Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010

 1. 1. BRG Tillväxtlunch 9 april 2010 P A Martin Börjesson martin@futuramb.se +46 704 262891 futuramb www.futuramb.se @futuramb · · framtid insikt strategi
 2. 2. Överblick - utblick i omvärlden futuramb · · framtid insikt strategi 2 - Den moderna 1 - Det nya normalläget människans dominans 4 - Galopperande 3 - Nya organisations- innovation förutsättningar
 3. 3. 1. Långsiktiga konsekvenser av finanskris/lågkonjunktur futuramb framtid · insikt · strategi ‣ Regeringar har fått nya roller ‣ Slut på rea på kapital (eg BASEL II) jämför ‣ Fast Forward ‣ → BRICs ‣ → Råvarueffekter (Mat, olja, vatten…) ‣ → Disruptiva innovationer och beteenden ‣ Det nya normalläget ‣ Insikt: världen är i grunden osäker - ”katastrofer” är vardag ‣ Relativt hög och stabil arbetslöshet ‣ Resursernas begränsade tillgång skapar ständig turbulens ‣ Förändrat beteende/konsumtionsmönster/värderingar jat s! ör en ‣ Mer av: spara före låna (vänta tills räntan går upp) r b sili ha re er ör ‣ Förhöjd känslighet på ”fel” beteende l lt fl ra f A e tim op
 4. 4. BRICs?? futuramb · · framtid insikt strategi
 5. 5. 2. Den moderna och uppkopplade människan futuramb · · framtid insikt strategi ‣ Utbildad och insiktsfull med en mångfald av perspektiv ‣ Ifrågasätter allt ‣ Tillit måste förtjänas ‣ Hungrar efter sammanhang och mening ‣ Bygger sin identitet och söker självförverkligande genom handlingar och val som t ex konsumtion och umgänge
 6. 6. 2. Den moderna människan futuramb · · framtid insikt strategi Fenomen ‣ Den moderna människan ‣ Självförverkligande Konsekvenser ‣ Ifrågasättande ‣ Homo Zappiens ‣ Högt upp i Maslows ‣ Upplevelseekonomin Drivkrafter blomstrar ‣ TV + ICT behovstrappa ‣ Allt fler går sin egen väg ‣ Högre utbildningsnivåer ‣ Empati och känslor styr Exempel ‣ Välfärd ‣ Självhjälpsböcker ‣ Varumärken och rykte ‣ Social teknologi definieras i den sociala ‣ Reflexivitet logiken ‣ Aktivitet i Facebook och ‣ Det sociala systemet är den dess grupper viktigaste säljaren ‣ Truthiness - socialt och lokalt definierade sanningar
 7. 7. Plattformslogiken hos ITC futuramb · · framtid insikt strategi ? iPhone ? Google wave ? Amazon Facebook Wikipedia eBay Twitter Blog RSS Wiki E-handel Google HTTP HTML GPS RFID FTP TCP/IP E-mail Mobiltfn
 8. 8. - kö po Blo ch sälj cke för 192 t .se milj år 2 ard er ( 6,4 009 %a vS ver ig es B NP )
 9. 9. Förändringen sker inifrån futuramb · · framtid insikt strategi Principer Institutioner Sociala mönster Perspektiv Beteende Förmågor Värderinger System Lagar
 10. 10. Konsekvenser futuramb · · framtid insikt strategi Mass-samarbete Innovation++ Organisations- Perspektiv Den moderna människan förmågor Känslor styr Värderingar ICT Drivkrafter och organiserar Kunskapsexplosion
 11. 11. Smart mobs t ex flashmobs futuramb · · framtid insikt strategi ‣ Via de nya kommunikationskanalerna organiserar man lekar som t ex ”spontana” träffar med kuddkrig… ‣ ...eller politiska protester mot totalitära regimer genom att t ex organisera ”spontana” demonstrationer med glassätning på förbjudna platser
 12. 12. 3. Mass-samarbete - organiserande utan organisation futuramb · · framtid insikt strategi Fenomen ‣ Mass-samarbete Konsekvenser ‣ Crowdsourcing Drivkrafter ‣ Organisationer omdefinieras ‣ ICT/Transaktionskost = 0 ‣ Prosumtion underifrån ‣ Förstärkta individuella ‣ Open X ‣ Allt fler marknads- baserade modeller förmågor pga ny teknik ‣ De kreativa och duktiga ‣ Den moderna människan Exempel personer du behöver är ‣ Kan själv! sannolikt INTE anställda ‣ Självförverkligande ‣ Wikipedia hos dig ‣ Definierar sina egna mål ‣ eBay ‣ Konkurrens ibland från helt ‣ Social teknologi är ‣ Fildelning av musik och oväntat håll byggstenar filmer ‣ Det finns stor potential i ‣ Innocentive kunderna ‣ Katastrofhjälp
 13. 13. futuramb · · framtid insikt strategi Innovationer överallt!
 14. 14. ”Styrkan i de svaga länkarna” futuramb · · framtid insikt strategi ‣ Det är via de ”svaga relationerna” idéer och värde skapas ‣ Via individer som med olika perspektiv, insikter och kunskap som träffas och byter idéer med varandra ‣ Från det vanliga gänget hör man ju bara det man alltid hört ‣ Internet är en briljant kommunikations- teknologi för att odla ”svaga relationer” Ref: Mark Granovetter
 15. 15. 4. Innovation överallt futuramb · · framtid insikt strategi Fenomen Drivkrafter ‣ Demokratisering av innovation ‣ Tillgänglig kommunikation Konsekvenser överallt - ICT ‣ Kunderna ‣ Samarbete ‣ Alla tvingas innovera ‣ Idéspridning innoverar runt ‣ Innovation sker INTE inom ‣ Vidgade perspektiv produkten traditionella organisationers ‣ Ökade lärmöjligheter ‣ Sjunkande ‣ Värdet skapas i väggar transaktionskostnader innovationen - inte ‣ Nya produkter och tjänster ‣ som återuppfunnits bland Social teknik i produktionen ”de andra 4B” kommer snart ‣ Den moderna människan hit ‣ Kan själv! Exempel ‣ Lyckosamma företag har bra ‣ Kan mer innovationsregimer ‣ Traditionslöshet ‣ B24B ‣ Sjunkande startkostnader ‣ Business Model Innovation ‣ iPhone Appstore
 16. 16. African Innovations futuramb · · framtid insikt strategi
 17. 17. GE - Reverse Innovation futuramb · · framtid insikt strategi ‣ Strategi för att utnyttja sin globala struktur för produktutveckling ‣ Driver innovation och design lokalt - för att sedan skala upp och sälja globalt (istället för att designa för en global marknaden och sedan skala ner och anpassa till varje marknad)
 18. 18. Den enorma marknaden på pyramidens botten futuramb · · framtid insikt strategi
 19. 19. Behoven på marknaden på pyramidens botten futuramb · · framtid insikt strategi
 20. 20. Tips för tillväxt futuramb · · framtid insikt strategi ‣ Det nya normalläget ‣ skifte från maximering till resiliens ‣ Nya organisationsförutsättningar ‣ nödvändigt att utnyttja resurser utanför den egna organisationen för innovation, marknadsföring, försäljning och annat värdeskapande ‣ Galloperande innovation ‣ nödvändigt att utveckla en innovationsregim och en modell för hur nya innovationer skall realiseras ‣ B24B är en marknad värd $5 billioner ‣ man måste bara tänka utanför lådan och se de stora talens matematik Tänk på de kinesiska läkare som tar betalt när man är frisk och inte när man blir sjuk - för då har ju läkaren misslyckats

×