen datan myötä asiakasdata lähestyy yhä enemmän 360°-näkymää, jolloin asiakasymmärrys syvenee ja asiakaskokemusta voidaan johtaa tehokkaasti. Lähde: Accenture study 02/2013
 11. 11. ASML & Dagmar | huhtikuu 2013 | Social CRM – Mitä se on käytännössä? www.asml.fi | @asiakkuus Kirjoittajat Jari Perko ASML jari@asml.fi @asiakkuus Lassi Miettinen Dagmar Oy lassi.miettinen@dagmar.fi Satu Puumala Dagmar Oy satu.puumala@dagmar.fi Heini Ulmanen Dagmar Oy heini.ulmanen@dagmar.fi

×